Novinky

Department of Microenviromental and Building Services Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Rekonstrukce systému vytápění v bytovém objektu 

  Autor: Mašek Jan; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Urban Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tématem této bakalářské práce je rekonstrukce systému vytápění v bytovém objektu. Práce má dvě hlavní části - projekt a studii. Projekt se zabývá rekonstrukcí vytápění ve stávajícím bytovém objektu. Jeho cílem bylo provézt ...
 • Heating system with renewable energy sources 

  Autor: Burešová Aneta; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Dvořáková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh vytápění pro vybranou administrativní budovu. Cílem této práce je návrh optimálního vytápěcího systému, který zajišťuje tepelnou pohodu uživatelům budovy a zároveň chrání životní ...
 • Požárně bezpečnostní řešení bytového domu v Českých Budějovicích s rozšiřující tématickou částí. 

  Autor: Kalhous Tomáš; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Pokorný Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Předmětem této závěrečné bakalářské práce jsou tři základní části. V první části je provedeno požárně bezpečnostní řešení k přidělenému stavebnímu projektu bytového domu v Českých Budějovicích. Druhá část se zabývá návrhem ...
 • Zdravotní technické instalace základní školy se zaměřením na minimalizaci odběru pitné vody. 

  Autor: Lácha Josef; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Frolík Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-15)
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi na Základní škole Náklo. Teoretická část je zaměřena na úsporu pitné vody, především na zpětné využití dešťové a šedé vody. Teoretická část se také zabývá úsporou ...
 • Projekt ZTI v bytovém domě se zaměřením na požární problematiku. 

  Autor: Křížová Michaela; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Hejtmánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato bakalářská práce je členěna na dvě části. V první části je zpracováno požárně bezpečnostní řešení převážně bytového objektu (dřevostavby) s požární výškou větší než 12 metrů včetně hromadné garáže s automatickým ...
 • Projekt ZTI v polyfunkčním domě Na Kozině se zaměřením na požární problematiku. 

  Autor: Buchnarová Hana; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Hejtmánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Předmětem této bakalářské práce jsou tři základní části. První část se zabývá revizí projektové dokumentace z hlediska požární bezpečnosti a z hlediska zdravotně technických instalací. Druhá část se zabývá návrhem zdravotně ...
 • Návrh vytápění a vzduchotechniky v golfovém klubu. 

  Autor: Beneš Ondřej; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Veverková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému vytápění a koncepcí systému větrání novostavby, ve které se nachází zázemí golfového klubu. V objektu se také nachází restaurace a prostory pro ubytování. K vlastnímu návrhu ...
 • Microkogenerace 

  Autor: Svobodová Jaroslava; Vedoucí práce: Garlík Bohumír; Oponent práce: Kabrhel Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
  Hlavním tématem této bakalářské práce je jeden z obnovitelných zdrojů energie - kogenerace. Cílem práce je návrh kogenerační jednotky (KJ) pro rodinný dům a následné zhodnocení ekonomické návratnosti. Práce by se dala ...
 • Návrh vnitřního vodovodu a kanalizace v občanské stavbě s využitím odpadních vod. 

  Autor: Rosová Štěpánka; Vedoucí práce: Koubková Ilona; Oponent práce: Vyoralová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
  Hlavním tématem diplomové práce je znovuvyužití odpadní vody. Textová část pojednává o dnešních možnostech nakládání s odpadní vodou a jejího využití. Projekt je soustředěn na návrh aplikace systému využití odpadní vody v ...
 • Malé solární systémy pro přípravu teplé vody 

  Autor: Folwarczný Jiří; Vedoucí práce: Frolík Stanislav; Oponent práce: Jelínek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-04-22)
  Každé investici by mělo předcházet vyhodnocení její ekonomické návratnosti. Nejinak je tomu i u investic do solárních technologií, kterými se zabývá tato práce. Z na trhu dostupných technologií byly sestaveny výpočtové ...
 • Vzduchotechnika bazénové haly 

  Autor: Popelková Lenka; Vedoucí práce: Papež Karel; Oponent práce: Mathauserová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato diplomová práce se zabývá větráním bazénové haly. V teoretické části práce jsou nejprve uvedeny obecné informace týkající se problematiky vzduchotechniky bazénové haly. Klíčový parametr je zde produkce vlhkosti z ...
 • Zdravotně technické instalace v hotelu. 

  Autor: Martišková Petra; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Rámcový obsah této diplomové práce je projektová dokumentace v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby řešící zdravotně technické systémy v hotelu. Práce je zaměřena na využití šedé vody z koupelen hotelových pokojů. ...
 • Vytápění bytového domu s pomocí tepelného čerpadla 

  Autor: Otradovská Simona; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Urban Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Bakalářská práce "Vytápění bytového domu s pomocí tepelného čerpadla" je rozdělena na studii a projekt. Cílem studie je popis tepelných čerpadel a možností jejich využití pro vytápění budov. Projekt se zabývá vytápěním ...
 • Rekonstrukce technických systémů rodinného domu 

  Autor: Franková Martina; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Dvořáková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Práce se zabývá návrhem rekonstrukce technických systémů existujícího rodinného domu. Jejím cílem je dosáhnout snížení nákladů na energie pro uživatele domu s ohledem na ekonomickou návratnost rekonstrukce a využití ...
 • Vytápění a energetické zhodnocení bytového domu 

  Autor: Červinka Jakub; Vedoucí práce: Kabrhel Michal; Oponent práce: Jelínek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem bakalářské práce je vypracování projektu vytápění bytového domu z poloviny 19. století, který je od roku 2002 v důsledku povodní neobydlený. Podkladem pro zpracování práce je projektová dokumentace na rekonstrukci ...
 • Vytápění, větrání a chlazení administrativní budovy 

  Autor: Hanzelka Ondřej; Vedoucí práce: Kabele Karel; Oponent práce: Jelínek Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Cílem této závěrečné práce je navržení koncepce vytápění,chlazení a větrání administrativní budovy. Návrh byl aplikován na mnou navržený školní projekt administrativní budovy s uvažovanou lokalitou Praha 6 - Dejvice. Objekt ...
 • Návrh vytápění v objektu soukromé školy 

  Autor: Kobrlová Zuzana; Vedoucí práce: Urban Miroslav; Oponent práce: Hlaváček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dvou koncepcí systému vytápění, chlazení a vzduchotechniky v budově soukromé školy. Návrh koncepcí vychází z výsledků dynamické simulace v programu DesignBuilder. Současně je provedeno ...
 • Vzduchotechnika v restauraci jízdárny 

  Autor: Brouk Tomáš; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Papež Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnických systému v hotelovém objektu jízdárny v Pardubicích. Cílem výpočtové části bylo navrhnout koncept větrání budovy s detailním zaměřením na dosažení optimálních ...
 • Optimalizace řěšení pro rekonstrukci rodinné vily 

  Autor: Tallová Michaela; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Papež Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
  Bakalárska práca obsahuje návrh energeticko-ekonomickej optimalizácie pre rodinný dom, ktorý splňuje požiadavky dané legislatívou a rešpektuje zadanie investora. Prvá časť práce sa zameriava na súčasný stav rodinného domu ...
 • Vzduchotechnika v kulturním domě 

  Autor: Fiedler Lukáš; Vedoucí práce: Adamovský Daniel; Oponent práce: Papež Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato práce je zaměřena na návrh vzduchotechniky v kulturním domě v Úsobí. Cílem této práce je porovnání dvou druhů distribuce vzduchu do místnosti - směšování a zaplavování. Dle požadavků vnějšího prostředí bylo navrženo ...

Zobrazit další