Novinky

Department of Construction Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Stavebně technologický projekt - Nemocnice Jablonec 

  Autor: Běloch Jan; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Kot Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem, který řeší přístavbu nového pavilonu k Nemocnici Jablonec. Obsahuje řešení prostorové, technologické a časové struktury. Práce hlavně obsahuje časoprostorový ...
 • Stavební analýza hal 

  Autor: Bělík Václav; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Mařík Radim
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se zabývá problematikou základního hodnocení technického stavu stávajících skladových a výrobních halových objektů. Zpočátku krátce představuje jednotlivé typy hal a jejich konstrukční systémy. Dále se ...
 • Zařízení staveniště v BIM prostředí 

  Autor: Adamová Kateřina; Vedoucí práce: Synek Jaroslav; Oponent práce: Veselá Linda
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Autor této práce navrhuje zařízení staveniště pro stanici metra. Zařízení staveniště bude využíváno jako technologické zázemí pro výstavbu traťových tunelů metra a současně pro výstavbu stanice metra. Traťové tunely budou ...
 • Multikriteriální porovnání realizovaných sanačních opatření proti vlhkosti u historických budov 

  Autor: Sehořová Martina; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Petlíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
  Práce se zabývá multikriteriálním porovnáním realizovaných sanačních opatření proti vlhkosti u historických budov - kostelů. Rešeršní část je věnována vzniku vlhkosti, jejímu šíření v objektu a podkladům, které jsou potřeba ...
 • Stavebně technologický projekt "Obchodní galerie Písek" 

  Autor: Beneš Jan; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Tesař Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Diplomová práce se zabývá problémem stavebně-technologického projektování. Na konkrétní stavbě popisuje prostorovou, technologickou a časovou strukturu plánování výstavby. Popisuje a hodnotí předanou projektovou dokumentaci, ...
 • Stavebně technologický projekt "Kovárna residence" 

  Autor: Hromádková Kateřina; Vedoucí práce: Jarský Čeněk; Oponent práce: Gacho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce je zaměřena na plánování realizace stavby. Konkrétně na prostorovou, technologickou a časovou strukturu projektu, dále se zabývá kontrolou projektové dokumentace již navrženého bytového objektu s apartmány. ...
 • Elektronický stavební deník 

  Autor: Dajbych Vít; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Schilhart Eduard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce pojednává o návrhu webové aplikace, která plní funkci elektronického stavebního deníku. Zabývá se současnou legislativou týkající se vedení stavebních deníků a jejího vlivu pro tento návrh. Dále práce ...
 • Vybrané aspekty výstavby v extrémních klimatických podmínkách 

  Autor: Devera Filip; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Veselý Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Účelem diplomové práce je přiblížit problematiku výstavby v extrémních klimatických podmínkách. Zjistit, které stavební procesy jsou nejvíce ohroženy extrémními klimatickými podmínkami a jaká technická opatření je nutno ...
 • Systémy pro skladby šikmých střech 

  Autor: Čermák David; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Jetmar Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  V teoretické části se práce věnuje průzkumu stavebního trhu v oblasti skladeb šikmých střech s nosnou dřevěnou konstrukcí krovu a sděluje nám na ně kladené obecné požadavky. V praktické části pojednává hlavně o technologii, ...
 • Stavebně technologický projekt BD - Vltavská vyhlídka 

  Autor: Jankovec Karel; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Hanyková Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu na stavbu komplexu bytových domů, který se zabývá technologickou i časovou strukturou plánování. Obsahem práce je především navržení harmonogramu dílčích ...
 • Stavebně technologický projekt - Multifunkční objekt Triangl 

  Autor: Erben Miroslav; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Veselý Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem autora diplomové práce je zhotovení stavebně technologického projektu, až po zastřešení, na stavbu Multifunkční objekt Triangl, který se zabývá časovou i technologickou strukturou plánování ve dvou variantách postupů ...
 • Stavebně technologický projekt AB Palmovka Park 

  Autor: Hudek Jakub; Vedoucí práce: Váchal Tomáš; Oponent práce: Žáčková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu administrativní budovy Palmovka Park III, IV. Autor vytváří optimální řešení z hlediska struktur prostoru, času a technologie. Dále se autor zabývá jednotlivými ...
 • Realizační dokumenty stavby v datovém modelu 

  Autor: Kalina Filip; Vedoucí práce: Synek Jaroslav; Oponent práce: Klečka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Autor se věnuje problematice využití BIM technologií a nástrojů při realizaci staveb. Důraz je kladen na využití v průběhu výstavby. Úvodní část práce se věnuje základním pojmům a rozebírá teoretickou rovinu implementace ...
 • Varianty výstavby hrubé stavby projektu Administrativního centra - "City West" 

  Autor: Vilímková Renata; Vedoucí práce: Pospíchal Václav; Oponent práce: Lašák Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu hrubé stavby Administrativního centra - "City West". Autorka se zabývá technologickou, časovou a prostorovou strukturou projektu. Obsahem práce je především ...
 • Vliv teploty na přídržnost tepelné izolace lepené na plochou střechu pomocí PU lepidel 

  Autor: Tesař Michal; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Peterka Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Autor se v této práci zaměří na problematiku lepení tepelné izolace na asfaltové pásy polyuretanovými lepidly za odlišných teplot při realizaci plochých střech. Cílem práce je definovat, jak různá aktuální okolní teplota ...
 • Využití plastifikátorů při výrobě hliněných omítek 

  Autor: Znamenáčková Pavlína; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Šulc Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
  Tato práce zkoumá možnosti využívání plastifikátorů při výrobě hliněných omítek. Hlavní motivací je především vylepšení vlastností hliněných omítek pro dosažení ještě lepších mikroklimatických podmínek v interiérech. To ...
 • Stlačitelnost tepelných izolací na plochých střechách 

  Autor: Vnuk Radovan; Vedoucí práce: Synek Jaroslav; Oponent práce: Klečka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Diplomová práce se zabývá stlačitelností tepelných izolací ve skladbě plochých střech nad rezidenčními domy. Práce uvádí postupy a výsledky zkoušení stlačitelnosti vybraných skladeb, které jsou vybrány na základě jejich ...
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách výškových budov 

  Autor: Trefilová Tereza; Vedoucí práce: Šulc Rostislav; Oponent práce: Ťuík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Tak jako stavební inženýři naplňují nové cíle stavbami stále vyššími a dosahují nových hranic, stejně se musí soustředit na výstavbu bezpečnější. Tato práce se zabývá problematikou bezpečnosti na stavbách výškových budov. ...
 • Využit systému řízení FM pro zajištění podpory stavby dle ČSN 15221 

  Autor: Šimková Diana; Vedoucí práce: Štrup Ondřej; Oponent práce: Pups Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Uvedená diplomová práce se zabývá využitím systému řízení facility managementu ve stavebnictví. V teoretické části této práce je popsán vznik a historie facility managementu, seznámení s normou ČSN 15221 a popis podpůrných ...
 • Porovnání samonivelačního cementového a anhydritového potěru 

  Autor: Vobora Jan; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Obermajer Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Předmětem předkládané práce je porovnání samonivelačního cementového a anhydritového potěru. Koncepčně je práce rozdělena na obecnou teorii cementových a anhydritových potěrových materiálů a obecné zásady realizace podlahových ...

Zobrazit další