Novinky

Faculty of Civil Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Strengthening of Historical Steel Bridges 

  Autor: Ogden Gary; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kolpaský Ludvík
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky na údržbu nejsou zcela ...
 • Vliv vnějšího prostředí na mikromechanické vlastnosti zubní skloviny 

  Autor: Tomanec Martin; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Práce je zaměřena na mikromechanickou analýzu negativního vlivu tekutin s vysokým podílem cukru a nízkým pH na vlastnosti zubní skloviny. Analýza je prováděna metodou nanoindentace a mikroskopie atomových sil, které umožňují ...
 • Modelling the Shear Behavior of Short Columns under Single Curvature 

  Autor: Al-Yousefi Gamil Gamal Ali Ahmed; Vedoucí práce: Mihaylov Boyan; Oponent práce: Demonceau Jean-Francois
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
  Short concrete columns are the structural members dominated with nonlinear strains distribution (D region), and they are characterized with small shear span to depth ratios. Since short columns fail in brittle shear pattern, ...
 • Benchmarking of Life Cycle Assessment for Bridges 

  Autor: Pylypchyk Liliia; Vedoucí práce: Simoes Rigueiro Maria Constanca; Oponent práce: Simoes da Silva Luis Alberto Proenca
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Bridges play essential role in the infrastructure network and are covered with the significant investment volume. In comparison to buildings, bridges are long-living structures and are designed for the minimum service life ...
 • Opatření pro stavbu v zimním období 

  Autor: Kompas Michal; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Čermák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Cílem této práce je představení metod pro vybrané stavební práce v zimním období. Autor se zabývá opatřeními pro zemní práce, betonáž, montáže kovových konstrukcí, realizaci kontaktního zateplovacího systému a dokončovací ...
 • Vlastnosti deponovaných elektrárenských popílků 

  Autor: Sokolová Kristýna; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Peterová Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu na vlastnosti deponovaných vysokoteplotních popílků. Hledá cestu pro efektivní využívání tohoto vedlejšího elektrárenského produktu ze spalování hnědého uhlí, který je ...
 • Post Elastic Behaviour and Moment Redistribution in a Double Span LTP200 Steel Trapezoidal Sheet 

  Autor: Dogar Attiq Ur Rahman; Vedoucí práce: Iqbal Naveed; Oponent práce: Wald František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
  Cold Formed Steel Trapezoidal sheets are very popular in Sweden as a roofing system for stadiums and arenas. To effectively utilize the span and field moment capacities, Lindab International uses Gerber system of joints ...
 • FEM Analysis of The Cyclic Behaviour of Steel Beam-to-Column Joints 

  Autor: Ubaid Ur Rehman Hafiz Muhammad; Vedoucí práce: Simoes da Silva Luis Alberto Proenca; Oponent práce: Silva Rebelo Carlos Alberto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-14)
  The construction of a structure undergoes several stages, each of which must be thoroughly thought. In structures that may be subject to seismic actions at some point of their use life, these considerations are especially ...
 • Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - plně dynamický výpočet 

  Autor: Pavelcová Veronika; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Šejnoha Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením účinků zemětřesení na reálnou podzemní konstrukci. Cílem práce je představení způsobu, jak zoptimalizovat návrh podzemních konstrukcí na seismické účinky. Posouzení je provedeno ...
 • Adaptive Reuse of an Old Steel Hall 

  Autor: Fechete Horia-Dan; Vedoucí práce: Dubina Dan; Oponent práce: Dogariu Adrian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
  Nowadays, great importance is given to limiting the use of non-renewable resources and decreasing the impact on the environment. The reuse of steel structures is becoming more efficient than recycling steel, which implies ...
 • Porovnání metod měření materiálové vlhkosti ve stavebnictví 

  Autor: Hora Lukáš; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Vejvoda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Ve stavebnictví se setkáváme s řadou problémů, které může způsobit zvýšená materiálová vlhkost, pokud se zabuduje do provedeného díla. Autor této práce zmiňuje požadavky maximální vlhkosti a způsoby jejího posouzení včetně ...
 • Numerical Investigations into the Seismic Behaviour of Free from Damage Joints 

  Autor: Krehnbrink Joshua Leo; Vedoucí práce: Landolfo Raffaele; Oponent práce: De Martino Attillio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  The current strategy implemented in EN 1998 for designing buildings with resistance against seismic actions is based on capacity design principles. This method allows the formation of plastic hinges into predefined parts ...
 • Experimental Investigations on Welded Built-Up Cold-Formed Steel Beams 

  Autor: Nguyen Thai Hoang; Vedoucí práce: Ungureanu Viorel; Oponent práce: Dinu Florea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
  The present thesis is dedicated to investigate the behaviour of cold-formed steel beams with composite section made of corrugated steel sheets for the web and thin-walled cold-formed steel profiles for the flanges, connected ...
 • Posouzení reálné podzemní konstrukce na účinky zemětřesení - pseudostatický výpočet 

  Autor: Poklopová Tereza; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Polák Barnabás
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá posouzením tunelové konstrukce na dynamické účinky zemětřesení pseudostatickým výpočtem s použitím metody konečných prvků a analytické metody. Samotnému zavedení účinků zemětřesení předchází ...
 • Využití prefabrikovaných instalačních jader ve výstavbě jednopodlažních rodinných dřevostaveb 

  Autor: Kremerová Alice; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Himmel Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Autorka se v této bakalářské práci zabývá popisem jednotlivých typů konstrukčních systémů dřevostaveb, způsobů zakládání a řešení hydroizolace spodní stavby. Dále popisuje prefabrikovaná instalační jádra nejen z historického ...
 • Stavebně technologický projekt čtyř bytových domů 

  Autor: Miško Petr; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Diplomová práce je stavebně technologickým projektem čtyř bytových domů lokalizovaných v Praze 22 - Uhříněves. Poskytuje návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury pro realizaci tohoto investičního celku a ...
 • Specifika vzduchotechnických rozvodů 

  Autor: Hatoň Jaroslav; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Košťák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Diplomová práce se zabývá především návrhem a montáží VZT strojoven pro nucené větrání vzduchu. Autor zachycuje nejnovější legislativu týkající se VZT jednotek, rozebírá problematiku systémů zpětného získávání tepla s ...
 • Příprava stavby při realizaci zakázky 

  Autor: Janeček Pavel; Vedoucí práce: Konvalinka Adam; Oponent práce: Klouda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Diplomová práce se zabývá realizací stavby z pohledu přípraváře generálního dodavatele stavby. V teoretické části budou probrány obecné smluvní vztahy, ekonomicko-technické a další informace o stavebním oboru, které jsou ...
 • Vliv stínění na tepelnou stabilitu ekologických domů 

  Autor: Čálková Šárka; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Douša Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Diplomová práce se zabývá problematikou tepelné stability v objektech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, v letním období. Úvod práce je věnován použití slámy, jakožto stavebního materiálu a historií jejího využívání ...
 • Zhodnocení realizace hliněných omítek 

  Autor: Redlich Jan; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Müller Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Práce se věnuje problematice provádění hliněných omítek na experimentálním slaměném objektu. Zaměřuje se na spotřebu času v průběhu samotné realizace omítek. Rozlišuje při tom rozdílnou úroveň kvalifikace pracovníků a ...

Zobrazit další