Now showing items 471-490 of 628

  • Samoorganizující se neuronové sítě v úlohách plánování cesty přes více cílů 

   Author: Kafka Přemysl; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Samoskládání: modelování, simulace a plánování 

   Author: Lukáš Bertl; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Tyburec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Samoskládání je proces, při kterém se kolekce neuspořádaných částic samovolně orientuje do uspořádaného vzoru nebo funkční struktury bez působení vnější síly, pouze za pomoci lokálních interakcí mezi samotnými částicemi. ...
  • Sběr a analýza pohybových dat z průmyslových robotů 

   Author: Petr Cezner; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   S nástupem čtvrté průmyslové revoluce, mnoho průmyslových podniků hledá metody, které by jim snížily náklady na údržbu zařízení. V této práci, jsou popsány a zhodnoceny dvě metody, využívající EthernetKRL nebo průmyslové ...
  • Sběr a sledování provozních dat 

   Author: Kletečka Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Linhart Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Sběr kardiologických dat v prostředích s nízkými zdroji 

   Author: Dzian Rosion Versace; Supervisor: Kana Michel; Opponent: Buk Zdeněk
   Cílem této práce je vytvořit webovou platformu pro ukládání fyziologických dat použitím telemedicíny v prostředích s nízkými zdroji. Práce zahrnuje analýzu požadavků pacientů a lékařů v takových prostředích. První část ...
  • Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry pomocí vizuálně-inerciální odometrie 

   Author: Jan Bednář; Supervisor: Petrlík Matěj; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce se zabývá vhodností použití algoritmů vizuálně-inerciální odometrie (VIO) pro integraci do zpětnovazebního řízení bezpilotního letounu (UAV). Hlavní část této práce je zaměřena na porovnání vybraných VIO algoritmů ...
  • Semiaktivní tlumení automobilu s lineárním elektrickým motorem 

   Author: Jícha Pavel; Supervisor: Stříbrský Antonín; Opponent: Hušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Senzorická fúze pro lokalizaci objektů v obtížných podmínkách mobilním robotem 

   Author: Tomáš Rouček; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Kroulík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem projektu je navrhnout komponentu robotického systému pro vyhledávání zraněných při průmyslových a přírodních katastrofách. Hlavním problémem při vyhledávání objektů a jejich lokalizaci je neschopnost běžných senzorů ...
  • Sémantická segmentace povrchu pro RC model auta 

   Author: Michal Bahník; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro sémantickou segmentaci povrchu pro autonomní řízení. K sémantické segmentaci povrchu byla natrénována plně konvoluční neuronová síť U-net architectury. Učení a validace proběhlo na ...
  • Simulace aerodynamického chování silničního tunelu 

   Author: Gola Daniel; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Váňa Zdeněk
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit dynamický a posléze statický matematický model proudění vzduchu v tunelu, nasimulovat vývoj proudění vzduchu v čase závislém na různých vstupních parametrech a porovnání ...
  • Simulace AOCS pro APEX CubeSat 

   Author: Niels de Graaf; Supervisor: Štefl Daniel; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem práce je vytvořit nízkonákladovou demonstrační platformu pro vývoj a testování softwaru na fyzickém hardwaru pro satelity CubeSats. Aplikací vytvořenou na této platformě je systém řízení polohy satelitu obíhajícího ...
  • Simulace chování leteckého dispečera při řazení letadel před vstupem do koncové oblasti 

   Author: Fuksa Michal; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace dopadu preference vozidel integrovaného záchranného systému na světelných křižovatkách na další dopravu 

   Author: Vít Obrusník; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V této práci je vytvořen scénář mikroskopické simulace dopravy obsahující čtyři po sobě jdoucí křižovatky řízené semafory. Hlavní náplní je simulovat metody preference pro vozidla záchranných služeb projíždějících křižovatkami. ...
  • Simulace rozsáhlejších výrobních celků 

   Author: Urban Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Lada Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace výrobních linek 

   Author: Šimek Pavel; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Baumruk Martin
   Tato práce se zabývá simulacemi výrobních linek s využitím softwarových nástrojů Tecnomatix od společnosti Siemens Industry Software. Tecnomatix obsahuje několik nástrojů pro plánování a ověřování výrobních procesů. V této ...
  • Simulace výrobních procesů 

   Author: Konopa Miroslav; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Simulátor bezdrátových senzorů pro měření tlaku v pneumatikách 

   Author: Martin Pešek; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kerner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem této práce bylo vytvořit simulátor sady chytrých bezdrátových ventilků systému pro měření tlaku v pneumatikách auta (TPMS). Tento simulátor se plánuje použít pro potřeby testovacího oddělení ŠKODA AUTO. Tato práce ...
  • Simulátor MIPS procesoru 

   Author: Hývl David; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Píša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Prvním cílem této práce je navrhnout a realizovat simulátor MIPS procesoru včetně grafického uživatelského rozhraní pro potřeby předmětu A0B36APO. Tento simulátor usnadní studentům pochopení činnosti tohoto procesoru a je ...
  • Simulátor procesoru podorujíciho MIPS ISA 

   Author: Svoboda Adam; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Píša Pavel
   Hlavním cílem této práce je návrh a implementace simulátoru MIPS procesoru. Vedlejším cílem je zhodnocení a porovnání současných simulátorů MIPS procesoru, za účelem identifikace jejich výhod a nevýhod a zapracování těchto ...
  • Simulátor skutečné lokomotivy pro modelovou železnici 

   Author: Šturc Martin; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Svoboda Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem práce je navrhnout a implementovat jednoduché mechanické, elektrické a softwarové řešení pro simulaci lokomotivy.