Collections in this community

Recent Submissions

 • Hodnocení investičního projektu bytového domu 

  Author: Jiří Malý; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Holcman Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení efektivnosti investičního projektu bytového domu situovaného v proluce na Smetanově nábřeží v Hradci Králové. Cílem práce je poskytnout komplexní analýzu projektu včetně posouzení ...
 • Tržní hodnota pozemku ve vazbě na územní plán obce 

  Author: Leen Almuhammad; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Píchová Pavlína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Předmětem této práce je oceňování nemovitostí, konkrétně pozemků. Práce se zaměřuje na vliv územního plánu a jeho změn na hodnotu pozemků. Jsou zde popsány principy oceňování, metody a základní pojmy. Teoretická část ...
 • Optimalizace celoživotních nákladů silničních mostů 

  Author: Tereza Dávidová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Pejchalová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Diplomová práce je zaměřena na mostní problematiku a náklady, které jsou vynaložené po dobu životního cyklu stavby. V teoretické části je popsán životní cyklus stavby a náklady s ním spojené, mostní názvosloví, životnost ...
 • Plán financování revitalizace bytových domů 

  Author: Josef Vlasák; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Merunka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Tématem této diplomové práce je plán financování revitalizace bytových domů, konkrétně je zaměřen na plán obnovy a údržby stavebních konstrukcí a prvků obvodového pláště, výplní stavebních otvorů a střešního pláště s ...
 • Analýza budov certifikace LEED 

  Author: Jan Rataj; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Mac Donnell Horacio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Ve své diplomové práci se podrobně zabývám certifikací udržitelných budov s důrazem na budovy s certifikací LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Teoretická část je zaměřena na certifikaci udržitelných budov ...
 • Dopady zavádění ESG na stavebnictví 

  Author: Anna Meded; Supervisor: Karásek Jiří; Opponent: Pavlica Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Diplomová práce se zabývá tématem implementace ESG do stavebnictví. ESG reprezentuje měření udržitelnosti ve třech oblastech: environmentální, sociální a správní. Tento reporting je klíčový pro zpracování zprávy o ...
 • Případová studie developerského projektu 

  Author: Ludmila Procházková; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Merunka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Tématem diplomové práce je Případová studie developerského projektu. Zabývá se zhodnocením zakoupených investičních pozemků. Práce zahrnuje průzkum dostupnosti a preferovaných parametrů nemovitostí v řešené oblasti, analýzu ...
 • Oceňování rekonstrukcí historických staveb 

  Author: Linda Prášková; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Čápová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcemi historických budov. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je detailně představen památkový fond České republiky (kulturní památky, národní kulturní ...
 • Základní využití nástrojů programování ke zvýšení efektivity standardních činností v oblasti kalkulací a rozpočtování 

  Author: Tomáš Macek; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Dlask Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím programování v oblasti kalkulací a rozpočtování. Cílem práce je zvážit potenciál programování pro zefektivnění činností v této oblasti. Práce v teoretické části představuje problematiku ...
 • Rizikový management stavebních projektů - registr rizik 

  Author: Jan Šebelle; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Malina Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Tato bakalářská práce se zabývá rizikovým managementem ve stavebním projektu. Konkrétně analýzou, identifikací a přípravou registru rizik pro specifický stavební projekt. Stavební průmysl je znám svou vysokou mírou rizika ...
 • Vyhodnocení efektivnosti investice do nemovitosti určené k dlouhodobému pronájmu 

  Author: Matěj Pátek; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Heralová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Úkolem práce je posoudit ekonomickou výhodnost tří investičních nemovitostí vhodných pro dlouhodobý pronájem. Hlavním rozdílem mezi byty umístěnými v Praze je jejich velikost a oblast. Teoretická část definuje všechna ...
 • Udržitelný rozvoj sportovní infrastruktury s důrazem na ekonomiku ve stavebnictví 

  Author: Petr Kučera; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kalčev Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Bakalářská práce se zabývá zejména veřejnými investicemi do udržitelné sportovní infrastruktury v České republice. Tato problematika je v práci rozebrána na problematickém případu Sportovní haly Dašická. Práce je dělena ...
 • Investování do realitních investičních fondů (REITs) 

  Author: Adam Vinc; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá svetom realitných investičných fondov (REITs). Analyzuje rozmanité typy a kategórie REITs a približuje ich podnikovú štruktúru. V praktickej časti sa štúdia zameriava na personalizovaný ...
 • Koncesionářské smlouvy ve stavebnictví 

  Author: Kristína Šlapková; Supervisor: Tomek Radan; Opponent: Nováková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Táto práca sa zaoberá analýzou koncesionárskych zmlúv v stavebníctve, zameraním na teoretické základy a praktické aplikácie, konkrétne na projekty diaľnic D3 a D4 v Českej republike. Teoretická časť definuje základné pojmy, ...
 • Inovativní metody pasportizace 

  Author: Daniel Chvojka; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Rudovský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Bakalářská práce se zabývá inovativními metodami pasportizace. Tyto metody pasportizace představují moderní přístupy ve sběru dat pro správu budov a facility managementu, kdy na samotném konci vzniká pasport. I proto ...
 • Vliv přestavby bytového domu na komunitní dům pro seniory a hendikepované občany na výslednou cenu 

  Author: Antonie Gangurová; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Předmětem bakalářské práce je porovnání výsledných nákladů z pohledu investora dvou variant výstavby – bytového domu, a domu pro seniory a hendikepované občany ve městě Plesná. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
 • Výběr konstrukčního řešení pro rodinný dům 

  Author: Kryštof Lehečka; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Tománková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku volby konstrukčního řešení pro rodinný dům. Hlavním cílem práce je provést analýzu různých stavebních materiálů a technologií a na základě předem stanovených kritérií ...
 • Vliv použití udržitelných stavebních materiálů na cenu stavby 

  Author: Lucie Burianová; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Pojar Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Tato práce se zaměřuje na tématiku udržitelné výstavby s ohledem na environmentální stránku jednotlivých materiálů. Dále jsou v práci rozebrány metody pro snížení dopadů lidské činnosti na životní prostředí ve stavebnictví, ...
 • Předvýrobní příprava stavební zakázky 

  Author: Petr Pinc; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Slováček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Bakalářská práce se zabývá předvýrobní přípravou stavební zakázky, která je klíčovým procesem v rámci plánování a realizace stavebních projektů. Teoretická část vysvětluje různé úrovně plánování, jako je strategické, ...
 • Zhodnocení investice do nemovitosti určené k pronájmu 

  Author: Michal Kunert; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení investice do nemovitosti za účelem pronájmu v Brně a skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část práce se věnuje přehledu odborné literatury a dalších zdrojů ...

View more