Poslední příspěvky

 • Alternativní metody zadávání textu na chytrých televizích 

  Autor: Pavlík Tomáš; Vedoucí práce: Žikovský Pavel; Oponent práce: Sporka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-10)
  Tato diplomová práce nejprve seznamuje čtenáře s problematikou chytré televize a vstupem textu na této platformě. Dále je práce zaměřena na průzkum existujících metod vstupu textu na platformě hybridní televize. Následně ...
 • Webový server pro poskytování dynamicky generovaných objektů ve formátech RDF 

  Autor: Řasa Jan; Vedoucí práce: Klímek Jakub; Oponent práce: Bařinka Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-03)
  Řada objektů na webu dat tvoří natolik velkou skupinu (až nekonečnou), že je není možné všechny perzistentně uložit a publikovat. Je nutné nabídnout server, který na základě požadavku klienta na daný objekt příslušná data ...
 • Kulečníkové počítadlo 

  Autor: Kotrlík Jan; Vedoucí práce: Kubr Jan; Oponent práce: Černý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-17)
  Tato bakalářská práce má za cíl navrhnout a implementovat distribuovanou aplikaci pro sledování a zaznamenávání kulečníkových výsledků. Bude prove-dena analýza trhu na již existující řešení a navrhne a naimplementuje se ...
 • Webový systém daňové evidence 

  Autor: Hudský Martin; Vedoucí práce: Buchtela David; Oponent práce: Šoch Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-03)
  Cílem této práce je zanalyzovat, navrhnout, implementovat a otestovat webový systém pro vedení danové evidence pro podnikatele v Ceské republice. Hlavní výhoda je responzivita obsahu. Implementace je založena na spojení ...
 • Port FurryBall na OS X 

  Autor: Mirovský Jakub; Vedoucí práce: Chludil Jiří; Oponent práce: Smejkal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
  Tato bakalářská práce si dává za cíl provést analýzu současné implementace realtimové renderovací aplikace FurryBall, najít místa závislá na hostujícím operačním systému Windows a navrhnout proces postupného přepisu na ...
 • Optimalizace nákupu zboží v prostředí e-shopu 

  Autor: Pekáček Zdeněk; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
  Cílem této diplomové práce je zmapovat varianty optimálního rozložení prvků e-shopu a navrhnout jeho nejefektivnější strukturu. Práce nejprve provádí heuristickou analýzu e-shopů (Alza, Amazon, eBay, Mall) z perspektivy ...
 • Databáze konferencí a publikací II 

  Autor: Štipl Stanislav; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-17)
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy je navrženo její ...
 • Multiplatformní zobrazovací software pro elektroencefalografii 

  Autor: Bárta Martin; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
  Tato práce popisuje rozšíření programu pro zobrazování a analýzu EEG dat se zaměřením na epilepsii. Mezi podporované funkce patří: pokročilá filtrace, automatické detekční analýzy, montáže -- programovatelné kombinace ...
 • Virtuální bankovní pobočka - zjednodušení klientského servisu díky online bankovnictví 

  Autor: Krupková Andrea; Vedoucí práce: Krejčí Pavel; Oponent práce: Malý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu současného přístupu klientů k bance a jejich vnímání a komunikaci s bankou pomocí různých kanálů. V teoretické části jsou popsány trendy v bankovnictví pro budoucí roky a v čem spočívá ...
 • Nástroj pro migraci znalostního modelu Data Stewardship 

  Autor: Knaisl Vojtěch; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Suchánek Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce navazuje na již existují projekt portálu pro správu dat, který je vyvíjen ve spolupráci s organizací ELIXIR-CZ. Práce stručně shrnuje, co bylo na projektu již vytvořeno. Dále popisuje, proč byla nutnost vytvořit ...
 • Projekt reimplementace podnikového ERP systému 

  Autor: Kapitán Tomáš; Vedoucí práce: Buchtela David; Oponent práce: Příklenk Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato diplomová práce v první části popisuje metodiky pro řízení implementačních projektů ERP systémů. Práce popisuje metodiky významných globálních výrobců ERP systémů, kterými jsou Accelerated SAP společnosti SAP, Oracle ...
 • Mobilní aplikace Kvalita ovzduší v ČR 

  Autor: Kabelka Jan; Vedoucí práce: Gattermayer Josef; Oponent práce: Žehra Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na téma vizualizace znečištění ovzduší na mapě. V první části zkoumá existující aplikace a způsoby znázornění, které používají. Dále popisuje možnosti vizualizace dat dle nalezených mapových ...
 • Webová aplikace pro sledování SW projektů 

  Autor: Valenta Adam; Vedoucí práce: Petřík Michal; Oponent práce: Podloucký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která má za cíl zlepšit již existující zadavatelem (Profinit EU, s.r.o.) používané řešení pro řízení rozsahu projektů a sledování odvedené práce. Požadavkem řešení ...
 • Modulární webová aplikace pro správu serverů 

  Autor: Novotná Viktorie; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Štěpán Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce řeší problém evidence zákazníků a serverů v hostingové společnosti, přesněji roztříštěnost již existující evidence do mnoha nespolupracujících systémů. Tento problém práce řeší vytvořením nového informačního ...
 • 10K SAGE2 Dashboard: Sada widgetů pro velkoplošnou obrazovku 

  Autor: Meduna Radek; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu a následné implementaci widgetů na platformě SAGE2. Cílem je stanovení konkrétních doporučení pro tvorbu aplikací pro SAGE2. Práce se zaměřuje zejména na kvalitní návrh a ...
 • Použití Blockchain Smart Contracts v metodice DEMO 

  Autor: Hornáčková Barbora; Vedoucí práce: Skotnica Marek; Oponent práce: van Kervel Steven J.H.
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Blockchain (BC) je nová technológia prinášajúca decentralizovanú, replikovanú, autonómnu a bezpečnú databázu. Jej najznámejšie využitie sa spája s kryptomenou bitcoin. Možné sú však aj ďalšie aplikácie, ako napríklad ...
 • Detekce a sledování pohybu osob v kamerových záznamech 

  Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Analytická část této práce nabízí úvod do oblasti detekce a sledování osob. Nejčastěji využívané metody pracující s jednou a více statickými kamerami jsou kategorizovány a popsány. V části Návrh a Implementace je představena ...
 • Roadbook aplikace pro OS Android 

  Autor: Chlup Jakub; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom aplikácie Roadbook pre OS Android. Aplikácia slúži na vytvorenie roadbook a jeho inštrukcií, pričom ponúka dve možnosti vytvárania a to online priamo v teréne, alebo offline. Vytvorený ...
 • Práce s iOS App Extensions v React Native 

  Autor: Kříž Matěj; Vedoucí práce: Václavík Jan; Oponent práce: Špaček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Platforma iOS nabízí nekolik aplikacních rozšírení, která mohou zvýšit dosah aplikací zprístupnením funkcí integrovaných do systému a interakcí s ostatními aplikacemi. Tato práce strucne popisuje jednotlivá aplikacní ...
 • Stylizace navigačních map dle předlohy na mobilních zařízeních 

  Autor: Texler Ondřej; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato diplomová práce pojednává o vedené syntéze textury na základě předlohy. Syntéza textury má za cíl co nejvěrněji napodobit umělecký styl i použitý umělecký nástroj. V moderní počítačové vědě je syntéza textury častým ...

Zobrazit další