Collections in this community

Recent Submissions

 • Vnitřní dělící konstrukce a jejich ekonomické posouzení 

  Author: Jan Záhorský; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Vosoba Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tématem této bakalářské práce jsou vnitřní dělící konstrukce a jejich ekonomické posouzení. V první části práce jsou popsány teoretické vlastnosti materiálů a jsou zde vysvětleny pojmy k jejich ocenění. V praktické části ...
 • Vyhodnocení investice do nemovitosti určené k pronájmu 

  Author: Evgeniya Akhmetkhanova; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Bakalářská práce se zabývá tématem investice do nemovitosti určené k dlouhodobému pronájmu. Práce se skládá s teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje pojmy týkající se daného tématu, faktory ovlivňující cenu ...
 • Zhodnocení investice do muzea moderního umění 

  Author: Tamirlan Kilasov; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Vondruška Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Daná bakalářská práce je zaměřená na zhodnocení investice do muzea moderního umění v Praze. Práce je sestavená ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část bakalářské práce se věnuje teoretickým otázkám, týkajícím ...
 • Analýza nakládání se ziskem/ztrátou stavebních společností 

  Author: Patrícia Matejová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Tomek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Táto bakalárska práca sa zabýva analýzou nakladaním so ziskom/stratou troch stavebných spoločností MIRAS – stavitelství a sanace s.r.o., ATRIUM s.r.o. a Remmers s.r.o. Cieľom práce je vyhodnotiť hospodársky vývoj týchto ...
 • Výběr variant ploché střechy bytového domu 

  Author: Daniela Švédová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Svobodová Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a nabídnout investorovi nejvhodnější variantu střechy pro bytový dům. Výběr vhodných variant a jejich následné ocenění je vztahováno ke konkrétnímu bytovému domu situovanému v Praze na ...
 • Individuální kalkulace nákladů položek inženýrských sítí 

  Author: Karolína Kreisslová; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Forejt Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Bakalářská práce se věnuje problematice individuální kalkulace nákladů položek inženýrských sítí. Kalkulované položky byly vybrány z kontrolníhopoložkového rozpočtu ze stavby bytového domu Jezárka ve Strakonicích. Záměrem ...
 • Vyhodnocení developerského projektu bytového domu 

  Author: Valeriya Pyshnenko; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením investičního projektu bytového domu. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou. Teoretická část je čerpaná z dostupné literatury. Získané poznatky jsou aplikovány v praktické ...
 • Finanční analýza stavební společnosti 

  Author: Barbora Romová; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Tomek Radan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tato bakalářská práce pojednává o základní dovednosti manažera firmy, tedy o znalosti účetních výkazů a jejich zpracování ve formě finanční analýzy, jejíž využití je nezbytné v průběhu finančního plánování. Práce je rozdělena ...
 • Analýza workplace managementu na Letišti Praha 

  Author: Jan Soukup; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Tomek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku workplace managementu v kancelářských prostorech. V práci jsou popsané podklady, z nichž obor vychází a zároveň i aktuální trendy na poli managementu administrativních budov. ...
 • Řízení subdodávek ve stavební firmě 

  Author: David Svatoš; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Bakalářská práce se zabývá tématem řízení subdodávek ve stavební firmě na příkladu realizace konkrétní zakázky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy spojené ...
 • Analýza zvolených provozních nákladů na objektech Generali Česká pojišťovna 

  Author: Anna Meded; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Kalčev Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Tématem bakalářské práce je analýza zvolených provozních nákladů na objektech společnosti Generali Česká pojišťovna. V teoretické části jsou popsány základní definice, pojmy a vývoj facility managementu. Je zde také ...
 • Kalkulace nákladů na zařízení staveniště v průběhu výstavby 

  Author: Nella Macková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Tománková Jaroslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh zařízení staveniště a jeho následná kalkulace nákladů. Teoretická část se zabývá členěním zařízení staveniště a zásadami pro jeho návrh. V praktické části jsou následně tyto ...
 • Návrh revitalizace brownfieldu Jiviny 

  Author: Klára Kukačová; Supervisor: Kadeřábková Božena; Opponent: Ptáček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Předmětem diplomové práce je představení brownfieldu Jiviny, který je součástí pražské městské části Ruzyně, a následné vytvoření možností jeho revitalizace. Práce je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části, ...
 • Tvorba a ocenění položek pro 3D tisk z betonu 

  Author: Barbora Kubelková; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Žák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato práce se věnuje stanovení nákladů pro položky 3D tisku z betonu nosných nadzákladových zdí. V teoretické části je kladen důraz na objasnění pojmů a principů v oblasti 3D tisku z betonu, přičemž hlavní pozornost je ...
 • Podnikatelský plán na rozšíření podnikatelských aktivit 

  Author: Kryštof Mrázek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Bakalářská práce se věnuje sestavení podnikatelského plánu na výstavbu nové vlastní výrobní haly a s tím spojené rozšíření výroby. Podnikatelský plán je zpracován za situace, kdy je společnost nucena se rozhodnout o svých ...
 • Ekonomické posouzení zateplovacího systému ETICS, technologie provádění a vliv na životní prostředí. 

  Author: Radim Jelínek; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Loucký Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Tato práce se zabývá porovnáním jednotlivých tepelně izolačních materiálů pro kontaktní zateplení obvodových stěn na Českém trhu. V teoretické části jsou vybrány nejčastěji používané izolační materiály, popsány jejich ...
 • Vyhodnocení investičního záměru Lipno Korza 

  Author: Jakub Mikeš; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Husák Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Autor diplomové práce se zabývá metodami a způsoby, které vyhodnocují developerské projekty či jiné investiční záměry. Tyto metody jsou nejdříve jednotlivě popsány a poté aplikovány na určitý typ investičního záměru. Po ...
 • Výstavba developerského projektu bytového domu a její vyhodnocení ve městě Plzeň 

  Author: Jan Němec; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Píchová Pavlína
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Cílem práce je vyhodnocení efektivnosti dvou variant investice do bytového komplexu umístěného v širším centru krajského města Plzně. První varianta zvažuje budoucí pronájem nemovitosti a varianta druhá následný prodej ...
 • Podnikatelský záměr pro založení firmy stavějící sruby a roubenky 

  Author: Albert Koubek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Cílem této bakalářské práce je vypracování a vyhodnocení podnikatelského plánu na založení stavební firmy pro kompletní realizaci srubů a roubenek. Posouzení, zda začínající stavební firma je schopna nabídnout plnohodnotné ...
 • Investiční záměr - rekonstrukce stávajících prostor na restaurační areál 

  Author: Barbora Janečková; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Vondruška Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá efektivností investice, kterou je rekonstrukce staré stodoly na restaurační areál, kde se budou pořádat mimo jiné svatební hostiny nebo oslavy narozenin. Stará stodola je součástí pivovarského ...

View more