Novinky

Department of Microenviromental and Building Services Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

  • Dešťová voda a její hospodaření na pozemku mateřské školy, projekt vytápění mateřské školy. 

    Autor: Hakenová Mirka; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Nekvinda Lukáš
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
    Voda je nezbytnou součástí lidského života. Kvalitní vodou často plýtváme, přitom zde existuje ekonomická a ekologická možnost využití dešťové vody.Tradiční pro nás proto v tomto směru zůstává například hospodaření s ...
  • Snižování energetické náročnosti hypermarketu 

    Autor: Vochozková Veronika; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Petlach Jiří
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
    Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí - první teoretická část se zabývá problematikou úpravy vnitřního prostředí nákupních center. Jsou zde popsány zásady větrání, filosofie návrhu hypermarketů, definovány mikroklimatické ...
  • Vytápění a větrání objektu chráněného bydlení 

    Autor: Bártl Aleš; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Křišíková Helena
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
    Cílem diplomové práce je navrhnout vytápění a větrání objektu chráněného bydlení za použití obnovitelných zdrojů energie. Vytápění objektu bude zajišťovat geotermální energie pomocí hloubkového vrtu a tepelného čerpadla. ...
  • Analýza chybových stavů vzduchotechnických jednotek 

    Autor: Beneš Václav; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Široký Jan
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
    Tato diplomová práce se zabývá ověřením systému pravidel hledajících chybové stavy vzduchotechnických jednotek. Vyhodnocuje výstupy programu, jehož jsou pravidla součástí a chyby jednotlivých pravidel blíže analyzuje a ...
  • Návrh sprinklerového systému v administrativní budově 

    Autor: Smlsalová Michaela; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pechová Pavla
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
    Předmětem této diplomové práce je projekt stabilního hasicího zařízení v administrativních budovách ve stupni dokumentace pro stavební povolení. V této dokumentaci je řešeno trasování jednotlivých rozvodů včetně návrhu ...
  • Projekt vytápění nemocnice 

    Autor: Hodys Filip; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Hlaváček Ondřej
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
    Diplomová práce řeší vytápění objektu rehabilitační nemocnice, přípravu teplé vody a ohřev bazénů. Objekt je vytápěn převážně deskovými tělesy a podlahovým vytápěním. Jako hlavní zdroj tepla je navržena kaskáda kondenzačních ...
  • Závlahové systémy s využíváním dešťové vody 

    Autor: Hrudová Helena; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Kopačková Dagmar
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-02)
    Tato diplomová práce podává obecný přehled o současných závlahových systémech, které jsou nejvíce využívány nejen v zahradní architektuře. Vysvětluje funkci jednotlivých druhů závlah, popisuje uspořádání jednotlivých prvků ...
  • Soběstačný dům 

    Autor: Fraňková Markéta; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Pešek Zdeněk
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
    Tato diplomová práce se věnuje návrhu technického zařízení v rodinných domech vzhledem k soběstačnému stylu života. První část se zabývá jednotlivými příklady v České republice, které ukazují, jak fungují již postavené ...
  • Optimalizace vnitřního prostředí rekonstrukcí školních budov 

    Autor: Bžoch Martin; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Šámal Jiří
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
    Diplomová práce teoreticky rozebírá možnosti implementace technických zařízení pro optimalizaci vnitřního prostředí v rekonstrukcích školních budov. Za pomocí rešerší a multikriteriální analýzy vybírá optimální cestu pro ...
  • Řešení větrání zimního stadionu 

    Autor: Kostková Adéla; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Vávra Petr
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
    Předkládaná diplomová práce se zabývá řešením větrání v objektu Horáckého zimního stadionu v Jihlavě. Práce se skládá ze tří částí. První se věnuje historickému vývoji v oblasti sportu i sportovních staveb a druhá studii ...
  • Energetický koncept areálu malé firmy s truhlářskou dílnou 

    Autor: Jelínková Apolena; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Miškovský Petr
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
    Diplomová práce se zabývá návrhem energeticky efektivním řešení vytápění objektu malé firmy s truhlářskou výrobou, v závislosti na produkci velkého množství odpadní dřevní biomasy, která lze využít jako palivo. Dále shrnuje ...
  • Vytápění hotelu s podporou solárních systémů 

    Autor: Brabcová Renáta; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Vávra Petr
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
    Diplomová práce se zabývá především využitím solární energie pro vytápění budov a je rozdělena do dvou částí. V první části práce se zabývám vlivem záření na Zemi, vhodnými klimatickými podmínkami pro využití solární ...
  • Využití tepla odpadních vod 

    Autor: Břindová Romana; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Kopačková Dagmar
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
    Diplomová práce se zabývá možnostmi využití tepla odpadních vod z vnitřní kanalizace. Srovnávají se zde již existující produkty, a to z hlediska technických parametrů a pořizovacích nákladů. Tyto poznatky byly aplikovány ...
  • Větrání pavilonu hrochů 

    Autor: Kovář Václav; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Emingr Lukáš
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
    Diplomová práce se zabývá větráním pavilonu hrochů. Teoretická část popisuje problematiku chovu hrochů obojživelných, varianty stavebního řešení pavilonů, požadavky na jejich vnitřní prostředí a návrh větrání tohoto provozu. ...
  • Projekt systému vytápění administrativní budovy "EXIM" 

    Autor: Fiala Václav; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Bureš Petr
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
    Tato diplomová práce se jako hlavním tématem zabývá návrhem systému vytápění, v druhé části se zabývá systémem chlazení. Na základě výstupů ze softwaru Protech je vytvořena projektová dokumentace systému vytápění. Textová ...
  • Návrh větracího systému v rámci konverze prodejního halového objektu na bytový dům 

    Autor: Krejska Jaroslav; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Vávra Petr
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
    Práce je dělena na úvodní teoretickou a hlavní praktickou, projekční, část. V teoretické části se autor zabývá analýzou energetického konceptu budovy a pro některé jeho části doporučuje, na základě popsaného rozhodovacího ...
  • Vytápění administrativní budovy 

    Autor: Diblík David; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Galád Vladimír
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
    V diplomové práci je zpracováno energetické zhodnocení administrativní budovy a návrhy opatření na její zlepšení. Dále je zpracován na stejnou budovu také projekt vytápění. Jedná se o starší objekt, přičemž stavba se nachází ...
  • Rekonstrukce systémů TZB metodou EPC 

    Autor: Pávek Petr; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Matějíček Karel
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
    Diplomová práce se zabývá řešením použití metodiky Energy Performance Contracting (EPC) pro rekonstrukci systému TZB a dalších úprav objektu Kongresového centra Praha za účelem úspor energií. Projekt EPC je popsán z pohledu ...
  • Návrh vzduchotechnického systému bazénové haly 

    Autor: Rabiňáková Kristýna; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Došek Lukáš
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému zabezpečujícího optimální vnitřní prostředí v prostoru bazénových hal a navazujících prostor. Teoretická část práce obecně shrnuje problematiku větrání ...
  • Hybridní systémy TZB 

    Autor: Šimečková Kristýna; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Vágnerová Dana
    (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
    Diplomová práce se zabývá hybridními systémy, které se stále více uplatňují v oblasti technických zařízení budov. Cílem práce je tyto systémy popsat z hlediska jejich technologie, účinnosti, efektivity, dopadu na životní ...

Zobrazit další