Now showing items 244-263 of 719

  • Management diabetes pomocí telefonu s operačním systémem Android 

   Author: Chroustovský Daniel; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Manipulace s objekty na hladině kapaliny pomocí pole ultrazvukových aktuátorů 

   Author: Matouš Josef; Supervisor: Michálek Tomáš; Opponent: Otta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce zkoumá využití akustického pole za účelem dosažení kontrolovaného dvourozměrného pohybu objektů. Byla postavena experimentální platforma s polem ultrazvukových měničů, jež umožňuje bezdotykově manipulovat s ...
  • Matematický model dynamiky dvounohého kolového robotu 

   Author: Radomír Macíček; Supervisor: Pučejdl Krištof; Opponent: Čech Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Tato práce se zabývá modelováním plného matematického modelu dvounohého robota. Hlavním úkolem je najít rovnice pohybu našeho robota. Nejříve popíšeme matematické znalosti. Následně popíšeme naše modelovací nástroje. Nakonec ...
  • Matematický model mechaniky letu a algoritmy řízení pro kvadroptéru 

   Author: Gopalakrishnan Eswarmurthi; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V této práci jsem pracoval na návrhu regulátoru pro nelineární model Quadcopter. Pro tento model jsem navrhl dva ovladače a simulaci jsem použil ke kontrole výkonu modelu. Na začátku mé práce jsou odvozeny základní rovnice ...
  • Matematický model mechaniky letu a algoritmy řízení pro kvadroptéru 

   Author: Gopalakrishnan Eswar Murthi; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
  • Maticové elektrodové pole pro dielektroforézu - základní řízení polohy 

   Author: Michálek Tomáš; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Šantin Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Matlab simulátor pro autodráhovou platformu 

   Author: Zelenka David; Supervisor: Martinec Dan; Opponent: Otta Pavel
   Práce pojednává o implementaci simulátoru autodráhových vozidel v rámci projektu Slotcar platooning. Na začátku je řešen způsob reprezentace dráhy v počítači a kontrola její realizovatelnosti. Simulátor je napsán v jazyce ...
  • Meta-heuristiky pro směrovací problémy 

   Author: Mikula Jan; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Bront Juan José Miranda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Problém hledání v grafu (anglicky Graph Search Problem - GSP) společně s problémem obchodního doručovatele lze považovat za rozšíření dobře známého problému obchodního cestovatele, který hledá nejkratší možnou cestu, jež ...
  • Metoda vyrovnání svazku paprsků pro kameru PanCam 

   Author: Albl Čeněk; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Metody automatizace testů síťových prvků 

   Author: Felgr David; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Kopecký Pavel
   Cílem této práce je zavést automatizované testování síťových zařízeních společnosti Conel. Zaměřil jsem se zejména na využití testování založeného na modelech v implementaci testovacího systému. Zvolený problém jsem vyřešil ...
  • Metody hodnocení zdravotního stavu vojenských specialistů 

   Author: Král Pavel; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem práce je návrh a implementace metod pro hodnocení zdravotního stavu vojenských specialistů, konkrétně psychický stav, například projevující se stresem. Nejprve byla provedena rešerše metod pro hodnocení fyzického a ...
  • Metody Multiagentní řízení pohybu a koordinace skupin mobilních jednotek ve strategických hrách reálného času 

   Author: Lebedynskyj Serhij; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Faigl Jan
   Tato práce nabízí metodu pro reaktivní řízení jednotek v real-time strategické (RTS) počitačové hře pomocí multi-agentních potenciálových polí. Klasická RTS hra StarCraft: Broodwar byla vybrána jako testovací platforma ...
  • Měření a řízení spotřeby elektrické energie na výrobních linkách 

   Author: Pavlík Vojtěch; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Šebek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měření obsahu alkoholu v procesu fermentace 

   Author: Goldman Gil; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Vondraš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   V této práci budu prozkoumávat moderní metody měření postupu fermentačních procesů v mikropivovaru. Dále budu implementovat a testovat automatické řešení na monitorování postupné akumulace ethanolu během procesu fermentace piva.
  • Měření teploty a tlaku uvnitř pneumatiky závodního vozu 

   Author: Štol Jakub; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Linda Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Měřič průtoku plynu 

   Author: Filip Korf; Supervisor: Novák Jan; Opponent: Povolný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   Tato práce se zabývá problematikou měření průtoku plynu. Ze známých metod měření průtoku je jich vybráno několik, které jsou použitelné pro plynné médium, jejich principy pak práce popisuje. Detailněji se autor věnuje ...
  • Microstructural investigation on the grain refinement occurring in Cu-doped Ni-Ti thin films 

   Author: Callisti, M.; Mellor, B.G.; Polcar, T.
   (Elsevier, 2014)
   The mechanism of grain refinement in Cu-doped Ni-Ti thin films have been investigated by transmission electron microscopy (TEM). Sputter deposited (Ni,Cu)-rich Ni-Ti-Cu thin films exhibited a columnar structure consisting ...
  • Mikroprocesorové řízení krokových motorů v plotteru 

   Author: Marek Vlasák; Supervisor: Hlinovský Vít; Opponent: Pivoňka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem ovládání jednobarevného plotteru, konstrukce pisátka a řešením vektorizace obrazu pro jeho vytištění na plotteru. Prvním cílem bylo navrhnout konstrukci nového pisátka pro plotter a ...
  • Mobilní aplikace pro diabetologii 

   Author: Hodná Jitka; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Štechová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Cílem této práce je vytvoření návrhu a implementace aplikace na mobilní telefon pro pacienty trpící Diabetes Mellitus. Nejprve čtenáře seznámí s problematikou tohoto chronického onemocnění, následně srovná existující řešení ...
  • Mobilní aplikace pro OS Android pro ovládání domovní automatizace a zabezpečení 

   Author: Falta Daniel; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Nývlt Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá řízením automatizace budovy pomocí mobilní aplikace, určené pro operační systém Android. Současné systémy, zabývající se stejnou problematikou, jsou převážně cenově nedostupné a mobilní ...