Novinky

Department of Construction Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Opatření pro stavbu v zimním období 

  Autor: Kompas Michal; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Čermák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Cílem této práce je představení metod pro vybrané stavební práce v zimním období. Autor se zabývá opatřeními pro zemní práce, betonáž, montáže kovových konstrukcí, realizaci kontaktního zateplovacího systému a dokončovací ...
 • Vlastnosti deponovaných elektrárenských popílků 

  Autor: Sokolová Kristýna; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Peterová Adéla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu na vlastnosti deponovaných vysokoteplotních popílků. Hledá cestu pro efektivní využívání tohoto vedlejšího elektrárenského produktu ze spalování hnědého uhlí, který je ...
 • Porovnání metod měření materiálové vlhkosti ve stavebnictví 

  Autor: Hora Lukáš; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Vejvoda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Ve stavebnictví se setkáváme s řadou problémů, které může způsobit zvýšená materiálová vlhkost, pokud se zabuduje do provedeného díla. Autor této práce zmiňuje požadavky maximální vlhkosti a způsoby jejího posouzení včetně ...
 • Využití prefabrikovaných instalačních jader ve výstavbě jednopodlažních rodinných dřevostaveb 

  Autor: Kremerová Alice; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Himmel Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Autorka se v této bakalářské práci zabývá popisem jednotlivých typů konstrukčních systémů dřevostaveb, způsobů zakládání a řešení hydroizolace spodní stavby. Dále popisuje prefabrikovaná instalační jádra nejen z historického ...
 • Stavebně technologický projekt čtyř bytových domů 

  Autor: Miško Petr; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Diplomová práce je stavebně technologickým projektem čtyř bytových domů lokalizovaných v Praze 22 - Uhříněves. Poskytuje návrh řešení prostorové, technologické a časové struktury pro realizaci tohoto investičního celku a ...
 • Specifika vzduchotechnických rozvodů 

  Autor: Hatoň Jaroslav; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Košťák Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Diplomová práce se zabývá především návrhem a montáží VZT strojoven pro nucené větrání vzduchu. Autor zachycuje nejnovější legislativu týkající se VZT jednotek, rozebírá problematiku systémů zpětného získávání tepla s ...
 • Příprava stavby při realizaci zakázky 

  Autor: Janeček Pavel; Vedoucí práce: Konvalinka Adam; Oponent práce: Klouda Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Diplomová práce se zabývá realizací stavby z pohledu přípraváře generálního dodavatele stavby. V teoretické části budou probrány obecné smluvní vztahy, ekonomicko-technické a další informace o stavebním oboru, které jsou ...
 • Vliv stínění na tepelnou stabilitu ekologických domů 

  Autor: Čálková Šárka; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Douša Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Diplomová práce se zabývá problematikou tepelné stability v objektech, které jsou šetrné k životnímu prostředí, v letním období. Úvod práce je věnován použití slámy, jakožto stavebního materiálu a historií jejího využívání ...
 • Zhodnocení realizace hliněných omítek 

  Autor: Redlich Jan; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Müller Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Práce se věnuje problematice provádění hliněných omítek na experimentálním slaměném objektu. Zaměřuje se na spotřebu času v průběhu samotné realizace omítek. Rozlišuje při tom rozdílnou úroveň kvalifikace pracovníků a ...
 • Třídící nástavec na hrubé stavební materiály 

  Autor: Hora Jan; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Formáček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Bakalářská práce se věnuje inovativnímu řešení třídícího nástavce na rypadlo-nakladač. V rámci práce je zpracována celková rešerše nabídky trhu se strojními zařízeními stejného účelu, ale jiného konstrukčního zpracování. ...
 • Poruchy vybraných konstrukcí, jejich analýza a opatření proti jejich vzniku 

  Autor: Sedláček Josef; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Čermák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných poruch na zděných konstrukcích. Analyzuje dopady a příčiny vzniku poruch. Řeší opatření proti vzniku poruch a sanaci trhlin, které poruchy způsobily. V praktické části práce ...
 • Problematika posouzení skutečných čistých podlahových ploch bytových jednotek s projektem 

  Autor: Šimek Karel; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Himmel Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato práce se zabývá problematikou měření podlahových ploch bytových jednotek. Autor se zaobírá současnou legislativou, především vymezením pojmu "podlahová plocha". V druhé části práce se autor zaměřuje na měření podlahových ...
 • MOŽNOSTI ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI PODSKLEPENÝCH OBJEKTU 

  Autor: Bittner Jan; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Tesař David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou vlhkosti ve zdivu převážně podsklepených objektů. V první části je zde (na úrovni obecné roviny) popsána teorie k výpočtům vlhkosti zdiva a vysvětlení pojmů úzce souvisejících ...
 • Stavebně technologický projekt na bytový objekt s rozšířenými požadavky na výtahové prostory 

  Autor: Holý Matouš; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Krupa Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší výstavbu bytového objektu s rozšířenými požadavky na výtahové prostory. Objekt se skládá ze dvou společných podlaží (1.PP a 1.NP) a následně dvou ...
 • Stavebně technologický projekt - Novostavba "Javorová čtvrť II" bytový dům AB 

  Autor: Trantýr Radek; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Hlava Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu novostavby bytového domu AB v Praze. Autor se zde zabývá posouzením úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace, na základě této projektové ...
 • Stavebně technologický projekt Administrativní budovy "Mělník" 

  Autor: Shevchuk Evgeny; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Pospíchal Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na plánovaní realizace stavby. Zabývá se kontrolou projektové dokumentace, jíž navržené administrativní budovy. Tak že práce se zaměřena na prostorovou, technologickou a časovou strukturu ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Zátiší 

  Autor: Sedloň Zbyněk; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Šulc Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Stavebně technologický projekt - Bytový dům Zátiší V předložené bakalářské práci se autor zabývá především řešením časové struktury výstavby objektu a to porovnáním dvou možných variant posloupnosti výstavby. Dále se autor ...
 • Činnost technického dozoru při rekonstrukci vodojemu 

  Autor: Střelbová Lenka; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Štorc Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části je především analyzována činnost technického dozoru stavebníka (TDS), jeho funkce, oprávnění, povinnosti a jeho pracovní náplň. ...
 • Návrh výpočtového modelu kotveného střešního pláště 

  Autor: Kolouch Lukáš; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Žák Antonín
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  V této bakalářské práci se v teoretické části zabývám možnostmi stabilizace hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů a druhy zkoušek kvality provedení. V experimentální části se zabývám experimentálním návrhem výpočtového ...
 • Implementace software při soupisu vad a nedodělků 

  Autor: Lukeš Vojtěch; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Veselá Linda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  V této bakalářské práci se autor zaměřil na problematiku vad díla v průběhu realizace stavebních zakázek z pohledu technického dozoru investora a její následné implementace softwaru. Úvodní teoretická část obsahuje stav ...

Zobrazit další