Now showing items 1015-1034 of 1468

  • S10W: Vizualizace plně procedurálního dynamického terénu na velkoplošné obrazovce 

   Author: Vomastek Michal; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
   Bakalářská práce se zabývá automatickým generováním rozsáhlé scény, která je generována procedurálně a následně zobrazena na velkoplošném zobrazovacím zařízení. Scéna obsahuje stromy, trávu, keře a další přírodní prvky. ...
  • S10W: Vizualizace plně procedurálního dynamického terénu se zaměřením na generování biomů 

   Author: Bubeníček Tomáš; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Tato práce si klade za cíl prozkoumat možnosti vizualizace procedurálně generovaného terénu na velkoplošných zobrazovacích zařízeních a zaměřuje se při tom na různorodost terénu. Analyzuje různá velkoplošná zařízení, způsoby ...
  • SAGE2 - Vstupní zařízení a ovládání platformy 

   Author: Kristýna Böhmová; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se zabývá možností propojení herních vstupních zařízení se SAGE systémem. Rozebírá základní informace o vstupních zařízení a architektuře SAGE. Na základě podrobné analýzy, testovaní a implementace několika ...
  • SAGELab - Android manager zařízení SAGE 

   Author: Pham Tat Dat; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci Android aplikace pro řízení zařízení SAGE. Aplikace je navržena na základě požadavku pohodlnějšího ovládání zařízení SAGE oproti současným možnostem. V práci jsou ...
  • SAGELab - Bezdotykové ovládání 

   Author: Sedláček Lukáš; Supervisor: Melnikov Jiří; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Práce se zaměřuje na problém bezdotykového ovládání vizualizačního prostředí SAGE2. Hlavním tématem je analýza dostupných řešení bezdotykového ovládání telestěny a zařízení určených ke snímání pohybu. Rešerše také obsahuje ...
  • SAGELab - Distribuované zobrazování obrazových dat ve vysokém rozlišení na zařízení SAGE 

   Author: Kubišta Jiří; Supervisor: Melnikov Jiří; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Systém SAGE umožňuje týmům uživatelů spravovat jejich data na stěně složené z mnoha displejů. Pomocí vizualizací a animací mohou uživatelé zobrazovat velké množství informací a manipulovat s nimi. Cílem této práce je ...
  • SAGELab - Management multimediálních materiálů 

   Author: Pečev Adam; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce analyzuje a hodnotí modul Správce souborů (Media Browser), který je součástí aplikace SAGE2. Jedná se o aplikaci, díky které se aktivně používá laboratoř SAGELab na FIT ČVUT ve 14. patře budovy A. Na základě ...
  • SAGElab - ovládání gesty prostřednictvím Kinect 2.0 

   Author: Kasalický Tomáš; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Ubik Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
   Cílem této bakalářské práce bylo prostudovat existující technologie využívající hloubkové senzory a detekci gest a aplikovat získané vědomosti při návrhu řešení ovládání gesty pro vizualizační prostředí SAGE2 za pomocí ...
  • SAGELab - Plánovač prezentací 

   Author: Štecha Vojtěch; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Melnikov Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   V této práci se zabývám aplikací SAGE2(TM), přesněji se zaměřím na část pro tvorbu prezentačního materiálu, který budu rozšiřovat o nové funkce. Analyzuji tento plánovač prezentací a porovnám ho s funkcionalitou, která je ...
  • SAGELab - REST rozhraní zařízení SAGE 

   Author: Brém Ondřej; Supervisor: Melnikov Jiří; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Tato práce se zaměřuje na zpřístupnění technologií Ultra HD v laboratoři SAGE široké veřejnosti. Laboratoř umožňuje přístup k telestěně uživatelům z širokého spektra oborů mimo IT. Tato práce má umožnit propojení uživatelsky ...
  • SAGELab - Správa multimediálních materiálů na cloud úložišti 

   Author: Svoboda Roman; Supervisor: Melnikov Jiří; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout, implementovat a otestovat backend do týmově vyvíjené webové aplikace, na jejíž implementaci nyní spolupracuje několik bakalantů. Aplikace je zaměřená na přípravu prezentace ...
  • Sběr dat v herních komunitách 

   Author: Luděk Rájecký; Supervisor: Baier Jan; Opponent: Vozárová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou sběru dat a jejich následného použití v herních komunitách, kde se zaměřuje na data, která uživatelé jednak sami sbírají, tak následně sami používají, tedy nejde o data o hráčích ...
  • Scénáře pro čtyřkolového robota 

   Author: Kovářík Karel; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Macek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Scheduler podporující multiplatformní prostředí 

   Author: Ondřej Závodný; Supervisor: Zýka Ondřej; Opponent: Olšák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá spouštěním a monitorováním úloh v kontextu plánovačů. Úlohy jsou ovládány z jazyka Java a mohou být spouštěny na více platformách. Je vytvořen návrh jednotného rozhraní, které umožňuje práci ...
  • Score table - Android 

   Author: Klusák Michal; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Jeschke Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením frameworku (šablony) a jeho následnému použití v mobilní aplikaci pro zaznamenávání aktuálního stavu kolektivních sportovních zápasu pro operační systém Android. Nejprve jsem ...
  • Sdílený zpěvník 

   Author: Srogončíková Jana; Supervisor: Pavelka Jiří; Opponent: Buchtela David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
   Práce se zabývá mapováním oblasti hudebních aplikací a porovnává požadavky cílových skupin uživatelů se současným stavem. Hlavním cílem je navrhnout aplikaci, která co možná nejvíce usnadní lidem práci s hudebními texty a ...
  • Sedm statečných - optimalizace animací 

   Author: Petr Hromják; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá animacemi postav. V práci jsou předvedeny základní principy a postupy tvorby 3D modelu postav a jejich následné animace. Z animačních metod je blíže rozvedena kosterní animace, s čímž souvisí ...
  • Serverový backend Android aplikace pro podporu rodin v rozvodovém řízení 

   Author: Iaroslav Kolodka; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá realizací serverového backendu Android aplikace pro podporu rodin v rozvodovém řízení. Implementace se provádí na základě již existujícího návrhu a částečné implementace, které byly provedeny ...
  • Sheepless - Open-source 2D dobrodružná hra v Unity 

   Author: Robert Badronov; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Šenkýř David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Hlavním cílem této práce je zkoumání možností využití technologie EbSynth při vytváření art her pomocí Unity Engine. EbSynth se používá pro zpracování videí zaznamenaných ve hře, pro vytváření stylizovaných cutscén. Dalším ...
  • Sheepless - Open-source 2D dobrodružná hra v Unity 

   Author: Ian Mustiats; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Šenkýř David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato práce demonstruje hlavní vývojové fáze dobrodružné 2D koncept hry. Herní engine Unity a program EbSynth byly hlavními technologiemi pro tvorbu hry. V tomto projektu byly prozkoumány základní prvky Unity a výhody ...