Now showing items 498-517 of 628

  • Sledování trajektorie pro autonomní vozidla 

   Author: Filip Jan; Supervisor: Vajnar Martin; Opponent: Havlena Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá návrhem sledování trajektorie pro samořiditelná vozidla. Cílem práce je vyvinout kontrolér pro závodní aplikace. Úloha je rozdělena na modelování jízdní dynamiky a následný návrh řízení založený na ...
  • Software obsluhující periferie a FlexRay na automobilové řídicí jednotce 

   Author: Horn Michal; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Software pro sběr a zpracování dat z mnohakanálového scintilačního detektoru 

   Author: Kalousek Jiří; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Mašek Petr
   Úkolem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového nástroje pro studium anti-neutrina. V úvodní části této práce je zdokumentována stávající realizace hardwaru, kterým je modulární systém s A/D převodníky se ...
  • Spektroskopický detektor gama záření vysokých dávkových příkonů 

   Author: Hudec Marek; Supervisor: Platil Antonín; Opponent: Reinhardt Sascha
   Diplomová práce zkoumá možnosti spektroskopického měření vysokých dávkových příkonů (HD) gama záření pro obor radiačního monitoringu. Nedávné nehody a aktuální stav ve vědě a výzkumu ukazují nedostatečnou připravenost na ...
  • Stabilizace a řízení bezpilotního čtyřrotorového vrtulníku 

   Author: Jiřinec Tomáš; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Stabilizace a řízení kolmo přistávajícího raketového nosiče 

   Author: Richard Bláha; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce byla inspirována otevřeným tendrem pro ESA související s projektem pro vývoj systémového GNC frameworku pro znovu použitelné vermírné transportní prostředky. Katedra řídící techniky na ČVUT byla k tomuto projektu ...
  • Stabilizace stáčivé rychlosti pro vozidlo se čtyřmi řídiltelnými koly 

   Author: Jiří Minarik; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na změnu vstupního signálu řidiče z volantu pro získání žádoucích řídících úhlů na přední a zadní kola ke zlepšení manévrovatelnosti auta. Jsou zde diskutovány dvě implementované metody z ...
  • Statistická analýza pacientů trpící bipolární poruchou 

   Author: Nguyen Huu Chanh; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Španiel Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Stavové automaty v C++ pro robotické aplikace 

   Author: Šilhavík Petr; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Stochastický simulátor výpadků elektráren v přenosové soustavě 

   Author: Svoboda Ondřej; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Dvořák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem generátoru pseudo-stochastických výpadků bloků elektráren v elektrické přenosové soustavě a simulátoru, který s ohledem na tyto vygenerované výpadky a další dodatečná omezení zajistí ...
  • Strategie pro rozvrhování zásobovacích vozíků 

   Author: Piskáček Jan; Supervisor: Novák Antonín; Opponent: Pěnička Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato práce popisuje nový problém rozvrhování zásobovacích vozíků. Problém rozvrhování zásobovacích vozíků je minimalizační problém o nalezení periodického rozvrhu a plánu jízd vozíků v továrně, za dodržení materiálových ...
  • Studie materiálů založených na diamantové bázi pro elektronické aplikace z hlediska kvantové mechaniky 

   Author: Matúš Kaintz; Supervisor: Cammarata Antonio; Opponent: Rezek Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Diamant je veľmi sľubným materiálom pre mnoho aplikácii v elektronike. Vďaka tomu sa oplatí skúmať jeho elektronické vlastnosti za účelom ich optimálneho využitia. V tejto bakalárskej práci bol skúmaný vplyv rôznych dopantov ...
  • Studie systémů obnovy nosných raket 

   Author: Mauro Eusebio Rojas Sigala; Supervisor: Jeronimo de Oliveira Élcio; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem práce je porovnat různé pohony mikrosatelitů z hlediska jejich opětovného použití. Byly zkoumány kombinace různých pohonů a paliv. Výsledkem je určení parametrů pohonu jako typ pohonu, poměr hmotností a thrust-to-weight.
  • Studium expozice modelových organismů Candida albicans a Deinococcus radiodurans korónovému výboji 

   Author: Koudela Lukáš; Supervisor: Kříha Vítězslav; Opponent: Jaroslav Julák
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Sumarizace textu pro chatboty 

   Author: Matyáš Lustig; Supervisor: Spilka Jiří; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Zpracování přirozeného jazyka proměňuje, jak jako lidé komunikujeme s počítači. Hlasoví asistenti a chatboti se pomalu ale jistě stávají nedílnými součástmi našich životů. Práce pojednává o návrhu konverzační platformy ...
  • SW řídicích jednotek kamerového pozičního systému určeného pro sledování cílů 

   Author: Koudelka Luboš; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Dvořák Václav
   Cílem teto diplomové práce je návrh a vytvoření firmwaru mikrokontroléru pro realizaci a zabezpečení komunikace mezi počítačem a periferiemi pozičního systému - systému používajícího kamery pro sledování cílů a určování ...
  • Systém aktivního řízení pro RC auto 

   Author: Vošahlík David; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Gurtner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a realizaci systému aktivního řízení RC auta. Cílem této práce je vytvořit testovací platformu pro účel potvrzení principů platných u řídících zákonů aplikovatelných pro automobilový ...
  • Systém pro automatické sledování a natáčení letadel využívající ADS-B 

   Author: Hriadel Dávid; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Bakalárska práca popisuje vývoj systému určeného na automatické sledovanie a nahrávanie lietadiel využitím systému ADS-B. Systém spracuváva ADS-B správy vysielané lietadlami použitím vhodného prijímača a zobrazuje ich na ...
  • Systém pro autonomní sběr a přesun objektů párem helikoptér 

   Author: Kohout Petr; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Čáp Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá vývojem systému pro autonomní uchopení a nesení předmětu párem robotických helikoptér. Součástí navrhovaného systému je návrh gripperu, synchronizace prediktivních regulátorů během letu a vývoj plánovacího ...
  • Systém pro digitalní předávku práce 

   Author: Hajrapetjan Armen; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)