Poslední příspěvky

 • Optimalizace nákupu zboží v prostředí e-shopu 

  Autor: Pekáček Zdeněk; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-15)
  Cílem této diplomové práce je zmapovat varianty optimálního rozložení prvků e-shopu a navrhnout jeho nejefektivnější strukturu. Práce nejprve provádí heuristickou analýzu e-shopů (Alza, Amazon, eBay, Mall) z perspektivy ...
 • Databáze konferencí a publikací II 

  Autor: Štipl Stanislav; Vedoucí práce: Fišer Petr; Oponent práce: Schmidt Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-17)
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením aplikace pro správu konferencí a publikací, která je využívána na FIT ČVUT. Práce uvádí detailní popis a analýzu stávající aplikace. Na základě této analýzy je navrženo její ...
 • Multiplatformní zobrazovací software pro elektroencefalografii 

  Autor: Bárta Martin; Vedoucí práce: Ježdík Petr; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-16)
  Tato práce popisuje rozšíření programu pro zobrazování a analýzu EEG dat se zaměřením na epilepsii. Mezi podporované funkce patří: pokročilá filtrace, automatické detekční analýzy, montáže -- programovatelné kombinace ...
 • Stylizace navigačních map dle předlohy na mobilních zařízeních 

  Autor: Texler Ondřej; Vedoucí práce: Sýkora Daniel; Oponent práce: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato diplomová práce pojednává o vedené syntéze textury na základě předlohy. Syntéza textury má za cíl co nejvěrněji napodobit umělecký styl i použitý umělecký nástroj. V moderní počítačové vědě je syntéza textury častým ...
 • Vývoj aplikace Evidence školních plateb 

  Autor: Novotný Miroslav; Vedoucí práce: Morávek Matěj Jan; Oponent práce: Halaška Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce popisuje analýzu, návrh a realizaci rozšíření aplikace Jídelna 2017 poskytované firmou Barda SW, HW s.r.o. Rozšíření spočívá v obecné automatizaci a zjednodušení spravování školních aktivit a plateb žáků za tyto ...
 • Práce s iOS App Extensions v React Native 

  Autor: Kříž Matěj; Vedoucí práce: Václavík Jan; Oponent práce: Špaček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Platforma iOS nabízí nekolik aplikacních rozšírení, která mohou zvýšit dosah aplikací zprístupnením funkcí integrovaných do systému a interakcí s ostatními aplikacemi. Tato práce strucne popisuje jednotlivá aplikacní ...
 • Benchmark grafových databází pro potřeby data lineage 

  Autor: Kovář Milan; Vedoucí práce: Valenta Michal; Oponent práce: Hermann Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této práce je zanalyzovat momentální situaci na poli grafových databází a určit vhodnost jednotlivých možných řešení pro data lineage nástroj projektu Manta.
 • Detekce objektů v ptačích hnízdech pomocí neuronových sítí 

  Autor: Havlůj Jan; Vedoucí práce: Pavlíček Josef; Oponent práce: Pauš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou softwarové knihovny pro detekci objektů v obraze použitím neuronových sítí. V první části jsme seznámeni s cílem práce a detailní specifikací požadavků. Druhá část se věnuje teorii ...
 • Webová aplikace pro sledování SW projektů 

  Autor: Valenta Adam; Vedoucí práce: Petřík Michal; Oponent práce: Podloucký Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která má za cíl zlepšit již existující zadavatelem (Profinit EU, s.r.o.) používané řešení pro řízení rozsahu projektů a sledování odvedené práce. Požadavkem řešení ...
 • Modulární webová aplikace pro správu serverů 

  Autor: Novotná Viktorie; Vedoucí práce: Pavlíčková Petra; Oponent práce: Štěpán Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce řeší problém evidence zákazníků a serverů v hostingové společnosti, přesněji roztříštěnost již existující evidence do mnoha nespolupracujících systémů. Tento problém práce řeší vytvořením nového informačního ...
 • Vývoj multiplatformní mobilní aplikace pro správu elektronických receptů 

  Autor: Roubíček Marek; Vedoucí práce: Oliva Petr; Oponent práce: Quast Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Práce se zabývá nástroji pro multiplatformní vývoj mobilních aplikací, které díky znalosti jedné technologie umožňují vyvíjet aplikace na více platforem současně. Dále jsou vysvětleny principy technologie Xamarin, použité ...
 • Mobilní aplikace pro sledování růstu, vývoje a zdravotních problémů dětí 

  Autor: Malý Daniel; Vedoucí práce: Špaček Petr; Oponent práce: Jirkovský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace pro systémy iOS a Android, která umožňuje rodičům zaznamenávat pokroky v růstu a vývoji jejich dětí, poskytuje jednoduchý způsob uchování jejich zdravotních informací a umožňuje ...
 • Mobilní aplikace pro internetový magazín Dotekomanie.cz na platformě iOS 

  Autor: Lupač Jiří; Vedoucí práce: Vaculík Přemysl; Oponent práce: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a následným vývojem mobilní aplikace pro webový magazín Dotekománie.cz. Aplikace je cílená na čtenáře tohoto magazínu, kteří používají mobilní telefon s operačním systémem ...
 • Data Stewardship Portal: Webový Frontend 

  Autor: Slifka Jan; Vedoucí práce: Pergl Robert; Oponent práce: Suchánek Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Práce popisuje proces návrhu, vývoje, testování a nasazení webového frontendu pro Data Stewardship Portal, který je součástí Interoperability platformy v ELIXIR CZ projektu. Portál zahrnuje rozsáhlý editor knowledge modelů ...
 • Mobilní aplikace a backend pro vyhledání nejbližší toalety 

  Autor: Mlázovský Vladimír; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací a následným testováním aplikace ToiletMafia. Tento projekt realizuje softwarevé řešení pro vyhledání veřejné toalety a správu databáze míst veřejných toalet. Produkt ...
 • Vyhodnocování dat z hlediska teorie chaosu 

  Autor: Škoula Miroslav; Vedoucí práce: Kroha Petr; Oponent práce: Vašata Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Časové řady popisující chování trhů obsahují směs trendů a chaotických úseků. Cílem této práce je ukázat, zda nový indikátor, postavený na ukazatelích míry chaosu (např. Hurst exponent), je použitelný při technické analíze ...
 • 10K SAGE2 Dashboard: Sada widgetů pro velkoplošnou obrazovku 

  Autor: Meduna Radek; Vedoucí práce: Richtr Radek; Oponent práce: Chludil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Tato bakalářská práce se věnuje analýze, návrhu a následné implementaci widgetů na platformě SAGE2. Cílem je stanovení konkrétních doporučení pro tvorbu aplikací pro SAGE2. Práce se zaměřuje zejména na kvalitní návrh a ...
 • Použití Blockchain Smart Contracts v metodice DEMO 

  Autor: Hornáčková Barbora; Vedoucí práce: Skotnica Marek; Oponent práce: van Kervel Steven J.H.
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Blockchain (BC) je nová technológia prinášajúca decentralizovanú, replikovanú, autonómnu a bezpečnú databázu. Jej najznámejšie využitie sa spája s kryptomenou bitcoin. Možné sú však aj ďalšie aplikácie, ako napríklad ...
 • Detekce a sledování pohybu osob v kamerových záznamech 

  Autor: Kozák Jan; Vedoucí práce: Jiřina Marcel; Oponent práce: Klouda Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Analytická část této práce nabízí úvod do oblasti detekce a sledování osob. Nejčastěji využívané metody pracující s jednou a více statickými kamerami jsou kategorizovány a popsány. V části Návrh a Implementace je představena ...
 • Roadbook aplikace pro OS Android 

  Autor: Chlup Jakub; Vedoucí práce: Hunka Jiří; Oponent práce: Žikovský Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
  Táto diplomová práca sa zaoberá vývojom aplikácie Roadbook pre OS Android. Aplikácia slúži na vytvorenie roadbook a jeho inštrukcií, pričom ponúka dve možnosti vytvárania a to online priamo v teréne, alebo offline. Vytvorený ...

Zobrazit další