Now showing items 343-362 of 1468

  • Faktory ovlivňující produktivitu BPM řešení 

   Author: Jančovičová Barbora; Supervisor: Matocha Daniel; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou faktorov, ktoré ovplyvňujú možnosti efektívneho nasadenia BPM systému v konkrétnom podniku. Práca sa ďalej zaoberá návrhom postupu nasadenia BPM systému pre turistickú ubytovňu, ...
  • Finanční analýza IT společnosti 

   Author: Daria Tutynina; Supervisor: Havazíková Veronika; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Cílem této bakalářské práce je zjistit jaká je finanční situace společnosti KVADOS a. s., najít případná slabá místa a navrhnout doporučení na zlepšení. Finanční analýza je provedena za období 2016 až 2020. Bakalářská práce ...
  • FITCOIN: peněženka pro Android 

   Author: Trieu Quang Minh; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   FITcoin je kryptoměna, která je paralelně vyvíjena dalšími studenty FIT ČVUT. Jedná se o triviální verzi Bitcoinu, která slouží ke studijním účelům pochopit její náležitosti a technologie, které tvoří základ každé kryptoměny. ...
  • FITCOIN: struktura peněženky 

   Author: Lukáš Dang; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-02)
   Tato práce se zabývá strukturou peněženky používanou pro kryptoměnu Bitcoin. Současně popisuje kryptografické metody, které jsou v kryptoměnách využívány. Práce je součástí projektu FITCOIN, který si klade za cíl vybudovat ...
  • FITCOIN: webový náhled na blockchain 

   Author: Kaufman Rostislav; Supervisor: Starý Jan; Opponent: Kuchař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zabývá technologií blockchainu, jejím využitím při implementaci kryptoměny a možnostmi takový blockchain za běhu kryptoměny sledovat a procházet. Součástí práce je soupis možných řešení a přístupů použitelných pro ...
  • FITCom - Mobilní aplikace pro komunikaci na ČVUT FIT, OS Android 

   Author: Panchártek Jan; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Žikovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci mobilní aplikace sloužící pro komunikaci mezi studenty a vyučujícími na Fakultě informačních technologií ČVUT. Na základě analýzy existujících aplikací je navržena ...
  • FitLife - hra o studiu na FIT 

   Author: Duc Minh Pham; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Cílem této práce je navrhnout a dokončit hru FitLife. Na procesu finalizace hry se podílejí dva lidé, a proto bude proces rozdělen do dvou bakalářských prací. Tato práce se zaměří na softwarově inženýrský aspekt vývoje ...
  • FitLife - hra o studiu na FIT 

   Author: David Mikulka; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem a finalizací studentského videoherního projektu Fit-Life. Hra je vyvíjena dvěma vývojáři, a tak proces finalizace probíhá současně ve dvou pracích. Obě práce se zaměřují na vylepšení ...
  • Fitness aplikace komunikující s Experience 

   Author: Bedřich Tomáš; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Křikava Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato práce řeší analýzu a vývoj mobilní aplikace pro zpracování dat měřených pomocí speciálního hardwarového zařízení. Data jsou přenášena bezdrátově, pomocí Bluetooth Low Energy, v aplikaci jsou zobrazena v reálném čase ...
  • Flexibilní pokladní systém pro služby 

   Author: Tomáš Mužík; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Práca sa zameriava na rozbor a rozšírenie pokladničného systému pre bazénový komplex a rozoberá možnosti použiteľnosti pre ďalšie služby využívajúce prístupový systém. Obsahuje diskusiu o výhodách a nevýhodách rozdelenia ...
  • Formát a konverzní nástroje pro video z webu na mobilních zařízeních 

   Author: Štěpanovský Jan; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Klouda Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   V této práci je zdokumentován postup vytváření animací ve webových pro- hlížečích v optimalizovaném formátu. Je zde popsáno vše od výzkumu, až po řešené přiklady použtí a srovnání s existujícími postupy. Z této práce a je- ...
  • Fotofolio - mobilní aplikace pro tvorbu portfolia 

   Author: Kryštof Příhoda; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Erben Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem a tvorbou prototypu mobilní aplikace Fotofolio, který svou náplní pokrývá proces poptávky/nabídky fotografa. Fotografům platforma poskytuje možnost intuitivní tvorby portfolií a zákazníkům, ...
  • Framework pro detekci anomálií při obchodování 

   Author: Josef Havelka; Supervisor: Blizničenko Jan; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl implementovat software pomáhající nasadit model detekce anomálií do programu napsaného v jazyce Java. Při vývoji softwaru byly brány v úvahu požadavky zákazníka, který zadal tento úkol. ...
  • Framework pro konfigurovatelnou analýzu videa 

   Author: Benedek Molnár; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Vitvar Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Předmětem bakalářské práce je návrh a vytvoření konfigurovatelného frameworku (systému) v~programátorském prostředí Python pro analýzu externích dat--videa. Prezentovaný úspěšně navržený a naprogramovaný systém kontinuálně ...
  • Framework pro vyhodnocování úspěšnosti algoritmů častých sekvencí v doporučovacích systémech 

   Author: Bajer Michal; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce pojednává o analýze sekvenčních dat, hledání častých vzorů v časově uspořádaných datech a jeho využití k doporučování produktů zákazníkům internetových obchodů na základě jejich historie nákupů. Cílem ...
  • Framework UN/EDIFACT pro systémy SAP 

   Author: Eliška Forštová; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Předmětem této práce je vytvoření frameworku ZEDIFACT pro podporu standardu UN/EDIFACT v systémech SAP R/3. Konkrétně tedy převod standardu UN/EDIFACT na SAP IDoc standardní objekty a naopak. Návrh i implementace se opírají ...
  • Frameworky pro řešení rozvrhovacích úloh 

   Author: Anežka Batěčková; Supervisor: Harcuba Ondřej; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato práce uvádí čtenáře do problematiky rozvrhovacích problémů, seznamuje ho s pojmy z tohoto odvětví a nastiňuje přístupy k jejich řešení. Cílem je vypracování přehledu frameworků řešících a optimalizujících tento typ ...
  • Fraviz: Fraktální audio vizualizér 

   Author: Radka Hošková; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Pauš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tématem práce je vizualizace hudby s pomocí fraktální geometrie. Získávání dat z hudby se věnuje rozvíjející se a mezioborová vědecká oblast Music Information Retrieval. Základy zpracování signálu, vlastnosti hudebních ...
  • Front-end informačního systému pro podporu chovu šneků 

   Author: Jakub Rigoci; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Guth Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Táto práca sa zaoberá štúdiou uskutočniteľnosti a tvorbou front-endu informačného systému na podporu chovateľov slimákov. Tento systém sa zameriava na zjednodušenie uchovávania informácií spojených s chovom slimákov. Práca ...
  • Frontend administrace e-shopu 

   Author: Martin Dvořák; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce se zaměřuje na vytvoření části systému pro administraci e-shopů. Při řešení problému byl zkoumán aktuálně používaný systém. Ten bylo třeba nahradit, protože nebyl snadno udržovatelný a rozšiřitelný. Vytvořené řešení ...