Now showing items 290-309 of 1468

  • E-obchod s podporou logistiky rozvozu zboží 

   Author: Greger Tomáš; Supervisor: Daněček Jiří; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-16)
   Cílem této práce je analyzovat, navrhnout, implementovat a otestovat webovou aplikaci ve formě e-obchodu. Teoretická část práce se zabývá rešerší grafových algoritmů vhodných pro řízení rozvozu zboží. V implementační části ...
  • E-shop pro květinářství 

   Author: Hanáček Marek; Supervisor: Součková Monika; Opponent: Ryant Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo nalézt nejvhodnější cestu realizace e-shopu pro květinářství. Práce obsahuje analýzu a srovnání tří vybraných e-shopů postavených na open-source systémech z oblasti květinářství. Dále ...
  • Eco web 

   Author: Roman Soběslav; Supervisor: Karella Tomáš; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem této práce je analyzovat veřejně dostupná ekologická data a~zvolit vhodná pro vizualizaci dat. Dále se zabývá analýzou již existujících řešení. Práce se následně zabývá návrhem a~implementací jednotlivých částí pro ...
  • EcoTracker pro Android 

   Author: David Holkup; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a naimplementovat aplikaci ECO Tracker pro mobilní systém Android. K funkčním požadavkům aplikace patří sběr dat o vypro-dukovaném odpadu a následné zobrazování statistik. K dalším ...
  • Editor volumetrického terénu 

   Author: Záruba Ondřej; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Smítka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Editor XML konfigurací modulárních systémů 

   Author: Strnad Richard; Supervisor: Tisančín Tomáš; Opponent: Dvořák Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Modulární systémy se rychle staly nejběžnějším způsobem, jak budovat rozsáhlejší informační systémy. Ačkoliv je v dnešní době těchto systémů nepřeberné množství, neexistuje žádný dostatečně intuitivní nástroj, kterým lze ...
  • Editor zdrojových kódů WooWoo dokumentů 

   Author: David Straka; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a otestováním rozšíření editoru Atom pro usnadnění tvorby WooWoo dokumentů. Důraz je kladen zejména na přehlednou prezentaci logické struktury dokumentů využívajících existující ...
  • Educhild - Backend rodičovského módu 

   Author: Miloš Popovič; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Erben Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá mobilnou aplikáciu zameranou na rodičovskú kontrolu a vzdelávanie detí. Cieľom práce je navrhnúť a realizovať server pre Android aplikáciu a webového klienta so zameraním na administratívnu ...
  • Educhild - dětská část android aplikace 

   Author: Tomáš Hanko; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Kusý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací dětské části mobilní aplikace na platformě Android a je psaná v programovacím jazyce Kotlin. Tato část poskytuje vzdělávaní pro děti ve formě kvízu. Dále jim poskytuje ...
  • Educhild - Kvízy 

   Author: Petr Šíma; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Kusý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato práce se zabývá vývojem aplikace Educhild, konkrétně části backendu, který obsahuje kvízy a jejich statistiky. Dále se věnuje synchronizací těchto kvízů v Android aplikaci. Nejprve se práce zabývá analýzou návrhů pro ...
  • Educhild - rodičovská část Android aplikace 

   Author: Daniel Matoušek; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Kusý Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Obsahem této bakalářské práce je popis kompletního procesu vývoje rodičovského módu aplikace Educhild určené pro operační systém Android. Aplikace umožňuje rodičům v průběhu využívání mobilního zařízení dětmi zobrazovat ...
  • Educhild - uživatelské rozhraní dětské části android aplikace 

   Author: Tereza Langová; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem návrhu uživatelského rozhraní dětské části vzdělávací aplikace Educhild, která zároveň slouží k limitaci jiných aktivit dítěte na mobilních zařízeních. Cílem práce bylo nejdříve ...
  • Educhild - uživatelské rozhraní rodičovské části android aplikace 

   Author: Marek Trzaskalik; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem uživatelského rozhraní rodičovské části výukové aplikace pro děti Educhild. Práce a návrh je zaměřen na potřeby uživatelů. Celý proces tvorby je založen na provedených analýzách ...
  • Educhild - webová aplikace 

   Author: Jan Stejskal; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Kudrna Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Práce se soustřeďuje na kompletní proces vývoje softwarového řešení, počínající analýzou a návrhem řešení s postupným přechodem k implementaci a k testování. Webová aplikace EduChild vznikla v návaznosti na potřeby ...
  • EDUX - dashboard 

   Author: Kopčák Petr; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • EDUX - rozšíření Anketa 

   Author: Babický Martin; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • EDUX - rozšíření Státní závěrečná zkouška 

   Author: Ticháček Radek; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-12)
  • EDUX API a Klasifikace 

   Author: Jonát Libor; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Efektivní a bezpečné generování dokumentů z více podobných, nedůvěryhodných zdrojů 

   Author: Poul Mikuláš; Supervisor: Hrončok Miroslav; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Dříve mohli upravovat obsah projektu pro vzdělávací materiály Nauč se Python! jen důvěryhodní správci. Cílem této práce bylo umožnit vykreslovat některý obsah z forků hlavního gitového repozitáře, nicméně ale bezpečně a ...
  • Efektivní administrace e-obchodu 

   Author: Trhlík Jakub; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou administrací e-shopů a následnou tvorbou prototypu administrace e-shopu. Prvním úkolem práce je analyzovat požadavky cílové skupiny, druhým potom analyzovat administraci ...