Poslední příspěvky

 • Šíření a difrakce elektromagnetických vln 

  Autor: Kulmon Pavel; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Novák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  V práci jsou popsány základní rovnice elektromagnetického pole a zkoumány jeho vlastnosti na základě jeho charakteristických vektorů. Dále jsou v práci uvedeny a odvozeny základní vztahy pro popis difrakce na rovinném ...
 • Vyhodnocování interferogramů metodou Fourierovy transformace 

  Autor: Pokorný Petr; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Novák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
 • Deflektometrická metoda měření topografie lesklých ploch 

  Autor: Opat Jan; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
 • Využití nanotechnologií ve stavebnictví 

  Autor: Klicmanová Iveta; Vedoucí práce: Sveshnikov Alexey
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
 • Teoretické základy jednozrcadlových a dvouzrcadlových optických skenerů 

  Autor: Pokorný Petr; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)