Collections in this community

Recent Submissions

 • Konstrukční návrh budovy radnice, policejní stanice a banky v Plzni 

  Author: Matěj Kaňák; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Vašátko Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem budovy radnice, policejní stanice a banky v Plzni. Cílem bylo navrhnout a posoudit jednotlivé vybrané prvky konstrukce a zpracovat výkresovou dokumentaci. Řešenými prvky byly ...
 • Drátkobeton jako balistická ochrana 

  Author: Veronika Schutová; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
  Diplomová práce se zabývá využitím prvků z betonu, železobetonu, drátkobetonu jako vojenských ochranných prostředků – od historických staveb (opevnění), přes dnešní zátarasy až po novodobé mobiliáře. Najdete zde zástupce ...
 • Betonové stínidlo: návrh a možnosti výroby v domácích podmínkách 

  Author: Eliška Hurych; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
  Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a vyrobit betonové stínidlo v domácích podmínkách. Po prozkoumání problematiky využití betonu k dekorativním účelům byla navržena jeho podoba a sestaveno schéma pracovního postupu. ...
 • Konstrukční řešení administrativní budovy 

  Author: Jan Měrka; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Braťka Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné konstrukce administrativní budovy, která je tvořena železobetonovým kombinovaným systémem. Na základě předběžného výpočtu nosných prvků konstrukce a návrhu možných řešení stropní ...
 • Konstrukční řešení bytového domu 

  Author: Yuriy Shelemba; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Sochůrek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-07)
  Předmětem zpracování diplomové práce je Konstrukční návrh bytového domu. Na základě předběžného statického posudku byl vypracován prostorový výpočetní model v programu Scia Engineer. Následně navržené rozměry nosných prvku ...
 • Odolnost betonu vůči mrazu a CHRL: možnosti, problémy, zkušenosti 

  Author: Patrik Šnobl; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Huňka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Diplomová práce se zabývá problematikou odolnosti povrchu betonu vůči působení mrazu a CHRL. V práci jsou popsány rozdíly mezi mrazuvzdorností betonu a odolností povrchu betonu vůči mrazu a CHRL. Práce zpracovává přehled ...
 • Analýza betonových konstrukcí vystavených mechanickému a teplotnímu zatížení 

  Author: Alžběta Kohoutová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Kloida Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Hlavní náplní této práce je vytvoření algoritmu pro analýzu železobetonové stropní desky vystavené teplotnímu zatížení. Deska je posuzována metodou založenou na závislosti momentu a křivosti. Obsah této práce je formálně ...
 • Experimentální a numerická analýza pórového tlaku v betonu vystaveném vysokým teplotám 

  Author: Michal Macháč; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Pařízek Šimon
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Práce se zabývá shrnutím poznatků o vzniku pórového tlaku v betonu za zvýšených teplot. Teoretická část popisuje materiálové vlastnosti ovlivňujících pórový tlak a odštěpování povrchu betonu. V práci jsou popsány experimenty ...
 • Statické řešení vybraných prvků budovy Forum Karlín 

  Author: Tereza Holubová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Ráček Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných konstrukčních prvků budovy Fórum Karlín (též Karlín Hall 2) společně s teoretickým rozborem použitých výpočetních metod. Prvním z prvků budovy je předpjatý trám, který společně ...
 • Železobetonové nosníky s otvory 

  Author: Jan Pánek; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Lokvenc Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku návrhu železobetonových nosníků s otvory. V úvodu jsou popsány základní poznatky k navrhování otvorů v železobetonových nosnících. Jedná se zejména o zatřídění otvoru z hlediska ...
 • Statický návrh betonových stožárů větrných elektráren 

  Author: Jan Svoboda; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Hamouz Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Diplomová práce se zabývá problematikou předpjatých věží pro větrné elektrárny. Popisuje výhody a nevýhody konstrukce, předpisy pro návrh, postupy pro stanovení zatížení působících na konstrukci a pro statický návrh. Pro ...
 • Pevnost rozhraní betonových vrstev za běžné a zvýšené teploty 

  Author: David Vyleťal; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Chmelík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Diplomová práce se zabývá problematikou tahové pevnosti rozhraní betonových vrstev za běžné a zvýšené teploty. Jedná se o aktuální téma, které v současné době souvisí zejména s rozmachem 3D tisku cementových kompozitů. ...
 • Modelování požáru a analýza požární odolnosti konstrukcí se zohledněním náhodnosti vstupních parametrů 

  Author: Tomáš Kovářík; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Klezla Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Diplomová práce se zabývá problematikou modelování požáru pomocí pravděpodobnostního přístupu, zejména náhodnosti vstupních parametrů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou zprvu ...
 • Vliv síranové koroze na materiálové vlastnosti betonu při běžných a vysokých teplotách 

  Author: Petr Holeček; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Díky svým vlastnostem je beton využíván i pro stavby ve velmi agresivním prostředí. Jedná se přitom o stavby významného charakteru, jako jsou dopravní a průmyslové stavby. I přes působení negativních vlivů je velice důležité, ...
 • Konstrukční návrh atletického centra v Ústí nad Labem 

  Author: Alena Malá; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Šibrava Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Tématem diplomové práce je konstrukční návrh atletického centra v Ústí nad Labem. Tato stavba je situována v areálu městského stadionu, do sousedství fotbalového a atletického hřiště. Účelem stavby je vznik nového tréninkového ...
 • Modelování požáru a analýza sdílení tepla na mostních konstrukcích 

  Author: Filip Luštinec; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Král Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-03)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku týkající se sdílením tepla a jeho ovlivněním mostních konstrukcí. Mezi cíle práce patří zmapování vlivu požáru, jakožto mimořádné situace (zatížení) a jeho působení na mostní ...
 • Design of flat slab for punching - European and North American practices 

  Author: Yerlan Koshekbayev; Supervisor: Khmurovska Yuliia; Opponent: Bílý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Up to this day, in different part of the world, many cases of collapses were established due to punching shear. This mechanism that causes a failure is considered as the main problem of a flat slab. So, the bachelor thesis ...
 • The influence of graphene oxide nanosheets on concrete properties on micro level 

  Author: Anudari Nyamsuren; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Rymeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  The thesis investigates the effects of graphene oxide (GO) as an additive in cementitious materials. This research aims to assess the benefits of employing graphene oxide as a reinforcement material on a nanoscale and ...
 • Bytový dům v Malešicích 

  Author: Michal Drašnar; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Toman Kryštof
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Cílem diplomové práce je zpracování stavebně konstrukčního řešení bytového domu v Malešicích v Praze. Bytový dům bude mít jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Nosná konstrukce je řešena jako železobetonová a zděná s ...
 • Optimalizace konstrukčního systému s ohledem na funkční a statická kritéria 

  Author: Evgenij Bogdanovič; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Brož Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-01)
  Tato diplomová práce se zabývá vícekriteriální optimalizací s cílem získaní návrhu objektu, jenž splňuje stanovená funkční i statická kritéria. Práce čtenáře seznamuje s postupem, jenž vede k vytvoření parametrického modelu ...

View more