Novinky

Department of Concrete and Masonry Structures

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Posouzení a návrh rekonstrukce uhelny 

  Autor: Kobulnický Jaroslav; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá podzemním betonovým objektem bývalé uhelny a tvoří ji posouzení stávající konstrukce uhelny a návrh rekonstrukce uhelny. První část práce zahrnuje stavebně-technický průzkum stávající konstrukce, ...
 • Navrhování betonových konstrukcí s využitím genetického algoritmu 

  Autor: Mádlová Jitka; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Kruis Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací tvaru betonových konstrukcí. Tvary, které jsou získány pomocí vytvořeného algoritmu, mohou být dále využity jako inspirace pro návrh konstrukcí. Optimalizační proces je vytvořený ...
 • Experimentální analýza transportu tepla v betonových a ocelobetonových prvcích 

  Autor: Kuča Martin; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Chmelík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Teoretická část práce je zaměřena na problematiku měření teploty, pórového tlaku a vlhkosti v betonových a ocelobetonových prvcích za zvýšených teplot s ohledem na použití jednotlivých postupů a měřidel v praxi. Na tuto ...
 • Prototyp 3D tiskárny betonu a vývin betonové směsi pro 3D tisk 

  Autor: Černosta Lukáš; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Števula Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Tato diplomová práce se věnuje vývoji a výrobě prototypu 3D tiskárny betonu a vývinu betonové směsi pro 3D tisk. Součástí práce bylo provádění experimentů při zkoušení prototypu a zkoušení jednotlivých navrhovaných betonových ...
 • Návrh nosné konstrukce lávky pro pěší z vysokohodnotného betonu 

  Autor: Bohůn Stanislav; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Batal Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce lávky pro pěší z vysokohodnotného betonu. Zaměřuje se zejména na rozhodující části nosné konstrukce, její kritické detaily a optimalizaci využití materiálu, jenž je ...
 • Experimentální stanovení podélného odporu bezstykové koleje na mostech 

  Autor: Bláha Filip; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Bartaloš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem mé diplomové práce je vyhodnocení provedeného experimentu, při němž byl zkoumán úsek koleje, jež by zřízen za podmínek, které se co nejvíce blíží koleji na mostním objektu. Naměřené parametry byly porovnávány s ...
 • Návrh nadjezdu v km 164,500 dálnice D1 

  Autor: Benešová Lenka; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Komínek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tématem diplomové práce je návrh nadjezdu přes dálnici D1 v km 164,500. Byly vypracovány 4 varianty mostu. Pro podrobný návrh byla vybrána varianta vzpěradlového mostu ze tří prefabrikovaných dílců z UHPFRC. V návrhu byl ...
 • Návrh bodově podepřeného mostu nad dálnicí 

  Autor: Rudolfová Michaela; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Petřík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením silničního mostu nad dálnicí D1. Nosná konstrukce je tvořena jednotrámovým nosníkem konstantního průřezu o šesti polích. Posouzení konstrukce je prováděno dle platných norem. ...
 • Návrh vybraných nosných prvků novostavby informačního pavilonu ČVUT 

  Autor: Šlampiaková Kristýna; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Čvančara Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Předmětem této diplomové práce je předběžný návrh nosných prvků konstrukce informačního centra ČVUT podle architektonické studie a podrobný návrh vybraných prvků konstrukce. Práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové ...
 • Mikromechanické vlastnosti cementových kompozitů 

  Autor: Němeček Jiří; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Rymeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce pojednává o studiu mikrostruktury sedmi cementových past na bázi portlandského cementu a příměsí popílku a strusky. Mikrostruktura vzorku byla popsána pomocí elektronové a optické mikroskopie. Pro ...
 • Porovnání výstižnosti modelů konstrukce z hlediska torzního namáhání 

  Autor: Mareš Jakub; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Zíka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zaměřuje na chování půdorysně zakřivených mostů, které jsou namáhány kroucením. V první části diplomové práce jsou shrnuty informace o analyzovaných reálných konstrukcích, obecném kroucení a obecné ...
 • Návrh lávky přes Berounku v Radotíně 

  Autor: Majer Jiří; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Richtr Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení visuté lávky. Jedná se o ocelovou lávku o třech polích s mostovkou z visutého pásu z betonových prefabrikátů. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva ocelové kabely, které jsou ...
 • Návrh integrovaného segmentového UHPFRC mostu přes dálnici D1 

  Autor: Kühnel Jakub; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Hanuš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem této diplomové práce je návrh a posouzení silničního integrovaného segmentového mostu z UHPFRC. Most převádí obslužnou komunikaci, která je vedena jako lesní cesta. Slouží jako nadjezd nad dálnicí D1km 107,281 041 a ...
 • Analýza metod hutnění válcovaného betonu 

  Autor: Trtík Tomáš; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Fenyk Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Válcovaný beton je v principu běžný beton ukládaný a hutněný pomocí strojů využívaných při pokládce asfaltových vozovek. Cílem této práce je analýza výroby vzorků válcovaného betonu v laboratorních podmínkách. Pro výrobu ...
 • Konstrukční návrh skořepiny rodinného domu 

  Autor: Beštová Bára; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Šrůma Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-02)
  Diplomová práce se zabývá návrhem skořepiny rodinného domu. Skořepina je řešena ve třech materiálových variantách: železobetonová, drátkobetonová a jejich kombinace. Železobetonová varianta je zpracována podrobně včetně ...
 • Návrh alternativního řešení nosného systému budovy s užitím předpjatého betonu a systémových táhel 

  Autor: Hrubý Daniel; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Hendrich Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Diplomová práce se zabývá alternativním návrhem nosné konstrukce části polyfunkční budovy Quadrio. Řešená část je specifická svým tvarovým řešením, kdy šest nadzemních podlaží objektu je vykonzolováno téměr o 9,0 m přes ...
 • Požární řešení bytového domu v Praze Sedlci 

  Autor: Petráková Magda; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato bakalářská práce se skládá ze tří základních částí. V první části je objekt bytového domu podroben revizi stavebních konstrukcí, jak z hlediska statické části, tak z hlediska požární bezpečnosti staveb. Ve druhé části ...
 • Návrh nosné konstrukce bytového domu 

  Autor: Šrámek Miroslav; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Šmejkal Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné konstrukce bytového domu ze železobetonu. Předběžný statický výpočet je proveden ve dvou variantách konstrukčního řešení stavby, a to pro nejvíce namáhané prvky. Varianta ...
 • Evaluation and Applicability of Visual Concrete Surface 

  Autor: Albert Nadezda; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Kulhavý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
  This work presents experimental data used for evaluation of the effectiveness of decorative concrete finishes for proposed high strength mortar (HSM). The effect of different surface treatments was evaluated by absorption ...
 • Silniční most Dráchov 

  Autor: Klimeš Ondřej; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Hrdoušek Vladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Práce se zabývá návrhem silničního mostu v obci Dráchov přes řeku Lužnici. První část je studie, kde jsou posouzeny tři varianty, z nichž je vybrána nejvhodnější a ta je navržena ve zbytku práce detailněji. Jedná se o ...

Zobrazit další