Novinky

Department of Microenviromental and Building Services Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Autor: Danilova Tatiana; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Jelínek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Daná bakalářská práce řeší projekt vzduchotechniky sportovního centra Děkanka Spartak Praha 4 ve stupni rozšířeného stavebního povolení. Cílem této práce je navržení tří až čtyřech vzduchotechnických zařízení pro zadaný ...
 • Návrh a využití tepelných čerpadel vzduch - voda v bytových domech 

  Autor: Vitouš Jan; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Helebrant Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce je zaměřena na využití tepelných čerpadel vzduch ? voda zajišťujících přípravu teplé vody a vytápění pro menší bytový dům. Teoretická část práce shrnuje základní princip tepelného čerpadla. V této části ...
 • Vytápění objektu ubytovacího centra 

  Autor: Vejdovská Zuzana; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Kvasnička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá návrhem teplovodního vytápění v objektu ubytovacího centra. Práce má dvě části, textovou a samotný návrh. Textová část obsahuje analýzu chování objektu s návrhem vhodného provozního režimu. Druhá ...
 • Úspory vody v budovách a řešení pro hotely 

  Autor: Schindlerová Petra; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Frolík Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
  Tématem bakalářské práce jsou systémy hospodařící s vodou a jejich návrh vedoucí k redukci spotřeby pitné vody. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je řešena spotřeba vody, principy a ...
 • Minulost, současnost a budoucnost vnitřního prostředí budov 

  Autor: Bursová Nikol; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Kadlecová Magdaléna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Cílem této diplomové práce je podnítit diskuzi o nutnosti propojování vědních oborů v nejvyšší možné míře a vzájemné spolupráci specialistů i v, na první pohled, nesouvisejících oborech. Chtěla bych upozornit na souvislosti, ...
 • Vytápění a vzduchotechnika v relaxačním domě 

  Autor: Přijalová Monika; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Kvarda Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vytápění a větrání v budově rehabilitačního centra v areálu nemocnice včetně volby vhodného otopného zdroje. V práci jsou popsány relevantní varianty pro tento druh provozu. Jako ...
 • Rekonstrukce vytápění a větrání gymnázia Litoměřická 

  Autor: Dvořák Jakub; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Emingr Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Tato diplomová práce se věnuje tématu větrání a vytápění v budově školy. V úvodu se zabývá zejména problematikou vnitřního prostředí na školách obecně. Jaké jsou dnes problémy s vnitřním prostředím, co je způsobuje a s ...
 • Stabilní hasicí zařízení s využitím sprinklerových systémů ve skladovacích prostorech 

  Autor: Malá Michaela; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pechová Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Předmětem této diplomové práce je představení stabilního hasicího zařízením se zaměřením na použití sprinklerových systémů ve výrobních objektech respektive v jejich skladovacích prostorech. Celá diplomová práce je rozdělena ...
 • Využití kogenerační jednotky pro wellness provoz 

  Autor: Fiedler Lukáš; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Kvarda Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato práce se zabývá myšlenkou využití kogenerační jednotky jako zdroje tepla a elektřiny v objektu hotelu s wellness provozem. Na základě požadavků na vnitřní prostředí byly zpracovány bilance tepla a elektřiny, které ...
 • Rozšíření výrobní haly "Engel" - návrh stabilního hasicího zařízení 

  Autor: Křížová Michaela; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pechová Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce pojednává o stabilních hasicích zařízeních ve výrobních halách a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá rešerší v oblasti historie vzniku tohoto aktivního prvku požární ochrany, statistikou ...
 • Analýza větrací jednotky s termoelektrickými články 

  Autor: Hrůzová Noemi; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Teoretická část diplomové práce se zabývá termoelektrickými jevy, na jejichž principech pracují termoelektrická zařízení. Rozdělují se na termoelektrické generátory TEG a termoelektrické chladiče TEC. Chování Peltierova ...
 • Vytápění welness centra 

  Autor: Hanzelka Ondřej; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Křišíková Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této závěrečné práce je v rámci teoretické části porovnat na vybraném objektu zvolené koncepce s různými zdroji tepla a ty následně multikriteriálně vyhodnotit. Následně pro nejvýhodnější variantu zdroje tepla navrhnout ...
 • Případová studie využití srážkových a šedých vod v budově základní školy 

  Autor: Kettnerová Martina; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Kopačková Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Práce se zabývá návrhem systému na využití šedých odpadních vod a srážkových vod v existující základní škole. Získaná provozní bílá voda bude využita na splachování WC, upravená srážková voda na závlahu školní zahrady. ...
 • Větrání rekonstruované školy 

  Autor: Hejlek Jan; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Borlová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této diplomové práce je popis faktorů ovlivňujících kvalitu vnitřního vzduchu ve školách s návazností na možné použití větracích systémů u rekonstruovaných škol. Teoretická část podrobněji popisuje škodlivé látky ve ...
 • Rotační klimatizační filtr CouterFlow 

  Autor: Lácha Josef; Vedoucí práce: Papež Karel; Oponent práce: Adamovský Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-25)
  Diplomová práce se zabývá teoretickou i praktickou analýzou nově vytvořené regenerační filtrační komponenty, která by mohla být součástí nucené výměny vzduchu vnitřního prostředí. Popisované zařízení pracuje na principu, ...
 • Analýza zdrojů chladu pro administrativní budovu 

  Autor: Kráčmar Jan; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice chlazení kancelářských budov. Popisuje dva odlišné koncepty chlazení aplikované na totožnou existující budovu. Jde o chlazení zajištěné kompresorovými jednotkami a absorpční ...
 • Vliv chladících stěn na podmínky tepelné pohody 

  Autor: Brouk Tomáš; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kny Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou velkoplošného stěnového chlazení. Teoretická část je věnována současnému poznání v oblasti stěnového chlazení. Věnuje se výhodnosti použití chladících stěn, jejich návrhu a ...
 • Návrh větracího systému základní školy 

  Autor: Chudobová Jana; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Šámal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Předmětem této diplomové práce je analýza stávajícího systému větrání v ZŠ Praha - Kbely, zjištění jeho funkčnosti na základě experimentální části, která obsahuje měření kvality vzduchu a dotazníkový průzkum. Následuje ...
 • Vzduchotechnika v bytovém domě 

  Autor: Švecová Helena; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Bureš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá problematikou zvýšené koncentrace radonu v domech a možnostmi jejího odstranění. Jsou zde popsány vlastnosti radonu, jeho negativní a pozitivní vliv na lidský organismus. V práci je sledován vývoj ...
 • Vytápění v bytovém domě 

  Autor: Pokorná Katarína; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Bureš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy pro zvolený objekt bytového domu. V rámci práce je zpracována projektová dokumentace vytápění na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení a ekonomická ...

Zobrazit další