Now showing items 451-470 of 666

  • Překladač jazyka Vala 

   Author: Strolený Jakub; Supervisor: Jaroš Jakub; Opponent: Strnad Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Přibližné vyhledávání podstromů ve stromech 

   Author: Kadaník Jiří; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Píše Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Přibližné vyhledávání stromových vzorků 

   Author: Polách Radomír; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Melichar Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přibližné vyhledávání ve stromech 

   Author: Máca Michal; Supervisor: Janoušek Jan; Opponent: Flouri Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Přizpůsobení výpočetně intenzivní úlohy pro nasazení v cloudu 

   Author: Myslík Martin; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Vítek Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Cílem práce je poskytnout aktuální přehled největších poskytovatelů cloudových služeb a navrhnout architekturu cloudové aplikace pro hledání podobností ve velkých datasetech obrázků. Tato úloha je realizována pomocí OpenCV, ...
  • Přístupnost interaktivních webových aplikací dle standardu WAI-ARIA 

   Author: Šimek Karel; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Vystrčil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Pulsní neuronová hypersíť na grafickém akcelerátoru 

   Author: Khun Jiří; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Randomizace algoritmů v systému ABC 

   Author: Hruška Tomáš; Supervisor: Fišer Petr; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Reaktivní GitLab API knihovna pro Apple platformy 

   Author: Tran Anh Duc; Supervisor: Průša Jakub; Opponent: Votava Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Tato práce se zaměřuje na proces vytváření reaktivní knihovny pro komunikaci s GitLab API pro Apple platformy, následné na použití této knihovny ve zkušební iOS aplikaci a poté na porovnání se stávajícímí řešeními. Knihovna ...
  • Realizace automatického řízení pece 

   Author: Roubal Miroslav; Supervisor: Schmidt Jan; Opponent: Novotný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Realizace firmware měřícího jádra elektroměru 

   Author: Bönisch Jan; Supervisor: Molhanec Martin; Opponent: Chlumský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Realizace moderního virtualizačního clusteru 

   Author: Přikryl Petr; Supervisor: Chloupek Martin; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Reducing Variance in Monte Carlo Counterfactual Regret Minimization 

   Author: Pavel Kuchař; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Bošanský Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-21)
   Práce se zaměřuje na redukci variance v Monte Carlo CFR algoritmech v hrách s neúplnou informací. Po představení základního názvosloví a základních konceptů z teorie her jsou rozebrány nedávné úspěchy v redukci variance v ...
  • Reducing Variance in Monte Carlo Counterfactual Regret Minimization 

   Author: Pavel Kuchař; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Bošanský Branislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Práce se zaměřuje na redukci variance v Monte Carlo CFR algoritmech v hrách s neúplnou informací. Po představení základního názvosloví a základních konceptů z teorie her jsou rozebrány nedávné úspěchy v redukci variance v ...
  • Registr členů klubu Hlávkova kolej 

   Author: Dendis Martin; Supervisor: Kubr Jan; Opponent: Purchart Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této práce je navrhnout a implementovat nový informační systém pro evidenci členů klubu Hlávkova kolej a řízení přístupu ke službám klubu, který nahradí stávající nevhodné řešení. Práce popisuje celý vývojový cyklus ...
  • Relační učení s neuronovými sítěmi pro evaluaci strojového překladu 

   Author: Krynský Daniel; Supervisor: Šourek Gustav; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-05)
   Tato práce má za cíl vyhodnotit použití neuronových sítí založených na relačním přístupu pro automatickou evaluaci strojového překladu. Tento přístup využívá sadu relačních pravidel, která slouží jako template a která, ...
  • Replikovatelné BLOB úložiště v distribuovaném prostředí 

   Author: Timr Marek; Supervisor: Mudra Martin; Opponent: Kačer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá ukládáním dat do distribuovaných datových úložišť. Studuje možnosti ukládání blobových dat a jejich reprezentaci v úložných systémech. Práce se zabývá návrhem objektového úložiště, které distribuuje ...
  • Reprezentace dat AIXM 5.1 v relační databázi 

   Author: Šrogl Jan; Supervisor: Kouba Zdeněk; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Tato práce se zabývá možnostmi reprezentace dat AIXM 5.1 v relační databázi. Zpočátku je pojednáno o principu reprezentace geometrické informace v obecné rovině. Jsou zde rovněž uvedeny příklady souřadnicových systémů. V ...
  • Reprezentace PDF dokumentů pro automatickou analýzu 

   Author: Jakub Váca; Supervisor: Rehák Martin; Opponent: Khikhlukha Danila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   PDF dokumenty jsou nejpopulárnější forma výměny informací mezi byznysy a jednotlivci. S vysokou popularitou PDF mezi firmami roste i problém padělání PDF dokumentů. V této diplomové práci se zabýváme problémem předzpracování ...
  • Rezervační systém pro Tourist Agency 

   Author: Pivčević Nikola; Supervisor: Klíma Martin; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)