Collections in this community

Recent Submissions

 • Integrace RPA a OCR 

  Author: Manasa Woolla; Supervisor: Dvořák Ondřej; Opponent: Šenkýř David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Neustálý pokrok v digitálním světě si žádá vytváření rychlejších technologií, které pomohou organizacím udržet krok. I přes to, že současné technologie poskytují nepřeberné množství způsobů, jak pomoci zaměstnancům s jejich ...
 • Mobilní aplikace pro evidenci pronájmu reklamních ploch 

  Author: Anna Škorupová; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Borský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou, návrhom a implementáciou Android mobilnej aplikácie, ktorá komunikuje so serverom spoločnosti zameranej na prevádzkovanie reklamných médií. Aplikácia slúži na evidenciu prenájmu ...
 • Rozšíření multiplatformního zobrazovacího software pro elektroencefalografii 

  Author: Marek Papinčák; Supervisor: Ježdík Petr; Opponent: Kroha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Táto diplomová práca popisuje rozšírenie programu na vizualizáciu a analýzu EEG dát. Rozšírenie zahrňuje vizualizáciu topografickej mapy povrchu skalpu použitím viac rozmernej interpolácie a časovo-frekvenčnú analýzu ...
 • Věnná města Českých Královen - webový vizualizátor 3D modelů 

  Author: Martin Púčala; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Táto práca sa pozerá na možnosti zobrazovania obsahu rozšírenej reality na mobilných zariadeniach v prostredí webového prehliadača. To znamená dostupnosť len obmedzených hardwarových i softwarových prostriedkov. Je ...
 • Aplikace pro podporu plánování nákladů na informační systém 

  Author: Miroslav Brzobohatý; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Špička Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Cílem této práce bylo se zaměřit na řešení problémů s hodnocením flexibility cloudu z jiného úhlu, a to konkrétně podívat se z větší blízkosti na to, co nám říkají výsledky, které získáme z metody reálných opcích, které ...
 • VoxelMaze I. - grafika a osvětlení 

  Author: Nina Grechushkina; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá grafickou částí hry VoxelMaze a optimalizací grafických procesů. Tato hra je výsledkem týmové práce. Ostatní členové týmu pracují na dalších částech hry, jako je návrh úrovní, skriptování ...
 • VoxelMaze I. - animace a optimalizaze UX 

  Author: Mariia Korshunova; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Hlavní cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat uživatelské rozhraní pro aplikaci VoxelMaze, která vznikla v týmu studentů oboru Počítačová grafika v rámci předmětu BI-SP1.2. Rozhraní hry VoxelMaze, původně ...
 • Sedm statečných - optimalizace animací 

  Author: Petr Hromják; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá animacemi postav. V práci jsou předvedeny základní principy a postupy tvorby 3D modelu postav a jejich následné animace. Z animačních metod je blíže rozvedena kosterní animace, s čímž souvisí ...
 • Vizualizace zvuku pomoci LED panelu 

  Author: Ondřej Švejstil; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Melnikov Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Předmětem práce je vizualizace hudby na panelu sestaveném ze sériově zapojených adresovatelných RGB LEDs. Tento panel je ovládaný jednodeskovým mikrokontrolerem, který je jedním z témat teoretické části práce. Další úseky ...
 • Generátor testovacích dat 

  Author: Karel Ševčík; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Práce se věnuje vývoji aplikace pro generování testovacích dat. Cílem práce je navrhnout a implementovat prototyp, který bude podporovat generování dat do databází Oracle a SQL Server a bude v budoucnosti rozšiřitelný o ...
 • XpenseTracker - aplikace pro správu osobních financí 

  Author: Jamaladdin Azizov; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Blizničenko Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  The goal of the thesis is the creation of an application programming interface (API) for managing personal finances. This includes the analysis of the XpenseTracker application after the BIE-SP2 subject, analysis and further ...
 • Real-time scheduling algorithms applicable for embedded systems 

  Author: Aykut Sahin; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Klímek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato závěrečná práce je podrobně zaměřena/úzce orientovaná na plánovací algoritmy, tedy plánování procesů. Tyto algoritmy se používají pří plánování procesů u operačních systémů, pracujících v reálném čase a jsou zásadní ...
 • Analýza využití návrhových vzorů a principů v aplikaci Home Assistant pomocí metod reverzního inženýrství 

  Author: Marie Chodounská; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Práce se zaměřuje na analýzu návrhu open-source aplikace Home Assistant. Home Assistant je systém pro správu chytrých domácnosti. Propojuje jednotlivé prvky chytré domácnosti a umožňuje jejich konfiguraci a správu. Aplikace ...
 • Interakce v muzeu historie ve virtuální realitě. 

  Author: Adam Polívka; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Richtr Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací interakcí v muzeu ve virtuální realitě. V práci analyzuji druhy dostupného hardwaru pro platformu virtuální reality. Podrobněji rozeberu zařízení HTC Vive, ...
 • Optimalizace e-shopu stylka.cz 

  Author: Dávid Ruják; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Borkovcová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá optimalizáciou e-shopu stylka.cz v rámci neplateného vyhľadávania. Literárna rešerš pozostáva z dvoch častí. Prvá časť sa zaoberá stručnou históriou internetových vyhľadávačov, následne sú ...
 • Sestavení business modelu a návrh mobilní aplikace MyFilms 

  Author: Martin Kutiš; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Borkovcová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Práce se zabývá problematikou návrhu a designu mobilní aplikace dle metodiky Design Thinking. Hlavním cílem je sestavení business modelu a vytvoření návrhu mobilní aplikace MyFilms, která svým uživatelům slouží jako zápisník ...
 • Anketa ČVUT - redesign vyplňovacího modulu 

  Author: Nam Nguyen Hai; Supervisor: Valenta Michal; Opponent: Halaška Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Táto práca sa venuje redesignu vyplňovacieho modulu Anketa ČVUT, ktorá slúži na zber spätnej väzby od študentov na univerzite. Pretože pôvodný modul obsahuje chyby a nedostatky, tím Anketa ČVUT sa ho rozhodol prepísať do ...
 • Studie proveditelnosti nasazení elektronického volebního systému 

  Author: Yana Paluyan; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Vynikarová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  V současné době se po celém světě aktivně vyvíjí teoretický a praktický základ elektronických hlasovacích systémů. Tato práce je zaměřena na analýzu stávajících elektronických hlasovacích systémů za účelem identifikace ...
 • Asterion - backend vizualizace časových os 

  Author: Tomáš Růžička; Supervisor: Richtr Radek; Opponent: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Asterion je fiktivní svět psaný hráči pen&paper her na hrdiny. Spisovatelé se musejí orientovat ve sledu událostí, pokud se chtějí vyhnout nesrovnalostem. Projekt spojený s touto prací se snaží vytvořit aplikaci pro ...
 • Knihovna pro konstrukci staticky typovaných PostgreSQL dotazů v jazyce Scala 

  Author: Petr Hron; Supervisor: Létal Vojtěch; Opponent: Daněček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
  Hlavní téma této práce je vývoj a implementace knihovny pro vytváření staticky typovaných SQL dotazů v jazyce Scala, společně s průzkumem existujících Scala knihoven, které se zabývají vytvářením SQL dotazů. Nejprve jsou ...

View more