Novinky

Department of Concrete and Masonry Structures

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Numerická analýza transportu tepla v ocelobetonových prvcích 

  Autor: Grenar Jakub; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Chmelík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce se zabývá teplotní analýzou betonových a ocelobetonových prvků s rozptýlenou výztuží, konkrétně betonových a ocelobetonových desek a sloupů. První kapitola se věnuje teoretickému základu, jako je definice požáru, ...
 • Design of Chiche Bridge 

  Autor: Mendizabal Melo Manolo; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Hájek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Tento projekt k diplomové práci navrhuje alternativní design pro most Chiche, který se nachází v Quito, Ekvádor.Tento projekt nabízí studii návrhu mostu s předpjatého betonu a možné alternativy pro řešení vzniklých ...
 • Numerická analýza betonového dílce pro letištní plochy 

  Autor: Šrámek Miroslav; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Surovec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá prefabrikovanými betonovými systémy pro vozovky a pojezdové plochy letišť. V první části byla zpracována rešerše na téma prefabrikovaných betonových systémů používaných v zahraničí, která obsahuje ...
 • Vývoj výpočetního nástroje pro stanovení požárního rizika, stupně požární bezpečnosti a posouzení betonových konstrukcí 

  Autor: Čermák Jan; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Chmelík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce je zaměřena na problematiku požárního rizika ve vazbě na požární bezpečnost nevýrobních objektů řešených podle ČSN 73 0802 [1] a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Hlavním cílem této práce bylo vytvořit program ...
 • Tvorba výpočetní aplikace pro analýzu železobetonových sloupů pomocí interakčního diagramu 

  Autor: Holan Jakub; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Sura Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato práce se zabývá problematikou porušení a únosnosti železobetonových průřezů a sestrojení interakčního diagramu oboustranně vyztuženého železobetonového obdélníkového průřezu. Cílem této práce je podrobné teoretické ...
 • Návrh nosné konstrukce hotelu MIURA 

  Autor: Macháčová Kristýna; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Čvančara Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hotelu Miura v Čeladné u Frýdku Místku. Podkladem pro zpracování práce byly fotografie a slepé půdorysy objektu. Předmětem práce byl předběžný návrh nosné konstrukce objektu, ...
 • Social Welfare Centre 

  Autor: Adámková Sabina; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Bílý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Zadání: Existující novostavba psychoterapeutické a psychosomatické kliniky, Praha 10 - Strašnice. Řešení:Předběžný návrh nosných konstrukcí stavby, detailní návrh ohybové výztuže stropní konstrukce
 • Stacionář 

  Autor: Pospíšil Jiří; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Podolka Luboš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Obsahem této diplomové práce je předběžný návrh nosné konstrukce budovy stacionáře v Praze. Cílem práce je navrhnout co nejvhodnější konstrukční řešení zadané budovy. První část práce je tvořena technickou zprávou poskytující ...
 • Návrh opravy skořepinové konstrukce zastřešení 

  Autor: Malecký Tomáš; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Petřík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Předmětem této práce je návrh opravy skořepinového zastřešení haly Vozovny Hloubětín v Praze. Pro účely této práce se předpokládalo ponechání stávajících podpůrných konstrukcí a zřízení nové monolitické betonové skořepiny. ...
 • Návrh integrovaného mostu s využitím vysokohodnotného betonu 

  Autor: Merva Milan; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Podráský Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Tématem diplomové práce je návrh integrovaného mostu s využitím vysokohodnotného betonu. Most je navržen jako rámová spřažená konstrukce z betonu o jednom poli. Cílem práce je návrh velmi subtilní konstrukce z důvodu ...
 • Návrh primárního a sekundárního ostění kolektoru 

  Autor: Šourek Michal; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Sochůrek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Práce se zabývá návrhem primárního a sekundárního ostění raženého kolektoru. Cílem je na dané geotechnické podmínky nadimenzovat parametry konstrukce ostění a porovnat výsledky jednotlivých variant, zejména konstrukce ...
 • Návrh technologie výroby pro betonové kanoe 

  Autor: Šonka Štěpán; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Mašek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této diplomové práce je komplexní návrh betonové kánoe se zaměřením na technologický postup jejího zhotovení. Stavba betonových kánoí je nástrojem pro měření inženýrských i praktických schopností studentů stavebních ...
 • Návrh nosných prvků rodinné vily v Táboře 

  Autor: Skalický Filip; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Hruška Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Obsahem diplomové práce je předběžný návrh nosných prvků rodinné vily. Podrobný výpočet nosných prvků 1. nadzemního podlaží s ohledem na MSÚ a MSP. Vnitřních síly byly spočítány pomocí programu SCIA Engineer s ručním ...
 • Beton se samohojícím účinkem založeným na biologické bázi 

  Autor: Schreiberová Hana; Vedoucí práce: Bílý Petr; Oponent práce: Hlobil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Práce se zabývá tématem betonu se samohojivým účinkem založeným na biologické bázi. Cílem zkoumané metody je zajištění trvanlivosti betonových konstrukcí, která je významně ohrožena vznikem a pozdějším rozšířením mikrotrhlin. ...
 • Analýza průhybů železobetonových desek 

  Autor: Vaněček Ondřej; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Závěrečná práce se soustředí analýzu výpočtu průhybu železobetonových desek popsané podle ČSN EN 1992-1-1 kapitoly 7.4.3. a jejího následného upřesnění pomocí dalších metodik výpočtu, při zachování podobných výpočetních ...
 • Návrh nosné konstrukce objektu vzdělávacího centra 

  Autor: Šnobltová Dominika; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce vzdělávacího centra a podrobným návrhem výztuže vybraného stěnového nosníku. Součástí práce je statický model v programu Scia Engineer, na základě ...
 • Návrh přestavby konstrukce sila v Olomouci 

  Autor: Vyskočil Daniel; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šrůma Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Tématem diplomové práce je návrh přestavby konstrukce sila v Olomouci. Hlavní část práce je věnována návrhu sloupu podpírajícího nástavbu sila, ve kterém jsou porovnány různé metody stanovení excentricity druhého řádu. ...
 • Návrh nosné konstrukce lékařské fakulty, Hradec Králové 

  Autor: Chromá Kristýna; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Sochůrek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce lékařské fakulty a podrobným návrhem zastřešení přednáškové místnosti - skořepiny. Konstrukce je řešena ve dvou variantách - železobetonová a ...
 • Návrh nosné konstrukce objektu Karlínské kaskády, Praha 

  Autor: Hlaváč David; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Nejedlý Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Cílem této diplomové práce je předběžný statický návrh nosných konstrukcí polyfunkčního objektu Karlínských kaskád v Praze. Návrh se týká všech železobetonových a předpjatých prvků v objektu. Hlavní náplní statické části ...
 • Návrh nosných prvků bytového domu, Praha 

  Autor: Musil Luboš; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Hruška Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Diplomová práce je projektem, který řeší nosnou konstrukci bytového objektu. Skládá se ze tří hlavních částí. Převažující je statická část - předběžný návrh nosné železobetonové konstrukce a podrobný návrh vybraných prvků ...

Zobrazit další