Recent Submissions

 • Vysoce výkonné betonové směsi obsahující skleněný prášek 

  Author: Diana Mariaková; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Kočí Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-01)
  Tato práce se zaměřuje na využití skelného prachu z různých zdrojů. Jedná se především o odpadní sklo, které pochází ze střepů z komunálního odpadu a staré sklo z fotovoltaických panelů z důvodu končící životnosti těchto ...
 • Křehký lom vrstvených skleněných konstrukčních prvků 

  Author: Jaroslav Schmidt; Supervisor: Janda Tomáš; Opponent: Eliáš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-30)
  V posledních desetiletích bylo vyvinuto mnoho modelů poškození, ale většina z nich se stále potýká s problémem simulovat poškození bez dodatečných ad hoc kritérií nebo bez nutnosti náročné implementace. Zejména modely ...
 • Ekolgický šetrný kompozitní materiál na bázi povrchově upravené řepkové slámy 

  Author: Jaroslav Čižmodij Dušek; Supervisor: Jerman Miloš; Opponent: Vaněrek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-28)
  Práce se zabývá využitím druhotné zemědělské produkce v podobě řepkové slámy ve stavebnictví. V teoretické části je shrnuto využití řepky a statistická data o výsevu této plodiny. V experimentální části jsou jednotlivě ...
 • Tlačená betonová deska s rozptýlenou výztuží ve styčníku spřažené ocelobetonové rámové konstrukce 

  Author: Petr Červenka; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Bajer Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
  Tato disertační práce se zabývá deskou z betonu vyztuženého ocelovými vlákny (drátkobetonu) v tlaku jako komponentou spřaženého ocelobetonového rámu. Na základě výsledků experimentu s ocelobetonovou konstrukcí reálných ...
 • Static Stress Analysis of the Janov Dam - Historic Gravity Dam 

  Author: Constantin Gourd; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Svejkovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
  Tato práce se zabývá vlivem hydrostatického a tepelného zatížení na vývoj statických napětí a deformace v gravitační přehradě Janov pomocí modelu konečných prvků (MKP). Prvním krokem je popis procesu vývoje modelu, jako ...
 • Experimental investigation of climate effects on historical building materials: the Gothic towers of Prague 

  Author: Saray Soranyelly Sepulveda Cruz; Supervisor: Cacciotti Riccardo; Opponent: Weiss Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
  V posledních letech se výrazně zvýšily degradační procesy stavebních materiálů, jako je kámen, k čemuž přispěly vlivy četnosti a velikosti klimatických jevů. To lze dnes pozorovat u památek velkého historického významu, ...
 • Statická analýza Juditiny věže v Praze 

  Author: Safa'A Burhan Mohammad Joudeh; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Burgetová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
  Juditina věž v Praze je národní kulturní památka velkého významu. Je jednou z věží Karlova mostu na Malé straně proti proudu Vltavy. Materiálové a konstrukční řešení je velmi rozmanité – kamenné zdivo, cihelné klenby a ...
 • Winery Chlumčany u Loun: Revitalization of the Winery Grounds 

  Author: Daniel Aguado Hernandez; Supervisor: Kroftová Klára; Opponent: Začal Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
  El objetivo del estudio de caso presentado es la revitalización de la bodega histórica en Chlumčany , cuyos edificios y bodegas más antiguos datan del siglo XVIII. El proyecto se centra en dos aspectos principales. Los ...
 • Vliv tuhosti tesařských spojů na distribuci vnitřních sil v historických dřevěných konstrukcích 

  Author: Mason Conrad Moritz; Supervisor: Kunecký Jiří; Opponent: Fajman Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
  Tato práce se zaměřuje na popis vlivu různých parametrů, jako jsou tuhosti spojů a okrajových podmínek, na distribuci sil v dřevěných historických konstrukcí. Pro tento účel se používá variování hodnot rotační tuhosti, ...
 • Evaluation of the Broumov parish house failure, its casuality, and some ideas of remediation 

  Author: Athina Papadiamanti; Supervisor: Válek Martin; Opponent: Cacciotti Riccardo
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-28)
  ABSTRAKT Title in Czech: Vyhodnocení poruch broumovské fary, jejich příčinné souvislosti a některé náměty na sanační opatření Práce je zaměřena na vyšetření a zhodnocení stavu a faktorů přispívajících ke zhoršování stavu ...
 • Návrh a optimalizace propelerové turbíny s proměnnými otáčkami 

  Author: Eva Bílková; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Dušička Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-08)
  Vodní mikro-elektrárny představují důležitý obnovitelný zdroj elektrické energie. Jejich nízký instalovaný výkon vyvažuje velké množství dostupných lokalit. Často využívají zbytkového spádu a jejich dopad na životní prostředí ...
 • Tenisová hala 

  Author: Jiří Jahodář; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
  Cílem této bakalářské práce je dřevěné návrh tenisové haly. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet, výkresovou část a přílohy. Hala je navržena jako troj-kloubový rám, který se skládá ze stojky a ...
 • Sportovní hala 

  Author: Jan Vondrášek; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je návrh sportovní haly. Bakalářská práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet, výkresovou část včetně vybraných detailů a přílohy. Sportovní hala je řešena jako dřevěná ...
 • Mateřská škola 

  Author: Miroslav Miklas; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem ,,Mateřské školy‘‘ v Rudné. Cílem práce je statický návrh a posouzení nosných prvků, vypracovat projektovou dokumentaci a detailní řešení dle zadaného rozsahu. Školka je jednopodlažní ...
 • Dočasné pódium pro hudební festival 

  Author: Sergey Kim; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
  Tématem bakalářské práce je návrh dočasného pódia pro letní hudební festival v parku Stromovka, Praha. Práce obsahuje tři části: Technickou zprávu konstrukce podia, Zjednodušený statický výpočet pro konstrukce podia a ...
 • Administrativní budova 

  Author: Adam Suchna; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
  Cílem bakalářské práce je statický návrh a posudek administrativní budovy, dále zhotovení projektové dokumentace, posouzení z hlediska tepelně technického a vykreslení zadaných detailů. Objektem je třípodlažní administrativní ...
 • Administrativní budova 

  Author: Robin Ilťa; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
  Cílem této bakalářské práce je navržení a posouzení nosných prvků administrativní budovy a následné vypracování projektové dokumentace a detailů dle zadaného rozsahu. Administrativní budova je navržena z lehkého dřevěného ...
 • Použití dřeva na konstrukce větrných elektráren 

  Author: Jia Hui Ji; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
  Tato práce se zabývá použitím dřeva na konstrukce větrných elektráren. Bakalářská práce se dá rozdělit na dvě hlavní části. První část pojednává obecněji o větrných elektrárnách, její historii, jejich typech, principech, ...
 • Jízdárna 

  Author: Barbora Říhová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-30)
  Tématem bakalářské práce je projekt jezdecké haly. V začátku práce je řešena volba nosného systému a jeho návrh, pokračováním je projektová dokumentace řešící jednopodlažní halový objekt.
 • Stavebně technologický projekt - Vilapark Klamovka 

  Author: Václav Záhoř; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Hlava Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Hlavním obsahem této bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu dle projektu Vilapark Klamovka, který se nachází v Praze. Jedná se o druhou část Obytného souboru Klamovka, jehož první část objekt A ...

View more