Now showing items 367-386 of 766

  • Obchodování na devizovém trhu s využitím genetického programování 

   Author: Jungman Tomáš; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Objektivní vyhodnocení vnímání jízdních vlastností vozidla 

   Author: Adam Konopiský; Supervisor: Liškář Petr; Opponent: Klusáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá prolematikou objektivního vyhodnocování vnímání jízdních vlastností vozidla. Motivací pro tuto práci je najít korelaci mezi telemetrickými signály a subjektivním hodnocením řidiče. Tato práce ...
  • Ochrana jízdního koridoru s ohledem na různé jízdní vlastnosti vozovky 

   Author: Bohdan Kashel; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Klaučo Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Primárním cílem této diplomové práce je vytvořit pokročilý asistenční systém řidiče (ADAS) pro ochranu obálky prostředí, který pomůže řidiči udržet auto na silnici a vyhnout se pojízdným překážkám. Prezentovaný ADAS využívá ...
  • Odhad parametrů rádiového kanálu s využitím umělých neuronových sítí 

   Author: Vítek Udatný; Supervisor: Karásek Rostislav; Opponent: Manss Christoph
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Hlavním cílem této práce je prozkoumat možnosti umělých neuronových sítí na poli odhadování parametrů rádiového kanálu. Teoreticky a algebraicky jsem popsal model bezdrátového kanálu, vytvořil simulátor impulsových odezev, ...
  • Odhadování decelerace vozidla fúzí měření z akcelerometru a odometrie 

   Author: Matouš Vondrášek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pachner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato práce se zabývá odhadem decelerace vozidla. Toho je dosaženo fúzí měření z akcelerometru a odometrie. Měření z odometrie je nejprve zpracováno na rychlost. K potlačení šumu a samotné fúzi následně poslouží komplementární ...
  • Odhadování orientace hlavy za pomoci inerciální měřicí jednotky 

   Author: Valášek Jiří; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Potřeba určování orientace hlavy vzrůstá s použitím brýlí rozšířené reality a zařízeními virtuální reality. Zvolený postup využívá v zařízeních již vestavěné senzory. Inerciální měřící jednotka o devíti stupních volnosti ...
  • Odhadování sklonu vozovky multisenzorickou fúzí na palubě vozidla 

   Author: Radek Chládek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pachner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na odhad sklonu vozovky na základě multisenzorické fúze na palubě kolejového vozidla. Znalost sklonu vozovky se ukazuje být kritickou informací pro vývoj antikolizních systémů, a to zejména ...
  • Odhadování stavů vozidla 

   Author: Karim Al Reyahi; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Vývoj autonomních vozidel se velmi rychle posouvá vpřed. Aby bylo možné dosáhnout plně autonomních vozidel, je nutné získat co nejvíce dat, která popisují chování vozidla. Rozpočet projektů bývá omezený, proto hrají celkové ...
  • Odhadování vybraných fyzikálních parametrů tramvaje v reálném čase relevantních pro palubní predikci zábrzdné dráhy 

   Author: Petr Hrych; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá problémem odhadování parameterů matematického modelu tramvaje za účelem odhadování brzdné dráhy. V práci je přestaven model tramvaje včetně všech jeho parameterů. Jednotlivé parametery jsou podle ...
  • Online detekce klíčových parametrů fermentačního výrobního procesu 

   Author: Kohout Jan; Supervisor: Cigler Jiří; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Online sledování vybraných biosignálů v terapeutické praxi 

   Author: Šolc Adam; Supervisor: Eck Vladimír; Opponent: Kolman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Open-source a Open-hardware podpora pro CAN FD 

   Author: Jeřábek Martin; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Pražan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce popisuje tři subprojekty, z nichž každý se zabývá podporou nového standardu CAN FD v open-source CAN kontrolérech. Zpočátku pojednává o rozšiřování volně dostupného kontroléru z OpenCores, kompatibilního s ...
  • Optická čtečka 

   Author: Reichl Tomáš; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Opticky řízená a měřená mikromanipulace - návrh sestavy 

   Author: Tomášek Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optický systém určování polohy pro PilsenCube pikosatelit 

   Author: Kandimala Nagarjuna Rao; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace algoritmů pro hledání časových vzorů v komponentech modelů prostředí pro autonomní roboty 

   Author: Lubor Šída; Supervisor: Vintr Tomáš; Opponent: Majer Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Obsahem této bakalářské práce je komparativní analýza algoritmů používaných v mobilní autonomní robotice pro dynamické mapování a návrh možných postupů pro zlepšení jejich výkonnosti. Popisuje výběr vhodného datasetu a ...
  • Optimalizace odezvy adaptivního tempomatu z hlediska komfortu posádky 

   Author: Vít Fanta; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Salášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této práce je navrhnout část adaptivního tempomatu tak, aby zachoval jízdní komfort, pokud se před daný vůz nečekaně zařadí jiné vozidlo. Funkce tohoto systému je poté ověřena několika experimenty, při kterých byla ...
  • Optimalizace provozu elektrických VN sítí pomocí řízení spotřeby 

   Author: Zlevor Ondřej; Supervisor: Malík Ondřej; Opponent: Janeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace režimu elektrické brzdy 

   Author: Uher David; Supervisor: Kocourek Petr; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace robotických trajektorií 

   Author: Cezner Petr; Supervisor: Ron Martin; Opponent: Belda Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   S nástupem čtvrté průmyslové revoluce se čím dál tím víc projevuje snaha optimalizovat stávající výrobní procesy pro dosažení maximální produkce. Jednou z oblastí, kde je snaha optimalizovat výrobu jsou průmyslové komplexy ...