News

Faculty of Civil Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kvalita vnitřního ovzduší a tepelná pohoda ve školních budovách. Efektivní metody řízení větrání ve školních učebnách bez vzduchotechniky 

  Author: Alžběta Dederová Kohoutková; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Hirš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-27)
  Hlavním tématem dizertační práce je kvalita vnitřního ovzduší a tepelný komfort ve školách. Práce se zabývá analýzou stávajících problémů větrání ve školních budovách a identifikuje parametry, které ji ovlivňují. Podle ...
 • Vícepodlažní dřevostavba 

  Author: Jakub Mejstřík; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Pošta Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
  Práce se zabývá návrhem vícepodlažní dřevostavby, která je rozdělena na prefabrikované celky smontované na staveništi. Pro prvky nosných konstrukcí je ve srovnatelné míře použito lepené lamelové dřevo a rostlé dřevo. Pro ...
 • Dřevěná administrativní budova 

  Author: Jakub Váňa; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Pošta Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
  Předmětem diplomové práce je statický návrh a posouzení dřevěné administrativní budovy. Diplomová práce zahrnuje technickou zprávu popisující navržené řešení, postup provádění a vyhodnocení výsledků protlačovacích zkoušek ...
 • Zastřešení zimního stadionu v Praze 

  Author: Robert Spálenský; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Václavík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
  Diplomová práce se zabývá tématem dřevěných nosných konstrukcí. V diplomové práci je řešen statický návrh nosné dřevěné konstrukce sportovní haly pro zimní sporty, dle platných norem ČSN EN. Součástí práce je výpočet ...
 • Konstrukce dřevěné haly v Sušici 

  Author: Anežka Suchá; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Honsejk Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dřevěné nosné konstrukce sportovní haly v Sušici. Jedná se o jednolodní stavbu s plochou střechou a rozponem 34 m. Práce se zabývá především návrhem hlavních vazeb, ...
 • Dřevěná rozhledna 

  Author: Daniel Švaříček; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Enderla Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-14)
  Obsahem této diplomové práce je statický výpočet a popis konstrukčního řešení dřevěné vyhlídkové věže umístěné na vrchu Císařský kámen v nadmořské výšce 637 m.n.m., která se nachází jihozápadním směrem od města Liberce. ...
 • Administrativní budova 

  Author: Vratislav Krejča; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Cíl této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro administrativní budovu a statickým výpočtem navrhnout a posoudit nosné prvky v tomto objektu. Systém „two by four“ neboli lehký dřevěný skelet tvoří nosnou ...
 • Analýza únosnosti ACB vozovek s využitím syntetických vláknitých výztuží 

  Author: Martin Krůta; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Melichar Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Diplomová práce je zaměřena na vlastnosti asfaltocementového kompozitu (ACB) s rozdílnými typy syntetických výztuží. Předmětem řešení teoretické části je představení jednotlivých typů syntetických vláknitých výztuží a ...
 • Provádění dlažeb za pomoci robotického systému 

  Author: Patrik Rienessl; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Šafrata Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá prováděním dláždění za pomocí robotického systému. V práci je obsažena rešerše aktuálního stavu využívání robotů k dláždění. Pokračuje popisem Průmyslu 4.0 a problematikou zavedení Stavebnictví ...
 • Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty tropického zemědělství ČZU 

  Author: Vendula Beranová; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Krupa Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Stavebně technologický projekt - Novostavba Pavilonu fakulty tropického zemědělství ČZU. Posouzení předané projektové dokumentace. Řešení prostorové, časové a technologické struktury. Návrh zařízení staveniště. Technologický ...
 • Dřevěná konstrukce zastřešení zimního stadionu 

  Author: Jan Machovec; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Diplomová práce je zaměřena na návrh nosných prvků a vybraných detailů dřevěné konstrukce zastřešení zimního stadionu. Zimní stadion se bude nacházet ve městě Písek v jižních Čechách. Hlavním nosným prvkem haly je trojkloubový ...
 • Metodika a vývoj nástroje pro zefektivnění logistiky stavebních výrobků na staveništi s pomocí BIM 

  Author: Tomáš Baier; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Michálik Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem metodiky a vývojem nástroje pro zefektivnění logistiky stavebních výrobků na staveništi s pomocí BIM. Cílem bylo navrhnout ucelenou metodiku a přijít s jednoduchým způsobem sledování ...
 • Problematika správy majetku a zajištění služeb ve školním zařízení 

  Author: Roman Vojta; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Plánička Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou způsobu zajištění správy majetku ve školním zařízení Gymnázia Prachatice. Autor zde představuje tuto organizaci a analyzuje stávající zajištění podpůrných služeb. V návaznosti ...
 • Problematika řešení klientských změn v developerském projektu 

  Author: Lenka Střelbová; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Fuksa Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku řešení klientských změn v developerském projektu v Dolních Měcholupech v Praze. Úvodní teoretická část je zejména orientována na developerský projekt, kde jsou popsány ...
 • Administrativní budova 

  Author: Václav Sulek; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Brandejs Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Cílem diplomové práce je navrhnout administrativní budovu. Půdorysné rozměry jsou 25,44 x 20,46 m. Objekt je řešen jako těžký dřevěný skelet z lepeného lamelového dřeva. Budova je podsklepená a má čtyři nadzemní podlaží. ...
 • Mrazuvzdornost hliněných omítek stabilizovaných polymery 

  Author: Michal Seidl; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Kočí Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Diplomová práce se věnuje zkoušce mrazuvzdornosti venkovních hliněných omítek stabilizovaných polymery. V rámci práce je zpracována celková rešerše problematiky hliněných omítek včetně laboratorního zkoumání, zda jsou takto ...
 • Problematika vícepodlažních dřevostaveb 

  Author: Antonín Tomeček; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Stodůlka Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Diplomová práce srovnává ekonomické a environmentální výhody a nevýhody vícepodlažních dřevěných budov ve srovnání s běžnými stavebními materiály. Posouzení je založeno na důkladném přezkoumání dřevěných stavebních systémů ...
 • Návrh betonu pro realizaci bílé vany 

  Author: Barbora El Aminová; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Kuliš Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Diplomová práce je zaměřena na komplexní řešení hydroizolace spodní stavby pomocí ucelené vodotěsné konstrukce zvané bílá vana. Počáteční kapitoly se věnují pravidlům pro návrh a realizaci bílých van. Následně jsou popsány ...
 • Bytový dům 

  Author: Miroslav Mařík; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Brandejs Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Úkolem mé diplomové práce je zpracovat návrh nosné konstrukce bytového domu. Ve svém návrhu domu se budu snažit využít co nejvíce dřevěných prvků. Bytový dům se skládá ze čtyř nadzemních podlaží. Podzemní podlaží se ...
 • Návrh opatření BOZP na výstavbu pavilonu intenzivní medicíny v areálu nemocnice v Jablonci Nad Nisou 

  Author: Daniela Třasáková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Hanyková Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-13)
  Diplomová práce se zabývá bezpečností a ochranou zdraví při práci během realizace pavilonu intenzivní medicíny v Jablonci nad Nisou. V první části práce se autor věnuje otázce, proč se vůbec zabýváme bezpečností práce, ...

View more