News

Department of Concrete and Masonry Structures

Collections in this community

Recent Submissions

 • Požární řešení kulturního domu v Českém Dubu 

  Author: Jan Tomáš; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování požárně bezpečnostního řešení objektu kulturního domu v Českém Dubu na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje tři části, revizi původního projektu, ...
 • Požární řešení skladové haly v Trutnově 

  Author: Veronika Pražáková; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení skladové haly s administrativní budovou v Trutnově a statické posouzení vybraných prvků nosné konstrukce za běžné teploty a za požáru. V požárně bezpečnostním ...
 • Požární řešení polyfunkčního objektu 

  Author: Anna Elisová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je požární řešení polyfunkčního objektu na základě zadané projektové dokumentace. Práce je rozdělena do tří základních částí. V části A je provedena revize a optimalizace stavebního řešení objektu. ...
 • Požární řešení strojírenské haly 

  Author: Nicole Svobodová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní strojírenské haly s administrativní vestavbou na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace ...
 • Požární řešení rozšíření zámečnické dílny 

  Author: Daniela Benáková; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení stavebních úprav a přístavby zámečnické haly, na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce zahrnuje revizi architektonického řešení stavby, ...
 • Požární řešení objektu polikliniky 

  Author: Vladislava Svobodová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení objektu polikliniky v Liberci na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje revizi architektonického řešení stavby, požárně bezpečnostní ...
 • Studie vnitřního uspořádání tlakové obálky rychlého reaktoru 

  Author: Roman Kubát; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vítek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce shrnuje informace o kontejnmentech jaderných reaktorů a jaderné energetice. Dále poskytuje návrh podpěrných konstrukcí jednotlivých komponentů primárního okruhu rychlého reaktoru a návrh manipulace s ...
 • Bio-active concrete tile 

  Author: Mária Husarčíková; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Petřík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  The aim of this thesis is to design and fabricate bio-active concrete tiles which encourage rapid plant coverage of building walls and urban spaces with vegetation. A design comprises two different types of tile, which one ...
 • Robotics in Construction of Concrete and Masonry Structures 

  Author: Anudari Nyamsuren; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Novák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  This research work investigates the current state of the art of robotics in the construction industry as well as in concrete and masonry field. To fully understand the possibilities of implementation of robotics in ...
 • Creep and Shrinkage Analysis in Reinforced Concrete Structures during Construction of High-rise Buildings 

  Author: Syrym Sertayev; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Šonka Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  This thesis presents a simplified assessment of deformations of two reinforced-concrete high-rise buildings during construction, which are constructed at two different construction rates. The primary objective is the ...
 • Dotvarování betonu za zvýšených provozních teplot 

  Author: Adéla Kapicová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vítek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato práce se zabývá vlivem zvýšené teploty na dotvarování betonových konstrukcí. První kapitolu tvoří úvod s předestřením důvodů pro volbu tématu a vysvětlením významnosti zkoumané problematiky. Druhá kapitola je věnována ...
 • Využití BIM dat pro definici zatížení statického modelu konstrukce 

  Author: Vojtěch Starý; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Žák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato práce se zabývá způsoby využití BIM dat k automatickému generování zatížení na modelech pro statickou analýzu konstrukcí. V první části je řešen BIM obecně, jaké existují jeho druhy a čím může být přínosný pro statiky. ...
 • Bonding Performance of Textile Reinforced Concrete 

  Author: Gleb Zhavoronkov; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Žák Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Non-woven Polypropylene Textile Reinforced Concrete (PP TRC) can be used as thin coverage layer in concrete structures to decrease significantly the water and sulphate penetration to a structure and eliminate build-up. ...
 • Dry stack masonry: history, principles and contemporary applications 

  Author: Ildar Sharipov; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Broukalová Iva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na suché zděné konstrukce. Obsahuje přehled historického vývoje, principy konstrukce a příklady suchých zděných systémů. Cílem je ukázat přínosnou část suchého zdiva nad konvenčním zdivem, ...
 • Koroze drátkobetonu 

  Author: Natálie Dejdarová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Fládr Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Koroze drátkobetonu v nepříznivém prostředí je méně škodlivá ve srovnání s korozí železobetonu. Je často považována za méně významnou, nicméně existuje. Drátkobeton má vyšší pevnost v tahu než beton s ocelovými pruty. Pokud ...
 • Návrh železobetonové nosné konstrukce tribuny fotbalového stadionu 

  Author: Marek Schwarz; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Mašek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou návrhu konstrukcí tribun fotbalových stadionů. Hlavním tématem je návrh železobetonového prefabrikovaného lavicového nosníku, který je pro konstrukce tribun typický, a vhodný ...
 • Konstrukce velkého vyložení a způsob jejich výstavby 

  Author: Michal Piksa; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Kellerová Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Diplomová práce se zabývá konstrukcemi velkého vyložení a jejich statickým rozborem. Příklady realizovaných staveb s vyloženou částí konstrukce byly analyzovány s ohledem na jejich nosný systém. Dále se práce zabývá ...
 • Návrh technologie výroby a výroba betonových kanoí s využitím digitální fabrikace 

  Author: Filip Fencl; Supervisor: Petřík Martin; Opponent: Kratochvíl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Cílem této práce je návrh a postup pro realizaci sériové výroby betonové kánoe. Při výrobě bude použita CNC obráběcí frézka umístěná na katedře betonových konstrukcí. Každoročně se po celém světě pořádají univerzitní závody ...
 • Alternativní návrh silničního mostu přes inundační území, cyklostezku a polní cestu 

  Author: Magdalena Borovičková; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Matoušek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a statickým posouzením konstrukčního řešení dvou mostních objektů. Oba mosty se nacházejí na přeložce silnice I/9 v úseku Nový Bor - Dolní Libchava. Jejich účelem je převést komunikaci ...
 • Betonové origami konstrukce 

  Author: Martin Salák; Supervisor: Frantová Michaela; Opponent: Faktorová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
  Cílem této diplomové práce je popsat a postavit vlastní betonovou origami konstrukci. K tomu jsou nejdříve prozkoumávány konstrukční vlastnosti origami obecně, poté je popsána historie a současný vývoj betonových origami ...

View more