Novinky

Department of Concrete and Masonry Structures

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Konstrukce předpjaté budovy Národní technické knihovny v Praze 

  Autor: Salcedo Salinas Fiorella Silvana; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Havlíček Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  V rámci práce byl zadán půdorys typického patra Národní technické knihovny
 • Návrh lávky pro pěší přes Ohři v Karlových Varech 

  Autor: Köhler František; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Hruška Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato práce se zabývá návrhem lávky pro pěší v Karlových Varech přes řeku Ohře. Popisuje základní informace o síťových obloukových mostech. V teoretické části se zabývá koncepčním návrhem konstrukce lávky a v praktické části ...
 • Návrh lávky přes ulici Rokycanskou v Plzni 

  Autor: Vrba Pavel; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Hájek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem lávky pro chodce přes Rokycanskou ulici v Plzni. V první části se práce zaměřuje na průzkum již existujících lávek v Praze a Plzni, kde je zkoumána jejich funkční podstata. Druhou ...
 • Návrh lávky "Božkov" v Plzni 

  Autor: Pěchoučková Simona; Vedoucí práce: Foglar Marek; Oponent práce: Vašátko Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh konstrukce lávky pro pěší přes řeku Úslavu v městské části Božkov v Plzni. Jedná se o alternativní návrh stávající lávky. Vytvořila jsem několik návrhů a následným porovnáním výhod a ...
 • Návrh lávky pro pěší a cyklisty přes Malý Dunaj 

  Autor: Iványiová Lucia; Vedoucí práce: Drahorád Michal; Oponent práce: Petřík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předmětem bakalářské práce je studie, návrh a předběžné posouzení konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Malý Dunaj v obci Jahodná (Slovenská republika). Jedná se o návrh novostavby v místě stávající konstrukce ...
 • Numerická analýza průhybů železobetonových nosníků 

  Autor: Nedomová Karolina; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Hlavním cílem této práce je vytvoření pomůcky pro výpočet průhybů na železobetonovém nosníku obdélníkového průřezu namáhaném spojitým zatížením. Dalším cílem je popsání všech vztahů, postupů a metod, které tato pomůcka při ...
 • Návrh mostu na SOKP u Suchdola 

  Autor: Nejdl Michal; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Hanuš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Práce se zabývá návrhem silničního mostu na SOKP u Suchdola přes řeku Vltavu a chráněné přírodní památky, na levém břehu Sedlecké skály a na pravém břehu Zámky. První část práce řeší možnosti přemostění daného území s ...
 • Návrh mostu z prefabrikovaných nosníků 

  Autor: Mísař Petr; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Komínek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením dálničního mostu o dvou polích rozpětí 2 x 22,0 m. V příčném směru je most rozdělen na dvě samostatné konstrukce šířky 14,5 m, resp. 22,75 m. Most má nosnou ...
 • Napojení dvou různě vysokých prefabrikovaných trámů 

  Autor: Salák Martin; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Mašek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou detailu napojení dvou prefabrikovaných trámů s rozdílnou výškou. Návrh detailu a jeho vyztužení je řešen metodou příhradové analogie. Vhodnost modelu příhradové analogie je ověřena pomocí ...
 • Ponorné molo z vláknobetonu 

  Autor: Buchlák Jan; Vedoucí práce: Bílý Petr; Oponent práce: Ryjáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh systému modulových ponorných mol z vláknobetonu, která jsou nadnášena vzduchovým vakem, který se při nebezpečí velké vody vypustí a molo tak klesne ke dnu. Začátek tvoří obecné ...
 • Návrh integrovaného UHPFRC mostu 

  Autor: Dvořák Jakub; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Komínek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem hlavní nosné konstrukce silničního mostu z předpjatého betonu. Most slouží jako nadjezd přes dálnici D1 a převádí spojovací komunikaci mezi dvěma obslužnými zařízeními dálnice. ...
 • Analýza soudržnosti chemické kotvy v cementových kompozitech 

  Autor: Holíková Barbora; Vedoucí práce: Fládr Josef; Oponent práce: Bílý Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato práce se zabývá soudržností chemické kotvy. Cílem je zjistit, jaký vliv má použití drátkobetonu a množství použitých drátků na hloubku kotvení dodatečně vlepované výztuže, a porovnat výsledky s prostým betonem. Pro ...
 • Performance based design složení betonové směsi 

  Autor: Hobza Jakub; Vedoucí práce: Vítek Jan; Oponent práce: Coufal Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
  Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje metodu návrhu betonu na základě výsledných vlastností (performance-based design) a preskriptivní metodu. Porovnání performance-based specifikace ...
 • Návrh integrovaného UHPFRC mostu 

  Autor: Voříšek Jan; Vedoucí práce: Šafář Roman; Oponent práce: Seidl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato práce se zabývá návrhem nového předpjatého integrovaného mostu v extravilánu u obce Smrčná. Nosná konstrukce je tvořena třemi předem předpjatými nosníky ve tvaru řeckého písmene pí. Materiálem hlavní nosné konstrukce ...
 • Požární řešení skladové haly s administrativní částí v Hořicích 

  Autor: Lánský Tomáš; Vedoucí práce: Štefan Radek; Oponent práce: Procházka Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení skladové haly s administrativní částí na základě zadaného stavebně architektonického řešení. Práce obsahuje část statickou a část požárně bezpečnostního řešení stavby. ...
 • Konstrukční řešení schodiště bytového domu 

  Autor: Nagornykh Dmitriy; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Košatka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Bakalářská práce ukazuje možné způsoby řešení schodišťového prostoru v bytovém domě. V závislosti na konstrukčním systému bylo cílem ukázat možnosti odhlučnění pro konkrétně zadaný případ. Práce je rozdělena na teoretickou ...
 • Varianty konstrukčních řešení výrobní haly 

  Autor: Chmiel Marek; Vedoucí práce: Vašková Jitka; Oponent práce: Košatka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh výrobní haly firmy vyrábějící hasící přístroje. Konstrukční systém je řešen v několika variantách spolu s výběrem nejvhodnější verze. Následuje výpočet zatížení a dále užitím programu ...
 • Varianty nosné konstrukce objektu tělocvičny 

  Autor: Jordanová Michala; Vedoucí práce: Hanzlová Hana; Oponent práce: Vodička Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tématem této práce je návrh variant nosného systému ze železobetonu objektu tělocvična. Cílem je provést předběžný návrh jednotlivých variant a podrobný návrh vybrané části konstrukce z jedné varianty. Vybraná část konstrukce ...
 • Požární řešení výrobní haly v Plané nad Lužnicí 

  Autor: Salaďák Richard; Vedoucí práce: Procházka Jaroslav; Oponent práce: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní haly s administrativní částí na základě zadané stavební části projektové dokumentace. Bakalářská práce zahrnuje požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace ...
 • Návrh prefabrikovaného železobetonového vazníku na velký rozpon 

  Autor: Schwarz Marek; Vedoucí práce: Frantová Michaela; Oponent práce: Mašek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu vazníků na velký rozpon. Hledá hlavní problémy tohoto návrhu a jejich řešení. Poté je navržen a posouzen vazník podle dosud nejdelších použitých vazníku v České republice. ...

Zobrazit další