Recent Submissions

 • Stabilizace stáčivé rychlosti pro vozidlo se čtyřmi řídiltelnými koly 

  Author: Jiří Minarik; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Liškář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na změnu vstupního signálu řidiče z volantu pro získání žádoucích řídících úhlů na přední a zadní kola ke zlepšení manévrovatelnosti auta. Jsou zde diskutovány dvě implementované metody z ...
 • Řízení podelného skluzu kol vozidla 

  Author: Jan Kučera; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem této práce je využít možností, které skýtají elektrická vozidla se čtyřmi nezávisle poháněnými koly, pro zlepšení jízdní charakteristiky malé formule. K tomu jsou použity postupy známé pod souhrnným názvem model based ...
 • Řízení podelného skluzu kol vozidla pro systém rozdělení trakčního momentu 

  Author: Petr Turnovec; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Liškář Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Tato práce se zabývá vývojem řídících systémů pro rozdělování hnacího momentu na kola zadní nápravy vozidla. Nejprve je představen matematický model vozidla a jeho kol. Pak je rozebírána stabilita vozidla, jeho nedotáčivost ...
 • Model pohybu šestinohého kráčejícího robotu 

  Author: Minh Thao Nguyenová; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Věrohodnost simulace chování robotických prostředků je důležitým faktorem v návrhu řídících algoritmů i samotném řízení autonomních robotických prostředků, protože pomáhá omezit rizika spojená s testováním algoritmu v ...
 • Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na harmoniku pro propagaci FEL 

  Author: Martin Šrámek; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce robota hrajícího na foukací harmoniku sestaveného ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Programová část byla vytvořena v programovacím jazyce Python a sestává z části určené ...
 • Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu 

  Author: Filip Bulander; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Zajačík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Práce je zaměřená na ovládání bezpilotni helikoptery za pomoci mobilního zařízení s operačním systémem iOS. Cílem je implementovat řešení, které bude schopno ovládat helikoptéru ve více módech. První je ovládání joystickem, ...
 • Displej s Ferrofluidem 

  Author: Lukáš Pospíchal; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Janošek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Displej s ferrofluidem je zakončením experimentálního výzkumu manipulace s ferrofluidem v kapalném prostředí. Po krátké experimentální fázi, kde byly otestovány různé metody manipulace a s užitím existujícího hardwaru byla ...
 • Zpracování obrazu na GPU pro zpětnovazební mikro-manipulaci 

  Author: Viktor-Adam Koropecký; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Krsek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato bakalářská práce se zaobírá návrhem, implementací a testováním systému pro odhad pozic mikročástic v reálném čase. Tento systém využívá digitální holografickou mikroskopii (DHM) pro zobrazování pozorovaných mikročástic, ...
 • Fontána s Gaussovou puškou 

  Author: Jakub Starý; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Petrucha Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato práce se v první části zabývá sestavením funkčního modelu Gaussovy pušku, angl. Coil gun, pomocí které jsou vystřelovány ocelové ložiskové kuličky s průměrem 8.713 mm vertikálně vzhůru. Urychlovací systém je tvořen ...
 • Řízení vícenohých kráčejících robotů založené na využití FPGA 

  Author: Miroslav Tržil; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu paralelní architektury pro hardwarovou akceleraci řízení pohybu šestinohého kráčejícího robotu. Akcelerace je dosaženo paralelizací komunikačního rozhraní k jednotlivým servomotorům ...
 • Řízení pohybu šestinohého kráčejícího robotu se čtyřmi řiditelnými stupni volnosti na nohu 

  Author: Martin Zoula; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Heřt Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
  V této práci představujeme nového šestinohého robota jménem HAntR, kterého jsme vytvořili dle potřeb Laboratoře výpočetní robotiky Centra umělé inteligence fakulty Elektrotechnické Českého vysokého učení technického v ...
 • Detekce smyku pro model auta F1/10 

  Author: Jan Dusil; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Hurák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato bakalářská práce pojednává o modifikaci závodního modelu auta. Cílem této modifikace bylo zefektivnění stávajícího modelu tak, aby nové modely byly více univerzální a aby splňovaly nová pravidla soutěže F1/10. Celkový ...
 • Návrh schématu zapojení a desky plošných spojů pro Workswell SMARTIS gen 2 

  Author: Ondřej Brejla; Supervisor: Kovář Jan; Opponent: Záhlava Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce se zabývá návrhem elektrického schématu a následným návrhem desek plošných spojů pro prototyp termokamery. Popisuje fungování komunikací využitých v navrženém zařízení. Následně popisuje navrhnuté schéma a ...
 • Zařízení pro snímání zrychlení a jeho přenos do PC 

  Author: Tomáš Šipka; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Židek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení pro snímání zrychlení a jeho přenos do PC. Předpokládanou aplikací je role prostředníka při komunikaci mezi uživatelem a počítačem. Díky implementaci 3-osého ...
 • Databázová podpora sbírek 

  Author: Tomáš Neumaier; Supervisor: Jelínek Ivan; Opponent: Mannová Božena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Bakalářská práce se zabývá způsobem zpracování a katalogizace sbírek menšího či středně velkého charakteru. Hlavní správa kolekce je vedena v modulární webové aplikaci, kde každý katalog má svoji vlastní stránku, vyvíjené ...
 • Návrh senzoru pro měření kvality vnitřního prostředí s LCD displejem a externím bezdrátovým čidlem. 

  Author: Martin Faltus; Supervisor: Včelák Jan; Opponent: Adam Škorpík
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Táto bakalárska práca pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvá časť sa venuje úprave centrálnej jednotky IAQ slúžiacej na monitorovanie kvality vnútorného ovzdušia (teploty, tlaku, relatívnej vlhkosti, koncentrácie CO2, ...
 • Algoritmy pro zpětnovazební alokaci výkonu pro nabíjení několika elektrických vozidel 

  Author: Jakub Valerián; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Haniš Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Tato práce pojednává o prevenci výpadku jističe v domě díky řízení distribuce elektrické energie skupině nabíjejících se elektrických vozidel. Počítá se přitom i se zpožděním jak v části řízení, tak i při získávání měření. ...
 • Systém pro správu soukromí při používání ICT pro specifické cílové skupiny 

  Author: Alexandru-Victor Macocian; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Bureš Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Recent developments in internet and social media usage have shown that the time of browsing the internet while maintaining anonymity is slowly coming to an end. In special, the recent scandals in regards to how internet ...
 • Algoritmus pro automatické doplňovaní jednoduchých trajektorií 

  Author: Wei Xin Tan; Supervisor: Škoviera Radoslav; Opponent: Černeková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  Motion planning is one of the core problems that is being studied extensively by robotics researchers in the present day. Among the many techniques available, planning via automatic path/trajectory generation is one of the ...
 • Plánování mise více autonomních helikoptér pro kooperativní stavbu zdi 

  Author: Jasna Petric; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Fišer Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
  This thesis aims to solve the task of high level motion planning for a group of unmanned aerial vehicles (UAVs). UAVs are tasked to build a pre-defined wall structure using different types of brick shaped objects. The main ...

View more