Now showing items 313-332 of 553

  • Pohyb nabitých částic v iontovém motoru na hranici platnosti adiabatického přiblížení 

   Author: Cvengroš Matúš; Supervisor: Kulhánek Petr; Opponent: Břeň David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Pokročilé metody lokalizace pozemních robotů za pomoci WiFi signálu. 

   Author: Jirků Michal; Supervisor: Reinštein Michal; Opponent: Krsek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této práce je návrh, implementace a experimentální ověření lokalizačního systému pro robotickou platformu, která je vyvíjena jako součást projektu TRADR (http://www.tradr-project.eu/) a je vybavena širokou škálou ...
  • Pokročilé metody návrhu velmi přesného řízení pohybu 

   Author: Gurtner Martin; Supervisor: Hurák Zdeněk; Opponent: Sojka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-04)
  • Pokročilé řízení užitečného zatížení palubním počítačem na platformách DJI 

   Author: Svoboda Adam; Supervisor: Meiser Tomáš; Opponent: Tajbl Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Drony mají potenciál na využití téměř v každém odvětví vědy a techniky, například při tvorbě 3D modelů metodou fotogrammetrie. Pro účely fotogrammetrie je důležité podrobně nafotit cílovou oblast a ke každé pořízené ...
  • Poradní systém pro detekci klepání motoru 

   Author: Kubíček Miroslav; Supervisor: Sovka Pavel; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Tato práce se zabývá jevem klepání u zážehových motorů. Jedná se o jev, který vznikne "špatným" spálením směsi ve spalovací komoře motoru, které může vést až k jeho zničení. Rozkmitání pístu v důsledku tohoto jevu je na ...
  • Porovnání modulačních metod ZePoC a optimální PWM 

   Author: Vykouk Michal; Supervisor: Kujan Petr; Opponent: Rund František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Porozumění nestrukturovanému textu a automatické odpovídání na dotazy 

   Author: Konrád Jakub; Supervisor: Šedivý Jan; Opponent: Pichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Tato práce se zabývá porozuměním nestruktorovanému textu a automatickým odpovídáním na otázky. Zaměřuje se na využití principů přenosu znalostí. Práce popisuje několik experimentů které ukazují zlepšení výkonu modelu ...
  • Portace real-time systému RTEMS na rodinu mikrokontrolérů TMS570 

   Author: Houdek Přemysl; Supervisor: Píša Pavel; Opponent: Beneš Petr
  • Portování frameworku pro rezervaci výpočetních zdrojů do exekutivy RTEMS 

   Author: Beneš Petr; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Enmark Anita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Posuzování kvality mobilního EKG 

   Author: Odstrčilík Tadeáš; Supervisor: Lhotská Lenka; Opponent: Novák Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Použití jednotřídních klasifikátorů pro diferenciální diagnostiku dysartrie 

   Author: Tran Duc Minh; Supervisor: Hlavnička Jan; Opponent: Lustyk Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-29)
   Řečová analýza neurodegenerativních onemocnění jakou je Parkinsonova nemoc (PD) a Hungtingtonova nemoc (HD) přináší obrovský potenciál pro automatizovaný systémy hodnocení u populace pod rizikem vzniku neurodegenerativních ...
  • Praktický OCR systém založený na moderních neuronových sítích 

   Author: Troller Milan; Supervisor: Baudiš Petr; Opponent: Listík Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Již dávno bylo jasné že OCR (Optical Character Recognition) je kýženým cí- lem. Na dosažení tohoto cíle bylo vyna- loženo v průběhu desetiletí značné úsilí. V současnosti je tento problém poklá- dán za více méně vyřešený, ...
  • Pravděpodobnostní predikce času dosažení význačných bodů v trajektorii letadel 

   Author: Kittler Mojmír; Supervisor: Hanton Karel; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Predikce akcí uživatele podle odpozorovaného chování 

   Author: Černý Václav; Supervisor: Novák Petr; Opponent: Macaš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Predikce budoucí polohy letadla z radarových dat 

   Author: Hroššo Peter; Supervisor: Hanton Karel; Opponent: Franc Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Predikce krátkovlnného slunečního záření pro malé fotovoltaické systémy 

   Author: Procházka Martin; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvořit samoučící algoritmus pro předpověď intenzity slunečního záření, který využívá měřená data jako zpětnou vazbu pro úpravu původní, volně dostupné predikce. Výstupem tohoto ...
  • Predikce výkonu fotovoltaické elektrárny z předpovědi počasí 

   Author: Lupenko Nikita; Supervisor: Schaefer Martin; Opponent: Krupanský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   V rámci své bakalářské práce, jsem přezkoumal důležité aspekty předpovědi sluneční energie, několika bezplatných zdrojů dat nutných či užitečných pro tuto předpoved'. Také jsem vytvořil dva demonstrativní modely předpovědi, ...
  • Prediktivní řízení autonomní helikoptéry s časově proměnou hmotností 

   Author: Saikin Diego Alejandro; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Gurtner Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   The ultimate purpose of this thesis is to bring closer to reality, the use of fully autonomous unmanned aerial vehicle to extinguish wildfires. In order to achieve that goal, the approach taken consists in designing a ...
  • Prediktivní řízení budov s jednopotrubním otopným systémem 

   Author: Předota Jan; Supervisor: Dostál Jiří; Opponent: Jiří Řehoř
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Tato práce se zabývá problematikou teplovodního vytápění v budovách, ve kterých jsou využity jednopotrubní otopné systémy. Popisuje tepelné vztahy v budovách a vztahy týkající se přenosu tepla skrze teplotní výměníky. ...
  • Prediktivní řízení laterální dynamiky automobilu 

   Author: Raisigl Matouš; Supervisor: Šantin Ondřej; Opponent: Pekař Jaroslav
   V této práci se zabýváme MPC regulátorem, což je moderní regulátor, kde je regulační úloha převedena na řešení optimalizačního problému, jehož řešení je použito jako vstup do systému. Optimalizační problém se musí vyřešit ...