Now showing items 119-138 of 628

  • Efektivní zobrazení terénu pro glass-cockpit 

   Author: Kerhart Martin; Supervisor: Levora Tomáš; Opponent: Barák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Elektronická část Malé satelitní platformy 

   Author: Štěpán Jan; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato práce popisuje návrh a realizaci nové verze elektroniky Malé satelitní platformy, což je zařízení používané k~demonstraci principů stabilizace družic. Konkrétně je zde použit princip využívající reakční kola. Pro účely ...
  • Eliminace pohybových artefaktů z fotopletysmografického signálu 

   Author: Horký Jan; Supervisor: Pokorný Matouš; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energetické úspory v simulaci digitální továrny 

   Author: Ron Martin; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Evidence potravin pro Android 

   Author: Vaic Ondřej; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Smyslem této práce je vyvinout a zdokumentovat průběh vývoje mobilní aplikace, která si klade za úkol zjednodušení práce s potravinami a domácími potřebami. Uživateli budou nabídnuty funkce k práci s obsahem virtuální ...
  • Evoluce s otevřeným koncem pro optimalizaci neuronových sítí 

   Author: Blovský Tomáš; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Evoluční algoritmus pro řešení problému nejdelší společné podsekvence 

   Author: Pytelová Tereza; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Evoluční algoritmus řízený klasifikačním modelem 

   Author: Tököly Tomáš; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Evoluční algoritmy s odhadem úspěšnosti křížení 

   Author: Körner Petr; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Evoluční metody pro vyhýbání se překážkám mobilních robotů 

   Author: Sushkova Dina; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální autodráhová platforma pro distribuované řízení kolon vozidel 

   Author: Lád Martin; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce má za cíl vytvořit platformu pro testování distribuovaných řídících algoritmů kolony vozidel. Platforma je postavena na základě autodráhových aut doplněných o elektroniku potřebnou k řízení motoru, měření ...
  • Extrakce parametrů cyklodopravní sítě z dat ze senzorů mobilního telefonu 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-06)
   Cílem této práce je vytvořit model neuronové sítě, který umožní identifikovat povrch (vybranou množinu povrchů) pomocí senzorů mobilního telefonu. Tento problém jsem řešil hlavně pomocí akcelerometru. Naměřená data jsem ...
  • Firmware pro základnovou stanici domácího asistivního systému 

   Author: Pecoldová Markéta; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fontána s Gaussovou puškou 

   Author: Jakub Starý; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Petrucha Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-11)
   Tato práce se v první části zabývá sestavením funkčního modelu Gaussovy pušku, angl. Coil gun, pomocí které jsou vystřelovány ocelové ložiskové kuličky s průměrem 8.713 mm vertikálně vzhůru. Urychlovací systém je tvořen ...
  • FORESAIL-2 AOCS obchodní studie a návrh 

   Author: Guillaume Le Bonhomme; Supervisor: Slavinskis Andris; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem práce je zkonstruovat spolehlivou platformu CubeSat, která odolá vysoké radiaci, pro mise trvající alespoň 6 měsíců. Analýza Attitude and OrbitControl System (AOCS) FORESAIL 2 se sousředila na akční členy a jejich ...
  • Fuzzy řízení modelu letadla 

   Author: Narenathreyas Kashyapa; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Fyzikální simulace pozemních vozidel 

   Author: Jalovec Karel; Supervisor: Vokřínek Jiří; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Generický model řídicí jednotky soustav dieselových generátorů 

   Author: Bartoš Petr; Supervisor: Šusta Richard; Opponent: Gerlich Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato práce se zabývá analýzou problematiky řízení dieselový generátorů elektrického proudu a následným navržením generického modelu řídicí jednotky soustav těchto generátorů. Věrný model pracující s reálnými regulačními ...
  • Generování kódu pro distribuované řízení z modelů v Simulinku 

   Author: Bláha Petr; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   V této práci je prozkoumána možnost automatického generování kódu z modelů v Simulinku prostřednictvím nástroje Simulink Coder za účelem distribuovaného řízení. Generovaný kód bude následně nahrán na cílová zařízení, kde ...
  • Generování kódu pro distribuované řízení z modelů v Simulinku 

   Author: Bláha Petr; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   V této práci je prozkoumána možnost automatického generování kódu z modelů v Simulinku prostřednictvím nástroje Simulink Coder za účelem distribuovaného řízení. Generovaný kód bude následně nahrán na cílová zařízení, kde ...