Poslední příspěvky

 • Automatická kalibrace pomocí 'sebedotyku' a sebepozorování u dvojrukého průmyslového manipulátoru 

  Autor: Puciow František; Vedoucí práce: Hoffmann Matěj; Oponent práce: Werner Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Přesná kalibrace je klíčový faktor určující chování robotu. Tradiční kalibrační procedury zahrnují různé formy přídavných měřicích zařízení a stávají se nepraktickými, pokud se robot nebo prostředí ve kterém je nasazen ...
 • Hardwarová podpora předvídatelné exekuce na vícejádrových procesorech 

  Autor: Baryshnikov Maxim; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Z důvodu potřeby snížení nákladů a zvýšení výkonu embedded real-time systémů, pracují vědci po celém světě na způsobech, jak přizpůsobit hotová komerční zařízení bezpečnostně-kritickému designu. Předvídatelný exekuční model ...
 • Vývojový systém pro processor-in-the-loop simulace s mikrokontrolerem řady e200 

  Autor: Albershteyn Andrey; Vedoucí práce: Sojka Michal; Oponent práce: Kučera Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Hlavní cíl této diplomové práce je vytvořit processor-in-the-loop systém založený na mikrokontroléru od firmy NXP s jádrem e200 - MPC5748G. Použití vizuálních programovacích nástrojů, například Simulink, umožňuje využití ...
 • Přístup založený na znalostech pro robotické osazování plošných spojů 

  Autor: Janů Vojtěch; Vedoucí práce: Kadera Petr; Oponent práce: Merdan Munir
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zabývá přístupem založeným na znalostech pro osazování desek plošných spojů. K tomuto účelu je zvážena architektura s ontologií sloužící jako zdroj informací a s reprezentací dovedností pro robotickou buňku. ...
 • Plánování pohybu bezpilotního prostředku s využitím Hermitových křivek v úloze autonomního sběru dat 

  Autor: Dubeň Alexander; Vedoucí práce: Pěnička Robert; Oponent práce: Váňa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Diplomová práce se zabývá plánováním trajektorií pro bezpilotní drony tzv. Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Cílem je nalezení trajektorie ve 2-D či 3-D prostoru skrz určitý počet předem definovaných cílů se známým ohodnocením, ...
 • Řízení autonomní helikoptéry v úlohách přesného zemědělství mobilním telefonem se systémem Android. 

  Autor: Ješke Petr; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Meiser Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem práce je vytvoření mobilní aplikace, která bude sloužit pro mapovaní zemědělských ploch formou leteckých snímků pořízených z bezpilotní vícerotorové helikoptéry. Byla provedena analýza možností, jak vytvořit aplikaci ...
 • Automatické řízení bezpilotní helikoptéry v systému ROS 

  Autor: Machálek Jan; Vedoucí práce: Báča Tomáš; Oponent práce: Chudoba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce se zabývá návrhem systému řízení polohy pro bezpilotní letecká vozidla (UAV). Vyšetřujeme dva přístupy, PID regulátor a backstepping regulátor. Regulátory byly integrovány do stávajícího prostředí. Oba regulátory ...
 • Evidence potravin pro Android 

  Autor: Vaic Ondřej; Vedoucí práce: Balík Martin; Oponent práce: Faigl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Smyslem této práce je vyvinout a zdokumentovat průběh vývoje mobilní aplikace, která si klade za úkol zjednodušení práce s potravinami a domácími potřebami. Uživateli budou nabídnuty funkce k práci s obsahem virtuální ...
 • Ovládání robotu sledujícího člověka gesty 

  Autor: Kovbasjuková Oxana; Vedoucí práce: Chudoba Jan; Oponent práce: Štěpán Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce řeší detekci ruky pomocí kamery Kinect a rozpoznávání gest. Cílem této práce je vytvořit podklad pro řízení robotu, který bude interagovat s člověkem. Zaměřila jsem se na charakteristické rysy ruky a rozpoložení ...
 • Komunikační moduly pro senzorové sítě 

  Autor: Remeš Štěpán; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Hospodář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Cílem bakalářské práce je provést rešerši dostupných modulů pro realizace bezdrátových sítí. Následně analyzovat SW pro modul RowingNetworks WiFly 131 a stávající software aktualizovat pro modul 3Dbox. Další částí bakalářské ...
 • Prediktivní řízení autonomní helikoptéry s časově proměnou hmotností 

  Autor: Saikin Diego Alejandro; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Gurtner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  The ultimate purpose of this thesis is to bring closer to reality, the use of fully autonomous unmanned aerial vehicle to extinguish wildfires. In order to achieve that goal, the approach taken consists in designing a ...
 • Generický model řídicí jednotky soustav dieselových generátorů 

  Autor: Bartoš Petr; Vedoucí práce: Šusta Richard; Oponent práce: Gerlich Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Tato práce se zabývá analýzou problematiky řízení dieselový generátorů elektrického proudu a následným navržením generického modelu řídicí jednotky soustav těchto generátorů. Věrný model pracující s reálnými regulačními ...
 • Analýza systému TCAS 

  Autor: Berka Zdeněk; Vedoucí práce: Selecký Martin; Oponent práce: Hromčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Práce se soustředí na analýzu palubního protisrážkového systému TCAS. Popisuje implementaci parametrizovaného modelu reakcí pilota, TCAS mechanismu a metody použité k ověření funkčnosti protisrážkového systému. Dále je ...
 • Rekonstrukce koulí v prostoru pro kalibraci robotů 

  Autor: Litvishko Nikita; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Matoušek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Počítačové vidění je rychle rozvijející se oblast vědy. Jedním z problemů a úkolů počítačového vidění je detekce konkretního objektu na obrázku a určení jeho polohy v prostoru. V této práci navrhujeme algoritmus, který ...
 • Rozhraní iOS pro řízení bezpilotní helikoptéry v ROSu 

  Autor: Bulander Filip; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Zajačík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Práce je zaměřená na ovládání bezpilotni helikoptery za pomoci mobilního zařízení s operačním systémem iOS. Cílem je implementovat řešení, které bude schopno ovládat helikoptéru ve více módech. První je ovládání joystickem, ...
 • Využití BADA 4 modelu pro simulaci letadel 

  Autor: Csanda Jakub; Vedoucí práce: Volf Přemysl; Oponent práce: Hromčík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  V této bakalářské práci je nejprve představen BADA model. Poté je vypracováno teoretické porovnání mezi předcházejícím modelem BADA 3 a současným modelem BADA 4. Následně je navržena architektura nového modelu pro implementaci ...
 • Reaktivní plánování pohybu formace helikoptér v úloze mapování pozic zdrojů vysílání 

  Autor: Šuster Dan; Vedoucí práce: Spurný Vojtěch; Oponent práce: Neruda Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  Tato práce se zabývá návrhem, implementací, simulací a experimentálním ověřením dvou přístupů plánování pohybu formace bezpilotních helikoptér v úloze lokalizace neznámého zdroje vysílání. Zmiňovaná lokalizace je postavena ...
 • Generování kódu pro distribuované řízení z modelů v Simulinku 

  Autor: Bláha Petr; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Sojka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  V této práci je prozkoumána možnost automatického generování kódu z modelů v Simulinku prostřednictvím nástroje Simulink Coder za účelem distribuovaného řízení. Generovaný kód bude následně nahrán na cílová zařízení, kde ...
 • Řízení a navigace bezpilotní helikoptéry s využitím senzorů mobilního telefonu 

  Autor: Bursík Filip; Vedoucí práce: Saska Martin; Oponent práce: Šalanský Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
  Cílem práce je navrhnout, realizovat a experimentálně ověřit v Gazebo simulátoru a na reálném experimentu, aplikaci pro ovládání a navigovaní bezpilotních vzdušných vozidel (UAVs) v aplikaci následování neoprávněné helikoptéry ...
 • Predikce výkonu fotovoltaické elektrárny z předpovědi počasí 

  Autor: Lupenko Nikita; Vedoucí práce: Schaefer Martin; Oponent práce: Krupanský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
  V rámci své bakalářské práce, jsem přezkoumal důležité aspekty předpovědi sluneční energie, několika bezplatných zdrojů dat nutných či užitečných pro tuto předpoved'. Také jsem vytvořil dva demonstrativní modely předpovědi, ...

Zobrazit další