News

Faculty of Civil Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Bytový dům 

  Author: Vít Střelka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dřevěného, bytového domu se čtyřmi nadzemními podlažími. Jedná se o bytový dům ze systému české firmy Novatop, která se specializuje na dřevěné konstrukce na bázi křížem lepeného dřeva. ...
 • Výrobní hala s administrativním zázemím 

  Author: Jiří Šergl; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Červený Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Cílem bakalářské práce je statické navržení a posouzení nosných prvků, vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Výrobní hala je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 35,5 x 16,5 ...
 • Ocelová konstrukce skladištní haly 

  Author: Aleš Chovanec; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mareš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh nosné konstrukce ocelové skladištní haly v Plzni. Hala je rozdělena na skladovací a administrativní část. Statický výpočet obsahuje výpočet zatížení, návrh střešního a obvodového pláště, ...
 • Mateřská škola 

  Author: Pavel Sucharda; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šebek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Cílem bakalářské práce „Mateřská škola“ je statické návrh a posouzení nosných prvků, dále vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který ...
 • Ocelová konstrukce tělocvičny 

  Author: Šimon Povolný; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Eliášová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-03)
  Cílem bakalářské práce byl komplexní návrh ocelové konstrukce tělocvičny se zázemím. Nejprve byly navrženy vodorovné nosné prvky, dále svislé nosné prvky, následně byla navržena ztužidla a na závěr byly navrženy spoje. ...
 • Autobusové nádraží 

  Author: Dominika Machačová; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Jandera Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá statickým a konstrukčním řešením ocelového autobusového nádraží. V této práci je obsaženo podrobné statické posouzení konstrukce haly a vybraných detailů. Konstrukce se skládá ze dvou částí ...
 • MŠ a ZŠ Magic Hill v Říčanech u Prahy 

  Author: Thu Linh Hoang; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Cábová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  Tato bakalářská práce je rozdělená ze dvou hlavních částí. První část obsahuje návrh a posouzení vybraných prvků konstrukce školy za pokojové teploty a poté za zvýšené teploty, druhá zjednodušené požárně bezpečnostní řešení.
 • Tuhost prefabrikovaných spojů a možnosti jejího zaručení 

  Author: Veronika Schutová; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Schwarz Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  Bakalářská práce se zabývá tuhostí prefabrikovaných spojů a jejich vlivem na statické schéma. Najdete zde rozdělení spojů podle různých kritérií: dle tuhosti, provedení a přenosu vnitřních sil. Jsou zde obecně popsány ...
 • Návrh spojů prefabrikovaných prvků s uložením do kapes 

  Author: Eliška Koišová; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  V bakalářské práci je řešena problematika ukládání prefabrikovaných prvků do kapes. V návaznosti na toto téma je také nastíněn návrh přímo i nepřímo uložených krátkých konzol pomocí příhradové analogie. K ilustraci této ...
 • Návrh ocelové konstrukce sportovní haly Pouchov 

  Author: Adam Habětínek; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem sportovní haly v obci Pouchov. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je zpracováno částečné požárně bezpečnostní řešení stavby, kde je stanovena požadovaná požární odolnost ...
 • Využití genetických algoritmů v rané fázi návrhu 

  Author: Evgenij Bogdanovič; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím genetických algoritmů v rané fázi návrhu. Cílem je seznámit čtenáře s problematikou genetických algoritmů a ukázat jak lze s jejich pomocí provést optimalizaci a proč je výhodné ...
 • Návrh předpjatého vazníku dostavby výrobní haly 

  Author: Vojtěch Černý; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Broukalová Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a posouzení předpjatého vazníku dostavby výrobní haly v obci Křeč u Pelhřimov, kraj Vysočina. Návrh a posouzení se týká předpjatého vazníku o rozpětí 14 m. Varianta předpětí ...
 • Návrh dřevěné konstrukce administrativního objektu 

  Author: Lucie Bolková; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Sokol Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce administrativní budovy v Hořicích a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Práci tvoří dvě hlavní části – projektová dokumentace v ...
 • Analýza napětí a vyztužení stěnových nosníků 

  Author: Michal Kouda; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Bílý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou stěnových nosníků. Na běžných typech stěnových nosníků jsou ukázány příslušné varianty modelů náhradní příhradoviny. Hlavním cílem této práce je analýza napětí a následné sestavení ...
 • Návrh stěnového nosníku pomocí příhradové analogie a nelineární analýzy 

  Author: Jan Svoboda; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Frantová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-02)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem stěnového nosníku za pomocí modelu náhradní příhradoviny a posouzením stěnového nosníku za pomoci nelineární analýzy. K práci jsou přiloženy výkresy tvaru stěnového nosníku, výkresy výztuže ...
 • Analýza kritických stavů při odtoku srážkových vod v obci Všenory 

  Author: Markéta Novotná; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření se srážkovými vodami v obcích. Rešerše se zabývá především moderní koncepcí městského odvodnění, která se snaží minimalizovat důsledky urbanizace a přispívá k lepší adaptaci na ...
 • Návrh vícepolového extradosed dálničního mostu 

  Author: Jan Mareš; Supervisor: Hájek Radek; Opponent: Petřík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Cílem této bakalářské práce je návrh vícepolového extradosed dálničního mostu, toto řešení bylo zvoleno na základě zpracování variantního řešení v úvodu práce. Při návrhu mostu bylo vycházeno z poznatků zjištěných v rešerši, ...
 • Rekonstrukce zemědělského objektu v Bílém Kostele nad Nisou 

  Author: Philip Karásek; Supervisor: Vlach Tomáš; Opponent: Stibůrková Běla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce zbořeniště zemědělského objektu větších rozměrů, který byl postaven v 18. století. Objekt se nachází v obci Bílý Kostel nad Nisou na severu České republiky. Cílem je analýza ...
 • Vyhodnocení spotřeby elektrické energie recirkulačních čerpadel 

  Author: Vojtěch Tluček; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Tato bakalářská práce se věnuje úspoře elektrické energie v recirkulačních systémech veřejných bazénů. V teoretické části se nejdříve seznámíme se všemi částmi recirkulačního systému veřejných bazénů, poté se zaměříme na ...
 • Návrh silničního mostu s pomocí nástrojů pro BIM modelování 

  Author: Jakub Libánek; Supervisor: Hájek Radek; Opponent: Jursík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
  Hlavním tématem bakalářské práce bylo využití BIM modelovacích nástrojů pro návrh předpjatého trámového silničního mostu. Rešeršní část byla zaměřena na současný trend zavádění BIM metod v projektování dopravní infrastruktury, ...

View more