Collections in this community

Recent Submissions

 • Interiérový lokalizační systém pro autonomní prostředky s využitím technologie Ultra-Wideband 

  Author: Jitka Hodná; Supervisor: Novák Tomáš; Opponent: Šipoš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato práce představuje inovativní přístup v oblasti interiérové lokalizace pro autonomní pozemní vozidla se zaměřením na její dlouhodobou přesnost a spolehlivost. Systém je založený na fúzi ultra wide-band technologie, ...
 • Reaktivní rozvrhování „nalož-a-přivez“ úloh pro průmyslové mobilní roboty 

  Author: Lucie Halodová; Supervisor: Mudrich Lenka; Opponent: Komenda Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Tato práce se zabývá selháními, které nastávají při vykonávání planů specifikovaných operátorem v industriálních prostředích jako například tam, kde autonomní pozemní vozidla převážejí zboží. Hlavním problémem je, že umělá ...
 • Webová aplikace pro hraní obrazových predikčních her 

  Author: Šimon Pavlín; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Tato diplomová práce se věnujeme schopnosti člověka odhadnout nejistotu predikce. Pro studování tohoto problém jsme se rozhodli reprezentovat nejistotu predikce jako možnost odmítnout odpovědět ve zdánlivě těžkých případech. ...
 • Hexapod 

  Author: Václav Šíp; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Škapa Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato práce se zabývá navrhnutím a realizací hexapoda, což je pozemní robot s šesti nohami. Návrh hexapoda se skládá z mechanické konstrukce, úpravy serv, vybrání řídící jednotky i návrhu algoritmu, který řídí jeho chůzi. ...
 • Fyzická interakce malé vícerotorové bezpilotní helikoptéry s člověkem 

  Author: Daniel Smrčka; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Rollo Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato práce se zabýva fyzickou interakcí človeka s bezpilotní vícerotorovou helikoptérou. Pro účely této práce byla navržena a postavena specializovaná platforma, která je vhodná pro danou aplikaci. Byl odvozen dynamický ...
 • Návrh pokročilého trakčního systému vozu 

  Author: Jakub Valerián; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Lászlo Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato práce pojednává o návrhu pokročilé trakční kontroly pro elektrické vozidlo. První část je věnována teoretickému průzkumu, tedy pohonu celého vozidla a přenosu síly přes pneumatiky, jednotlivým typům elektrických vozidel ...
 • Close Enough Travelling Salesman Problem v polygonální doméně 

  Author: Lukáš Fanta; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Váňa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Close-Enough Traveling Salesman Problem (CETSP), varianta dobře známého problému obchodního cestujícího (TSP), je jedním z důležitých problémů při aplikacích zabývajících se trasováním a plánováním cest na oblastech tvaru ...
 • Efektivní implementace algoritmů zpracování obrazu z bolometrického pole 

  Author: Michal Kochman; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kovář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Hlavním cílem této práce je prozkoumat metody digitálního zpracování obrazu za účelem detekce obličeje pro měření teploty člověka termální kamerou (mikrobolometrickým polem), a ověřit jejich implementaci na reálném hardware ...
 • Predikování hokejových zápasů pomocí neuronových sítí 

  Author: Tomáš Grim; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Cílem práce je vytvořit modely, využívající neuronové sítě, schopné predikce výsledků hokejových zápasů NHL. Na těchto modelech chceme následně ověřit několik doposud nepotvrzených hypotéz, zejména hypotézu tvrdící, že ...
 • Hyperbolické určování polohy v UWB sítích s nevysílajícím tagem 

  Author: Josef Krška; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Holub Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  V běžných TDoA-UWB sítích uživatelské zařízení vysílá zprávu, která je přijata okolní infrastrukturou. Poloha zařízení je určena na základě shromážděných dat z této zprávy. Ihned po dokončení odhadu polohy je výsledek znám ...
 • Fázová rekonstrukce pro dielektroforetickou mikromanipulaci v reálném čase 

  Author: Viktor-Adam Koropecký; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Fliegel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh, implementaci a testování algoritmu pro fázovou rekonstrukci v reálném čase pro digitální holografickou mikroskopii bez použití optických prvků. Vybraná metoda přistupuje k problému ...
 • Optimální plánování a řízení dynamiky vozidla 

  Author: Petr Turnovec; Supervisor: Vošahlík David; Opponent: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato práce porovnává metody model predictive control a minimum-violation planning pro optimální plánování trajektorie vozidla a jeho řízení. Problémy plánování jsou definovány pomocí výroků lineární temporální logiky, které ...
 • Změna stylu obrazových dat z denních na noční s kontrolou osvětlení 

  Author: Josef Čech; Supervisor: Hurych David; Opponent: Svoboda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Předtím než se samořídící vozidla stanou věcí každodenního života, je nezbytné spolehlivě vyřešit bezpečné řízení v nepříznivých podmínkách, jako je noc. Algoritmy počítačového vidění -- které jsou zásadní pro optimální ...
 • Modelování a optimalizace pro zajištění prioritního průjezdu vozidel IZS světelně signalizovanou křižovatkou s využitím komunikace V2X 

  Author: Lukáš Pospíchal; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Bieker-Walz Laura
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  S příchodem moderních přístupů ke sběru dat z dopravy se otevírají dveře jeho využití ke zvyšování bezpečnosti dopravy a snižování její hustoty. S využitím chytrých algoritmů se nabízí možnost využít data z dopravy k tomu, ...
 • Udržování formace UAV na základě měření vzájemných vzdáleností 

  Author: Jan Gärtner; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Petráček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Cílem diplomové práce bylo nalézt a implementovat metodu vhodnou pro udržování formace laboratorních modelů helikoptér. K řízení jsou použity údaje o vzájemné vzdáleností účastníků. Byl upraven existující algoritmus sloužící ...
 • Pravděpodobnostní přístup k ovládání robotického ramene pomocí gest 

  Author: Petr Vanc; Supervisor: Behrens Jan Kristof; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Interakce člověka s robotem a učení se z demonstrace vyžadují intuitivní a ergonomické komunikační prostředky. Vedení robota úkolem jednoduché interakce s jeho prostředím obvykle vyžaduje kromě odborníka na doménu také ...
 • Distribuovaná síť meteostanic s LoRa 

  Author: Vladyslav Larionov; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Drozd Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Současná práce analyzuje možnosti nasazení distribuované sítě meteostanic v městském prostředí. Cílem této práce je návrh a implementace zařízení s důrazem na jednoduchost instalace, minimální spotřebu, bezdrátový přenos ...
 • Zobrazení stavu průmyslových zařízení a podpůrných dat v rozšířené realitě 

  Author: Jan Andrys; Supervisor: Janů Vojtěch; Opponent: Matuš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  U průmyslových zařízení je diagnostika jednou z nejdůležitějších částí, díky její správné funkčnosti je možné zabránit ztrátám ve výrobě. Nový pracovníci si často musí projít několik školení, aby pochopili, jak funguje ...
 • Flexibilní robotické uchopování 

  Author: Lev Kisselyov; Supervisor: Novák Ondřej; Opponent: Dlouhý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Na vlně všudypřítomné tendence automatizace by mělo být automatizované také plánování uchopovacích úkolů. To umožňuje výrazně zkrátit čas strávený operátorem na plánování pohybu a manipulace s objekty pomocí robotického ...
 • Dynamický rozsah fotonásobičů v impulsním režimu 

  Author: Daniel Veškrna; Supervisor: Cikhardt Jakub; Opponent: Dostál Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
  Tato práce je věnována experimentálnímu vyhodnocení dynamického rozsahu fotonásobičů používaných k detekci neutronů. Jejím cílem je vyhodnotit jejich citlivost, linearitu, relativní zesílení a tranzitní čas a rozdíl mezi ...

View more