Poslední příspěvky

 • 3D rekonstrukce zámku Veltrusy a historické krajiny v jeho okolí 

  Autor: Florian Petr; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-29)
  Diplomová práce, zaměřená na objekt Zámek Veltrusy a jeho okolí, se zabývá vypracováním podrobného digitálního modelu budovy zámku a blízkých pavilonů a digitálního modelu terénu v okolí zámku. Součástí práce je stručný ...
 • Databáze historických atlasů 

  Autor: Vévodová Patricie; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Pacina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-29)
  Cílem této diplomové práce je vytvoření databázové aplikace z nasbíraných dat o historických atlasech vydaných po 2. světové válce. Základem je databáze vytvořená v programu Google Docs Tabulky a webová aplikace napsaná v ...
 • Linie a geoglyfy v Peru (Nazca, Palpa) a jejich změny v čase 

  Autor: Pflug Robin; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Bakalářská práce na téma Linie a geoglyfy v Peru (Nasca, Palpa) a jejich změny v čase má za cíl souhrnně shromáždit a analyzovat obrazová data jak z historických zdrojů, tak z expedic projektu Nasca v letech 2004 - 2016. ...
 • Tvorba 3D modelu historického objektu a jeho vizualizace pomocí 3D tisku 

  Autor: Poskočil Petr; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tématem této bakalářské práce je přiblížení možností využití 3D dokumentace při tvorbě 3D modelu historického objektu. Pro tvorbu bylo vybráno několik historických objektů v okolí peruánského Machu Picchu. Práce porovnává ...
 • Izolace procesů ve frameworku PyWPS 

  Autor: Laža Adam; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: de Jesus Jorge Samuel Mendes
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tato diplomová práce se věnuje možnostem izolace procesů v rámci frameworku PyWPS jako jedné z implementací OGC WPS. Web Processing Service je standard vydaný a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consorciem. První část ...
 • Rozšíření zásuvného modulu QGIS pro práci s katastrálními daty o podporu veřejně dostupných dat ve formátu VFK 

  Autor: Kettner Lukáš; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Soukup Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na rozšíření již existujícího softwarového nástroje pro práci s katastrálními daty o možnost využití nekomerčních, volně dostupných (nezpoplatněných) dat ve formátu VFK. Konkrétně se jedná ...
 • Možnosti integrace databázového úložiště v rámci frameworku PyWPS 

  Autor: Pišl Jan; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Čepický Jáchym
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout rozšíření frameworku PyWPS, jenž by umožnilo využít vzdálené databázové úložiště pro ukládání výstupů jednotlivých procesů. PyWPS je implementace standardu OGC Web Processing Service. ...
 • Hrad Andělská Hora ((Karlovy Vary) - měřická dokumentace Druhé brány 

  Autor: Ledecká Kristýna; Vedoucí práce: Hodač Jindřich; Oponent práce: Chmelíř Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření měřické dokumentace vybrané části hradu Andělská Hora, který se nachází v okrese Karlovy Vary, metodou pozemního laserového skenování. Zadání projektu vzniklo ve spolupráci ...
 • Dokumentace historické klenby moderními geodetickými metodami 

  Autor: Šlaufová Zuzana; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Hůlková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá dokumentací historické klenby baziliky sv. Markéty v Břevnově z dat získaných laserovým skenováním a fotogrammetrickou metodou IBMR. Hlavním výsledkem práce je vrstevnicový plán klenby a ...
 • Využití RPAS pro dokumentaci a průzkum archeologické lokality 

  Autor: Janovský Michal; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Šedina Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem bakalářské práce je představit technologii RPAS a její využití pro dokumentaci a průzkum archeologické lokality. Práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá historií, vývojem, rozdělením a legislativou v ...
 • Využití geomatických metod pro dokumentaci polního vojenského opevnění 

  Autor: Fáber Marek; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Hůlková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Úkolem bakalářské práce je navrhnutí možných metod měření polního vojenského opevnění ze třicetileté války u Černošína, provedení dokumentace objektu a jeho jednoduchý průzkum. Bylo provedeno zaměření polního vojenského ...
 • Moderní možnosti zpracování historických fotografických dat ze syrského Aleppa 

  Autor: Zachariáš Jan; Vedoucí práce: Pavelka Karel; Oponent práce: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
  Tato diplomová práce se zabývá katalogizací měřických a fotografických dat z Umajjovské mešity, pořízených v roce 1999 v syrském Aleppu. Dále se zabývá tvorbou digitálního modelu vybraných částí mešity a následným vytvořením ...
 • Časoprostorové analýzy města Soluně 

  Autor: Gajzler Šimon; Vedoucí práce: Halounová Lena; Oponent práce: Cajthaml Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce je zaměřena na zpracování historických map města Soluně z~let 1784, 1909 a 1943. Popisuje tedy jejich transformaci do souřadnicového systému a následnou vektorizaci budov s~využitím nástrojů automatické ...
 • Zásuvný modul QGIS pro terénní radiační průzkum 

  Autor: Kulovaná Tereza; Vedoucí práce: Landa Martin; Oponent práce: Komárek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce si klade za cíl zautomatizovat zpracování dat naměřených při~terénním radiačním průzkumu. Z mapy dávkových příkonů, resp. plošné aktivity, softwarový nástroj vygeneruje zjednodušené polygony ohraničující ...
 • Testování odezev a optimalizace vstupů mapových služeb ArcGIS Serveru 

  Autor: Pasovská Petra; Vedoucí práce: Janata Tomáš; Oponent práce: Soukup Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této práce je testování odezev webových mapových služeb v závislosti na různém nastavení uložení obrazových dat. Podstatou práce je komprimace rastrových podkladů do vybraných formátů a jejich následné testování. ...
 • Vývoj zařízení pro automatickou horizontaci 

  Autor: Hodík Štěpán; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Tesař Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě programu pro automatickou horizontaci přístroje ve výpočetním prostředí Matlab R2014a. Určení náklonů probíhá pomocí snímání krabicové libely digitálním mikroskopem a následné detekce ...
 • Testování lokátorů pro vyhledávání inženýrských sítí 

  Autor: Zahradník David; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce popisuje testování lokátorů pro vyhledávání podzemních vedení pomocí elektromagnetické metody. K testování byla použita stavba vodovodu v Březnici u Příbrami a improvizované vedení v laboratoři na ...
 • Projekt, realizace a zhodnocení přesnosti kalibrační základny laserového skenování 

  Autor: Kuta Milan; Vedoucí práce: Vyskočil Zdeněk; Oponent práce: Šedina Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací kalibrační základny pro pozemní laserové skenery. Navrhuje rozmístění odrazných štítků pro určení prostorové přesnosti a přesnosti určení délky laserovým skenerem. Zaměření kalibrační ...
 • Zpracování geometrického plánu 

  Autor: Mihalovičová Anna; Vedoucí práce: Benda Karel; Oponent práce: Votoček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Tato práce se zabývá zpracováním podkladů pro výuku v terénu z katastru nemovitostí. Práce je rozdělena do tří částí. První část seznamuje čtenáře se šesti programy, které řeší problematiku geometrických plánů. Druhá část ...
 • Zpracování a vizualizace objektů panství a velkostatků v 19.století 

  Autor: Hejduková Petra; Vedoucí práce: Cajthaml Jiří; Oponent práce: Janata Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato práce se zabývá vektorizováním objektů z vybraných knižních zdrojů z 19. století a mapových značek druhého vojenského mapování v daných panstvích a velkostatcích. Pro zpracování a vizualizaci byl použit software ArcGIS ...

Zobrazit další