Now showing items 242-261 of 766

  • Laboratorní model letmých a rotačních nůžek 

   Author: Kletečka Tomáš; Supervisor: Bílek Jan; Opponent: Tomis Jurij
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Laboratorní modely a Real-Time Windows Target 

   Author: Soukup Radek; Supervisor: Fuka Jindřich; Opponent: Vaněk František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Let formací družic: optimální a kooperativní metody řízení 

   Author: Brandtner Daniel; Supervisor: Hengster-Movric Kristian; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Let formací družic představuje nový obor kosmického inženýrství založený na spolupráci satelitů za účelem dosažení společného cíle. Uskupení menších, méně složitých satelitů může vyrovnat nebo dokonce překonat výkon mnohem ...
  • Ljapunovovská stabilita řešení diferenciálních rovnic 

   Author: Filip Vodňanský; Supervisor: Bohata Martin; Opponent: Habala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Práce představuje způsob určení stability ekvilibria nelineárních autonomních systémů. Ukazuje se, že pro navržení řízení, nebo stabilizaci nelze vždy využít linearizaci a je třeba zkoumat samotný nelineární systém. Jedna ...
  • LMI pro řízení po částech spojitých afinních systémů 

   Author: Hilmy Abdalmoaty Mohamed Rasheed; Supervisor: Henrion Didier; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Lokalizace a pokročilé řízení autonomního modelu vozidla 

   Author: David Kopecký; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Vajnar Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Tato práce se zabývá mapováním a lokalizací na závodní dráze F1/10 autonomous driving competition pomocí zmenšeného modelu vozidla. Lokalizace využívá Monte Carlo metod pro zpracování dat LiDARu a odhad pozice vozidla. ...
  • Lokalizace ARFID čipů skupinou helikoptér využívajících principu Multilaterace 

   Author: Němec Michal; Supervisor: Spurný Vojtěch; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V této práci je řešen problém lokalizace neznámého ARFID čipu na bázi Bluetooth low energy technologie. K lokalizaci jsou použity metody využívající principu multilaterace. V práci jsou všechny multilaterační algoritmy ...
  • Lokalizace bezpilotní helikoptéry v neznámém prostředí pomocí palubních senzorů 

   Author: Petrlík Matěj; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Krajník Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Tato práce se zabývá onboard lokalizací bezpilotního letounu bez přístupu k službám globálních navigačhních systémů. Hlavní cíl této práce spočívá v návrhu a implementaci metody pro simultánní lokalizaci a mapování, která ...
  • Lokalizace mobilních průzkumných robotů s využitím cloudových služeb 

   Author: Nouza Tomáš; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Pewner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Lokalizace mobilního robotu sledováním stropu 

   Author: Jiří Koktan; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Petrlík Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-10)
   Tato práce se zabývá lokalizací mobilního robotu sledováním stropu místnosti. Práce nejdříve pojednává o používaných metodách vizuální lokalizace a obrazových příznacích. Dále se zabývá výběrem vhodných obrazových příznaků ...
  • Lokalizace objektů pomocí prostorové informace vyšších vrstev CNN 

   Author: Lukáš Majer; Supervisor: Kozák Viktor; Opponent: Camara Luis Gomez
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce se zabývá aplikací porovnávání aktivací konvolučních neuronových sítí pro odhad pozice objektu z kamerových obrázků. Nejprve je proveden výzkum současného stavu poznání pro odhad pozice objektu. Poté je navrženo ...
  • Lokalizace předmětů pro robotickou manipulaci 

   Author: Cesar Augusto Sinchiguano Chiriboga; Supervisor: Ecorchard Gaël Pierre Marie; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   The new generation of collaborative robots allows the use of small robot arms working with human workers, e.g. the YuMi robot, a dual 7-DOF robot arms designed for precise manipulation of small objects. For the further ...
  • Lokalizace robotu pro vnitřní prostředí s využitím vzhůru namířené kamery 

   Author: Eslam Elgourany; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Vonásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Tato diplomová práce navrhuje efektivní vizuální systém, který přesně sleduje skutečnou polohu a orientaci robota pomocí stropní kamery připevněné k robotu a snímající strop. K zachycení pohybu je využit systém Vicon. V ...
  • Lokalizační a řídicí systém čtyřtulky 

   Author: Vykouk Michal; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Řezáč Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Lokalizační systém pro roje mobilních robotů 

   Author: Cajtler Vojtěch; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Management diabetes pomocí telefonu s operačním systémem Android 

   Author: Chroustovský Daniel; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Manipulace s objekty na hladině kapaliny pomocí pole ultrazvukových aktuátorů 

   Author: Matouš Josef; Supervisor: Michálek Tomáš; Opponent: Otta Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce zkoumá využití akustického pole za účelem dosažení kontrolovaného dvourozměrného pohybu objektů. Byla postavena experimentální platforma s polem ultrazvukových měničů, jež umožňuje bezdotykově manipulovat s ...
  • Matematický model dynamiky dvounohého kolového robotu 

   Author: Radomír Macíček; Supervisor: Pučejdl Krištof; Opponent: Čech Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-25)
   Tato práce se zabývá modelováním plného matematického modelu dvounohého robota. Hlavním úkolem je najít rovnice pohybu našeho robota. Nejříve popíšeme matematické znalosti. Následně popíšeme naše modelovací nástroje. Nakonec ...
  • Matematický model mechaniky letu a algoritmy řízení pro kvadroptéru 

   Author: Gopalakrishnan Eswarmurthi; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   V této práci jsem pracoval na návrhu regulátoru pro nelineární model Quadcopter. Pro tento model jsem navrhl dva ovladače a simulaci jsem použil ke kontrole výkonu modelu. Na začátku mé práce jsou odvozeny základní rovnice ...
  • Matematický model mechaniky letu a algoritmy řízení pro kvadroptéru 

   Author: Gopalakrishnan Eswar Murthi; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita