Now showing items 534-553 of 1468

  • Kategorizace aplikací na základě uživatelského chování v komponentě Gaming Mode 

   Author: Tomáš Vybíral; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatickou kategorizací aplikací na základě uživatelského chování. Popisuje způsob získávání těchto informací a navrhuje a implementuje způsob jejich vyhodnocování. Zabývá se také použitím ...
  • KDE plasmoid pro Twitter 

   Author: Mařík Marek; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem práce je navrhnout, implementovat a otestovat desktopový klient pro sociální síť Twitter. Tento klient je určený pro desktopové prostředí KDE Plasma 5 jako miniaplikace která je připnutá na ploše počítače. Aplikace ...
  • Klasifikace volebních zpráv z Twitter jako FakeNews 

   Author: Alina Vigriyanova; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je oblast analýzy dat z aplikace Twitter za účelem výběru spolehlivých zpravodajských a volebních zpráv, analýza metod detekce FakeNews a jejich výsledků, prozkoumání vlivu modelování témat ...
  • Klasifikační modul pro LearnShell 

   Author: Jaroslav Hampejs; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Práce se zabývá vývojem nástroje pro komunikaci mezi klasifikačním systémem Grades a aplikací LearnShell. LearnShell, jakožto nezávislá vzdělávací platforma, spravuje svá data interně. Důsledkem je nedostupnost klasifikačních ...
  • Klastrová infrastruktura pro LearnShell 

   Author: Samuel Majoroš; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Hlavným cieľom tejto práce je uvedenie funkčnej klastrovej infraštruktúry pre projekt LearnShell 2.0, ktorý je používaný Českým vysokým učením technickým v Prahe. Aby sme dosiahli tento cieľ, najprv sme opísali súčasnú ...
  • Klient portálu najdi-lékárnu.cz na platformě Android 

   Author: Pína Daniel; Supervisor: Troníček Zdeněk; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace mobilního klienta pro operační sytém Android, který bude přebírat funkcionalitu webového rozhraní "najdi-lékárnu.cz". Hlavním cílem je vytvořit aplikaci, která bude ...
  • Klient pro výběr semestrálních prací pro Android 

   Author: Plechatý Petr; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Klient Redmine pro OS Android 

   Author: Pelant Martin; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Dohnal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Klient Sítě DeviantArt - Mobilní Aplikace 

   Author: Němec David; Supervisor: Hladík Jakub; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Klient-server aplikace pro dvouhráčové hry s využitím WebSocket 

   Author: Usmanov Radmir; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Jendele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Klientská strana portálu pro pomoc s informačními technologiemi 

   Author: Kuľka Igor; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Moja bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a vytvorením klientskej strany portálu pre pomoc s informačnými technológiami. Tento portál má za úlohu pomôcť bežným užívateľom s ich každodennými problémami s informačnými ...
  • Knihovna algoritmů ALT - webové rozhraní 

   Author: Michael Vrána; Supervisor: Pecka Tomáš; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací webového GUI pro knihovnu Algorithms Library Toolkit. Toto GUI v podobě webové aplikace znázorňuje jednotlivé algoritmy jako boxy, jejichž výstupy lze dál řetězit do dalších ...
  • Knihovna funkcí pro OS Android umožňující řízení vývojového kitu Arduino 

   Author: Šmíd Filip; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi řízení vývojového kitu Arduino pomocí zařízení s operačním systémem Android. Dále popisuje technologie a nástroje dostupné pro vývoj řešení popsaného problému. Cílem práce je analýza ...
  • Knihovna generátoru zadání písemek 

   Author: Drbota Tomáš; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Prokš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Cílem této prace je vytvořit knihovnu a ukázkovou aplikaci, které budou sloužit k generování zadání písemných prací. Aplikaci se předá sada otázek a pravidel pro složení testu a knihovna jej potom vytvoří. Výsledný test ...
  • Knihovna pro fyzikální engine založený na pružinovém modelu 

   Author: Labuť Martin; Supervisor: Štampach František; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Knihovna pro komunikaci s NFC kartami 

   Author: Maroš Popovič; Supervisor: Balák Zdeněk; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia open-source knižnice na komunikáciu s NFC kartami od výrobcu NXP pre mobilný operačný systém Android. Finálne riešenie práce je schopné komunikovať s kartou MIFARE ...
  • Knihovna pro konstrukci staticky typovaných PostgreSQL dotazů v jazyce Scala 

   Author: Petr Hron; Supervisor: Létal Vojtěch; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Hlavní téma této práce je vývoj a implementace knihovny pro vytváření staticky typovaných SQL dotazů v jazyce Scala, společně s průzkumem existujících Scala knihoven, které se zabývají vytvářením SQL dotazů. Nejprve jsou ...
  • Knihovna pro násobení polynomů 

   Author: Brožek Miloslav; Supervisor: Šimeček Ivan; Opponent: Vagner Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce se zabývá návrhem knihovny pro násobení polynomů. Cílem této práce je vzájemné porovnání vybraných algoritmů mezi sebou a zároveň porovnání s násobením řídkých polynomů. Oborem porovnání je zejména rychlost ...
  • Knihovna pro tvorbu 2D her 

   Author: Chlumský Viktor; Supervisor: Nikodým Tomáš; Opponent: Lukáč Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Knihovna pro tvorbu REST API v PHP 

   Author: Martin Fabík; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem práce je analýza stávajích možností pro tvorbu REST API služeb dostupných v různých PHP frameworcích a na základě vzniklé analýzy identifikovat nejčastěji chybějící funkcionality a navrhnout řešení požadovaných ...