Collections in this community

Recent Submissions

 • Softwarový nástroj pro konfiguraci radiačního detektoru pro kosmické aplikace 

  Author: Natálie Vítová; Supervisor: Brož Pavel; Opponent: Báča Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Tato práce se zabývá návrhem konfiguračního softwaru ConfPix pro konfiguraci senzoru detekujícího záření (SpacePix2). Práce popisuje návrh a implementaci, stejně jako postup testování. Software je napsán v programovacím ...
 • Použití NLI modelů pro ověřování fakticity sumarizací 

  Author: Jan Dusil; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Čepek Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  V posledních letech neuronové sítě, konkrétně Transformers architektura, dominují pole Natural Language Processing. Tento způsob modelování jazyka vykazuje state-of-art výsledky a posouvá celý obor k rychlejšímu vývoji. ...
 • Fúze senzorických dat polohy pro autonomní vozidla 

  Author: Tomáš Twardzik; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Sojka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Magisterská práce se věnuje tématu fúze dat pro lokalizaci autonomních vozidel. V teoretické části jsem zmapoval široké spektrum současných technologií používaných pro lokalizaci autonomních vozidel a vytvořil jsem kompaktní ...
 • Ochrana jízdního koridoru s ohledem na různé jízdní vlastnosti vozovky 

  Author: Bohdan Kashel; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Klaučo Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
  Primárním cílem této diplomové práce je vytvořit pokročilý asistenční systém řidiče (ADAS) pro ochranu obálky prostředí, který pomůže řidiči udržet auto na silnici a vyhnout se pojízdným překážkám. Prezentovaný ADAS využívá ...
 • Nástroje pro podporu návrhu řídicích aplikací pro výuku a prototypování 

  Author: Dion Beqiri; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Bucher Roberto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Control systems engineering plays a crucial role in the rapid development of human technology, hence the demand for more user friendly and open-source tools for systems design is significantly growing. PysimCoder is a Rapid ...
 • Návrh systému pro plánování mise autonomního vozidla 

  Author: Marek Boháč; Supervisor: Vošahlík David; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Algoritmy pro plánování pohybu autonomního vozidla jsou známým problémem a jeho vyřešení by znamenalo významný posun v jejich vývoji. Oproti plánování cesty, což je problém, na který máme mnoho efektivních a rychlých ...
 • Optimalizace zařízení pro získávání vody ze vzduchu 

  Author: Pavel Souček; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Trnka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá tématem generování vody ze vzduchu. Především na optimalizaci jednoho takové zařízení za získávání vody ze vzduchu zvané AWG-DW. Hlavním cílem této práce je modelovat, kalibrovat řídit toto ...
 • Vývoj brake-by-wire systémů vozu 

  Author: Tomáš Veselý; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací inovativního Brake-by-Wire brzdného systému pro potřeby současně vznikajícího projektu protypového vozidla skupiny SDS. Hlavním cílem této práce je hardwarová a softwarová ...
 • Využití vestavěného QP solveru pro automotive aplikace 

  Author: Tomáš Rutrle; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Klaučo Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Hlavním cílem této práce je vývoj rámce pro externí solver kvadratických problémů využívající CAN a CAN FD sběrnice. V první řadě je představen mikrokontroler, na který jsou nasazeny dva různé solvery. Dále je pro kontroler ...
 • Řídicí systém pro letadlo s kolmým startem 

  Author: Jan Belák; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Hospodář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce představuje novou strategii řízení letadel se schopností kolmého startu, konkrétně typu Tilt-rotor. Díky využití nelineárních řídicích algorithmů je navržený systém schopen řídit letoun ve všech fázích letu, ...
 • Systém pro odhadování stavu nabytí a kondice baterie elektromobilu 

  Author: Jan Kučera; Supervisor: Vošahlík David; Opponent: Knap Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
  Tato práce zkoumá možnosti odhadování stavu akumulátorového modulu elektrického vozidla. Motivací a konečným cílem této práce je vylepšit schopnost odhadu stavu akumulátoru ve studentské závodní formuli a pomoci dosáhnout ...
 • Autonomní robot SK8O 

  Author: Tomáš Bártík; Supervisor: Pučejdl Krištof; Opponent: Petrlík Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  V této práci používáme hloubkovou kameru Realsense k implementaci úlohy SLAM na dvoukolovém balancujícím robotovi. Jsou prozkoumány různé metody lokalizace, je vybrána metoda ORB-SLAM, dále je implementováno mapování, ...
 • Ovládání a Bluetooth komunikace pro systémy aktivního osvětlení oděvů 

  Author: Ladislav Štefka; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Lédl Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Předtím než se aktivní systémy osvětlení stanou standardem osobní bezpečnosti v situacých se zhoršenými světelnými podmínkami, je nutné vyřešit, jakým způsobem je jejich uživatelé mohou pohodlně a spolehlivě ovládat. Cílem ...
 • Strukturní ladění zakázaného pásma v nanostrukturovaných diamantech 

  Author: Matúš Kaintz; Supervisor: Cammarata Antonio; Opponent: Zemen Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Široká škála extrémnych vlastností diamantu robí na ňom založené materiály ideálnymi na výrobu nanorozmerných zariadení so širokou aplikovateľnosťou v nanofotonike, optomechanike, fotovoltaike a elektronike. Pre takéto ...
 • Automatizace průběžného testování latencí na sběrnici CAN 

  Author: Matěj Vasilevski; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Ille Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-08)
  Tato práce dokumentuje systém na měření latencí na sběrnici CAN. Již existující systém byl oživen, aktualizován aby fungoval i na protokolu CAN FD, a lépe zdokumentován pro možnost nasazení i jinde než zde na fakultě. ...
 • Multiplatformní interaktivní objednávkový systém pro kavárenský sektor 

  Author: Viktor Valík; Supervisor: Šebek Jiří; Opponent: Frajták Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací systému, který dokáže propojit síť zákazníků se sítí kaváren. Účelem práce je implementovat systém jako mobilní aplikaci, která bude fungovat v mobilu i tabletu a v ...
 • Automatizace procesu přesného měření s využitím laser trackeru a průmyslového robota 

  Author: Václav Kubáček; Supervisor: Jochman Tomáš; Opponent: Maslikiewicz Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá automatizací procesu přesného měření s využitím laser trackeru a průmyslového robotu. Úkolem je navrhnout způsob komunikace mezi kontrolérem robotu, kontrolérem laser trackeru a aplikačním ...
 • Vývoj laboratorního modelu pro výuku řídicích algoritmů 

  Author: Matěj Kopecký; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Kuře Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Cílem této práce je navrhnout laboratorní model pro podporu laboratoří automatického řízení a teorie systémů. Práce reviduje nejmodernější dostupné laboratorní modely a porovnává jejich možnosti s novými požadavky. Následně ...
 • Kolaborativní robotické pracoviště pro hru dáma 

  Author: Elizaveta Isianova; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pšenička Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Tato práce si klade za cíl vytvořit kolaborativní robotické pracoviště, na kterém má člověk možnost zahrát si hru dáma proti robotu. Architektura systému, který se skládá z PLC, kolaborativního robota a systému počítačového ...
 • Zařízení pro ruční navádění průmyslového robota 

  Author: Serhii Voronov; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Kozák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-06)
  Tématem bakalářské práce je navrhnout a implementovat kontrolér pro ruční navádění průmyslového robota s paralelní kinematikou. Kromě návrhu hardwaru pro kontrolér se v řešení také implementuje algoritmus řízení robota ...

View more