Now showing items 1-20 of 1075

   Subject
   2m3, European meeting, Taizé community, symfony, PHP [1]
   2m3, Evropské setkání, komunita Taizé, symfony, PHP [1]
   2m3,Community European meeting,Taizé community [1]
   2m3,Komunitní Evropské setkánií,komunita Taizé [1]
   3D printing,Web application,LEGO,PHP,LDraw,WebGL,Symfony [1]
   3D tisk,Webová aplikace,LEGO,PHP,LDraw,WebGL,Symfony [1]
   3D, prohlížeč, model, scéna, vizualizace, porovnání, vyhodnocení [1]
   3D, viewer, model, scene, visualisation, comparison, evaluation [1]
   A-Frame,VR,AR,Visualization [1]
   A-Frame,VR,AR,Vizualizácia [1]
   acceptance testing,test automation,GUI (Graphical User Interface) driving on macOS,automated tests maintainability [1]
   accounting, enterprise accounting system, ERP, economic system, groups of enterprises, requirements of enterprises, task documentation [1]
   ADMesh, ADMeshGUI, C++, STL, 3D printing, Poly2Tri, mesh, polygon triangulation [1]
   ADMesh, ADMeshGUI, C++, STL, 3D tisk, Poly2Tri, mesh, triangulace polygonu [1]
   ADMesh,ADMeshGUI,C++,STL,3D printing,Poly2Tri,mesh,polygon triangulation [1]
   ADMesh,ADMeshGUI,C++,STL,3D tisk,Poly2Tri,mesh,triangulace polygonu [1]
   agile,mobile banking,PSD2,user experience,development process analysis,Komerční banka [1]
   agilita,mobilní bankovnictví,PSD2,uživatelská zkušenost,analýza procesu vývoje,Komerční banka [1]
   akceptační testování,automatizace testů,ovládání GUI (Graphical User Interface) na macOS,udržovatelnost automatických testů [1]
   algorithmic trading, technical analysis, stock, securities, equities, automatic trading system [1]