News

Faculty of Civil Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Veřejný prostor v podzemí 

  Author: Zuzana Tlachová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Hexner Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-30)
  Disertační práce zkoumá podzemní veřejný prostor z hlediska jeho využívání a plánování. Snaží se o jeho zasazení do kontextu. Ten nastiňuje z několika různých hledisek, mezi něž řadí vlastnictví, finanční náklady, životní ...
 • Analýza lomových procesů při kolapsech kalder 

  Author: Michael Somr; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Šejnoha Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-27)
  Kaldery jsou sopečné propadliny způsobené poškozením stropu magmatického krbu v důsledku změn tlaku uvnitř krbu. Vznik kaldery je doprovázen kruhovými zlomy, jejichž vznik se obvykle projevuje erupcemi velkých objemů ...
 • Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží 

  Author: Lenka Laiblová; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Bílek Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-15)
  Textilní beton často označován zkratkou TRC z anglického názvu Textile Reinforced Concrete je kompozitní materiál, který je stále ve fázi výzkumu, přestože je známý již druhou desítku let. Tato disertační práce se zabývá ...
 • Vliv neutronového a gama ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu 

  Author: Yuliia Khmurovska; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Patzák Bořek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
  Tato práce se zabývá numerickým a experimentálním zkoumáním vlivu ozařování na vlastnosti betonu a jeho mechanickou odezvu. Ozařování neutrony způsobuje radiačně indukovanou volumetrickou expanzi kameniva, která spolu se ...
 • Hodnocení budoucích potřeb vodních zdrojů pro zemědělství 

  Author: Ansorge, Libor; Supervisor: Dostál, Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Výpočetní a informační centrum, 2016)
 • Stochastic Micro-modelling of Historic Masonry 

  Author: John Adamek; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Biggs David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
  Historické konstrukce jsou pro společnost významným kulturním aspektem, neboť spojují současnost s minulostí. Pro zachování historických konstrukcí je nutné porozumět jejich mechanickému chování, což následně umožní posoudit ...
 • Numerical Analysis of Climatic Conditions Influence on the Current State of the St. Ann Church 

  Author: Brenda Natalie Podio; Supervisor: Krejčí Tomáš; Opponent: Kočí Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
  Broumovská skupina kostelů patří mezi symboly bohatého historického a kulturního dědictví České republiky. Jedná se o unikátní soubor devíti barokních kostelů postavených v poměrně krátké době počátkem 18. století. Jedním ...
 • Reliability Analysis of St. Barbara´s Church in Otovice 

  Author: Chandrashekhar Mahato; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
  Velkolepé historické stavby představují jednu s nejvýznamnější součástí kulturního dědictví České republiky. Symbolizují historický vývoj a poskytují cenné informace o chování, kulturním cítění a ekonomickém stavu společnosti, ...
 • The Ultimate Load Capacity of the Road Historic Steel Bridge 

  Author: Sandryne Lefebvre; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Ghafoori Elyas
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
  Velká část existující infrastruktury stárne a postupně dosahuje konce své životnosti nebo v blízké době tohoto konce dosáhne. To platí v ČR obzvláště pro ocelové silniční a železniční mosty, které byly často budovány na ...
 • Stability Analysis of St. Barbara Church in Otovice 

  Author: Ivana Božulic; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
  Analýzy stabilita z Kostel sv. Barbory v Broumovsko. Broumovsko a jeho skupina barokních kostelů představuje výjimečný příklad kombinace architektury a venkovské krajiny. Toto zvláštní dědictví vyžaduje speciální odbornou ...
 • Thermomechanical Analysis of Ancient Roman Seawater Concrete 

  Author: Torin Nicolas McCue; Supervisor: Šmilauer Vít; Opponent: Kočí Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
  Starověcí Římané uměli vyrobit vysoce trvanlivý hydraulický beton, který ve Středozemním moři vydržel přes 2000 let. Dlouhá životnost se přičítá alkalické aktivaci vulkanických materiálů bohatých na hliník, které vedly k ...
 • Conservation of 20th Century Concrete Buildings - The Case of the Strahov Stadium in Prague 

  Author: Bruno Favoretto Silva; Supervisor: Paulos Nunes Cristiana Lara; Opponent: Frankeová Dita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-07-25)
  Beton je jedním z nejdůležitějších stavebních materiálů 20. století, ale, jako každý materiál, trpí konstrukčním i morálním opotřebením. Tato práce si klade za cíl porozumět materiálům, stavebním technikám a procesům ...
 • Požární řešení kulturního domu v Českém Dubu 

  Author: Jan Tomáš; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování požárně bezpečnostního řešení objektu kulturního domu v Českém Dubu na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje tři části, revizi původního projektu, ...
 • Návrhy řešení varianty při rekonstrukci bytové jednotky 

  Author: Václav Štěrba; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Bujárek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Cílem bakalářské práce je analýza konstrukčních variant podlah a příček při rekonstrukci spojení dvou bytových jednotek (garsoniér) v bytovém komplexu v Brandýsu nad Labem a zamyšlení se nad jednotlivými variantami a ...
 • Prefabrikovaný stavební systém 

  Author: Jakub Kuchař; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Tománková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Popis systému, popis hlavních konstrukčních prvků, montážní postup, právně-ekonomická náročnost projektu. Návrh technicko - ekonomického řešení systému výstavby prefa domů. Tématem této bakalářské práce je návrh vlastního ...
 • Finanční analýza vybraných stavebních společností a porovnání s průměrnými ukazateli za odvětví 

  Author: Roman Koc; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční situace vybraných stavebních společností a jejich vzájemné porovnání s průměrnými hodnotami za odvětví a všech posuzovaných společností. Skládá se ze dvou částí, teoretické a ...
 • Systém povolování staveb v České republice 

  Author: Andrij Ivanjuk; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  V této bakalářské práci je shrnutí a srovnání možností získání stavebního povolení na území České republik. V práci je popsán zákon o územním plánování a stavebním řádu, analýza sstému povolování staveb, zainteresovaná ...
 • Vyhodnocení českého podnikatelského prostředí se zaměřením na stavebnictví a porovnání se Slovenskem 

  Author: Roland Karlubík; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Sektor stavebníctva je jedným z odvetví, v ktorom je v dnešnej dobe evidovaný nemalý počet malých a stredných podnikateľov a významne sa podieľa na tvorbe ekonomiky. Táto práca rozoberá práve tento sektor ako indikátor z ...
 • Požární řešení skladové haly v Trutnově 

  Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení skladové haly s administrativní budovou v Trutnově a statické posouzení vybraných prvků nosné konstrukce za běžné teploty a za požáru. V požárně bezpečnostním ...
 • Prohlídka a přechodnost železničního mostu v km 15,037, TU0101 

  Author: Pavla Fialová; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Stančík Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářské práce se zabývá prohlídkou a stanovením zatížitelnosti a přechodnosti stávajícího ocelového mostu. Jedná se o železniční nadjezd nacházející se u stanice Hostivice, který je tvořen sedmi nýtovanými trámovými ...

View more