Now showing items 518-537 of 628

  • Systém pro monitorování průmyslových strojů 

   Author: Dundálek Jakub; Supervisor: Richta Tomáš; Opponent: Semrád Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Systém pro monitorování stavu Li-Ion akumulátorů 

   Author: Tomáš Havel; Supervisor: Hospodka Jiří; Opponent: Flegr MIroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-02)
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro ochranu a monitorování stavu baterie složené z pěti akumulátorů Li-Ion 18650. Součástí práce je teoretický návrh obvodu, realizace navrhnutého zařízení v podobě desky plošných spojů ...
  • Systém pro ověření původu zboží 

   Author: Pěček Jan; Supervisor: Vojtěch Lukáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Systém pro předejití srážce kolejových vozidel založený na komunikaci V2V 

   Author: Loi Do; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pichlík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-04)
   Tato práce se zabývá návrhem systému pro predejití srážce tramvají s využitím V2V (vehicleto-vehicle) komunikace mezi tramvajemi. V2V komunikace spadá pod kategorii vyhrazené komunikace krátkého dosahu umožnující bezdrátovou ...
  • Systém pro sdílení taxi v reálném čase pomocí chytrých telefonů 

   Author: Moidl David; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Drchal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Systém pro selekci příznaků z EEG signálu 

   Author: Dohnalová Ludmila; Supervisor: Gerla Václav; Opponent: Krajča Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Systém pro správu soukromí při používání ICT pro specifické cílové skupiny 

   Author: Alexandru-Victor Macocian; Supervisor: Míkovec Zdeněk; Opponent: Bureš Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Recent developments in internet and social media usage have shown that the time of browsing the internet while maintaining anonymity is slowly coming to an end. In special, the recent scandals in regards to how internet ...
  • Systém pro testování akumulátorů s vysokou kapacitou 

   Author: Dastych Lukáš; Supervisor: Roztočil Jaroslav; Opponent: Grešl Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zaměřuje na návrh systému pro zálohování napájení etalonů času a frekvence a dalších přístrojů v Laboratoři přesného času a frekvence na FEL ČVUT. Velkou část této práce tvoří návrh a realizace zařízení pro ...
  • Systém řízení a sběru dat pro zkoušky airbagů 

   Author: Janovec Jiří; Supervisor: Šmíd Libor; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Cílem této práce je navrhnout a vytvořit systém pro řízení zkoušky a měření airbagů do zkušebny společnosti TÜV\,SÜD. Systém musí být integrovatelný se stávajícím vybavením. Součástí systému je i řídící software pro obsluhu ...
  • Systém sběru dat s Raspberry Pi pro domovní automatizaci 

   Author: Hübner Pavel; Supervisor: Fischer Jan; Opponent: Podolák Stanislav
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací jednoduchého systému sběru dat pro domovní automatizaci založeném na mikropočítači Raspberry Pi. Raspberry Pi je v systému na pozici centrální jednotky, která sbírá od satelitních ...
  • Systémy aktivního řízení momentu pro elektromobily 

   Author: Mondek Martin; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Haniš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   V této práci jsou prezentovány a popsány různé systémy rozdělení hnacího momentu u elektrických vozidel. Je představeno několik matematických modelů vozidel pro simulaci jízdní dynamiky nebo pro vývoj řídících systémů. ...
  • Šíření elastických vln lokálně periodickými strukturami 

   Author: Chaika Hanna; Supervisor: Bednařík Michal; Opponent: Honzík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce se zabývá šířením podélných elastických vln lokálně periodickými strukturami vybuzenými harmonickou silou. Stejně jako v mnoha periodických systémech šíření elastických vln periodickými strukturami vede ke ...
  • Telemetry, Tracking and Commanding subsystém pro pikosatelit CzechTechSat 

   Author: Yang Ning; Supervisor: Laifr Jaroslav; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Tenzometrické měření náprav závodního vozu 

   Author: Kříž Jan; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Šmíd Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Testování integrace HW a SW v elektronickém zabezpečovacím zařízení 

   Author: Matějů Miroslav; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Testování pohonů na síti Ethernet/IP 

   Author: Procházka Petr; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pecka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech 

   Author: Kerner Jiří; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech se zabývá popisem metod pro testování softwaru v automobilovém průmyslu a představuje možnosti, jak v budoucnu přistoupit k verifikaci a ...
  • Testování vlastností umělého svalu z EAP 

   Author: Štec Richard; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Umelé elektrické svaly predstavujú novú perspektívnu formu akcných clenov, ktoré by umožnili znacné pokroky v mnohých oblastiach, kde využitie bežných akcných clenov, ako sú motorý, je neefektívne. Jednou z najskúmanejších ...
  • Tlumení výkyvu závaží zavěšeného na dronu 

   Author: Daniel Bukovský; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-27)
   Tato práce se zabývá řízením kývání břemena zavěšeného na kvadrokoptéře. V rámci práce byl vytvořen matematický model a navrženo řízení ZV shaperem. Následně byly simulačními experimenty ověřovány funkce řízení při zahrnutí ...
  • Topologický průzkum prostředí a on-line klasifikace terénu pro šestinohý kráčející robot 

   Author: Kabelka Vojtěch; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   V této práci se zabýváme jednou ze stěžejních činností mobilních robotů - topologickou explorací v nestrukturovaném prostředí. Cílem práce je zjistit, zda proprioceptivní vnímání terénu může sloužit jakožto předmět topologické ...