Novinky

Department of Construction Management and Economics

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Marketing ve stavební firmě 

  Autor: Duník Miroslav; Vedoucí práce: Tomek Aleš; Oponent práce: Kadeřábková Božena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá v teoretické části marketingovými činnostmi stavebních firem, historií marketingu v oboru stavebnictví, segmentací trhu a marketingovým mixem. V analytické části se pak práce věnuje rozboru ...
 • Předběžná studie proveditelnosti 

  Autor: Kůsová Barbora; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Prostějovská Zita
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce je aplikování předběžné studie proveditelnosti na výstavbu bytového domu na pozemku v městské části Prahy 10. Investičním záměrem je získání pozemku, výstavba bytového domu a následný prodej ...
 • Analýza a vyhodnocení projektu Nordfjardargöng 

  Autor: Moslerová Kateřina; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Tomek Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce je věnována tématu analýzy a vyhodnocení stavebního projektu na příkladu tunelu Nordfjördur , který realizovala firma Metrostav a.s. na Islandu. V teoretické části jsou popsány hlavní faktory ovlivňující ...
 • Ekonomické a časové porovnání dřevostavby a zděného rodinného domu 

  Autor: Vojta Roman; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Čápová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem bakalářské práce bylo porovnání dvou systémových variant v oblasti stavebnictví, a to dřevostavby a zděné varianty. Porovnání bylo provedeno z ekonomického a časového hlediska. Práce se v teoretické části zabývá ...
 • Analýza finanční situace vybraných stavebních společností 

  Autor: Procházková Ludmila; Vedoucí práce: Frková Jana; Oponent práce: Nováková Vladimíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tématem této bakalářské práce je analýza finanční situace dvou vybraných stavebních společností, Baracom a.s. a FINO trade s.r.o.. Cílem práce je zhodnotit finanční situaci těchto společností v účetním období v letech 2011 ...
 • Sklad zemědělských produktů - aktivní větrání 

  Autor: Zátopek Vladimír; Vedoucí práce: Střelcová Iveta; Oponent práce: Hank Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tématem bakalářské práce je technologie aktivního větrání v zemědělských skladech, jejich popis, účel a cena. Práce je rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na základní rozdělení skladů zemědělských produktů. ...
 • Předinvestiční studie projektu stavebního záměru 

  Autor: Pavel Lukáš; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku konkrétního investičního projektu v jeho předinvestiční fázi. Tato práce se v předinvestiční studii zabývá popisem stávající situace z pohledu investora (stavebníka), analýzou ...
 • Manažerská efektivita návrhu a realizace průmyslových staveb 

  Autor: Frýbová Karolína; Vedoucí práce: Dlask Petr; Oponent práce: Hruška Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce Manažerská efektivita návrhu a realizace průmyslových staveb se zabývá analýzou procesu projektového managementu průmyslových staveb, ve společnosti, která se zabývá projektovým managementem staveb. V ...
 • Vyhodnocení investice do fotovoltaického systému 

  Autor: Sádlík Tomáš; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Karásek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením dvou investic do fotovoltaického systému. V práci je zastoupen hybridní fotovoltaický systém, jehož investorem byla fyzická osoba a druhý systém je on-grid systém, jehož investorem ...
 • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních společností 

  Autor: Požár Marek; Vedoucí práce: Nováková Vladimíra; Oponent práce: Tomek Radan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Předmětem bakalářské práce je teoretické a praktické zpracování finanční analýzy a mezipodnikového srovnání stavebních společností BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. a Stylstav s.r.o. První část je teoretická a zabývá se ...
 • Problematika brownfields se zaměřením na území města Kladna 

  Autor: Škvorová Veronika; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Měšťanová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou brownfields oblastí v okrese Kladno. Nejprve je věnována obecnému popisu pojmu a souvisejících pojmů, jsou ukázány nejzásadnější problémy a rizika s ním spojená. Dále je představen ...
 • Efektivnost investice do nemovitostí určených k pronájmu 

  Autor: Sedmíková Bára; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Kalčev Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Práce má za úkol posoudit ekonomickou výhodnost dvou investičních záměrů do nemovitostí určených k dlouhodobému pronájmu. Hlavní rozdíl mezi byty ležícími ve stejné lokalitě spočívá v jejich stáří. V teoretické části jsou ...
 • Nabídková příprava ve stavební firmě 

  Autor: Sklenár Oliver; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Huml Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalárska práca sa zaoberá prípravou cenovej ponuky v stavebnej firme. Cieľom práce je jednoducho a stručne vysvetliť problematiku danej témy, ale zároveň poukázať na prácnosť jednotlivých úkonov. Text je rozdelený na dve ...
 • Studie proveditelnosti investičního záměru bytového domu 

  Autor: Petroušková Markéta; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Čásenský Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá studií proveditelnosti bytového domu s byty na prodej a jejím teoretickým popisem. Studie proveditelnosti se zaměřuje na analýzu konkurence a okolí, analýzu trhu, marketing, stanovení nákladů a ...
 • Tvorba metodiky specifikace požadavků na informační modely z pozice zhotovitele stavby se zaměřením na konstrukční vrstvy vozovek 

  Autor: Vlasova Elizaveta; Vedoucí práce: Matějka Petr; Oponent práce: Bašár Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá specifikací požadavků na informační model z pozice zhotovitele stavby. Cílem je tvorba a zobecnění metodiky vypracování požadavků na vlastnosti informačního modelu. V teoretické části je zjednodušeně ...
 • Porovnání povolování a realizace staveb v České republice a v Kazachstánu 

  Autor: Khan Yuliya; Vedoucí práce: Tománková Jaroslava; Oponent práce: Tatýrek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce je věnována tématům povolování a realizace staveb v České republice a v Kazachstánu a dále jejich porovnáním. V teoretické části jsou nejprve popsány možnosti získání stavebního povolení, realizace ...
 • Řízení rizik ve velké stavební společnosti 

  Autor: Buriánková Dominika; Vedoucí práce: Hromada Eduard; Oponent práce: Tomek Radan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Předmětem této závěrečné práce je snaha o přiblížení poměrně složitého procesu řízení rizik ve velké stavební společnosti. První část práce je čistě teoretická část, kde se snažím podrobněji vysvětlit základní pojmy, které ...
 • Analýza developerského projektu 

  Autor: Hochmann Kryštof; Vedoucí práce: Tatýrek Václav; Oponent práce: Hromada Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zabývá analýzou developerského projektu Byty Na Vackově. V teoretické části jsou zavedeny základní pojmy a metody z oborů stavitelství, ekonomie a statistiky, na kterých dále staví část praktická. Praktická ...
 • Investiční proces v tepelné elektrárně 

  Autor: Válková Kateřina; Vedoucí práce: Měšťanová Dana; Oponent práce: Berka Vilém
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá investičním procesem v tepelné elektrárně. Práce je členěna do dvou částí - teoretického uvedení do problematiky a praktického příkladu z tepelné elektrárny Kladno. Teoretická část popisuje podíl ...
 • Studie proveditelnosti investičního záměru 

  Autor: Macnarová Adéla; Vedoucí práce: Prostějovská Zita; Oponent práce: Kalčev Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá, jak už sám její název napovídá, studií proveditelnosti investičního záměru. První, teoretická, část bakalářské práce uvádí základní pojmy, které s tímto tématem velmi úzce souvisí a upřesňuje, ...

Zobrazit další