Poslední příspěvky

 • Systémy aktivního řízení momentu pro elektromobily 

  Autor: Mondek Martin; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Haniš Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  V této práci jsou prezentovány a popsány různé systémy rozdělení hnacího momentu u elektrických vozidel. Je představeno několik matematických modelů vozidel pro simulaci jízdní dynamiky nebo pro vývoj řídících systémů. ...
 • Porozumění nestrukturovanému textu a automatické odpovídání na dotazy 

  Autor: Konrád Jakub; Vedoucí práce: Šedivý Jan; Oponent práce: Pichl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato práce se zabývá porozuměním nestruktorovanému textu a automatickým odpovídáním na otázky. Zaměřuje se na využití principů přenosu znalostí. Práce popisuje několik experimentů které ukazují zlepšení výkonu modelu ...
 • Šíření elastických vln lokálně periodickými strukturami 

  Autor: Chaika Hanna; Vedoucí práce: Bednařík Michal; Oponent práce: Honzík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Diplomová práce se zabývá šířením podélných elastických vln lokálně periodickými strukturami vybuzenými harmonickou silou. Stejně jako v mnoha periodických systémech šíření elastických vln periodickými strukturami vede ke ...
 • Poradní systém pro detekci klepání motoru 

  Autor: Kubíček Miroslav; Vedoucí práce: Sovka Pavel; Oponent práce: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá jevem klepání u zážehových motorů. Jedná se o jev, který vznikne "špatným" spálením směsi ve spalovací komoře motoru, které může vést až k jeho zničení. Rozkmitání pístu v důsledku tohoto jevu je na ...
 • Kooperativní plánování pro tým mobilních robotů 

  Autor: Novák Tomáš; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Jost Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato práce se zabývá návrhem algorithmu, který umožnuje vypočítat bezkolizní trajektorie robotů pohybujících se ve skladu za použití grafu. Nejprve jsou prezentovány výzvy, které tento problém přináší, a několik známých ...
 • Automatické řízení indukční sintrace materiálů při výrobě elektronek 

  Autor: Rouček Tomáš; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Dostál Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  V této práci se věnuji návrhu celého řídícího sytému pro sintrační pec ve firmě TESLA Elecetrontubes, která je využívána k výrobě součástí elektronek. Sintruje se molybdenový drát pokrytý ZirkonCarbidem při extrémních ...
 • Robotické skládání Rubikovy kostky 

  Autor: Nováková Hana; Vedoucí práce: Zemánek Jiří; Oponent práce: Smutný Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Robotické skládání Rubikovy kostky je zajímavé téma pro výuku i prezentaci kombinací oborů robotiky, informatiky, elektrotechniky a strojírenství. Tato práce se zabývá návrhem a stavbou takového robota, zaměřeného na ...
 • Navigační jednotka s modifikovanou soustavou akcelerometrů 

  Autor: Polák Luboš; Vedoucí práce: Roháč Jan; Oponent práce: Brož Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Cílem této bakalářské práce je zprovoznění existující inerciální navigační jednotky a její následné rozšíření o nadřazený výpočetní systém obsahující GNSS přijímač a barometr. Komunikace mezi jednotkami je zajištěna pomocí ...
 • Elektronická část Malé satelitní platformy 

  Autor: Štěpán Jan; Vedoucí práce: Pačes Pavel; Oponent práce: Hospodář Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato práce popisuje návrh a realizaci nové verze elektroniky Malé satelitní platformy, což je zařízení používané k~demonstraci principů stabilizace družic. Konkrétně je zde použit princip využívající reakční kola. Pro účely ...
 • Aplikace rychlých plánovacích algoritmů v úloze prohledávání neznámého prostoru 

  Autor: Zelený Václav; Vedoucí práce: Kulich Miroslav; Oponent práce: Lázna Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
  Tato bakalářská práce se zabývá algoritmy pro plánování tras a jejich aplikací pro rychlé hledání cest na mřížkových mapách. Tato práce má dvě části. V první části se popisují základní algoritmy pro hledání nejkratších ...
 • Řízení tepelného toku výměníkem 

  Autor: Zlevor Ondřej; Vedoucí práce: Dostál Jiří; Oponent práce: Vyhlídal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá řízením tepelného toku v jednofázovém tepelném výměníku voda-vzduch, kdy řízeným vstupem je hmotnostní tok vody. Nejprve byla odvozena parciální diferenciální rovnice popisující tepelný výměník, následně ...
 • Využití bezdrátové komunikace při distribuovaném řízení kolon autodráhových autíček 

  Autor: Wernisch Šimon; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Vyhlídal Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Práce se v rámci projektu Slotcar platooning, vedeného na katedře řídicí techniky, zabývá pochopením měřítek kvality a nedokonalosti bezdrátové komunikace, kterými jsou zpoždění a ztráta paketů. Navrhuje postup k jejich ...
 • Návrh a výroba řiditelných injekčních pump pro mikrofluidiku 

  Autor: Polák Adam; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Hlinovský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tento projekt se zabývá designem a výrobou injekční pumpy. Pumpa je poháněna krokovým motorem, který je řízen Arduinem s uživatelským prostředím a desktop aplikací pro vzdálené ovládání. Parametrický design je napsán v ...
 • Využití business intelligence principů pro zpracování energetických dat 

  Autor: Srna Jakub; Vedoucí práce: Šulc Jan; Oponent práce: Široký Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této práce je vývoj softwaru, který v budoucnosti bude sloužit pro analýzu dat společnosti Energocentrum PLUS, s. r. o., v rámci nově vznikajícího konceptu Energy intelligence. Tento koncept seskupuje analýzy ...
 • Systém řízení a sběru dat pro zkoušky airbagů 

  Autor: Janovec Jiří; Vedoucí práce: Šmíd Libor; Oponent práce: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Cílem této práce je navrhnout a vytvořit systém pro řízení zkoušky a měření airbagů do zkušebny společnosti TÜV\,SÜD. Systém musí být integrovatelný se stávajícím vybavením. Součástí systému je i řídící software pro obsluhu ...
 • Aktivní systém pro detekci kovových předmětů 

  Autor: Pavelka Lukáš; Vedoucí práce: Janošek Michal; Oponent práce: Zikmund Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce popisuje návrh a realizaci aktivního systému pro detekci kovových předmětů. Systém se skládá z rámové budicí cívky generující střídavé magnetické pole a indukčních senzorů s feromagnetickým jádrem. Všechny části ...
 • Identifikace 6-osého průmyslového robotu 

  Autor: Suslov Andrej; Vedoucí práce: Ron Martin; Oponent práce: Švéda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá odvozením a identifikací modelu 6-osého průmyslového robotu. Tento model je následně použit k predikci jeho energetické spotřeby. V první části je představen robotický systém, který je předmětem ...
 • Detekce neobvyklých událostí v telemetrických datech ze satelitu 

  Autor: Niessner Holger; Vedoucí práce: Pajdla Tomáš; Oponent práce: Enmark Anita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Moderní Satelity produkují velké množství telemetrických dat (> 10.000 parametrů), z nichž ty nejdůležitější jsou monitorovány provozovatelé během průchodů. Zpracování tohoto množství dat v reálném čase přesáhne schopnost ...
 • Návrh a simulace řídicích zákonů pro stabilizaci satelitů 

  Autor: Mohanasundaram Sharathkumaar; Vedoucí práce: Hromčík Martin; Oponent práce: Enmark Anita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  In this thesis the problem of spacecraft attitude control is investigated. Individual spacecraft dynamics
 • Automatické generování kódu palubních regulátorů pro kolonu autodráhových autíček 

  Autor: Staněk Michal; Vedoucí práce: Hurák Zdeněk; Oponent práce: Sojka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Práce se zabývá vytvořením Java wrapperů pro simulinkové regulátory kvůli usnadnění návrhu regulátorů. C kód generovaný ze Simulinku pomocí pluginu Embedded Coder je obalen JNI rozhraním a implementován do hlavního programu ...

Zobrazit další