Poslední příspěvky

 • Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek 

  Autor: Rouček Tomáš; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ZirkonCarbidem při extrémních ...
 • Aktivní systém pro detekci kovových předmětů 

  Autor: Pavelka Lukáš; Vedoucí práce: Janošek Michal; Oponent práce: Zikmund Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce popisuje návrh a realizaci aktivního systému pro detekci kovových předmětů. Systém se skládá z rámové budicí cívky generující střídavé magnetické pole a indukčních senzorů s feromagnetickým jádrem. Všechny části ...
 • Návrh a výroba řiditelných injekčních pump pro mikrofluidiku 

  Autor: Polák Adam; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Hlinovský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tento projekt se zabývá designem a výrobou injekční pumpy. Pumpa je poháněna krokovým motorem, který je řízen Arduinem s uživatelským prostředím a desktop aplikací pro vzdálené ovládání. Parametrický design je napsán v ...
 • Systém pro autonomní sběr a přesun objektů párem helikoptér 

  Autor: Kohout Petr; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Čáp Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá vývojem systému pro autonomní uchopení a nesení předmětu párem robotických helikoptér. Součástí navrhovaného systému je návrh gripperu, synchronizace prediktivních regulátorů během letu a vývoj plánovacího ...
 • Úpravy generátoru Matlab/Simulink pro Raspberry Pi k docílení minimálních latencí odezev 

  Autor: Prudek Martin; Vedoucí práce: Píša Pavel; Oponent práce: Findejs Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce popisuje analýzu RT vlastností jednodeskového počítače Raspberry Pi v přístupu ke sběrnici CAN. Řídicí aplikace je vytvořena v prostředí založeném na podpoře nástrojů rychlého návrhu Matlab/Simulink. Jsou ...
 • Bezdrátový IoT modul pro monitorování vibrací 

  Autor: Simakov Aleksandr; Vedoucí práce: Šmíd Radislav; Oponent práce: Schiller Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce je věnována vytváření experimentální IoT platformy s nízkou spotřebou, které monitoruje vibrace a odesílá zpracovaná data na webový server ThingSpeak.com prostřednictvím WiFi rozhraní. Cílem této ...
 • Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech 

  Autor: Kerner Jiří; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Diplomová práce Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech se zabývá popisem metod pro testování softwaru v automobilovém průmyslu a představuje možnosti, jak v budoucnu přistoupit k verifikaci a ...
 • Návrh on-line platformy pro hraní deskových her pro slepé uživatele 

  Autor: Sedláček Zbyšek; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Hlavním cílem této práce je navrhnout a vytvořit platformu pro hraní deskových her slepými uživateli online. Platforma bude navržena pro telefony s operačním systémem Android. Součástí práce je také implementace hry, na ...
 • Využití robota LEGO MINDSTORMS ve výuce - návrh soutěžních úloh 

  Autor: Urválek Michal; Vedoucí práce: Hlinovský Martin; Oponent práce: Samek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvou soutěžních úloh s využitím stavebnice LEGO Mindstorms. Tyto úlohy mohou být použity jako zadání Robosoutěže a v rámci předmětu B3B35RO Roboti, který spadá do studijního programu ...
 • Experimentální autodráhová platforma pro distribuované řízení kolon vozidel 

  Autor: Lád Martin; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Vokřínek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce má za cíl vytvořit platformu pro testování distribuovaných řídících algoritmů kolony vozidel. Platforma je postavena na základě autodráhových aut doplněných o elektroniku potřebnou k řízení motoru, měření ...
 • Reinforcement learning pro řízení dynamických systémů 

  Autor: Do Loi; Vedoucí práce: Hušek Petr; Oponent práce: Augusta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Tato bakalářská práce se zabývá použitím metod strojového učení označované jako Posilované učení (Reinforcement learning) pro řízení dynamických systémů. První část této práce je věnovaná úvodu do problematiky Posilovaného ...
 • Vývoj her pro slepé uživatele 

  Autor: Řeháček Denis; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce popisuje analýzu a implementaci mobilních aplikací navrhnutých pro zrakově postižené. Důraz byl kladen na uživatelské rozhraní a zvukový výstup. Byly vytvořeny dvě deskové hry - lodě a piškvorky. Obě aplikace ...
 • Mobilní záznamová jednotka Mobile Acquisition Unit 

  Autor: Gabriel Michal; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Švorc Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem bakalářské práce je návrh a realizace softwaru pro sběr dat ze sensoru do počítače s linuxovým operačním systémem. Textová data s časovou známkou jsou synchronně po dávkách ukládaná do souboru a současně přeposílaná ...
 • Rozšíření platformy pro magnetickou manipulaci 

  Autor: Richter Filip; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Janošek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se věnuje úpravám a inovaci na platformě MagMan. Práce srovnává možné varianty řešení řídícího systému nezávislého na osobním počítači, který je zároveň dostatečně kompaktní a mobilní. V této práci je také popsána ...
 • Systém řízení a sběru dat pro zkoušky airbagů 

  Autor: Janovec Jiří; Vedoucí práce: Šmíd Libor; Oponent práce: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit systém pro řízení zkoušky a měření airbagů do zkušebny společnosti TÜV\,SÜD. Systém musí být integrovatelný se stávajícím vybavením. Součástí systému je i řídící software pro obsluhu ...
 • Řízení tepelného toku výměníkem 

  Autor: Zlevor Ondřej; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Vyhlídal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá řízením tepelného toku v jednofázovém tepelném výměníku voda-vzduch, kdy řízeným vstupem je hmotnostní tok vody. Nejprve byla odvozena parciální diferenciální rovnice popisující tepelný výměník, následně ...
 • Testování vlastností umělého svalu z EAP 

  Autor: Štec Richard; Vedoucí práce: Jirásek Lubor; Oponent práce: Náhlík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Umelé elektrické svaly predstavujú novú perspektívnu formu akcných clenov, ktoré by umožnili znacné pokroky v mnohých oblastiach, kde využitie bežných akcných clenov, ako sú motorý, je neefektívne. Jednou z najskúmanejších ...
 • Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I 

  Autor: Zubková Natálie; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Mráz Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce je o vývoji edukační hry pro děti s diabetem prvního typu. Cílem této práce je usnadnit těmto dětem edukaci o jejich nemoci, ale také obohatit hru o návod pro děti, které diabetes nemají, ale chtěly ...
 • Návrh platformy pro textové RPG hry pro zrakově postižené 

  Autor: Obrusník Vít; Vedoucí práce: Novák Daniel; Oponent práce: Kordík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem bakalářské práce je analýza a pří- prava nástroje pro psaní textových RPG her pro nevidomé. Následně bude imple- mentována mobilní aplikace s uživatel- ským rozhraním navrženým specielně pro nevidomé a slabozraké. ...
 • Protikolizní systém pro robotickou helikoptéru 

  Autor: Štercl Jan; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Báča Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato práce se zaobírá návrhem protikolizního systému pro robotickou helikoptéru. Cílem je modifikace řídícího systému tak, aby se zabránilo střetu s objekty uvnitř budov. Již existující řídící systém čtyřrotorového vrtulníku ...

Zobrazit další