Now showing items 518-537 of 553

  • Využití robota Lego Mindstorms - návrh a realizace speciálních úloh 

   Author: Bibko Daniel; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Mudrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Táto práca popisuje stavebnicu Lego Mindstorms EV3 a NXT. V teoretickej časti bakalárskej práce je spracovaná história a vývoj programovateľnej kocky EV3 a NXT. Nasleduje popis jednotlivých mechanických komponentov sústavy ...
  • Využití robota LEGO MINDSTORMS - návrh soutěžních úloh 

   Author: Mrva Jakub; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Samek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Využití robota LEGO Mindstorms EV3 - návrh robota hrajícího na harmoniku pro propagaci FEL 

   Author: Martin Šrámek; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a konstrukce robota hrajícího na foukací harmoniku sestaveného ze stavebnice LEGO Mindstorms EV3. Programová část byla vytvořena v programovacím jazyce Python a sestává z části určené ...
  • Využití robota LEGO MINDSTORMS ve výuce - návrh soutěžních úloh 

   Author: Urválek Michal; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Samek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dvou soutěžních úloh s využitím stavebnice LEGO Mindstorms. Tyto úlohy mohou být použity jako zadání Robosoutěže a v rámci předmětu B3B35RO Roboti, který spadá do studijního programu ...
  • Využití robotů LEGO MINDSTORMS – návrh soutěžní úlohy (robotický fotbal) 

   Author: Šolc Adam; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Samek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Využití slunečního senzoru pro určení orientace 

   Author: Myslivec Vojtěch; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Soták Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Využití ultrazvukových senzorů pro měření výšky a náklonu 

   Author: Pecl Jakub; Supervisor: Šipoš Martin; Opponent: Béda Tomáš
  • Využití umělých imunních systémů pro získávání medicínských informací 

   Author: Frdlík Michal; Supervisor: Burša Miroslav; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výpočet a zhodnocení strategií cenotvorby na agregačních stránkách 

   Author: Samusevich Raman; Supervisor: Lisý Viliam; Opponent: Zemánek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Výpočet objemu objektů z rozsáhlých zašuměných mračen bodů 

   Author: Tůmová Zuzana; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá metodami výpočtu objemu objektů z rozsáhlých zašuměných mračen bodů. Práce je zaměřena na filtrování, tvorbu triangulačních sítí, detekci povrchu země a v závěru se zabývá výpočtem objemů. ...
  • Vývoj a zhodnocení konceptu pro rozšíření dat pro trénování neuronových sítí pro semantickou segmentaci LiDAR-Pointclouds 

   Author: Till Schöpe; Supervisor: Lampe Bastian; Opponent: Svoboda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   An accurate environment perception is a key requirement for automated vehicles. To help ful-fill this requirement, a promising approach is the semantic segmentation of LiDAR-pointcloudsusing neural networks. The acquisition ...
  • Vývoj algoritmů pro řízení spotřeby v sítích smart-grids 

   Author: Müller Josef; Supervisor: Malík Ondřej; Opponent: Janeček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Vývoj her pro slepé uživatele 

   Author: Řeháček Denis; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje analýzu a implementaci mobilních aplikací navrhnutých pro zrakově postižené. Důraz byl kladen na uživatelské rozhraní a zvukový výstup. Byly vytvořeny dvě deskové hry - lodě a piškvorky. Obě aplikace ...
  • Vývoj prostředí pro návrh nelineárních prediktivních regulátorů 

   Author: Mikuláš Ondřej; Supervisor: Šantin Ondřej; Opponent: Otta Pavel
  • Vývoj rozpoznávače izolovaných, rukou psaných znaků pro účel rychlé volby kontaktu na dotykovém telefonu pro nevidomé 

   Author: Uhliariková Eva; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce seznamuje čtenáře s kmenovou aplikací, která je primárně určena pro osoby se zrakovým postižením. Dále navrhuje a implementuje novou funkci zrychleného volání za pomocí ručně psaných znaků, jež je speciálně ...
  • Vývoj uživatelského rozhraní pro webový prohlížeč pro nevidomé 

   Author: Jan Charvát; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Hadáček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-27)
   Tato práce se zabývá vývojem mobilního prohlížeče pro lidi se zrakovým postižením (tj. slepce a slabozraké). Uživatelské rozhraní prohlížeče bylo navrhnuto s ohledem na specifické potřeby cílové uživatelské skupiny. Výsledný ...
  • Vývojový systém pro processor-in-the-loop simulace s mikrokontrolerem řady e200 

   Author: Albershteyn Andrey; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Kučera Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Hlavní cíl této diplomové práce je vytvořit processor-in-the-loop systém založený na mikrokontroléru od firmy NXP s jádrem e200 - MPC5748G. Použití vizuálních programovacích nástrojů, například Simulink, umožňuje využití ...
  • Vzájemná vizuální lokalizace členů roje bezpilotních letounů 

   Author: Zedník Pavel; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Šišlák David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vzdálené řízení modelů vodáren 

   Author: Souček Vít; Supervisor: Fuka Jindřich; Opponent: Vaněk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vzduchová levitace dvou ping-pongových míčků 

   Author: Klapálek Jaroslav; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Šulc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Obsahem bakalářské práce je návrh a realizace systému pro vzduchovou levitaci dvou ping-pongových míčků v trubici. Tento systém se skládá z trubice, větráku, senzorů polohy a řídicího systému. Pro výběr parametrů jednotlivých ...