Recent Submissions

 • Možnosti komerčního využití technologie blockchain - případová studie poskytnutí úvěru 

  Author: Vladislav Khomchenko; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Gattermayer Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
  Bakalářská práce se zabývá principy technologie blockchain. V práci se provádí analýza mechanismů fungování blockchainu, analyzuje se bezpečnost a dopady na ochranu soukromí uživatelů, a možnosti využití technologie ...
 • Synchronizované databázové úložiště 

  Author: Sanan Pashayev; Supervisor: Hradský Tomáš; Opponent: Pavlíček Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
  Synchronizace dat umožňuje existence stejných dat na různých serverech. Tím je zajištěna redundance a rychlejšího zpracování. Tyto servery musí mít konzistentní a neustále dostupné údaje. Konzistenci a dostupnost dat lze ...
 • Přepracování UI aplikace Kytarový zpěvník s ohledem na UX 

  Author: Nikolai Baranov; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Cilem této práce je zanalyzovat stávajici řešeni uživatelského rozhrani webové aplikace Kytarový zpěvnik. Na základě výsledků analýzy navrhnout možnosti vylepšeni. Hlavni důraz při návrhu bude kladen na použiti technik ...
 • Mobilni aplikace pro trénink hudebního sluchu 

  Author: Trong Chung Chau Nguyen; Supervisor: Podloucký Martin; Opponent: Vogel Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Cílem práce je navrhnout hypotetické řešení pro trénování hudebního sluchu. V práci jsou vysvětleny související základní hudební pojmy a jsou porovnány konkurenční mobilní aplikace s navrhovaném řešení. Následně se práce ...
 • Vytváření zásuvných modulů pro Adobe Photoshop 

  Author: Vít Černý; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato bakalářská práce se věnuje postupu při vytváření zásuvných modulů pro aplikaci Adobe Photoshop. Práce také poskytuje základní informace o tom, co jsou zásuvné moduly, jak fungují a jak se vytváří. Dále jsou v práci ...
 • Testování javascript aplikací 

  Author: Milan Kriško; Supervisor: Gattermayer Josef; Opponent: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Táto bakalárska práca popisuje a porovnáva dostupné technológie na testovanie javascript webových aplikácií. Na základe porovnania sú ďalej v implementácií popísané testy aplikácie Vobo. Implementácia zahŕňa testovanie ...
 • Webový portál pro správu soutěží v synchronizovaném plavání 

  Author: Richard Pecha; Supervisor: Muzikář Zdeněk; Opponent: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a testováním webového portálu pro klub synchronizovaného plavání SK Neptun Praha. Cílem práce bylo zefektivnit proces hodnocení soutěží a jejich evidenci. ...
 • Rozšíření nástroje pro anonymizaci dat 

  Author: Pavel Perner; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Bakalářská práce se věnuje možnostem rozšiřování existujícího anonymizačního nástroje. V aplikaci byl přislíben tzv. "pluginovací" systém, jenž by umožňoval dodávat vlastní komponenty podle definovaného postupu. Protože ...
 • Aplikace pro ovládání zařízení v chytré domácnosti vytvořené na platformě RaspberryPi 

  Author: Adam Chyský; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Kroha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací prototypu jednotky pro chytrou domácnost s dotykovým displejem, která umožní ovládání RGBW osvětlení, zásuvek a zobrazí informace o klimatu v místnosti (teplota, ...
 • Testování software v agilních vývojových metodikách 

  Author: Yulia Boronenko; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Táto práce se věnuje detailnímu souhrnu odborných informací na téma testování softwaru se zaměřením na webové aplikace a může sloužit jako návod k zaučení na pozici Junior testera v libovolné české firmě propagující agilní ...
 • Webový editor konečných automatů 

  Author: Petr Svoboda; Supervisor: Trávníček Jan; Opponent: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Bakalářská práce popisuje proces návrhu a realizace webové aplikace v podobě dynamického editoru konečných automatů. Analyzují se stávající řešení a jejich přínos. Následně se zdůvodňuje výběr zvolených webových technologií ...
 • Aplikace pro distribuci not v orchestru 

  Author: Tomáš Vahalík; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Glazar Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato práce se zabývá implementací webové aplikace, která pomůže členům orchestru připravovat se na koncerty tím, že umožní snadno distribuovat noty mezi jednotlivé hudebníky. Budu zkoumat, jak se noty mezi členy orchestru ...
 • Optimalizace vyvažování systémů sdílených kol 

  Author: Kristián Kuľka; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Klán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Systémy zdieľaných bicyklov sa stávajú stále viac dôležitejšou súčasťou verejnej dopravy. Flexibita, ktorú tieto systémy ponúkajú, je spojená s nepravidelnými a nesymetrickými jazdami, ktoré spôsobujú nevyváženie systému. ...
 • Flexibilní pokladní systém pro služby 

  Author: Tomáš Mužík; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Vogel Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Práca sa zameriava na rozbor a rozšírenie pokladničného systému pre bazénový komplex a rozoberá možnosti použiteľnosti pre ďalšie služby využívajúce prístupový systém. Obsahuje diskusiu o výhodách a nevýhodách rozdelenia ...
 • Rozšíření nástroje pro vyhledávání osobních údajů 

  Author: Tomáš Chvosta; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  V této bakalářské práci jsou zkoumány osobní údaje podle GDPR (nařízení EU 2016/679 upravující náležitosti ohledně zpracování osobních údajů) z pohledu jejich obecné charakteristiky, ale také z pohledu uložení těchto údajů ...
 • Platforma pro soutěže AI agentů 

  Author: Ondřej Vaniš; Supervisor: Bernhauer David; Opponent: Jelínek Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato práce se zabývá návrhem a vytvořením platformy pro soutěžení AI agentů v tahových strategických hrách. Pro řešení byla zvolena klient--server architektura. Kód AI agenta běží na straně klienta a připojuje se k hernímu ...
 • Věnná města českých královen - API pro ditribuci grafických modelů 

  Author: Martin Čapek; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato práce popisuje návrh a vývoj REST API pro editor virtuální reality. První část je věnována analýze funkčním požadavkům editoru virtuální reality a nefunkčním požadavkům na API, analýze nástrojů pro návrh API a stanovení ...
 • Receptář 

  Author: Jakub Rathouský; Supervisor: Vesecký Adam; Opponent: Pavlíček Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci na správu receptů, stejně tak jako zpracování dat z jiných webových portálů. Implementace bude zahrnovat webovou aplikaci, tvořenou z frontendu a backendu, a mobilní ...
 • Online Clearingové centrum 

  Author: Mykyta Boiko; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Hlavním cílem této práce je vytvořit prototyp webové aplikace, která by fungovala jako tržiště spojující krypto tradery, investory a vývojáře obchodních strategií. Mělo by to pomoct zpeněžit práci vývojářů kryptoměnových ...
 • Prezentace historických památek za pomocí virtuální reality 

  Author: Igor Žmajlo; Supervisor: Buriánek Jan; Opponent: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Práce pojednává o principech a možnostech virtualizace historických památek. Podrobně popisuje analýzu možných postupů, jejich rozdílné požadavky a dále postup realizace konkrétního řešení. Výsledná VR aplikace obsahuje ...

View more