Now showing items 743-762 of 766

  • Webová aplikace pro hraní obrazových predikčních her 

   Author: Šimon Pavlín; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato diplomová práce se věnujeme schopnosti člověka odhadnout nejistotu predikce. Pro studování tohoto problém jsme se rozhodli reprezentovat nejistotu predikce jako možnost odmítnout odpovědět ve zdánlivě těžkých případech. ...
  • Webová aplikace pro objednávání a automatický tisk nálepek na míru 

   Author: Peter Basár; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Baručić Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Automatizace objednávacích a výrobních procesů je jeden ze způsobu jakým můžeme rozšířit dostupnost produktů mezi zákazníky pomocí snižování nákladů a cen. Táto práce se zabývá automatizací v problematice tištění nálepek ...
  • Webová podpora výuky v laboratoři Allen-Bradley 

   Author: Bundil Lukáš; Supervisor: Fuka Jindřich; Opponent: Šusta Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Webový klient pro databázový systém ExDB 

   Author: Cesar Richard; Supervisor: Loupal Pavel; Opponent: Blaško Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • WiFi pro kolonu autodráhových vozidel 

   Author: Hývl David; Supervisor: Herman Ivo; Opponent: Dolinský Kamil
  • Zařízení pro ruční navádění průmyslového robota 

   Author: Serhii Voronov; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Kozák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
   Tématem bakalářské práce je navrhnout a implementovat kontrolér pro ruční navádění průmyslového robota s paralelní kinematikou. Kromě návrhu hardwaru pro kontrolér se v řešení také implementuje algoritmus řízení robota ...
  • Zařízení pro snímání zrychlení a jeho přenos do PC 

   Author: Tomáš Šipka; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Židek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro snímání zrychlení a jeho přenos do PC. Předpokládanou aplikací je role prostředníka při komunikaci mezi uživatelem a počítačem. Díky implementaci 3-osého ...
  • Základní úlohy s Altera DE2 

   Author: Štěpánek Martin; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Šusta Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Závislost tepové frekvence na psychické zátěži 

   Author: Kozel Martin; Supervisor: Eck Vladimír; Opponent: Křemen Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Závislost tepu a krevních tlaků při zátěži 

   Author: Drábek Tomáš; Supervisor: Eck Vladimír; Opponent: Křemen Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zefektivnění komunikační zátěže protokolu XML 

   Author: Dousek Petr; Supervisor: Macejko Peter; Opponent: Kubr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zipfův zákon a dzéta rozdělení 

   Author: Delong Vojtěch Adalbert; Supervisor: Kroupa Tomáš; Opponent: Staňková Helisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Zlepšení tepelné konstrukci za studena plynu Jód pohonného systému 

   Author: Roger Pereira; Supervisor: Martínez Martínez Javier; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   I2T5, jódový pohon studeného plynu, vyvinutý společností ThrustMe ve Francii, je prvním svého druhu, který jej úspěšně přivedl do vesmíru. První letová měření I2T5 poskytla nahlédnutí do jeho tepelného výkonu a bylo ...
  • Změna stylu obrazových dat z denních na noční s kontrolou osvětlení 

   Author: Josef Čech; Supervisor: Hurych David; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Předtím než se samořídící vozidla stanou věcí každodenního života, je nezbytné spolehlivě vyřešit bezpečné řízení v nepříznivých podmínkách, jako je noc. Algoritmy počítačového vidění -- které jsou zásadní pro optimální ...
  • Zobrazení stavu průmyslových zařízení a podpůrných dat v rozšířené realitě 

   Author: Jan Andrys; Supervisor: Janů Vojtěch; Opponent: Matuš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   U průmyslových zařízení je diagnostika jednou z nejdůležitějších částí, díky její správné funkčnosti je možné zabránit ztrátám ve výrobě. Nový pracovníci si často musí projít několik školení, aby pochopili, jak funguje ...
  • Zpracování biomedicínských signálů na platformě Android 

   Author: Cejnar Milan; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Mužík Jan
   Tato diplomová práce pojednává o návrhu a realizaci aplikace pro operační systém Android, která je určena ke zpracování, záznamu a vizualizaci vybraných biomedicínských dat v reálném čase. Část pojednávající o zpracování ...
  • Zpracování dat naměřených elektromagnetickým spektrálním analyzátorem IZ225 

   Author: Kůrka Vojtěch; Supervisor: Moucha Alexandru; Opponent: Linhart František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Tato práce vznikla na základě požadavku rozšířit program vytvořený při mé bakalářské práci, jenž zobrazoval data z digitálního příjímače IZ225 vyvíjeného ve firmě Intriple a.s.. Program je napsán v C++ a vyvíjen v Embarcadero ...
  • Zpracování dlouhodobého měření posturometrických dat 

   Author: David Laušman; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-07)
   Tato práce se zaměřuje na návrh vizualizačního zařízení pro posturometrickou platformu umístěnou v běžném běhacím pásu. Cílem této platformy je analyzovat stabilitu pacienta při chůzi nebo běhu pomocí posturografických ...
  • Zpracování neurofyziologických dat 

   Author: Albert Filip; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Cirugeda Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zpracování obrazové informace pro kamerový dálkoměrný systém 

   Author: Krotil Tomáš; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Pribula Ondrej
   Tato práce popisuje zpracování obrazu s vysokým rozlišením v reálné aplikaci v reálném čase pomocí výkonného centrálního počítače. Cílem je zjistit vzájemné natočení a pozice jednotlivých kamer, komunikace s řídicím hardware ...