Collections in this community

Recent Submissions

 • Ověření využitelnosti odpadních jílů v tamponážní směsi vrtů tepelných čerpadel 

  Author: Eliška Pilařová; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Špaček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitelností odpadních jílů do tamponážních směsí vrtů tepelných čerpadel. Hlavní náplní jsou laboratorní zkoušky, jejich průběhy, vyhodnocení a porovnávání. V první části práce se zabývám ...
 • Vliv nehomogenity bentonitu na vybrané geotechnické vlastnosti těsnicích vrstev 

  Author: Tůma Michael; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Najser Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato práce řeší experimentálně vliv nehomogenity bentonitu na vybrané geotechnické vlastnosti. Cílem této práce je ověřit, zda nehomogenita má vliv na geotechnické vlastnosti bentonitu a zjistit, jakým způsobem ovlivňuje ...
 • Vyhodnocení dat z experimentu DOPAS 

  Author: Hloušek Jaroslav; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Butovič Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Ve světě, kde se posunujeme neustále kupředu, ve výrobě, průmyslu i technologiemi, je nezbytné počítat s odpady. Proto je nutné se s nimi umět vypořádat. Jinak tomu není ani v oblasti jaderného průmyslu. Radioaktivní odpad ...
 • Alternativní stanovení pevnosti v tlaku hornin ze štoly Josef 

  Author: Sochor Pavel; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Sovják Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na laboratorní zkoušení hornin v tlaku. Jsou zde popsané jednotlivé zkoušky od přípravy vzorků, přes průběh po jejich vyhodnocení. Cílem práce je ověřit a zhodnotit použitelnost zkoušky ...
 • Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu 

  Author: Kollárová Mária; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Valenta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa zaručila tesniaca ...
 • Možnosti využití severočeských bentonitů ve stavebnictví 

  Author: Tůma Michael; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Špaček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Tato práce řeší využití severočeských bentonitů do aplikací ve stavebnictví. Cílem této práce je zjistit, jestli jsou tyto bentonity vhodné pro použití ve stavebnictví a zároveň konkurence schopné v praxi. Na dnešním ...
 • Alternativní požárně bezpečnostní řešení silničního tunelu 

  Author: Weisserová Kateřina; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Šaroch Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tunel pozemní komunikace je liniový podzemní objekt, který umožňuje plynulou a bezpečnou jízdu vozidel podcházením horských masivů, vodních překážek, osídlených oblastí, kulturně-historicky či ekologicky cenných území apod. ...
 • Příprava a realizace bentonitového těsnění experimentu EPSP 

  Author: Vožech Jan; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
  V České republice je na rok 2050 plánována výstavba hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Pro stavby tohoto typu jsou vzhledem k potřebě dlouhodobé bezpečnosti stanovena přísná pravidla. Celoevropský projekt DOPAS se ...
 • Měření hydraulické vodivosti a bobtnacího tlaku českého bentonitu při teplotách do 90°C 

  Author: Hloušek Jaroslav; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Analýza THM procesů in-situ experimentu Mock-Up-Josef 

  Author: Pátek Václav; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Pruška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Využití pelet ve stříkaných jílových těsněních 

  Author: Vožech Jan; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Labuda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Kontinuální měření zatížení ostění odvodňovací štoly Strahovského tunelu během její ražby 

  Author: Kaisr Zbyněk; Supervisor: Pacovský Jaroslav; Opponent: Rieger Radko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Vliv zpracování vzorku na výsledky meze tekutosti bobtnavých jílů 

  Author: Holíková Pavlína; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Hanusová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Charakteristika horninového prostředí štoly Josef 

  Author: Lahoda Václav; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Pruška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Analýza namáhání ostění a horninového prostředí od tepelného zatížení (experiment TIMODAZ) 

  Author: Pátek Václav; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Barták Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Geotechnická stabilita zeleného jílu z lokality Skalná 

  Author: Mlčochová Lucie; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Hanusová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Numerická analýza experimentu Mock-Up-Josef 

  Author: Esquivel Fernández Witman; Supervisor: Svoboda Jiří; Opponent: Pruška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Experimentální ověření množství sorbované vody při plném nasycení bentonitu 

  Author: Hausmannová Lucie; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Zeman Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Ověření vlivu tvaru a velikosti vzorku na výsledek zkoušky pevnosti v prostém tlaku bentonitových prefabrikátů 

  Author: Venkrbec Zbynek; Supervisor: Vašíček Radek; Opponent: Dvořáková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Studium změn teploty horninového masivu v blízkosti výrubu 

  Author: Skorkovský Tomáš; Supervisor: Pacovský Jaroslav; Opponent: Rieger Radko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

View more