Collections in this community

Recent Submissions

 • Aplikace pro plánovaní výletů pro Android 

  Author: Martin Hudymáč; Supervisor: Sosín Tadeáš; Opponent: Borkovcová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  S narůstající popularitou cestování se díky dostupnějším možnostem dopravy dostává do popředí především efektivita. Tato bakalářská práce se proto zaměřuje na analýzu, návrh, implementaci a testování mobilní aplikace pro ...
 • Webové rozhraní pro ovládání IoT s možností nastavení sekvencí 

  Author: Daniel Šimánek; Supervisor: Blizničenko Jan; Opponent: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webového rozhraní pro správu a ovládání zařízení IoT. Ovládání těchto zařízení lze provádět manuálně, nebo může uživatel naplánovat spuštění seznamu několika za sebou ...
 • Trainer - Kvízový a testový modul pre webový portál na podporu výučby 

  Author: Matej Pašek; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Zikán Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Cieľom tejto práce je popísať proces vývoja kvízového a testového modulu pre webový portál Trainer, ktorý slúži na podporu výučby vybraných predmetov na FIT ČVUT. Tento proces prebieha v niekoľkých fázach - analýza, návrh, ...
 • Rozvoj aplikace pro dobrovolnickou brigádu SummerJob 

  Author: Aneta Potomská; Supervisor: Louka Ladislav; Opponent: Procházková Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá rozvojem stávající webové aplikace pro dobrovolnickou brigádu SummerJob. Mezi hlavní cíle vytvořeného rozšíření patří usnadnění administrativní činnosti organizátorů akce, posílení komunikace ...
 • Knihovna generující silně otypované API 

  Author: Ludvík Prokopec; Supervisor: Louka Ladislav; Opponent: Glazar Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na řešení problému tvorby silně otypovaného API bez nutnosti generování kódu v programovacím jazyce TypeScript. Garance otypovaného API dává klientovi přehled o datových typech, které může ...
 • Datový sklad ČVUT - import dat v nástroji Apache Airflow 

  Author: Jiří Lejsek; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Karol Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Práce se zabývá paralelizací ETL procesů datového skladu ČVUT, které nahrávají data z nejdůležitějších informačních systémů univerzity do centrální databáze datového skladu. Hlavním cílem této paralelizace je urychlení ...
 • Redesign a reimplementace aplikace Index studenta ČVUT 

  Author: Ondřej Kešner; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Váňa Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření nové verze mobilní aplikace Index Studenta ČVUT, jako komponentu do již existující aplikace Univerzita App. V rámci této bakalářské práce vznikl funkční prototyp komponenty pro ...
 • Webová aplikace pro usnadnění vyhledávání událostí 

  Author: Radek Čermák; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou implementací webové aplikace, jejíž cílem je usnadnit vyhledávání kulturních, společenských či jinak zajímavých událostí v okolí. Aplikace umožňuje vizualizovat události ...
 • Aplikace úvazkostroj - refaktoring a rozvoj 

  Author: Vladimir Kulikov; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Nguyen Trong Chung Chau
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato práce se zabývá implementací informačního systému pro hodnocení pedagogického výkonu, Úvazkostroj verze 4.0. Tento systém je v této práci podroben revizi s cílem identifikovat a opravit existující chyby a nedostatky, ...
 • Mobilní aplikace pro vzájemnou komunikaci mezi vozidly pomocí 5G 

  Author: Bohdan Poberezhnyi; Supervisor: Kosová Zuzana; Opponent: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato bakalářská práce se věnuje využití mobilních aplikací k zlepšení bezpečnosti v dopravě. Zaměřuje se na identifikaci blížících se dopravních prostředků, zejména vozidel integrovaného záchranného systému, a vytváří ...
 • Sdílení HTTP cache mezi webovými servery 

  Author: Ondřej Polanecký; Supervisor: Sedlák Daniel; Opponent: Prachař Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Cachování je jedna z nejefektivnějších metod na zrychlení většiny aplikací. Je tedy důležité, aby byla cache co nejvíce využívána. V této práci se budeme věnovat zlepšení využití cache webového serveru NGINX ve vícevrstvém ...
 • Aplikace pro rezervaci kosmetických služeb 

  Author: Arpan Tyagi; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Pavlíček Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato práce popisuje návrh a vývoj prototypu vyvíjejícího se systému pro usnadnění rezervace schůzek v zařízeních kosmetických služeb. Prototypová architektura zahrnuje aplikaci pro Android a server. Celý systém je vyvíjen ...
 • Mobilní aplikace pro evidenci pacientů během lékařského výjezdu 

  Author: Tomáš Knejp; Supervisor: Šidlovský Marko; Opponent: Bařinka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato bakalářská práce se věnuje implementaci aplikaci pro administrativní účely lékařů, kteří podnikají humanitární lékařské výjezdy v rozvojových zemích. Hlavním tématem bylo řešení komunikace mezi zařízeními bez přístupu ...
 • Webový provozní deník kompresoru 

  Author: Martin Fried; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Matoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Cílem bakalářské práce je vytvoření webového provozního deníku kompresoru. Tato webová aplikace nabízí evidenci kompresorů, tlakových lahví, plnění tlakových lahví a dalších prostředků jednotek sborů dobrovolných hasičů. ...
 • Návrh a implementace systému pro evidenci pacientů během lékařského výjezdu 

  Author: David Pavluv; Supervisor: Šidlovský Marko; Opponent: Glazar Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá serverovou částí systému pro evidenci pacientů během lékařského výjezdu v Ugandě. Webová aplikace je implementována pomocí webového rámce Symfony a skládá se z REST API, které dodržuje ...
 • Runtime knihovna interpretu příkazů dclsh 

  Author: Martin Tománek; Supervisor: Kašpar Jiří; Opponent: Daněček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Cílem této práce je tvorba runtime knihovny pro projekt interpretu příkazů dclsh. Knihovna je implementovaná v~jazyce C a~poskytuje objektově orientovaný typový systém s~podporou vícenásobného dědění pomocí rozhraní, ...
 • Vesmírné vylomeniny: softwarové řešení hry na interaktivní stěnu 

  Author: Matěj Chlan; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Průcha Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato práce se zabývá tvorbou hry pro interaktivní stěnu vyvíjené v Unity. Hlavním cílem je vylepšit stávající hru, jejíž kód a ovládání nejsou v optimálním stavu. Právě tyto prvky jsou hlavními body analýzy. Ta dále zkoumá ...
 • Nasazení do cloudu s použitím MLOps nástrojů 

  Author: Aleš Sršeň; Supervisor: Vondra Tomáš; Opponent: Palášek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  S rastúcou popularitou strojového učenia (ML) sa objavila nová paradigma zameraná na aplikáciu metodiky DevOps na systémy ML, známa ako Machine Learning Operations (MLOps). Táto práca skúma aplikáciu paradigmy MLOps na ...
 • Anketa ČVUT - reporting 

  Author: Lucián Kučera; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Halaška Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Tato bakalářská práce řeší tvorbu nového systému zobrazujícího reporty z aplikace Anketa ČVUT, jelikož aktuální řešení bylo vyhodnocené jako nepostačující. V teoretické části práce se zaměřuji na analýzu aktuálně používaného ...
 • Na frontě není klid 

  Author: Magdaléna Musilová; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Průcha Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
  Práce se zabývá výzkumem ovládání her na velká dotyková zařízení. Tyto poznatky se následně uplatňuje při tvoření doporučení pro návrh ovládání her na interaktivní stěnu v laboratoři ggLab, což je výsledek teoretické části. ...

View more