Collections in this community

Recent Submissions

 • Použití zjednodušených FFT algoritmů pro měření v terénu pomocí DIC 

  Author: Slávek Zbirovský; Supervisor: Nežerka Václav; Opponent: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá měřením posunů a deformací za pomocí bezkontaktní metody korelace digitálního obrazu (DIC). První část práce je teoretická a jsou v ní porovnány kontaktní a bezkontaktní metody měření posunů a ...
 • Analýza vybraných fyzikálních a matematických vlivů na přesnost pozemního laserového skenování 

  Author: Jindřich Brzobohatý; Supervisor: Pokorný Petr; Opponent: Vyskočil Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Práce představuje ucelený obecný teoretický popis vybraných matematických a fyzikálních aspektů ovlivňujících přesnost měření pozemním laserovým skenerem. Zejména je diskutován vliv na měření vzdálenosti při odrazu od ...
 • Analýza vertikální indexové chyby prostorového optického skeneru 

  Author: Brzobohatý Jindřich; Supervisor: Pokorný Petr; Opponent: Vyskočil Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  V práci je navržen efektivní kalibrační proces pro potlačení nežádoucího vlivu systematické vertikální indexové chyby pozemního prostorového optického skeneru, který je velmi snadno aplikovatelný v praxi. Nejprve jsou ...
 • Desky proměnné tloušťky a jejich aplikace v optice 

  Author: Šmejkal Filip; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  V práci je představena teorie osově souměrných desek proměnné tloušťky s uvážením i zanedbáním vlivu smykové deformace pro malé průhyby a teorie osově souměrných membrán konstantní i proměnné tloušťky pro velmi velké ...
 • Vybrané metody měření deformací stavebních a strojních konstrukcí a prvků 

  Author: Šmejkal Filip; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-13)
  V práci jsou představeny principy vybraných kontaktních a bezkontaktních metod měření deformací stavebních a strojních konstrukcí a prvků. Jsou zde uvedeny, případně odvozeny základní matematické vztahy popisující funkci ...
 • Šíření a difrakce elektromagnetických vln 

  Author: Kulmon Pavel; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  V práci jsou popsány základní rovnice elektromagnetického pole a zkoumány jeho vlastnosti na základě jeho charakteristických vektorů. Dále jsou v práci uvedeny a odvozeny základní vztahy pro popis difrakce na rovinném ...
 • Vyhodnocování interferogramů metodou Fourierovy transformace 

  Author: Pokorný Petr; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
 • Deflektometrická metoda měření topografie lesklých ploch 

  Author: Opat Jan; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
 • Teoretické základy jednozrcadlových a dvouzrcadlových optických skenerů 

  Author: Pokorný Petr; Supervisor: Mikš Antonín; Opponent: Novák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
 • Využití nanotechnologií ve stavebnictví 

  Author: Klicmanová Iveta; Supervisor: Sveshnikov Alexey
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)