Poslední příspěvky

 • Dokumentace a vizualizace drobných památkových objektů a předmětů 

  Autor: Kovář Jan; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Pavelka Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tématem této bakalářské práce je seznámení s problematikou dokumentace a vizualizace drobných památkových objektů a předmětů pomocí metody IBMR (Image Based Modeling and Rendering). Objekty a předměty byly vybrány v lokacích ...
 • Možnosti použití RPAS v lesnictví 

  Autor: Dyrc Petr; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Dálkově pilotované letecké prostředky (RPAS - Remotely Piloted Aicraft System), často zvané drony, UAV či UAS, jsou v dnešní době jedním z často diskutovaných témat v oblasti vědy a techniky. Díky nim jsme schopni získávat ...
 • Historické atlasy z druhé poloviny 20.století - sběr dat a analýza 

  Autor: Grunerová Martina; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato diplomová práce se věnuje popisu tvorby databáze historických atlasů, hodnocení kartografických děl a analýze informací obsažených ve vytvořené databázi. V rešerši a teorii se dočtete o hodnocení kartografických děl ...
 • Využití ESRI Story maps pro mapy bitev a válečných tažení 

  Autor: Richtrová Zuzana; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Havlíček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Diplomová práce se zabývá problematikou tvorby webových mapových aplikací, zobrazujících mapy bitev a válečných tažení, pomocí šablon Esri Story Maps. V první části je uveden průzkum současných mapových aplikací s bitevní ...
 • Analýza vybraných evropských školních atlasů 

  Autor: Přibylová Jana; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Zimová Růžena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato práce se zabývá kvantitativní analýzou vybraných školních zeměpisných atlasů z pěti evropských zemí (Česká republika, Francie, Německo, Rakousko a Slovinsko). Práce obsahuje porovnání atlasů v oblasti matematických, ...
 • Využití ESRI Story maps pro vizualizaci historických map s vývojem území v čase 

  Autor: Blažek Ondřej; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Krejčí Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Diplomová práce testuje využití produktu Story maps od společnosti Esri pro vizualizaci historických map s časovou složkou. Testování bylo provedeno na příkladech map z Akademického atlasu českých dějin. Práce se nejprve ...
 • Posouzení změn na vybraném ostrově v Karibském moři po hurikánu v roce 2017 z dat dálkového průzkumu Země 

  Autor: Maybrodskyy Oleksiy; Vedoucí práce: Halounová Lena; Oponent práce: Holubec Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování pokrytí území ostrova Svatý Martin před hurikánem Irma a po něm. Určování jednotlivých změn ve vegetaci, zástavbě, vodstvu atd. Posouzení kvality a dostupnost použitých nekomerčních ...
 • 3D model historického údolí Vltavy v oblasti přehradní nádrže Slapy 

  Autor: Slívová Adina; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem této diplomové práce je vytvořit model historického údolí Vltavy v oblasti přehradní nádrže Slapy na základě digitalizace výškopisu starých map - Prvního vydání státní mapy odvozené. Součástí práce je i popis způsobů ...
 • Možnosti fotografického sledování trajektorie pohybujícího se předmětu 

  Autor: Joska Martin; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou fotografického sledování pohybujících se objektů. Část práce je věnována stručnému úvodu do počítačového vidění a popisu základních algoritmů pro detekci a sledování objektů. ...
 • Testování možností laserového skeneru BLK360 

  Autor: Nesrstová Karolína; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Kociánová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Předmětem této diplomové práce bylo vypracování rešerše obecně na 3D skenery a následné testování možností laserového skeneru Leica BLK360. Testování bylo zaměřeno na praktické využití přístroje, neboť testovaný přístroj ...
 • Metody dokumentace a vizualizace drobných objektů a předmětů 

  Autor: Šartner Jan; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Pavelka Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Cílem této bakalářské práce je využití a přehled 3D modelovací a vizualizační technologie. Zpracovány jsou modely dvou kostelů, sochy, nádoby a slunečních hodin. Testovanými programy jsou Agisoft PhotoScan, Pix4Dmapper, ...
 • Transformace map I.vojenského mapování metodou Thin Plate Spline 

  Autor: Myslivec Jan; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato práce se zabývá transformací naskenovaných map I. vojenského mapování metodou "thin plate spline" v programu MATLAB od firmy MathWorks. Výstupem by měla být sada georeferencovaných rastrů, které lze jednoduše otevřít ...
 • Rekonstrukční mapy panství a velkostatků v zemích Koruny české v druhé polovině 19.století 

  Autor: Stará Lucie; Vedoucí práce: Janata Tomáš; Oponent práce: Soukup Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá souhrnem vlastnictví bývalých panství a velkostatků v zemích Koruny české ve druhé polovině 19. století. Cílem je ze shromážděných dat vytvořit rekonstrukční mapu této oblasti a zobrazit vlastnické ...
 • Podrobné polohové bodové pole (PPBP) 

  Autor: Šimáček Ondřej; Vedoucí práce: Benda Karel; Oponent práce: Huml Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá revizí a doplněním podrobného polohového bodového pole v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bukovka. V oblasti byly vyhledány stávající základní, zhušťovací a podrobné ...
 • Softwarové řešení odstranění zkreslení fotografických snímků 

  Autor: Klemsa Tomáš; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Šedina Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Ve fotogrammetrii jsou stále častěji využívány neměřické fotografické komory. V dnešní době se může jednat například o digitální fotoaparáty, endoskopy, mobilní telefony a tak dále. Aby bylo dosaženo co nejvyšší přesnosti ...
 • Nové metody při tvorbě geometrických plánů 

  Autor: Boukal Richard; Vedoucí práce: Souček Petr; Oponent práce: Mandová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá především tvorbou geometrických plánů a všech oblastí, které je dobré znát kvůli pochopení celé problematiky. Jsou zde popsány nejhlavnější druhy katastrálních map. Také jsou zde popsány ...
 • 3D dokumentace interiéru kostela sv.Jindřicha v Jindřišské ulici v Praze 

  Autor: Petrilla Peter; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Pavelka Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením 3D modelu historickej pamiatky. Na začiatku bolo nutné urobiť meranie pomocou laserového skeneru ? Surphaser 25HSX. Následne sa zamerané mračno bodov spracovalo v softvéri Geomagic ...
 • Výstupy odvozené z detailních 3D modelů historických objektů/míst - specifika tvorby pro účely stavebněhistorických bádání 

  Autor: Cehák Vojtěch; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Poloprutský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Práce se zabývá podrobnou analýzou parametrů hypsometrického plánu jako jednoho z technických výstupů pro stavebněhistorická bádání. Testuje různá řešení vzhledu a rozložení a snaží se nalézt ideální parametry výstupu. ...
 • Zpracování internetové mapové aplikace v prostředí Esri Story Maps environment for the project Czech historical atlas 

  Autor: Kladivová Linda; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Havlíček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením interaktivní webové mapové aplikace v prostředí ArcGIS Story maps v rámci projektu Český historický atlas. Základními pilíři aplikace jsou geodata týkajících se husitství v českých ...
 • Možnosti kombinace dat ze 3D skenerů a IBMR 

  Autor: Carda Jiří; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Hůlková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tématem této diplomové práce bylo využitím technologií IBMR (image-based modeling and rendering), pozemního laserového skenování a jejich kombinace pro vytváření 3D modelů v oblasti dokumentace historických objektů. Práce ...

Zobrazit další