Now showing items 352-371 of 719

  • Obchodování na devizovém trhu s využitím genetického programování 

   Author: Jungman Tomáš; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-10)
  • Objektivní vyhodnocení vnímání jízdních vlastností vozidla 

   Author: Adam Konopiský; Supervisor: Liškář Petr; Opponent: Klusáček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá prolematikou objektivního vyhodnocování vnímání jízdních vlastností vozidla. Motivací pro tuto práci je najít korelaci mezi telemetrickými signály a subjektivním hodnocením řidiče. Tato práce ...
  • Odhad parametrů rádiového kanálu s využitím umělých neuronových sítí 

   Author: Vítek Udatný; Supervisor: Karásek Rostislav; Opponent: Manss Christoph
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Hlavním cílem této práce je prozkoumat možnosti umělých neuronových sítí na poli odhadování parametrů rádiového kanálu. Teoreticky a algebraicky jsem popsal model bezdrátového kanálu, vytvořil simulátor impulsových odezev, ...
  • Odhadování orientace hlavy za pomoci inerciální měřicí jednotky 

   Author: Valášek Jiří; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Potřeba určování orientace hlavy vzrůstá s použitím brýlí rozšířené reality a zařízeními virtuální reality. Zvolený postup využívá v zařízeních již vestavěné senzory. Inerciální měřící jednotka o devíti stupních volnosti ...
  • Odhadování stavů vozidla 

   Author: Karim Al Reyahi; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Vývoj autonomních vozidel se velmi rychle posouvá vpřed. Aby bylo možné dosáhnout plně autonomních vozidel, je nutné získat co nejvíce dat, která popisují chování vozidla. Rozpočet projektů bývá omezený, proto hrají celkové ...
  • Odhadování vybraných fyzikálních parametrů tramvaje v reálném čase relevantních pro palubní predikci zábrzdné dráhy 

   Author: Petr Hrych; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Diplomová práce se zabývá problémem odhadování parameterů matematického modelu tramvaje za účelem odhadování brzdné dráhy. V práci je přestaven model tramvaje včetně všech jeho parameterů. Jednotlivé parametery jsou podle ...
  • Online detekce klíčových parametrů fermentačního výrobního procesu 

   Author: Kohout Jan; Supervisor: Cigler Jiří; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Online sledování vybraných biosignálů v terapeutické praxi 

   Author: Šolc Adam; Supervisor: Eck Vladimír; Opponent: Kolman Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Open-source a Open-hardware podpora pro CAN FD 

   Author: Jeřábek Martin; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Pražan Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Tato práce popisuje tři subprojekty, z nichž každý se zabývá podporou nového standardu CAN FD v open-source CAN kontrolérech. Zpočátku pojednává o rozšiřování volně dostupného kontroléru z OpenCores, kompatibilního s ...
  • Optická čtečka 

   Author: Reichl Tomáš; Supervisor: Zahradník Pavel; Opponent: Vlček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Opticky řízená a měřená mikromanipulace - návrh sestavy 

   Author: Tomášek Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optický systém určování polohy pro PilsenCube pikosatelit 

   Author: Kandimala Nagarjuna Rao; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace odezvy adaptivního tempomatu z hlediska komfortu posádky 

   Author: Vít Fanta; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Salášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-08)
   Cílem této práce je navrhnout část adaptivního tempomatu tak, aby zachoval jízdní komfort, pokud se před daný vůz nečekaně zařadí jiné vozidlo. Funkce tohoto systému je poté ověřena několika experimenty, při kterých byla ...
  • Optimalizace provozu elektrických VN sítí pomocí řízení spotřeby 

   Author: Zlevor Ondřej; Supervisor: Malík Ondřej; Opponent: Janeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace režimu elektrické brzdy 

   Author: Uher David; Supervisor: Kocourek Petr; Opponent: Havle Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace robotických trajektorií 

   Author: Cezner Petr; Supervisor: Ron Martin; Opponent: Belda Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   S nástupem čtvrté průmyslové revoluce se čím dál tím víc projevuje snaha optimalizovat stávající výrobní procesy pro dosažení maximální produkce. Jednou z oblastí, kde je snaha optimalizovat výrobu jsou průmyslové komplexy ...
  • Optimalizace řízení provozního větrání tunelového komplexu Blanka 

   Author: Talíř Vojtěch; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Cigler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Diplomová práce se zabývá vylepšením a optimalizací provozního větrání v tunelu s komplexní strukturu i systém větrání. Práci lze rozdělit na tři hlavní části. První část pojednává o matematickém modelování proudění vzduchu ...
  • Optimalizace řízení SBR čističky odpadních vod 

   Author: Stránský Martin; Supervisor: Werner Tomáš; Opponent: Beňo Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace spotřeby elektrické energie datového centra 

   Author: Jiřík Tomáš; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Michálek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Optimalizace výkonu vodní elektrárny 

   Author: Robenek Bronislav; Supervisor: Beňo Radek; Opponent: Dolinský Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)