Recent Submissions

 • Udržitelná turistika jako součást koncepce českých měst zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO 

  Author: Renata Koubková; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Hexner Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-04)
  Práce se zabývá udržitelným turismem v českých regionálních městech s památkami zapsanými na seznamu světového dědictví UNESCO. Udržitelný turismus je zkoumán z hlediska přibývající intenzity turistického ruchu a jejího ...
 • Konstitutivní model porušení dřeva trhlinami při tahově-smykovém namáhání 

  Author: Eliška Šmídová; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Tippner Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
  Dřevo a dřevěné materiály se řadí mezi nejčastěji používané konstrukční materiály dob minulých i současnosti, které nezatěžují životní prostředí a jsou energeticky úsporné s nízkými náklady. Vhodný konstitutivní model, ...
 • Modelování omocí modelů CFD se zaměřením na optimalizaci 

  Author: Ondřej Švanda; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Stanko Štefan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
  celou řadou výzkumných a aplikačních prací. Tyto modely využívají různé přístupy od snahy po čistě deterministický přístup po snahy o zobecnění kalibrovaných empirických modelů. Nicméně vzhledem k velké složitosti procesů ...
 • Revize požadavků na požární bezpečnost ETICS 

  Author: Filip Tichava; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Zelem Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
  Změna Českých požárních požadavků na ETICS, ke které došlo v roce 2016, vyvolala v komunitě požárních techniků debatu. Někteří tvrdí, že nové změny jsou příliš benevolentní a jiní je považují za přísné. Tato práce ukazuje ...
 • Optimalizace betonových konstrukcí z hlediska environmentálních vlivů a trvanlivosti 

  Author: Anna Horáková; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Kasal Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
  Disertační práce se zaměřuje na betonové konstrukce z pohledu environmentálních vlivů a trvanlivosti. Shrnuje poznatky z odborné literatury ohledně hodnocení konstrukcí z hlediska dopadů na životní prostředí, ohledně ...
 • Analýza hydroizolačních technologií pro sanaci historických objektů 

  Author: Denisa Boháčová; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Hrdoušek Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
  Práce se zabývá experimentálním ověřením vybraných vlastností materiálu elastomerní polyurey jak laboratorně, tak in-situ a analýzou možnosti použití těchto moderních i speciálních tradičních technologií při rekonstrukci ...
 • Vývoj mikrostrukturních scintilátorů pro neutronové zobrazování stavebních materiálů s vysokým rozlišením 

  Author: Jan Crha; Supervisor: Trtík Pavel; Opponent: Sklenka Ľubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-23)
  Existuje mnoho způsobů jak lze neutrony detekovat. Scintilační detektory však nabyly pro neutronové zobrazování vysadního postavení. Ve většině nejmodernějších pracovišť neutronového zobrazování jsou proto scintilační ...
 • Aborpční vlastnosti jílových materiálů 

  Author: Jakub Diviš; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Žabičková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-18)
  Využíváním nízkouhlíkových materiálů se může snížit negativní dopad stavebnictví na životního prostředí. Při vhodné kombinaci těchto materiálů, a optimalizovaným projektovým řešením, dojde k úspoře neobnovitelných strategických ...
 • Návrh nosné konstrukce administrativní budovy s aplikovanými výsledky z experimentu dřevobetonové nosné stropní konstrukce 

  Author: Jan Jochman; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Jirka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
  Diplomová práce se věnuje návrhu nosné konstrukce administrativní budovy s aplikovanými výsledky z experimentu dřevobetonové nosné stropní konstrukce. Práce je rozdělena na dvě ucelené části. První část se zabývá vyhodnocením ...
 • Administrativní budova 

  Author: Vojtěch Kremláček; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Jermoljev David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
  Náplní diplomové práce je návrh nosné konstrukce vybrané čtyřpodlažní administrativní budovy. Konstrukční systém je navržen jako těžký dřevěný skelet v kombinaci s dřevěnými žebrovými prvky Novatop a ztužujícím železobetonovým ...
 • Administrativní budova 

  Author: Jiří Šergl; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Brandejs Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
  Cílem diplomové práce je statické navržení a posouzení nosných prvků, vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Administrativní budova je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,5 ...
 • Dřevěná rozhledna 

  Author: Diana Al-Jawahiri; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Pošta Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
  Objektem této práce je dřevěná rozhledna ve tvaru hyperboloidu. Je navržená z šikmých sloupů, které odpovídají řídicím přímkám v obou směrech. Cílem práce je návrh nosných prvků rozhledny a vybraných spojů, jejich posouzení ...
 • Revitalizace nevyužívaných železničních ploch 

  Author: Jiří Kugl; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Hexner Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
  Území ČR je charakterizováno nejen velmi hustou sídelní strukturou, ale také velmi hustou sítí železnic, vleček a nákladových nádraží. Jejich plošná rozsáhlost nicméně již mnohdy neodpovídá reálným současným potřebám ...
 • Nová koncertní síň pro Prahu na Vltavské 

  Author: Lucie Krotilová; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Biegel Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Předmětem diplomové práce je návrh objektu koncertní síně pro Prahu na Vltavské a urbanismus části lokality Bubny-Zátory podle zadání Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy. Kromě současného neutěšeného stavu ...
 • Zastřešení zimního stadiónu v Chomutově 

  Author: Šimon Povolný; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Beran Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Cílem diplomové práce je návrh konstrukce zastřešení zimního stadiónu s využitím předpínaných táhel. Byl proveden návrh a posouzení následujících prvků: nosné oblouky, předepnutá táhla, příhradové vazníky, sloupy a ztužidla. ...
 • Nová koncertní síň pro Prahu na Vltavské 

  Author: Martina Kubínová; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Biegel Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Předmětem diplomové práce je návrh nové budovy Koncertní síně pro Prahu na nábřeží Kapitána Jaroše v pražských Holešovicích. Samotné diplomové práci předcházel návrh urbanistické zástavby, který měl zdůraznit významnou ...
 • Nádražní hala Brno 

  Author: Petr Brodec; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a statickým návrhem ocelové konstrukce nádražní haly. Na základě předběžného výpočtu 4 variant je vybráno výsledné řešení, pro který je zpracován podrobný statický výpočet. Hlavní ...
 • Analýza technologických procesů robotického zdění a 3D tisku 

  Author: Irina Derevianko; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Kubík David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Cílem této diplomové práce je provést průzkum současného stavu použití moderních technologií, jako jsou roboti a automatizované systémy, v procesů výstavby. Na bázi fakultního projektu „TH04010329 - Autonomní robotický ...
 • Rodinný dům 

  Author: Tomáš Mužík; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Dvořák Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s kanceláří architekta v oblasti Praha - Dubeč. Cílem práce bylo vytvoření návrh projektu na rodinný dům v rozsahu architektonické studie. Součástí zadání bylo zpracování ...
 • Ocelová konstrukce průmyslového modulu 

  Author: Dominika Machačová; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Korejčík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
  Tato diplomová práce se zabývá statickým a konstrukčním řešením ocelové konstrukce průmyslového modulu. Součástí této práce je statické posouzení ocelových a dřevěných prvků a jejich detailů. Hlavní nosné prvky jsou tvořeny ...

View more