Collections in this community

Recent Submissions

 • Studie nosné konstrukce hotelu vystaveného nárazu vozidla 

  Author: Tomáš Janecký; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Wünsche Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Diplomová práce se zabývá působením mimořádného zatížení na konstrukci. V teoretické části je sepsáno, co je to mimořádné zatížení, opatření vůči němu a co je to robustnost konstrukce. V praktické části jsou posouzeny ...
 • Konstrukční návrh betonového šroubovicového schodiště 

  Author: Ludvík Málek; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Petřík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem železobetonového šroubovicového schodiště pro budovu hotelu. Pro objekt je zpracován předběžný návrh a návrh konstrukčního systému. Následně je provedena analýza vnitřních ...
 • Návrh a optimalizace hlavních nosných prvků bytového domu 

  Author: Jan Pejcha; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Frantová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem stěnového nosníku uloženého na pilotách s rozborem vlivu poklesu podpor a optimalizací návrhu stropní desky vybraného podlaží. K práci jsou přiloženy tabulky zatížení skladbami ...
 • Výpočetní aplikace pro posouzení železobetonových prvků zesílených kompozitními materiály 

  Author: Stanislav Voráček; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Kloida Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zesilování železobetonových konstrukcí pomocí kompozitní výztuže. Hlavním cílem práce je vytvoření softwarové aplikace, do které je implementován postup pro výpočet a posouzení ...
 • Dotvarování spřažených průřezů beton-beton 

  Author: Matouš Petřík; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Krybus David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Předmětem této diplomové práce je návrh postupu výpočtu přetvoření na spřaženém průřezu beton-beton s vlivem dotvarování. Snahou je vytvořit výpočetní nástroj, který lze použít pro numerický výpočet. Práce je uvedena ...
 • Vylepšení procesu návrhu betonové konstrukce v rané fázi pomocí parametrického modelování a víceúčelové optimalizace 

  Author: Durdona Qurbonova; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Brož Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Proces navrhování betonových konstrukcí v rané fázi je nejdůležitější fází stavebních projektů, která ovlivňuje efektivitu a kvalitu konečného produktu. Tato fáze je však náročná vzhledem ke složité a proměnlivé povaze ...
 • Vliv mimořádných situací na integritu nosné konstrukce bytového domu 

  Author: Martin Černý; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Tipka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  V této bakalářské práci, je zpracován souhrn informací k problematice progresivního kolapsu a mimořádných událostí, které byly převzaty z odborných článků, odborné literatury a webových zdrojů. Praktická část se věnuje ...
 • Nosná konstrukce zelené fasády 

  Author: Lucie Mrázková; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Broukalová Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá tématem zelených fasád a popisuje jednotlivé způsoby, jakými lze vytvořit zelenou fasádu, až po současný trend výstavby vertikálních lesů. Práce je dále zaměřena na podrobný popis prvního ...
 • Lokálně podepřená železobetonová deska s otvory 

  Author: Kateřina Potočková; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Černý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Obsahem bakalářské práce je rozbor chování lokálně podepřené železobetonové stropní desky u konkrétního objektu. Desku ovlivňují menší a větší otvory, navržené z důvodu vedení TZB a prosvětlení vnitřních prostor. Byla ...
 • Konstrukční řešení viladomu 

  Author: Anna Vrbatová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Košatka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem železobetonové konstrukce viladomu s pěti bytovými jednotkami. Dále podrobným návrhem a výpočtem vyztužení monolitického železobetonového schodiště a monolitické železobetonové ...
 • Konstrukční řešení bytového domu Pohořelice 

  Author: Jakub Filípek; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Košatka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Náplní této bakalářské práce je konstrukční návrh bytového domu v obci Pohořelice dle platných norem ČSN EN a národních příloh. První část je zaměřena na popis objektu a předběžný návrh nosných prvků. Ve druhé části se ...
 • Návrh a analýza konstrukce autobusové zastávky 

  Author: Radim Vítek; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Broukalová Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou konstrukcí autobusových zastávek a konkrétním návrhem zastávky Rudník. V první části jsou představeny a analyzovány nevšední konstrukce realizovaných autobusových zastávek. Ve druhé ...
 • Konstrukční řešení administrativní budovy 

  Author: Karolína Mařáková; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Šeps Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy. Pro tento návrh byl vypracován předběžný statický výpočet, který zahrnuje výpočet zatížení, navržení a posouzení všech nosných prvků. Výsledkem ...
 • Konstrukční návrh tělocvičny 

  Author: Kateřina Michálková; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukčního systému tělocvičny s hřištěm na střeše. Popsána jsou obecná řešení nosné konstrukce železobetonových hal s přihlédnutím k podmínkám provozu. Na základě poznatků je navrženo ...
 • Analýza vlivu polohy svislých nosných prvků na vyztužení železobetonových stropních konstrukcí 

  Author: Tadeáš Maceček; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Bílý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá tématem napjatostní analýzy vlivu polohy svislých nosných prvků na způsob vyztužení železobetonových stropních konstrukcí. V první části bakalářské práce je představena problematika napjatosti ...
 • Požární řešení datacentra Políkno 

  Author: Jakub Koranda; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Dudek Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení datového centra Políkno. Bakalářská práce obsahuje požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace pro stavební povolení, dále statický návrh vybraných konstrukčních prvků ...
 • Řešení vyložených stropních desek vila Fallingwater 

  Author: Lenka Mikšovská; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Tomášek David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá řešením vyložených desek vily Fallingwater. V první části je seznámení se samotnou vilou Fallingwater. Pro řešení desek ze železobetonu bylo vytvořeno několik variant modelů, které byly porovnány ...
 • Zesilování železobetonových konstrukcí kompozitními materiály 

  Author: Lenka Malínková; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Chylík Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je seznámit čtenáře s kompozitními materiály a s možností dodatečně zesilovat železobetonové konstrukce pomocí vláknových kompozitních materiálů (FRP materiálů). Teoretická část v první kapitole ...
 • Požární řešení skladové haly Hýskov 

  Author: Pavel Moucha; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Kovářík Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení skladové haly Hýskov na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje revizi stavebního řešení, požárně bezpečností řešení, statický návrh vybraných ...
 • Nástavba a adaptace pekárny na bytovou rezidenci 

  Author: Kryštof Marek; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Vašková Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nástavby na stávající objekt pekárny ve městě Turnov v ulici Studentská 1558. Nástavba je koncipována tak, aby navazovala a doplňovala stávající objekty, a zároveň bere v potaz změnu ...

View more