Novinky

Faculty of Civil Engineering

Podkomunita v komunitě

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Matematické modely proudění nestlačitelné tekutiny s různými typy okrajových podmínek 

  Autor: Píšová Jitka; Vedoucí práce: Kučera Petr; Oponent práce: Burda Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-30)
  Předložená disertační práce se zabývá nejznámějšími matematickými modely proudění vazké nestačitelné tekutiny s různými typy okrajových podmínek. Úvodní část popisuje vývoj studované problematiky a shrnuje její současný ...
 • Charakterizace hydratačních procesů cementových past pomocí termické analýzy 

  Autor: Scheinherrová Lenka; Vedoucí práce: Trník Anton; Oponent práce: Konvalinka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
  I přesto, že existuje velké množství odborných studií, které se zabývají mechanismy hydratace cementu, většina z nich omezuje své pozorování pouze na krátký časový interval. Pro správné pochopení hydratačních procesů je ...
 • Vliv vybraných aktivních křemičitanů na vlastnosti cementových kompozitů 

  Autor: Pokorný Jaroslav; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Jankovský Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-30)
  Betony a cementové kompozity jsou jak z historického hlediska, tak i v současnosti, široce používanými stavebními materiály. S výrobou hlavní pojivové složky, cementu, je spojena konzumace značné množství přírodních surovin ...
 • Thermal Resistance of Calcium Aluminate Cement Based Composites 

  Autor: Koňáková Dana; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Bouška Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
  Building structures can be exposed to extreme conditions during their lifetime. One of these extreme situations is fire, or more precisely, exposure to extreme temperatures. In this case, there is a high likelihood of ...
 • Multi-scale modeling of composite materials 

  Autor: Vorel Jan; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Procházka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-12-03)
  The objective of this thesis is the determination of effective thermomechanical properties of carbon-carbon (C/C) plain weave fabric composites, particularly the effective thermal coefficients and the effective stiffness ...
 • Cohesive particle model using discrete element method on the Yade platform 

  Autor: Šmilauer Václav; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Vítek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-19)
  The thesis describes implementation of particle-based model of concrete using the Discrete Element Method (DEM) using the Yade platform. DEM discretizes given domain using packing of (spherical) particles of which motion ...
 • Problematika identifikace malých těles ve sluneční soustavě 

  Autor: Tichý Miloš; Vedoucí práce: Kostelecký Jan; Oponent práce: Ron Cyril
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-22)
  V práci jsou presentovány metody identifikací malých těles sluneční soustavy, tj. planetek a komet. Je předložen stávající stav v dané problematice a jeho klíčové problémy a presentována základní metoda identifikací s ...
 • Micromechanical analysis of blended cement-based composites 

  Autor: Hlobil Michal; Vedoucí práce: Šmilauer Vít; Oponent práce: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-10-09)
  Za účelem snížení emisí CO2 vznikajících při výrobě betonu přistoupil cementářský průmysl k vývinu alternativních pojiv, které vzniknou smícháním Portlandského cementu s doplňkovými cementovými příměsmi jako např. struska ...
 • Použití cihelného obrusu v omítkových směsích 

  Autor: Čáchová Monika; Vedoucí práce: Keppert Martin; Oponent práce: Rubáš Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
  Cílem této práce je najít vhodné složení omítkové směsi, kde jako další složky vystupují vápenný hydrát a křemičité kamenivo, a současně nalézt perspektivní využití odpadních látek. Recyklovaný jemný cihelný prach se jeví ...
 • Příprava výstavbového projektu bytového domu v Praze - Stodůlky 

  Autor: Macková Lucia; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Kadeřábková Božena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
  Předmětem této práce je prvotní studie proveditelnosti výstavbového projektu bytového domu v Praze Stodůlkách z pohledu developera. Práce si klade za cíl vytvořit podklad pro investiční rozhodnutí, zda je záměr výnosový a ...
 • Studie rekonstrukce vodního díla Těšetice 

  Autor: Roudnická Adéla; Vedoucí práce: Králík Martin; Oponent práce: Krejčí Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Vodní dílo Těšetice bylo v roce 2014 společností Vodní díla TBD a.s. stanoveno jako nevyhovující vzhledem k normě ČSN 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních děl za povodní (zdroj č. 6), což podnítilo Studii o návrhu ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Matyska Jan; Vedoucí práce: Gleich Vladimír; Oponent práce: Linhartová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Zadáním bakalářské práce je návrh rodinného domu v dnes již nepoužívaném zatopeném lomu, který je vzdálen 3 kilometry od vesnice Lobendava. Tato vesnice se nachází na úplném severu České republiky. Samotný lom leží v krásné ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Med Filip; Vedoucí práce: Šenberger Tomáš; Oponent práce: Mezera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Zadání bakalářské práce byl architektonický a stavebně technický návrh městského rodinného domu pro rodinu se dvěma dětmi. Objekt je situován v Jičíně v lokalitě kasáren pod Čeřovkou. Rodinný dům měl obsahovat jeden byt ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Menclová Daniela; Vedoucí práce: Košatka Bedřich; Oponent práce: Kalivoda Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Téma bakalářské práce je zpracování architektonické studie rodinného domu pro čtyřčlenou rodinu včetně vybraných částí z dokumentace pro provedení stavby. Návrh rodinného domu je zadán v obci Boleboř nedaleko Chomutova na ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Nguyen Manh Tuan; Vedoucí práce: Dvořák Václav; Oponent práce: Knytl Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rodinného pro čtyřčlennou rodinu v obci Jevany. Jedná se o návrh do zalesněného prostředí s přímou návazností na Jevanský rybník. Hlavní myšlenkou návrhu je, aby se okolí a příroda ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Míšková Markéta; Vedoucí práce: Pošmourný Jiří; Oponent práce: Šourek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  TÉMA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE STUDIE RODINNÉHO DOMU PRO ZADANOU LOKALITU. PARCELA PRO NAVRHOVANÝ OBJEKT SE NACHÁZÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 6, DEJVICE, VILOVÁ OBLAST HANSPAULKA. HANSPAULKA SPOLU S OBLASTÍ BABA SE NACHÁZEJÍ NA VYVÝŠENÉM ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Nebojsová Nela; Vedoucí práce: Synek Jindřich; Oponent práce: Hlaváček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinnéhu domu typu co-housing. Tedy bydlení, kde sousedská anonymita je vystřídána přátelskou atmosférou a vzájemnou pomocí. Parcela se nachází v městské části Praha - Vinoř, konkrétně ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Mácová Jitka; Vedoucí práce: Šikola Petr; Oponent práce: Lédl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh rodinného domu na zalesněném pozemku v obci Jevany, jehož jižní hranici tvoří břeh místního rybníku. Koncept domu vychází z respektu ke vzrostlým stromům a využívá přímé návaznosti ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Novotný Jakub; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Pošmourný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům pro rodinu s dvěma dětmi na pozemku v Nebušicích. Městská část Praha - Nebušice je lukrativní lokalita s typickým střetem moderní architektury s původními prvky maloměstské ...
 • Návrh fotbalové tribuny 

  Autor: Lavko Martin; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Hanzlová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Táto bakalárska práca predkladá návrh staticky nosných častí a prvkov futbalovej tribúny. Návrh je zameraný na konštrukčné prvky zo železobetónu, doplnené v najexponovanejších miestach a pri väčších rozpätiach, najmä pri ...

Zobrazit další