Recent Submissions

 • Analýza ocelových plošin v energetice s ohledem na jejich životnost 

  Author: Markéta Nguyen; Supervisor: Zatloukal Jan; Opponent: Doležel Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-16)
  Stavební konstrukce technologických zařízení se rozdělují na dva základní druhy – technologické plošiny a obslužné plošiny. Technologické plošiny tvoří nosnou konstrukci zařízení provozu a obslužné plošiny jsou určeny pro ...
 • Pokročilé víceúrovňové metody pro výpočetní homogenizaci periodických struktur 

  Author: Martin Ladecký; Supervisor: Pultarová Ivana; Opponent: Tichý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Víceúrovňové materiálové modelování je jednou ze klíčových oblastí vývoje pro budoucí průmyslová odvětví. Pro plné využítí možností víceúrovňových struktur musí být techniky víceúrovňového modelování přesné a dostupné. ...
 • Monitorování historických budov vystavených technické seizmicitě a dalším dynamickým účinkům 

  Author: Mayra Alejandra Estrella Nuňez; Supervisor: Urushadze Shota; Opponent: Zlámal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  Zachování a obnova kulturního dědictví společnosti zajišťuje zachování tradic, které vytvářejí kolektivní paměť. Z těchto důvodů je tento projekt předkládán jako reakce na potřebu monitorování struktur s cílem definovat ...
 • A new laboratory test to assess the resistance of porous materials to salt crystallization: assessment of natural stone painted with limewashes 

  Author: Vivek Namdev; Supervisor: Slížková Zuzana; Opponent: Pavlíková Milena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  ABSTRAKT Nový laboratorní test k posouzení odolnosti porézních materiálů vůči krystalizaci solí - posouzení přírodního kamene s povrchovou úpravou vápennými nátěry Vodorozpustné soli jsou velmi často příčinou degradace ...
 • Vliv okolních podmínek na stavební materiály: studium degradace materiálů v archeologických areálech Pražského hradu 

  Author: Emily Carroll Painter; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Paulos Nunes Cristiana Lara
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  Archeologizované konstrukce mají v rámci oboru konzervace památek specifické postavení: nacházejí se pod zemí, podléhají značnému znečištění solemi, jsou dlouhodobě vlhké a dochází u nich k prudkému zvlhčování a vysychání ...
 • Chateau Lobkovice: Revitalization of the Castle Grounds. 

  Author: Milica Radović; Supervisor: Kroftová Klára; Opponent: Špička Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  Zámek Lobkovice je jedním z mnoha hradů na území České republiky. První stavba zde vznikla již ve XIV. století, od té doby však stavební vývoj prošel několika úpravami. V průběhu staletí své existence byl zámek několikrát ...
 • Numerická a experimentální analýza kostelní věže sv. Jakuba v Kutné Hoře 

  Author: Madeleine Isabelle Fayle; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šána Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  Dynamická analýza nám pomůže identifikovat parametry, které jsou potřeba pro zjištění globálního chování konstrukce. To je zvláště cenné při výpočtu historických konstrukcí, kde není možné odebrat vzorky pro destruktivní ...
 • Návrh vytápění bytového domu 

  Author: Roman Pohl; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-27)
  Bakalářská práce se věnuje návrhu vytápění bytového domu v České republice pomocí stropních panelů (s možností chlazení). Projektová část obsahuje výpočty tepelných ztrát a na ně navržená otopná tělesa, dimenzování potrubí, ...
 • Zapojení environmentálních dat do cenové databáze pro stavební rozpočty: Metodika a případové studie 

  Author: Marie Nehasilová; Supervisor: Lupíšek Antonín; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
  Práce se zabývá hodnocením budov metodou LCA (life cycle assessment). Cílem práce je poskytnout pro toto hodnocení data, která ho udělají dostupnějším a jednodušším. Cíle bude dosaženo propojením rozpočtářské databáze s ...
 • Jednolodní tenisová hala 

  Author: Michal Peukert; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Eliášová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem ocelové konstrukce sportovní haly. Statický výpočet zahrnuje pouze část haly, ve které se nachází tenisový kurt. Jedná se o rámovou konstrukci složenou ze štítových stěn, typických ...
 • Ocelová konstrukce skladištní haly 

  Author: Lukáš Hozman; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Cílem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladištní haly a vytvoření výkresové dokumentace. Posouzení ocelové konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Jedná se o halu obdélníkového ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Author: Pavel Bartůšek; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Židlický Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tématem bakalářské práce je statické a konstrukční řešení ocelové konstrukce sportovní haly v Praze. Jedná se o konstrukci s plochou střechou a dvěma střechami pultovými. Rozměr konstrukce je přibližně 24,75 x 74 x 7,35 ...
 • Sportovní hala s obloukovou střechou 

  Author: Mykyta Matiukhov; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mareš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Práce je zaměřena na statické posouzení ocelové konstrukce sportovní haly s obloukovou střechou. Konstrukce má obdélníkový půdorys o rozměru 24x54 m. Budova je řešena jako obloukový vazník uložený na sloupy. Prostorovou ...
 • Problematika 3D tisku z betonu 

  Author: Jan Machovec; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Keppert Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tato disertační práce pojednává o vývoji a využití technologie 3D tisku ve stavebnictví, konkrétně při 3D tisku z betonu. 3D tisk z betonu je v současné době trendem, od kterého si mnozí slibují zefektivnění stavebnictví, ...
 • Most přes řeku Sázavu ve Čtyřkolech 

  Author: Adam Kyp; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Foglar Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cílem této bakalářské práce je návrh náhrady stávajícího mostu přes řeku Sázavu v obci Čtyřkoly. V úvodní části práce jsou vypsány základní údaje o lokalitě objektu, které ovlivnily finální návrh konstrukčního řešení mostu ...
 • Využití pojiva na bezcementové bázi k návrhu malty pro 3D tisk 

  Author: Martin Hunčík; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Šulc Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Práce se zabývá úpravou a implementací bezcementového pojiva Sorfix pro prostředí 3D tisku z betonu. Nejprve je vysvětlena potřeba pro zkoumání, následována popisem procesu 3D tisku. Teoretická část se soustřeďuje na ...
 • Vyhotovení geomatrického plánu pro rozdělení pozemnku a vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku 

  Author: Tomáš Chmelíček; Supervisor: Tauchman Martin; Opponent: Valenta Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou geometrického plánu v teoretické rovině a také v rámci praktického příkladu. Cílem práce je vytvoření geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene k ...
 • Význam BIM Execution plánu (BEP) ve výstavbových projektech a jeho aplikace na konkrétním projektu 

  Author: Michaela Chotová; Supervisor: Synek Jaroslav; Opponent: Sprisl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace metody BIM (Building Information Modeling) ve stavebnictví. Řeší teoretické i praktické otázky této metody se zaměřením na tvorbu dokumentu Plán realizace BIM (BIM ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Pardubice, Ohrazenice 

  Author: Ondřej Klapka; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Stavebně technologický projekt – Bytový dům – Pardubice, Ohrazenice Hlavní náplní této bakalářské práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu v Pardubicích, kdy se autor zabývá řešením prostorové, ...
 • Křížem vrstvené dřevo 

  Author: Šimon Matějka; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cílem teoretické části práce je představit mechanismy přenášení zatížení a z nich vycházející návrhové postupy pro výpočty lepeného a šroubovaného CLT za běžné teploty i za požáru. V práci jsou představeny modely známé z ...

View more