Collections in this community

Recent Submissions

 • Požární řešení výrobní haly Severka 

  Author: Ondřej Kučava; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Bareš Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní haly Severka na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena na revizi architektonicko-stavebního řešení ...
 • Silniční most přes údolí řeky Střely 

  Author: Tomáš Vízner; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Šístek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Cílem této diplomové práce bylo provést koncepční návrh silničního mostu přes údolí řeky Střely, posoudit hlavní nosné prvky konstrukce, vypracovat základní výkresovou dokumentaci a postup výstavby. Byl navržen most o šesti ...
 • Školní budova s učebnami pro druhý stupeň 

  Author: Adéla Pirklová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Šeps Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Pro bakalářskou práci byla použita diplomová práce z fakulty architektury studentky Lucie Sejkorové. Předmětem bakalářské práce je řešení železobetonové konstrukce jednoho křídla základní školy členěného půdorysu s plochou ...
 • Požární řešení skladové haly Legie 

  Author: Lucie Černá; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Pařízek Šimon
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení skladové haly Legie na základě zadané architektonické studie objektu. Bakalářská práce obsahuje revizi stavebního řešení, požárně bezpečností řešení, statický návrh vybraných ...
 • Požární řešení hotelu Epsilon 

  Author: Martin Chyba; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Dvořák Dominik
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá požárním řešení hotelu Epsilon a návrhem vybraných nosných prvků za běžné a zvýšené teploty. Práce je tvořena jako projektová dokumentace pro stavební povolení v rozsahu zadání bakalářské ...
 • Návrh mostní konstrukce na obchvatu Náchoda 

  Author: Mariia Barabanova; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Froněk Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Práce je zaměřena na návrh a posouzení trámové mostní konstrukce. Nosná konstrukce je dvoutrámová dodatečně předpjatá monolitická, z technologických důvodů jen s koncovými příčníky nad opěrami. Nachází se v Královéhradském ...
 • Chytrý beton: vliv uhlíkových nanotrubic na měrný elektrický odpor 

  Author: Markéta Čechurová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Bílý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím chytrých materiálů v oblasti stavebnictví, s důrazem na self-sensing concrete s obsahem vícestěnných uhlíkových nanotrubic. Teoretická část práce představuje různé druhy chytrých ...
 • Návrh letmo betonované konstrukce na dálnici D11, úsek 1109 

  Author: Matěj Zerner; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem hlavní nosné konstrukce dálničního mostu stavěného metodou letmé betonáže. Most se nachází na dálnici D11 Trutnov – hranice ČR/PL. Konstrukce má celkovou délku 712 m a skládá ...
 • Konstrukční návrh zakřivených betonových konstrukcí 

  Author: Angelina Shapkina; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Horáková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou zakřivených betonových konstrukcí. Obsahuje přehled praktických příkladů zakřivených nosných betonových prvků včetně popisu namáhání, specifik konstrukčního návrhu a technologií výstavby. ...
 • Návrh přemostění na silnici B7 u obce Calden 

  Author: Martin Plachta; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Souček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Tématem bakalářské práce je návrh alternativního řešení přemostění na silnici B7 u obce Calden v Německu. První část práce je věnována výběru vhodné varianty a jejímu porovnání s dalšími variantami. Vítěznou variantou je ...
 • Přemostění Jizery v Semilech 

  Author: Jonáš Pavlišta; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Souček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Cílem této práce bylo provést koncepční návrh lávky pro pěší přes řeku Jizeru v Semilech v Libereckém kraji, návrh jejího předpětí a ověření základních dimenzí lávky. Další důležitou součástí bylo vypracování základní ...
 • Požární řešení bytového domu Kostka 

  Author: Anna Lisová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Bělohradská Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení bytového domu na základě vybrané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje revizi stavební části projektu, požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace pro ...
 • Analýza skutečného teplotního namáhání konstrukce mostu během jeho výstavby 

  Author: Marek Šikola; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Havlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou skutečného teplotního namáhání mostu Gottleubatalbrücke během jeho výstavby. V teoretické části se nachází seznámení se sledovaným mostem a je zde uveden přístup norem. V praktické ...
 • Vliv uspořádání spodní stavby mostu na kombinovanou odezvu bezstykové koleje 

  Author: Jakub Šurovský; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Bláha Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Práce je zaměřena na studium fenoménu kombinované odezvy koleje (interakce koleje a mostu). Rešeršní část postupně popisuje obecné charakteristiky koleje, mostních objektů se zaměřením na spodní stavbu a následně je dává ...
 • Kombinovaná odezva mostu, výsuvného nosu a spodní stavy při výsuvu 

  Author: Agáta Faitová; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Havlík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá podrobnou analýzou odklonů pilířů naměřených během výstavby mostu v německé Pirně. Nejprve byla zpracována obecná rešerše na téma metody postupného výsuvu mostních konstrukcí se zaměřením ...
 • Návrh vícepolového silničního mostu se sníženými požadavky na údržbu 

  Author: Michal Šturc; Supervisor: Hájek Radek; Opponent: Potrebuješ Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem třípólového mostu, jakou součást budoucího obchvatu městysu Divišov. Součástí zadání byl požadavek na snížení nároků na údržbu, který byl v této práci řešen navržením mostu, jako ...
 • Rekonstrukce historického železobetonového obloukového mostu 

  Author: Ngoc Thach Nguyen; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí obloukového betonového mostu ev. č. 4-031, který je veden přes řeku Skalici u obce Nerestce. Důvod k opravě mostu byl celkový špatný stav mostu, hlavně v místě mostních závěrů, kde ...
 • Vliv ovinutí příčnou výztuží u železobetonových sloupů 

  Author: Matěj Lexa; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Novák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
  Teoretická část práce se zabývá vlivem ovinutí příčnou výztuží u železobetonových sloupů. Je rozebrána fyzikální podstata vlivu ovinutí na chování železobetonových prvků, tedy jaký je účel příčné výztuže ve sloupových ...
 • Výpočet šířky trhlin pro železobetonové konstrukce 

  Author: Petr Šebelle; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vítek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku trhlin v železobetonových konstrukcích. Zabývá se procesem vzniku a příčinami trhlin, popisuje druhy trhlin a jejich vliv na statické chování konstrukce s vysvětlením ...
 • Variantní návrh galerie Základní umělecké školy v Holicích 

  Author: Vojtěch Brandejs; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Bílý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-24)
  Bakalářskou práci tvoří rešeršní a konstrukční část. Rešerše se zaměřuje na konstrukční řešení předsazených konstrukcí pozemních staveb a na problematiku navrhování otvorů v železobetonových nosnících. Jsou popsány základní ...

View more