Now showing items 1-20 of 12110

  • Udržitelná turistika jako součást koncepce českých měst zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO 

   Author: Renata Koubková; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-04)
   Práce se zabývá udržitelným turismem v českých regionálních městech s památkami zapsanými na seznamu světového dědictví UNESCO. Udržitelný turismus je zkoumán z hlediska přibývající intenzity turistického ruchu a jejího ...
  • Konstitutivní model porušení dřeva trhlinami při tahově-smykovém namáhání 

   Author: Eliška Šmídová; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Tippner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
   Dřevo a dřevěné materiály se řadí mezi nejčastěji používané konstrukční materiály dob minulých i současnosti, které nezatěžují životní prostředí a jsou energeticky úsporné s nízkými náklady. Vhodný konstitutivní model, ...
  • Modelování omocí modelů CFD se zaměřením na optimalizaci 

   Author: Ondřej Švanda; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Stanko Štefan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
   celou řadou výzkumných a aplikačních prací. Tyto modely využívají různé přístupy od snahy po čistě deterministický přístup po snahy o zobecnění kalibrovaných empirických modelů. Nicméně vzhledem k velké složitosti procesů ...
  • Revize požadavků na požární bezpečnost ETICS 

   Author: Filip Tichava; Supervisor: Hejtmánek Petr; Opponent: Zelem Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
   Změna Českých požárních požadavků na ETICS, ke které došlo v roce 2016, vyvolala v komunitě požárních techniků debatu. Někteří tvrdí, že nové změny jsou příliš benevolentní a jiní je považují za přísné. Tato práce ukazuje ...
  • Optimalizace betonových konstrukcí z hlediska environmentálních vlivů a trvanlivosti 

   Author: Anna Horáková; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Kasal Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
   Disertační práce se zaměřuje na betonové konstrukce z pohledu environmentálních vlivů a trvanlivosti. Shrnuje poznatky z odborné literatury ohledně hodnocení konstrukcí z hlediska dopadů na životní prostředí, ohledně ...
  • Analýza hydroizolačních technologií pro sanaci historických objektů 

   Author: Denisa Boháčová; Supervisor: Burgetová Eva; Opponent: Hrdoušek Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-03-04)
   Práce se zabývá experimentálním ověřením vybraných vlastností materiálu elastomerní polyurey jak laboratorně, tak in-situ a analýzou možnosti použití těchto moderních i speciálních tradičních technologií při rekonstrukci ...
  • Vývoj mikrostrukturních scintilátorů pro neutronové zobrazování stavebních materiálů s vysokým rozlišením 

   Author: Jan Crha; Supervisor: Trtík Pavel; Opponent: Sklenka Ľubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-23)
   Existuje mnoho způsobů jak lze neutrony detekovat. Scintilační detektory však nabyly pro neutronové zobrazování vysadního postavení. Ve většině nejmodernějších pracovišť neutronového zobrazování jsou proto scintilační ...
  • Aborpční vlastnosti jílových materiálů 

   Author: Jakub Diviš; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Žabičková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-18)
   Využíváním nízkouhlíkových materiálů se může snížit negativní dopad stavebnictví na životního prostředí. Při vhodné kombinaci těchto materiálů, a optimalizovaným projektovým řešením, dojde k úspoře neobnovitelných strategických ...
  • Návrh nosné konstrukce administrativní budovy s aplikovanými výsledky z experimentu dřevobetonové nosné stropní konstrukce 

   Author: Jan Jochman; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Jirka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Diplomová práce se věnuje návrhu nosné konstrukce administrativní budovy s aplikovanými výsledky z experimentu dřevobetonové nosné stropní konstrukce. Práce je rozdělena na dvě ucelené části. První část se zabývá vyhodnocením ...
  • Administrativní budova 

   Author: Vojtěch Kremláček; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Jermoljev David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Náplní diplomové práce je návrh nosné konstrukce vybrané čtyřpodlažní administrativní budovy. Konstrukční systém je navržen jako těžký dřevěný skelet v kombinaci s dřevěnými žebrovými prvky Novatop a ztužujícím železobetonovým ...
  • Administrativní budova 

   Author: Jiří Šergl; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Brandejs Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Cílem diplomové práce je statické navržení a posouzení nosných prvků, vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Administrativní budova je obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 25,5 ...
  • Dřevěná rozhledna 

   Author: Diana Al-Jawahiri; Supervisor: Jára Robert; Opponent: Pošta Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Objektem této práce je dřevěná rozhledna ve tvaru hyperboloidu. Je navržená z šikmých sloupů, které odpovídají řídicím přímkám v obou směrech. Cílem práce je návrh nosných prvků rozhledny a vybraných spojů, jejich posouzení ...
  • Revitalizace nevyužívaných železničních ploch 

   Author: Jiří Kugl; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-11)
   Území ČR je charakterizováno nejen velmi hustou sídelní strukturou, ale také velmi hustou sítí železnic, vleček a nákladových nádraží. Jejich plošná rozsáhlost nicméně již mnohdy neodpovídá reálným současným potřebám ...
  • Nová koncertní síň pro Prahu na Vltavské 

   Author: Lucie Krotilová; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Předmětem diplomové práce je návrh objektu koncertní síně pro Prahu na Vltavské a urbanismus části lokality Bubny-Zátory podle zadání Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy. Kromě současného neutěšeného stavu ...
  • Zastřešení zimního stadiónu v Chomutově 

   Author: Šimon Povolný; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Beran Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Cílem diplomové práce je návrh konstrukce zastřešení zimního stadiónu s využitím předpínaných táhel. Byl proveden návrh a posouzení následujících prvků: nosné oblouky, předepnutá táhla, příhradové vazníky, sloupy a ztužidla. ...
  • Nová koncertní síň pro Prahu na Vltavské 

   Author: Martina Kubínová; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Biegel Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové budovy Koncertní síně pro Prahu na nábřeží Kapitána Jaroše v pražských Holešovicích. Samotné diplomové práci předcházel návrh urbanistické zástavby, který měl zdůraznit významnou ...
  • Nádražní hala Brno 

   Author: Petr Brodec; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním a statickým návrhem ocelové konstrukce nádražní haly. Na základě předběžného výpočtu 4 variant je vybráno výsledné řešení, pro který je zpracován podrobný statický výpočet. Hlavní ...
  • Analýza technologických procesů robotického zdění a 3D tisku 

   Author: Irina Derevianko; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Kubík David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Cílem této diplomové práce je provést průzkum současného stavu použití moderních technologií, jako jsou roboti a automatizované systémy, v procesů výstavby. Na bázi fakultního projektu „TH04010329 - Autonomní robotický ...
  • Rodinný dům 

   Author: Tomáš Mužík; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Dvořák Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s kanceláří architekta v oblasti Praha - Dubeč. Cílem práce bylo vytvoření návrh projektu na rodinný dům v rozsahu architektonické studie. Součástí zadání bylo zpracování ...
  • Ocelová konstrukce průmyslového modulu 

   Author: Dominika Machačová; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Korejčík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá statickým a konstrukčním řešením ocelové konstrukce průmyslového modulu. Součástí této práce je statické posouzení ocelových a dřevěných prvků a jejich detailů. Hlavní nosné prvky jsou tvořeny ...