Poslední příspěvky

 • Webová aplikace pro vedení projektů 

  Autor: Horák Lukáš; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Součková Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace určené k vedení projektů a s ním související administrací v rámci podnikání. Aplikace je určená pro nezávislé profesionály, neboli podnikatele, kteří ...
 • Analýza podnikových účetních systémů na českém trhu 

  Autor: Spolek Jan; Vedoucí práce: Buchtela David; Oponent práce: Vogel Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Tato práce se zabývá analýzou podnikových účetních systémů na českém trhu. V první části je vymezení pojmů a základní popis stavu trhu s podnikovými systémy. Následně jsou zde definovány skupiny uživatelů a jejich požadavky. ...
 • Android mobilní aplikace s GPS trekingem 

  Autor: Vopařil Vojtěch; Vedoucí práce: Půlpitel Martin; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Diplomová práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro cyklisty pro operační systém Android. Aplikace je vyvinuta ve dvou provedeních se shodnou funkcionalitou, které se odlišují použitým programovacím paradigmatem ve ...
 • Webový portál pro zpracování vyúčtování mobilních volání 

  Autor: Mareš Jan; Vedoucí práce: Šír Zdeněk; Oponent práce: Jirůtka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
  V práci je nejprve vypracováno zhodnocení současných možností získávání dat od mobilních operátorů a dále je v této práci vypracováno řešení pro zpracování vyúčtování. Hlavním tématem práce je vytvoření řešení pro zpracování ...
 • Studie proveditelnosti nasazení technologie blockchainu v bankovnictví 

  Autor: Rendla Michal; Vedoucí práce: Vozárová Pavla; Oponent práce: Smítka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  V této diplomové práci se zabývám využitím technologie blockchainu pro banky a ostatní tradiční finanční instituce. Blockchain je hlavním technologickým prvkem dnešních veřejných decentralizovaných kryptoměn. V roce 2016 ...
 • Simulátor paralelních vnořovacích algoritmů 

  Autor: Kolář Ivo; Vedoucí práce: Šoch Michal; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Následující text se zabývá problematikou paralelních vnořovacích algoritmů. Popisuje nejprve teoreticky různé sítě, které se do sebe dají vnořovat a následně i vnořovací algoritmy, které zachovávají co nejlepší vlastnosti ...
 • Analýza, návrh a simulace výherního hracího přístroje 

  Autor: Novák Martin; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Smyslem této práce je rozbor problematiky návrhu výherního hracího přístroje určeného pro trh Spolkové republiky Německo. Návrh je zpracován v souladu s technickými požadavky definovanými směrnicí TR5 pro výherní hrací ...
 • Návrh platformy pro testování hotelových sítí 

  Autor: Pokorný Tomáš; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Sterzik Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
  Projekt si klade za cíl navrhnout a vytvořit prototyp platformy, která umožní automatizovat procedury spojené s testováním nově vytvářené sítě. Hlavním funkcí této platformy bude testování konfigurace sítě pomocí ...
 • Mobilní aplikace pro trénink tance (iOS) 

  Autor: Ševela Jan; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Kadlec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou mobilní hudební aplikace, která bude sloužit pro ulehčení tréninku tance. Aplikace je řešena pro iOS zařízení a tvořena pomocí moderního programovacího jazyku Swift. Práce se zabývá ...
 • Nástroj pro správu, sdílení a vizualizaci sportovních cvičení a tréninkových plánů 

  Autor: Suchan Martin; Vedoucí práce: Štěpán Pavel; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Cílem bakalářské práce je usnadnit práci trenérům, kteří připravují cvičení a tréninkové plány pro své týmy. Jak cvičení, tak i tréninkové plány mohou mezi sebou sdílet. Jednotlivá cvičení vytvářejí pomocí speciálního ...
 • Analýza možnosti elektronizace podnikových procesů 

  Autor: Kim Alexey; Vedoucí práce: Hronza Radek; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato práce řeší problematiku elektronizace podnikového procesu v BPM nástroji Camunda a následné vyčíslení nákladů na údržbu a uživatelskou podporu. Nejprve čtenář bude seznámen s oblasti procesního řízení, způsoby modelování ...
 • Využití gamifikačních prvků v náboru a adaptaci zaměstnanců 

  Autor: Duchač Jan; Vedoucí práce: Krejčí Pavel; Oponent práce: Malý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato práce se zaměřuje na trend gamifikace. Nejprve popisuje samotný význam gamifikace a principy jejího fungování. Dále popisuje kroky, které je třeba provést před a v průběhu gamifikování procesu. Následně se zaměří na ...
 • Webová vizualizace dat z hybridně aktivních pixel detektorů poslední generace 

  Autor: Vycpálek Jiří; Vedoucí práce: Bergmann Benedikt Ludwig; Oponent práce: Kalvoda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
  Cílem práce bylo vytvoření interaktivního vizualizačního nástroje pro Timepix3, poslední generaci pixel detektorů vyvinutých v CERNu. Popisuje analýzu, design a implementaci aplikace pro zpracování dat, jejich efektivní ...
 • Systém pro multikanálovou komunikaci se zákazníkem v reálném čase 

  Autor: Dohnal Václav; Vedoucí práce: Šenk Adam; Oponent práce: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-02)
  Práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací webové aplikace s důrazem na modulární kontejnerovou architekturu.
 • Webová aplikace pro podporu agilních metodik distribuovaných týmů 

  Autor: Vondrášek Pavel; Vedoucí práce: Marek Lukáš; Oponent práce: Pavlíčková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh a implementace webové aplikace GoAgile, která bude obsahovat nástroje používané agilními metodikami projektového řízení. Mimo jiné zkoumá požadavky distribuovaných týmu na jednotlivé ...
 • Knihovna pro správu autorizačních a autentifikačních údajů pro projekt psaný ve Spring frameworku 

  Autor: Steklý Vít; Vedoucí práce: Pavlíček Josef; Oponent práce: Jirůtka Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-06)
  Tato diplomová práce navrhuje implementaci knihovny pro správu uživatelských účtů v Java frameworku Spring. Kvůli svému abstraktnímu řešení, pojednává o možnostech spojení se Spring Security a Spring OAuth2.0.
 • Aplikace pro mobily a chytré televize pro neziskovou TV 

  Autor: Drdlíček Michael; Vedoucí práce: Vondra Tomáš; Oponent práce: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikací pro mobilní zařízení a TV s operačním systémem android pro projekt CATVUSA. Tento projekt propaguje ČR v USA, zejména pomocí videí o ČR. Aplikace zprostředkovávají webovou ...
 • Návrh konceptu a vývoj prototypu univerzálního uživatelského rozhraní 

  Autor: Novák Rostislav; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Kroha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Každá dnešní aplikace obsahuje uživatelské rozhraní. Také je dnes často oblíbené používat tenké klienty a data mít centrálně uložená serveru. Tato práce se zabývá možností vytvoření univerzálního uživatelského rozhraní, ...
 • Informační systém pro ukládání a zpracování dat z přistroje SATRAM na družici ESA Proba-V 

  Autor: Zubal Stanislav; Vedoucí práce: Granja Carlos Humberto; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-06)
  Obsahem práce je analýza a implementace informačního systému pro ukládání, zpracování a analýzu dat z přístroje SATRAM, umístěného na oběžné dráze, na palubě družice ESA Proba-V. Systém umožní spravovat a efektivně ...
 • Tournament Manager - jádro aplikace 

  Autor: Němeček Josef; Vedoucí práce: Rybola Zdeněk; Oponent práce: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Tato diplomová práce je součástí projektu, jehož cílem je návrh a implementace mobilní a webové aplikace, která umožňuje evidovat sportovní turnaje a jejich statistiky. Práce samotná se věnuje návrhu a implementaci aplikace ...

Zobrazit další