Now showing items 143-162 of 775

  • Efektivní implementace algoritmů zpracování obrazu z bolometrického pole 

   Author: Michal Kochman; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kovář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-24)
   Hlavním cílem této práce je prozkoumat metody digitálního zpracování obrazu za účelem detekce obličeje pro měření teploty člověka termální kamerou (mikrobolometrickým polem), a ověřit jejich implementaci na reálném hardware ...
  • Efektivní zobrazení terénu pro glass-cockpit 

   Author: Kerhart Martin; Supervisor: Levora Tomáš; Opponent: Barák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Elektroencefalograf s vysokou hustotou elektrod 

   Author: Václav Šíp; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Škapa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-01-31)
   Tato práce se zabývá návrhem a realizací elektrotencefalografu (EEG). Navrhuje se elektronika na měření slabých signálů mozku, řídící deska, komunikace s počítačem a jednoduchá aplikace pro zobrazení a uložení dat.
  • Elektronická část Malé satelitní platformy 

   Author: Štěpán Jan; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Hospodář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato práce popisuje návrh a realizaci nové verze elektroniky Malé satelitní platformy, což je zařízení používané k~demonstraci principů stabilizace družic. Konkrétně je zde použit princip využívající reakční kola. Pro účely ...
  • Elektronicky řízená teplotní komora s Peltierovými články 

   Author: Tomáš Šprachta; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-02)
   V práci je popsán princip chlazení a ohřevu pomocí Peltierových článků a jsou v ní uvedeny základní zákonitosti s tímto principem spojené. Dále práce uvádí některé teplotní komory s Peltierovými články a jejich využití. ...
  • Eliminace pohybových artefaktů z fotopletysmografického signálu 

   Author: Horký Jan; Supervisor: Pokorný Matouš; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energetické úspory v simulaci digitální továrny 

   Author: Ron Martin; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Baumruk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Energeticky efektivní řízení kolejových vozidel 

   Author: Vít Fanta; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Pachner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-20)
   Cílem této práce je představit problém optimálního řízení vlaku a implementovat open-source softwarový balíček, pomocí něhož je jej možno řešit. Řešením je rychlostní profil, který bere v úvahu trakční limity vlaku, celkový ...
  • Epidemiologické modelování a řízení 

   Author: Harun Zalihic; Supervisor: Hengster-Movric Kristian; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Budeme zkoumat matematické epidemiologické modely, přičemž vezmeme v úvahu jak dávkové, tak síťové kompartmentové modely. Budou uvažovány různé způsoby kontroly průběhu epidemií, přičemž budou rozlišeny intervence ...
  • Evidence potravin pro Android 

   Author: Vaic Ondřej; Supervisor: Balík Martin; Opponent: Faigl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Smyslem této práce je vyvinout a zdokumentovat průběh vývoje mobilní aplikace, která si klade za úkol zjednodušení práce s potravinami a domácími potřebami. Uživateli budou nabídnuty funkce k práci s obsahem virtuální ...
  • Evoluce s otevřeným koncem pro optimalizaci neuronových sítí 

   Author: Blovský Tomáš; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Evoluční algoritmus pro řešení problému nejdelší společné podsekvence 

   Author: Pytelová Tereza; Supervisor: Kubalík Jiří; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Evoluční algoritmus řízený klasifikačním modelem 

   Author: Tököly Tomáš; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Evoluční algoritmy s odhadem úspěšnosti křížení 

   Author: Körner Petr; Supervisor: Pošík Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Evoluční metody pro vyhýbání se překážkám mobilních robotů 

   Author: Sushkova Dina; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Experimentální autodráhová platforma pro distribuované řízení kolon vozidel 

   Author: Lád Martin; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Vokřínek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce má za cíl vytvořit platformu pro testování distribuovaných řídících algoritmů kolony vozidel. Platforma je postavena na základě autodráhových aut doplněných o elektroniku potřebnou k řízení motoru, měření ...
  • Extrakce parametrů cyklodopravní sítě z dat ze senzorů mobilního telefonu 

   Author: Bednář Jan; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Buk Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-06)
   Cílem této práce je vytvořit model neuronové sítě, který umožní identifikovat povrch (vybranou množinu povrchů) pomocí senzorů mobilního telefonu. Tento problém jsem řešil hlavně pomocí akcelerometru. Naměřená data jsem ...
  • Extrakce rozložení novinových článku z rasterových předloh 

   Author: Vít Zeman; Supervisor: Drchal Jan; Opponent: Kubalík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-01)
   Cílem práce je extrakce novinových článků z rasterovaných předloh. Dále byl zpracován přehled moderních metod používaných pro detekci objektů se zaměřením na R-CNN metody. Tyto metody byly implementovány pomocí knihovny ...
  • Fázová rekonstrukce pro dielektroforetickou mikromanipulaci v reálném čase 

   Author: Viktor-Adam Koropecký; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Fliegel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na návrh, implementaci a testování algoritmu pro fázovou rekonstrukci v reálném čase pro digitální holografickou mikroskopii bez použití optických prvků. Vybraná metoda přistupuje k problému ...
  • Firmware pro základnovou stanici domácího asistivního systému 

   Author: Pecoldová Markéta; Supervisor: Dvořák Jan; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)