Novinky

Department of Construction Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Sanace Betonových konstrukcí v závislosti na diagnostice 

  Autor: Havlíková Jana; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Dědek Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá druhy sanace nosných betonových konstrukcí v závislosti na předchozí diagnostice určené konstrukce. V první části jsou popsány diagnostické metody, které jsou rozděleny podle vlivu na ...
 • K bezproblémové realizaci optimalizací přípravných a realizačních procesů 

  Autor: Velek Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Vlček Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  V této diplomové práci (dále jen "DP") se autor zaměřil na výstavbový proces velkých projektů. Konkrétně práci aplikoval na projekt "Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově" Nejprve si kladl za cíl ...
 • Pasportizace rodinného domu v Podkrkonoší 

  Autor: Dobiáš Vladimír; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím metod diagnostiky staveb k popisu skutečného stavu budovy. Práce popisuje vybrané diagnostické metody a jejich použití. Dále popisuje problematiku vybrané budovy a využití diagnostických ...
 • Metodologie tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů 

  Autor: Vojta Lukáš; Vedoucí práce: Kovářík Michal; Oponent práce: Janíček František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Tato diplomová práce pojednává o metodologii tvorby pasportu budovy pomocí mračna bodů. V první části je tato problematika popsána z obecného hlediska. Nejprve je provedena obecná rešerše, kde jsou popsány jednotlivé ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům IB - Brno, Slatina 

  Autor: Trhan Martin; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Huml Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Posouzení projektové dokumentace a vypracování stavebně technologického projektu. Řešení prostorové, technologické a časové struktury stavby, návrh zařízení staveniště a technologický postup 2 stavebních procesů.
 • Analýza problematiky technického dozoru stavebníka 

  Autor: Abraham Vít; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Pečinka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Diplomová práce je zacílena na činnosti technického dozoru stavebníka, zabývá se analýzou těchto činností a syntetizuje získané závěry analýz do výsledného doporučení. V rámci diplomové práce je předložena stručná deskripce ...
 • Možnosti revitalizace bytových domů v památkově chráněném území 

  Autor: Drobílek Tomáš; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Drmola Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Autor se zabývá teorií zaměřenou na možnosti a způsoby revitalizace a rekonstrukce bytových domů nacházejících se v území, na které se vztahuje ochrana národního památkového ústavu. Týká se to stavebních zásahů do objektu, ...
 • Rekonstrukce areálu Steré školy v Pasekách nad Jizerou 

  Autor: Bačová Tereza; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Legner Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Pro každý stavební objekt lze stanovit několik variant možného provedení rekonstrukce. V případě památkově chráněného objektu je však nutné postupovat s ohledem na zachování jeho historické hodnoty. Tato práce pojednává o ...
 • STP : Biologická vodní linka NVL ÚČOV Praha 

  Autor: Giba Juraj; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Hendrich Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práca stanovuje podrobný technologický a časový plán etapy hrubej výstavby objektu biologickej vodnej linky (SO06), rozvodne (SO13, SO14) a dmýcharny (SO08, SO07) Novej vodnej linky Ústrednej čistiarne odpadových ...
 • Problematika sanačních omítek v budově Obecní Dvůr 

  Autor: Nový Lukáš; Vedoucí práce: Konvalinka Adam; Oponent práce: Bruzl Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-15)
  Cílem práce je navrhnout optimální kombinaci sanačních metod vhodnou pro památkově chráněné budovy Obecního dvora v Praze - Starém Městě. Jednotlivé sanační metody jsou nejprve charakterizovány obecně a následně konkretizovány ...
 • Technologie slaměných konstrukcí 

  Autor: Holeček Jan; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Grmela Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem diplomové práce je prozkoumat problematiku technologií slaměných konstrukcí a navrhnout vhodnou variantu experimentální slaměné budovy. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na dějiny slaměných staveb, typy ...
 • Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizeční fázi 

  Autor: Kubeček Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Strnadl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  KUBEČEK, Petr. Plán BOZP z pohledu jeho aplikace v realizační fázi Diplomová práce je zaměřena na zpracování plánu BOZP na staveništi pro konkrétní projekt dle aktuální legislativy týkající se této problematiky. Jako ...
 • Optimalizace řízení investiční zakázky 

  Autor: Klarovičová Michaela; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Dubský Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Práce se zabývá problematikou řízení investiční zakázky stavebního charakteru ve společnosti. Konkrétně možností optimalizace řízení zakázky ve společnosti xxxxx xxxxxxxxxxx, x.x., Popisuje společnost, její historii a ...
 • Libeňské doky - vybrané stavebně technologické dokumenty 

  Autor: Fedorová Markéta; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Schwarz Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá vybranými stavebně technologickými dokumenty. Teoretická část shrnuje základní definice a koncepty výstavbového projektu. Praktická část analyzuje zařízení staveniště a souhrnné doklady vybraných ...
 • Rezidence Mélange - vybrané stavebně technologické dokumenty 

  Autor: Jíra Miloš; Vedoucí práce: Usmanov Vyacheslav; Oponent práce: Veselý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
  Cílem této diplomové práce je stavebně technologický projekt monolitické bytové Rezidence Mélange s podzemním parkovištěm v Praze 5. Stavebně technologický projekt diplomové práce obsahuje technologický rozbor a normál, ...
 • Stavebně - technologický projekt bytových domů v Kladně 

  Autor: Havlůj Roman; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Veselý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu výstavby bytových domů v Kladně. Cílem práce je navržení výstavby především z hlediska časových, prostorových a technologických požadavků, a to na ...
 • Odolnost a ochrana betonů před průnikem Chloridů 

  Autor: Himmel Michal; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Snop Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  V práci jsou popsány poškození betonu vlivem koroze, s důrazem na chloridy. Dále jsou zde uvedeny možnosti ochrany betonu před chloridy. Hlavní náplní této práce je návrh a provedení experimentu na ochranu betonu před ...
 • Stavebně technologický projekt - "CUBIC HOUSE - Terasy Šmukýřka" 

  Autor: Hošek Radek; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Práce se zabývá zhotovením stavebně technologického projektu stavby CUBIC HOUSE - Terasy Šmukýřka. Projekt obsahuje posouzení projektové dokumentace, řešení prostorové, technologické a časové struktury, návrh zařízení ...
 • Stavebně technologický projekt: Pekařka - Rezidence Pod Skálou 

  Autor: Jelínek Hynek; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  V této diplomové práci řeší autor stavebně technologický projekt stavby bytových domů v Praze - Libni. Zabývá se prostorovou, technologickou i časovou strukturou plánování. Navrhuje optimální řešení zařízení staveniště. ...
 • BIM při přípravě a realizaci staveb 

  Autor: Derka Vojtěch; Vedoucí práce: Rudovský Zdeněk; Oponent práce: Kosina Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Produktivita a efektivita roste ve stavebnictví pomaleji, než je tomu u jiných průmyslových oborů. V rámci snahy zvýšit produktivitu jsou vyvíjeny nové technologie, systémy a procesy. V této práci se zaměřuji na realizační ...

Zobrazit další