Now showing items 1-20 of 766

  • 3D tisková farma - řídicí aplikace 

   Author: Petr Lendvorský; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Svatoš Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-14)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí automatické 3D tiskové farmy, konkrétně návrhem řídící aplikace a uživatelského rozhraní. Pomocí manipulátoru jsou obsluhovány jednotlivé tiskárny tak, aby nebyl nutný fyzický ...
  • 3D zobrazení bytu / budov pro navigaci a simulaci jejich ovládání 

   Author: Plaček Martin; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Pavlíček Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • AcouMan — akustoforetická manipulační platforma 

   Author: Josef Matouš; Supervisor: Gurtner Martin; Opponent: Marzo Asier
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-16)
   Tato práce popisuje návrh a vývoj akustoforetické manipulační platformy AcouMan. Tato platforma využívá pole ultrazvukových měničů pro řízení milimetrových objektů plovoucích na vodní hladině. Ultrazvukové měniče jsou ...
  • Adsorption of bovine serum albumin on Zr co-sputtered a-C(:H) films: implication on wear behaviour 

   Author: Escudeiro, A.; Polcar, T.; Cavaleiro, A.
   (Elsevier, 2014)
   The use of protective coatings in biomedical field is an ongoing scientific challenge. Among different materials, carbon-based coatings are considered a potential surface treatment for orthopaedic implants. In this study, ...
  • Agentní modelování městské kriminality 

   Author: Modrý Marek; Supervisor: Jakob Michal; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Aktivní 3D mapování pomocí laserového dálkoměru s řiditelnými měřicími paprsky 

   Author: Rozsypálek Zdeněk; Supervisor: Petříček Tomáš; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Bakalářská práce se zaměřuje na ovládání \textit{solid-state} lidarů s omezeným počtem natáčecích paprsků. Kromě plánování směrů paprsků se práce věnuje i rekonstruování 3D mapy z řídkých měření těchto lidarů. V práci se ...
  • Aktivní potlačení flutteru na modelu křídla 

   Author: Svoboda Filip; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Kratochvíl Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Aktivní systém pro detekci kovových předmětů 

   Author: Pavelka Lukáš; Supervisor: Janošek Michal; Opponent: Zikmund Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce popisuje návrh a realizaci aktivního systému pro detekci kovových předmětů. Systém se skládá z rámové budicí cívky generující střídavé magnetické pole a indukčních senzorů s feromagnetickým jádrem. Všechny části ...
  • Akustické charakteristiky hlasu v závislosti na věku 

   Author: Jana Zázvorková; Supervisor: Bořil Tomáš; Opponent: Skarnitzl Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-03)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou akustických charakteristik hlasu v závislosti na věku u~zdravých českých rodilých mluvčích. Vlivem stárnutí dochází k rozsáhlým fyziologickým změnám organismu a změnám v~akustických ...
  • Algoritmus pro automatické doplňovaní jednoduchých trajektorií 

   Author: Wei Xin Tan; Supervisor: Škoviera Radoslav; Opponent: Černeková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Motion planning is one of the core problems that is being studied extensively by robotics researchers in the present day. Among the many techniques available, planning via automatic path/trajectory generation is one of the ...
  • Algoritmy a PLC programy pro inteligentní domy 

   Author: Kment Jan; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Algoritmy adaptivního rízení pro stabilizaci a řízení orientace satelitu 

   Author: Almeida Cypriano Lucas; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Algoritmy k určení trajektorie a vedení po trati pro autonomní soutěžní vozy 

   Author: Burak Aydin; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Čech Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Autonomní vozidla by měla utvářet budoucnost nejen každodenního provozu nebo dopravy, ale také závodního světa. V posledních letech se mezi univerzitními výzkumnými fakultami rozšířily různé autonomní závodní soutěže. Cílem ...
  • Algoritmy kvadratického programování pro aproximované prediktivní řízení 

   Author: Otta Pavel; Supervisor: Šantin Ondřej; Opponent: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Algoritmy pro efektivní prohledávání stavového prostoru v rozvrhování zdravotních sester 

   Author: Levý Jakub; Supervisor: Václavík Roman; Opponent: Chlumecký Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Algoritmy pro fůzi dat a jejich použití pro mise mikrosatelitů 

   Author: De Magalhaes Rodrigues Barborsa Mariana; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Algoritmy pro matice s Toeplitzovou strukturou 

   Author: Raisigl Matouš; Supervisor: Kujan Petr; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Algoritmy pro palubní odhadování pohybových stavů vozidla pomocí multisenzorické fúze 

   Author: Jakub Kašpar; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Herman Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-15)
   Byl navržen a otestován lokalizační algoritmus určený pro tramvaje. Algoritmus využívá rozšířeného Kalmanova filtru k fúzi měření z přijímače satelitní navigace, inerciální měřicí jednotky a odometrie.
  • Algoritmy pro pokročilé řízení polohy pomocí synchronních motorů s permanentním magnetem a bezkartáčových stejnosměrných motorů 

   Author: Lukáš Černý; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Kvasnica Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-01)
   Tato práce se zabývá řízením polohy, rychlosti a momentu síly synchronních motorů s permanentním magnetem. Matematický model synchronního motoru je důkladně popsán a na jeho základě je odvozen zjednodušený lineární model ...
  • Algoritmy pro zpětnovazební alokaci výkonu pro nabíjení několika elektrických vozidel 

   Author: Jakub Valerián; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Haniš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Tato práce pojednává o prevenci výpadku jističe v domě díky řízení distribuce elektrické energie skupině nabíjejících se elektrických vozidel. Počítá se přitom i se zpožděním jak v části řízení, tak i při získávání měření. ...