Novinky

Department of Microenviromental and Building Services Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vzduchotechnika sportovního centra 

  Autor: Danilova Tatiana; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Jelínek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Daná bakalářská práce řeší projekt vzduchotechniky sportovního centra Děkanka Spartak Praha 4 ve stupni rozšířeného stavebního povolení. Cílem této práce je navržení tří až čtyřech vzduchotechnických zařízení pro zadaný ...
 • Úspory vody v budovách a řešení pro hotely 

  Autor: Schindlerová Petra; Vedoucí práce: Musil Roman; Oponent práce: Frolík Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-16)
  Tématem bakalářské práce jsou systémy hospodařící s vodou a jejich návrh vedoucí k redukci spotřeby pitné vody. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je řešena spotřeba vody, principy a ...
 • Rozšíření výrobní haly "Engel" - návrh stabilního hasicího zařízení 

  Autor: Křížová Michaela; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pechová Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce pojednává o stabilních hasicích zařízeních ve výrobních halách a je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá rešerší v oblasti historie vzniku tohoto aktivního prvku požární ochrany, statistikou ...
 • Stabilní hasicí zařízení s využitím sprinklerových systémů ve skladovacích prostorech 

  Autor: Malá Michaela; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pechová Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Předmětem této diplomové práce je představení stabilního hasicího zařízením se zaměřením na použití sprinklerových systémů ve výrobních objektech respektive v jejich skladovacích prostorech. Celá diplomová práce je rozdělena ...
 • Návrh a využití tepelných čerpadel vzduch - voda v bytových domech 

  Autor: Vitouš Jan; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Helebrant Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce je zaměřena na využití tepelných čerpadel vzduch ? voda zajišťujících přípravu teplé vody a vytápění pro menší bytový dům. Teoretická část práce shrnuje základní princip tepelného čerpadla. V této části ...
 • Vytápění objektu ubytovacího centra 

  Autor: Vejdovská Zuzana; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Kvasnička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá návrhem teplovodního vytápění v objektu ubytovacího centra. Práce má dvě části, textovou a samotný návrh. Textová část obsahuje analýzu chování objektu s návrhem vhodného provozního režimu. Druhá ...
 • Analýza postupů BIM v projektu vzduchotechniky zpracovaném nástrojem Revit 

  Autor: Kontuľ Vladimír; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Rubina Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Táto diplomová práca sa zameriava na problematiku BIMu a jej použitie v projekčnej praxi. Práca je rozdelená na časť popisujúcu použitie nástroja Revit pre výpočet tepelných strát resp. tepelných ziskov a časť, v ktorej ...
 • Vzduchotechnika v bytovém domě 

  Autor: Švecová Helena; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Bureš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá problematikou zvýšené koncentrace radonu v domech a možnostmi jejího odstranění. Jsou zde popsány vlastnosti radonu, jeho negativní a pozitivní vliv na lidský organismus. V práci je sledován vývoj ...
 • Vliv chladících stěn na podmínky tepelné pohody 

  Autor: Brouk Tomáš; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Kny Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou velkoplošného stěnového chlazení. Teoretická část je věnována současnému poznání v oblasti stěnového chlazení. Věnuje se výhodnosti použití chladících stěn, jejich návrhu a ...
 • Stabilní hasicí zařízení s využitím sprinklerových systémů v administrativních budovách 

  Autor: Havrdová Tereza; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pechová Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Zadáním této diplomové práce je projekt stabilního hasicího zařízení, aplikovaný na administrativní budovu ve stupni projektové dokumentace na úrovni stavebního povolení. Byla zde zpracována teoretická část popisující jak ...
 • Návrh vnitřního vodovodu se zaměřením na ochranu proti Legionelle 

  Autor: Špingl Jan; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Kopačková Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této diplomové práce je návrh systému vnitřního vodovodu hotelu MD Praga se zaměřením na ochranu proti Legionelle pneumophila. Pro tento účel je zpracována teoretická část formou rešerše na téma: Ochrana vnitřního ...
 • Vytápění autistického centra 

  Autor: Peitlová Romana; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Miškovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem diplomové práce je navrhnout systém vytápění do objektu autistického centra. Stavba je součástí areálu, ve kterém se nachází také bytové domy, hotel, kulturní sál. Zdrojem tepla celého areálu je teplovodní kotelna. ...
 • Návrh systému větrání ve vícegenerační vile 

  Autor: Šetková Simona; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Petlach Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá větráním vícegenerační vily. V teoretické části diplomové práce jsou nejprve uvedeny obecné informace a požadavky na větrání rodinných domů, vnitřních bazénů, domácích saun a posiloven a ...
 • Vytápění a vzduchotechnika v relaxačním domě 

  Autor: Přijalová Monika; Vedoucí práce: Jelínek Vladimír; Oponent práce: Kvarda Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout vytápění a větrání v budově rehabilitačního centra v areálu nemocnice včetně volby vhodného otopného zdroje. V práci jsou popsány relevantní varianty pro tento druh provozu. Jako ...
 • Návrh vzduchotechniky v budově gymnázia 

  Autor: Neumitková Kateřina; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku větrání škol. Konkrétně se zabývá návrhem vzduchotechniky v budově Gymnázia Strakonice. Důraz je kladen na dostatečné provětrání nejvíce užívaných prostor - zejména učeben, ...
 • Vytápění v bytovém domě 

  Autor: Pokorná Katarína; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Bureš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy pro zvolený objekt bytového domu. V rámci práce je zpracována projektová dokumentace vytápění na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení a ekonomická ...
 • Rotační klimatizační filtr CouterFlow 

  Autor: Lácha Josef; Vedoucí práce: Papež Karel; Oponent práce: Adamovský Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-12-25)
  Diplomová práce se zabývá teoretickou i praktickou analýzou nově vytvořené regenerační filtrační komponenty, která by mohla být součástí nucené výměny vzduchu vnitřního prostředí. Popisované zařízení pracuje na principu, ...
 • Analýza zdrojů chladu pro administrativní budovu 

  Autor: Kráčmar Jan; Vedoucí práce: Veverková Zuzana; Oponent práce: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se věnuje problematice chlazení kancelářských budov. Popisuje dva odlišné koncepty chlazení aplikované na totožnou existující budovu. Jde o chlazení zajištěné kompresorovými jednotkami a absorpční ...
 • Vnitřní prostředí v zimním stadionu a využití odpadního tepla z chlazení ledové plochy 

  Autor: Kubrichtová Kateřina; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Došek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Diplomová práce se zabývá vnitřním prostředím v zimních stadionech a využitím odpadního tepla z chlazení ledové plochy. Práce se skládá ze tří částí. První se věnuje vnitřnímu prostředí v zimních stadionech, problematice ...
 • Vytápění a větrání tréninkové haly zimního stadionu 

  Autor: Lokajíček Jakub; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Vágnerová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá popisem a návrhem systémů chlazení, vytápění, přípravy teplé vody a vzduchotechniky zimního stadionu. Práce se skládá ze tří částí, z nichž první část je teoretická. Ta se zabývá vnitřním ...

Zobrazit další