News

Faculty of Civil Engineering

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh křižovatky ulic Na Valech a Kremnická - Kutná Hora 

  Author: Marie Damková; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nejedlý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh přestavby křižovatky v Kutné Hoře a částí úseků přilehlých ulic Na Valech, Kouřimská, Kremnická Husova a V Mišpulkách. Varianty situačního řešení zohledňují bezpečnost provozu a ...
 • Návrh rekonstrukce Drahobejlovy ulice v Praze 

  Author: Mykyta Tishkov; Supervisor: Havlíček Tomáš; Opponent: Uhlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Cílem této bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu v celé délce ulice Drahobejlovy v Praze 8 a návrh dvou variant rekonstrukce. Práce zahrnuje seznámení s danou lokalitou, aktualizace digitálních mapových podkladů, ...
 • Rodinný dům 

  Author: Kateřina Stoulilová; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Pustějovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v Praze 9 – Kyjích. Pozemek se nachází v v ulici Jordánská. Půdorys navrhovaného domu se skládá ze dvou hlavních hmot, které rozdělují jednotlivé ...
 • Podnikatelský záměr budoucího využití objektu prodejny smíšeného zboží v obci Bystré v Orlických horách 

  Author: Lenka Horáková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Ježek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru budoucího využití prodejny potravin v obci Bystré v Orlických horách. Práce je dělena na dvě hlavní části. V první části je popsán stávající objekt včetně jeho ...
 • Vyhodnocení investice do tenisového areálu 

  Author: Linda Kukolová; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Nešporová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do tenisového komplexu. Nejprve je popsán záměr a funkce areálu, umístění a technický popis jednotlivých stavebních objektů. Další kapitola řeší analýzu trhu, kde je popsaná ...
 • Výběr a řízení subdodávek generálním dodavatelem 

  Author: Andrij Ivanjuk; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vlasák David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce je zaměřená na výběr a řízení subdodávek ve společnosti Metrostav a.s. na stavbě rekonstrukce AB Bubenská. Práce se skládá ze dvou části, z teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřená na výstavbový ...
 • Vznik a fungování nového podniku stavební mechanizace na základě fúze již existujících podniků 

  Author: Jakub Kuchař; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Rameš Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem této diplomové práce je zpracování studie o možném spojení tří podniků zabývajících se stavebně-mechanizačními pracemi. Tato studie vychází ze situace na stavebním trhu. V rámci této práce jsou prozkoumány veškeré ...
 • Porovnání mezinárodních stavebních společností s využitím finanční analýzy 

  Author: Stanislav Kubizňák; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Klekner Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Předmětem této diplomové práce je analýza finančních výkazů vybraných evropských stavebních společností, na základě které je provedena finanční analýza poměrovými ukazateli a porovnání vybraných společností. Práce se věnuje ...
 • Podnikatelský plán pro založení společnosti zajišťující stavební činnost a finanční poradenství 

  Author: Vratislav Kořínek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Kubelka Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Cílem této diplomové práce je vypracování a vyhodnocení podnikatelského plánu na založení společnosti zajišťující stavební činnost a finanční poradenství a následně rozhodnout o jeho realizovatelnosti. Práce je zpracována ...
 • Řízení změn na projektu v průběhu realizace 

  Author: Karolína Hubičková; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Kašpar Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
  Tato práce se zabývá řízením změn na dvou konkrétních projektech. Řízení změn vychází ze smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem. Teoretická část popisuje projektové řízení. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější dodavatelské ...
 • Předběžná studie proveditelnosti sportovní haly v Praze 

  Author: Jiří Krůšek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Smola Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
  Diplomová práce se věnuje zpracování předběžné studie proveditelnosti sportovní haly v Praze. Výstavbový projekt sportovní haly je umístěn v městské části Praha 5. Městská část je také investorem výstavbového projektu. ...
 • Výroba a výstavba eko domů s využitím BIM 

  Author: David Kramný; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Farář Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá využitím technologie a metodiky BIM pro potenciální standardizaci výroby a výstavby ze slaměných panelů. V úvodu je přiblížena problematika práce s alternativním ekologickým materiálem jako je ...
 • Hoření dřevotřískových desek 

  Author: Nikola Šťastná; Supervisor: Wald František; Opponent: Vyštajnová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce představuje analýzu výsledků a studii citlivosti vstupních dat validovaného virtuálního modelu zkoušky v rohu místnosti. Jednotlivé verze virtuálních modelů v práci obsahují simulaci tepelné degradace a ...
 • Zhodnocení ekonomiky zelených střech 

  Author: Josef Hofmeister; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Valeš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
  Práce se snaží pohlédnout na problematiku zelených střech z ekonomického pohledu. Zatímco přínosy zelených střech v oblasti vlivu na okolí jsou známé, pohled na realizaci zelených střech z pohledu investorského je často ...
 • Rodinný dům 

  Author: Soňa Kramolišová; Supervisor: Housa Petr; Opponent: Hájek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu pre štvorčlennú rodinu vo vilovej štvrti v Barrandove, v mestskej časti Praha – Hlubočepy. Nevýhodou tejto lokality je nadmerný hluk spôsobený vysoko frekventovanou cestnou ...
 • Rodinný dům 

  Author: Eliška Plichtová; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Pustějovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Rodinný dům se nachází v městské části Praha Kyje. Jedná se o katastrální území ve východní části Prahy. Zadáním bylo na tomto pozemku navrhnout rodiny dům pro čtyřčlennou rodinu a malou provozovnu. Hlavním cílem bylo ...
 • Rodinný dům 

  Author: Anna Myts; Supervisor: Housa Petr; Opponent: Hájek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh rodinného domu na Praze 5- Barrandově pro čtyřčlennou rodinu. Cílem práce bylo vytvořit projekt v rozsahu architektonické studie, součástí zadání bylo také zpracování vybrané technické ...
 • Rodinný dům 

  Author: Anastasiya Kovalyshyn; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Pustějovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat architektonickou studii a vybranou část jednostupňového projektu (vestupni pro stavební povolení) pro rodinný dům s kadeřnictvím v Praze 14 Kyje v ulici Jordánská. Řešený pozemek ...
 • Analýza styčníkového spoje provedeného pomocí desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky 

  Author: Petra Schindlerová; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Jána Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
  Cílem této práce je určení požární odolnosti styčníkového spoje provedeného pomocí ocelové desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky. Uvažován je styčník tažených dřevěných prutů namáhaný normovým ...
 • Požární otevřenost fasád 

  Author: Ondřej Hrdina; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Pavlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Práce pojednává o problematice určení požární otevřenosti fasád ve vztahu s požárními zkouškami fasádních systému, normovými postupy a inženýrským přístupem. Prvními kapitolami jsou úvod a motivace, kde je stručný přehled ...

View more