Novinky

Faculty of Civil Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Příprava výstavbového projektu bytového domu v Praze - Stodůlky 

  Autor: Macková Lucia; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Kadeřábková Božena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  Předmětem této práce je prvotní studie proveditelnosti výstavbového projektu bytového domu v Praze Stodůlkách z pohledu developera. Práce si klade za cíl vytvořit podklad pro investiční rozhodnutí, zda je záměr výnosový a ...
 • Studie rekonstrukce vodního díla Těšetice 

  Autor: Roudnická Adéla; Vedoucí práce: Králík Martin; Oponent práce: Krejčí Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Vodní dílo Těšetice bylo v roce 2014 společností Vodní díla TBD a.s. stanoveno jako nevyhovující vzhledem k normě ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní (zdroj č. 6), což podnítilo Studii o návrhu ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Matyska Jan; Vedoucí práce: Gleich Vladimír; Oponent práce: Linhartová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Zadáním bakalářské práce je návrh rodinného domu v dnes již nepoužívaném zatopeném lomu, který je vzdálen 3 kilometry od vesnice Lobendava. Tato vesnice se nachází na úplném severu České republiky. Samotný lom leží v krásné ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Med Filip; Vedoucí práce: Šenberger Tomáš; Oponent práce: Mezera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Zadání bakalářské práce byl architektonický a stavebně technický návrh městského rodinného domu pro rodinu se dvěma dětmi. Objekt je situován v Jičíně v lokalitě kasáren pod Čeřovkou. Rodinný dům měl obsahovat jeden byt ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Menclová Daniela; Vedoucí práce: Košatka Bedřich; Oponent práce: Kalivoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Téma bakalářské práce je zpracování architektonické studie rodinného domu pro čtyřčlenou rodinu včetně vybraných částí z dokumentace pro provedení stavby. Návrh rodinného domu je zadán v obci Boleboř nedaleko Chomutova na ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Nguyen Manh Tuan; Vedoucí práce: Dvořák Václav; Oponent práce: Knytl Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného pro čtyřčlennou rodinu v obci Jevany. Jedná se o návrh do zalesněného prostředí s přímou návazností na Jevanský rybník. Hlavní myšlenkou návrhu je, aby se okolí a příroda ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Míšková Markéta; Vedoucí práce: Pošmourný Jiří; Oponent práce: Šourek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE STUDIE RODINNÉHO DOMU PRO ZADANOU LOKALITU. PARCELA PRO NAVRHOVANÝ OBJEKT SE NACHÁZÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6, DEJVICE, VILOVÁ OBLAST HANSPAULKA. HANSPAULKA SPOLU S OBLASTÍ BABA SE NACHÁZEJÍ NA VYVÝŠENÉM ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Nebojsová Nela; Vedoucí práce: Synek Jindřich; Oponent práce: Hlaváček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinnéhu domu typu co-housing. Tedy bydlení, kde sousedská anonymita je vystřídána přátelskou atmosférou a vzájemnou pomocí. Parcela se nachází v městské části Praha - Vinoř, konkrétně ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Mácová Jitka; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Lédl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh rodinného domu na zalesněném pozemku v obci Jevany, jehož jižní hranici tvoří břeh místního rybníku. Koncept domu vychází z respektu ke vzrostlým stromům a využívá přímé návaznosti ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Novotný Jakub; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Pošmourný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro rodinu s dvěma dětmi na pozemku v Nebušicích. Městská část Praha - Nebušice je lukrativní lokalita s typickým střetem moderní architektury s původními prvky maloměstské ...
 • Návrh fotbalové tribuny 

  Autor: Lavko Martin; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Hanzlová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Táto bakalárska práca predkladá návrh staticky nosných častí a prvkov futbalovej tribúny. Návrh je zameraný na konštrukčné prvky zo železobetónu, doplnené v najexponovanejších miestach a pri väčších rozpätiach, najmä pri ...
 • Autosalon, Louny 

  Autor: Musil Luboš; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Vodička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tématem bakalářské práce je návrh nosných prvků prefabrikované železobetonové haly. Veškeré nosné prvky jsou navrženy předběžně. Vazník je navržen podrobně se zaměřením na mezní stav použitelnosti. Průřez vazníku a jeho ...
 • Návrh a posouzení konstrukčního systému bytového domu obytného souboru "Jeremiášova" 

  Autor: Patrman Martin; Vedoucí práce: Vráblík Lukáš; Oponent práce: Kaštánek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato práce se zabývá návrhem a posouzením konstrukčního systému bytového domu v obytném komplexu Jeremiášova. Práce je zaměřena na detailní návrh železobetonové desky nad 1.PP. Tato deska je navržena jako lokálně podepřená. ...
 • Sanace vlhkostních poruch spodní stavby 

  Autor: Nývlt Michal; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Mukařovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh sanačních opatření se zaměřením na vlhkostní poruchy suterénu občanské stavby. Práce se zabývá situací, kdy je potřeba zanedbaný a nevyužívaný suterén využít pro nové účely. Projektová ...
 • Vytápění a energetická náročnost mateřské školy 

  Autor: Kubrichtová Kateřina; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Veverková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací vytápění pro provedení stavby a energetickou náročností mateřské školy. Cílem této bakalářské práce je návrh optimální otopné soustavy v mateřské škole pro zajištění tepelné ...
 • Obnova a péče o kulturní památky včetně konkrétního příkladu 

  Autor: Nedelčev Emilijan; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Podlahová Nina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Název bakalářské práce: Obnova a péče o kulturní památky včetně konkrétního příkladu Bakalářská práce řeší problematiku péče o kulturní památky stavebního charakteru. Cílem autora je v teoretické části bakalářské práce ...
 • Návrh otopné soustavy v bytovém domě 

  Autor: Kontuľ Vladimír; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Veverková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Hlavnou témou tejto práce je návrh vykurovacej sústavy v bytovom dome. Projektová časť tejto práce sa zaoberá výpočtom tepelných strát budovy, návrhom vykurovacích telies a celkovým hydraulickým výpočtom celej sústavy. ...
 • Výrobní hala Jägermeister 

  Autor: Kovář Ondřej; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Kuklíková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Tato bakalářská práce řeší problematiku navrhování nosných konstrukcí hal z lepeného lamelového dřeva. V práci jsou obsaženy všeobecné informace o technologii výroby, vlastnostech a výhodách využití lepeného lamelového ...
 • Rekonstrukce kostela v obci Zdoňov 

  Autor: Kohlová Tereza; Vedoucí práce: Čejka Tomáš; Oponent práce: Pazderka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Tato bakalářská práce se věnuje rekonstrukci kostela Nejsvětější trojice v obci Zdoňov. Jejím cílem je zmapování historie konstrukce, jejího současného stavu, provedení podrobného technického průzkumu a návrh sanací vybraných ...
 • Jablonec n/Nisou - Jižní centrum - Městskká galerie 

  Autor: Mašek Kamil; Vedoucí práce: Knytl Luboš; Oponent práce: Schejbal Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tématem diplomové práce je vypracování studie a některých částí projektové dokumentace pro stavební povolení projektu městské galerie v Jablonci nad Nisou. Stavba je umístěna v ulici Kamenná na kaskádovitém jiho-východním ...

Zobrazit další