Collections in this community

Recent Submissions

 • Problematika implementace BIM do prostředí středně velké stavební firmy KONSIT a.s. 

  Author: Ladislav Heřmánek; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Polcar Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace BIM do prostředí středně velké stavební firmy. Charakteristickým reprezentantem pro tuto práci je zvolena firma KONSIT a.s., ve které autor pracuje. Cílem práce je stručně ...
 • K možnostem koncepce skladby portlandských směsných cementů 

  Author: Filip Švic; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  V této bakalářské práci se autor zabývá možnou procentuální skladbou vybraných portlandských směsných cementů a způsobem jejich přípravy. Hlavním cílem práce je přinést komplexní srovnání portlandských směsných cementů s ...
 • Technologické posouzení návrhu postupu stavby u projektu - Rekonstrukce Holešovické burzy 

  Author: Pavel Štěpánek; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Šusták Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a posouzením výstavby dvou objektů naráz. V první části jsou představeny tři základní metody postupu výstavby. Dále je blíže představen zadaný projekt a jsou vypracovány dílčí ...
 • Stavebně technologický projekt - bytový dům Dva domy 

  Author: Viet Nguyen Huu; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Formáček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu stavebně technologického projektu na spodní stavbu bytového domu Dva domy. Byly vypracované prostorové, technologické a časové struktury. Navrhla se alternativní metoda pro urychlení ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům AFRIKA 

  Author: Lukáš Vodička; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby bytového domu v Praze 6. Autor práce se zabývá úplností správností předané dokumentace, technologickým schématem, technologické a časovou strukturou. ...
 • Využití 3D technologií při realizaci zemních prací liniové silniční stavby 

  Author: František Šplíchal; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Podlaha Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Tématem mé bakalářské práce jsou 3D technologie a jejich využití při realizaci zemních prací (zářezu) na liniové dopravní stavbě. Práce je rozdělena na dvě části. První část (teoretická) se zabývá základními informacemi ...
 • Digitalizace kontrolního a zkušebního plánu na vybrané konstrukci 

  Author: Roman Šmídl; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Koubová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou digitalizace ve stavebnictví, především v oblasti kvality a kontrolních a zkušebních plánů. Dále vysvětluje základní pojmy týkající se oblastí kvality, BIMu a digitalizace, představuje ...
 • Minimalizace bezpečnostních a kvalitativních rizik provádění fasád 

  Author: Štěpán Olšer; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Možný Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá minimalizací bezpečnostních a kvalitativních rizik při provádění fasád. Prvním úsekem práce je teoretická část, kde se vysvětluje obecný výrobní proces k zhotovení fasád. Následně se v této části ...
 • Metodika zajištění BOZP pro vedení stavby 

  Author: Jan Pavlík; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Hlava Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků ve stavebnictví. V první části se práce věnuje představení problematiky BOZP, historii, legislativě a povinnostem jednotlivých ...
 • Možnosti protiradonových opatření v areálech školských zařízení 

  Author: Veronika Konečná; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Fojtíková Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnosti protiradonových opatření v areálech školských zařízení. Teoretická část obsahuje rešerši, která shrnuje a vysvětluje postupy pro návrh a provádění opatření proti radonu v kontaktních ...
 • Technologické posouzení metod realizace vodovodních řadů 

  Author: Josef Mojžíš; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Zeman Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá technologickým posouzením metod realizace vodovodních řadů. Práce popisuje problematiku vodovodních sítí, vývoj, poruchovost, strukturu a možnosti realizace vodovodů. Práce nám přibližuje možnosti ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům kovářov 

  Author: Daniel Hejda; Supervisor: Párová Mária; Opponent: Pospíchal Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Stavebně technologický projekt – Bytový dům Kovářov Předmětem této bakalářské práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu Kovářov. Bakalářská práce se zabývá prostorovou, technologickou a časovou ...
 • Špecifické požiadavky v zadávacej dokumentácií projektu riešeného metódou BIM 

  Author: Daniela Gribaničová; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Kalina Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Témou bakalárskej práce sú vybrané požiadavky investorov v zadávacích dokumentoch zákaziek riešených BIM metódou. V úvodnej, teoretickej, časti práce je vysvetlený základný koncept BIM metódy a jej implementácie v českom ...
 • Stavebně technologický projekt - Domov pro seniory, K Šedivce 406, Praha 6 

  Author: Vojtěch Dubský; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Sadlon Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Stavebně technologický projekt - Domov pro seniory, K Šedivce 406, Praha 6 Bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením rozšíření domova pro seniory. Cílem této práce byla kontrola předané dokumentace, navržení ...
 • Stavebně technologický projekt - Motolské onkologické centrum 

  Author: Sára Dvořáčková; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Baulovič Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením navrženého postupu výstavby onkologického centra v FN Motol, a to od přípravných prací po hrubou stavbu. Autor zde navrhuje alternativní postupy výstavby, na které následně ...
 • Stavebně-technologická příručka pro systém NEBESYS 

  Author: Jonáš Jirka; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Synek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Bakalářská práce se zaměřuje na český vynález, kterým je střešní systém NEBESYS. V teoretické části je proveden obecný popis systému a jsou zmíněny přednosti typické pouze pro systém NEBESYS. Praktická část obsahuje stavebně ...
 • Technologie provádění reflexních tepelných izolací a jejich vliv na životní prostředí 

  Author: Pavel Schindler; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Chadima Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Předložená práce se zabývá tepelně izolačními vlastnostmi reflexních izolací a způsoby jejich provádění. Úvodní část práce je věnována problematice z pohledu energetické účinnosti budov a jejich řešení. V práci dále navazuje ...
 • Stavebně technologický projekt - bytový dům Chodovec 

  Author: Jiří Janeček; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-26)
  Obsahem bakalářské práce je stavebně technologické řešení výstavby bytového domu Chodovec. Součástí projektu je posouzení úplnosti projektové dokumentace, řešení prostorové, technologické a časové struktury, návrh zařízení ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Libuš 

  Author: Monika Hofmeisterová; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Pospíchal Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu Bytový dům Libuš na základě předané projektové dokumentace. Projekt obsahuje posouzení předané dokumentace, zpracování návrhů technologické, prostorové ...
 • Stavebně-technologický projekt - Bytový dům Kamýcká 

  Author: Igor Yatsynyak; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Hlava Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-15)
  Tato bakalářská práci řeší stavebně technologický projekt stavby: Bytový dům Kamýcká v Suchdolu (m. č. Prahy). Autor se zabývá prostorovou, technologickou, časovou strukturou plánování stavby a navrhuje optimální řešení ...

View more