Novinky

Faculty of Civil Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Požární řešení hotelu 

  Autor: Müllerová Andrea; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Hlavním tématem bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení hotelu s restaurací a business částí v Praze 6, ulice Letecká. V první části bylo zhotoveno stavebně technické posouzení zadaného objektu a navrženy jeho ...
 • Požární řešení autosalonu 

  Autor: Zeman Filip; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Předmětem bakalářské práce jsou tři základní části. První část se zabývá revizí stavebního objektu z hlediska požární prevence a statiky. Ve druhé části je zpracováno podrobné požárně bezpečnostní řešení stavby. Třetí část ...
 • Kritéria pro výběr, přípravu a opracování náhradního kamene určeného pro opravy kvádrového zdiva - sedimentární horniny 

  Autor: Bláha, Jiří; Buzek, Jaroslav; Cihla, Michal; Hejný, Lukáš; Chamra, Svatoslav; Kovářová, Kateřina; Panáček, Michal; Rafl, Tomáš; Rybařík, Václav; Schröfel, Jan
  (2016)
 • Rodinný dům 

  Autor: Krajíčková Iveta; Vedoucí práce: Košatka Bedřich; Oponent práce: Kalivoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Zadáním bylo navrhnout rodinný dům pro minimálně čtyřčlennou rodinu v Boleboři u Jirkova, což je podhorská vesnice v podhůří Krušných hor. Návrh by měl odpovídat kvalitnímu modernímu bydlení ve specifickém venkovském ...
 • Studie migračního zprůchodnění jezu na řece Otavě v obci Katovice 

  Autor: Vavruška Vít; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: David Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Zadáním bakalářské práce je zpracovat možnosti migračního zprůchodnění jezu v Katovicích na řece Otavě. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na teorii zprůchodňování jezu a migračních překážek. Je zde ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Kuncová Klára; Vedoucí práce: Košatka Bedřich; Oponent práce: Kalivoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Zadáním bylo navrhnout rodinný dům v podhorské oblasti v Boleboři u Jirkova. Navržený dům je solitér ve svažitém terénu. Je umístěn při okraji západního pozemku, aby bylo možné využít největší plochy zahrady. Hmota budovy ...
 • Požární řešení bytového domu Vršovice s rozšiřující tématickou částí 

  Autor: Trsek Vojtěch; Vedoucí práce: Pokorný Marek; Oponent práce: Hejtmánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  V první části bakalářské práce se zabývám požárně bezpečnostním řešením bytového domu Vršovice. V druhé rozšiřující části se zabývám řešením požárních pásů na fasádách a střechách objektů. V rozšiřující části nastiňuji ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Kyselý Jan; Vedoucí práce: Hlaváček Michal; Oponent práce: Košatka Bedřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Zadáním BP bylo navrhnout rodinný dům na svažité parcele v obci Lukášov nedaleko Liberce. Severní svah nabízí dobrý výhled do údolí, ale i na klidnou sousedící louku. Tyto výhledy v kombinaci s odcloněním pohledů na jediný ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Křápková Aneta; Vedoucí práce: Mezera Petr; Oponent práce: Gleich Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Obsahem této bakalářské práce je studie a projekt rodinného domu s přidanou funkcí čajovny určenou pro veřejnost. Navrhovaný dům se nachází v ulici Na Bohdalci v Praze 10. Hmotové řešení domu reaguje na koncept i na výhled ...
 • Využití dat z leteckého laserového skenování pro vyhledávání a dokumentaci historických objektů 

  Autor: Carda Jiří; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Faltýnová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tématem této bakalářské práce bylo využití dat leteckého laserového skenování a z nich dále vytvořéného digitální modelu reliéfu pro vyhledávání historických objektů na ploše tzv. oblasti Východ. Použitá data stínovaného ...
 • Test zpracování dat z permanentních GNSS stanic programy Trimble Business Center, Trimble Total Control a Leica Geomatic Office 

  Autor: Steidl Václav; Vedoucí práce: Seidl Michal; Oponent práce: Dušek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením programů na zpracování GNSS dat na spojnici dvou permanentních stanic GOPE a NKOS v programech Trimble Business Center, Trimble Total Control a Leica Geomatic Office. Hodnocení je ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č.532C v úseku žst. Čelákovice (mimo) - žst. Kostelec nad Labem (včetně) 

  Autor: Šuk Jan; Vedoucí práce: Břešťovský Petr; Oponent práce: Zvěřina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 532C v úseku železniční stanice Čelákovice (mimo) - železniční stanice Kostelec nad Labem (včetně) s maximální rychlostí 100 km/h. Práce obsahuje čtyři ...
 • Technicko-ekonomické porovnání variant provedení podzemní stavby 

  Autor: Povýšil Bohdan; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tománek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování hodnotové analýzy variant provedení zemních prací na konkrétním projektu "Intenzifikace čistírny odpadních vod v Dolních Břežanech". Hodnotová analýza je vytvořena s cílem, aby ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Kaletová Šárka; Vedoucí práce: Kročák Jaromír; Oponent práce: Šikola Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem této bakalářské práce byl návrh rodinného domu pro čtyřčleNnou rodinu v malebném jihočeském kraji nedaleko vodní nádrže Lipno. Pozemek se nachází v nezastavěném území mezi silnicí vedoucí z Frymburka do Lipna nad ...
 • Zámek Frýdlant - zpracování mapové a plánové dokumentace 

  Autor: Plavcová Tereza; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Zimová Růžena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním dostupných mapových podkladů doplněných o plánovou, fotografickou a obrazovou dokumentaci Frýdlantského hradu a zámku. Významnými podklady jsou především povinné císařské otisky ...
 • Železniční zastávka a náměstí v Praze, Horní Měcholupy 

  Autor: Stark Martin; Vedoucí práce: Kotas Patrik; Oponent práce: Šafránek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  NÁDRAŽÍ V HORNÍCH MĚCHOLUPECH JE PRVNÍ ZASTÁVKA VLAKU VE SMĚRU JÍZDY DO PRAHY A DÁLE TVOŘÍ PŘÍMÉ SPOJENÍ DO CENTRA. V SOUČASNÉ PODOBĚ TVOŘÍ KVŮLI JEDINÉ MOŽNOSTI, JAK PŘEJÍT KOLEJIŠTĚ, BARIÉRU ÚZEMÍ. TAKÉ NENÍ PŘÍLIŠ ...
 • Návrh alternativního řešení nosného systému budovy s užitím předpjatého betonu a systémových táhel 

  Autor: Hrubý Daniel; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Hendrich Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Diplomová práce se zabývá alternativním návrhem nosné konstrukce části polyfunkční budovy Quadrio. Řešená část je specifická svým tvarovým řešením, kdy šest nadzemních podlaží objektu je vykonzolováno téměr o 9,0 m přes ...
 • Polyfunkční dům Vinohradská 

  Autor: Korda Pavel; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Zachová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Cílem diplomové práce je řešení polyfunkčního domu, vnitrobloku a přilehlého parteru. Návrh svou koncepcí navazuje na předdiplomní projekt, jejímž zadáním byla humanizace magistrály v centru Prahy. Vybrané území pro řešení ...
 • Polyfunkční dům, Liberec - Perštýn 

  Autor: Štojdlová Veronika; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Neuman Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
  Předmětem diplomové práce je návrh Polyfunkčního domu v nově navrženém území Liberec -Perštýn. Navrhovaná stavba se nachází v severní části území a vytváří tak vstupní prostor do nově navrženého centra bydlení a administrativy. ...
 • Wellnesscentrum Hagibor 

  Autor: Hájková Katarína; Vedoucí práce: Kopřiva Miloš; Oponent práce: Kabriel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Studie wellnesscentra Hagibor v Praze řeší nové prostory s funkcí sportovní, rekreační, gastronomickou a komerční. Stavební parcela se nachází přímo na centrálním náměstí lokality Hagibor. V okolí stavby se nachází bytové ...

Zobrazit další