Now showing items 1448-1467 of 1468

  • Zabezpečení komunikace s učebnovými PC 

   Author: Šmíd Tomáš; Supervisor: Vagner Ladislav; Opponent: Kadlec Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem vylepšeného řešení zabezpečení komunikace mezi učebnovými počítači a vzdáleným vyhodnocovacím systémem na Fakultě informačních technologií ČVUT. Práce dále popisuje ...
  • Zahrada 3D 

   Author: Tkadleček Jakub; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zaměstnanecká část aplikace pro dětské domovy 

   Author: Vycpálek Jiří; Supervisor: Kačer Martin; Opponent: Matyáš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Zavedení systému pro správu dokumentů 

   Author: Turoň Jan; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Součková Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Zákaznický portál - Centrum požadavků 

   Author: Vojáček Jakub; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zákaznický portál - Správa technologického zařízení 

   Author: Mrakava Petr; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Veselý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Zákaznický portál - Technické centrum 

   Author: Dohnal Václav; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Smítka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Základní komponenty vyhodnocovacího systému PCSS 

   Author: Hauk Tomáš; Supervisor: Kačer Martin; Opponent: Kessl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Zápisník s tvorbou vlastních šablon 

   Author: Elena Patceva; Supervisor: Blizničenko Jan; Opponent: Suchánek Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro správu poznámek různého typu. Poznámkové bloky se vytváří podle šablon, a to buď veřejně předpřipravených nebo soukromě vytvořených. Začátek práce je věnován ...
  • Zásuvné moduly aplikace Dráček III - výuka fyziky 

   Author: Štěpán Jaroslav; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Práce navazuje na předchozí projekty Dráček, které mají za cíl podpořit výuku v základních školách pomocí moderních technologií. Cílem práce je upravit stávající aplikace pro systém Android a vytvořit pět nových modulů ...
  • Zásuvné moduly aplikace Dráček III - výuka matematiky 

   Author: Ryba Jaroslav; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá vylepšením použitelnosti aplikace pro děti, která se jmenuje Dráček a pracuje pod systémem Android. Cílem první části této práce je odstranění chyb a implementace lepšího uživatelského ...
  • Zásuvné moduly aplikace Dráček III - výuka základů algoritmizace 

   Author: Slabý Ondřej; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Richtr Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
   Tato práce je pokračováním projektu Dráček, který se zaměřuje na podporu výuky dětí prvního stupně základní školy pomocí tabletů. Důležitou částí projektu je právě aplikace na tablety s operačním systémem Android. Hlavním ...
  • Zásuvné moduly pro aplikaci Ninja Trader 

   Author: Kovačič Jiří; Supervisor: Šoch Michal; Opponent: Trdlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-05)
  • Zásuvný modul pro FileMaker 

   Author: Soukup Pavel; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Buček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zásuvný modul pro mapování REST zdrojů na GORM domény s lokální cache 

   Author: Holaj Richard; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Pergl Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato práce řeší problém integrace webových služeb využívajících architekturu REST do aplikací implementovaných ve frameworku Grails na úrovni modelové vrstvy. Tento problém je vyřešen vytvořením zásuvného modulu obalujícího ...
  • Zásuvný modul protokolu FIDO2 pro KeePass 

   Author: Martin Kolárik; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Táto práca skúma možnosti využitia FIDO2 zariadení ako náhradu pre hlavné heslo v správcoch hesiel. Popisuje možnosti a obmedzenia FIDO2 a diskutuje možnosti implementácie: ukladanie šifrovacích kľúčov na FIDO2 autentifikátore ...
  • Zátěžové charakteristiky webových aplikací 

   Author: Mazura Aleh; Supervisor: Troníček Zdeněk; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Zátěžové testy fyzikální simulace v herním enginu 

   Author: Papinčák Marek; Supervisor: Bittner Jiří; Opponent: Chludil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-17)
   Väčšina dnešných hier využíva hernú fyziku aby maximalizovala zážitok z hrania. Na trhu je niekoľko herných enginov s integrovaným fyzikálnym enginom, ktoré uľahčuju vývojárom implementáciu hernej fyziky do ich hier. V ...
  • Zobrazovaní staveb (3D objektů) pomocí rozšířené reality na iOS 

   Author: Šušla Samuel; Supervisor: Půlpitel Martin; Opponent: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Hlavným účelom práce bolo nájdenie optimálneho riešenia pre 3D vizualizáciu budov na iOS zariadeniach. Neexistuje jedno univerzálne riešenie pre všetky prípady preto boli preskúmané viaceré možnosti a frameworky. Napriek ...
  • Zpěvník pro náboženská shromáždění - mobilní aplikace 

   Author: Ondřej Wrzecionko; Supervisor: Matoušek Jan; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Práce se zabývá analýzou, návrhem, implementací, testováním a nasazením iOS a macOS aplikace zpěvníku pro náboženská shromáždění a podpůrného serveru poskytujícího REST API pro tuto mobilní aplikaci. Mobilní aplikace je ...