Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh vytápění bytového domu 

  Author: Roman Pohl; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Urban Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-27)
  Bakalářská práce se věnuje návrhu vytápění bytového domu v České republice pomocí stropních panelů (s možností chlazení). Projektová část obsahuje výpočty tepelných ztrát a na ně navržená otopná tělesa, dimenzování potrubí, ...
 • Soběstačný komplex rodinných domů 

  Author: Michaela Loová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Úlohou práce je navrhnúť a vypracovať projekt sebestačného komplexu rodinných domov. Návrh pozostáva z textovej časti, výkresovej časti a z rozširujúcej štúdie na tému sebestačné komplexy pre bývanie. Textová časť sa zaoberá ...
 • Návrh systému větrání pro fakultní knihovnu 

  Author: Jakub Vrzáň; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Diplomová práce se zabývá návrhem větrání pro knihovnu Teologické fakulty Univerzity Karlovy. Tato práce se skládá ze dvou částí. V hlavní části je zpracován projekt, v němž je navržen vzduchotechnický systém pro knihovnu ...
 • Návrh parkovacího domu z hlediska udržitelné energetiky 

  Author: Ondřej Opava; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Klaban Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Výsledkem diplomové práce je návrh parkovacího domu z hlediska udržitelnosti. V diplomové práci je řešen návrh dobíjecích stanic, fotovoltaické elektrárny a osvětlení pro parkovací dům.
 • Vytápění a chlazení penzionu s restaurací 

  Author: Petr Kvasnica; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Hlavní náplní této diplomové práce je návrh vytápění a chlazení penzionu s restaurací. Cílem je navržení celého systému vytápění a chlazení zvoleného objektu a vypracování studie na tuto problematiku. Práce je rozdělena ...
 • Návrh zdravotně technických instalací ZŠ a MŠ v Praze 

  Author: Tomáš Hajlich; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Vyoralová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato diplomová práce řeší návrh zdravotně technických instalací základní a mateřské školy. Předmětem této práce je zpracovat projektovou dokumentaci vnitřní kanalizace a vodovodu s částečným zpětným využitím odpadních vod ...
 • Tvorba digitálního dvojčete budovy 

  Author: Filip Chrást; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Tobolík Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Základní myšlenkou diplomové práce je definovat možnosti tvorby a využití konceptu digitálního dvojčete ve stavebním průmyslu. Digitální dvojče představuje virtuální kopii reálné fyzické budovy, díky které je možné komplexně ...
 • Modelování energetických středisek v rámci udržitelné energetiky 

  Author: Alena Bazaluk; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Šmejkal Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a najít optimální konfiguraci energetického centra pro zadanou oblast jako alternativy centrálně řízeným systémům. Práce je věnována optimalizaci, modelování takového energetického ...
 • Vliv namrzání na provoz výměníku zpětného získávání tepla 

  Author: Alžběta Svobodová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Lain Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Předmětem diplomové práce je vyhodnocení vlivu vzniku námrazy na provoz výměníku zpětného získávání tepla. Byla provedena série experimentálních měření, pro které byl použit entalpický deskový protiproudý výměník tepla. ...
 • Návrh vzduchotechnického systému pro modulární budovu lékárny metodikou BIM 

  Author: Michal Buk; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  V diplomové práci se zabývám návrhem vzduchotechniky v modulární lékárně v rozsahu stavebního povolení. V práci řeším návrh běžného větrání kancelářských prostor a větrání prostor s třídou čistoty C a D. V čistých prostorech ...
 • Technické systémy v bytovém domě s velmi nízkou energetickou náročností 

  Author: Semen Pastukhov; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Šebesta Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systémů vytápění, přípravy teplé vody a větrání pro dům s velmi nízkou energetickou náročností. Teoretická část práce zkoumá závislost ekonomické a energetické účinnosti různých variant ...
 • Využití a analýza dat v energetickém managementu budov 

  Author: Tereza Vernerová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku big dat v budovách a možnosti jejich využití ke zlepšení energetické efektivity budov a jejich vnitřního prostředí. Praktická část se věnuje energetické analýze dat z vybrané ...
 • Vzduchotechnický systém s biofiltrem 

  Author: Tatiana Lapygina; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Diplomová práce řeší projekt větrání kancelářské budovy s použitím biostěny. Práce se skládá ze dvou částí. První část je teoretická – Studie větrání kanceláří a využití biostěny. Studie obsahuje obecný pohled větrání. ...
 • Novostavba bytového domu 

  Author: Jiří Valenta; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Vyoralová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Diplomová práce se zabývá tématikou zdravotních technických instalací a jejich využití. Jedná se o seznámení s problematikou obecně a následném využití dešťové vody v bytových domech. Projekt je zpracovaném v rozsahu ...
 • Vytápění rodinného domu Sibiřina 

  Author: Petr Balík; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Kabele Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Bakalářská práce je zhotovena za účelem porovnání možností vytápění rodinného domu. V první části se pojednává tato problematika teoreticky, ve druhé části jsou řešeny varianty s výkresovou dokumentací.
 • Koncept vytápění a větrání objektu hlavního skleníku Botanické zahrady Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy 

  Author: Kamila Pospíšilová; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Dvořáková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Udržování vhodného klimatu v prostorách skleníku je komplexním problémem vyžadujícím pochopení jak základů návrhů klimatizace a tepelné ochrany budov, tak biologických procesů probíhajících v biosféře, pro kterou je skleník ...
 • Systém větrání pro rekonstrukci hotelu 

  Author: Jaroslav Vich; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Adamovský Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tématem této bakalářské práce je návrh systém větrání pro tři provozní části hotelu. Jedná se pokoje pro hosty, hotelovou kuchyň a hotelovou restaurace. Práce je rozdělená na dvě části. V textové části jsou představeny ...
 • Zdravotní technika bytového domu v Hostivaři se zaměřením na požární bezpečnost 

  Author: Matyáš Běl; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Kabele Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Tato bakalářská práce obsahuje tři části. První částí je rešerše zaměřená na zdroje požární vody a prostupy zdravotně technických instalací. Ve druhé části je vypracován projekt zdravotně technických instalací jako je ...
 • Návrh vytápění polyfunkčního domu 

  Author: Michaela Školová; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Urban Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění polyfunkčního domu. Práce je rozdělena na studii, koncept a projekt. Ve studii jsou popsány možné zdroje vytápění s ohledem na využití objektu a místní možnosti. Jsou zpracovány ...
 • Zpětné využití odpadních vod v bytovém domě 

  Author: Alžběta Jedličková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Frolík Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout zdravotně technické instalace v malém bytovém domě v pražských Nebušicích, aplikovat zpětné využití odpadních vod vznikajících v bytovém domě a jeho okolí. První část se zabývá ...

View more