News

Department of Construction Management and Economics

Collections in this community

Recent Submissions

 • Finanční ukazatele vybraných stavebních společností a srovnání s průměrnými ukazateli z jiných odvětví 

  Author: Hrabák Ondřej; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Burešová Nikola
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou velkých stavebních společností v České republice a jejich specifiky ve finančních ukazatelích. V rámci teoretické části je nejprve uveden přehled z použité odborné literatury, ...
 • Zakázky specializovaných stavebních firem 

  Author: Horák Ondřej Lubor; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Kučerová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
  Diplomová práce řeší problematiku nabídkové, předvýrobní a výrobní přípravy zakázek specializovaných malých a středních firem zaměřených na realizaci kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Teoretická část práce seznamuje ...
 • Řízení subdodávek ve stavební firmě 

  Author: Hodonská Ivana; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Baulovič Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Diplomová práce se zabývá řízením subdodávek v konkrétní stavební firmě, a to u jedné z realizovaných staveb. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy pro ...
 • Rozbor problematiky implementace knihoven objektů BIM 

  Author: Havlůj Dominik; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Dvořák Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
  Tato diplomová práce je zaměřena na jednu z mnoha oblastí rychle se rozvíjejícího BIMU (Informační Modelování/Management Budov) - knihovny objektů. V úvodu bude zanalyzována situace v Itálii. V teoretické části budou ...
 • Kapacitní a technicko-výrobní možnosti realizace Metropolitního plánu v oblasti bytové výstavby v Praze 

  Author: Devátý Marek; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Podhora Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato diplomová práce se zabývá bytovou výstavbou na území hl.m. Prahy z historického, současného a budoucího hlediska. Diplomová práce posuzuje aktuální návrh Metropolitního plánu a v závěru přináší konkrétní kroky pro ...
 • Ocenění nemovité věci a škody vzniklé povodní 

  Author: Jansa Michal; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Berger Patrik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Diplomová práce pracuje s hypotézou poškození rodinného domu vlivem povodně. V první části práce je vyčíslena tržní hodnota objektu a stanoveno celkové poškození. Na základě zjištěných škod se tato práce dále zabývá likvidací ...
 • Předběžná studie proveditelnosti BD Louny Na Valích 

  Author: Jirman Radek; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Jakubše Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Tato diplomová práce se zabývá studií proveditelnosti bytového domu ve městě Louny v ulici Na Valích. Diplomová práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje jednotlivé fáze výstavbového projektu, ...
 • Rizika výstavbového projektu 

  Author: Juráková Klára; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Merunka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Předmětem diplomové práce "Rizika výstavbového projektu" je vytvoření rizikové analýzy projektu bytového komplexu Zátiší Rokytka. V teoretické části jsou definovány základní pojmy rizikové analýzy a metody rizikové analýzy. ...
 • Claim management of EPC turnkey projektů 

  Author: Kahoun Zdeněk; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Winkler Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
  Diplomová práce se zabývá claim managementem a řešením sporů ve stavebnictví. Zprostředkovává porozumění problematice claim managementu se specializací na Engineering procurement construction (EPC) projekty, které mohou ...
 • Veřejné dražby nemovitých věcí 

  Author: Kuntová Kamila; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Kupec Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato diplomová práce se zabývá veřejnými dražbami nemovitých věcí. V úvodní části jsou popsány základní pojmy týkající se legislativy, způsoby nabytí vlastnického práva a metody tržního oceňování nemovitostí. Dále se práce ...
 • Přínos certifikačních systémů a jejich důsledky 

  Author: Kovandová Veronika; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Kopáčová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
  Diplomová práce se zabývá environmentálními certifikacemi budov, které stavbu budovy hodnotí z hlediska jejího dopadu na životní prostředí. Hlavním cílem této práce je vytvoření komplexního přehledu certifikačních systémů ...
 • Řízení malé stavební firmy 

  Author: Korcová Radka; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Stoklasa Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
  Diplomová práce se zabývá analýzou malé stavební firmy působící v Mariánských Lázních. V práci je nejprve představen současný stav, jsou definovány potencionální problémy firmy a následně je navržena nová organizační ...
 • Vyhodnocení variant řešení projektu MEOPTA 

  Author: Korčák Tomáš; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Šulc Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Tato diplomová práce srovnává varianty řešení výstavbového projektu v podobě redevelopmentu brownfieldu nacházejícím se v pražských Košířích. Konverze bývalé výrobní budovy v luxusní loftové bydlení industriálního charakteru ...
 • Analýza realitního trhu v Praze 

  Author: Kyselová Adéla; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Glazar František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
  Téma diplomové práce je analýza realitního trhu v Praze. V první části práce jsou vysvětleny základní pojmy, popis realitního trhu v Praze, jeho vývoj v minulých letech a výhled do budoucna. Jsou zde zmíněny největší ...
 • Vyhodnocení investice do logistického areálu určeného k dlouhodobému pronájmu 

  Author: Makovec Martin; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Mazáč Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením investice do logistického areálu určeného k dlouhodobému pronájmu. V teoretické části diplomové části se zaměřuji na popis investičního prostředí, na jednotlivé fáze investičního ...
 • Řízení změn v developerském projektu 

  Author: Lakomá Lucie; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Břuska Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením změn a klientských změn v developerském projektu Marina Island v pražských Holešovicích. Práce ukazuje procesy změnového řízení jak obecně, tak na konkrétním projektu. Je provedena ...
 • Ochrana životního prostředí a její vliv na přípravu staveb 

  Author: Kortán Jakub; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Měšťan Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tématem této diplomové práce je popis a hodnocení dopadu ochrany životního prostředí na výstavbu objektů. Práce je dále členěna do čtyř částí. V první části bude popsán důvod ochrany životního prostředí a uvedení do celkové ...
 • Nástroj pro stanovení nákladové ceny investora typového bytového domu 

  Author: Straškrábová Jiřina; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Křikava Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
  Diplomová práce "Nástroj pro stanovení nákladové ceny investora typového bytového domu" se skládá ze dvou hlavních částí. První, teoretická část, se zaměřuje na vysvětlení a popis veškerých odborných pojmů vyskytujících ...
 • Proaktivní přístup stavebních firem k potenciálním zákazníkům 

  Author: Rendl Tomáš; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Šatný Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-04)
  Diplomová práce se v první části zaměřuje na teoretické vysvětlení pojmů z oblasti komunikace, internetového a obsahového marketingu na internetu, principů zajišťování širšího souboru dat a stavebního práva. Dále je v ...
 • Role projektového manažera při řízení stavby Rekonstrukce silnice II/115 Černošice 

  Author: Slaba Filip; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Kašpar Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Diplomová práce se věnuje podrobnému popisu činností, které vykonává manažer stavby při realizaci liniové stavby II/115 Černošice, rekonstrukce silnice. Práce popisuje nejen funkce manažera stavby, ale také společnost, ...

View more