Zobrazují se záznamy 1-20 z 245

   Klíčové slovo
   3DOF Platform Simatic IO-link Profinet Festo Siemens Industrial camera Linear actuators [1]
   3DOF Platforma Simatic IO-link Profinet Festo Siemens Průmyslová kamera Lineární aktuátory [1]
   A/D converter, sampling, FPGA, multichannel data processing, Java [1]
   A/D převodník, vzorkování, FPGA, mnohakanálové zpracování dat, Java [1]
   ADS-B, lietadlá, sledovanie lietadiel [1]
   ADS-B, planespotting, aircrafts [1]
   air conditioning, regulation, algorithms [1]
   air levitation, levitation, tube, fan, range sensor, ultrasonic, arduino,control [1]
   airbag, control test, measurement, RS-485, C #, ARM Cortex M [1]
   airbag, řízení zkoušky, měření, RS-485, C #, ARM Cortex M [1]
   Algoritmus na odhad větru, bezpilotní prostředky, UAV letoun, řídící systém letadla, víceotvorová pitotova trubice a kalibrace. [1]
   android, zpracování, biomedicínských, signálů, real-time, eeg, spánek [1]
   API, REST, communication, security, HTTP, client/server, C\#, .NET, platform for managing and sharing projects, consulting company [1]
   API, REST, komunikace, zabezpečení, HTTP, klient/server, C\#, .NET, platforma pro správa a sdílení projektů, konzultační společnost [1]
   ARM Advanced RISC MachinesBCM BroadcomCPU Central processing unit (Centrální procesorová jednotka)CRC Cyclic redundancy check (Cyklický redundantní součet)DC Direct current (Stejnosměrný elektrický proud)DSI Display Serial Interface (Sériové rozhraní pro displej)GPIO General purpose input/output (Univerzální vstupy a výstupy)GPU Graphic processing unit (Grafická procesorová jednotka)HDMI High Definition Multimedia InterfaceI2C Inter-Integrated CircuitLSB Least significant bit (Nejméně významný bit)MAC Media Access ControlMMC MultiMediaCardMSB Most significant bit (Nejvíce významný bit)OS Operating systém (Operační systém)PID Packet identifier (Identifikátor paketu)PNG Portable Network Graphics (Přenosná síťová grafika)PWM Pulse Width Modulator (Pulzně šířková modulace)RCA Radio Corporation of America (Americká rozhlasová společnost)RISC Reduced Instruction Set ComputingRPI Raspberry PI SD Secure Digital SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory (Synchronní Dynamická paměť)SoC System on a Chip (Systém na čipu)SOF Start of frame (Začátek rámce)SPI Serial Peripheral Interface (Sériové periferní rozhraní)SSD Solid-state drive TTL Tranzistor-tranzistor logic (Tranzistorově-tranzistorová logika)UART Universal asynchronous receiver/transmitter (Univerzální asynchronní přijímání/ vysílání)USB Universal Serial Bus (Univerzální sériová sběrnice)UTP Unshielded Twisted Pair (Nestíněná kroucená dvojlinka) [1]
   artefakt, mikro-EEG, zpracování signálů, strojové učení, AdaBoost, RUSBoost, klasifikace [1]
   Artificial muscle, Electroactive Polymer, Dielastic Elastomer, Data acqusition [1]
   assembler, MIPS, MIPS simulator, graphical user interface [1]
   assembler, MIPS, MIPS simulátor, grafické uživatelské prostředí [1]
   augmented reality, virtual reality, inertial measurement unit, gyroscope, accelerometer, magnetometer, Android OS [1]