Zobrazují se záznamy 1-20 z 461

   Klíčové slovo
   3D, prohlížeč, model, scéna, vizualizace, porovnání, vyhodnocení [1]
   3D, viewer, model, scene, visualisation, comparison, evaluation [1]
   accounting, enterprise accounting system, ERP, economic system, groups of enterprises, requirements of enterprises, task documentation [1]
   ADMesh, ADMeshGUI, C++, STL, 3D printing, Poly2Tri, mesh, polygon triangulation [1]
   ADMesh, ADMeshGUI, C++, STL, 3D tisk, Poly2Tri, mesh, triangulace polygonu [1]
   ALIB, grafické uživatelské rozhraní, konečné automaty, Qt, C++ [1]
   ALIB, graphical user interface, finite automata, Qt, C++ [1]
   analysis of ICT use, waste collection, Bigbelly technology, smart waste, smart city, management and organization of the city, information and communication technology [1]
   Analysis of Project Management, Software Development Methodology, Agile Methods, Intended to Company AgiTech, Extreme programming, Scrum, Feature Driven Development, Lean development, Crystal methods [1]
   analysis of testing tools, automated testing, software testing, mobile applications, mobile games, framework, Android application testing [1]
   Analysis, Business model, Mobile application, Android, iOS, App Store, Play Store, App Economy, Case studies, Curve estimation [2]
   analysis, tranfer, notation, Business Process Management, business process, readability, BPMN, S-BPM [1]
   analýza nástrojů pro automatické testování, automatizované testování, testování softwaru, mobilní aplikace, mobilní hry, vývojové prostředí, testování aplikací pro Android [1]
   Analýza vedení projektů, Metodika vývoje softwaru, Agilní metodiky, Určeno firmě AgiTech, Extrémní programování, Scrum, Vývoj řízený vlastnostmi, Lean development, Crystal metodiky [1]
   analýza využití ICT, sběr odpadu, technologie Bigbelly, smart waste, smart city, správa a organizace města, informační a komunikační technologie [1]
   analýza webových portálů, marketingové strategie, metriky pro měření aktivit klientů, chování webových portálů, optimalizace webu, navržení hypotéz, Trask solutions a.s. [1]
   Analýza, Business model, Mobilná aplikácia, Vývoj mobilných aplikácií, Android, iOS, App Store, Play Store, App Economy, Prípadové štúdie, Odhad krivky [2]
   analýza, převod, notace, procesní řízení, byznys proces, přehlednost, BPMN, S-BPM [1]
   Android aplikace, složení kosmetických přípravků, čtečka čárových kódů, uživatelské prostředí, databáze, podpora více jazyků [1]
   Android application, cosmetic products composition, barcode scanning, user interface, database, multiple languages [1]