Now showing items 465-484 of 723

  • Rapid prototyping řídicích algoritmů pro mobilní roboty 

   Author: Espana Cabrera Andres; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Rámec pro prohledávání neznámého prostředí humanoidním robotem 

   Author: Marek Michal; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Fojtů Šimon
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Reaktivní plánování bezkolizního letu helikoptéry s využitím dat z onboard stereo kamery 

   Author: Novotný Aleš; Supervisor: Spurný Vojtěch; Opponent: Hurych David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Cílem této práce je navrhnout systém, který detekuje překážky pro bezpilotní letadla vybavené hloubkovou kamerou. Především navrhujeme metody pro filtrování vstupního obrazu, automatická detekce překážek v reálném čase a ...
  • Reaktivní plánování pohybu formace helikoptér v úloze mapování pozic zdrojů vysílání 

   Author: Šuster Dan; Supervisor: Spurný Vojtěch; Opponent: Neruda Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací, simulací a experimentálním ověřením dvou přístupů plánování pohybu formace bezpilotních helikoptér v úloze lokalizace neznámého zdroje vysílání. Zmiňovaná lokalizace je postavena ...
  • Reaktivní rozvrhování „nalož-a-přivez“ úloh pro průmyslové mobilní roboty 

   Author: Lucie Halodová; Supervisor: Mudrich Lenka; Opponent: Komenda Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-31)
   Tato práce se zabývá selháními, které nastávají při vykonávání planů specifikovaných operátorem v industriálních prostředích jako například tam, kde autonomní pozemní vozidla převážejí zboží. Hlavním problémem je, že umělá ...
  • Realizace informačního 2D displeje s funkcí GPWS a pozemní letištní navigací 

   Author: Filla Jakub; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Švorc Jindřich
  • Realizace jednotky s vícekanálovými DA převodníky 

   Author: Matějka Joel; Supervisor: Brothánek Marek; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Mnoho akustických aplikací vyžaduje vícekanálové, velmi přesné a na datový tok náročné, analogově digitální a digitálně analogové převody. Příkladem může být záznam a reprodukce prostorového zvukového pole. Tato práce se ...
  • Redukce namáhání konstrukce flexibilního letounu metodami aktivního řízení 

   Author: Alam Mohammad Mushfiqul; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Regularizace v rekonstrukci obrazu vodivosti bodové nehomogenity 

   Author: Jan Holý; Supervisor: Cagáň Jan; Opponent: Šmíd Radislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   V této práci byly analyzovány algoritmy inverzních metod, které se používají v elektrické impedanční tomografii. Účelem této analýzy bylo určit kvalitu rekonstruovaného obrazu rozložení impedance s bodovou nehomogenitou. ...
  • Reinforcement learning pro řízení dynamických systémů 

   Author: Do Loi; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Augusta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá použitím metod strojového učení označované jako Posilované učení (Reinforcement learning) pro řízení dynamických systémů. První část této práce je věnovaná úvodu do problematiky Posilovaného ...
  • Rekonstrukce 3D modelu prostředí helikoptérou 

   Author: Cabicar Jan; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Práce se zabývá algoritmem pro tvorbu 3D modelů prostředí. Hlavním zaměřením této práce je použití již existujících algoritmů pro mapování a jejich aplikaci pro stereokameru. Použitý algoritmus je založený na sledování ...
  • Rekonstrukce koulí v prostoru pro kalibraci robotů 

   Author: Litvishko Nikita; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Matoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Počítačové vidění je rychle rozvijející se oblast vědy. Jedním z problemů a úkolů počítačového vidění je detekce konkretního objektu na obrázku a určení jeho polohy v prostoru. V této práci navrhujeme algoritmus, který ...
  • Relativní lokalizace duálního efektoru 

   Author: Kateřina Kuglerová; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-18)
   Cílem práce bylo navrhnout systém pro relativní lokalizaci duálního efektoru vůči uchopovanému objektu s využitím metod pro rekonstruci povrchu objektu. Přehled známých metod zpracování a filtrování dat z ultrazvukových ...
  • Rijkeho trubice jako hudební nástroj 

   Author: Krištof Pučejdl; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Fišer Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Rijkeova trubice je starý fyzikální experiment, který demonstruje spontánní vznik zvuku v otevřené trubce se zdrojem tepla. Tento jev je zkoumaný zejména ve spojitosti s jinými termoakustickými systémy. V této práci jsem ...
  • Rizeni proudeni tvarovanim elektrickeho pole pomoci pole mikroelektrod 

   Author: Machek Jan; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Laposa Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
   Tato práce se zabýva využitím jevu zvaného elektroosmóza pro nekontaktní manipulaci s kapalinou a/nebo s mikročásticemi do ni ponořenými. Na rozdíl od dostupných prací se tato práce neomezuje pouze na jednorozměrný pohyb ...
  • Rizikové plánování ve scénářích městské vzdušné mobility 

   Author: Jakub Sláma; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Porucha letadla během letu může vést až k jeho havárii, což představuje možné riziko i pro osoby a majetek na zemi, a to zejména ve městském prostředı́. Vzniku poruchy nelze zcela zabránit, a proto jsou ...
  • Robotická automatizace procesů v Hardware-in-the-Loop (HiL) testování software 

   Author: Karolína Sehnalová; Supervisor: Haubert Tomáš; Opponent: Habásko Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   V této bakalářské práci je rozvinuta problematika Robotické automatizace procesů s použitím při Hardware-in-the-Loop testování. Hlavním cílem práce je návrh a implementace modulární platformy pro vytváření softwarových ...
  • Robotická platforma pro simulaci stavu snížené gravitace 

   Author: Tomášek Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Saska Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Současné a budoucí vesmírné mise vyžadují testování nových robotických konceptů například pro servisování satelitů, čištění vesmírného smetí a přistávání na vesmírných tělesech s nízkou gravitací. Proto je třeba zreplikovat ...
  • Robotická sekačka 

   Author: Lukáš Bauer; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Koutník Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Robotické sekačky se těší stále větší popularitě. Bohužel levnější robotické sekačky obvykle postrádají ''inteligenci'' a pohybují se vyhrazeným prostorem náhodně. V rámci této práce je představeno několik levných lokalizačních ...
  • Robotické skládání Rubikovy kostky 

   Author: Nováková Hana; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Smutný Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Robotické skládání Rubikovy kostky je zajímavé téma pro výuku i prezentaci kombinací oborů robotiky, informatiky, elektrotechniky a strojírenství. Tato práce se zabývá návrhem a stavbou takového robota, zaměřeného na ...