Novinky

Centre of Experimental Geotechnics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vliv nehomogenity bentonitu na vybrané geotechnické vlastnosti těsnicích vrstev 

  Autor: Tůma Michael; Vedoucí práce: Svoboda Jiří; Oponent práce: Najser Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato práce řeší experimentálně vliv nehomogenity bentonitu na vybrané geotechnické vlastnosti. Cílem této práce je ověřit, zda nehomogenita má vliv na geotechnické vlastnosti bentonitu a zjistit, jakým způsobem ovlivňuje ...
 • Alternativní stanovení pevnosti v tlaku hornin ze štoly Josef 

  Autor: Sochor Pavel; Vedoucí práce: Vašíček Radek; Oponent práce: Sovják Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na laboratorní zkoušení hornin v tlaku. Jsou zde popsané jednotlivé zkoušky od přípravy vzorků, přes průběh po jejich vyhodnocení. Cílem práce je ověřit a zhodnotit použitelnost zkoušky ...
 • Vyhodnocení dat z experimentu DOPAS 

  Autor: Hloušek Jaroslav; Vedoucí práce: Svoboda Jiří; Oponent práce: Butovič Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Ve světě, kde se posunujeme neustále kupředu, ve výrobě, průmyslu i technologiemi, je nezbytné počítat s odpady. Proto je nutné se s nimi umět vypořádat. Jinak tomu není ani v oblasti jaderného průmyslu. Radioaktivní odpad ...
 • Vplyv tepla na geotechnické vlastnosti bentonitu 

  Autor: Kollárová Mária; Vedoucí práce: Svoboda Jiří; Oponent práce: Valenta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V budúcnosti sa v Českej republike plánuje postaviť hlbinné úložisko rádioaktívneho odpadu a ako materiál, ktorý sa použije na tesnenie v tesniacej bariére, bol v návrhu SURAO vybraný bentonit. Aby sa zaručila tesniaca ...
 • Možnosti využití severočeských bentonitů ve stavebnictví 

  Autor: Tůma Michael; Vedoucí práce: Vašíček Radek; Oponent práce: Špaček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
  Tato práce řeší využití severočeských bentonitů do aplikací ve stavebnictví. Cílem této práce je zjistit, jestli jsou tyto bentonity vhodné pro použití ve stavebnictví a zároveň konkurence schopné v praxi. Na dnešním ...
 • Alternativní požárně bezpečnostní řešení silničního tunelu 

  Autor: Weisserová Kateřina; Vedoucí práce: Svoboda Jiří; Oponent práce: Šaroch Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tunel pozemní komunikace je liniový podzemní objekt, který umožňuje plynulou a bezpečnou jízdu vozidel podcházením horských masivů, vodních překážek, osídlených oblastí, kulturně-historicky či ekologicky cenných území apod. ...
 • Příprava a realizace bentonitového těsnění experimentu EPSP 

  Autor: Vožech Jan; Vedoucí práce: Vašíček Radek; Oponent práce: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
  V České republice je na rok 2050 plánována výstavba hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Pro stavby tohoto typu jsou vzhledem k potřebě dlouhodobé bezpečnosti stanovena přísná pravidla. Celoevropský projekt DOPAS se ...
 • Měření hydraulické vodivosti a bobtnacího tlaku českého bentonitu při teplotách do 90°C 

  Autor: Hloušek Jaroslav; Vedoucí práce: Vašíček Radek; Oponent práce: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Návrh a příprava měření hydraulické vodivosti a bobtnacího tlaku jílů při teplotách do 90°C 

  Autor: Baránek Tomáš; Vedoucí práce: Vašíček Radek; Oponent práce: Záleský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Využití pelet ve stříkaných jílových těsněních 

  Autor: Vožech Jan; Vedoucí práce: Vašíček Radek; Oponent práce: Labuda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Komplexní návrh tlakové a těsnící zátky hlubinného úložiště 

  Autor: Venkrbec Zbyněk; Vedoucí práce: Pacovský Jaroslav; Oponent práce: Butovič Alexandr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Analýza THM procesů in-situ experimentu Mock-Up-Josef 

  Autor: Pátek Václav; Vedoucí práce: Svoboda Jiří; Oponent práce: Pruška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Experimentální ověření množství sorbované vody při plném nasycení bentonitu 

  Autor: Hausmannová Lucie; Vedoucí práce: Vašíček Radek; Oponent práce: Zeman Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Studium změn teploty horninového masivu v blízkosti výrubu 

  Autor: Skorkovský Tomáš; Vedoucí práce: Pacovský Jaroslav; Oponent práce: Rieger Radko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Ověření vlivu tvaru a velikosti vzorku na výsledek zkoušky pevnosti v prostém tlaku bentonitových prefabrikátů 

  Autor: Venkrbec Zbynek; Vedoucí práce: Vašíček Radek; Oponent práce: Dvořáková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Kontinuální měření zatížení ostění odvodňovací štoly Strahovského tunelu během její ražby 

  Autor: Kaisr Zbyněk; Vedoucí práce: Pacovský Jaroslav; Oponent práce: Rieger Radko
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Vliv zpracování vzorku na výsledky meze tekutosti bobtnavých jílů 

  Autor: Holíková Pavlína; Vedoucí práce: Vašíček Radek; Oponent práce: Hanusová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Charakteristika horninového prostředí štoly Josef 

  Autor: Lahoda Václav; Vedoucí práce: Svoboda Jiří; Oponent práce: Pruška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Analýza namáhání ostění a horninového prostředí od tepelného zatížení (experiment TIMODAZ) 

  Autor: Pátek Václav; Vedoucí práce: Svoboda Jiří; Oponent práce: Barták Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Geotechnická stabilita zeleného jílu z lokality Skalná 

  Autor: Mlčochová Lucie; Vedoucí práce: Vašíček Radek; Oponent práce: Hanusová Irena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

Zobrazit další