Novinky

Faculty of Civil Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Možnosti dodatečného vyztužování nosníků z lepenéh lamelového dřeva 

  Autor: Klapálek Pavel; Vedoucí práce: Melzerová Lenka; Oponent práce: Surovec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
  Cílem této práce je prozkoumat možnosti dodatečného vyztužování nosníků z lepeného lamelového dřeva. Kromě úvodního popisu historie, způsobů výroby a použití lepeného lamelového dřeva jsou popsány i možné a používané způsoby ...
 • Vliv prostředí na materiálové charakteristiky betonu a sádry 

  Autor: Ťoupek Richard; Vedoucí práce: Plachý Tomáš; Oponent práce: Petřík Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-09)
  Disertační práce je zaměřena na popis mechanických vlastností sádry a betonu v návaznosti na praktické využití při návrhu konstrukcí a výstavbě. Teoretická část práce je věnována zkušebním metodám, souvisejícím normám a ...
 • Ztráta příčné a torzní stabilit hybridních nosníků z oceli a skla 

  Autor: Pravdová Iva; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Kruis Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-24)
  Skleněné konstrukční prvky mají v současné architektuře nezastupitelné místo zejména kvůli transparentnosti tohoto materiálu. Vyvíjí se různé hybridní konstrukční prvky, ve kterých se kombinuje sklo s jiným materiálem ...
 • Hodnocení vnitřního prostředí kulovým stereoteploměrem 

  Autor: Prokšová Zuská Lenka; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Mathauserová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-23)
  Úvodní část disertační práce se zabývá oblasti vnitřního prostředí a zaměřuje se především na nerovnoměrnou tepelně-vlhkostní složku prostředí a na platnou legislativu. V teoretické části disertační práce je dále představen ...
 • Návrh zesílení stávajícícho železobetonového mostu 

  Autor: Hornof Max; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Petřík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato bakalářská práce se zabývá zesilováním železobetonových nosných konstrukcí. V práci je nejdříve zpracována rešerše na způsoby zesilování. Dále je zpracován návrh zesílení stávajícího mostu externím předpětím. Návrh ...
 • Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Berounský drncák" 

  Autor: Luongová Ngoc Anh; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Rotter Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-11)
  Předmětem této bakalářské práce je podrobná prohlídka a přepočet stávajícího železničního mostu v Praze-Zbraslav. Při podrobné prohlídce byl ověřen skutečný stav mostního objektu. Podle zjištěných skutečností byl vyhodnocen ...
 • Rámec pro zpracování a vizualizaci předpovědi a historických dat o počasí a vlnách 

  Autor: Bucek Lubomír; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Landa Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro stahování, zpracování a publikování meteorologických dat o počasí a vlnách pomocí open-source technologií. V textu práce jsou nastíněny souhrnné informace a historie ...
 • BOZP silničních staveb 

  Autor: Březina Václav; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Černá Miloslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Tato diplomová práci řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi silničních staveb. Autor se zabývá legislativou řešící BOZP silničních staveb a jejími nedostatky. Určuje specifikace plánu BOZP ...
 • Návrh administrativní budovy s důrazem na energetickou náročnost 

  Autor: Vávrová Zuzana; Vedoucí práce: Fiala Ctislav; Oponent práce: Handlíř Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem této práce byla optimalizace zadání (studii) administrativní budovy z hlediska energetické náročnosti (minimalizace energie na vytápění), vytvoření vybraných částí projektové dokumentace pro stavební povolení na ...
 • Plně elektrifikovaná administrativní budova 

  Autor: Urban Marek; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Chrz Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením plně elektrifikované budovy s hybridní fotovoltaickou elektrárnou. Cílem práce je zejména vytvoření alternativních variant systému vytápění a chlazení a následné porovnání s původním ...
 • Likvidace odpadních vod v horském penzionu Kraličák - Hynčice pod Sušinou 

  Autor: Žďárská Barbora; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Kuřátková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato práce se zabývá problematikou odpadních vod z horského penzionu a jejich biologickým způsobem čištění. Podrobně rozebírá dva vybrané postupy likvidace odpadních vod, a to skrze domácí čistírnu odpadních vod a kořenovou ...
 • Přestavba administrativní budovy na pasivní bytový dům 

  Autor: Vacková Lýdie; Vedoucí práce: Svoboda Zbyněk; Oponent práce: Drmlová Miluše
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Práce se zabývá návrhem přestavby nevyužívané administrativní budovy na pasivní bytový dům. Nejprve je zpracována koncepce dispozic s návrhem jednotlivých konstrukcí a výplní otvorů. Pásová okna, která dominují podélným ...
 • Úklid staveniště - součást komplexní podpory pozemní výstavby 

  Autor: Benetka Radek; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Nováková Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem práce je komplexně prozkoumat problematiku úklidu na staveništi jako podpůrnou činnost při zhotovování stavby a vliv čistoty, pořádku na bezpečnost, kvalitu práce a samotný výkon pracovníků. Další část se zaměřuje ...
 • Optimalizace využití kancelářských prostor 

  Autor: Bartošová Adéla; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Tichá Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce je zaměřena na využití a optimalizaci kancelářských prostor. Seznamuje s historií a vývojem těchto prostor a služeb s nimi spjatých. Popisuje druhy prostor, jejich dělení a specifikace jednotlivých prostor. ...
 • Větrání administrativního provozu - porovnání běžného a personalizovaného systému 

  Autor: Belov Váchová Marcela; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Petlach Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému větrání do administrativního provozu budovy. Řešení je zpracováno ve dvou variantách. První variantou je běžný systém větrání a druhou variantou je systém s osobním větráním. V ...
 • Návrh vytápění administrativní budovy 

  Autor: Zábranský Lukáš; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kvasnička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Ve své práci jsem zpracoval návrh vytápění administrativní budovy v úrovni projektu pro provedení stavby. V další části práce jsem navrhl alternativní zdroj tepla v podobě tepelného čerpadla. Dále jsem udělal porovnání ...
 • Vytápění a větrání zázemí Aeroklubu 

  Autor: Suchánek Lukáš; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Brotánek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  V bakalářské práci je řešena problematika větrání a vytápění provozního objektu lokálního letiště s celoročním provozem. Samotnému projektu předchází teoretická úvaha o problematice větrání. Z té je dále rozvinuta koncepce ...
 • Bytový dům Velké Popovice - návrh vodovodu a kanalizace 

  Autor: Pekárek Jakub; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Nigoš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Bakalářská práce se zabývá stavebním objektem nacházejícím se ve Velkých Popovicích. Hlavní činností je řešení návrhu vnitřního vodovodu a kanalizace daného objektu.
 • Plošné vytápění a chlazení administrativní budovy 

  Autor: Ceralová Kristýna; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Kvarda Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Cílem této bakalářské práce byl koncepční návrh plošného stropního sálavého vytápění administrativní budovy, které je možné využít i pro chlazení. V souvislosti s vytápěním a chlazením bylo okrajově řešeno i větrání zadané ...
 • Požární ochrana žárovým zinkováním 

  Autor: Raszková Sylvie; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Chlouba Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Diplomová práce navazuje na tuzemský a mezinárodní výzkum zabývající se vlivem žárového zinkování na teplotní chování ocelových konstrukcí a jejich požární odolnost. Úvodní část práce shrnuje současný stav poznání problematiky ...

Zobrazit další