Now showing items 300-319 of 719

  • Nanoscale colour control: W–O graded coatings deposited by magnetron sputtering 

   Author: Polcar, T.; Kubart, T.; Malainho, E.; Vasilevskiy, M.; Parreira, N.M.G.; Cavaleiro, A.
   (IOP Publishing, 2008)
   A new design of decorative tungsten oxide coatings is presented. The coatings were deposited with gradient refraction index by magnetron sputtering from a tungsten target and pulsing the reactive gas. The controlled injection ...
  • Navádění letadla s poruchou motoru na nouzové přístání 

   Author: Sláma Jakub; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Pačes Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Celková ztráta tahu u letadel je velmi nebezpečná situace, která vyžaduje zvolit vhodnou dosažitelnou přistávací plochu a provést nouzové přistání bez motoru. Čas na zvolení místa přistání je omezený aktuální výškou letadla, ...
  • Navigace robotu využívající saturované generalizované Voroného diagramy 

   Author: Kubašta Petr; Supervisor: Košnar Karel; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Navigace UAV pro úlohu hašení v soutěži MBZIRC 

   Author: Václav Pritzl; Supervisor: Štěpán Petr; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato práce se zabývá navigací bezpilotní helikoptéry pro účel autonomního vletu do budovy a jejího autonomního průzkumu. Tento výzkum byl motivován účastí na robotické soutěži Mohamed Bin Zayed International Robotic Challenge ...
  • Navigace v budovách 

   Author: Průcha Martin; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Děd Pavel
   Tato práce se zabývá možností realizace snadné navigací lidí (zejména návštěvníků) ve složitých a rozlehlých budovách (například úřady, nemocnice), její realizace za použití technologie NFC a implementací algoritmu pro ...
  • Navigační jednotka s modifikovanou soustavou akcelerometrů 

   Author: Polák Luboš; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Brož Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Cílem této bakalářské práce je zprovoznění existující inerciální navigační jednotky a její následné rozšíření o nadřazený výpočetní systém obsahující GNSS přijímač a barometr. Komunikace mezi jednotkami je zajištěna pomocí ...
  • Navigační systém pro indoor aplikace 

   Author: Paclík Martin; Supervisor: Roháč Jan; Opponent: Brož Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci indoor navigačního systému založeného na inerciálních senzorech, senzoru barometrického tlaku a čtyřech senzorech vzdálenosti. Součástí práce je rozbor navigační úlohy, návrh ...
  • Nástroj pro převod simulačních scénářů automobilových řídicích jednotek 

   Author: Mikulka Leoš; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Mráz Milan
   Hlavním cílem této diplomové práce byl vývoj převodníku simulačních scénářů automobilových řídicích jednotek. Během této práce je převážně pracováno se simulací typu rest-bus. V práci je uveden přehled softwarových nástrojů ...
  • Nástroje pro podporu návrhu řídicích aplikací pro výuku a prototypování 

   Author: Dion Beqiri; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Bucher Roberto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-09)
   Control systems engineering plays a crucial role in the rapid development of human technology, hence the demand for more user friendly and open-source tools for systems design is significantly growing. PysimCoder is a Rapid ...
  • Návrh a implementace řídicího systému pro autodráhové vozidlo 

   Author: Lád Martin; Supervisor: Martinec Dan; Opponent: Dostál Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a implementace řídícího systému brusky kulových ploch 

   Author: Šrámek Ondřej; Supervisor: Šůcha Přemysl; Opponent: Linhart Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato práce se zabývá návrhem a implementací rídícího systému brusky kulových ploch. V úvodní cásti je nastínena problematika obrábení a podoba stávajícího stroje. Na tu navazuje návrh elektronického vybavení splnující ...
  • Návrh a implementace uživatelského rozhraní sítě robotických dalekohledů řízených systémem RTS2 

   Author: Mečiar Radek; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Kubánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Práce se zabývá návrhem a~implementací softwaru pro sjednocení přístupu k~observatořím využívajících systém RTS2. Cílem práce je zpřehlednit a~ulehčit ovládání observatoří z~jednoho místa, společně s~náhradou konzolového ...
  • Návrh a realizace iterativního učícího řídicího systému pro dynamický plotr 

   Author: Marek Bečka; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-20)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem elektroniky a řídicího systému pro platformu pro experimentování s Iterativním učícím se řízením (ILC). Toto mechatronické zařízení má podobu planárního plotru, jehož výhodou je pěkná ...
  • Návrh a realizace modulárního řídicího systému pro malé UAV 

   Author: Mondek Martin; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Jeřábek Ivan
   Cílem této práce je vývoj systému pro odhadování větru. Tento systém je vyvíjen na základě existujícího řídícího systému vyvinutého studenty na Katedře řídící techniky Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení ...
  • Návrh a realizace řídicího systému pro autonomní autodráhové autíčko určené pro experimentování s inteligentními konvoji 

   Author: Bečka Marek; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Tato bakalářská práce má za cíl vytvořit platformu pro experimentování s algoritmy pro distribuované řízení konvojů automobilů. Řešení využívá běžnou autodráhu s na míru navrhnutými autonomními autíčky. Tato autíčka jsou ...
  • Návrh a realizace zařízení pro odpájení SMT součástky z desky plošného spoje 

   Author: Šiler Antonín; Supervisor: Dušek Karel; Opponent: Ješ Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Návrh a realizace zařízení pro snímání suprasystolických oscilací 

   Author: Filip Šlapal; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro snímaní suprasystolických pulsací za účelem získání rychlosti šíření pulzní vlny. Ta je považována za významný neinvazivně měřitelný parametr odrážející stav ...
  • Návrh a realizace zařízení pro snímání tremoru 

   Author: Pavel Tržil; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Práce řeší problematiku měření a ukládání dat potřebných pro vyhodnocení tremoru. Součástí práce je návrh a realizace zařízení pro měření tremoru za použití akcelerometru. Navržené zařízení umožňuje měření a zazanamenání ...
  • Návrh a řízení stroje na badminton 

   Author: Maslikiewicz Ondřej; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Matucha Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Návrh a simulace řídicích algoritmů pro stabilizaci orientace satelitu 

   Author: Mohanasundaram Sharathkumaar; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita