Recent Submissions

 • Stabilita jednostranně opláštěných stěnových panelů pro dřevostavby 

  Author: Jiří Celler; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Straka Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-16)
  Tématem disertační práce jsou jednostranně opláštěné stěnové panely pro dřevostavby, ve kterých je nosný sloupek tvořen dřevěným lepeným kompozitním prvkem s průřezem ve tvaru I. Navrhování stěnových panelů s výztuhami s ...
 • Konstrukční prvky z lehkého betonu se speciální výztuží 

  Author: Tereza Cibulka; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Stehlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
  Práce se věnuje problematice lehkého betonu s pórovitým kamenivem se speciálním vyztužením se a jeho aplikace do tenkostěnných prvků. V rámci experimentálního výzkumu bylo vyrobeno několik sad desek a doprovodné vzorky. K ...
 • Využití moderních metod pro obnovu a revizi katastru nemovitosti 

  Author: Eliška Housarová; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Cajthaml Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
  Předmětem práce je analýza potenciálu moderních měřických metod pro obnovu katastrálního operátu a revizi katastru nemovitostí. Analyzované metody jsou fotogrammetrie z RPAS a pilotovaného letadla a mobilní laserové ...
 • Stabilita a únosnost vzpínadlových tlačených prutů z nerezové oceli 

  Author: Radek Píchal; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Votlučka Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Doktorská práce se zabývá stabilitou a pevností extrémně štíhlých nerezových materiálů. ocelových předpjatých sloupů. S ohledem na geometrickou a materiálovou chování a počátečních nedokonalostí těchto sloupů byly nejprve ...
 • Experimental investigation of the folding behaviour of extruded cement-bound concretes 

  Author: Ludwig Werum; Supervisor: Kalthoff Matthias; Opponent: Matschei Thomas
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  The innovative and high-performance building material textile reinforced concrete (TRC) has the potential to significantly reduce the enormous resource consumption and CO2 emissions of the construction industry. To exploit ...
 • Non-linear numerical evaluation of baroque epoch foundation structures on the example of the Broumov Group of Churches footings 

  Author: Tatiana Larionova; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Kos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
  Česká republika je domovem mnoha historických památek a míst, včetně pohádkových hradů, ikonických geografických prvků a malebných vesniček. Mnoho kostelů a kaplí na venkově bylo postaveno v 17. a 18. století barokním ...
 • Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models. 

  Author: Lucy Jane Davis; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šafář Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
  Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich bezpečnosti. Zatížitelnost ...
 • Konstrukce zastřešení nástupiště 

  Author: Hana Kolářová; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Dolejš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá statickým a konstrukčním návrhem zastřešení železničního a autobusového nástupiště. Cílem této práce je navrhnout hlavní nosné prvky konstrukce a vybrané detaily. Konstrukce se skládá ze dvou ...
 • Tenisová hala 

  Author: David Štefanovič; Supervisor: Židlický Břetislav; Opponent: Mareš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukcí tenisové haly a přilehlého sociálního zázemí. Jedná se o jednolodní halu o rozponu 27,3 metrů a délce 49,5 metrů. Výška haly v největším bodě je 10,0 metrů. Rozpon sociálního ...
 • Sportovní hala s tenisovým hřištěm 

  Author: Pavel Polanský; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Sokol Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly s tenisovým hřištěm. Nejprve bylo stanoveno zatížení konstrukce, na které byly navrženy vybrané prvky konstrukce – střešní a stěnový plášť, hlavní ...
 • Dvoulodní tenisová hala 

  Author: Eva Netíková; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Židlický Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce dvoulodní tenisové haly. Předmětem řešení je hlavní rámová vazba, štítová stěna, ztužující prvky a vybrané detaily tenisové haly. Návrh konstrukce je proveden dle ...
 • Ocelový skelet nákupní pasáže 

  Author: Ondřej Mohr; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Stančík Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Tato práce představuje návrh nosné konstrukce obchodní pasáže. Obsahuje návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů. Použitým materiálem je ocel, případně beton. Statický výpočet byl proveden podle příslušných norem. ...
 • Zdravotní technika a zpětné využití dešťových vod v bytověm domě Rohan 

  Author: Zdeněk Řanda; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací v bytovém domě Rohan na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Obsahem první části je teoretická rešerše, která se zabývá hospodařením a ...
 • Rodinný dům 

  Author: Eliška Jebavá; Supervisor: Lajda Štěpán; Opponent: Taraba Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Cílem této bakalářské práce je návrh dvougeneračního rodinného domu v centru obce Jevany nacházející se v okrese Praha-východ. Atraktivitu obce zvyšuje její poloha na kraji národní přírodní rezervace Voděradské bučiny na ...
 • Testování přesnosti a využitelnosti GNSS přijímače Trimble R12i 

  Author: Miroslav Sochor; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem otestování nového GNSS přijímače Trimble R12i, který využívá k měření tzv. kompenzaci náklonu. Přesnost a spolehlivost kompenzace náklonu byla zjišťována opakovaným měřením při různých ...
 • BIM model budovy AIR House z geodetického zaměření 

  Author: Ondřej Váňa; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Hulanová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Práce se věnuje praktickému použití BIM v geodézii. Obsahem je pomocí základních (polární metody, GNSS) a komplexních (laserové skenování) geodetických metod zaměřit stávající stav budovy AIR House, na základě zaměřených ...
 • Development and implementation of an isogeometric scaled boundary shell formulation 

  Author: Mathias Ferdinand Maria Reichle; Supervisor: Klassen Markus; Opponent: Klinkel Sven
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  In the field of numerical structural analysis, shell formulations are generally proposed to model the mechanic response of thin curved structures. Typical approaches consist in the numerical approximation of the surface ...
 • Domy Havelská č.p.506/507 (Praha 1) - fotogrammetrická dokumentace podloubí 

  Author: Anna Tichá; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Poloprutský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá fotogrammetrickou dokumentací podloubí domů Havelská čp.506/507 na Praze 1. V práci je popsán průběh od terénních a kancelářských prací až po tvorbu výsledných výstupů. Těmi je výsledný 3D ...
 • Geodetické práce při výstavbě bytových domů v Nymburce 

  Author: Alice Adamcová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem geodetických prací při realizaci stavby, všechny činnosti jsou popisovány na příkladu výstavby bytových domů ve městě Nymburk. Práce popisuje jak činnosti v terénu a kancelářské ...
 • Elektronizace a automatizace tvorby plánu BOZP na staveništi 

  Author: Tomáš Pils; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Kouba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením programu pro elektronickou tvorbu plánu BOZP na staveništi na základě vybraných parametrů. Důvodem vzniku je fakt, že se stále objevují plány, které nereflektují současnou legislativu ...

View more