Poslední příspěvky

 • Knihovna funkcí pro počítač RASPBERRY PI 

  Autor: Procházka Tomáš; Vedoucí práce: Kubalík Pavel; Oponent práce: Vaňát Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-04)
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením knihovny pro ovládání jednotlivých periférií počítače Raspberry PI bez použití operačního systému. Důraz je kladen hlavně na ovládání univerzálních vstupů a výstupů, rozhraní UART, ...
 • Aplikační rozhraní pro simulátor MORSE 

  Autor: Bertl Lukáš; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Obdržálek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Práce představuje CCMorse, což je knihovna pro komunikaci se simulátorem, kterou jsem vytvořil. Práce dále popisuje proces vývoje simulačního pro simulátor MORSE. Teze probírá nejprve teorii robotických middleware a ...
 • Verifikace programů pro PLC 

  Autor: Maslikiewicz Ondřej; Vedoucí práce: Burget Pavel; Oponent práce: Šebek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-19)
  Tato práce se zabývá analýzou a kontrolou PLC programu. Její soucástí je nástroj pro automatické generování binárních rozhodovacích diagramu a stavových automatu pro promenné, které jsou použity v PLC programu. Hlavním ...
 • Rizeni proudeni tvarovanim elektrickeho pole pomoci pole mikroelektrod 

  Autor: Machek Jan; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Laposa Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Tato práce se zabýva využitím jevu zvaného elektroosmóza pro nekontaktní manipulaci s kapalinou a/nebo s mikročásticemi do ni ponořenými. Na rozdíl od dostupných prací se tato práce neomezuje pouze na jednorozměrný pohyb ...
 • Využití levných senzorů pro autonomní kolony 

  Autor: Ignjatović Miodrag; Vedoucí práce: Ecorchard Gael Pierre Marie; Oponent práce: Herman Ivo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Cílem toho projektu je návrh a implementace systému konvoje dvou vozidel založeném na relativní lokalizaci a sledování trajektorie z odometrii. Systém používá kvazi operační systém Robot Operating System pro komunikaci ...
 • Simulátor MIPS procesoru 

  Autor: Hývl David; Vedoucí práce: Štepanovský Michal; Oponent práce: Píša Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
  Prvním cílem této práce je navrhnout a realizovat simulátor MIPS procesoru včetně grafického uživatelského rozhraní pro potřeby předmětu A0B36APO. Tento simulátor usnadní studentům pochopení činnosti tohoto procesoru a je ...
 • Virtuální senzory hmotnostních toků vzduchu a recirkulovaných spalin pro spalovací motory s turbodmychadlem 

  Autor: Tabaček Jaroslav; Vedoucí práce: Šantin Ondřej; Oponent práce: Zemánek Jiří
  V dnešnej dobe sa emisné normy pravidelne sprísňujú, čo núti automobilový priemysel vytvárať pokročilé riadenia motorov, ktoré vyžadujú presné merania. Taktiež výmena fyzických senzorov za virtuálne bez straty presnosti ...
 • Řízení a odhadování polohy pro dielektroforézu založené na optimalizaci v reálném čase 

  Autor: Gurtner Martin; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Čapek Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
  Tato diplomová práce se zabývá několika tématy souvisejícími s mikromanipulací pomocí dielektroforézy (DEP). V práci je nejprve popsána nově vyvinutá metoda pro odhadování polohy mikročástic v reálném čase. Metoda byla i ...
 • Budící jednotka pro feromagnetickou sondu 

  Autor: Coroli Iurie; Vedoucí práce: Butta Mattia; Oponent práce: Foti Guiseppe
  Abstrakt Cílem této práce je navrhnout systém pro potlačení offsetu a jeho teplotního posunu ortogonálního fluxgate sensoru ve fundamentálním modu. Obvykle offset je velký, nestabilní a má nezanedbatelný teplotní posun, ...
 • Mobilní aplikace pro OS Android pro ovládání domovní automatizace a zabezpečení 

  Autor: Falta Daniel; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Nývlt Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá řízením automatizace budovy pomocí mobilní aplikace, určené pro operační systém Android. Současné systémy, zabývající se stejnou problematikou, jsou převážně cenově nedostupné a mobilní ...
 • Topologický průzkum prostředí a on-line klasifikace terénu pro šestinohý kráčející robot 

  Autor: Kabelka Vojtěch; Vedoucí práce: Faigl Jan; Oponent práce: Vonásek Vojtěch
  V této práci se zabýváme jednou ze stěžejních činností mobilních robotů - topologickou explorací v nestrukturovaném prostředí. Cílem práce je zjistit, zda proprioceptivní vnímání terénu může sloužit jakožto předmět topologické ...
 • Návrh programového vybavení grafického docházkového terminálu 

  Autor: Velek Martin; Vedoucí práce: Fischer Jan; Oponent práce: Podolák Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
  Tato práce se zabývá návrhem nízkoúrovňového programového vybavení grafického docházkového terminálu vhodného pro mikrořadiče založené na architektuře ARM za pomoci využití open-source vývojových nástrojů a softwarových ...
 • Modifikace nástroje TaSysTest pro běh v prostředí Real-Time 

  Autor: Žák Pavel; Vedoucí práce: Sobotka Jan; Oponent práce: Fexa Pavel
  Cílem této práce je rozšíření nástroje TASysTest o možnost běhu jeho výpočetního jádra v prostředí Real-Time při dodržení jeho původní koncepce testování. Původní TASysTest běží v prostředí MS Windows na platformě .NET a ...
 • Distribuovaná identifikace budov 

  Autor: Bäumelt Tomáš; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Trnka Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá identifikací budov. Nejprve jsou vytvořeny pomocí RC obvodů dva teplotní modely budovy jako lineární časově neproměnné systémy spojitého času. Tyto modely budou poté použity během simulací a ...
 • Jailhouse hypervisor 

  Autor: Baryshnikov Maxim; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce:
  Tato bakalářská práce se povídá o Jailhouse hypervisoru, což je softwarový prostředek pro realizaci asymetrického multiprocesingu. V práci se popisuje základní koncepty a operační principy tohoto hypervisoru. Ukazuje se ...
 • Navigace v budovách 

  Autor: Průcha Martin; Vedoucí práce: Novák Petr; Oponent práce: Děd Pavel
  Tato práce se zabývá možností realizace snadné navigací lidí (zejména návštěvníků) ve složitých a rozlehlých budovách (například úřady, nemocnice), její realizace za použití technologie NFC a implementací algoritmu pro ...
 • Návrh fyzikálního modelu s moderními řídicími prostředky 

  Autor: Froněk Tomáš; Vedoucí práce: Burget Pavel; Oponent práce: Haumer Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Tato prace popisuje výrobu a programování 3DOF RPS platormy jak školního modelu pro výuku automatizace a průmyslového řízení. Zpětnovazební smyčka je realizována pomocí průmyslové kamery a model je řízen standardním PLC. ...
 • Software pro sběr a zpracování dat z mnohakanálového scintilačního detektoru 

  Autor: Kalousek Jiří; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Mašek Petr
  Úkolem této bakalářské práce je návrh a realizace softwarového nástroje pro studium anti-neutrina. V úvodní části této práce je zdokumentována stávající realizace hardwaru, kterým je modulární systém s A/D převodníky se ...
 • Rekonstrukce 3D modelu prostředí helikoptérou 

  Autor: Cabicar Jan; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Práce se zabývá algoritmem pro tvorbu 3D modelů prostředí. Hlavním zaměřením této práce je použití již existujících algoritmů pro mapování a jejich aplikaci pro stereokameru. Použitý algoritmus je založený na sledování ...
 • Simulátor procesoru podorujíciho MIPS ISA 

  Autor: Svoboda Adam; Vedoucí práce: Štepanovský Michal; Oponent práce: Píša Pavel
  Hlavním cílem této práce je návrh a implementace simulátoru MIPS procesoru. Vedlejším cílem je zhodnocení a porovnání současných simulátorů MIPS procesoru, za účelem identifikace jejich výhod a nevýhod a zapracování těchto ...

Zobrazit další