Now showing items 563-582 of 766

  • Samoorganizující se neuronové sítě v úlohách plánování cesty přes více cílů 

   Author: Kafka Přemysl; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Samoskládání: modelování, simulace a plánování 

   Author: Lukáš Bertl; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Tyburec Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Samoskládání je proces, při kterém se kolekce neuspořádaných částic samovolně orientuje do uspořádaného vzoru nebo funkční struktury bez působení vnější síly, pouze za pomoci lokálních interakcí mezi samotnými částicemi. ...
  • Sběr a analýza pohybových dat z průmyslových robotů 

   Author: Petr Cezner; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Kadera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   S nástupem čtvrté průmyslové revoluce, mnoho průmyslových podniků hledá metody, které by jim snížily náklady na údržbu zařízení. V této práci, jsou popsány a zhodnoceny dvě metody, využívající EthernetKRL nebo průmyslové ...
  • Sběr a sledování provozních dat 

   Author: Kletečka Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Linhart Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Sběr kardiologických dat v prostředích s nízkými zdroji 

   Author: Dzian Rosion Versace; Supervisor: Kana Michel; Opponent: Buk Zdeněk
   Cílem této práce je vytvořit webovou platformu pro ukládání fyziologických dat použitím telemedicíny v prostředích s nízkými zdroji. Práce zahrnuje analýzu požadavků pacientů a lékařů v takových prostředích. První část ...
  • Sebelokalizace bezpilotní helikoptéry pomocí vizuálně-inerciální odometrie 

   Author: Jan Bednář; Supervisor: Petrlík Matěj; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato práce se zabývá vhodností použití algoritmů vizuálně-inerciální odometrie (VIO) pro integraci do zpětnovazebního řízení bezpilotního letounu (UAV). Hlavní část této práce je zaměřena na porovnání vybraných VIO algoritmů ...
  • Semiaktivní tlumení automobilu s lineárním elektrickým motorem 

   Author: Jícha Pavel; Supervisor: Stříbrský Antonín; Opponent: Hušek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sensorické řešení zabraňující pádu z vyvýšeného místa pro robotickou platformu mBot 

   Author: Marek Rušin; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-03)
   Robotické stavebnice na bázi Arduino alebo Raspberry Pi sa stávajú čoraz viac populárnejšími, platforma mBot je založená práve na bázi Arduino. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť senzorické riešenie pre robotickú platformu ...
  • Senzorická fúze pro lokalizaci objektů v obtížných podmínkách mobilním robotem 

   Author: Tomáš Rouček; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Kroulík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Cílem projektu je navrhnout komponentu robotického systému pro vyhledávání zraněných při průmyslových a přírodních katastrofách. Hlavním problémem při vyhledávání objektů a jejich lokalizaci je neschopnost běžných senzorů ...
  • Senzorické vybavení pro posturometrickou platformu 

   Author: Adam Šťastný; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Práce se zabývá návrhem senzorické platformy pro měření posturometrických dat pacienta. Práce se zaměřuje na výběr vhodného senzorického vybavení platformy, komunikačního protokolu pro posílání změřených dat a na návrh ...
  • Sémantická segmentace povrchu pro RC model auta 

   Author: Michal Bahník; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro sémantickou segmentaci povrchu pro autonomní řízení. K sémantické segmentaci povrchu byla natrénována plně konvoluční neuronová síť U-net architectury. Učení a validace proběhlo na ...
  • Simulace aerodynamického chování silničního tunelu 

   Author: Gola Daniel; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Váňa Zdeněk
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit dynamický a posléze statický matematický model proudění vzduchu v tunelu, nasimulovat vývoj proudění vzduchu v čase závislém na různých vstupních parametrech a porovnání ...
  • Simulace AOCS pro APEX CubeSat 

   Author: Niels de Graaf; Supervisor: Štefl Daniel; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem práce je vytvořit nízkonákladovou demonstrační platformu pro vývoj a testování softwaru na fyzickém hardwaru pro satelity CubeSats. Aplikací vytvořenou na této platformě je systém řízení polohy satelitu obíhajícího ...
  • Simulace chování leteckého dispečera při řazení letadel před vstupem do koncové oblasti 

   Author: Fuksa Michal; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Simulace dopadu preference vozidel integrovaného záchranného systému na světelných křižovatkách na další dopravu 

   Author: Vít Obrusník; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   V této práci je vytvořen scénář mikroskopické simulace dopravy obsahující čtyři po sobě jdoucí křižovatky řízené semafory. Hlavní náplní je simulovat metody preference pro vozidla záchranných služeb projíždějících křižovatkami. ...
  • Simulace rozsáhlejších výrobních celků 

   Author: Urban Tomáš; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Lada Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Simulace výrobních linek 

   Author: Šimek Pavel; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Baumruk Martin
   Tato práce se zabývá simulacemi výrobních linek s využitím softwarových nástrojů Tecnomatix od společnosti Siemens Industry Software. Tecnomatix obsahuje několik nástrojů pro plánování a ověřování výrobních procesů. V této ...
  • Simulace výrobních procesů 

   Author: Konopa Miroslav; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Simulátor bezdrátových senzorů pro měření tlaku v pneumatikách 

   Author: Martin Pešek; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kerner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-10)
   Cílem této práce bylo vytvořit simulátor sady chytrých bezdrátových ventilků systému pro měření tlaku v pneumatikách auta (TPMS). Tento simulátor se plánuje použít pro potřeby testovacího oddělení ŠKODA AUTO. Tato práce ...
  • Simulátor MIPS procesoru 

   Author: Hývl David; Supervisor: Štepanovský Michal; Opponent: Píša Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Prvním cílem této práce je navrhnout a realizovat simulátor MIPS procesoru včetně grafického uživatelského rozhraní pro potřeby předmětu A0B36APO. Tento simulátor usnadní studentům pochopení činnosti tohoto procesoru a je ...