Collections in this community

Recent Submissions

 • Vytápění a chlazení bytového domu 

  Author: Petra Hlaváčková; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Hlavním cílem této diplomové práce je návrh systému vytápění a chlazení bytového domu. Práce se zaměřuje na komplexní návrh vytápění a chlazení vybraného objektu a zahrnuje vypracování rešerše. Práce je rozdělena na ...
 • Studie vytápění, chlazení a větrání obchodního domu 

  Author: Markéta Drozdová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Lain Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Tato diplomová práce zkoumá možná opatření k úsporám energie s cílem snížit závislost na neobnovitelných zdrojích energie v existujícím obchodním domě v Praze. Úvodní část práce poskytuje přehled současného stavu budovy, ...
 • Návrh systému plošného vytápění administrativní budovy 

  Author: Vendula Vávrová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Obsahem této diplomové práce je studie o plošných systémech vytápění a chlazení. Studie popisuje principy a technologie plošných systémů, použití plošných systémů a jejich výhody a nevýhody. V praktické části diplomové ...
 • Energeticky úsporné řešení rekonstrukce činžovního domu 

  Author: Ondřej Helcl; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Cílem této práce je zhodnotit možnosti energeticky úsporné rekonstrukce činžovního domu s důrazem na implementaci moderních technologií a chytrého řízení systémů vbudově. Důležitost této problematiky dokazují ambiciózní ...
 • Návrh větrání polyfunkčního domu v Mníšku pod Brdy 

  Author: Helena Vávrová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Miškovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému větrání polyfunkčního domu. Práce je rozdělena na textovou část a projektovou část. V textové části je popsán koncept technických zařízení budovy – systém hospodaření s pitnou, ...
 • Návrh sprinklerového stabilního hasicího zařízení 

  Author: Matyáš Běl; Supervisor: Hofbauer Pechová Pavla; Opponent: Mudruňka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Předmětem této diplomové práce je sprinklerové hasící zařízení ve skladovacích halách. Práce je rozdělena do čtyř částí. První část je zaměřena na teoretické informace o sprinklerových stabilních hasících za-řízeních. V ...
 • Vzduchotechnika výškové budovy Bosco Verticale 

  Author: Lucie Zemčíková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Předmětem diplomové práce je dokumentace vzduchotechniky pro stavební povolení výškové budovy v Miláně, Itálii. Projekt je zaměřen na zpracování projektové dokumentace vzduchotechniky včetně analýzy koncepčního řešení ...
 • Pokročilé metody řízení teplovodních otopných soustav 

  Author: Ondřej Broda; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Křišíková Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Předmětem téhle diplomové práce bylo zanalyzovat pokročilé metody teplovodních otopných soustav, které jsou v dnešní době na vzestupu. Vypracování projektu vytápění multifunkčního objektu s různými provozy. V práci jsou ...
 • Sprinklerová stabilní hasicí zařízení ve skladovací hale 

  Author: Jan Lutovský; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mudruňka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Diplomová práce je zaměřena na sprinklerová stabilní hasicí zařízení ve skladovacích halách. Je rozdělena na dvě hlavní části: „I. – Rešerše“ a „II. – Návrh“. První část diplomové práce: „I. – Rešerše“ je věnována teoretickému ...
 • Certifikace budov se zaměřením na technická zařízení budov 

  Author: Kateřina Čermáková; Supervisor: Dvořáková Pavla; Opponent: Stránský Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tato diplomová práce je zpracovaná na téma: Certifikace budov se zaměřením na technická zařízení budov. Cílem této práce je seznámení s certifikačními systémy budov BREEAM, LEED, SBToolCZ, WELL, DGNB a HAIEQ. V práci jsou ...
 • Vzduchotechnika bytového domu Rezidence Červený dvůr 

  Author: Lucie Rehanzlová; Supervisor: Kabrhelová Hana; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního prostředí a vzduchotechniky bytových domů s garážemi. V práci jsou formou studie shrnuty hygienické požadavky na vnitřní prostředí bytů a dále jsou zde uvedeny požadavky ...
 • Hydraulika systému vytápění komplexu bytových domů 

  Author: Jaroslav Vich; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Spurný Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Diplomová práce řeší projekt vytápění a přípravy teplé vody v bytového komplexu, s využitím moderní technologie pro dynamickou regulaci. Práce je rozdělena do dvou částí. V první časti jsou představeny základní principy ...
 • Využití odpadních vod pro výrobu vodíku 

  Author: Vladislav Sveshnikov; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Beneš Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tato práce se věnuje problematice zpětného využívání odpadních vod pro výrobu vodíku v objektech prostřednictvím využití buď dešťové, nebo šedé vody. To by vedlo k úspoře pitné vody. Práce popisuje možnosti výroby vodíku ...
 • Pískový akumulátor tepla 

  Author: Karel Valek; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Kny Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá pískovými akumulátory tepla. První část je rešerší na stávající aplikace pískových akumulátorů, od komerčních po domácí využití. Dále na toto téma navazuje praktická část, kde došlo k provedení ...
 • Návrh vytápění bytového domu s ohledem na jeho environmentální dopady 

  Author: Michael Šnajdr; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Galád Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Obsahem této diplomové práce je studie o environmentálním hodnocení systémů TZB. Studie konkrétně popisuje jejich vliv na životní prostředí z hlediska jejich provozní spotřeby energií a environmentálního dopadu výrobků. V ...
 • Přetlakové větrání chráněné únikové cesty 

  Author: Josef Hajm; Supervisor: Hofbauer Pechová Pavla; Opponent: Pavlík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Předmětem této diplomové práce je ověření funkčnosti přetlakového větrání v chráněné únikové cestě ve výškové budově v Praze. Diplomová práce navazuje na seminární práci předmětu 124SEM v roce 2023. Byl vypracován CFD model ...
 • Větrání sociálně-zdravotních zařízení 

  Author: Eliška Moravcová; Supervisor: Kabrhelová Hana; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Diplomová práce se zabývá problematikou vnitřního prostředí sociálně zdravotních zařízení, se zaměřením na větrání. Práce je rozdělena do tří částí: Teoretická část, která seznamuje s faktory ovlivňující kvalitu vnitřního ...
 • Pokročilé systémy větrání a jejich aplikace v administrativní budově 

  Author: Daniel Kocour; Supervisor: Mazanec Vojtěch; Opponent: Nehasil Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh pokročilých systémů větrání s potenciálně navazujícími systémy vytápění a chlazení v dané administrativní budově. První část obsahuje teoretický rámec, zahrnující rešerši o pokročilé ...
 • Návrh větrání sportovní haly a studie stárnutí filtrů 

  Author: Tereza Licková; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Cílem diplomové práce je vypracovat projekt vzduchotechniky sportovní haly. V teoretické části se práce zabývá studií vzduchotechnických filtrů a vyhodnocením experimentu měření tlakové ztráty v závislosti na druhu filtru ...
 • Hotel AURUM - zdravotní technika 

  Author: Martin Kounovský; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Vyoralová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Účelem této diplomové práce je návrh zdravotně technických instalací pro hotel na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Další částí diplomové práce je rešerše na téma „Zpětné využití šedých vod“. Teoretická ...

View more