Poslední příspěvky

 • Podpora PREM na současných multicore COTS systémech 

  Autor: Doležal Jan; Vedoucí práce: Matějka Joel; Oponent práce: Štepanovský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Práce přináší podporu pro vyvíjené výkonné aplikace reálného času, které pro svůj běh využívají vícejádrové běžně komerčně dostupné systémy. Hlavním cílem práce je shrnout metody pro zvýšení předvídatelnosti doby běhu ...
 • Detekce osob bezpilotními prostředky s využitím neuronových sítí 

  Autor: Zakharchenko Andrii; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cílem této práce bylo navrhnout model neuronové sítě, který bude vhodný pro detekci lidí z bezpilotních letadel. Při vypracovaní teto práce jsme studovali umělé neuronové sítě a zvláště konvoluční neuronové sítě a jejich ...
 • Navigační systém pro indoor aplikace 

  Autor: Paclík Martin; Vedoucí práce: Roháč Jan; Oponent práce: Brož Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci indoor navigačního systému založeného na inerciálních senzorech, senzoru barometrického tlaku a čtyřech senzorech vzdálenosti. Součástí práce je rozbor navigační úlohy, návrh ...
 • Open-source a Open-hardware podpora pro CAN FD 

  Autor: Jeřábek Martin; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Pražan Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Tato práce popisuje tři subprojekty, z nichž každý se zabývá podporou nového standardu CAN FD v open-source CAN kontrolérech. Zpočátku pojednává o rozšiřování volně dostupného kontroléru z OpenCores, kompatibilního s ...
 • Jednotka pro akustickou detekci 

  Autor: Hakl Jan; Vedoucí práce: Svatoš Jakub; Oponent práce: Toula Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Cílem této diplomové práce je návrh a realizace funkční jednotky pro detekci akustické pulsní události. Jedná se o zařízení, které detekuje výstřel ze zbraně, zaznamená přesnou casovou znacku této události a zašle ji na ...
 • Kyberneticko-fyzický testbed pro jednopotrubní otopné soustavy 

  Autor: Zelenka David; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Salaj Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cílem práce je navržení testovací stolice pro jednopotrubní otopné zařízení, jehož funkci potřebujeme otestovat. Stolice nám umožní měřit výkon testovaného zařízení, zkoumat jeho vliv na další zařízení v otopné soustavě a ...
 • Monitorování stavu turbodmychadla v osobních vozech 

  Autor: Hriadel Dávid; Vedoucí práce: Gurtner Martin; Oponent práce: Doleček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Táto práca sa zameriava návrhom a implementáciou systému na monitorovanie stavu turbodúchadla (predovšetkým pre osobné motorové vozidlá) s dôrazom na možné nasadenie navrhnutých algoritmov do vozidiel v produkcii. Riešenie ...
 • Optimální řízení vodní kaskády 

  Autor: Novotný Václav; Vedoucí práce: Hušek Petr; Oponent práce: Rehák Branislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
  Cílem této práce je seznámení se s Vltavskou vodní kaskádou a zkonstruování vhodného matematického modelu založeného na fyzikálních rovnicích, který se bude věrně podobat reálnému systému, pro potřeby optimálního řízení. ...
 • Diagnostika robota na základě sledování jeho pohybových veličin 

  Autor: Novák Ondřej; Vedoucí práce: Burget Pavel; Oponent práce: Kadera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem frameworku pro analýzu data z průmyslových robotických manipulátorů. Data jsou sbírána pomocí průmyslové sítě počítačem, kterým jsou následně předzpracována. Předzpracování je provedeno ...
 • Použití jednotřídních klasifikátorů pro diferenciální diagnostiku dysartrie 

  Autor: Tran Duc Minh; Vedoucí práce: Hlavnička Jan; Oponent práce: Lustyk Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Řečová analýza neurodegenerativních onemocnění jakou je Parkinsonova nemoc (PD) a Hungtingtonova nemoc (HD) přináší obrovský potenciál pro automatizovaný systémy hodnocení u populace pod rizikem vzniku neurodegenerativních ...
 • Plánování optimální trajektorie pro čtyř-rotorovou helikoptéru pro závody autonomních dronů 

  Autor: Nekovář František; Vedoucí práce: Rollo Milan; Oponent práce: Hurák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
  Práce se zabývá pruzkumem existujícíchsouteží závodu dronu, vc. lidmi rízených aautonomních. Je porovnáno nekolik algoritmupro plánování trajektorie ve vhodnostipro tyto závody. Je vytvoren matematickýmoter quadrokoptéry, ...
 • Podpora DevOps vývoje IO-Link Device testovací platformou 

  Autor: Ansorge Michal; Vedoucí práce: Fenyk Miloš; Oponent práce: Burget Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Technologie IO-Link byla vyvynuta jako standardizovaný komunikační protokol pro moderní a chytré senzory a aktuátory. Tato práce popisuje moderní metody vývoje, které mohou být použity při vývoji IO-Link Master zařízení a ...
 • Generování kódu pro distribuované řízení z modelů v Simulinku 

  Autor: Bláha Petr; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Sojka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  V této práci je prozkoumána možnost automatického generování kódu z modelů v Simulinku prostřednictvím nástroje Simulink Coder za účelem distribuovaného řízení. Generovaný kód bude následně nahrán na cílová zařízení, kde ...
 • Simulátor skutečné lokomotivy pro modelovou železnici 

  Autor: Šturc Martin; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Svoboda Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
  Cílem práce je navrhnout a implementovat jednoduché mechanické, elektrické a softwarové řešení pro simulaci lokomotivy. Práce se tedy zabývá návrhem ovládacího pultu lokomotivy a jeho prvků. Řeší jejich napojení na počítač ...
 • Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru 

  Autor: Puciow František; Vedoucí práce: Hoffmann Matěj; Oponent práce: Werner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Přesná kalibrace je klíčový faktor určující chování robotu. Tradiční kalibrační procedury zahrnují různé formy přídavných měřicích zařízení a stávají se nepraktickými, pokud se robot nebo prostředí ve kterém je nasazen ...
 • Hardwarová podpora předvídatelné exekuce na vícejádrových procesorech 

  Autor: Baryshnikov Maxim; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Z důvodu potřeby snížení nákladů a zvýšení výkonu embedded real-time systémů, pracují vědci po celém světě na způsobech, jak přizpůsobit hotová komerční zařízení bezpečnostně-kritickému designu. Předvídatelný exekuční model ...
 • Vývojový systém pro processor-in-the-loop simulace s mikrokontrolerem řady e200 

  Autor: Albershteyn Andrey; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Kučera Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Hlavní cíl této diplomové práce je vytvořit processor-in-the-loop systém založený na mikrokontroléru od firmy NXP s jádrem e200 - MPC5748G. Použití vizuálních programovacích nástrojů, například Simulink, umožňuje využití ...
 • Přístup založený na znalostech pro robotické osazování plošných spojů 

  Autor: Janů Vojtěch; Vedoucí práce: Kadera Petr; Oponent práce: Merdan Munir
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zabývá přístupem založeným na znalostech pro osazování desek plošných spojů. K tomuto účelu je zvážena architektura s ontologií sloužící jako zdroj informací a s reprezentací dovedností pro robotickou buňku. ...
 • Plánování pohybu bezpilotního prostředku s využitím Hermitových křivek v úloze autonomního sběru dat 

  Autor: Dubeň Alexander; Vedoucí práce: Pěnička Robert; Oponent práce: Váňa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Diplomová práce se zabývá plánováním trajektorií pro bezpilotní drony tzv. Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Cílem je nalezení trajektorie ve 2-D či 3-D prostoru skrz určitý počet předem definovaných cílů se známým ohodnocením, ...
 • Řízení autonomní helikoptéry v úlohách přesného zemědělství mobilním telefonem se systémem Android. 

  Autor: Ješke Petr; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Meiser Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem práce je vytvoření mobilní aplikace, která bude sloužit pro mapovaní zemědělských ploch formou leteckých snímků pořízených z bezpilotní vícerotorové helikoptéry. Byla provedena analýza možností, jak vytvořit aplikaci ...

Zobrazit další