Collections in this community

Recent Submissions

 • Zpěvník pro náboženská shromáždění - mobilní aplikace 

  Author: Ondřej Wrzecionko; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Kašpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací, testováním a nasazením iOS a macOS aplikace zpěvníku pro náboženská shromáždění a podpůrného serveru poskytujícího REST API pro tuto mobilní aplikaci. Mobilní aplikace je ...
 • Systém pro sportovní kluby 

  Author: Lukáš Paukert; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Malec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací webové aplikace, která bude sloužit sportovním klubům, a to především těm, jež se věnují orientačnímu běhu. Prototyp aplikace je vytvořen v programovacím jazyku PHP s ...
 • Informační systém pro fyzioterapeuty - serverová část 

  Author: Jakub Volák; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Erben Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem serverové části webového informačního systému pro soukromé fyzioterapeuty. Na začátku práce je proveden sběr informací a požadavků od fyzioterapeutů pomocí internetového ...
 • Rezervační systém klubu Silicon Hill - klientská část 

  Author: Matej Stieranka; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Štěpán Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou klientskej časti rezervačného systému pre klub Silicon Hill. V práci je obsiahnutý popis funkčných a nefunkčných požiadavok na aplikáciu, analýza existujúcich riešení, či návrh ...
 • Optimalizace výkonu backendu služby pro sdílení vozidel Uniqway 

  Author: Hoang Nam Tran; Supervisor: Ravas Filip; Opponent: Dojčinovski Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Práce se zabývá optimalizací výkonu serverové aplikace služby pro sdílení vozidel. Serverová aplikace propojuje všechny klientské aplikace této služby a obsluhuje stovky požadavků v reálném čase. Je proto zapotřebí, aby ...
 • Informační systém pro pneuservis 

  Author: Jorge Zuňiga; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Louda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Práce je zaměřená na informační systémy a jejich využití pro malé podniky. Hlavním cílem práce je provést analýzu pneuservisu Láva Design a následnou implementaci informačního systému na platformě Salesforce. Nejdříve se ...
 • Aplikace pro sledování přehrávané hudby v okolí 

  Author: Igor Súlovský; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá implementáciou progresívnej webovej aplikácie, ktorá umožňuje používateľom vidieť ostatných používateľov v ich okolí a to, čo počúvajú na Spotify. Súčasťou je aj testovanie aplikácie. Práca ...
 • Frontend administrace e-shopů 

  Author: Jan Babák; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Kudrna Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Cílem práce je navrhnout a implementovat nový frontend pro Administraci e-shopů patřící firmě Jagu s. r. o. Administrace je specifická tím, že slouží k administraci několika e-shopů. Nová Administrace vzniká ve spolupráci ...
 • Framework pro konfigurovatelnou analýzu videa 

  Author: Benedek Molnár; Supervisor: Hejda Jan; Opponent: Vitvar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Předmětem bakalářské práce je návrh a vytvoření konfigurovatelného frameworku (systému) v~programátorském prostředí Python pro analýzu externích dat--videa. Prezentovaný úspěšně navržený a naprogramovaný systém kontinuálně ...
 • Webová aplikace pro spolehlivostní modely 

  Author: Daniel Vrátil; Supervisor: Daňhel Martin; Opponent: Kohlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Cílem práce bylo vytvoření nového nástroje pro modelování spolehlivostních modelů ve formě webové aplikace. Práce je zaměřena především na Markovské a blokové spolehlivostní modely, pro které je aplikace navržena. Dále je ...
 • Aplikace pro verifikaci zpráv 

  Author: Aydar Mannanov; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Matoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Tato práce se zaměřuje na návrh a implementaci webové aplikace pro ověřování zpráv (tzv. tweetů) ze sociální sítě Twitter. Hlavním účelem této aplikace je zabránit tomu, aby se ve webovém prostoru objevovaly falešné zprávy. ...
 • Přínosy CRM systémů pro neziskový sektor 

  Author: Dominika Slaninová; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Pergl Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Cieľom tejto bakalárskej práce je analyzovať využitie CRM systému v neziskovom sektore a následne implementovať CRM systém, ktorý má využitie pri evidencii ľudí v núdzi a s tým spojenými procesmi. Teoretická časť sa venuje ...
 • Rezervační systém klubu Silicon Hill - serverová část 

  Author: Matúš Magur; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Štěpán Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Táto práca sa zaoberá vývojom rezervačného systému pre klub Silicon Hill, ktorý operuje na Koleji Strahov. Systém bude zastrešovať proces požičiavania predmetov a priestorov obyvateľom internátu. Momentálne je tento proces ...
 • Redesign backendu služby sdílení vozidel Uniqway 

  Author: Petr Kostelník; Supervisor: Ravas Filip; Opponent: Borkovcová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Práce se zabývá navržením změn v monolitické architektuře serverové aplikaci systému Uniqway, které ho rozdělí do jednotlivých logických částí a zlepší tak vysokou provázanost a malou strukturalizaci systému. V návrhu se ...
 • Fotofolio - mobilní aplikace pro tvorbu portfolia 

  Author: Kryštof Příhoda; Supervisor: Glazar Filip; Opponent: Erben Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Práce se zabývá analýzou, návrhem a tvorbou prototypu mobilní aplikace Fotofolio, který svou náplní pokrývá proces poptávky/nabídky fotografa. Fotografům platforma poskytuje možnost intuitivní tvorby portfolií a zákazníkům, ...
 • Finanční analýza IT společnosti 

  Author: Daria Tutynina; Supervisor: Havazíková Veronika; Opponent: Buchtela David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Cílem této bakalářské práce je zjistit jaká je finanční situace společnosti KVADOS a. s., najít případná slabá místa a navrhnout doporučení na zlepšení. Finanční analýza je provedena za období 2016 až 2020. Bakalářská práce ...
 • Kvíz - státní rozpočet 

  Author: Vojtěch Sillik; Supervisor: Evan Tomáš; Opponent: Vynikarová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Cílem této práce je tvorba kvízové aplikace pro simulaci státního rozpočtu. Při tvorbě analyzuji současný stav řešení a provádím průzkum vhodných dostupných technologií pro implementaci. Následně provádím návrh uživatelského ...
 • On-line prozkoumávání fraktálů pomocí Julia 

  Author: Martin Ondejka; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Hlavným cieľom tejto práce je implementácia webovej aplikácie na vizualizáciu fraktálov v programovacom jazyku Julia. Účel tejto aplikácie má slúžiť ako proof-of-concept pre budúce aplikácie s náročnými výpočetnými ...
 • Modernizace webové aplikace pro online aukce 

  Author: Jan Charamza; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Evan Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Tato bakalářská práce řeší postup tvorby webové aplikace podle správných zásad softwarového inženýrství. Cílem práce bylo vytvořit plnohodnotnou webovou aplikaci pro provoz aukčního systému online umožňující propojení živé ...
 • Virtuální logické hry 

  Author: Lukáš Bárta; Supervisor: Klán Petr; Opponent: Šimeček Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
  Tato bakalářská práce se zabývá navržením, implementací a testování logické hry pro virtuální realitu. Nejdříve je krátce představena virtuální realita a vytvořena analýza desktopových logických her. Pro prvotní koncept ...

View more