Novinky

Department of Construction Technology

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Areál zemědělských staveb Solany - zhodnocení nového využití vybraného objektu po tepelně technické a ekonomické stránce 

  Autor: Štolcová Klára; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Bičovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Práce se zabývá bývalým zemědělským areálem, který má v současné době nové využití. Je zaměřena na stavební objekt SO 01, ten po stavebních úpravách bude sloužit jako výrobní hala truhlárny s administrativní částí a sklad. ...
 • Stavebně tehnologický projekt - Bytový areál "Viladomy Dubeč" - Budova C 

  Autor: Shcherbinin Maksym; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Čermák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  V předložené bakalářské práci autor se zabývá převážně řešením prostorové, technologické a časové struktury výstavby objektu. Autor začíná posouzením úplnosti a správnosti převzaté projektové dokumentace a návrhem ...
 • Stavebně technologický projekt "Přístavba polikliniky Hvězdova" 

  Autor: Yuzhakov Sergey; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-04)
  Předmětem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu polikliniky. Součástí jsou řešení prostorové struktury, řešení technologické struktury, řešení časové struktury, zařízení staveniště, technologicky ...
 • Gabionové konstrukce 

  Autor: Hyben Michal; Vedoucí práce: Neumann Pavel; Oponent práce: Kožuško Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Predkladaná bakalárska práca je zameraná na problematiku opěrných zdí v stavebníctve. Práca obsahuje teoretickú časť, kde sa autor venuje histórií tejto stavebnej technológie, jej súčastnému využitiu a správnemu technologickému ...
 • Kontrola kvality dokončovacích prací 

  Autor: Vrba Filip; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Pospíchal Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Cílem práce byla analýza požadavků na kvalitu u dokončovacích prací, jako nanášení omítek, pokladu dlažby a obkladů, zhotovení podlah a montáž sádrokartonových konstrukcí. Uvedením doporučení a požadavků na již dokončená ...
 • Problematika zajištění bezpečného pracoviště při údržbě 

  Autor: Pekařová Lenka; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Brožová Miloslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  V této bakalářské práci se autor zabývá údržbou staveb z pohledu prací ve výšce. Počínaje současnou legislativou. Autor vymezí pojmy údržba a pracoviště. Následně se věnuje rozdělením systémů, které slouží pro zajištění ...
 • Stavebně technologický projet - Bytový dům Botič ve Vršovicích 

  Autor: Hochová Daniela; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Čermák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce řeší stavebně technologický projekt bytového domu s komerčním parterem v Praze 10 Vršovicích. Autorka se zabývá optimální výstavbou objektu po stránce technologické, časové a prostorové. Cílem je ...
 • Vyhodnocování kvality BOZP při výstevbě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze 

  Autor: Stupková Lucie; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Diviš Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  V této bakalářské práci se autorka zaměřila na kvalitu BOZP na stavbě Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky v Praze. Úvodní teoretická část je zaměřena na historii a systém BOZP se související legislativou. ...
 • Problematika přípravy a realizace investiční zakázky 

  Autor: Tesař Petr; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Dubský Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou přípravy a realizace investiční zakázky. Na konkrétní investiční zakázce, v rámci společnosti Český Aeroholding, a.s., popisuje životní cyklus projektu. Poukazuje na specifika, ...
 • Výškové budovy v současných podmínkách ČR a ve světě 

  Autor: Zubrová Tereza; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Hlucháň Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Autorka se ve své práci věnuje problematice týkající se výstavby výškových budov. Popisuje vybrané výškové budovy našeho území s přiblížením na jejich realizaci. Zaměřuje se na způsoby zakládání a jednotlivé konstrukční ...
 • Úpravy a zpřesnění projektové dokumentace v rámci výstavbového procesu 

  Autor: Hálek Ondřej; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Bruzl Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu změn projektové dokumentace v rámci výstavbového procesu. Práce nejprve popisuje úvod do problematiky projektové dokumentace, včetně přehledu legislativního rámce. Teoretická část ...
 • Vymezení rizik při realizaci bytového objektu 

  Autor: Pokorová Radka; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Poláček Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato práce se zabývá vymezením rizik při realizaci bytového objektu. Řešený objekt se nachází v ulici Vilová čp 1068/2, k.ú. Strašnice. Rizika se vymezují pro 3 etapy stavby, a to pro výkopové práce a zakládání, pro hrubou ...
 • Beton jako estetický prvek pro výstavbu 

  Autor: Křižánková Tereza; Vedoucí práce: Svoboda Pavel; Oponent práce: Novák Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Cílem této práce je popsat speciální úpravy povrchu pohledového betonu s rozdělením podle finských předpisů na 7 kategorií. V práci jsou popsány postupy jednotlivých úprav a vymezené požadavky pro jejich finální vzhled. ...
 • Bioplynová stanice Lkáň - Zhodnocení negativních vlivů na okolní zástavbu rodinných domů 

  Autor: Wetzstein Tomáš; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Bičovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Práce se zabývá negativními vlivy bioplynové stanice Lkáň na okolní zástavbu rodinných domů. Bioplynová stanice negativně zatěžuje okolní zástavbu hlukem a částečně zápachem. Práce se zaměřuje především na problematiku ...
 • Zpracování obecného postupu provádění rozvodů VZT s ohledem na nejčastější příčiny vad a reklamací 

  Autor: Starosta Jakub; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Šauli Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  V této bakalářské práci se autor zabývá vadami a riziky spojenými s realizací vzduchotechniky. Zaměřuje se na správné zvolení způsobu výměny vzduchu v prostorách. Dále zde popisuje jednotlivé komponenty vzduchotechniky, ...
 • Výhledy Barrandov návrh BOZP 

  Autor: Startceva Anastasiia; Vedoucí práce: Hlava Martin; Oponent práce: Poláček Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jedním z prvořadých úkolu pro firmy a osoby, které mají na starosti aspoň jednoho zaměstnance. Obor stavebnictví zde není výjimkou. Tato práce byla vytvořena na základě právních ...
 • Zabudování prvků ZTI z pohledu akustiky 

  Autor: Volf Jakub; Vedoucí práce: Veselá Linda; Oponent práce: Procházka Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zaobírá problematikou instalace vodovodního potrubí a koncových prvků ZTI v souvislosti s přenosem hluku. Práce poskytuje čtenáři základní přehled v oblasti hluku, dále popisuje potrubí z hlediska ...
 • Stevebně technologický projekt 

  Autor: Novotná Veronika; Vedoucí práce: Popenková Miloslava; Oponent práce: Fejfarová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předmětem řešení této bakalářské práce je bytový dům v Liberci. Na základě dané projektové dokumentace autor řeší objekt z hlediska prostorové, technologické a časové struktury. Dále se zabývá dimenzováním zařízení staveniště ...
 • Panelové dřevostavby - vícepráce při komplikovaném přístupu na staveniště 

  Autor: Vach Lukáš; Vedoucí práce: Procházka Michal; Oponent práce: Krov Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá tématikou víceprací při výstavbě panelových prefabrikovaných dřevostaveb. Teoretická část obsahuje pojednání o dřevostavbách a možnostech dopravy. Praktická část porovnává dvě téměř identické ...
 • Stavebně technologický projekt - MŠ Kamechy, Výběr nášlapných vrstev podlah pro realizaci stavby veřejné zakázky MŠ Kamechy 

  Autor: Urban Marek; Vedoucí práce: Polák Karel; Oponent práce: Sluková Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato bakalářská práce řeší stavebně technologický projekt veřejné zakázky novostavby mateřské školky Kamechy v Brně. Autor se v práci zabývá stavebně technologickou přípravou stavby včetně prostorové, technologické a časové ...

Zobrazit další