Collections in this community

Recent Submissions

 • Elektronizace a automatizace tvorby plánu BOZP na staveništi 

  Author: Tomáš Pils; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Kouba Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením programu pro elektronickou tvorbu plánu BOZP na staveništi na základě vybraných parametrů. Důvodem vzniku je fakt, že se stále objevují plány, které nereflektují současnou legislativu ...
 • Nakládání s odpady při realizaci staveb 

  Author: Jiří Doležal; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Čermák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Každý investor, který se rozhodne pro realizaci jakéhokoliv druhu stavby, se setká s otázkou týkající se odpadu. Ať už půjde o odpad z demolice, nebo o odpady vyprodukované při novostavbě či při změně dokončené stavby, je ...
 • Výstavba RD v zimním období, vliv na technologii a náklady 

  Author: Tereza Dvořáková; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Párová Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Cílem této práce je porovnání možností výstavby rodinného domu přes zimní období vůči stavbě ve vhodných klimatických podmínkách. Byla provedena rešerše norem a zákonů na téma opatření pro výstavbu v zimě. Ta byla aplikována ...
 • Zařízení stavenišť ve stísněných podmínkách 

  Author: Jindřich Fedák; Supervisor: Šrytr Petr; Opponent: Sopr Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá celkovým zpřehledněním rizikových stavenišť z hlediska realizace staveb ve veřejném prostoru sídel. Příklady většiny prezentovaných staveb byly vybrány z Prahy a okolí. Práce je zaměřena na ...
 • Demoliční práce na projektu Zlatý Lihovar 

  Author: Ondřej Vlk; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Nepodal František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Diplomová práce se zabývá bouracími pracemi na projektu Zlatý Lihovar, navržených společností GeddesKaňka, s.r.o. Jedná se o projekt v ulici Nádražní 2, Praha 5 – Smíchov, zhotovitelem je společnost Trigema a.s. Diplomová ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Michelská 

  Author: Filip Hůrka; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Nepodal František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Předmětem této diplomové práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu Michelská. Autor zde vyhodnocuje dostupnou projektovou dokumentaci. Z dostupných podkladů, autor následně vypracovává prostorovou, ...
 • Stavebně technologický projekt - Nový bytový dům Chodovec - GEMMA - OBJEKT 9 

  Author: Pavla Křivánková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Petlíková Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Obsahem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu nového bytového domu Chodovec – GEMMA – objektu 9. Diplomová práce se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. ...
 • Variantní řešení realizace šikmých střech 

  Author: Martin Řičař; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Formáček Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Šikmé střechy jsou nejrozšířenější způsob zakrytí stavebních konstrukcí. Nejosvědčenější a nejpoužívanější střešní krytinou jsou betonové nebo keramické tašky, další používané varianty střešní krytiny jsou plechové krytiny, ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytové domy "KASÁRNA" 

  Author: Petr Kotek; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Náplní této bakalářské práce je sestavení stavebně-technologického projektu k projektové dokumentaci bytových domů v rámci areálu „KASÁRNA“ v Trutnově v Chodské ulici. Součástí práce je vypracování posudku správnosti a ...
 • Vlastnosti produktů po spalování biomasy 

  Author: Pavel Čadek; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací produktů ze spalování a spoluspalování biomasy, vyprodukovaných velkými provozy na území České republiky. Provedením zkoušek, dle platné legislativy, byly zjištěny fyzikální, ...
 • Stavebně technologický projekt - Nová Radnice pro Prahu 7 

  Author: Ksenia Smirnova; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Konvalinka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Táto bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením Nové radnice pro Prahu 7. Obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, zpracování prostorové, technologické a časové struktury. Také ...
 • Optimalizace zařízení staveniště pomocí generativního navrhování 

  Author: Lukáš Pilík; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Synek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci návrhu zařízení staveniště pomocí generativního navrhování. S příchodem digitálních nástrojů na trh vzniká možnost zefektivnění přípravy a realizace staveb. Tyto nástroje mají ...
 • Stanovení požadavků na geometrickou přesnost železobetonových konstrukcí z pohledu návaznosti na osazení výplní otvorů 

  Author: Petr Zavadil; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Synek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá stanovením požadavků a analýzou geometrické přesnosti železobetonových konstrukcí z pohledu návaznosti na osazení výplní otvorů. V teoretické části se autor zabývá legislativními a normovými ...
 • Kontrola kvality provedení monolitických železobetonových konstrukcí Viladům Chodov 

  Author: Andrea Reimitzová; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem této bakalářské práce je stanovení a popsání obecných pravidel při provádění monolitických železobetonových konstrukcí a jejich kontrolu kvality, následné ověření a aplikace získaných teoretických znalostí na ...
 • Stavebně technologický projekt - Rezidence Vršovice 

  Author: Markéta Veselá; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Podlahová Nina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením výstavby bytového domu v Praze, Vršovicích. Autor posuzuje úplnost a správnost předané projektové dokumentace, zabývá se prostorovou, technologickou a časovou ...
 • Stavebně technologický projekt - kuchyňská hala Mladá Boleslav 

  Author: Tomáš Vagner; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Polák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu kuchyňské haly. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby. Cílem je navržení optimálního časového a technologického postupu ...
 • Plán kontrol zkoušek pro provádění hrubých podlah 

  Author: Jan Žďárský; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Popenková Miloslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Obsahem bakalářské práce je pojednání o hrubých podlahách, jejich typech a způsobech správného provádění. Teoretická část práce pojednává o požadavcích, kontrolách a způsobech provedení těchto kontrol a dalších souvisejících ...
 • Žáruvzdorné materiály na bázi alkalicky aktivovaných popílků 

  Author: Jan Machač; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Bakalářská práce se zaměřuje na alkalickou aktivaci vysokoteplotního popíku a metakaolinitu za účelem vytvoření žáruvzdorného materiálu a následné srovnání s hlinitanovým cementovým pojivem. V této práci je použit elektrárenský ...
 • Posouzení zařízení staveniště při výstavbě bytového domu Ranta Barrandov 

  Author: Eliška Poláková; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Autor se v práci zabývá jednotlivými segmenty zařízení staveniště při výstavbě bytových domů. Veškeré uvedené poznatky poté uplatňuje při posouzení konkrétního zařízené staveniště při výstavbě bytového domu Ranta Barrandov.
 • Stavebně technologický projekt - Parkovací dům Černý Most 

  Author: Shengwang Li; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Párová Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Stavebně technologický projekt – Parkovací dům Černý Most Bakalářská práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu parkovacího domu na Černém Mostě a související infrastruktury. Obsahem bakalářské práce je ...

View more