Collections in this community

Recent Submissions

 • Řídicí systém pro aktivní podvozek vozidla 

  Author: Jiří Minarik; Supervisor: Liškář Petr; Opponent: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-26)
  Bezpečnostní systémy jako ESP a ABS jsou omezeny saturací sil v kontaktní ploše pneumatik. Active Camber Control může aktivně měnit saturaci a tím poskytovat vyšší hodnocení v bezpečnosti a výkonu auta. Tato práce poskytuje ...
 • Matematický model dynamiky dvounohého kolového robotu 

  Author: Radomír Macíček; Supervisor: Pučejdl Krištof; Opponent: Čech Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
  Tato práce se zabývá modelováním plného matematického modelu dvounohého robota. Hlavním úkolem je najít rovnice pohybu našeho robota. Nejříve popíšeme matematické znalosti. Následně popíšeme naše modelovací nástroje. Nakonec ...
 • Návrh a realizace iterativního učícího řídicího systému pro dynamický plotr 

  Author: Marek Bečka; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem elektroniky a řídicího systému pro platformu pro experimentování s Iterativním učícím se řízením (ILC). Toto mechatronické zařízení má podobu planárního plotru, jehož výhodou je pěkná ...
 • Globální lokalizace mobilního robotu náhodně umístěnými umělými značkami 

  Author: Can Gundogdu; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-18)
  Práce je založena na implementaci lokalizační techniky pomocí náhodně umístěných umělých markerů. Pro doplnění lokalizační části jsou studovány, vyvíjeny a nakonec testovány v simulaci techniky vyhýbání se překážkám. Je ...
 • Reaktivní rozvrhování „nalož-a-přivez“ úloh pro průmyslové mobilní roboty 

  Author: Lucie Halodová; Supervisor: Mudrich Lenka; Opponent: Komenda Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Tato práce se zabývá selháními, které nastávají při vykonávání planů specifikovaných operátorem v industriálních prostředích jako například tam, kde autonomní pozemní vozidla převážejí zboží. Hlavním problémem je, že umělá ...
 • Interiérový lokalizační systém pro autonomní prostředky s využitím technologie Ultra-Wideband 

  Author: Jitka Hodná; Supervisor: Novák Tomáš; Opponent: Šipoš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato práce představuje inovativní přístup v oblasti interiérové lokalizace pro autonomní pozemní vozidla se zaměřením na její dlouhodobou přesnost a spolehlivost. Systém je založený na fúzi ultra wide-band technologie, ...
 • Webová aplikace pro hraní obrazových predikčních her 

  Author: Šimon Pavlín; Supervisor: Franc Vojtěch; Opponent: Urban Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
  Tato diplomová práce se věnujeme schopnosti člověka odhadnout nejistotu predikce. Pro studování tohoto problém jsme se rozhodli reprezentovat nejistotu predikce jako možnost odmítnout odpovědět ve zdánlivě těžkých případech. ...
 • Hexapod 

  Author: Václav Šíp; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Škapa Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Tato práce se zabývá navrhnutím a realizací hexapoda, což je pozemní robot s šesti nohami. Návrh hexapoda se skládá z mechanické konstrukce, úpravy serv, vybrání řídící jednotky i návrhu algoritmu, který řídí jeho chůzi. ...
 • Fyzická interakce malé vícerotorové bezpilotní helikoptéry s člověkem 

  Author: Daniel Smrčka; Supervisor: Báča Tomáš; Opponent: Rollo Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato práce se zabýva fyzickou interakcí človeka s bezpilotní vícerotorovou helikoptérou. Pro účely této práce byla navržena a postavena specializovaná platforma, která je vhodná pro danou aplikaci. Byl odvozen dynamický ...
 • Close Enough Travelling Salesman Problem v polygonální doméně 

  Author: Lukáš Fanta; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Váňa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Close-Enough Traveling Salesman Problem (CETSP), varianta dobře známého problému obchodního cestujícího (TSP), je jedním z důležitých problémů při aplikacích zabývajících se trasováním a plánováním cest na oblastech tvaru ...
 • Návrh pokročilého trakčního systému vozu 

  Author: Jakub Valerián; Supervisor: Haniš Tomáš; Opponent: Lászlo Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
  Tato práce pojednává o návrhu pokročilé trakční kontroly pro elektrické vozidlo. První část je věnována teoretickému průzkumu, tedy pohonu celého vozidla a přenosu síly přes pneumatiky, jednotlivým typům elektrických vozidel ...
 • Predikování hokejových zápasů pomocí neuronových sítí 

  Author: Tomáš Grim; Supervisor: Šír Gustav; Opponent: Drchal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Cílem práce je vytvořit modely, využívající neuronové sítě, schopné predikce výsledků hokejových zápasů NHL. Na těchto modelech chceme následně ověřit několik doposud nepotvrzených hypotéz, zejména hypotézu tvrdící, že ...
 • Efektivní implementace algoritmů zpracování obrazu z bolometrického pole 

  Author: Michal Kochman; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kovář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
  Hlavním cílem této práce je prozkoumat metody digitálního zpracování obrazu za účelem detekce obličeje pro měření teploty člověka termální kamerou (mikrobolometrickým polem), a ověřit jejich implementaci na reálném hardware ...
 • Modelování a optimalizace pro zajištění prioritního průjezdu vozidel IZS světelně signalizovanou křižovatkou s využitím komunikace V2X 

  Author: Lukáš Pospíchal; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Bieker-Walz Laura
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  S příchodem moderních přístupů ke sběru dat z dopravy se otevírají dveře jeho využití ke zvyšování bezpečnosti dopravy a snižování její hustoty. S využitím chytrých algoritmů se nabízí možnost využít data z dopravy k tomu, ...
 • Fázová rekonstrukce pro dielektroforetickou mikromanipulaci v reálném čase 

  Author: Viktor-Adam Koropecký; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Fliegel Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh, implementaci a testování algoritmu pro fázovou rekonstrukci v reálném čase pro digitální holografickou mikroskopii bez použití optických prvků. Vybraná metoda přistupuje k problému ...
 • Optimální plánování a řízení dynamiky vozidla 

  Author: Petr Turnovec; Supervisor: Vošahlík David; Opponent: Bušek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato práce porovnává metody model predictive control a minimum-violation planning pro optimální plánování trajektorie vozidla a jeho řízení. Problémy plánování jsou definovány pomocí výroků lineární temporální logiky, které ...
 • Změna stylu obrazových dat z denních na noční s kontrolou osvětlení 

  Author: Josef Čech; Supervisor: Hurych David; Opponent: Svoboda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Předtím než se samořídící vozidla stanou věcí každodenního života, je nezbytné spolehlivě vyřešit bezpečné řízení v nepříznivých podmínkách, jako je noc. Algoritmy počítačového vidění -- které jsou zásadní pro optimální ...
 • Hyperbolické určování polohy v UWB sítích s nevysílajícím tagem 

  Author: Josef Krška; Supervisor: Navrátil Václav; Opponent: Holub Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  V běžných TDoA-UWB sítích uživatelské zařízení vysílá zprávu, která je přijata okolní infrastrukturou. Poloha zařízení je určena na základě shromážděných dat z této zprávy. Ihned po dokončení odhadu polohy je výsledek znám ...
 • Pravděpodobnostní přístup k ovládání robotického ramene pomocí gest 

  Author: Petr Vanc; Supervisor: Behrens Jan Kristof; Opponent: Ecorchard Gaël Pierre Marie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Interakce člověka s robotem a učení se z demonstrace vyžadují intuitivní a ergonomické komunikační prostředky. Vedení robota úkolem jednoduché interakce s jeho prostředím obvykle vyžaduje kromě odborníka na doménu také ...
 • Distribuovaná síť meteostanic s LoRa 

  Author: Vladyslav Larionov; Supervisor: Janíček Vladimír; Opponent: Drozd Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Současná práce analyzuje možnosti nasazení distribuované sítě meteostanic v městském prostředí. Cílem této práce je návrh a implementace zařízení s důrazem na jednoduchost instalace, minimální spotřebu, bezdrátový přenos ...

View more