Now showing items 385-404 of 719

  • Paralelizace revidované simplexové metody na GPU 

   Author: Hvězda Jakub; Supervisor: Zábojník Jan; Opponent: Bukata Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Paralelní plánování trajektorie 

   Author: Milichovský Martin; Supervisor: Kopřiva Štěpán; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Paralelní plánování trajektorie na GPU 

   Author: Hlavatý David; Supervisor: Šišlák David; Opponent: Chudoba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Paralelní řešič pro prediktivní řízení 

   Author: Burant Jiří; Supervisor: Otta Pavel; Opponent: Šantin Ondřej
   Model Predictive Control (MPC) je moderní metodou prediktivního řízení umožňující zahrnout do výpočtu budoucí vývoj řízeného systému a také omezení kladená na tento systém. V rámci regulace je řešena optimalizační úloha, ...
  • Paralelní řešič soustav lineárních rovnic v aritmetice kódů zbytkových tříd 

   Author: Sadílek Martin; Supervisor: Zahradnický Tomáš; Opponent: Mikšík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Parametrizace vícekanálového intrakraniálního elektroencefalogramu v epileptologii 

   Author: Vondrlík Josef; Supervisor: Havel Tomáš; Opponent: Ježdík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Pasivní detekce NAT zařízení pomocí HTTP logů 

   Author: Komárek Tomáš; Supervisor: Grill Martin; Opponent: Rehák Martin
   Síťová zaříení umožňující nativní překlad adres (NAT zařízení) se ukazují býti dvojsečná. Mohou obejít problém s nedostatkem veřejných IP adres stejně snadno jako způsobit zranitelnost sítě. Z toho důvodu je detekce NAT ...
  • Platforma pro mikromanipulaci se vzorky kapalných látek 

   Author: Drs Jakub; Supervisor: Zemánek Jiří; Opponent: Jakovenko Jiří
   Výsledkem této práce je nová mikromanipulační technologie využívající dielektroforézy k manipulaci s pevnými i kapalnými látkami v kapalném médiu. První část práce se zabývá demonstrací principu 2D manipulace s polystyrenovými ...
  • Platforma pro správu a sdílení projektů 

   Author: Sklář Daniel; Supervisor: Ledvinka Martin; Opponent: Viktora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce pojednává o problému konzultační společnosti, kterým je nevhodné řešení správy a sdílení projektů. V práci je tato problematika analyzována, následně je navrženo řešení, jehož základ je implementován. ...
  • Plánování mise více autonomních helikoptér pro kooperativní stavbu zdi 

   Author: Jasna Petric; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Fišer Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   This thesis aims to solve the task of high level motion planning for a group of unmanned aerial vehicles (UAVs). UAVs are tasked to build a pre-defined wall structure using different types of brick shaped objects. The main ...
  • Plánování optimální trajektorie pro čtyř-rotorovou helikoptéru pro závody autonomních dronů 

   Author: Nekovář František; Supervisor: Rollo Milan; Opponent: Hurák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-30)
   Práce se zabývá pruzkumem existujícíchsouteží závodu dronu, vc. lidmi rízených aautonomních. Je porovnáno nekolik algoritmupro plánování trajektorie ve vhodnostipro tyto závody. Je vytvoren matematickýmoter quadrokoptéry, ...
  • Plánování pohybu bezpilotního prostředku s využitím Hermitových křivek v úloze autonomního sběru dat 

   Author: Dubeň Alexander; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Váňa Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Diplomová práce se zabývá plánováním trajektorií pro bezpilotní drony tzv. Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Cílem je nalezení trajektorie ve 2-D či 3-D prostoru skrz určitý počet předem definovaných cílů se známým ohodnocením, ...
  • Plánování pohybu pro 3D objekty 

   Author: Filyó Dominik; Supervisor: Vonásek Vojtěch; Opponent: Košnar Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Plánování pohybu založené na náhodném vzorkování prostoru je moderní přístup k řešení úlohy navigace, která se vyskytuje v mnoha vědeckých disciplínách. Tato práce je věnovaná analýze a použití všech významných algoritmů ...
  • Plánování pohybu týmu bezpilotních prostředků s omezením délky letu a použitím modelu Dubinsova vozítka 

   Author: Zahrádka David; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Novák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-11)
   Tato práce se zabývá optimalizačním problémem Dubins Team Orienteering Problem with Neighbourhoods. Jeho cílem je maximalizovat odměnu získávanou navštěvováním blízkého okolí zadaných lokací s předem stanovenou odměnou ...
  • Plánování pro systém MoleMOD 

   Author: Brejchová Michaela; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Petrš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-12)
   Cílem této práce je navrhnout plánovací algoritmus pro systém MoleMOD, který vzniká na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Jde o systém navržený pro stavbu různých konstrukcí ze speciálních modulů. V těchto modulech jsou ...
  • Plánování pro systém MoleMOD 

   Author: Michal Urválek; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Petrš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem plánovacího algoritmu pro modulární robotický systém MoleMOD. V úvodní části obsahuje popis systému MoleMOD. V další části je zavedena terminologie použitá pro popis problematiky ...
  • Plánování pro tým robotů v úloze kooperativní stavby zdi 

   Author: Michal Němec; Supervisor: Pěnička Robert; Opponent: Kulich Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   V této práci je řešen problém stavění zdi (WBP) pomocí skupiny robotů. Práce je inspirovaná jednou ze soutěží Mohamed Bin Zayed International Robotic Challenge 2020. Cílem soutěže bylo postavit ze\v{d} pomocí skupiny robotů ...
  • Plánování trajektorie pro autonomní vozidla 

   Author: Antonín Hruška; Supervisor: Novotný Matěj; Opponent: Haniš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-04)
   Bakalářská práce se zabývá plánováním trajektorie pro autonomní vozidla. Jejím cílem je seznámit laického čtenáře s širší problematikou plánování trajektorie pro neholonomní robotická vozidla, která se pohybují v ...
  • Plánování trajektorie pro bezpilotní letoun za účelem sledování pozemních objektů pomocí inerciálně stabilizované kamerové platformy 

   Author: Kreč Michal; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Rathouský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Plánování trajektorie pro heterogenní tým v automatizovaném skladu 

   Author: Tomáš Rybecký; Supervisor: Kulich Miroslav; Opponent: Hvězda Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-17)
   Tato diplomová práce rozvíjí téma plánování trajektorií pro skupinu kooperujících robotů, a to konkrétně v prostředí automatizovaného skladu, které má pro multiagentní plánování svá specifika. Práce se zabývá možnými ...