Recent Submissions

 • Vyhodnocení měření na zkušebním nivelačním okruhu v Praze-Podbabě z etapy 1997-2017 

  Author: Elina Merdymshaeva; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením přesnosti nivelačního měření na nivelačním okruhu Praha-Podbaba z etapy 1997-2017 a vytvořením užitečného software pro zpracování ve výpočetním prostředí Matlab R2018a. Zaprve ...
 • Analýza dopravních dat v jihozápadní části příjezdu do Prahy 

  Author: Tomáš Lauwereys; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou teorie grafu a síťové analýzy v geografických informačních systémech. Je vytvořen pracovní postup editace dat ze serveru společnosti Geofabrik. Dále je popsána tvorba síťového ...
 • Vektorový datový model staré Vltavy - Orlík a okolí 

  Author: Monika Talapková; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Havlíček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Cieľom tejto práce je vytvorenie vektorového dátového modelu starej rieky Vltavy, a to konkrétne v oblasti zámku Orlík. K spracovaniu sme využili vektorizáciu starých máp Stabilného katastra - povinných cisárskych odtlačkov. ...
 • Mobilní aplikace řízení systému pro kontrolu jeřabové dráhy 

  Author: Svetlana Usik; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Houška Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace, která umožňuje řízení systému pro kontrolu jeřábové dráhy v online vývojovém prostředí MIT AppInventor 2. Zařízení se zakládá na jednodeskovém počítači Arduino, ke ...
 • Vektorový datový model staré Vltavy - úsek Podskalí až Zlákovice 

  Author: Denisa Beliančinová; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Havlíček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Moja bakalárska práca sa vo všeobecnosti zameriava na vektorizáciu časti územia a následne na porovnanie zmeny územia z čias stabilného katastra a zo súčasnosti. Porovnávané územie sa týka časti, ktorá bola zatopená pri ...
 • Vektorový datový model staré Vltavy - Frymburk a okolí 

  Author: Lucie Děkanová; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Krejčí Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá změnami krajiny před výstavbou přehrady Lipno. Cílem práce je zvektorizování daného území pro porovnání s jeho dnešním využitím. Mezi části tohoto území patří například městys Frymburk nebo osada ...
 • Kaple Božího hrobu ve Slaném - fotogrammetrická dokumentace 

  Author: Michal Zíma; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Poloprutský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhotovením fotogrammetrické dokumentace historického objektu kaple Božího hrobu ve Slaném.Je v ní popsán pracovní postup jak terénních, tak i kancelářských prací. Dále popisuje a porovnává ...
 • 3D model toku staré Vltavy 

  Author: Josef Pudil; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Krejčí Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření 3D modelu staré Vltavy za podkladu státní mapy odvozené 1:5 000. Zpracováno bylo celé území Vltavy. Zpracování probíhalo v ArcMap 10.5, kde došlo k vektorizaci, vložení výškových ...
 • Využití metod tematické kartografie pro Český historický atlas 

  Author: Zuzana Vaňková; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Zimová Růžena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Náplní této práce jsou metody tematické kartografie s cílem realizovat jejich využití při tvorbě map pro Český historický atlas zaměřený na období 20. století. V práci jsou shrnuta česká atlasová díla podobná Českému ...
 • Soubor tématických map obce Kamenice a jejího okolí 

  Author: Martin Kýhos; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Cajthaml Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá souborem tematických map obce Kamenice v okrese Praha-východ a jí přilehlých obcí. Cílem práce je shromáždit dostupné mapové a statistické podklady a literaturu pro Kamenici a její okolí a pomocí ...
 • Vizualizace říčního údolí Mže v okolí vodní nádrže Hracholusky s využitím mapových aplikací 

  Author: Lenka Krouparová; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Zimová Růžena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Diplomová práce je zaměřena na vizualizaci vodní nádrže Hracholusky prostřednictvím mapových a vektorových podkladů ve 3 časových rozmezích, konkrétně od 19. století do současnosti. Z vektorizovaných dat jsou vytvořeny 3D ...
 • Kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích - fotogrammetrická dokumentace vybrané části 

  Author: Jakub Mikeš; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Chmelíř Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se věnuje tvorbě fotogrammetrické dokumentace věže kostela sv. Pavla a Petra v Praze 5 - Řeporyjích. Cílem práce je vytvoření celkem deseti fotoplánů, které znázorňují strukturu zdiva vnějších a vnitřních ...
 • Vývoj nízkonákladového GNSS zařízení 

  Author: Štěpán Hodík; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Tesař Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem zařízení, které umožňuje určení své polohy pomocí signálu vysílaných globálními navigačními systémy. Zařízení bylo složeno z mikrokontroléru Arduino Due, GNSS desky s čipem od společnosti ...
 • Automatická detekce lopaty minibagru v rámci vztažné soustavy 

  Author: Václav Marousek; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Houška Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem zařízení pro detekci lopaty minibagru v rámci vztažné soustavy pomocí snímačů pro měření vzdálenosti a řídícího zařízení Arduino. Nejprve bylo provedeno testování různých snímačů na ...
 • Využití chytrých mobilních telefonů pro určení polohy pomocí nového Google API 

  Author: Michael Kala; Supervisor: Čepek Aleš; Opponent: Douša Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Práce se zabývá zpracováním surových GNSS měření, která lze nově získat prostřednictvím mobilních telefonů s operačním systémem Android verze 7.0 a vyšší. V rámci práce je vytvořena vlastní aplikace GNSS Agent pro sběr ...
 • Kombinatorický výpočet souřadnic v projektu GNU Gama 

  Author: Petra Millarová; Supervisor: Čepek Aleš; Opponent: Doubrava Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato práce se zabývá výpočtem přibližných souřadnic v programu gama-local v projektu GNU Gama. Popisuje současný stav, kdy řešení selhává při výpočtech dlouhých polygonů díky hromadění měřických chyb. Druhá polovina práce ...
 • Kartografická vizualizace vývoje území v údolí řeky Otavy v okolí Strakonic 

  Author: Petra Pasovská; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Soukup Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Cílem této práce je vizualizace údolí řeky Otavy ve vybraném zájmovém území. Podstatou práce je zpracování kartografických podkladů pro různé časové hladiny. Pro demonstraci jednotlivých časových hladin byly vytvořeny dílčí ...
 • Kartografická analýza a porovnání starých map řeky Vltavy 

  Author: Jana Skácelíková; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Semotanová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Diplomová práce se zabývá shromážděním, digitalizací a zpracováním starých rukopisných map řeky Vltavy převážně z 18. století. Zpracování probíhá formou georeferencování jednotlivých mapových listů a výběrem vhodné ...
 • Indoor navigace 

  Author: Veronika Vávrová; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Kuttelwascher Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací indoor navigace po budově Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze v programu ArcGIS Pro. V rámci tohoto zpracování bylo nutné vyřešit převod dat ze ...
 • Archeo-astronomické orientace historických objektů v Peru 

  Author: Zuzana Šlaufová; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Práce je zaměřena na vyhledání a analyzování astronomicky orientovaných lokalit z předkolumbovského období na území dnešního Peru. Práce obsahuje rešerši literatury na téma astronomické orientace historických objektů po ...

View more