Recent Submissions

 • Modul systému V3S pro práci s metadaty ze systému Crossref 

  Author: Miroslav Kálal; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Předmětem práce je návrh a implementace nového modulu pro systém V3S. Tento systém slouží k evidenci publikační činnosti ČVUT v Praze. Modul rozšiřuje evidenci o stahování publikačních metadat z externího systému Crossref. ...
 • Podnikatelský plán vybudování tenisového areálu 

  Author: Jakub Prchal; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Pavlíčková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření konkrétního podnikatelského plánu na vybudování tenisového areálu. Součástí práce je také seznámení čtenáře s jednotlivými částmi, které se vyskytují v podnikatelském záměru a popsání ...
 • Pattern matching v C11 

  Author: Jan Jindráček; Supervisor: Křikava Filip; Opponent: Trávníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Pattern matching je mechanismus který se využívá ve velkém množství programovacích jazyků, kde je využit jako způsob jak prověřit, jestli daný výraz, objekt, a nebo proměnná má vlastnosti nebo obsah specifikovaný daným ...
 • Spravování stavu ve webových aplikacích SPA s více klienty 

  Author: Tomáš Bydžovský; Supervisor: Skotnica Marek; Opponent: Šenkýř David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Tato práce se zabývá správou stavu webových Single Page Aplikací (SPA) a jeho synchronizací na více klientech. V posledních letech rostoucí složitost webových aplikací vedla k vytvoření nových systémů a návrhových vzorů, ...
 • Mobilní aplikace pro komunitní účely 

  Author: Jakub Pečenka; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem motivační mobilní aplikace a jejím zhodnocením z ekonomicko-manažerského hlediska. V práci se porovnávají podobné existující aplikace, analyzují se funkční požadavky, které jsou poté ...
 • Informační systém pro tábornický klub Oregon Kolín 

  Author: Miroslav Mráček; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Mikeš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Cílem práce je analyzovat současný stav, navrhnou a implementovat řešení, které usnadní a zefektivní vybrané procesy v tábornickém klubu Oregon Kolín. Jako řešení byl zvolen vývoj nového informačního systému s využitím PHP ...
 • Systém pro tvorbu a správu evolvabilních dokumentů 

  Author: Tomáš Starý; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Kroha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Práce se zabývá vytvářením dokumentů. Cílem práce je analyzovat tvorbu dokumentů a na základě analýzy vytvořit návrh řešení pro tvorbu modulárních dokumentů. Na základě tohoto návrhu je následně vytvořena aplikace. Jedná ...
 • Android klient pro rozvrh hodin na ČVUT v Praze 

  Author: Petr Budík; Supervisor: Balík Miroslav; Opponent: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Účelem této práce je vytvoření mobilní aplikace pro zařízení s OS Android, která slouží pro práci s rozvrhy hodin na ČVUT v Praze. Vytvořená aplikace je určena pro studenty a zaměstnance na ČVUT v Praze. Práce se zabývá ...
 • Databáze konferencí a publikací III 

  Author: Peter Hajtol; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Tato praca analyzuje existujucu webovu aplikaciu pre spravu publikacii a konferencii, vyvinutu a vyuzivanu na Fakulte informacnich technologii CVUT v Praze. V praktickej casti bola aplikacia dalej vyvijana, upravene boli ...
 • Podnikatelský záměr tvorby a zavedení podnikových informačních systémů 

  Author: Filip Nezbeda; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Pavlíčková Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského plánu pro založení softwarové společnosti, která se zaměřuje na tvorbu informačních systémů. Dalším cílem je analýza přínosu informačních systému pro společnosti ...
 • Systém pro podporu gild ve hře Deep Town 

  Author: Daniel Hampl; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Hrončok Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Tato bakalářská práce popisuje management gild v mobilní hře Deep Town a analyzuje nynější způsoby sběru dat o hráčích z této hry. Následně je navrhnut efektivnější způsob sběru dat, který je poté využit pro tvorbu modulárního ...
 • Automatizovaná transformace DEMO modelů do BPMN 

  Author: Štěpán Tužil; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Skotnica Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Tato bakalářská práce se zabývá automatickým převodem DEMO modelů do BPMN modelů. V práci se nachází popis obou těchto modelovacích technik. Dále jsou v teoretické části zhodnoceny nástroje pro tvorbu těchto modelů a ...
 • Optimalizace výkonu OLTP pomocí in-memory OLTP technologií MS SQL 

  Author: Vojtěch Carbol; Supervisor: Prágl Miroslav; Opponent: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Tato práce se zabývá optimalizací databází. Použitá technologie se nazývá Microsoft SQL Server In-memory OLTP. Konkrétně se jedná o změnu hlavního uložiště dat z disku do paměti. Jedná se jak o tabulky, tak o procedury. ...
 • Analýza a vyhodnocení marketingových technik pro mobilní aplikace 

  Author: Martin Mazanec; Supervisor: Pavlíčková Petra; Opponent: Krejčí Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Tato práce se zaměřuje na vylepšení akvizice uživatelů, retence a zvyšení celkovych příjmů vybrané mobilní aplikace pomocí marketingovych technik typickych pro mobilní aplikace. Teoretická část práce zkoumá, popisuje a ...
 • Aplikace pro sdílení studijních materiálů mezi studenty 

  Author: Petr Šindelář; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Vogel Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Práce se zaměřuje na návrh aplikace pro sdílení studijních materiálů mezi studenty na českých univerzitách. Nejdříve byl proveden průzkum s více než 2 200 respondenty mezi studenty na českých univerzitách. Díky průzkumu a ...
 • Softwarový modul pro vyhledávání studentů na základě jejich dovedností 

  Author: Adam Jankovec; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Tato práce se zaměřuje na vytvořeni webové aplikace pro vyhledáváni studentů podle dovednosti, která generuje studentům dovednosti ze známek, sesbiraných během studia na Fakultě informačnich technologii Českého vysokého ...
 • Automatizované testování v moderním DevOps prostředí 

  Author: Vojtěch Kraus; Supervisor: Čížek Martin; Opponent: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Tato bakalářská práce se zabývá obecným návrhem přístupu k automatizovanému testování agilně vyvíjených informačních systémů. Čtenář je nejprve stručně seznámen s problematikou testování software. Následuje podrobnější ...
 • Analýza jazyka Haskell pro vývoj podnikových softwarových aplikací 

  Author: Tomáš Patro; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Slifka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Bakalárska práca oboznamuje čitateľa so základnými princípmi funkcionálneho programovania a so špecifikami typového systému jazyka Haskell. Práca sa ďalej venuje základným konceptom softvérových návrhových vzorov, s ...
 • Podpůrný software pro oddělení pro vědu a výzkum 

  Author: Šimon Urbánek; Supervisor: Starosta Štěpán; Opponent: Skotnica Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
  Bakalárska práca sa zaoberá analyzovaním procesov v oddelení pre vedu a výskum na Fakulte informačných technológii v Prahe. Úvod práce vysvetľuje základy procesnej analýzy, opisuje prístupy k zberu informácií, modelovaniu ...
 • Analýza a návrh informačního systému pro evidenci stravenek 

  Author: Lukáš Pechač; Supervisor: Buchtela David; Opponent: Vynikarová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření informačního systému pro správu stravenek ve velké korporátní firmě. Evidence stravenek, která se v současné době ve firmě využívá, je již zcela nevyhovující kvůli personálnímu růstu ...

View more