Now showing items 296-315 of 559

  • Paralelizace revidované simplexové metody na GPU 

   Author: Hvězda Jakub; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Bukata Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Paralelní plánování trajektorie 

   Author: Milichovský Martin; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Paralelní plánování trajektorie na GPU 

   Author: Hlavatý David; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Paralelní řešič pro prediktivní řízení 

   Author: Burant Jiří; Supervisor: Otta Pavel; Opponent: Šantin Ondřej
   Model Predictive Control (MPC) je moderní metodou prediktivního řízení umožňující zahrnout do výpočtu budoucí vývoj řízeného systému a také omezení kladená na tento systém. V rámci regulace je řešena optimalizační úloha, ...
  • Paralelní řešič soustav lineárních rovnic v aritmetice kódů zbytkových tříd 

   Author: Sadílek Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Parametrizace vícekanálového intrakraniálního elektroencefalogramu v epileptologii 

   Author: Vondrlík Josef; Supervisor: Havel Tomáš; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Pasivní detekce NAT zařízení pomocí HTTP logů 

   Author: Komárek Tomáš; Supervisor: Grill Martin; Opponent: Rehák Martin
   Síťová zaříení umožňující nativní překlad adres (NAT zařízení) se ukazují býti dvojsečná. Mohou obejít problém s nedostatkem veřejných IP adres stejně snadno jako způsobit zranitelnost sítě. Z toho důvodu je detekce NAT ...
  • Platforma pro mikromanipulaci se vzorky kapalných látek 

   Author: Drs Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Jakovenko Jiří
   Výsledkem této práce je nová mikromanipulační technologie využívající dielektroforézy k manipulaci s pevnými i kapalnými látkami v kapalném médiu. První část práce se zabývá demonstrací principu 2D manipulace s polystyrenovými ...
  • Platforma pro správu a sdílení projektů 

   Author: Sklář Daniel; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Viktora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce pojednává o problému konzultační společnosti, kterým je nevhodné řešení správy a sdílení projektů. V práci je tato problematika analyzována, následně je navrženo řešení, jehož základ je implementován. ...
  • Plánování mise více autonomních helikoptér pro kooperativní stavbu zdi 

   Author: Jasna Petric; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Fišer Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   This thesis aims to solve the task of high level motion planning for a group of unmanned aerial vehicles (UAVs). UAVs are tasked to build a pre-defined wall structure using different types of brick shaped objects. The main ...
  • Plánování optimální trajektorie pro čtyř-rotorovou helikoptéru pro závody autonomních dronů 

   Author: Nekovář František; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Práce se zabývá pruzkumem existujícíchsouteží závodu dronu, vc. lidmi rízených aautonomních. Je porovnáno nekolik algoritmupro plánování trajektorie ve vhodnostipro tyto závody. Je vytvoren matematickýmoter quadrokoptéry, ...
  • Plánování pohybu bezpilotního prostředku s využitím Hermitových křivek v úloze autonomního sběru dat 

   Author: Dubeň Alexander; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce se zabývá plánováním trajektorií pro bezpilotní drony tzv. Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Cílem je nalezení trajektorie ve 2-D či 3-D prostoru skrz určitý počet předem definovaných cílů se známým ohodnocením, ...
  • Plánování pohybu pro 3D objekty 

   Author: Filyó Dominik; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Plánování pohybu založené na náhodném vzorkování prostoru je moderní přístup k řešení úlohy navigace, která se vyskytuje v mnoha vědeckých disciplínách. Tato práce je věnovaná analýze a použití všech významných algoritmů ...
  • Plánování pohybu týmu bezpilotních prostředků s omezením délky letu a použitím modelu Dubinsova vozítka 

   Author: Zahrádka David; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá optimalizačním problémem Dubins Team Orienteering Problem with Neighbourhoods. Jeho cílem je maximalizovat odměnu získávanou navštěvováním blízkého okolí zadaných lokací s předem stanovenou odměnou ...
  • Plánování pro systém MoleMOD 

   Author: Brejchová Michaela; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Petrš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této práce je navrhnout plánovací algoritmus pro systém MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jde o systém navržený pro stavbu různých konstrukcí ze speciálních modulů. V těchto modulech jsou ...
  • Plánování pro systém MoleMOD 

   Author: Michal Urválek; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Petrš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem plánovacího algoritmu pro modulární robotický systém MoleMOD. V úvodní části obsahuje popis systému MoleMOD. V další části je zavedena terminologie použitá pro popis problematiky ...
  • Plánování trajektorie pro bezpilotní letoun za účelem sledování pozemních objektů pomocí inerciálně stabilizované kamerové platformy 

   Author: Kreč Michal; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Rathouský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Plánování trajektorií ve virtuálním 2D prostředí 

   Author: Kasl Zdeněk; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Podpora DevOps vývoje IO-Link Device testovací platformou 

   Author: Ansorge Michal; Supervisor: Fenyk Miloš; Opponent: Burget Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Technologie IO-Link byla vyvynuta jako standardizovaný komunikační protokol pro moderní a chytré senzory a aktuátory. Tato práce popisuje moderní metody vývoje, které mohou být použity při vývoji IO-Link Master zařízení a ...
  • Podpora PREM na současných multicore COTS systémech 

   Author: Doležal Jan; Supervisor: Matějka Joel; Opponent: Štepanovský Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Práce přináší podporu pro vyvíjené výkonné aplikace reálného času, které pro svůj běh využívají vícejádrové běžně komerčně dostupné systémy. Hlavním cílem práce je shrnout metody pro zvýšení předvídatelnosti doby běhu ...