News

Department of Microenviromental and Building Services Engineering

Collections in this community

Recent Submissions

 • Plně elektrifikovaná administrativní budova 

  Author: Urban Marek; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Chrz Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce se zabývá vyhodnocením plně elektrifikované budovy s hybridní fotovoltaickou elektrárnou. Cílem práce je zejména vytvoření alternativních variant systému vytápění a chlazení a následné porovnání s původním ...
 • Likvidace odpadních vod v horském penzionu Kraličák - Hynčice pod Sušinou 

  Author: Žďárská Barbora; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Kuřátková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato práce se zabývá problematikou odpadních vod z horského penzionu a jejich biologickým způsobem čištění. Podrobně rozebírá dva vybrané postupy likvidace odpadních vod, a to skrze domácí čistírnu odpadních vod a kořenovou ...
 • Větrání administrativního provozu - porovnání běžného a personalizovaného systému 

  Author: Belov Váchová Marcela; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Petlach Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce se zabývá návrhem systému větrání do administrativního provozu budovy. Řešení je zpracováno ve dvou variantách. První variantou je běžný systém větrání a druhou variantou je systém s osobním větráním. V ...
 • Návrh vytápění administrativní budovy 

  Author: Zábranský Lukáš; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Kvasnička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Ve své práci jsem zpracoval návrh vytápění administrativní budovy v úrovni projektu pro provedení stavby. V další části práce jsem navrhl alternativní zdroj tepla v podobě tepelného čerpadla. Dále jsem udělal porovnání ...
 • Vytápění a větrání zázemí Aeroklubu 

  Author: Suchánek Lukáš; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Brotánek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  V bakalářské práci je řešena problematika větrání a vytápění provozního objektu lokálního letiště s celoročním provozem. Samotnému projektu předchází teoretická úvaha o problematice větrání. Z té je dále rozvinuta koncepce ...
 • Bytový dům Velké Popovice - návrh vodovodu a kanalizace 

  Author: Pekárek Jakub; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Nigoš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Bakalářská práce se zabývá stavebním objektem nacházejícím se ve Velkých Popovicích. Hlavní činností je řešení návrhu vnitřního vodovodu a kanalizace daného objektu.
 • Plošné vytápění a chlazení administrativní budovy 

  Author: Ceralová Kristýna; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Kvarda Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Cílem této bakalářské práce byl koncepční návrh plošného stropního sálavého vytápění administrativní budovy, které je možné využít i pro chlazení. V souvislosti s vytápěním a chlazením bylo okrajově řešeno i větrání zadané ...
 • Návrh a studie samočinného SHZ ve skladových prostorech 

  Author: Rothová Bára; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Mudruňka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Předmětem této diplomové práce jsou samočinná stabilní hasicí zařízení se zaměřením na problematiku řešení těchto hasicích zařízení ve skladových prostorech. První část diplomové práce je tvořena rešerší, která popisuje ...
 • Hospodaření s vodou v hotelovém provozu 

  Author: Raiterová Gabriela; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Hadraba Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem této diplomové práce je návrh systému vnitřního vodovodu a kanalizace pro hotelový provoz s ohledem na životní prostředí. Práce je rozdělená na tři části. První a také hlavní část práce se věnuje analýze hotelu, ve ...
 • Návrh větrání v rekonstrukci střední školy 

  Author: Šimková Anna; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato práce se věnuje problematice větrání budov určených pro vzdělávání. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická část zkoumá vliv větrání na kvalitu vnitřního prostředí školních učeben. V rámci této části bylo ...
 • Energeticky úsporná skautská základna 

  Author: Spálenská Markéta; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Křišíková Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce se zabývá projektem technického zařízení energeticky úsporné skautské základny. Hlavní částí práce je projektová dokumentace vytápění, větrání a zdravotechniky. Mimo samotného projektu diplomová práce ...
 • Návrh VZT sytému administrativní budovy 

  Author: Šašková Tereza; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Hubka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Předmětem této diplomové práce je analýza vnitřního prostředí administrativní budovy a výběr vhodného systému větrání a chlazení na základě výsledků simulací v programu DesignBuilder. Výstupem je koncepční návrh systému ...
 • Vytápění a vduchotechnika polyfunkčního domu ve Vsetíně 

  Author: Řízková Monika; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Louda Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem diplomové práce o dvou hlavních částech je projektová dokumentace polyfunkčního domu ve Vsetíně. Cílem první části je navrhnout rozšířenou dokumentaci pro stavební povolení projektu vzduchotechniky. Tato část obsahuje ...
 • Vytápění a chlazení administrativní budovy 

  Author: Račáková Michaela; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Křišíková Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem teoretické části diplomové práce je vypracování studie na téma chlazení a vytápění administrativních budov. Ve variantách systému vytápění a chlazení jsou rozebrány možné zdroje, rozvody i koncové prvky. Dále jsou ...
 • Optimalizace budovy z hlediska primární energie 

  Author: Plojharová Zuzana; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Kvasnička Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato diplomová práce se zabývá tématem energetické optimalizace budovy z hlediska primární energie. Studie je zaměřena na analýzu rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami z hlediska spotřeby primární energie ve fázi ...
 • Hospodaření s vodou v komplexu Jedenáctka VS 

  Author: Ptáček Jan; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Kopačková Dagmar
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Předmětem diplomové práce je projekt zdravotechniky ve sportovním areálu "Jedenáctka VS". Projekt zahrnuje výkresy, výpočty a technickou zprávu. Součástí diplomové práce je textová prohlubující část, která se zabývá ...
 • Návrh větrání základní školy a přidružených provozů 

  Author: Kulhavá Nikola; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala zpracování větrání studie základní školy v Květnici společně s přidruženými prostory kuchyně, jídelny, tělocvičny a knihovny. Projekt obsahuje textovou část, přílohy s doloženými ...
 • Větrání komplexu bazénů a sportovních zařízení 

  Author: Kuková Eva; Supervisor: Urban Miroslav; Opponent: Došek Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato diplomová práce má za úkol zpracovat problematiku větrání bazénů. Práce se skládá ze dvou částí: rešeršní (teoretické) a projektové části. Rešeršní část má za úkol vylíčit problematiku a optimální řešení bazénových ...
 • Vytápění vědecko-technického parku NUPHARO 

  Author: Marková Miroslava; Supervisor: Musil Roman; Opponent: Šámal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem diplomové práce byl návrh teplovodního vytápění ve vědecko-technickém parku NUPHARO, konkrétně v budově SO 03, který se nachází nedalo města Libouchec. Multifunkční budova disponuje pěti odlišnými provozy. Najdeme ...
 • Návrh chlazení datového centra a vzduchotechniky přilehlých kanceláří 

  Author: Mísař Petr; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Cimbál Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem chlazení datového centra a vzduchotechniky přilehlých kanceláří. V teoretické části je obecně rozebrána problematika chlazení datových center a jsou představeny různé možnosti chlazení. ...

View more