Novinky

Department of Construction Management and Economics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Technicko-ekonomické porovnání variant provedení podzemní stavby 

  Autor: Povýšil Bohdan; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tománek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce je zaměřena na zpracování hodnotové analýzy variant provedení zemních prací na konkrétním projektu "Intenzifikace čistírny odpadních vod v Dolních Břežanech". Hodnotová analýza je vytvořena s cílem, aby ...
 • Posouzení variant financování developerského projektu 

  Autor: Holcman Jakub; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Kalčev Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a vyhodnocením variant financování bytového domu. Výše financované částky je převzata z propočtu. Uvažuje se pronájem bytových a nebytových jednotek. Průměrný nájem za 1 m2 bytových a ...
 • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek 

  Autor: Suková Lucie; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Měšťanová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato bakalářská v první části popisuje "starý" zákon 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek a zároveň hledá rozdíly mezi ním a novým zákonem z letošního roku. Druhá část už detailnější popisuje a komentuje nejdůležitější ...
 • Oceňování nemovitých věcí 

  Autor: Kadlec Daniel; Vedoucí práce: Schneiderová Heralová Renáta; Oponent práce: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Bakalářská práce se zabývá tématem oceňování nemovitých věcí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy pro oceňování nemovitých věcí a popsány tři základní metody pro oceňování nemovitých věcí, a to metoda ...
 • Business plan založení projekční kanceláře 

  Autor: Lochman Petr; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Frková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Předmětem bakalářské práce na téma business plan založení projekční kanceláře je zpracování podnikatelského plánu a doporučení o realizovatelnosti podnikatelského záměru. Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická ...
 • Rozbor problematiky pasportizace historických budov pomocí nástrojů BIM 

  Autor: Šindelář Jiří; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Bouška Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato práce se zabývá pasportizací historických budov. Pasportizace je proces zachování kulturního dědictví. Moderním způsobem jak zachytit informace o historické budově je HBIM. Informační modelování historických budov ...
 • Projektové řízení výstavbových projektů 

  Autor: Tran Patrik; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Tománková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá "Projektovým řízením výstavbových projektů". Práce obsahuje teoretickou i praktickou část. V teoretické části autor popisuje výstavbový projekt a jeho členění na jednotlivé fáze, projektové řízení ...
 • Povolování rekonstrukce kašny v obci Úsobí 

  Autor: Požár Matyáš; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Prostějovská Zita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Předmětem této práce je návrh postupu podle stavebního zákona při získávání povolení rekonstrukce kašny v obci Úsobí. Teoretická část práce uvádí potřebnou legislativu pro povolování staveb. Podstatnou částí je zjištění, ...
 • Návrh kalkulace zařízení staveniště 

  Autor: Skřivan Josef; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Brožová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh a kalkulace nákladů zařízení staveniště. Teoretická část práce popisuje členění zařízení staveniště a zabývá se zásadami jeho navrhování. V praktické části jsou pak tyto zásady ...
 • Příprava nabídky do veřejné soutěže a její posouzení před realizační fází z finančního hlediska 

  Autor: Zeman Michal; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Tománková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-19)
  Tato diplomová práce je zaměřena na nabídkovou přípravu do veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pro malé a střední podniky, na zhodnocení výhodnosti nabídky před realizační fází a na hledání finančních úspor v ...
 • Optimalizace procesů ve stavebním podniku DYNAL 

  Autor: Sklenář Michal; Vedoucí práce: Čásenský Martin; Oponent práce: Vytlačil Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Diplomová práce se zabývá optimalizací vybraných podnikových činností využitím vybraných metod na základě dostupných dat. Cílem práce je optimalizace rozsahu a struktury výroby s ohledem na stávající výrobní kapacitu ...
 • Nabývání a hospodaření se státáním majetkem 

  Autor: Pekárek Lukáš; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Kosina Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na činnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nejvíce však na činnosti související s nemovitým majetkem státu. V první a druhé části je popsán úřad jako celek. Ve třetí a ...
 • Analýza výstavby malé čistírny odpadních vod v obci do dvou tisíc ekvivalentních obyvatel 

  Autor: Hošková Hana; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu výstavby biologicko-mechanické čistírny odpadních vod včetně kompletní kanalizační sítě. Práce nejprve popisuje úvod do problematiky zneškodňování odpadních vod, včetně přehledu ...
 • Řízení mechanizace ve velké stavební firmě 

  Autor: Budil Tomáš; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato bakalářská práce má za cíl představit základní vybraná pravidla a prvky řízení mechanizace a dopravy ve velkém stavebním podniku. Oblasti řízení mechanizace jsou obecně velice rozdílné. Samotné zařazení střediska ...
 • Podnikatelský plán - Investice do nemovitosti za účelem následného pronájmu 

  Autor: Pilař Václav; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Vitásek Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Předmětem této práce je vyhodnocení investice do bytových jednotek za účelem následného pronájmu. Kapitál na nákup nemovitostí bude získáván převážně od soukromých investorů, kteří by svoje finance jinak vkládali na spořicí ...
 • Aplikace pro správu bytového domu 

  Autor: Kortus Lukáš; Vedoucí práce: Macek Daniel; Oponent práce: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-17)
  Cílem diplomové práce je vytvořit aplikaci pro správu bytového domu. Tato aplikace má za úkol usnadnit a zautomatizovat procesy během správy bytového domu. Mezi které patří účetnictví, vyúčtování služeb a revize. V práci ...
 • Evaluace Operačního programu Životní prostředí v Jihočeském kraji 

  Autor: Švecová Nikol; Vedoucí práce: Střelcová Iveta; Oponent práce: Mikeš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Bakalářská práce se zabývá dotačním programem Operační program Životní prostředí s teoreticko-aplikačním charakterem. V teoretické části jde o popis dvou na sebe navazujících dotačních období z programu OPŽP. Hlavním cílem ...
 • Řízení ziskovosti stavební firmy 

  Autor: Barták Miloslav; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tématem této bakalářské práce je řízení ziskovosti stavební firmy. Je členěna do tří částí. Cílem první části je rozebrat nejdůležitější oblasti řízení efektivně fungujícího stavebního podniku. V další části jsou zjišťovány ...
 • Vyhodnocení záměru rozšíření stavební firmy 

  Autor: Říha Tomáš; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Prostějovská Zita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Předmětem bakalářské práce "Vyhodnocení záměru rozšíření stavební firmy" je zpracování podnikatelského plánu a vyhodnocení záměru na rozšíření reálného podniku o srubové stavby. Tato práce je rozdělena na tři části. ...
 • Hodnocení variant výstavby a ekonomické efektivnosti investičního záměru 

  Autor: Kollmann Martin; Vedoucí práce: Tomek Radan; Oponent práce: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
  Práce se zabývá investičním projektem výstavby a prodeje bytového domu. Hlavní náplní práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost projektu. V práci je popis ekonomických ukazatelů a pojmů používaných při investičních ...

Zobrazit další