Novinky

Faculty of Civil Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Analýza měřených údajů z pasivního rodinného domu 

  Autor: Friedrichová Marcela; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Zikán Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá analýzou měřených údajů z let 2014 a 2015 z rodinného pasivního domu v Koberovech. V práci je nejdříve představen analyzovaný objekt a jeho konstrukční i technické řešení. Druhá část se věnuje ...
 • Analýza evakuace osob z železničních kolejových vozidel 

  Autor: Košťák David; Vedoucí práce: Hejtmánek Petr; Oponent práce: Kučera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá problematikou specifických podmínek evakuace osob ze železničních kolejových vozidel a možností využití matematického modelování pohybu osob při tvorbě evakuačních simulací této problematiky. V ...
 • Stavebně energetická optimalizace obálky bytového domu 

  Autor: Linhart Petr; Vedoucí práce: Růžička Jan; Oponent práce: Jůna Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce je zaměřena na zjištění vlivu tvaru obálky budovy a řešení jednotlivých detailů na měrnou potřebu tepla na vytápění. Cílem je porovnat a vyhodnotit vliv jednotlivých variant řešení budovy jak prostorových ...
 • Experimentální výzkum ochrany dřevěných prvků pomocí moderních technologií 

  Autor: Houšková Tereza; Vedoucí práce: Ryparová Pavla; Oponent práce: Hlaváč Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Dřevo je obnovitelný přírodní materiál organického původu, jehož využití ve stavebnictví nabývá na popularitě. Dřevěné konstrukce nám mohou sloužit desítky let, ale pouze v případě, že je jim věnována dostatečná péče a ...
 • Návrh stavebních úprav a přístavby základní školy z hlediska stavební fyziky 

  Autor: Jelínek Jan; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Neubergová Stanislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem stavebních úprav a přístavby základní školy z hlediska stavební fyziky. V úvodu práce se věnuji především konstrukčnímu řešení stavebních úprav a přístavby. V další části celý objekt ...
 • Autonomní výzkumné stanice 

  Autor: Feber Jakub; Vedoucí práce: Lupíšek Antonín; Oponent práce: Wolf Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Cílem diplomové práce je návrh autonomní výzkumné stanice pro celoroční práci v terénu na Šumavě. Cílem práce je vymyslet koncept funkční výzkumné stanice, která bude energeticky soběstačná, mobilní a splní i co nejvíce ...
 • Dřevostavba rámového typu se zaměřením na konstrukční detaily 

  Autor: Suková Ivona; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Předložená diplomová práce se zabývá návrhem rámové dřevostavby a následným zpracováním projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení. Ve výkresové části je projekt rozšířen o část řešení konstrukčních detailů. ...
 • Pěnové sklo, jeho tepelně technické vlastnosti a využitelnost v pozemních stavbách 

  Autor: Dvořák Štěpán; Vedoucí práce: Kopecký Pavel; Oponent práce: Pavlů Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice aplikace pěnového skla v pozemních stavbách. Cílem je zjistit celkovou konkurenceschopnost pěnového skla se zaměřením na štěrk z pěnového skla. V laboratoři jsou zjištěny různé ...
 • Rekonstrukce střední školy s důrazem na energetickou náročnost 

  Autor: Lacika Jan; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Staněk Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Diplomová práce s názvem Rekonstrukce střední školy s důrazem na energetickou náročnost se věnuje stávající budově střední školy s cílem snížit její energetickou náročnost. Navrhovaná opatření ve variantách směřují k ...
 • Akustika atrií 

  Autor: Katrňáková Anna; Vedoucí práce: Nováček Jiří; Oponent práce: Novák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Diplomová práce je zaměřena na akustiku atrií. Součástí práce je teoretický podklad zabývající se prostorovou akustikou a dobou dozvuku. Byl sestaven přehled a rozbor vybraných realizovaných atrií se zaměřením na ...
 • Dům Stromů Průhonice - Optimalizace architektonického, materiálového a energetického řešení 

  Autor: Sládeček Filip; Vedoucí práce: Tywoniak Jan; Oponent práce: Růžička Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Dům Stromů Průhonice je projekt malé veřejné budovy, která nabízí vzdělávání o přírodě. Tato práce se věnuje úpravě původní architektonické studie, navržení nového konstrukčního systému a nalezení nejlepšího materiálového ...
 • Dešťová voda a její hospodaření na pozemku mateřské školy, projekt vytápění mateřské školy. 

  Autor: Hakenová Mirka; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Nekvinda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Voda je nezbytnou součástí lidského života. Kvalitní vodou často plýtváme, přitom zde existuje ekonomická a ekologická možnost využití dešťové vody.Tradiční pro nás proto v tomto směru zůstává například hospodaření s ...
 • Projekt bytového domu včetně jeho světelně technického hodnocení 

  Autor: Karasiński Marek; Vedoucí práce: Vychytil Jaroslav; Oponent práce: Neubergová Stanislava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Předmětem bakalářské práce je bytový dům v Praze. Jedná se o předběžný statický návrh nosných konstrukcí. Na základě statického návrhu je vypracována vybraná část dokumentace pro stavební povolení. V další části jsou ...
 • Využití jemné frakce recyklovaného kameniva v betonových prvcích 

  Autor: Hujer Vladimír; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Bílek Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá možností použití jemné frakce betonového recyklovaného kameniva a recyklovaného cementového prachu jako náhrady jemné frakce přírodního kameniva a portlandského cementu do betonu. Teoretická ...
 • Snižování energetické náročnosti hypermarketu 

  Autor: Vochozková Veronika; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Petlach Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí - první teoretická část se zabývá problematikou úpravy vnitřního prostředí nákupních center. Jsou zde popsány zásady větrání, filosofie návrhu hypermarketů, definovány mikroklimatické ...
 • Optimisation of the transfer carriage structure 

  Autor: Škorić Vladimir; Vedoucí práce: Demonceau Jean-Francois; Oponent práce: Wald František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  The aim of this thesis is to improve the structural system and to optimize the transfer carriagestructure. After studying the current solution, eight new solutions are proposed at the predesign stage. All of them are studied ...
 • Posouzení a návrh rekonstrukce uhelny 

  Autor: Kobulnický Jaroslav; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá podzemním betonovým objektem bývalé uhelny a tvoří ji posouzení stávající konstrukce uhelny a návrh rekonstrukce uhelny. První část práce zahrnuje stavebně-technický průzkum stávající konstrukce, ...
 • Adiabatická teplota povrchu ve vodorovné peci 

  Autor: Lišková Nikola; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Dufková Magdaléna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se věnuje tématu měření teploty v peci při požárních zkouškách ke stanovení požární odolnosti konstrukcí. Obecně uvádí do problematiky termoelektrických článků a zaměřuje se na plášťové termočlánky a deskové ...
 • Vliv PVA na vlastnosti cementového kompozitu s recyklovaným betonem 

  Autor: Jaukl Milan; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem diplomové práce je zjištění vlastností cementového kompozitu s recyklovaným betonem modifikovaným různým množstvím polyvinylalkoholem. Pozornost zaměřena především na optimalizaci zpracovatelnosti s ohledem na ...
 • Navrhování betonových konstrukcí s využitím genetického algoritmu 

  Autor: Mádlová Jitka; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Kruis Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru betonových konstrukcí. Tvary, které jsou získány pomocí vytvořeného algoritmu, mohou být dále využity jako inspirace pro návrh konstrukcí. Optimalizační proces je vytvořený ...

Zobrazit další