Collections in this community

Recent Submissions

 • Koncepční studie hospodaření s vodou v bytovém domě 

  Author: Klára Slavkovská; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Hadraba Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Diplomová práca je zameraná na hospodárenie s vodou v rezidenčnom objekte. V teoretickej časti sa nachádza rozdelenie odpadových vôd podľa druhov. Ďalej sú spracované opatrenia hospodárenia s odpadovými vodami. Následne ...
 • Návrh obnovitených zdrojů pro bytový dům 

  Author: Michaela Žďárská; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato práce navrhuje systémy obnovitelných zdrojů s cílem snížení energetické spotřeby konkrétního stávajícího objektu bytového domu. Součástí je předchozí analýza stávajícího stavu budovy pro lepší orientaci a návrh systémů ...
 • Vytápění a energetická koncepce montážní haly se zázemím 

  Author: Anna Tomyshch; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Křišíková Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato diplomová práce na téma „Vytápění a energetická koncepce montážní haly se zázemím“, je rozdělena na dvě částí. První část popisuje ve variantách energetickou koncepci budovy výrobní haly. Navržené varianty jsou ...
 • Využití vodíku v systémech budov 

  Author: Vladimír Krystyn; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Kvasnička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Náplní předkládané práce je studie o možnostech využití vodíku v systémech budov. Práce obsahuje návrh vodíkového hospodářství včetně nutných komponent tohoto systému. A následné ekologické a ekonomické zhodnocení daného ...
 • Technické systémy ve vilovém domě 

  Author: Tomáš Lidmila; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Šebesta Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Diplomová práce se ve své první části věnuje volbě technických systémů pro daný objekt. Pro volbu zdroje tepla byl využit výpočetní software NKN, kde se varianty posoudily dle požadavků energetické náročnosti, dále jen ...
 • Využití odpadních vod v objektu pro komunitní bydlení 

  Author: Tomáš Lucký; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Koubková Ilona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá využitím odpadních vod v objektu pro komunitní bydlení. V první části je teoreticky shrnuta problematika s hospodařením a možnostmi využití odpadních vod v bytových domech. Druhá část se zabývá ...
 • Návrh systému vytápění v budově hotelu 

  Author: Lucie Janoušková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá výběrem nejvhodnějšího řešení a návrhem vytápění budovy hotelu a studií, která pojednává o druzích vytápění, jeho dělení a různých způsobech vytápění rekreačních objektů. Práce je rozdělena do ...
 • Větrání bytového domu 

  Author: Jan Trafina; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Urban Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Náplní této bakalářská práce je studie možných variant řešení větrání bytového domu. Jednotlivé varianty jsou zde popsány a na základě okolních podmínek vyhodnoceny. Vybraná varianta je dále podrobně zpracována. Součástí ...
 • Větrání školní budovy 

  Author: Jakub Rezek; Supervisor: Mazanec Vojtěch; Opponent: Adamovský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato práce se věnuje problematice větrání v budově základní školy. Jsou zde popsány požadavky na vnitřní prostředí v základních školách a jakými způsoby větrání je možné tyto požadavky splnit. V rámci bakalářské práce je ...
 • Větrání hotelu s restaurací 

  Author: Daniel Horyna; Supervisor: Mazanec Vojtěch; Opponent: Adamovský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému větrání pro hotel s restaurací. V první části jsou sepsány požadavky na větrání a rešerše současně využívaných systémů, která slouží jako podklad pro návrh větrání. V druhé ...
 • Studie řešení tepelných ostrovů a hospodaření s dešťovou vodou na území Prahy 

  Author: Michal Čížek; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Kny Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to části teoretické a části praktické. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy zhoršujícího se vlivu tepelných ostrovů na území měst (se zaměřením na hl. m. Praha), ...
 • Využití odpadních vod v bytovém domě 

  Author: Adam Palkovič; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Koubková Ilona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá možnosti využití odpadních vod, převážně šedé a dešťové, u bytového domu, definuje druhy odpadních vod, popisuje různé druhy čištění a ukazuje realizace jak v Česku, tak v zahraničí. Praktická ...
 • Hospodaření s vodou v administrativní budově 

  Author: Šárka Žďánská; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Koubková Ilona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Cílem bakalářské práce je navrhnout zdravotně technické instalace v nové budově obecního úřadu v Hovorčovicích, zvolit vhodné řešení, které bude šetřit pitnou vodou a aplikovat zpětné využití odpadních vod vznikajících v ...
 • Vytápění bytového domu 

  Author: Natálie Sováková; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Mazanec Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá vytápěním bytového domu a studií na téma Využití geotermální energie v systémech budov. Textová část práce obsahuje technickou zprávu, výpočet tepelných ztrát, návrh trasy soustavy vytápění, návrh ...
 • Elektrická požiarna signalizácia v športovom zariadení Kotlářka 

  Author: Peter Tarr; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Garlík Bohumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Bakalárska práce je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť je obecný súhrn a popis systému elektrickej požiarnej signalizácie a jej komponentov. Druhá časť sú stavebné revízie, ktoré boli prevedené, aby objekt splňoval ...
 • Návrh solárního systému pro bytový dům 

  Author: Ekaterina Bolotova; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Cílem této práce je návrh fotovoltaické elektrárny na střeše bytového domu. V teoretické části je rozebrán princip fungování a typy fotovoltaických systémů, základní komponenty a jejich typy, technické požadavky na instalaci ...
 • Návrh vzduchotechniky apartmánového domu 

  Author: Jan Malý; Supervisor: Kabrhelová Hana; Opponent: Adamovský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je návrh vzduchotechnického systému pro apartmánový dům, kdy pro tvorbu byl zvolen program Revit 2022. Cílem je nejdříve analyzovat objekt a posoudit která metoda návrhu větrání je nejvhodnější, ...
 • Návrh zdravotní techniky v mateřské školce 

  Author: Jan Nguyen; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Cílem bakalářské práce je návrh zdravotní techniky v objektu mateřské školky. Práce se skládá z teoretické části a praktické části. První polovina teoretické části se zabývá možnostmi a způsoby využití dešťové vody. V druhé ...
 • Hospodaření s vodou v provozu Kasina 

  Author: Richard Pásler; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Cíle této bakalářské práce jsou analýza a rešerše hospodaření s vodou v provozu Kasina s využitím více zdrojů vody. Návrh vnitřního vodovodu pro zvolené varianty řešení a následné ekonomické a ekologické vyhodnocení ...
 • Vytápění a větrání řadového bytového domu 

  Author: Šimon Farkač; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Dvořáková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Bakalářská práce se věnuje návrhům konceptů zdrojů tepla, vytápění a větrání bytového domu v České republice. V první části rešerše jsou navrhnuty koncepty, který by byly vhodné pro daný objekt. Jednotlivé návrhy jsou ...

View more