Collections in this community

Recent Submissions

 • Zdravotní technika a zpětné využití dešťových vod v bytověm domě Rohan 

  Author: Zdeněk Řanda; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací v bytovém domě Rohan na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Obsahem první části je teoretická rešerše, která se zabývá hospodařením a ...
 • Návrh větrání sportovní haly 

  Author: Tomáš Jucovič; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Cílem této bakalářské práce je seznámení s řešením problematiky větrání sportovních hal, konkrétně prostor pro diváky. Práce je rozdělena do dvou částí. Náplní první textové části práce, je seznámení s obecnými principy ...
 • Zdravotní technika v bytovém domě se zaměřením na požární vodovod 

  Author: Ondřej Péč; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pechová Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce obsahuje návrh technickými zdravotními instalacemi na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Při vypracování se vycházelo z architektonicko – stavebního řešení bytového domu v Hostivaři ...
 • Vytápění historické vily 

  Author: Martin Najman; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vhodné otopné soustavy a větrání historické vily, která má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, kde se nachází místnost s bazénem. Teoretická část je rozdělena na dva úseky. ...
 • Efektivita energetických systémů Bytového domu 

  Author: Lukáš Olmr; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Urban Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá tématem vytápění bytového domu s pečovatelskou službou. Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh a hlavně posouzení co nejefektivnějšího zdroje vytápění pro námi řešený Bytový dům. V prvotní ...
 • Návrh větrání bytového domu 

  Author: Tomáš Albrecht; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Veverková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Téma této bakalářské práce je návrh větrání bytového domu. V teoretické části je popsáno proč je důležité větrat v bytových objektech, včetně legislativního požadavku pro návrh větrání bytových domů. Dále jsou popsány možné ...
 • Návrh vytápění bytového domu 

  Author: Vojtěch Polan; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Koubková Ilona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Obsahem této bakalářské práce je vypracovaný projekt návrhu vytápění bytového domu, který obsahuje tepelné bilance v jednotlivých místnostech, návrh otopných těles a výkresovou část. Výkresová část obsahuje půdorysy, ...
 • Vytápění bytového domu 

  Author: Dominik Beneš; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Urban Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění bytového domu. Práce je rozdělena na textovou, výpočtovou a projektovou část. V textové části jsou popsány jednotlivé druhy vytápění používané v dnešní době. Dále je provedeno ...
 • Návrh větrání vily 

  Author: Jitka Donátová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Veverková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tématem této bakalářské práce je návrh větrání vily. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části je zpracován projekt větrání zadaného objektu, který má dvě části, textovou a výkresovou. Textová část obsahuje ...
 • Větrání mateřské školy ve Stříbře 

  Author: Jakub Houlík; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Dvořáková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato závěrečná práce je zaměřena na vzduchotechnické systémy ve školách. V textové části jsou rozebrány důvody větrání a také různé způsoby a systémy větrání současných budov. Druhá polovina textové části je o rozboru a ...
 • Systémy vytápění venkovského rodinného domu 

  Author: Václav Maleček; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Dvořáková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem systému vytápění venkovského rodinného domu. Práce je rozdělena na rešerši a projekt. V rešerši jsou popsány možné koncepty variant vytápění objektu na základě místních možností. Jsou ...
 • Návrh elektrické požární signalizace v objektu územní správy Krkonošského národního parku 

  Author: Kristýna Malá; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Garlík Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce je tvořena třemi částmi. První část bakalářské práce je teoretická a obsahuje rešerši na téma elektrické požární signalizace. Obsahem druhé části bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení objektu ...
 • Vytápění bytového domu s využiztím energie z obnovitelných zdrojů 

  Author: Alina Markova; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Veverková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Představená bakalářská práce se zabývá vytápěním bytového domu. Závěrečná práce se skládá ze dvou částí — projektové části a rozšiřující části. Cílem projektové části je návrh optimálního řešení vytápění zadaného bytového ...
 • Nízkoenergetické osvětlení miltifunkčního domu 

  Author: Tomáš Lidmila; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Dvořáková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nízkoenergetického osvětlení a silnoproudých rozvodů pro multifunkční dům. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá teoretickým řešením návrhu, popisuje různé typy ...
 • Vetrání městské knihovny 

  Author: Tomáš Havelka; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Adamovský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá větráním městské knihovny v Turnově ve stupni rozšířené projektové dokumentace pro stavební povolení. Práce má dvě hlavní části. V první části, D.1, se práce zabývá celkovým konceptem technických ...
 • Zdravotechnika polyfunkčního objektu 

  Author: Josef Kůna; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Frolík Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem této bakalářské práce je rozšířená projektové dokumentace pro stavební povolení, která řeší zdravotechnické instalace polyfunkčního objektu. V první části práce se zabývám konceptem technických zařízení budovy. ...
 • Návrh a optimalizace energetického střediska pomocí simulačních nástrojů 

  Author: Olga Aralkina; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Šmejkal Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Cílem této práce je představení možností použití integrovaných energetických centrů jako alternativy centrálně řízeným systémům. Tato diplomová práce je věnovaná modelování takového energetického střediska pro určenou ...
 • Rekonstrukce stávající vily a návrh přechodu do režimu NZEB 

  Author: Jan Přívětivý; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Steinhaizl Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část se zabývá rekonstrukcí rodinné vily ve Velké Chuchli na Praze 5. Po dohodě s investorem byly navrženy úpravy stávajícího 1.NP a přístavba bazénového prostoru nad garáží ...
 • Energetická optimalizace zadaného klasteru budov 

  Author: Jakub Doubrava; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Bartoš František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Diplomová práce se v první části zabývá současným stavem budov v dané lokalitě, jejich modernizací, energetickou optimalizací a vypracováním průkazů energetické náročnosti budov pro jednotlivé budovy. V další části se ...
 • Návrh umělého osvětlení v kostele sv. Jiljí 

  Author: Kristina Gainanova; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vyoralová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Diplomová práce vznikla na žádost dominikánského klášteru o návrh nové osvětlovací soustavy pro sakrální prostor kostela svatého Jiljí, který se nachází v centru Prahy mezi ulicemi Husova, Zlatá a Jilská. Práce analyzuje ...

View more