Recent Submissions

 • Kamerová kontrola kvality nátěrové hmoty 

  Author: Pavel Turnovec; Supervisor: Smutný Vladimír; Opponent: Drbohlav Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-27)
  Práce se zabývá návrhem a realizací systému strojového vidění pro zařízení vyrábějící texturovaně obarvené pastelové tužky. Tvorba této práce probíhala zároveň s montáží a prvotním testováním stroje, jež je v textu částečně ...
 • Vývoj uživatelského rozhraní pro webový prohlížeč pro nevidomé 

  Author: Jan Charvát; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Hadáček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-27)
  Tato práce se zabývá vývojem mobilního prohlížeče pro lidi se zrakovým postižením (tj. slepce a slabozraké). Uživatelské rozhraní prohlížeče bylo navrhnuto s ohledem na specifické potřeby cílové uživatelské skupiny. Výsledný ...
 • Tlumení výkyvu závaží zavěšeného na dronu 

  Author: Daniel Bukovský; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Hromčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-27)
  Tato práce se zabývá řízením kývání břemena zavěšeného na kvadrokoptéře. V rámci práce byl vytvořen matematický model a navrženo řízení ZV shaperem. Následně byly simulačními experimenty ověřovány funkce řízení při zahrnutí ...
 • Modelování inerciální měřicí jednotky 

  Author: David Česenek; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Čížek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Inerciální měřící jednotka (IMU) patří mezi základní senzorické vybavení současných mobilních robotů, kde se používá především pro odhadování ohamžité orientace robotu v prostoru. V této práci se komplexně zabývám simulací ...
 • Vyhýbání se dynamickým překážkám s autonomním autem F1/10 

  Author: Jaroslav Klapálek; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kerner Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku průjezdu křižovatek ve spojení se samoříditelnými automobily. Za pomocí rešerše literatury bylo vybráno distribuované řízení křižovatek. Algoritmus pro řešení průjezdu ...
 • Hledání zdrojů gama záření 

  Author: David Woller; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Lázna Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Práce se zabývá aplikací metaheuristického algoritmu GLNS v praktické úloze - hledání zdrojů gama záření. Přesná pozice zdroje záření může být určena robotem nesoucím detektor, pokud projede v jeho blízkém okolí po trajektorii ...
 • Design and Implementation of an End-to-End Speech Assistant 

  Author: Felix Staudigl; Supervisor: Schade Sascha; Opponent: Spilka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Efektivní komunikace mezi člověkem a strojem představuje důležitou oblast výzkumu. Nedávné pokroky v oblasti strojového učení, konkrétně v oblasti zpracování přirozeného jazyka, umožňují inteligentním robotům využít hlasové ...
 • Lokalizace předmětů pro robotickou manipulaci 

  Author: Cesar Augusto Sinchiguano Chiriboga; Supervisor: Ecorchard Gaël Pierre Marie; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  The new generation of collaborative robots allows the use of small robot arms working with human workers, e.g. the YuMi robot, a dual 7-DOF robot arms designed for precise manipulation of small objects. For the further ...
 • Časově deterministické vykonávání kódu na GPU 

  Author: Flavio Kreiliger; Supervisor: Matějka Joel; Opponent: Štepanovský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  In this thesis, we evaluate the interference between multiple GPU (Graphics processing unit) kernels running in parallel based on artificial random and sequential walks, the 2D Convolution benchmark provided by polybench ...
 • Bezpečný průzkum interiérů historických budov za pomocí autonomních bezpilotních helikoptér 

  Author: Vít Krátký; Supervisor: Spurný Vojtěch; Opponent: Zimmermann Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
  Cílem této práce je vývoj systému pro bezpečný autonomní průzkum interiérů historických budov za pomocí vícerotorových autonomních bezpilotních helikoptér. Navržené řešení zahrnuje metodu pro sledování požadované trajektorie ...
 • Relativní lokalizace duálního efektoru 

  Author: Kateřina Kuglerová; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Cílem práce bylo navrhnout systém pro relativní lokalizaci duálního efektoru vůči uchopovanému objektu s využitím metod pro rekonstruci povrchu objektu. Přehled známých metod zpracování a filtrování dat z ultrazvukových ...
 • Viděním-řízené manipulační operace pro asistivní roboty v ne-strukturovaných prostředích 

  Author: Zuzana Kožnarová; Supervisor: Bruhm Hartmut; Opponent: Smutný Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Teoretická cást práce se zabývá tématikou assistivních robotu ve zdravotnické a sociální péči a ilustruje možné aplikace pro mobilní manipulátory v dané oblasti. V praktické cásti zpracovává návrh asistivního robotu ve ...
 • Vnitřní SLAM použitím architektonických plánů 

  Author: Jakub Havlíček; Supervisor: Bruhm Hartmut; Opponent: Svoboda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
  Přesná lokalizace a mapování pomáhají robotům orientovat se v prostředí. V této práci je zkoumáno, jak může být kvalita simultánní lokalizace a mapování zlepšena architektonickými plány. Zvláštní pozornost je věnována vlivu ...
 • Přenositelný webový server pro specifické aplikace na zařízeních s OPC UA 

  Author: Jiří Kalousek; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Renza Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-17)
  Komunikace hraje v dnešním světě plném technologií klíčovou roli a informace představují nemalou hodnotu. Do průmyslového prostředí je na všech úrovních čím dál více zaváděna automatizace. Zařízení od senzorů a akčních ...
 • Stabilizace stáčivé rychlosti pro vozidlo se čtyřmi řídiltelnými koly 

  Author: Jiří Minarik; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Liškář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na změnu vstupního signálu řidiče z volantu pro získání žádoucích řídících úhlů na přední a zadní kola ke zlepšení manévrovatelnosti auta. Jsou zde diskutovány dvě implementované metody z ...
 • Řízení podelného skluzu kol vozidla 

  Author: Jan Kučera; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem této práce je využít možností, které skýtají elektrická vozidla se čtyřmi nezávisle poháněnými koly, pro zlepšení jízdní charakteristiky malé formule. K tomu jsou použity postupy známé pod souhrnným názvem model based ...
 • Řízení podelného skluzu kol vozidla pro systém rozdělení trakčního momentu 

  Author: Petr Turnovec; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zabývá vývojem řídících systémů pro rozdělování hnacího momentu na kola zadní nápravy vozidla. Nejprve je představen matematický model vozidla a jeho kol. Pak je rozebírána stabilita vozidla, jeho nedotáčivost ...
 • Model pohybu šestinohého kráčejícího robotu 

  Author: Minh Thao Nguyenová; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Věrohodnost simulace chování robotických prostředků je důležitým faktorem v návrhu řídících algoritmů i samotném řízení autonomních robotických prostředků, protože pomáhá omezit rizika spojená s testováním algoritmu v ...
 • Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na harmoniku pro propagaci FEL 

  Author: Martin Šrámek; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce robota hrajícího na foukací harmoniku sestaveného ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Programová část byla vytvořena v programovacím jazyce Python a sestává z části určené ...
 • Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu 

  Author: Filip Bulander; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Zajačík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Práce je zaměřená na ovládání bezpilotni helikoptery za pomoci mobilního zařízení s operačním systémem iOS. Cílem je implementovat řešení, které bude schopno ovládat helikoptéru ve více módech. První je ovládání joystickem, ...

View more