News

Department of Microenviromental and Building Services Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití solární energie v administrativní budově 

  Author: Michaela Langhamerová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití solární energie v budovách. V první části práce popisuji, jak solární energie vzniká a v jaké formě dopadá na Zemi. Dále jsou zde představeny různé typy solárních zařízení, ...
 • Problematika tlakových ztrát tvarovek při projekci vzduchotechniky 

  Author: František Augustin; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Došek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá tématem vzduchotechnických rozvodů nuceného větrání v obytných budovách a jejich výpočty. Rešeršní část shrnuje základní informace o používaných typech potrubí a tvarovek. Stručně je popsán přístup ...
 • Vytápění a chlazení nástavby studentských kolejí 

  Author: Jana Svobodová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části jsou nejprve stručně probrány možnosti zdrojů tepla a chladu, které jsou aplikovány v dále rozebíraných variantách. Hlavní téma teoretické ...
 • Vytápění halových objektů 

  Author: Jana Kyselová; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Musil Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá vytápěním halových objektů. V teoretické části jsou popsány různé způsoby vytápění hal včetně jejich výhod a nevýhod. Součástí teoretické části je i porovnání různých způsobů výpočtu tepelných ...
 • Větrání bytového domu 

  Author: Jiří Brabec; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Obsahem Diplomové práce je celkový návrh větrání bytového domu. V úvodní části je zpracován přehled požadavků na vnitřní prostředí obytných budov. Na základě nich jsou navrženy možné varianty řešení větrání zadaného objektu ...
 • Vzduchotechnika rodinné vily 

  Author: Lucie Jirotková; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá větráním rodinné vily. Práce se skládá ze dvou částí. V první části se věnuji celkové koncepci systémů technických zařízení budovy – systému hospodaření s vodou, kanalizací, elektroinstalací, ...
 • Větrání a chlazení administrativní budovy radnice a policie 

  Author: Hana Čermáková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Cílem zadané diplomové práce bylo vypracovat prováděcí projektovou dokumentaci vzduchotechniky a projektovou dokumentaci chlazení objektu ke stavebnímu povolení pro administrativní budovu radnice a policie v Mníšku pod ...
 • Zásobování teplem administrativní budovy 

  Author: David Meloun; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kvasnička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytápění administrativní budovy Štokr. V první části je vytvořen koncept technického zařízení budovy. Druhá část se věnuje návrhu zásobování tepla. Návrh vytápění je zpracován ...
 • Projekt větrání bytového domu 

  Author: Jana Strupková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se skládá z teoretické, praktické a výkresové části. Výkresová a praktická část se zabývá návrhem větrání bytového domu. V teoretické části je zpracována studie na téma „Vnitřní prostředí bytových domů“.
 • Model požáru a jeho detekce v památkově chráněném prostoru 

  Author: Simona Lorencová; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Rýpar Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce je zaměřena na modelaci a detekci požáru v historických a památkově chráněných objektech. V úvodu jsou shrnuty důvody, proč je tolik důležité chránit historické památky. V teoretické části jsou popsány ...
 • Nasávací hlásič kouře a jeho použití 

  Author: Tomáš Kaločai; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Pavlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomová práce se zaměřuje na nasávací hlásiče kouře. Rešerše se zabývá popsání způsobu detekce a funkce nasávacího hlásiče kouře. Dále je věnována pozornost nasávacímu hlásiči firmy SIEMENS, na kterém je vysvětlen princip ...
 • Nástupní plochy požární techniky a vnější odběrní místa požární vody 

  Author: Markéta Humr; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Thomitzek Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu nástupních ploch, přístupových komunikací a vnějších odběrních míst. V teoretické části se věnuje legislativním požadavkům z pohledu českých a amerických norem. V praktické ...
 • Stabilní hasicí zařízení ve skladovacích halách 

  Author: Petr Pabouček; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mózer Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Předmětem této práce je stabilní hasicí zařízení sprinklerového typu ve skladovacích prostorách. Diplomová práce je rozdělena na dvě části - rešerši a projekt stabilního hasicího zařízení ve skladové hale. V první části ...
 • Návrh sprinklerového SHZ v administrativních budovách s využitím metody BIM 

  Author: Jaroslav Zámiš; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mózer Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tato diplomová práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části se zabývá historií a vývojem sprinklerových zařízení, rozdělením a komponenty sprinklerových soustav. V rešerši je také teoretický základ pro lepší ...
 • Využití BIM nástrojů a jejich doplňků při návrhu vytápění 

  Author: Kristina Fedorchenko; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Borlová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Předmětem diplomové práce je posouzení možností BIM softwaru Revit ve spolupráci s jinými softwary nebo doplňky při navrhování, počítaní a vytváření výkresové dokumentace pro profese vytápění. První část diplomové práce ...
 • Projekt větrání školní budovy 

  Author: Libor Votoček; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tato diplomová práce je složená ze dvou částí. První část je studie zabývající se využitím zemních vzduchových výměníků. Nejprve jsou popisovány jednotlivé typy zemních vzduchových výměníků a problematika ovlivňující jejich ...
 • Srovnání stabilního hasicího zařízení mlhového a sprinklerového 

  Author: Lukáš Hrdý; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mudruňka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tato diplomová práce se zabývá sprinklerovým stabilním hasicím zařízením a mlhovým stabilním hasicím zařízením. Jako podklad k diplomové práci je využit projekt mlhového SHZ k danému objektu. Táto práce je rozdělena primárně ...
 • Vzduchotechnika kulturního domu 

  Author: Václav Hába; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Rubina Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce je věnována problematice vzduchotechniky v kulturním domě. Cílem této práce je vytvoření koncepčního návrhu pro systém vzduchotechniky s ohledem na kvalitu vnitřního prostředí. Součástí tohoto koncepčního ...
 • Větrání administrativně-obchodního centra 

  Author: Sabina Horáková; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Miškovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tato diplomová práce se zabývá větráním administrativně-obchodního centra v Praze – Vršovicích a je rozdělena do dvou částí. První část – koncept TZB daného objektu, dokumentovaná průvodní zprávou a blokovým schématem. ...
 • Metodiky hodnocení vnitřního prostředí obytných budov 

  Author: Jan Šíp; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Petráš Dušan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tato diplomová práce se věnuje porovnání metodik pro hodnocení budov s ohledem na vnitřní prostředí. K porovnání byly vybrány metodiky, které se nejčastěji používají na území České republiky nebo jsou nejvíce spojeny ...

View more