Now showing items 1206-1225 of 1468

  • UI/UX návrh a prototyp portálu veřejné správy 

   Author: Jan Mráz; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou českého eGovernmentu z pohledu použitelnosti (UI/UX) jeho webových portálů. Jejím hlavním cílem je vytvoření návrhu webových portálů pro zlepšení užívání online služeb českého státu. ...
  • Unifikované SDK pro integraci PSD2 API Erste Group 

   Author: Artem Kravchenko; Supervisor: Barbariyskiy Nikolay; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Hlavním cílem práce je představit projekt Erste SDK na integraci PSD2 API Erste Group a uvést legislativu PSD2 a PSD2 API v rozsahu potřebném pro pochopení projektu. Kromě jádra projektu je ještě podrobněji vysvětlena ...
  • Unity modul pro MultiLeap knihovnu 

   Author: Radoslav Kondáč; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Kotál Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Táto bakalárska práca skúma možnosti interakcie užívateľa s virtuálnymi svetmi a scénami vytvorenými v hernom engine Unity, primárne za použitia Leap Motion senzorov a knižnice MultiLeap. Výsledkami práce sú plugin pre ...
  • Univerzální rezervační systém 

   Author: Novotný Adam; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato práce se zabývá návrhem a vývojem univerzálního rezervačního systému pro služby klubu Silicon Hill sídlící na Kolejích Strahov. Na základě analýzy je navržena a implementována aplikace, která bude sloužit k vytváření ...
  • Uživatelská databáze dopravních přestupků 

   Author: Kirchner Jan; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce popisuje proces návrhu a implementace webové aplikace Road Hogs sloužící k evidenci dopravních přestupků samotnými účastníky silničního provozu. Zaznamenané události podložené důkazem v podobě ...
  • Uživatelské prostředí pro manažerský systém MediGain 

   Author: Krabač Tomáš; Supervisor: Šubrt Daniel; Opponent: Procházka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Uživatelské rozhraní aplikace digitalizovaných knih pro mobilní zařízení 

   Author: Tesařík Jan; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného řešení uživatelského rozhraní pro digitální knihovnu Manuscriptorium pro mobilní zařízení. Konkrétně se jedná o tablety s platformou Android a velikostí od sedmi palců výše. ...
  • Uživatelské rozhraní frameworku pro vizualizaci algoritmů 

   Author: Kocka Pavel; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Uživatelské rozhraní pro nástroj na správu projektů 

   Author: Kýček Jonáš; Supervisor: Jirkovský Vojtěch; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Uživatelské rozhraní pro portál FIKS 

   Author: Hrách Jaroslav; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Balík Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem webové portálu korespondečního semináře FIKS (Fiťácký informatický korespondenční seminář). Cílem práce je návrh nového uživatelského rozhraní na základě rozsáhlé analýzy. ...
  • Uživatelské rozhraní pro webový objednávkový/rezervační systém 

   Author: Nguyen Thi Tuyet Trang; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cílem této práce je optimalizace uživatelského rozhraní webového objednávkového systému pro pronájem zařízení a věcí. Nejprve byla provedena analýza vybraných existujících systémů a současného stavu systému. Dále byly ...
  • Uživatelské rozhraní rezervačního systému učeben FIT 

   Author: Prokipčák Ivan; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Táto práca sa zaoberá návrhom a tvorbou užívateľského rozhrania rezervačného systému učební FIT, formou webovej aplikácie postavenej na platforme Java EE.
  • Uživatelské rozhraní strategické tahové hry Sepulcher 

   Author: Červenková Barbora; Supervisor: Daněček Jiří; Opponent: Troníček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Uživatelské specifikace rozhraní pro osobní webovou prezentaci a internetový obchod 

   Author: Koutová Kateřina; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vhodného uživatelského rozhraní pro webové aplikace osobní prezentace a internetový obchod. Uživatelské rozhraní je vytvořeno na základě studia interakčního designu, zásad návrhu UI, ...
  • Účinnost metod optimalizace webových stránek pro vyhledávač Google 

   Author: Podstavec Filip; Supervisor: Skopal Tomáš; Opponent: Hoksza David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Validace procesních diagramů v metodě BORM 

   Author: Bambas Jaroslav; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá procesními diagramy metody BORM. Hlavním cílem je provedení syntaktické a sémantické analýzy ORD diagramů metody BORM, následné definování pravidel pro validní procesní diagram a navržení ...
  • Validátor anonymizačních modelů 

   Author: Kateřina Kindlová; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací validátoru anonymizačního modelu do nástroje GEM Winch. Rozšíření je napsané do konzolové aplikace Winch Actor v programovacím jazyce Groovy. Analytická část se zabývá ...
  • Validátor regulárních výrazů realizovaný jako Webassembly 

   Author: Filip Figuli; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Informačné systémy narástli na popularite a je po nich všeobecne dnes najväčší dopyt. Ich vývoj však nieje jednoduchý a často obnáša celý tým programátorov, ktorý sa špecifikújú na časti takéhoto systému od vizuálneho ...
  • Vektorový grafický editor v prostředí webového klienta 

   Author: Kvasnička Michal; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Franek Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Verifikace OntoUML modelů na platformě OpenPonk 

   Author: Marek Bělohoubek; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Blizničenko Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato práce se zaměřuje na vytvoření nového frameworku, který bude použit pro verifikaci OntoUML modelů na platformě OpenPonk. Pro to je nutné nejdříve popsat a analyzovat jazyk OntoUML a platformu OpenPonk. Na základě této ...