Poslední příspěvky

 • Analýza možností využití Datových skladů v bankovnictví 

  Autor: Antoš Petr; Vedoucí práce: Mataj Jaromír; Oponent práce: Náplava Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou datových skladů se zaměřením na bankovní sektor, jejich architekturou a využívanými nástroji. Dále obsahuje případovou studii zaměřenou hlavně na finanční náročnost daného ...
 • NURIS - Informační systém pro MI-NUR 

  Autor: Jirout David; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou, návrhem a realizací webové aplikace pro podporu předmětu MI-NUR: Návrh uživatelského prostředí vyučovaného na Fakultě informačních technologí ČVUT v Praze. Cílem práce je kompletní ...
 • Webový informační systém pro asistenci rekreačním lodím 

  Autor: Veverková Markéta; Vedoucí práce: Jirkovský Vojtěch; Oponent práce: Kadlec Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cílem této bakalářské práce je implementace nové verze již existujícího webového informačního systému Code0. Tento systém je používán francouzskou společností Marine Assistance, jež se specializuje na asistenci rekreačním ...
 • Vizualizace interiéru pro interaktivní prezentaci 

  Autor: Bilák Tomáš; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť čo možno najvernejší model vybraného interiéru fakulty s ohľadom na použitie vo webovom rozhraní. Práca sa zaoberá známymi technikami spracovania vizuálnych dát do 3D prostredia ...
 • RDF management založený na technologii Blockchain 

  Autor: Rojas Remy; Vedoucí práce: Dojčinovski Milan; Oponent práce: Kuchař Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  S růstem popularity Otevřených strukturovaných dat, který je možné pozorovat například na velikosti sítě Linked Open Data (LOD), je nutné řešit problémy škálovatelnosti a řízení životního cyklu. V době vzniku této práce ...
 • Automatický docházkový systém s rozpoznáváním tváří 

  Autor: Bořil Filip; Vedoucí práce: Černý Viktor; Oponent práce: Holý Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Tato bakalářská práce řeší tvorbu docházkového systému, který pro získávání dat docházky využívá automatické rozpoznávání tváří. Systém je určený pro malé a střední firmy pro usnadnění evidence docházky a správu dovolené. ...
 • Kvalifikace technických a obsahových vlastností webových stránek 

  Autor: Havrda Tomáš; Vedoucí práce: Pavelka Jiří; Oponent práce: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cílem bakalářské práce je zdokumentování a návrh vhodné formy interpretace výstupu webového analytického nástroje WCA. Nejdříve byl proveden průzkum existujících řešení včetně analýzy obchodních modelů. Následovaly uživatelské ...
 • Detekce statických snímků a animací ze záznamu obrazovky 

  Autor: Burkoň Richard; Vedoucí práce: Pulc Petr; Oponent práce: Polách Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním záznamu prezentací. Výsledný program analyzuje kontinuální záznam obrazovky s jednotlivými slidy prezentace, který byl pořízen například pomocí programů třetích stran pro záznam ...
 • Webová aplikace pro tisk a sdílení tiskáren 

  Autor: Kvita Adam; Vedoucí práce: Skoumal Vladislav; Oponent práce: Čermák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Práce se zabývá vytvořením webové aplikace, která umožní sdílet libovolnou tiskárnu, vyhledávat sdílené tiskárny a tisknout na nich. Tiskárny jsou k aplikaci připojeny pomocí hardwarového zařízení s vlastním softwarem. ...
 • Serverless multiplayer hra pro mobilní zařízení 

  Autor: Homolka Jakub; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato práce se zabývá vytvořením hry na mobilní zařízení pro dva hráče. Hra je implementována pro operační systém Android a nevyužívá žádný server, komunikace mezi zařízeními probíhá na přímo. Pravidla hry vycházejí ze hry, ...
 • Změnové řízení procesních modelů 

  Autor: Mikeš Stanislav; Vedoucí práce: Skotnica Marek; Oponent práce: Pergl Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Podnikové procesy jsou zásadní součástí každé společnosti. Vzhledem k tomu, že společnosti rostou, procesy se stávají stále složitějšími a náklady spojené s jejich změnami rostou. Podle některých publikací je až 6 % obratu ...
 • Integrace Liferay CMS s JS knihovnou 

  Autor: Rajdl Jan; Vedoucí práce: Pecka Zdeněk; Oponent práce: Klán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Náplní této práce je analýza portletového kontejneru Liferay z pohledu jeho možného využití při tvorbě webových aplikací a integrace s JavaScriptovými technologiemi. Cílem analýzy je nalézt možná řešení integrace a problémy, ...
 • Měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů 

  Autor: Kubovic Jan; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Brožová Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou doplňku pro Microsoft Project, který implementuje výpočet potenciálu kritičnosti a rizikovosti. Na začátku práce jsou nejdříve vysvětleny teoretické základy pro pochopení metody ...
 • Informační systém pro podporu setkávání komunity Taizé. 

  Autor: Jakl Tomáš; Vedoucí práce: Podloucký Martin; Oponent práce: Trlifajová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
  Cílem této práce je analýza, návrh a implementace druhé části webové aplikace pro podporu celoevropského komunitního setkání. Tato druhá část rozšiřuje aplikaci o správu uživatelů, oprávnění, hromadné dopravy a ubytování.
 • Analýza dotazů v distribuované grafové databázi 

  Autor: Svitáková Lucie; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Hermann Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Přestože dnes existuje několik produktů grafových databází určených pro distribuovaná prostředí, jsou v nich obvykle data distribuována na jednotlivé fyzické uzly náhodně, bez pozdější revize zatížení a možné reorganizace ...
 • Aplikace v OS Android pro podporu učení cizích jazyků pomocí čtení elektronických knih 

  Autor: Balan Oleksandr; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Glazar Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Tato diplomová práce se zabývá kompletním procesem vývoje mobilní aplikace pro operační systém Android, která má za cíl usnadnit čtení elektronických knih v cizích jazycích a zjednodušit proces rozšíření slovní zásoby. ...
 • Nové metody pro vývoj podnikových informačních systémů 

  Autor: Jančovičová Barbora; Vedoucí práce: Skotnica Marek; Oponent práce: Dvořák Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tradičné techniky vývoja informačných systémov sa môžu stať príliš drahým riešením a často aj nedodať výsledok v potrebnom čase. Táto práca sa zaoberá zhodnotením súčasných metód pre vývoj podnikových informačných systémov. ...
 • Zákaznický portál firmy ÚVT Internet, s.r.o. 

  Autor: Horejš Martin; Vedoucí práce: Richter Pavel; Oponent práce: Hunka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Cílem této diplomové práce je vytvořit webovou aplikaci pro zákazníky firmy internetového poskytovatele ÚVT Internet s.r.o. Text této práce postupně rozebírá většinu částí softwarového vývoje od analýzy až po nasazení ...
 • Android aplikace pro majitele psů 

  Autor: Lagoda Alina; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá kompletním procesem vývoje aplikace skládající se z nativní Android aplikace a serverové části. Aplikace je určena pro majitele psů a zaměřuje se na sociální funkce, jako jsou vedení stránek ...
 • Multiplayer hra pro mobilní zařízení využívající cloudová řešení 

  Autor: Popek Michal; Vedoucí práce: Balík Miroslav; Oponent práce: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
  Práce se zabývá vývojem hry pro více hráčů pro operační systém Android, která využívá cloudová řešení. Součástí je analýza cloudových poskytovatelů a vybrání vhodného pro tento typ hry. Cílem práce je navrhnout, implementovat ...

Zobrazit další