Poslední příspěvky

 • Šíření elastických vln lokálně periodickými strukturami 

  Autor: Chaika Hanna; Vedoucí práce: Bednařík Michal; Oponent práce: Honzík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Diplomová práce se zabývá šířením podélných elastických vln lokálně periodickými strukturami vybuzenými harmonickou silou. Stejně jako v mnoha periodických systémech šíření elastických vln periodickými strukturami vede ke ...
 • Systémy aktivního řízení momentu pro elektromobily 

  Autor: Mondek Martin; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Haniš Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  V této práci jsou prezentovány a popsány různé systémy rozdělení hnacího momentu u elektrických vozidel. Je představeno několik matematických modelů vozidel pro simulaci jízdní dynamiky nebo pro vývoj řídících systémů. ...
 • Poradní systém pro detekci klepání motoru 

  Autor: Kubíček Miroslav; Vedoucí práce: Sovka Pavel; Oponent práce: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá jevem klepání u zážehových motorů. Jedná se o jev, který vznikne "špatným" spálením směsi ve spalovací komoře motoru, které může vést až k jeho zničení. Rozkmitání pístu v důsledku tohoto jevu je na ...
 • Porozumění nestrukturovanému textu a automatické odpovídání na dotazy 

  Autor: Konrád Jakub; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Pichl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato práce se zabývá porozuměním nestruktorovanému textu a automatickým odpovídáním na otázky. Zaměřuje se na využití principů přenosu znalostí. Práce popisuje několik experimentů které ukazují zlepšení výkonu modelu ...
 • Kooperativní plánování pro tým mobilních robotů 

  Autor: Novák Tomáš; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Jost Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá návrhem algorithmu, který umožnuje vypočítat bezkolizní trajektorie robotů pohybujících se ve skladu za použití grafu. Nejprve jsou prezentovány výzvy, které tento problém přináší, a několik známých ...
 • Elektronická část Malé satelitní platformy 

  Autor: Štěpán Jan; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Hospodář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato práce popisuje návrh a realizaci nové verze elektroniky Malé satelitní platformy, což je zařízení používané k~demonstraci principů stabilizace družic. Konkrétně je zde použit princip využívající reakční kola. Pro účely ...
 • Navigační jednotka s modifikovanou soustavou akcelerometrů 

  Autor: Polák Luboš; Vedoucí práce: Roháč Jan; Oponent práce: Brož Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této bakalářské práce je zprovoznění existující inerciální navigační jednotky a její následné rozšíření o nadřazený výpočetní systém obsahující GNSS přijímač a barometr. Komunikace mezi jednotkami je zajištěna pomocí ...
 • Robotické skládání Rubikovy kostky 

  Autor: Nováková Hana; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Smutný Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Robotické skládání Rubikovy kostky je zajímavé téma pro výuku i prezentaci kombinací oborů robotiky, informatiky, elektrotechniky a strojírenství. Tato práce se zabývá návrhem a stavbou takového robota, zaměřeného na ...
 • Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek 

  Autor: Rouček Tomáš; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ZirkonCarbidem při extrémních ...
 • Aplikace rychlých plánovacích algoritmů v úloze prohledávání neznámého prostoru 

  Autor: Zelený Václav; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Lázna Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy pro plánování tras a jejich aplikací pro rychlé hledání cest na mřížkových mapách. Tato práce má dvě části. V první části se popisují základní algoritmy pro hledání nejkratších ...
 • Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek 

  Autor: Rouček Tomáš; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ZirkonCarbidem při extrémních ...
 • Využití business intelligence principů pro zpracování energetických dat 

  Autor: Srna Jakub; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Široký Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této práce je vývoj softwaru, který v budoucnosti bude sloužit pro analýzu dat společnosti Energocentrum PLUS, s. r. o., v rámci nově vznikajícího konceptu Energy intelligence. Tento koncept seskupuje analýzy ...
 • Automatické generování kódu palubních regulátorů pro kolonu autodráhových autíček 

  Autor: Staněk Michal; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Sojka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Práce se zabývá vytvořením Java wrapperů pro simulinkové regulátory kvůli usnadnění návrhu regulátorů. C kód generovaný ze Simulinku pomocí pluginu Embedded Coder je obalen JNI rozhraním a implementován do hlavního programu ...
 • Rychlé prediktivní řízení s dlouhým horizontem predikce 

  Autor: Burant Jiří; Vedoucí práce: Otta Pavel; Oponent práce: Horák David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce poskytuje krátký úvod k řešení MPC řídícího problému a představuje efektivní algoritmus pro problémy s dlouhým predikčním horizontem. Výpočetní složitost řešení MPC problému roste podstatně s délkou predikčního ...
 • Implementace hlasového asistenta mobilního telefonu pro nevidomé 

  Autor: Blažek Michal; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato práce se zabývá návrhem hlasového ovládání mobilního telefonu pro slabozraké a nevidomé uživatele. Seznamuje čtenáře se základní problematikou a dnes dostupnými řešeními a možnostmi slabozrakých a nevidomých. Práce ...
 • Úpravy generátoru Matlab/Simulink pro Raspberry Pi k docílení minimálních latencí odezev 

  Autor: Prudek Martin; Vedoucí práce: Píša Pavel; Oponent práce: Findejs Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce popisuje analýzu RT vlastností jednodeskového počítače Raspberry Pi v přístupu ke sběrnici CAN. Řídicí aplikace je vytvořena v prostředí založeném na podpoře nástrojů rychlého návrhu Matlab/Simulink. Jsou ...
 • Bezdrátový IoT modul pro monitorování vibrací 

  Autor: Simakov Aleksandr; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Schiller Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce je věnována vytváření experimentální IoT platformy s nízkou spotřebou, které monitoruje vibrace a odesílá zpracovaná data na webový server ThingSpeak.com prostřednictvím WiFi rozhraní. Cílem této ...
 • Stochastický simulátor výpadků elektráren v přenosové soustavě 

  Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Zábojník Jan; Oponent práce: Dvořák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem generátoru pseudo-stochastických výpadků bloků elektráren v elektrické přenosové soustavě a simulátoru, který s ohledem na tyto vygenerované výpadky a další dodatečná omezení zajistí ...
 • Rozšíření platformy pro magnetickou manipulaci 

  Autor: Richter Filip; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Janošek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se věnuje úpravám a inovaci na platformě MagMan. Práce srovnává možné varianty řešení řídícího systému nezávislého na osobním počítači, který je zároveň dostatečně kompaktní a mobilní. V této práci je také popsána ...
 • Model formule pro soutěž autonomních aut F1/10 

  Autor: Vajnar Martin; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí autonomního závodního modelu auta. Cílem bylo účastnit se soutěže F1/10. Práce se zabývá mnoha aspekty konstrukce od mechanického návrhu, přípravy elektroniky až po softwarovou ...

Zobrazit další