Collections in this community

Recent Submissions

 • Discord bot pro monitorování českého realitního trhu 

  Author: Vojtěch Drška; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Valenta Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato diplomová práce se věnuje návrhu a implementaci softwaru sloužícího k získávání dat týkajících se nabídek na českém realitním trhu. Dále se tato práce zabývá návrhem a implementací Discordového bota, sloužícímu k ...
 • Ontologické modelování dat pro projekt Datového inkubátoru 

  Author: Šimon Matouš; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Suchánek Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá ontologickou analýzou klíčových domén a jejich datových sad a navazující tvorbou ontologických konceptuálních modelů v jazyce OntoUML pomocí nástroje OpenPonk a dále jejich propojením s ...
 • Mobilní aplikace pro výuku hudby 

  Author: Václav Kobera; Supervisor: Borský Jiří; Opponent: Balík Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem prototypu mobilní aplikace pro zařízení s operačním systémem Android, která má povzbudit mladé houslisty ke cvičení mimo pravidelné výukové hodiny s učiteli. Klíčovou ...
 • Egidio - platforma pro řešení katastrof 

  Author: Filip Ballek; Supervisor: Sušický Marek; Opponent: Kuchař Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Důvodem k vytvoření práce byla snaha pomoci lidem, kteří chtějí nabídnout či poptat pomoc během jedné z mnoha katastrof, které se na planetě Zemi každý rok dějí. V práci byla vytvořena platforma, která má potenciál učinit ...
 • Prototyp systému pro analýzu vysokoškolských právních předpisů 

  Author: Mykhailo Leskiv; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Vynikarová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací prototypu právního informačního systému pro správu právních předpisů na Fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. K dosažení tohoto cíle je v ...
 • Systém pro sledování zásilek v reálném čase 

  Author: Anton Korolov; Supervisor: Suchánek Marek; Opponent: Glazar Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato bakalařská práce se zabývá analýzou existujících doručovacích systémů, návrhem a implementací nového řešení, jež umožňuje sledovat doručování zásilky v reálném čase. V práci se postupuje v souladu s metodou "Vodopád" ...
 • Frontend administrace e-shopu - objednávky 

  Author: Martin Salaj; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Kudrna Libor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Cílem této práce je vytvořit moderní a efektivní webovou aplikaci pro správu objednávek v elektronických obchodech pro administrátory. Zaměřuje se na analýzu návrhu uživatelského rozhraní pro úpravu objednávek, implementaci ...
 • Prototyp pro RPG hru 

  Author: Sergei Abmanzin; Supervisor: Bernhauer David; Opponent: Matoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Cílem bakalářské práce je hlavně implementace prototypu počítačové hry na hrdiny. Základní principy hry jsou popsány v dokumentu. Sekce obsahují také srovnání existujících řešení, jako je Zaklínač 3: Divoký hon, Divinity: ...
 • Refactoring Unit testů na backendu 

  Author: Jakub Čapek; Supervisor: Sobotka Petr; Opponent: Mlejnek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato práce se zabývá řešením nedostatků, které se vyskytují v Unit testech Java aplikace. Nedostatky, které jsou probírané do hloubky, jsou globálně využívané třídní proměnné testových tříd, neefektivní inicializace testů, ...
 • watchOS aplikace podporující péči o duševní zdraví 

  Author: Robert Dresler; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Holický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato práce má za cíl prozkoumat možnosti toho, co může umět watchOS aplikace pro Apple Watch, která rozšiřuje existující iOS aplikaci. Bylo proto potřeba analyzovat také to, co nabízí existující iOS aplikace. Následně na ...
 • Snadné vykazování činností - iOS 

  Author: Adam Breznen; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Glazar Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem mobilní aplikace pro zařízení se systémem iOS. Úkolem aplikace je usnadnit uživatelům záznam a následný výkaz hodin odpracovaných na mobilním telefonu. V práci je postupně provedena ...
 • Systém pro Wikimedia Česká republika 

  Author: Ivo Kořínek; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Joklová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Práce se zabývá návrhem a implementací softwarového systému pro správu událostí pořádaných spolkem Wikimedia Česká republika. Ten také získává data o dopadu těchto událostí na obsah spravovaný nadací Wikimedia Foundation. ...
 • Rozšíření projektu Recipeo 

  Author: Martin Koutenský; Supervisor: Malec Oldřich; Opponent: Bernhauer David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Obsahom práce je postup rozširovania existujúcej aplikácie Recipeo. Aplikácia sa zaoberá varením a receptami. Rozšírenie pridáva funkcie zdieľania receptov a inventáru, aby išlo aj o pomocníka v domácnosti. Práca začína ...
 • Modernizace kódu pro Android aplikaci služby sdílení vozidel 

  Author: Branislav Bilý; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Daněček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá refaktoringem Android aplikace, která byla napsána s využitím starších technologií a architektur. Hlavní část se zabývá evolucí Android vývoje, jak se změnil v průběhu několika let a kam ...
 • Prototyp interaktivního modelu oka pro vizualizaci nitrooční čočky - Front-end 

  Author: Tomáš Vondra; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Fůs Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou front-endové části prototypu interaktivního modelu oka pro vizualizaci nitrooční čočky. Jde o webovou aplikaci pro správu pacientů a jejich vyšetření. Umožňuje tvořit, upravovat a ...
 • Interaktivní prostředí pro vizualizaci a testování udržování formací v multi-agentním hledání cest 

  Author: Jakub Votrubec; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Matoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  V teoretické části práce se zabýváme seznámením čtenáře s problematikou udržování formací v multi-agentním prostředí a vysvětlením algoritmu použitého v praktické části. V praktické části poté navrhujeme a implementujeme ...
 • Otevřená data Pražské integrované dopravy s historií 

  Author: Alexander Žibrita; Supervisor: Pecka Tomáš; Opponent: Guth Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem softwaru sloužícího k zpracovávání a uchovávání otevřených dat Pražské integrované dopravy a následnému poskytování statistických přehledů nad těmito daty. Analýza řeší způsoby ...
 • Webová aplikace - Builder 

  Author: Alena Ježková; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Malec Oldřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou požadavků na komponentu systému Apps Manager, která se zabývá automatizovaným nasazením a správou těchto nasazených produktů na webových serverech. Na začátku práce je sběr požadavků, ...
 • Anonymizace osobních údajů pro databázi PostgreSQL 

  Author: Tomáš Průšek; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Práce se zabývá analýzou současného stavu anonymizace v databázi PostgreSQL v nástroji Winch a implementováním chybějících částí anonymizace. Dále se věnuje návrhu a implementaci rozšíření anonymizace pro databázi PostgreSQL ...
 • Aplikace pro vyhodnocení splnění úkolů ve vývojových nástrojích 

  Author: Anna Churina; Supervisor: Mlejnek Jiří; Opponent: Rybola Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro vyhodnocení splnění úkolů ve vývojových nástrojích. Aplikace slouží ke kontrole a automatickému vyhodnocení úkolů, které budou splněny studenty v rámci předmětů na Fakultě ...

View more