Poslední příspěvky

 • Hrad a zámek Bečov nad Teplou a zámek Valeč - zpracování mapové a plánové dokumentace 

  Autor: Kopáček Petr; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-29)
  Tato diplomová práce se zabývá shromážděním a zpracováním (tzn. georeferencováním a vektorizací) dostupných mapových a plánových podkladů pro hrad a zámek Bečov nad Teplou a zámek Valeč. Jako podkladová data jsou použity ...
 • Struktura městské zástavby v Praze: automatická klasifikace v GIS 

  Autor: Cimburová Žofie; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Burian Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro automatickou klasifikaci městské zástavby v GIS. Klasifikace vychází z morfologických atributů budov a bloků a jsou pro ni použity metody strojového učení - analýza hlavních ...
 • Geodeticko-geofyzikální průzkum hradu Rýzmburk 

  Autor: Goby Vojtěch; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Tato diplomová práce se zabývá geodeticko - geofyzikálním průzkumem hradu Rýzmburk a následným zpracováním naměřených dat. Část hradu byla podrobně zaměřena metodou laserového skenování, georadarem a magnetometrem. V práci ...
 • Analýza a vizualizace vývoje zástavby města Kadaně 

  Autor: Dykastová Adéla; Vedoucí práce: Zimová Růžena; Oponent práce: Pacina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Tato diplomová práce se věnuje vývoji zástavby města Kadaně prostřednictvím historických mapových podkladů od roku 1842 do současnosti. V rámci práce byla provedena vektorizace mapových podkladů a na jejich základě vytvořen ...
 • Využití dat z leteckého laserového skenování pro vyhledávání a dokumentaci historických objektů 

  Autor: Carda Jiří; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Faltýnová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tématem této bakalářské práce bylo využití dat leteckého laserového skenování a z nich dále vytvořéného digitální modelu reliéfu pro vyhledávání historických objektů na ploše tzv. oblasti Východ. Použitá data stínovaného ...
 • Zámek Frýdlant - zpracování mapové a plánové dokumentace 

  Autor: Plavcová Tereza; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Zimová Růžena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním dostupných mapových podkladů doplněných o plánovou, fotografickou a obrazovou dokumentaci Frýdlantského hradu a zámku. Významnými podklady jsou především povinné císařské otisky ...
 • Vytvoření a optimalizace nástroje pro prostorové zobrazení fotografií v rámci webových aplikací platformy ESRI 

  Autor: Bucek Lubomír; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou nástroje (widgetu) určeného k vizualizaci fotografického materiálu ve webové mapové aplikaci. Widget je určen pro integraci do prostředí Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition). ...
 • Zámek Milotice - zpracování mapové a plánové dokumentace 

  Autor: Blažek Ondřej; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Zimová Růžena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Bakalářská práce "Zámek Milotice - zpracování mapové a plánové dokumentace" zpracovává shromážděné mapové a plánové dokumenty týkající se zámku a okolí. Jako podklady byly zpracovány císařské otisky, reambulovaná katastrální ...
 • Vizualizace archivních mapových a obrazových materiálů k vybraným zámeckým objektům schwarzenberského panství 

  Autor: Kučera Miroslav; Vedoucí práce: Zimová Růžena; Oponent práce: Dvořáček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Cílem práce je shromáždění mapové a plánové dokumentace zámků Třeboň, Český Krumlov, Kratochvíle a Hluboká nad Vltavou a jimi spravovaných panství. Práce se zaměřuje na období 19. a první polovinu 20. století, kdy zámky ...
 • naučná stezka Franze Kafky - tvorba mobilní mapové aplikace pro Android 

  Autor: Klíma Jan; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Souček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a tvorbou mobilní mapové aplikace pro zařízení s operačním systémem Android. Teoretická část je věnována nejen stručnému seznámení s operačním systémem Android a použitým programovacím ...
 • Georadarový průzkum vybraných lokalit na Říčansku 

  Autor: Kopecký Pavel; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Kněz Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Diplomová práce se zabývá využitím georadaru ve spojitosti s metodami klasické geodézie v oblasti archeologie a dokumentace památek. Geofyzikální průzkum proběhl na dvou vybraných lokalitách. Data byla georeferencována do ...
 • Vývoj obce Ropice (Frýdek-Místek) - analýza mapových podkladů 

  Autor: Gruber Josef; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Zimová Růžena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Obsahem diplomové práce je analýza dostupných mapových podkladů části katastrálního území obce Ropice (Frýdek-Místek) v 19. a 20. století. Diplomová práce podrobně pojednává o mapových podkladech, jejich následném zpracování ...
 • Hrad Šternberk - zpracování mapové a plánové dokumentace 

  Autor: Léharová Alžběta; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zpracování mapové a plánové dokumentace historického objektu - hradu Šternberk a jeho okolí, panství Šternberk. Zpracovány byly povinné císařské otisky map stabilního katastru, státní ...
 • Zámek Rájec - zpracování mapové a plánové dokumentace 

  Autor: Mikulecká Jolana; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Bakalářská práce se zaměřuje na zpracování mapové a plánové dokumentace pro zámek a panství Rájec nad Svitavou. Popisuje historický vývoj zámku a jeho okolí. Obsahuje fotografie zachycující historický a současný stav zámku ...
 • Posun letecky měřených bodů po trajektorii v prostředí QGIS 

  Autor: Pešek Ondřej; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Ohera Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem bakalářské práce je návrh softwarového nástroje umožňujícího posun letecky měřených bodů po trajektorii. Takový nástroj je třeba z toho důvodu, že přístroj při leteckých měřeních zapisuje souřadnice s určitým zpožděním. ...
 • Dům Hostouň č.p. 112 (Kladno) - tvorba 3D modelu objektu v kontextu centra obce 

  Autor: Švejda Jan; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Soukup Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Náplní bakalářské práce je vytvoření 3D modelu objektu v kontextu centra vesnice v obci Hostouň. Práce popisuje vznik celého projektu od vytvoření měřické sítě přes zaměření objektu po vyhotovení výsledného 3D modelu.
 • Prezentace kartografických výstupů ze zpracovaných archivních materiálů pro vybrané zámecké objekty v Jihomoravském kraji 

  Autor: Šípková Michaela; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Diplomová práce se zabývá zámeckými objekty Kunštát a Lysice v Jihomoravském kraji. Cílem práce je prezentace kartografických výstupů. Pro zpracování byl proveden archivní průzkum s požadavkem shromáždit mapové, plánové, ...
 • Tvorba mapy zaměřeného skutečného stavu pro Pozemkové úpravy 

  Autor: Jasenovská Olga; Vedoucí práce: Benda Karel; Oponent práce: Votoček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Hlavní náplní této diplomové práce je tvorba mapy zaměřeného skutečného stavu v terénu pro provádění komplexních pozemkových úprav. Pro tvorbu je nezbytné zvolit vhodný software. Zhodnotit, zda funkce pro tvorbu mapy ...
 • Rozšíření nástroje pro práci s katastrálními daty v programu QGIS 

  Autor: Bambula Štěpán; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Müller Arnošt
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Diplomová práce rozšiřuje stávající projekt laboratoře OSGeoREL ČVUT v Praze, který je zaměřen na práci s katastrálními daty poskytovanými ve výměnném formátu VFK v prostředí open source nástroje QGIS. Práce tento projekt, ...
 • Předzpracování a analýza dat pro vyrovnání v systému GNU Gama 

  Autor: Hladík Dominik; Vedoucí práce: Čepek Aleš; Oponent práce: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením grafického uživatelského rozhraní projektu GNU Gama. Pro tento projekt byly vytvořeny tři pluginy, které se zabývají analýzou délek a trojúhelníkových uzávěrů před vyrovnáním ...

Zobrazit další