News

Department of Microenviromental and Building Services Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití odpadního tepla z výpočetní techniky 

  Author: David Staněk; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Kotek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato diplomová práce si klade za cíl zhodnotit možnosti využití odpadního tepla z výpočetní techniky jako nový, alternativní zdroj energie zejména pro vytápění a přípravu teplé vody. Práce obsahuje teoretickou část o ...
 • Projkt vzduchotechniky v mateřské školce 

  Author: Veronika Zelinková; Supervisor: Papež Karel; Opponent: Mathauserová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Diplomová práce se zabývá větráním v objektu mateřské školy "Jihozápadní" v Praze na Spořilově. Jedná se o budovu z roku 1982, která byla v roce 2009 dodatečně zateplena, ale nucené větrání s rekuperací řešeno nebylo. ...
 • Porovnání řešení systému vytápění, chlazení a větrání v bytovém domě ve dvou klimatických oblastech 

  Author: David Šnajdr; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných technických zařízení budov pro bytový dům, který je navrhován pro dvě odlišné klimatické oblasti. Jedná se o Českou republiku, která leží v mírném a kontinentálním klimatu a ...
 • Zpětné využití odpadních vod v bytovém domě v Pomezí 

  Author: Veronika Smetanová; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Kopačková Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Cílem diplomové práce je vyhodnocení možností úpravy a opětovného využití odpadních vod vznikajících v bytových domech a jejich okolí (dešťové vody). Teoretická část se zaměřuje na analýzu využitelnosti těchto systémů v ...
 • Návrh vytápění budovy školy 

  Author: Karel Šavrda; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Lahoda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Diplomová práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy budovy školy. Pro daný objekt je vypracována projektová dokumentace navrženého systému vytápění. Součástí práce je také návrh možných variant vytápění a přípravy ...
 • Vzduchotechnika a chlazení hotelu 

  Author: Přemysl Kheml; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato diplomové práce se zabývá zpracováním projektu vzduchotechniky a chlazením ve středně velkém hotelu. Projekt je zaměřen větráním všech částí objektu - lůžková část, konferenční sál, administrativa hotelu, jídelna, ...
 • Hodnocení energetického systému bytového domu 

  Author: Eliška Süssová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Cílem této diplomové práce je hodnocení technických systémů bytového domu. Tyto systémy, které spotřebovávají energii, slouží k vytvoření kvalitního vnitřního prostředí a zajištění komfortu uživatel. Projektová část diplomové ...
 • Vytápění a vzduchotechnika vysokoškolské koleje s využitím BIM modelování 

  Author: Daniel Kříž; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Hlaváček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato diplomová práce předkládá návrh řešení teplovodního vytápění a vzduchotechniky budovy vysokoškolské koleje za použití BIM (Building Information Modeling). V první části se věnuje popisu BIM technologie, jeho potenciálu, ...
 • Analýza provozu vzduchotechnické klimatizační jednotky 

  Author: Martin Cakl; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Diplomová práce se věnuje analýze vzduchotechnické jednotky. V úvodu nalezneme stručné informace o tom, jak hospodařit se zdroji energií, abychom minimalizovali náklady. Dále se práce zabývá vytvořením a ověřením funkčnosti ...
 • Studie řešení osvětlení učeben s důrazem na vysoký zrakový komfort 

  Author: Jan Marx; Supervisor: Maierová Lenka; Opponent: Baxant Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato práce se zaměřuje na parametry vizuálního komfortu ve školských prostorách. Analyzuje nežádoucí zrakové jevy a poskytuje možná řešení pro jejich eliminaci, či potlačení. Záměrem práce je ukázat důležitost změny principu ...
 • Energeticky soběstačná budova pro bydlení 

  Author: Jan Skála; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Předmětem této diplomové práce je rozebrat technickou problematiku energeticky nezávislého, autonomního bydlení, analyzovat problém, ujasnit používané pojmy a popsat cílovou skupinu a chování potenciálních uživatelů takovéto ...
 • Vnitřní prostředí administrativní budovy s návrhem vzduchotechnického systému 

  Author: Pavel Málek; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Lhotský Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Součástí této práce je legislativní pohled na vnitřní pracovní prostředí. Cílem práce je porovnat typy distribuce chladu pro prostory open space a vybrat nejvhodnější variantu pro řešený objekt. V další části práce je ...
 • Technické sytémy v rodinném domě s téměř nulovou spotřebou energie 

  Author: Filip Novotný; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Korecký Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem technických systémů domu s téměř nulovou spotřebou energie. Teoretická část práce definuje pojem "Dům s téměř nulovou spotřebou energie", stručně popisuje jeho význam a stanovuje jeho ...
 • Studie vlastností vzduchotechnického potrubí 

  Author: Lukáš Horváth; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Pump Otakar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Náplňou tejto diplomovej práce je porovnanie kľúčových vlastností vzduchotechnických potrubí vo viacerých variantoch. Práca je zložená j troch častí. V prvej časti boli porovnané vlastnosti z materiálovej stránky, technických ...
 • Vzduchotechnický systém hotelu 

  Author: Ivan Sabol; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hlaváček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Cílem diplomové práce je zpracovat projekt vzduchotechniky hotelu. Je řešené větrání vstupních prostorů, restaurace s kuchyní a její zázemí, podzemních garáží, hotelového welness centra a lůžkové části. Dokumentace je ...
 • Modelování a hodnocení územních městských jednotek 

  Author: Tamiris Iskakova; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Peterka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Diplomová práce se zabývá studiem městských energetických středisek a metodik pro simulaci a hodnocení městských oblastí. Na základě získaných znalostí byla provedena optimalizace městského energetického střediska ve vybrané ...
 • Využití moderních technických systémů pro úpravu vnitřního prostředí v historických budovách 

  Author: Barbora Janů; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Miškovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Práce se v první části zabývá přehledem historických systémů pro úpravu vnitřního prostředí v historických budovách. Dále je zmíněn současný přístup k problematice, požadavky na vnitřní klima a možnosti moderních systémů, ...
 • Ekonomické hodnocení systému vytápění a přípravy teplé vody 

  Author: Adéla Křížková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Diplomová práce pojednává o řešení systémů vytápění a přípravy teplé vody v obytných budovách. Jsou zde shrnuty možnosti a zdroje informací při volbě těchto systémů a je vytvořen vlastní výpočetní nástroj pro jejich ...
 • Optimalizace vnitřního prostředí bytu pro osoby s poruchou termoregulace 

  Author: Michal Hoffmann; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Mlejnek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Práce se se zabývá řešením tepelného komfortu pro osoby s poruchou termoregulace. Cílem práce bylo zjistit optimální podmínky vnitřního prostředí pro tyto osoby a návrh al-goritmu regulující teplotu a vlhkost v bytě.
 • Energetické hodnocení budovy 

  Author: Jitka Mazurková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Diplomová práce se zabývá energetickým hodnocením 2 budov, kdy jsou porovnávány 2 základní metodiky výpočtů ve výpočetních nástrojích. Dále se práce zabývá celým základním tématem energetické certifikace budov.

View more