Now showing items 527-546 of 1468

  • Java na architektuře CUDA 

   Author: Strnad Jan; Supervisor: Konfršt Zdeněk; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jazyk Groovy jakožto alternativa pro vývoj business aplikací 

   Author: Tvrz Tomáš; Supervisor: Pergl Robert; Opponent: Podloucký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Jádro frameworku pro vizualizaci algoritmů 

   Author: Hlušička Ondřej; Supervisor: Matyáš Petr; Opponent: Jirkovský Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Jádro systému pro vývoj MMORPG her - uživatelské rozhraní 

   Author: Vilím Lukáš; Supervisor: Ryant Ivan; Opponent: Pechman Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Má práce analyzuje a hodnotí trendy v moderních MMORPG hrách a zahrnuje návrh originálního herního systému v tomto stylu. Implementacní cást je zamerena na 3D grapfické uživatelské rozhraní editoru tohoto systému s využítim ...
  • Jednoduchý sémantický webový vyhledávač 

   Author: Dajbych Václav; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Šlegr Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-05)
  • Journal - webový osobní deník 

   Author: Matyáš Herman; Supervisor: Rybola Zdeněk; Opponent: Mlejnek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato práce se zabývá rozšířením aplikace \textit{Journal}, která již vznikala po dobu dvou semestrů v předmětech BI-SP1, BI-SP2. Tato aplikace slouží k uchovávání událostí, s možností zobrazení událostí na mapě či v ...
  • Julia rozhraní pro knihovnu Triangle 

   Author: Kuzma Martin; Supervisor: Kalvoda Tomáš; Opponent: Starý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat rozhraní pro knihovnu Triangle v jazyce Julia. Triangle je knihovna napsaná v jazyce C a umožňuje generovat mimo jiné Delaunayho triangulace. Jejím autorem je Jonathan Shewchuk. ...
  • Kategorizace aplikací na základě uživatelského chování v komponentě Gaming Mode 

   Author: Tomáš Vybíral; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Valenta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatickou kategorizací aplikací na základě uživatelského chování. Popisuje způsob získávání těchto informací a navrhuje a implementuje způsob jejich vyhodnocování. Zabývá se také použitím ...
  • KDE plasmoid pro Twitter 

   Author: Mařík Marek; Supervisor: Guth Ondřej; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Cílem práce je navrhnout, implementovat a otestovat desktopový klient pro sociální síť Twitter. Tento klient je určený pro desktopové prostředí KDE Plasma 5 jako miniaplikace která je připnutá na ploše počítače. Aplikace ...
  • Klasifikace volebních zpráv z Twitter jako FakeNews 

   Author: Alina Vigriyanova; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Kroha Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je oblast analýzy dat z aplikace Twitter za účelem výběru spolehlivých zpravodajských a volebních zpráv, analýza metod detekce FakeNews a jejich výsledků, prozkoumání vlivu modelování témat ...
  • Klasifikační modul pro LearnShell 

   Author: Jaroslav Hampejs; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Práce se zabývá vývojem nástroje pro komunikaci mezi klasifikačním systémem Grades a aplikací LearnShell. LearnShell, jakožto nezávislá vzdělávací platforma, spravuje svá data interně. Důsledkem je nedostupnost klasifikačních ...
  • Klastrová infrastruktura pro LearnShell 

   Author: Samuel Majoroš; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Kašpar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-12)
   Hlavným cieľom tejto práce je uvedenie funkčnej klastrovej infraštruktúry pre projekt LearnShell 2.0, ktorý je používaný Českým vysokým učením technickým v Prahe. Aby sme dosiahli tento cieľ, najprv sme opísali súčasnú ...
  • Klient portálu najdi-lékárnu.cz na platformě Android 

   Author: Pína Daniel; Supervisor: Troníček Zdeněk; Opponent: Hunka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace mobilního klienta pro operační sytém Android, který bude přebírat funkcionalitu webového rozhraní "najdi-lékárnu.cz". Hlavním cílem je vytvořit aplikaci, která bude ...
  • Klient pro výběr semestrálních prací pro Android 

   Author: Plechatý Petr; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Vogel Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Klient Redmine pro OS Android 

   Author: Pelant Martin; Supervisor: Hunka Jiří; Opponent: Dohnal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Klient Sítě DeviantArt - Mobilní Aplikace 

   Author: Němec David; Supervisor: Hladík Jakub; Opponent: Gattermayer Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Klient-server aplikace pro dvouhráčové hry s využitím WebSocket 

   Author: Usmanov Radmir; Supervisor: Řehořek Tomáš; Opponent: Jendele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Klientská strana portálu pro pomoc s informačními technologiemi 

   Author: Kuľka Igor; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Štěpán Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Moja bakalárska práca sa zaoberá analýzou, návrhom a vytvorením klientskej strany portálu pre pomoc s informačnými technológiami. Tento portál má za úlohu pomôcť bežným užívateľom s ich každodennými problémami s informačnými ...
  • Knihovna algoritmů ALT - webové rozhraní 

   Author: Michael Vrána; Supervisor: Pecka Tomáš; Opponent: Trávníček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací webového GUI pro knihovnu Algorithms Library Toolkit. Toto GUI v podobě webové aplikace znázorňuje jednotlivé algoritmy jako boxy, jejichž výstupy lze dál řetězit do dalších ...
  • Knihovna funkcí pro OS Android umožňující řízení vývojového kitu Arduino 

   Author: Šmíd Filip; Supervisor: Kubalík Pavel; Opponent: Daněček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi řízení vývojového kitu Arduino pomocí zařízení s operačním systémem Android. Dále popisuje technologie a nástroje dostupné pro vývoj řešení popsaného problému. Cílem práce je analýza ...