Recent Submissions

 • Vizualizace říčního údolí Mže v okolí vodní nádrže Hracholusky s využitím mapových aplikací 

  Author: Lenka Krouparová; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Zimová Růžena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Diplomová práce je zaměřena na vizualizaci vodní nádrže Hracholusky prostřednictvím mapových a vektorových podkladů ve 3 časových rozmezích, konkrétně od 19. století do současnosti. Z vektorizovaných dat jsou vytvořeny 3D ...
 • Kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích - fotogrammetrická dokumentace vybrané části 

  Author: Jakub Mikeš; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Chmelíř Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se věnuje tvorbě fotogrammetrické dokumentace věže kostela sv. Pavla a Petra v Praze 5 - Řeporyjích. Cílem práce je vytvoření celkem deseti fotoplánů, které znázorňují strukturu zdiva vnějších a vnitřních ...
 • Vývoj nízkonákladového GNSS zařízení 

  Author: Štěpán Hodík; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Tesař Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem zařízení, které umožňuje určení své polohy pomocí signálu vysílaných globálními navigačními systémy. Zařízení bylo složeno z mikrokontroléru Arduino Due, GNSS desky s čipem od společnosti ...
 • Automatická detekce lopaty minibagru v rámci vztažné soustavy 

  Author: Václav Marousek; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Houška Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem zařízení pro detekci lopaty minibagru v rámci vztažné soustavy pomocí snímačů pro měření vzdálenosti a řídícího zařízení Arduino. Nejprve bylo provedeno testování různých snímačů na ...
 • Využití chytrých mobilních telefonů pro určení polohy pomocí nového Google API 

  Author: Michael Kala; Supervisor: Čepek Aleš; Opponent: Douša Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Práce se zabývá zpracováním surových GNSS měření, která lze nově získat prostřednictvím mobilních telefonů s operačním systémem Android verze 7.0 a vyšší. V rámci práce je vytvořena vlastní aplikace GNSS Agent pro sběr ...
 • Kombinatorický výpočet souřadnic v projektu GNU Gama 

  Author: Petra Millarová; Supervisor: Čepek Aleš; Opponent: Doubrava Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato práce se zabývá výpočtem přibližných souřadnic v programu gama-local v projektu GNU Gama. Popisuje současný stav, kdy řešení selhává při výpočtech dlouhých polygonů díky hromadění měřických chyb. Druhá polovina práce ...
 • Kartografická vizualizace vývoje území v údolí řeky Otavy v okolí Strakonic 

  Author: Petra Pasovská; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Soukup Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Cílem této práce je vizualizace údolí řeky Otavy ve vybraném zájmovém území. Podstatou práce je zpracování kartografických podkladů pro různé časové hladiny. Pro demonstraci jednotlivých časových hladin byly vytvořeny dílčí ...
 • Kartografická analýza a porovnání starých map řeky Vltavy 

  Author: Jana Skácelíková; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Semotanová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Diplomová práce se zabývá shromážděním, digitalizací a zpracováním starých rukopisných map řeky Vltavy převážně z 18. století. Zpracování probíhá formou georeferencování jednotlivých mapových listů a výběrem vhodné ...
 • Indoor navigace 

  Author: Veronika Vávrová; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Kuttelwascher Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací indoor navigace po budově Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze v programu ArcGIS Pro. V rámci tohoto zpracování bylo nutné vyřešit převod dat ze ...
 • Archeo-astronomické orientace historických objektů v Peru 

  Author: Zuzana Šlaufová; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Práce je zaměřena na vyhledání a analyzování astronomicky orientovaných lokalit z předkolumbovského období na území dnešního Peru. Práce obsahuje rešerši literatury na téma astronomické orientace historických objektů po ...
 • Detailní měřická dokumentace povrchů kamenných kvádrů 

  Author: Anna Zemánková; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Potůčková Markéta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá detailní měřickou dokumentací povrchů kamenných kvádrů. Jejím cílem je nalezení optimální metody (či metod) pro zaznamenání stop nástrojů, jimiž byl kámen opracován, a to s ohledem na následnou ...
 • Tvorba a prezentace modelu venkovského stavení v obci Křešice-Sedlec 

  Author: Petra Hejduková; Supervisor: Soukup Petr; Opponent: Poloprutský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou 3D modelu venkovského stavení v obci Křešice-Sedlec z bodového mračna získaného obrazovou korelací. Textová teoretická část popisuje zadané stavení, druhy měřické dokumentace, způsob ...
 • Vizualizace říčního údolí Vltavy v okolí nádrže Kamýk s využitím procedurálního modelování 

  Author: Michal Janovský; Supervisor: Janata Tomáš; Opponent: Pacina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Cílem práce je vizualizace vltavského údolí v oblasti Kamýk nad Vltavou. Podstatou zpracování je georeferencování a vektorizace mapových podkladů v programu ArcMap. Na základě tohoto zpracování jsou procedurálně vymodelovány ...
 • 3D vizualizace areálu kostela v Červené nad Vltavou 

  Author: Markéta Pecenová; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Štych Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá vizualizací 3D modelu areálu kostela sv. Bartoloměje v Červené nad Vltavou z dob před jeho přesunem. Jako podklad byla použita plánová dokumentace a dobové fotografie. První část práce je ...
 • Návrh webového administrátorského rozhraní pro platformu GIS.lab 

  Author: Tereza Kulovaná; Supervisor: Landa Martin; Opponent: Brodský Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce si klade za cíl vytvořit webové administrátorské rozhraní pro platformu GIS.lab. Rozhraní umožňuje správu uživatelů a definování jejich rolí a oprávnění. Je tvořeno ze dvou částí - uživatelské konzole ...
 • Konstrukce bezpilotního letadla pro geodetické práce 

  Author: David Zahradník; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Lukeš Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukcí bezpilotního letadla pro geodetické účely na platformě Arduino s Arduino periferiemi.
 • Rámec pro zpracování a vizualizaci předpovědi a historických dat o počasí a vlnách 

  Author: Bucek Lubomír; Supervisor: Cajthaml Jiří; Opponent: Landa Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rámce pro stahování, zpracování a publikování meteorologických dat o počasí a vlnách pomocí open-source technologií. V textu práce jsou nastíněny souhrnné informace a historie ...
 • Geodetické zaměření a vytvoření 3D modelu Leopoldovy brány na Vyšehradě 

  Author: Igonin Anton; Supervisor: Vyskočil Zdeněk; Opponent: Línková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením a vytvořením 2D a 3D modelů historického objektu Leopoldova brána, který se nachází v areálu Vyšehrad v městě Praha. Model je možno použít pro rekonstrukci brány. Je ...
 • Novoměstská radnice v Praze - měřická dokumentace Mázhausu 

  Author: Vášová Barbora; Supervisor: Hodač Jindřich; Opponent: Václavík František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Tato diplomová práce se zabývá dokumentací prostoru Mázhausu Novoměstské radnice, která se nachází na Karlově náměstí v Praze. Cílem práce je vytvořit detailní prostorový model Mázhausu a vyhotovit dílčí stavební výkresy ...
 • Tvorba a prezentace map vývoje zástavby obce Velečín 

  Author: Münzberger Josef; Supervisor: Soukup Petr; Opponent: Poloprutský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Obsahem bakalářské práce je analýza vývoje zástavby v části katastrálního území Velečín podle dostupných mapových podkladů. Bakalářská práce popisuje vývoj katastrálních map na našem území s důrazem na 19. století, pojednává ...

View more