Poslední příspěvky

 • Rozšíření produktu Semanta o zpracování metadat platformy IBM Cognos BI 

  Autor: Kroupa Vladimír; Vedoucí práce: Voňka David; Oponent práce: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-17)
  Zásadní prvek v rozhodování současných firem představuje reporting. Reporting je vytváření informačních sestav nad daty, které má podnik k dispozici. Běžná velká firma má tisíce reportů, vytvořených z velké části v ...
 • Návrh a implementace software pro interaktivní práci s objekty MBI pomocí jazyka MBIQL 

  Autor: Stránský Vojtěch; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Pour Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat software, který umožní interaktivní procházení a dotazování objektů MBI (Management Byznys Informatiky) pomocí jazyka MBIQL. Na základě analýzy a návrhu je vytvořena ...
 • Implementace klienta a serveru pro ovládání a interpretaci robota Karel 

  Autor: Ćirić Stefan; Vedoucí práce: Trávníček Jan; Oponent práce: Polách Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Obsahem této práce je implementace systému klient-server pro robota Karla. Systém bude implementován na čipu Arduino ESP8266 WiFi, na který se uživatelé připojí pomocí WiFi a budou tak schopni komunikovat s robotem ...
 • MCTS knihovna pro plánování pohybu jednotek v real-time strategické hře StarCraft 

  Autor: Viazovskyi Mykyta; Vedoucí práce: Čertický Michal; Oponent práce: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
  Existuje společnost vývojářů umělé inteligence, kteří zkouší své nápady a pilně pracují, aby vytvořili neporazitelného protivníka pro živou strategickou hru Starcraft, což dokázali v Šachách a Go. Tato práce předvádí využití ...
 • Vizualizace cest v grafu 

  Autor: Pokorný Matěj; Vedoucí práce: Bařinka Lukáš; Oponent práce: Bittner Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  S vizualizací cest v grafu se dnes setkáváme v mnoha oblastech lidského bádání i každodenního života. Ať už pomáhá řidiči v podobě GPS navigace nebo administrátorovi při analýze zatížení sítě, je její správnost a přehlednost ...
 • Aplikace pro odhad sklizně rostliny Čirok 

  Autor: Šebek Róbert; Vedoucí práce: Žehra Marek; Oponent práce: Gattermayer Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Během výměnného pobytu na Kansas State University, jsem měl příležitost spolupracovat s vědci z fakulty Agronomie, kteří mě seznámili se svým výzkumem zaměřeným na rostlinu čirok. Pro odhad sklizně této plodiny měli vyvinutý ...
 • Výuková aplikace pro systémy virtuální reality 

  Autor: Hlaváč Marián; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Tato práce se zabývá zefektivněním procesu seznámení uživatelů s virtuální realitou v prostředí nově vzniklých heren virtuální reality. Za cíl si klade předat informace, které sděluje obsluha zákazníkům, rychlou a zároveň ...
 • Detekce počtu mláďat v ptačích hnízdech za pomoci nástrojů rozpoznání obrazu 

  Autor: Šuma Pavel; Vedoucí práce: Pavlíček Josef; Oponent práce: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Práce se zaměřuje na rozpoznávání objektů v obraze, konkrétně ptačích mláďat. První část popisuje potřebné metody počítačového vidění ke předzpracování obrazu, jeho segmentaci a rozpoznávání objektů na základě jejich ...
 • MobChar - balíček pro Dračí doupě 3.0 

  Autor: Weberová Šárka; Vedoucí práce: Rybola Zdeněk; Oponent práce: Dombek Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  CílemtétobakalářsképrácejerozšířeníbalíčkuDračídoupěproaplikaciMobChar. MobChar umožňuje hráčům her na hrdiny spravovat svoje postavy. JednáseoaplikacipromobilníoperačnísystémAndroid.BalíčekDračídoupě se zaměřuje na českou ...
 • Sdílený zpěvník 

  Autor: Srogončíková Jana; Vedoucí práce: Pavelka Jiří; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Práce se zabývá mapováním oblasti hudebních aplikací a porovnává požadavky cílových skupin uživatelů se současným stavem. Hlavním cílem je navrhnout aplikaci, která co možná nejvíce usnadní lidem práci s hudebními texty a ...
 • Nástroj pro extrakci metadat z databáze DB2 

  Autor: Špak Miroslav; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Toušek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
  Práce se zabývá analýzou metadat databáze IBM DB2, návrhem nástroje pro jejich extrakci a jeho implementací. Nejdříve se věnuje popisu struktury metadat a jejímu srovnání se dvěma zástupci konkurenčních databází. Dále řeší ...
 • Nástroj pro forenzní analýzu serverových logů 

  Autor: Lejnar Jan; Vedoucí práce: Baier Jan; Oponent práce: Polách Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-15)
  Tato práce se zabývá forenzní analýzou serverových logů, jak v nich obsažené údaje propojit a využít. Cílem je navrhnout modulární nástroj, který dokáže vytvořit přehled událostí v definovaném časovém intervalu. V přehledu ...
 • Framework pro vyhodnocování úspěšnosti algoritmů častých sekvencí v doporučovacích systémech 

  Autor: Bajer Michal; Vedoucí práce: Řehořek Tomáš; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato bakalářská práce pojednává o analýze sekvenčních dat, hledání častých vzorů v časově uspořádaných datech a jeho využití k doporučování produktů zákazníkům internetových obchodů na základě jejich historie nákupů. Cílem ...
 • Nástroj pro extrakci metadat z databáze Netezza 

  Autor: Laskov Boris; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Toušek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-26)
  Pro statickou analýzu SQL skriptů je třeba získat detailní informaci o objektech, které jsou ve skriptech odkazováné. Této informaci říkáme metadata. Struktura metadat se v různých databázích liší. Cílem této práce je ...
 • Zásuvné moduly aplikace Dráček III - výuka fyziky 

  Autor: Štěpán Jaroslav; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Richtr Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
  Práce navazuje na předchozí projekty Dráček, které mají za cíl podpořit výuku v základních školách pomocí moderních technologií. Cílem práce je upravit stávající aplikace pro systém Android a vytvořit pět nových modulů ...
 • Knihovna funkcí pro OS Android umožňující řízení vývojového kitu Arduino 

  Autor: Šmíd Filip; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Daněček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Bakalářská práce se zabývá možnostmi řízení vývojového kitu Arduino pomocí zařízení s operačním systémem Android. Dále popisuje technologie a nástroje dostupné pro vývoj řešení popsaného problému. Cílem práce je analýza ...
 • Webová aplikace pro návrh kolejiště modelové železnice 

  Autor: Egrtová Martina; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Dobiáš Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Předmětem této práce je implementace webové aplikace, která by umožňovala interaktivní grafický návrh kolejiště modelové železnice. Hlavním cílem je usnadnit práci při návrhu částí modelu železničních drah a poskytnutí ...
 • Android klient pro sociální síť 

  Autor: Kaštánek Petr; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Jeschke Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
  Tato práce se zabývá vývojem klientské aplikace pro sociální síť běžící pod mobilním operačním systémem Android, konkrétně pro seznamovací portál Líbímseti.cz. Umožňuje přihlášení různými způsoby, hodnocení a seznamování ...
 • BigCloud - Modul obchodníka 

  Autor: Vlčková Michaela; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Latýn Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
  Cieľom práce je umožnenie obchodnému zástupcovi firmy SIC s. r. o., vykonávanie jeho povinností v rámci užívateľského prostredia aplikácie BigCloud. Aplikácia BigCloud umožnuje jej užívateľom využívať širokú škálu služieb ...
 • Využití konceptu BYOD a jeho zabezpečení v bankovním prostředí 

  Autor: Dlápal Vojtěch; Vedoucí práce: Krejčí Pavel; Oponent práce: Malý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-10)
  Problematika BYOD neboli používání zařízení mimo vlastnictví firmy k pracovním úkolům je čím dál více aktuální. Tato práce analyzuje a řeší BYOD s ohledem na potřeby vybrané bankovní instituce. Vzhledem ke specifikům ...

Zobrazit další