Novinky

Department of Construction Management and Economics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Variantní řešení plochých střech 

  Autor: Kopecká Kristýna; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Tománková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-09)
  V bakalářské práci jsou řešeny doporučené technické varianty řešení plochých střech od DEK a.s. a porovnání jejich investičních nákladů, výhod a nevýhod variant. Nejprve jsou řešeny obecné požadavky, seznámení s plochými ...
 • Návrh energeticky úsporných opatření bytového domu 

  Autor: Ašenbrener Vojtěch; Vedoucí práce: Karásek Jiří; Oponent práce: Pojar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce na téma Návrh energeticky úsporných opatření bytového domu se zaměřuje na stavební opatření vedoucí ke snížení potřeby dodávané energie vyrobené z fosilních paliv a na možnost uplatnění technologie využívající ...
 • Srovnání dodavatelských systémů používaných ve stavebnictví v ČR a Argentině 

  Autor: Zilcher Rostislav; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Tato diplomová práce se zabývá dodavatelskými systémy využívanými ve stavebnictví v ČR a v Argentině. Popisuje a analyzuje jednotlivé dodavatelské systémy, typy smluv využívaných pro provedení stavebních prací či zhotovení ...
 • Proklientský přístup developerských společností 

  Autor: Strahlheim Marek; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Stuchlík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Cílem této diplomové práce je zanalyzovat, vyhodnotit a srovnat mezi sebou proklientský přístup 5 vybraných velkých rezidenčních developerů v Praze. V teoretické části se autor zabývá úvodem do marketingu a marketingovým ...
 • Podnikatelský záměr - Realitní investice a rekonstrukce 

  Autor: Pultar Jan; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Rohlena Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Teoretická část diplomové práce obsahuje popis, význam a hodnotu podnikatelského plánu. Rozvádí postup při jeho sestavení a klíčové prvky, které musí obsahovat. Dále uvádí jeho využití v podnikatelské sféře a odpovídá na ...
 • Ocenění stavební společnosti 

  Autor: Krausová Aneta; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Prostějovská Zita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-20)
  Tato diplomová práce se zabývá oceňováním zvolené stavební společnosti FOUKAL, s.r.o. Cílem práce je stanovit objektivní hodnotu této společnosti k 1.1.2017 z pohledu externího znalce. Mimo to je snahou provést porovnání ...
 • Technologicko-ekonomické aspekty dřevostaveb 

  Autor: Říha Tomáš; Vedoucí práce: Brožová Lucie; Oponent práce: Nechanický Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce se zaměřuje na porovnání cen stavebních prací v rozpočtovém programu KROS 4 a dle rozpočtu firmy Dřevomont Šumava s.r.o. Hlavním cílem práce je vytvoření a sestavení nových položek dřevěných panelů pro ...
 • Analýza stavební zakázky ve stavební společnosti 

  Autor: Hošková Hana; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Vykydalová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-19)
  Diplomová práce se zabývá problematikou stavebních zakázek ve stavební společnosti jak v teoretické rovině, tak i na případové studii. Analyzován je průchod stavební zakázky společností od nabídkového řízení až po předání ...
 • Byt jako investice 

  Autor: Kadlec Daniel; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Brožová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Diplomová práce se zabývá tématem oceňování nemovitých věcí. V teoretické části je podrobně vysvětlena výnosová metoda při tržním ocenění, včetně vysvětlení používaných pojmů při oceňování a výpočtových vzorců. Praktická ...
 • Tržní a administrativní ocenění bytového domu 

  Autor: Bastyanová Anna; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou oceňování nemovitých věcí. Práce se věnuje jak tržnímu tak i administrativnímu oceňování. Práce je rozdělena do několika kapitol. V prvních kapitolách se práce věnuje shrnutí ...
 • Technicko-ekonomická studie pro záměr přestavby zemědělského objektu na domov pro seniory 

  Autor: Skřepský Miroslav; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Měšťanová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Předmětem diplomové práce "Technicko-ekonomická studie pro záměr přestavby zemědělského objektu na domov pro seniory" je vytvoření studie pro přestavbu stávajícího objektu "kravína" pro ubytování pro seniory v obci Stará ...
 • Energetický management měst v ČR 

  Autor: Špačková Lucie; Vedoucí práce: Karásek Jiří; Oponent práce: Bačovský Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Cena energie se v dlouhodobém horizontu neustále zvyšuje a výdaje za energii v rámci měst a obcí tvoří cca 10-15 % provozních výdajů. Správně zavedený energetický management vede k podstatným finančním úsporám. Diplomová ...
 • Utilization of lean construction principles and techniques in the Czech Republic 

  Autor: Potužák Jan; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Macek Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce je zaměřena na inovativní přístup tzv. "Lean" a jeho užití ve stavebním odvětví. prvně ze všeho práce popisuje současný stav stavebního odvětví v rámci jak České Republiky tak zahraničí. Dále práce ...
 • Zavedení systému sledování realizace staveb 

  Autor: Simandl David; Vedoucí práce: Čápová Dana; Oponent práce: Sosna Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem diplomové je navrhnout případně zavést komplexní systém v realizační fázi zakázky, který by umožnil jednotný systém zpracování, vedení a kontroly stavební zakázky. Bude navržen jednotný způsob aplikace modulů poptávek, ...
 • Komparace developerských projektů realizovaných na území hl. m. Prahy 

  Autor: Požár Matyáš; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Předmětem této práce je komparace developerských projektů na území hl. m. Prahy v závislosti na stanovených parametrech. Kterými jsou především skladba, cena, jednotková cena, obytná plocha v závislosti na dispozici bytu ...
 • Volba kritérií pro výběr aplikačního softwaru pro řízení projektu 

  Autor: Macková Lucia; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Předmětem této práce je vymezení kvalitativních kritérií pro posouzení a výběr informačního systému poslední generace pro projektové řízení stavebních zakázek. Pro dosažení tohoto cíle byla provedena identifikace požadavků ...
 • Systémové přístupy přípravy a realizace vodohospodářských staveb 

  Autor: Marešová Veronika; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Vavřina Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Záměrem diplomové práce je zpracování uceleného souhrnu problematiky řízení rizik při přípravě a realizaci vodohospodářských staveb a zhodnocení systému řízení rizik ve vybrané společnosti. Teoretická část práce je věnována ...
 • Studie proveditelnosti letního dětského tábora v Kralovicích 

  Autor: Holcman Jakub; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Frková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-02)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením variant, které vyplývají z analýz studie proveditelnosti letního dětského tábora. Studií je řešena rekonstrukce celého areálu. Postupně je popsána analýza projektu, analýza trhu, ...
 • Aplikace systémového řízení pro sledování projektů 

  Autor: Lochman Petr; Vedoucí práce: Čásenský Martin; Oponent práce: Vytlačil Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Předmětem diplomové práce na téma aplikace systémového řízení na sledování projektů, je návrh a vytvoření systémového nástroje pro řešení této problematiky. Nástroj je vytvořen jako počítačový program, který komunikuje s ...
 • Podnikatelský plán - Výroba betonových výrobků 

  Autor: Dušek Jaroslav; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu startupové firmy. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Cílem práce je sestavit kvalitní podnikatelský plán pro vnitřní potřebu tak, aby bylo zřejmé, ...

Zobrazit další