Now showing items 602-621 of 719

  • Telemetry, Tracking and Commanding subsystém pro pikosatelit CzechTechSat 

   Author: Yang Ning; Supervisor: Laifr Jaroslav; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Tenzometrické měření náprav závodního vozu 

   Author: Kříž Jan; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Šmíd Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Testovací prostředí pro verifikaci systému automatizovaného udržování vozidla v jízdním pruhu (ALKS) 

   Author: Oskar Krejčí; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Efremov Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Se schválením předpisu UNECE R157 nyní existuje minimální soubor testů založených na scénáři, kterými musí ALKS projít, aby mohl být uveden do výroby. Neexistují však žádné konkrétní parametry, ty proto musí být rozumně ...
  • Testování integrace HW a SW v elektronickém zabezpečovacím zařízení 

   Author: Matějů Miroslav; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Testování pohonů na síti Ethernet/IP 

   Author: Procházka Petr; Supervisor: Burget Pavel; Opponent: Pecka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech 

   Author: Kerner Jiří; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Diplomová práce Testování softwaru pro vestavné aplikace v autonomních vozidlech se zabývá popisem metod pro testování softwaru v automobilovém průmyslu a představuje možnosti, jak v budoucnu přistoupit k verifikaci a ...
  • Testování vlastností umělého svalu z EAP 

   Author: Štec Richard; Supervisor: Jirásek Lubor; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Umelé elektrické svaly predstavujú novú perspektívnu formu akcných clenov, ktoré by umožnili znacné pokroky v mnohých oblastiach, kde využitie bežných akcných clenov, ako sú motorý, je neefektívne. Jednou z najskúmanejších ...
  • TIAGo++: robotický lukostřelec 

   Author: Marek Jalůvka; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Pavlíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-09)
   Tato práce popisuje TIAGo++ robotického lukostřelce, který je schopný střílet na terč detekovaný ve své kameře. Nejprve jsou definovány bližší specifikace řešeného problému spolu s popisem použitého robota a luku s šípy. ...
  • Tlumení výkyvu závaží zavěšeného na dronu 

   Author: Daniel Bukovský; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-27)
   Tato práce se zabývá řízením kývání břemena zavěšeného na kvadrokoptéře. V rámci práce byl vytvořen matematický model a navrženo řízení ZV shaperem. Následně byly simulačními experimenty ověřovány funkce řízení při zahrnutí ...
  • Topologický průzkum prostředí a on-line klasifikace terénu pro šestinohý kráčející robot 

   Author: Kabelka Vojtěch; Supervisor: Faigl Jan; Opponent: Vonásek Vojtěch
   V této práci se zabýváme jednou ze stěžejních činností mobilních robotů - topologickou explorací v nestrukturovaném prostředí. Cílem práce je zjistit, zda proprioceptivní vnímání terénu může sloužit jakožto předmět topologické ...
  • Trojdimenzionální rekonstrukce scény, která se postupně proměňuje 

   Author: Pokorná Agáta; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Bittner Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tvar ze stínování a stereo 

   Author: Štrunc Josef; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Tvorba 3D modelu prostředí 

   Author: Petrík Vladimír; Supervisor: Krajník Tomáš; Opponent: Vopěnka Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Tvorba modelů pro řízení budov 

   Author: Tabaček Jaroslav; Supervisor: Žáčeková Eva; Opponent: Endel Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Učení pro vizuální rozpoznávání vlastností povrchu 

   Author: Martin Vlašimský; Supervisor: Čech Jan; Opponent: Hromčík Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-31)
   Tato práce se zabývá automatickým vytvorením anotovaných dat a následne predikcí hrubosti povrchu pred autem ješte dríve než na nej auto vjede. Manuální anotace dat je velmi zdlouhavá a muže dojít k chybe zpusobené lidským ...
  • Udržování formace UAV na základě měření vzájemných vzdáleností 

   Author: Jan Gärtner; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Petráček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem diplomové práce bylo nalézt a implementovat metodu vhodnou pro udržování formace laboratorních modelů helikoptér. K řízení jsou použity údaje o vzájemné vzdáleností účastníků. Byl upraven existující algoritmus sloužící ...
  • Univerzální analyzátor letadlových sběrnic 

   Author: Maška Marek; Supervisor: Pačes Pavel; Opponent: Batěk Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Ustálený stav fuzzy dynamického systému 

   Author: Pavlík Šimon; Supervisor: Hušek Petr; Opponent: Pytelková Renata
   Hlavním cílem mé bakalářské práce je navrhnout fuzzy systém s využitím rekurzivní metody nejmenších čtverců (RLS), která bude použita k aproximaci grey-box dynamického nelineárního modelu, o němž předem víme, že je monotónní. ...
  • Uživatelský manuál (soubor řešených úloh) pro předmět ROBOTI 

   Author: Jan Daněk; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Cílem této práce je formulovat praktická cvičení pro předmět ROBOTI, který je vyučován na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze v prvním ročníku bakalářského studia programu Kybernetika a Robotika. Základ této práce tvoří ...
  • Uživatelský manuál na použití programovacího jazyka Python pro LEGO Mindstorms EV3 

   Author: Adam Jáneš; Supervisor: Hlinovský Martin; Opponent: Kirschner Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-30)
   Cílem této bakalářské práce je seznámit studenty prvního ročníku bakalářského studia programu Kybernetika a robotika s LEGO MINDSTORMS EV3 a vytvořit instalační a uživatelský manuál programovacího jazyka Python. Využití ...