Novinky

Faculty of Civil Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vliv aktivních příměsí na vybrané vlastnosti cementových kompozitů vytvrzovaných za různých hydrotermálních podmínek 

  Autor: Holub Petr; Vedoucí práce: Reiterman Pavel; Oponent práce: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Uvedená diplomová práce se zabývá vlivem aktivních příměsí na konečné mechanické vlastnosti cementových kompozitů vytvrzených za speciálních podmínek. Jsou zde názorně popsány jednotlivé aktivní příměsi s ohledem na chemické ...
 • Opakovatelnost a reprodukovatelnost měření vzduchotěsnosti budov 

  Autor: Hradečný Lukáš; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Krejča Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá stanovením opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měření vzduchotěsnosti pomocí Blower Door testu. Byly provedeny dva experimenty, jejichž součástí bylo celkem 54 měření. Experimentu provedeného ...
 • Vybrané vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu. 

  Autor: Soukup Zdeněk; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Vyšvařil Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Cílem této práce bylo stanovit vhodné složení alkalicky aktivované směsi za použití cihelného prachu, který vzniká jako odpadní materiál při výrobě cihelných tvarovek. V rámci výzkumu byly použity dva typy cihelných prachů, ...
 • Klimaticky neutrální bytový dům 

  Autor: Malát Jan; Vedoucí práce: Lupíšek Antonín; Oponent práce: Chybík Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Jako předloha pro diplomovou práci sloužila klimatická konference pořádaná v roce 2015 v Paříži. Při této konferenci byla ze strany zúčastněných zemí schválena dohoda, která si klade za cíl omezit emise skleníkových plynů ...
 • Prostorová akustika multifunkčních sálů 

  Autor: Novotný Jan; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Pešta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá multifunkčními sály z pohledu prostorové akustiky. K přiblížení dané problematiky práce obsahuje teoretický základ, jak obecných poznatků z akustiky, tak požadavků a doporučení pro samotný ...
 • Využití odpadního skelného prachu ve vysokopevnostním betonu 

  Autor: Mariaková Diana; Vedoucí práce: Pavlů Tereza; Oponent práce: Valentin Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se soustředí na experimentální ověření vysokopevnostního betonu s plným nahrazením jemné frakce skelným prachem z odpadního skla. Práce je zaměřená na ověření skelného prachu získaného z broušení a z drcení ...
 • Tepelně-vlhkostní chování rekreačního objektu s vysokou tepelnou akumulací 

  Autor: Ryšánek David; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Sojková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  V diplomové práci je početně naznačený proces ochlazování a ohřevu místnosti, jejíž obvodové konstrukce mají vysokou tepelnou kapacitu. Naměřené hodnoty teplot v této místnosti se dále použijí pro validaci dynamického ...
 • Zhlaví dřevěných trámů - ověření metod preventivního ošetření 

  Autor: Siblík Martin; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Staněk Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice dodatečného ošetření zhlaví dřevěných trámů ve stropních konstrukcích jako ochrany před působením vlhkosti a následným napadením dřevokaznými houbami a mikroorganismy. Praktická ...
 • Rezidenční objekt v Praze 

  Autor: Pokora David; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Zelinka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Rozpracování architektonické studie bytového domu. Zkreslení výkresové dokumentace. Předběžný návrh konstrukcí a skladeb. Posouzení objektu ze stavebně-fyzikálního hlediska (tepelně-vlhkostního, akustického společně s ...
 • Dřevěná trámová zhlaví v cihelném zdivu s vnitřní tepelnou izolací 

  Autor: Dragoun Mirek; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Staněk Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá problematikou dřevěných trámových zhlaví v obvodových stěnách s aplikovaným systémem vnitřního zateplení. V práci je nejprve proveden teoretický rozbor dané problematiky a je sestaven stručný ...
 • Transport solí a tvorba výkvětů na površích historických cihel - praktická analýza 

  Autor: Šípek Jakub; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Staněk Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  U starých nebo historicky významných budov se často vyskytují problémy způsobené zvýšenou vlhkostí ve spodní stavbě. Problém často způsobí chybějící hydroizolace spodní stavby. Spolu s vodou do konstrukce pronikají i jiné ...
 • Zníženie rizika letného prehrievania drevostavieb - výpočtová analýza 

  Autor: Hančíková Gabriela; Vedoucí práce: Novák Jiří; Oponent práce: Volšíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou letnej stability a vplyvom rozdielnej tepelnej akumulácie materiálového riešenia stavieb. Práca je zameraná na stavby na báze dreva, vyznačujúce sa nízkou tepelnou kapacitou. V práci ...
 • Vliv lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování větraných prostor 

  Autor: Štěpánová Zdeňka; Vedoucí práce: Staněk Kamil; Oponent práce: Dohnal Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato práce se zabývá vlivem lokálních klimatických podmínek na tepelně-vlhkostní chování přirozeně větraných půdních prostor. V jedné oblasti byla vybrána čtyři klimaticky rozdílná stanoviště, na kterých probíhalo měření ...
 • Komplexní návrh obálky části výškové budovy 

  Autor: Týle Lukáš; Vedoucí práce: Stibůrková Běla; Oponent práce: Kumšta Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem mé diplomové práce bylo komplexně navrhnout opláštění a střechu části výškové budovy v Londýně. Jedná se o Sky Lounge Bar v posledních dvou podlažích 183metrové budovy. Zadáním je opláštění formou lehkého obvodového ...
 • Metodologie tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů 

  Autor: Vojta Lukáš; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Janíček František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Tato diplomová práce pojednává o metodologii tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů. V první části je tato problematika popsána z obecného hlediska. Nejprve je provedena obecná rešerše, kde jsou popsány jednotlivé ...
 • Rekonstrukce výrobní haly a přístavba skladovací haly s administrativní částí 

  Autor: Andreas Dominik; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Černý Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Cílem této diplomové práce je zpracování projektu rekonstrukce výrobní haly a přístavba skladovací haly s administrativní částí společnosti zabývající se zpracováním plechů v průmyslové zóně města Tábor. Vzorovým podkladem ...
 • Zámek Liteň - nové centrum obce 

  Autor: Peřestý Kryštof; Vedoucí práce: Hulec Mikuláš; Oponent práce: Biegel Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-01)
  Diplomová práce se zabývá adaptací a zapojením soukromého zámeckého areálu do fungování obce Liteň. Návrh minimalizuje rozšiřování obce do krajiny - suburbanizaci. Nabízí alternativu využití vnitřní periferie. Začleňuje ...
 • Vyhlídková věž 

  Autor: Farkaš Tomáš; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Baierle Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-27)
  V této práci jsem se zaměřil na vytvoření 3D výpočetního modelu vyhlídkové věže Bohdanka v obci Bohdaneč, který odpovídá skutečnému provedení stavby. Statický model jsem tvořil pomocí výpočetního programu Scia Engineer. V ...
 • Využití odpadních ocelových vláken pro přípravu drátkobetonů 

  Autor: Havrda Jan; Vedoucí práce: Reiterman Pavel; Oponent práce: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím odpadních ocelových vláken jako rozptýlené výztuže do drátkobetonů. Byly provedeny porovnávací testy betonu s komerčními a odpadními drátky. Jejich problémem použití v betonových ...
 • Analýza skrytého kotevního bodu pro skleněné konstrukce 

  Autor: Minda Branislav; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Štolc Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Táto diplomová práca popisuje experimenty sklenených spojov s vloženou hlavou oceľovej skrutky, vytvorenie numerického modelu tohto spoja pomocou programu ANSYS, ktorý je totožný s uskutočnenými experimentami a parametrickú ...

Zobrazit další