Now showing items 254-273 of 1468

  • Dashboard studenta 

   Author: Štaffa Miroslav; Supervisor: Fišer Aleš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-20)
   Tato práce se zabývá analýzou uživatelských potřeb běžného studenta ČVUT. Dále se zabývá návrhem a implementací KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti) určených pro studentský dashboard. Dashboard by měl být v budoucnu součástí ...
  • Databáze evropských akademických knihoven Liber Architecture Group 

   Author: Szlízs Csilla; Supervisor: Znamenáček Jiří; Opponent: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Databáze konferencí a publikací III 

   Author: Peter Hajtol; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Tato praca analyzuje existujucu webovu aplikaciu pre spravu publikacii a konferencii, vyvinutu a vyuzivanu na Fakulte informacnich technologii CVUT v Praze. V praktickej casti bola aplikacia dalej vyvijana, upravene boli ...
  • Databáze nebezpečných chemických látek 

   Author: Wachtlová Markéta; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této práce je návrh a realizace aplikace umožňující správu databáze nebezpečných chemických látek. V práci je diskutován výběr vhodného databázového systému a schéma uložení dat. Výstupem praktické části jsou skripty ...
  • Databáze transformací 

   Author: Znamenáček Martin; Supervisor: Pavelka Jiří; Opponent: Černý Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací aplikace umožňující aplikování skriptů na textová data přímo z prostředí webového prohlížeče. Jednou z předností této vzniklé aplikace je možnost řetězení nezávislých skriptů ...
  • Databáze zvířat pro neziskovou organizaci 

   Author: Tomáš Taro; Supervisor: Maleček Lukáš; Opponent: Vynikarová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Náplňou tejto bakalárskej práce je analýza súčasnej webovej aplikácie používanej pre evidenciu zvierat, vrhov a ich odchovov neziskovou organizáciou "Český klub potkanů". Na základe tejto analýzy je navrhnutá a implementovaná ...
  • Databázová část webové aplikace pro práci s notovými záznamy 

   Author: Rajdl Jan; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Datová reprezentace SDL diagramů pro podporu generátorů do jazyků reálného času 

   Author: Zemek Jakub; Supervisor: Šlechta Jan; Opponent: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Datová vrstva nástroje pro synchronizaci struktur databázových modelů 

   Author: Effenberger Jan; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Datové řezy a anonymizace 

   Author: Smítka Petr; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Dávková změna vlastníka souborů v Google Drive 

   Author: Kopecký Jan; Supervisor: Pavelka Jiří; Opponent: Kutil Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce je najít, navrhnout a implementovat vhodné řešení pro dávkovou změnu vlastnictví souborů na Google Drive. Změna vlastnictví souborů je důležitá pro rovnoměrné rozvrstvení souborů mezi nějakou skupinou ...
  • dbs.fit.cvut.cz - Refaktoring testů I 

   Author: Martin Hanzl; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce se zaobírá úpravou a přepisem části testů v portálu dbs.fit.cvut.cz. Konkrétně se zaměřuje na zlepšení zpětné vazby při zobrazování výsledků testů studentům. Práce začíná analýzou současného řešení s ...
  • dbs.fit.cvut.cz - Refaktoring testů II 

   Author: Pavel Jordán; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací prototypu nového frontendu testového modulu DBS portálu za použití nového backendu. Na začátku je provedena kompletní analýza funkcí systému jak současného řešení tak ...
  • Demo aplikace pro ověření funkčnosti ClientPortal API 

   Author: Daniil Poletaev; Supervisor: Trdlička Jan; Opponent: Šoch Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem této bakalářské práce je vyvinutí mobilní demo aplikace pro iOS/iPadOS, díky které lze ukázat vlastnosti relativně nové technologie Interactive Brokers ClientPortal API. Demo aplikace umožňuje uživatelům využívat ...
  • Desktopový MacOS klient pro systém RTM 

   Author: Ungurean David; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá vývojem klientské Mac OS X aplikace pro systém Remember the Milk, který poskytuje služby spojené se správou úkolů. Teoretická část práce obsahuje rešerši nejlepší praxe návrhu a implementace architektury ...
  • Desktopový nástroj pro správu skupin lidí 

   Author: Štercl Jakub; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Šlapák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
   Tato práce se zabývá vývojem desktopové aplikace pro správu skupin lidí a jejich rozdělování do týmů, která vychází z požadavků organizátorů soustředění FIKS. Součástí práce je celý cyklus vývoje, od analýzy požadavků, ...
  • Detekce a sledování pohybu osob v kamerových záznamech 

   Author: Ongarbayev Sultan; Supervisor: Jiřina Marcel; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Hlavním cílem teto práce je navrhnout a implementovat softwarovou aplikaci, která umožní detekovat a následně sledovat osoby v kamerových záznamech z několika kamer. Uživatel této aplikace bude mít možnost nahrát videa z ...
  • Detekce kvality návrhu procesního modelu na základě nástrojů strojového vidění 

   Author: Findra Oliver; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Táto práca sa zameriava na oblasť procesných modelov a merania ich kvality na základe počítačového videnia. Teoretická časť popisuje používané štandardy procesných modelov, identifikuje procesné miery a nástroje na ich ...
  • Detekce objektů v ptačích hnízdech pomocí neuronových sítí 

   Author: Havlůj Jan; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou softwarové knihovny pro detekci objektů v obraze použitím neuronových sítí. V první části jsme seznámeni s cílem práce a detailní specifikací požadavků. Druhá část se věnuje teorii ...
  • Detekce osob pomocí termokamery na dronu pro účely efektivnějších záchranných operací 

   Author: Matej Glejtek; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Bakalárska práca sa zaobera spojením disciplíny nazývanej temografia so softwarovými systémami na dekekciu objektov. Cieľom je pomocou analýzy a testovania nájsť vhodnú metódu, ktorá dokáže zautomatizovať analýzu dát z ...