Novinky

Department of Concrete and Masonry Structures

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh alternativního řešení nosného systému budovy s užitím předpjatého betonu a systémových táhel 

  Autor: Hrubý Daniel; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Hendrich Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Diplomová práce se zabývá alternativním návrhem nosné konstrukce části polyfunkční budovy Quadrio. Řešená část je specifická svým tvarovým řešením, kdy šest nadzemních podlaží objektu je vykonzolováno téměr o 9,0 m přes ...
 • Požární řešení bytového domu v Praze Sedlci 

  Autor: Petráková Magda; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato bakalářská práce se skládá ze tří základních částí. V první části je objekt bytového domu podroben revizi stavebních konstrukcí, jak z hlediska statické části, tak z hlediska požární bezpečnosti staveb. Ve druhé části ...
 • Návrh nosné konstrukce bytového domu 

  Autor: Šrámek Miroslav; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné konstrukce bytového domu ze železobetonu. Předběžný statický výpočet je proveden ve dvou variantách konstrukčního řešení stavby, a to pro nejvíce namáhané prvky. Varianta ...
 • Evaluation and Applicability of Visual Concrete Surface 

  Autor: Albert Nadezda; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Kulhavý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  This work presents experimental data used for evaluation of the effectiveness of decorative concrete finishes for proposed high strength mortar (HSM). The effect of different surface treatments was evaluated by absorption ...
 • Silniční most Dráchov 

  Autor: Klimeš Ondřej; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Hrdoušek Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Práce se zabývá návrhem silničního mostu v obci Dráchov přes řeku Lužnici. První část je studie, kde jsou posouzeny tři varianty, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je navržena ve zbytku práce detailněji. Jedná se o ...
 • Silniční most přes řeku Jizeru v Mladé Boleslavi 

  Autor: Boháček Lukáš; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Vráblík Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem této práce bylo provést prvotní návrh silničního mostu přes řeku Jizeru, posoudit hlavní nosné části, narýsovat výkresovou dokumentaci a vymyslet postup výstavby. Vzdálenost opěr je přibližně 100 m, most křižuje řeku ...
 • Penzion Kozí horka, Brno - Bystrc 

  Autor: Šnobltová Dominika; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce penzionu a podrobným návrhem desky 2.NP, včetně vyztužení. Součástí práce je statický model v programu Scia Engineer, na základě jehož výsledků byl ...
 • Návrh zanořené UHPFRC lávky pro pěší 

  Autor: Klempová Natália; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Petr Hanuš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Bakalárska práca sa venuje návrhu zanorenej lávky pre chodcov z UHPFRC materiálu. Nosná konštrukcia lávky je zložená z prefabrikovaných segmentov spojených predpínacou výstužou, škáry sú vyplnené epoxidovým tmelom. Lávka ...
 • Požární řešení víceúčelové haly 

  Autor: Bobek Ondřej; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Bakalářská práce se skládá ze čtyř částí. První část se věnuje revizi statické části zadané víceúčelové haly a revizi s ohledem na požární bezpečnost objektu. Ve druhé části je zpracováno požárně bezpečnostní řešení dané ...
 • Návrh nosné konstrukce víceúčelové haly 

  Autor: Farkaš Tomáš; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  V této práci jsem se zaměřil na návrh nosné konstrukce víceúčelové haly. Konstrukční systém haly je navržen jako jednopodlažní a dvoupodlažní železobetonový montovaný skelet. V práci jsem zpracoval předběžný návrh tři ...
 • Návrh nosné konstrukce stanice hasičského záchranného sboru 

  Autor: Schreiberová Hana; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Cílem této bakalářské práce je zpracování statické části projektu na stanici hasičského záchranného sboru. První část práce se skládá z návrhu dvou variant konstrukčního řešení (monolitické a prefabrikované) zadaného objektu ...
 • Návrh suternénní stěny 

  Autor: Punar Jiří; Vedoucí práce: Broukalová Iva; Oponent práce: Košatka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnávací výpočet různých variant suterénní stěny. V praktické části jsou prezentovány výpočty stěn z cihel plných, tvárnic ztraceného bednění a železobetonu. Variantní řešení zděné ...
 • Centrum extrémních sportů, lom Homolák, Suchomasty 

  Autor: Macháčová Kristýna; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Ráček Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá objektem Centra extrémních sportů. Podkladem pro zpracování práce byla architektonická studie. Předmětem práce byl předběžný návrh nosné konstrukce objektu, vytvoření 3D modelu v softwaru ...
 • Bytový dům Malvazinky, Praha 

  Autor: Strobl David; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Novák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tématem této práce je statický návrh bytového domu Malvazinky v Praze. Cílem práce je předběžný návrh nosných prvků objektu, podrobný návrh trámů vzniklé z dané dispozice a výkresy tvaru a výztuže jednoho daného trámu. ...
 • Návrh nadjezdu přes hluboký zářez 

  Autor: Nerad Jiří; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Zíka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-28)
  Tato bakalářská práce obsahuje rešerši na téma obloukových mostů s příklady realizovaných obloukových nadjezdů přes dálnice a zjednodušený návrh konkrétního betonového obloukového nadjezdu přes dálnici v hlubokém zářezu. ...
 • Vliv teplotního cyklu na napjatost bezstykové koleje 

  Autor: Psotka Petr; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Vlasák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Tato práce je zaměřena na zkoumání kombinované odezvy bezstykové koleje a nosné konstrukce mostu na působící zatížení. V první části je shrnuta dostupná literatura zabývající se touto problematikou včetně platných návrhových ...
 • Požární řešení Vila dům Na Hřebenkách 

  Autor: Grenar Jakub; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá požárním řešením obytné budovy. V první části je řešeno po-žárně bezpečnostní řešení stavby, jsou určeny požární úseky, provedeno posouzení požární odol-nosti všech konstrukcí a posouzení evakuace ...
 • Požární řešení bytového domu 

  Autor: Douša Miroslav; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Bakalářská práce řeší požárně bezpečnostní řešení a statický návrh vybraných konstrukčních prvků vybraného bytového domu. Práce je koncipována do čtyř částí. První část se zabývá revizí stavební části. Jde o zhodnocení ...
 • Vodorovná tuhost betonových hal 

  Autor: Schmidt Jaroslav; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Broukalová Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Práce se zabývá vodorovnou tuhostí prefabrikovaných hal a vlivy, které ovlivňují vodorovnou deformaci konstrukce. V práci je nejprve představeno konstrukční řešení hal a je proveden rozbor jednotlivých variant styku vazníku ...
 • Požární řešení sportovní haly v Záběhlicích 

  Autor: Lokvenc Marek; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení sportovní haly s hotelem na základě zadané projektové dokumentace. Požární řešení je zpracováno ve stupni dokumentace pro stavební povolení a zahrnuje požárně bezpečnostní ...

Zobrazit další