News

Faculty of Civil Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Požární řešení kulturního domu v Českém Dubu 

  Author: Jan Tomáš; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování požárně bezpečnostního řešení objektu kulturního domu v Českém Dubu na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje tři části, revizi původního projektu, ...
 • Návrhy řešení varianty při rekonstrukci bytové jednotky 

  Author: Václav Štěrba; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Bujárek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Cílem bakalářské práce je analýza konstrukčních variant podlah a příček při rekonstrukci spojení dvou bytových jednotek (garsoniér) v bytovém komplexu v Brandýsu nad Labem a zamyšlení se nad jednotlivými variantami a ...
 • Prefabrikovaný stavební systém 

  Author: Jakub Kuchař; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Tománková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Popis systému, popis hlavních konstrukčních prvků, montážní postup, právně-ekonomická náročnost projektu. Návrh technicko - ekonomického řešení systému výstavby prefa domů. Tématem této bakalářské práce je návrh vlastního ...
 • Finanční analýza vybraných stavebních společností a porovnání s průměrnými ukazateli za odvětví 

  Author: Roman Koc; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční situace vybraných stavebních společností a jejich vzájemné porovnání s průměrnými hodnotami za odvětví a všech posuzovaných společností. Skládá se ze dvou částí, teoretické a ...
 • Systém povolování staveb v České republice 

  Author: Andrij Ivanjuk; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  V této bakalářské práci je shrnutí a srovnání možností získání stavebního povolení na území České republik. V práci je popsán zákon o územním plánování a stavebním řádu, analýza sstému povolování staveb, zainteresovaná ...
 • Vyhodnocení českého podnikatelského prostředí se zaměřením na stavebnictví a porovnání se Slovenskem 

  Author: Roland Karlubík; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Sektor stavebníctva je jedným z odvetví, v ktorom je v dnešnej dobe evidovaný nemalý počet malých a stredných podnikateľov a významne sa podieľa na tvorbe ekonomiky. Táto práca rozoberá práve tento sektor ako indikátor z ...
 • Požární řešení skladové haly v Trutnově 

  Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení skladové haly s administrativní budovou v Trutnově a statické posouzení vybraných prvků nosné konstrukce za běžné teploty a za požáru. V požárně bezpečnostním ...
 • Prohlídka a přechodnost železničního mostu v km 15,037, TU0101 

  Author: Pavla Fialová; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Stančík Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářské práce se zabývá prohlídkou a stanovením zatížitelnosti a přechodnosti stávajícího ocelového mostu. Jedná se o železniční nadjezd nacházející se u stanice Hostivice, který je tvořen sedmi nýtovanými trámovými ...
 • Návrh a posouzení variant využití vybrané nemovitosti 

  Author: Sára Ryglová; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Kadeřábková Božena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením variant využití objektu Strašnického divadla. Divadlo je zastaralé a ve špatném stavu. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá investičním ...
 • Porovnání typů certifikace budov pro ČR 

  Author: Linda Kukolová; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Hlavním tématem mé bakalářské práce je certifikování budov v České republice. Cílem práce je vytvoření přehledu o využívaných certifikačních metodách. Teoretická část je zaměřena na udržitelný rozvoj, představení jednotlivých ...
 • Optimální návrh obálky bytového domu prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC) 

  Author: Michaela Myslivečková; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Mašlár Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem optimální kombinace obálky bytových domů a tepelného zdroje prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC). Kapitoly teoretické části jsou věnovány současným tepelně technickým ...
 • Požární řešení polyfunkčního objektu 

  Author: Anna Elisová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je požární řešení polyfunkčního objektu na základě zadané projektové dokumentace. Práce je rozdělena do tří základních částí. V části A je provedena revize a optimalizace stavebního řešení objektu. ...
 • Technologická optimalizace návrhu fasádního systému ve vybraných podmínkách 

  Author: Pavel Charvát; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Kadleček Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Autor se v této diplomové práci zabývá rozborem zvolených typů fasádních systému. Následně zpracovává multikriteriální analýzu zvolených typů fasád, u kterých používá pro porovnání zvolená kritéria. Autor se v této diplomové ...
 • Vicekriteriální návrh sanace zdiva v objektu bývalého kravína 

  Author: Kateřina Blahýnková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Teršl Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Cílem této diplomové práce je zhodnocení možností návrhu sanačních metod na bývalé statkářské budově v centru obce Kostomlaty pod Milešovkou. Návrhy budou posouzeny z hlediska použitých technologií, doby trvání a finančních ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Prosek I– B1-B2 

  Author: Karolína Pechlátová; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Maxa Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Posouzení předané projektové dokumentace (pro provádění stavby) a její případné doplnění, řešení prostorové, technologické a časové struktury komplexního stavebního procesu akce včetně zpracování kontrolního a zkušebního ...
 • Geodetické práce pro přípravu projektu revitalizace rybníka v k.ú. Sedlečko 

  Author: Jakub Vynikal; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je zaměření polohopisného a výškopisného plánu v okolí rybníka Písečák v katastrálním území Sedlečko a zaměření jeho profilů dna a sedimentu. Výstupy byly následně použity pro projekt ...
 • Porovnání nákladů hrubé stavby bytového domu (SW - Kros, Eurocalc, Buildpower) 

  Author: Anastasija Gubytska; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Brožová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tématem této bakalářské práce je analýza přímých a nepřímých nákladů dle použitého rozpočtovacího softwaru. V tomto případě se jedná o rozpočtovací programy Kros, Eurocalc a Buildpower. Tyto programy pracují s cenovými ...
 • Posouzení stavby nové obalovny a ekonomika dopravy asfaltových směsí 

  Author: Veronika Malinová; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vitásek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením stavby nové obalovny a ekonomikou dopravy asfaltových směsí. Smyslem bylo určení různých kritérií, podle kterých se vyhodnocuje výhodnost investice do stavby nové obalovny živičných ...
 • Vyhodnocení měření na zkušebním nivelačním okruhu v Praze-Podbabě z etapy 1997-2017 

  Author: Elina Merdymshaeva; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením přesnosti nivelačního měření na nivelačním okruhu Praha-Podbaba z etapy 1997-2017 a vytvořením užitečného software pro zpracování ve výpočetním prostředí Matlab R2018a. Zaprve ...
 • Kontrola rovinnosti betonových panelů 

  Author: Adriana Brezničanová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá určovaním rovinnosti betónových panelov pripravovaných na použitie na letiskových pojazdových plochách. Posudzovaním rovinnosti sa zaoberá viacero noriem. Popísané sú tri normy a to norma ...

View more