Collections in this community

Recent Submissions

 • Podnikatelský záměr budoucího využití objektu prodejny smíšeného zboží v obci Bystré v Orlických horách 

  Author: Lenka Horáková; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Ježek Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru budoucího využití prodejny potravin v obci Bystré v Orlických horách. Práce je dělena na dvě hlavní části. V první části je popsán stávající objekt včetně jeho ...
 • Vyhodnocení investice do tenisového areálu 

  Author: Linda Kukolová; Supervisor: Macek Daniel; Opponent: Nešporová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do tenisového komplexu. Nejprve je popsán záměr a funkce areálu, umístění a technický popis jednotlivých stavebních objektů. Další kapitola řeší analýzu trhu, kde je popsaná ...
 • Výběr a řízení subdodávek generálním dodavatelem 

  Author: Andrij Ivanjuk; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Vlasák David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce je zaměřená na výběr a řízení subdodávek ve společnosti Metrostav a.s. na stavbě rekonstrukce AB Bubenská. Práce se skládá ze dvou části, z teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřená na výstavbový ...
 • Vznik a fungování nového podniku stavební mechanizace na základě fúze již existujících podniků 

  Author: Jakub Kuchař; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Rameš Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem této diplomové práce je zpracování studie o možném spojení tří podniků zabývajících se stavebně-mechanizačními pracemi. Tato studie vychází ze situace na stavebním trhu. V rámci této práce jsou prozkoumány veškeré ...
 • Porovnání mezinárodních stavebních společností s využitím finanční analýzy 

  Author: Stanislav Kubizňák; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Klekner Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Předmětem této diplomové práce je analýza finančních výkazů vybraných evropských stavebních společností, na základě které je provedena finanční analýza poměrovými ukazateli a porovnání vybraných společností. Práce se věnuje ...
 • Podnikatelský plán pro založení společnosti zajišťující stavební činnost a finanční poradenství 

  Author: Vratislav Kořínek; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Kubelka Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Cílem této diplomové práce je vypracování a vyhodnocení podnikatelského plánu na založení společnosti zajišťující stavební činnost a finanční poradenství a následně rozhodnout o jeho realizovatelnosti. Práce je zpracována ...
 • Řízení změn na projektu v průběhu realizace 

  Author: Karolína Hubičková; Supervisor: Vondruška Michal; Opponent: Kašpar Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
  Tato práce se zabývá řízením změn na dvou konkrétních projektech. Řízení změn vychází ze smlouvy o dílo mezi investorem a dodavatelem. Teoretická část popisuje projektové řízení. Jsou zde uvedeny nejpoužívanější dodavatelské ...
 • Předběžná studie proveditelnosti sportovní haly v Praze 

  Author: Jiří Krůšek; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Smola Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
  Diplomová práce se věnuje zpracování předběžné studie proveditelnosti sportovní haly v Praze. Výstavbový projekt sportovní haly je umístěn v městské části Praha 5. Městská část je také investorem výstavbového projektu. ...
 • Výroba a výstavba eko domů s využitím BIM 

  Author: David Kramný; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Farář Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá využitím technologie a metodiky BIM pro potenciální standardizaci výroby a výstavby ze slaměných panelů. V úvodu je přiblížena problematika práce s alternativním ekologickým materiálem jako je ...
 • Zhodnocení ekonomiky zelených střech 

  Author: Josef Hofmeister; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Valeš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
  Práce se snaží pohlédnout na problematiku zelených střech z ekonomického pohledu. Zatímco přínosy zelených střech v oblasti vlivu na okolí jsou známé, pohled na realizaci zelených střech z pohledu investorského je často ...
 • Komparativní analýza řízení podniku 

  Author: Michal Hyben; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Rameš Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu stavebního trhu a vybraných stavebních podniků vČeské republice a vSpojených státech amerických. V teoretické části se popisuje současná situace na stavebním trhu s ohledem na ...
 • Zavedení BIM u existující stavby - užití klasifikačního systému CCI a otestování DSS 

  Author: Daria Bobina; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Tůma Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce má za hlavní cíle vysvětlit, jak se rozvíjí digitalizace stavebnictví, otestovat a posoudit přínosy datového standardu stavebnictví (dále DSS) a vyzkoušet užití nového systému „Construction Classification ...
 • Revitalizace brownifieldu se zamřením na optimalizaci návrhu střešního pláště a vikýřů 

  Author: Nikola Bilaniuková; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Nováková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tato práce se věnuje rozboru problematiky brownfieldů v České republice. Diplomová práce je rozdělená na dvě části. V první části se zabývá samotným pojmem brownfield a problematikou s ním souvisejícím, výhodami a nevýhodami ...
 • Udržitelnost v bytové výstavbě 

  Author: Aneta Vítková; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Kubová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá udržitelností v bytové výstavbě. Zaměřuje se na problematiku udržitelného vytápění, ohřevu teplé vody a hospodaření s pitnou vodou. Práce je rozdělena na 2 části, teoretickou a praktickou. ...
 • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

  Author: Martin Zigo; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Soutner Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tato diplomová práce se primárně zaobírá problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a na ní navazující praktickou část. V teoretické části práce se ...
 • Porovnání nákladů životního cyklu rodinného domu v různých úrovních státních dotací 

  Author: Zuzana Dykastová; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Veleba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tématem diplomové práce je porovnání a ekonomické posouzení nákladů životního cyklu rodinného domu v základní variantě a dvou variantách pro získání dotací v programu Zelená úsporám. V teoretické části jsou objasněny ...
 • Investiční záměr – Rekonstrukce staré fary z roku 1725 a její ekonomická návratnost 

  Author: Denis Gabriel; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Hlinka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá investičním záměrem pro rekonstrukci a modernizaci bývalé fary v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Cílem práce je vyhodnocení ekonomické efektivnosti a návratnosti této investice. V ...
 • Investování do komerčních nemovitostí 

  Author: Vitalii Chichkov; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Simandl David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce na téma „Investování do komerčních nemovitostí“ se zaměřuje na posouzení jednotlivých investičních variant na českém trhu komerčních nemovitostí za účelem dosažení pasivního příjmu. Hlavním záměrem práce ...
 • Studie proveditelnosti výstavby rodinných domů v Berouně 

  Author: Filip Litera; Supervisor: Vitásek Stanislav; Opponent: Filipová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním studie proveditelnosti dle podnikatelského záměru, jehož předmětem je výstavba a prodej 107 rodinných domů včetně technického vybavení. V praktické části je provedena studie ...
 • Kontrolní postup u regionálních projektů 

  Author: František Brož; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Plešmíd Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-08)
  Tato diplomová práce pojednává o veřejných zakázkách z pohledu kontrolora a v praktické části se zaměřuje na kontrolu rozpočtů u veřejných zakázek. Upozorňuje na nejčastější chyby v rozpočtech a je-li to možné, poskytuje ...

View more