Now showing items 178-197 of 723

  • Identifikace 6-osého průmyslového robotu 

   Author: Suslov Andrej; Supervisor: Ron Martin; Opponent: Švéda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá odvozením a identifikací modelu 6-osého průmyslového robotu. Tento model je následně použit k predikci jeho energetické spotřeby. V první části je představen robotický systém, který je předmětem ...
  • Implementace a testování algoritmů sociální optimalizace 

   Author: Pytela Jiří; Supervisor: Macaš Martin; Opponent: Pošík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace aktuální verze protokolu DDSI-RTPS pro distribuované řízení v síti Ethernet 

   Author: Hubáček Jiří; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Smolík Petr
  • Implementace algoritmů pro řízení mechanických systémů 

   Author: Ibarra Gonzalez Haroldo Levi; Supervisor: Čelikovský Sergej; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Implementace distribuovaného MESu v Testbedu pro Průmysl 4.0 

   Author: Petr Douda; Supervisor: Vyskočil Jiří; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   This bachelor thesis deals with the design and implementation of a distributed MES (Manufacturing Execution System) suitable for the control of an industrial production line in the Testbed for Industry 4.0 at CTU CIIRC. ...
  • Implementace hlasového asistenta mobilního telefonu pro nevidomé 

   Author: Blažek Michal; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce se zabývá návrhem hlasového ovládání mobilního telefonu pro slabozraké a nevidomé uživatele. Seznamuje čtenáře se základní problematikou a dnes dostupnými řešeními a možnostmi slabozrakých a nevidomých. Práce ...
  • Implementace lupy pro zrakově postižené uživatele 

   Author: Blažek Michal; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Kordík Pavel
   Tato práce se zabývá zvětšováním textu pro potřeby slabozrakých. Seznamuje čtenáře se základní problematikou. Dále se zabývá detekcí a převodem textu z obrazu do mluveného slova. Výstupem této práce je aplikace pro chytré ...
  • Implementace nekonvenčního řadiče CAN v jazyce VHDL 

   Author: Hamza Dušan; Supervisor: Novák Jiří; Opponent: Sehnal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Implementace optimalizačního algoritmu Firefly v rámci projektu SEAGE 

   Author: Durkota Karel; Supervisor: Málek Richard; Opponent: Kašpar Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Implementace rozhraní mezi nástrojem TaSysTest a softwarem EXAM 

   Author: Veselka Michal; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Matouš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-26)
   Cílem této bakalářské práce je implementovat rozhraní testovacího nástroje TaSysTest se softwarem EXAM. TaSysTest je testovací nástroj využívající modely specifikované časovanými automaty pro provádění testů a EXAM je ...
  • Implementace seriózní hry pro edukaci dětí v diabetes mellitus typ I 

   Author: Zubková Natálie; Supervisor: Novák Daniel; Opponent: Mráz Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato bakalářská práce je o vývoji edukační hry pro děti s diabetem prvního typu. Cílem této práce je usnadnit těmto dětem edukaci o jejich nemoci, ale také obohatit hru o návod pro děti, které diabetes nemají, ale chtěly ...
  • Implementace služby pro zápis a čtení auditních záznamů 

   Author: Zázvorka Martin; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem meziplatformové aplikace umožňující ukládání, synchronizaci a načítání auditních záznamů.
  • Implementace softwarového nástroje pro generování integračních testů 

   Author: Grus Tomáš; Supervisor: Sobotka Jan; Opponent: Matouš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Integrace Ethernetového přepínače do embedded zařízení s OS Linux 

   Author: Kaisrlík Jan; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Pipek Ondřej
   Cílem této diplomové práce je portace operačního systému Linux na modul Colibri T20 a implementace ovladače do tohoto operačního systému pro teplotně odolný Ethernetový přepínač. Tento přepínač je postaven na obvodu 88E6065 ...
  • Integrace relativní vizuální lokalizace do systému stabilizace roje autonomních helikoptér 

   Author: Valeš Jan; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Mudrová Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Inteligentní datový sklad dat z námořní domény 

   Author: Módos István; Supervisor: Vaněk Ondřej; Opponent: Černý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Inteligentní powerbanka pro magnetometry 

   Author: Bureš Ondřej; Supervisor: Petrucha Vojtěch; Opponent: Janásek Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Cílem této práce je návrh a realizace vysokokapacitní powerbanky s Li-Ion akumulátory, která zajišťuje nabíjení včetně ochrany použitých akumulátorů s možností informování uživatele o stavu dostupné energie. Návrhem zařízení ...
  • Inteligentní řízení osvětlení prostor 

   Author: Jiří Šindelář; Supervisor: Husák Miroslav; Opponent: Náhlík Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá řízením automatického osvětlení vnitřních obytných prostor. První kapitola představí některé současné nástroje k řešení problému. Druhá kapitola popisuje součástky, návrh a zapojení modelu. ...
  • Inteligentní servo 

   Author: Václav Veselý; Supervisor: Bortel Radoslav; Opponent: Škapa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem inteligentního serva a jeho realizací. Popisuje přitom způsoby ovládání bezkartáčového motoru. Konkrétně se zabývá vektorovým řízením a jeho zjednodušením v rámci této práce. Dále ...
  • Inteligentní termostat využívající metod umělé inteligence 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Havlena Vladimír; Opponent: Pachner Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce používá zpětnovazební učení, konkrétně Q-learning, k vytvoření algoritmu pro inteligentní termostat. Algoritmus je schopen nalézt optimální regulátor pouze na základě poskytnutých dat. Data, která jsou k dispozici ...