Now showing items 944-963 of 1468

  • Qt desktopový klient Google Contacts 

   Author: Petrychkovych Taras; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout, implementovat a otestovat multiplatformní program pro operační systémy Windows a Linux. Daný program, prostřednictvím Google Apps servisu, umožňuje uživateli pracovat s \uv{Google ...
  • Randomizace algoritmů v systému ABC 

   Author: Lerl Jakub; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Logická syntéza je důležitým prvkem v oboru Číslicových obvodů. Nástroj ABC pro logickou syntézu využívá plně deterministických algoritmů. Během procesu není prováděn žádný náhodný výběr. Algoritmy při stejném vstupu tedy ...
  • Real-time scheduling algorithms applicable for embedded systems 

   Author: Aykut Sahin; Supervisor: Kubátová Hana; Opponent: Klímek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-27)
   Tato závěrečná práce je podrobně zaměřena/úzce orientovaná na plánovací algoritmy, tedy plánování procesů. Tyto algoritmy se používají pří plánování procesů u operačních systémů, pracujících v reálném čase a jsou zásadní ...
  • Reálné opce a cloudy jako prostředek pro snižování nejistot v IT projektech 

   Author: Kartabayeva Tolkynay; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Klíma František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   The goal of this thesis is to define, research and compare approaches of the economical assessment of IT project investment in cloud environment. In the first part of the thesis, there is explanation of uncertainty events, ...
  • Receptář 

   Author: Jakub Rathouský; Supervisor: Vesecký Adam; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit aplikaci na správu receptů, stejně tak jako zpracování dat z jiných webových portálů. Implementace bude zahrnovat webovou aplikaci, tvořenou z frontendu a backendu, a mobilní ...
  • Redesign backendu služby sdílení vozidel Uniqway 

   Author: Petr Kostelník; Supervisor: Ravas Filip; Opponent: Borkovcová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Práce se zabývá navržením změn v monolitické architektuře serverové aplikaci systému Uniqway, které ho rozdělí do jednotlivých logických částí a zlepší tak vysokou provázanost a malou strukturalizaci systému. V návrhu se ...
  • Redesign uživatelského rozhraní aplikace Kappka 

   Author: Jan Vepřek; Supervisor: Brém Ondřej; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá redesignem aplikace Kappka pro dárce krve. Literární rešerše se zabývá metodami, které jsou k redesignu použity, dále pak srovnáním podobných aplikací, které jsou k dispozici. V praktické ...
  • Refactoring aplikace Myšák 2 

   Author: Václav Čermák; Supervisor: Chludil Jiří; Opponent: Glazar Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá refaktoringem aplikace Myšák 2, vyvinuté v rámci stejnojmenného softwarového projektu. Aplikace je určena pro předškoláky a jejím cílem je pomáhat v rozvoji grafomotoriky. Aplikace má však ...
  • Refaktoring a úprava aplikace pro virtualizaci WBS ze systému Youtrack 

   Author: Michal Duba; Supervisor: Jinoch Vlastimil; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato bakalářská práce upravuje, rozšířuje a optimalizuje existující aplikaci virtualizující WBS ze systému Youtracků. Nejdůležitějším přínosem práce je úspora času uživatelům při využívání této aplikace a možnost aplikaci ...
  • Refaktoring a úprava aplikace pro virtualizaci WBS ze systému Youtrack 

   Author: Michal Duba; Supervisor: Jinoch Vlastimil; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
   Tato bakalářská práce upravuje, rozšiřuje a optimalizuje existující aplikaci virtualizující WBS ze systému Youtracků. Nejdůležitějším přínosem práce je úspora času uživatelům při využívání této aplikace a možnost aplikaci ...
  • Refaktoring backend části portálu dbs.fit.cvut.cz - semestrální práce 

   Author: Jakub Lukačín; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Matoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-11)
   Hlavným cieľom práce je vytvorenie analýzy aktuálneho riešenia modulu semestrálna práca, návrh nového riešenia a následná implementácia časti návrhu. Zvolenými implementačnými technológiami sú framework Nette a framework ...
  • Refaktoring testové části backendu portálu dbs.fit.cvut.cz 

   Author: Andrii Plyskach; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Kovář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací prototypu nového backendu testového modulu DBS portálu. Na začátku je provedena kompletní analýza funkcí systému z pohledu uživatele pomocí případů užití. Dále se ...
  • Regionální sociální síť určená pro kraje České republiky 

   Author: Bernát Ondrej; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Pechman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Registrační a rezervační systém vzdělávacích seminářů Junáka 

   Author: Májský Michal; Supervisor: Štěpán Pavel; Opponent: Peřina Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Registrační systém agentury Haul 

   Author: Anna Vitmanová; Supervisor: Nováček Tomáš; Opponent: Schmidt Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Hlavním cílem práce je implementace registračního systému na dětské tábory pro agenturu Haul. Samotný text práce se zabývá analýzou dosavadního fun- gování správy přihlášek, analýzou požadavků, návrhem, popisem použitých ...
  • Rekomendace obsahu v IPTV/OTT platformě nangu.TV 

   Author: Jan Štefánik; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Práce se zabývá doporučováním obsahu v IPTV/OTT platformě nangu.TV. V práci jsou zanalyzována metadata dostupná pro doporučování a popsán poslední funkční rekomendační systém v nangu.TV. Na základě požadavků je poté navržen ...
  • Replikace dat z cloudového systému přes rozhraní webových služeb 

   Author: Passler David; Supervisor: Müller Pavel; Opponent: Fišer Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá problémem replikace dat pomocí webových služeb do vlastní databáze za účelem jejich zálohy a otevírá možnost spouštění rozsáhlých reportů nad těmito daty. Problém replikace dat byl vyřešen ...
  • Reprezentace vektorových prostorů ve virtuální realitě 

   Author: Tomáš Bašta; Supervisor: Klán Petr; Opponent: Pavlíček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce popisuje proces návrhu a implementace světa ve virtuální realitě, který reprezentuje vektorové prostory. Teoretická část práce popisuje vektorové prostory a uvádí koncepty virtuální reality společně s aplikací ...
  • Responzivní webové stránky služby Webgarden 

   Author: Trefil Filip; Supervisor: Součková Monika; Opponent: Alexandr Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá úpravou populárního systému pro tvorbu webů Webgarden. Cílem práce bylo navrhnout a implementovat responzivní chování na webech vytvořených pomocí Webgarden. Dále je součástí práce návrh ...
  • Revize a dokončení aplikace pro správu reagencií a kitů 

   Author: Hampl Martin; Supervisor: Vogel Josef; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-11)
   Tato bakalárská práce se zabývá revizí analýzy, dokumentace a implementováním rozširujících modulu do aplikace "Správa reagencií a kitu", jejíž vývoj zapocal v predmetech Softwarový projekt 1 a 2 (SP1 a SP2). Cílem aplikace ...