Now showing items 217-236 of 1468

  • C# knihovna pro programování WebGL aplikací 

   Author: Dobiáš Jakub; Supervisor: Novotný Tomáš; Opponent: Procházka Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Card-Manager: aplikace pro správu RFID karet 

   Author: Vondrák Martin; Supervisor: Kadlec Tomáš; Opponent: Špaček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cílem této bakalářské práce je implementace systému pro evidenci a přidělení čipových karet. V rešeršní části se zabývám převážně analýzou požadavků kladených na systém a možnostmi integrace s dalšími systémy. V praktické ...
  • Centrální správa počítačů v Kiosk módu 

   Author: Jan Klička; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato práce se zabývá vývojem serveru pro správu kiosků, což jsou Raspberry Pi zařízení zobrazující webovou stránku. Dalším cílem je vytvořit proces efektivní instalace těchto kiosků. Server je napsán v programovacím jazyce ...
  • Cesta k bohatství (internetová aplikace) 

   Author: Kmoch Lukáš; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Cestovatelský deník - webová aplikace 

   Author: Jan Truchlý; Supervisor: Šestáková Eliška; Opponent: Nováček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací prototypu webové aplikace, který slouží k záznamu a organizaci zážitků z cestování. Hlavním obsahem této práce je charakterizace problému správy zážitků, analýza požadavků na ...
  • Cestovní seznam pro Android 

   Author: Alexa Marek; Supervisor: Zima Vratislav; Opponent: Halaška Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a implementovat mobilní aplikaci pro OS Android, která umožní jejím uživatelům pohodlné sestavení cestovního seznamu. Byla provedena analýza současných řešení problematiky, návrh ...
  • Chatbot asistent pro manuální testování softwaru 

   Author: Hrdlovics Tomáš; Supervisor: Šenk Adam; Opponent: Surynek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu a následné implementaci chatbota - softwarového programu, který interaguje s uživatelem pomocí tzv.konverzačního rozhraní. Úkolem chatbota je pomáhat testerům procházet ...
  • Chatbot pro podporu výuky sběru informací 

   Author: Eva Bamesberger; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Zíka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se věnuje tvorbě experimentálního chatbota, pro využití ve výuce předmětu BI-TIS na Fakultě informačních technologií ČVUT. Hlavním cílem této práce je zjistit, jestli takový experiment bude úspěšný a ...
  • Chatbot pro produktové portfolio 

   Author: Tomáš Stanovčák; Supervisor: Kreuz David; Opponent: Bařinka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce se zabývá vývojem chatbota zpřístupňujícího znalostní bázi produktového portfolia zaměstnancům společnosti. V první části čtenáři představuje obecnou problematiku chatbotů a jejich využití v praxi. Zároveň mapuje ...
  • Children Usability Lab - aplikace pro správu laboratoře 

   Author: Solanská Karolína; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou procesů v laboratoři pro testování použitelnosti. Následně procesy přizpůsobuje dětským testerům. Také se zabývá návrhem a implementací systému pro zprávu laboratoře použitelnosti ...
  • Chůze po prkně ve virtuální realitě 

   Author: Marko Šoltés; Supervisor: Pauš Petr; Opponent: Nováček Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Cieľom práce je vytvorenie aplikácie, ktorá pomocou virtuálnej reality umožní užívateľovi zažiť prechádzku po drevenej lávke vo veľkej výške nad zemou. Teoretická časť práce je zameraná na analýzu dostupných možností, ako ...
  • Cloud Services Design 

   Author: Zhovner Vassiliy; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Cloudová aplikace pro správu sdílené domácnosti 

   Author: Fibiger Gary; Supervisor: Vynikarová Dana; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Cloudová platforma pro aktivní učení astronomických spekter 

   Author: Tomáš Mazel; Supervisor: Škoda Petr; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Cílem této práce je poskytnout uživatelům VO-CLOUD systému možnost použít aktivní učení pro klasifikaci astronomických objektů na základě jejich spektrálních vlastností. V rámci systému VO-CLOUD bylo vytvořeno webové ...
  • Cloudové řešení podnikové IT infrastruktury 

   Author: Kozlov Andrej; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současných cloudových technologií a možnostmi jejich zavedení do podnikové praxe v ČR. Na úvod jsou popsány cloudové technologie a služby poskytovatelů cloudových technologií v ČR. ...
  • Cloudy a jejich poskytovatelé v České republice 

   Author: Pešta Petr; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Herout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Cloudy a jejich poskytovatelé v rámci regionu střední Evropy 

   Author: Kovanda Pavel; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Nikolovová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Cluster z odpadků 

   Author: Matějek Martin; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Hladík Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • CMS pro ČVUT navigátor 

   Author: Kodera Jan; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Latýn Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku návrhu a implementace serverové části informačního systému ČVUT Navigator. Systém je navržen pro podporu navigace uvnitř budov a uzavřených kampusů, s cílem prvotního ...
  • Colorbis - mobilní aplikace na platformě Android pro zvýšení kreativity uživatelů 

   Author: Balan Oleksandr; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro operační systém Android, která má za cíl rozvíjet kreativitu uživatelů. Aplikace umožní pořízení a sdílení fotografií se zadaným barevným složením, prohlížení ...