News

Department of Construction Technology

Collections in this community

Recent Submissions

 • BOZP silničních staveb 

  Author: Březina Václav; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Černá Miloslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Tato diplomová práci řeší problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi silničních staveb. Autor se zabývá legislativou řešící BOZP silničních staveb a jejími nedostatky. Určuje specifikace plánu BOZP ...
 • Úklid staveniště - součást komplexní podpory pozemní výstavby 

  Author: Benetka Radek; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Nováková Dana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem práce je komplexně prozkoumat problematiku úklidu na staveništi jako podpůrnou činnost při zhotovování stavby a vliv čistoty, pořádku na bezpečnost, kvalitu práce a samotný výkon pracovníků. Další část se zaměřuje ...
 • Optimalizace využití kancelářských prostor 

  Author: Bartošová Adéla; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Tichá Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce je zaměřena na využití a optimalizaci kancelářských prostor. Seznamuje s historií a vývojem těchto prostor a služeb s nimi spjatých. Popisuje druhy prostor, jejich dělení a specifikace jednotlivých prostor. ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytové domy Modřany 

  Author: Limberger Jakub; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Lucuk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Cílem diplomové práce je rozpracovat danou stavbu na dílčí činnosti do jednotlivých technologických etap, z objemu a technologických způsobů prováděných prací odhadnout dobu výstavby objektu, vytvořit harmonogram etap a ...
 • Stavebně technologický projekt - skladová hala DC3 - Úžice 

  Author: Lukáčová Tereza; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Krov Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  V této diplomové práci je řešen projekt skladové haly v Úžicích, umístěné v bezprostřední blízkosti dálnice D8, ve stávajícím logistickém areálu. Stavba je posuzována z hlediska stavebně technologického plánování - ...
 • Stavebně technologický projekt- Depozitář Kladno 

  Author: Pokorný Pavel; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Tesař Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt stavby Centrálního depozitáře v Kladně. Zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou plánování. Navrhuje optimální řešení pro zařízení staveniště. ...
 • Stavebně technologický projekt "Pardubická nemocnice, nová psychiatrie" 

  Author: Hosnedl Jiří; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt realizace objektu nové psychiatrie v rámci areálu Pardubické nemocnice. Práce obsahuje posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, návrh řešení prostorové, ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Port Karolína B v Praze 

  Author: Hyťhová Barbora; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Kouba Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Předmětem této diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu Port Karolína B v Praze. Autorka se zabývá posouzením předané dokumentace, na jejímž základě vytváří prostorovou, technologickou a ...
 • Vliv technologické nekázně při aplikaci krystalizačních přísad na vodonepropustný beton 

  Author: Křižánková Tereza; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Petlík Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Tato diplomová práce je zaměřena na vodonepropustnost betonu s vlivem technologických nekázní při aplikaci krystalizačních přísad a je rozdělena na dvě části. První část - rešerše pojednává o jednotlivých složkách betonu, ...
 • Stavebně technologický projekt - Pardubická krajská nemocnice, a.s. - multioborový pavilon 

  Author: Černý Matěj; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření stavebně technologického projektu výstavby multioborového pavilonu krajské nemocnice v Pardubicích. Výstupem této práce je navržení výstavby z hlediska prostorových, časových a ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Marcipánka v Pardubicích 

  Author: Horník Stanislav; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Lucuk Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu Marcipánka v Pardubicích. Autor se zde zabývá posouzením úplnosti a správnosti předané projektové dokumentace, na jejím základě pak prostorovou, ...
 • Stavebně technologický projekt "Lůžkový hospic" 

  Author: Novotná Veronika; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Hylmar Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
  Diplomová práce se zabývá sestavením postupu výstavby rekonstruovaného objektu, konkrétně lůžkového hospice v Libereckém kraji. Na základě poskytnuté projektové dokumentace autor práce řeší stavbu z hlediska prostorové, ...
 • Plán BOZP na bytový komplex 

  Author: Pekařová Lenka; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Černá Miloslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Autor této diplomové práci se zabývá plánem BOZP. Vysvětluje, co to je, kdy se zpracovává a kdo ho vypracovává, jaké podklady jsou potřeba pro jeho vytvoření, jak často a kdy se plán BOZP aktualizuje. Dále se autor věnuje ...
 • Specifika technologie pro robotickou výstavbu kleneb 

  Author: Pokorová Radka; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Richtr Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Práce specifikuje zařízení staveniště pro výstavbu kleneb za použití robotické technologie. V práci jsou popsány technologie zdění kleneb z ruky a robotické zdící technologie. Cíle práce jsou specifikování zařízení staveniště, ...
 • Stavebně technologický projekt - Dostavba školního areálu ZŠ Zdice 

  Author: Maxa Milan; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Mikešová Nikol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Obsahem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu Dostavba školního areálu ZŠ Zdice na základě předané projektové dokumentace. Autor se zabývá prostorovou, technologickou i časovou strukturou výstavby ...
 • STP - Hanusova 575 Stavba ve stísněné zástavbě 

  Author: Pešička Ladislav; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Bruzl Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Bakalářská práce je zaměřena na plánovaní realizace obytné budovy. Zabývá se kontrolou projektové dokumentace. Práce je zaměřena na prostorovou, technologickou a časovou strukturu projektu. Součástí práce je také návrh ...
 • BIM ve Facility Managementu - převzetí modelu pro provozní fázi budovy 

  Author: Hochová Daniela; Supervisor: Hampl Milan; Opponent: Michálková Štěpánka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato diplomová práce se zabývá metodikou BIM a jejím využitím ve Facility Managementu. Cílem práce je stanovení předpokladů a požadavků pro úspěšnou implementaci BIM do Facility Managementu. Autorka se zabývá přínosy BIM ...
 • Stavebně technologický projekt "Domov sociálních služeb" 

  Author: Horáček Pavel; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním stavebně technologického projektu "domova sociálních služeb". Zaměřuje se zejména na prostorovou, technologickou a časovou strukturu projektu včetně návrhu zařízení staveniště a popisu ...
 • Studie k ekologické nezávadnosti složiště VEP 

  Author: Červ Josef; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Snop Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Autor se zabývá vznikem a využitím vedlejších energetických produktů. Dále popisuje výrobu stabilizátu a jeho využití. Následně se zabývá ukládáním stavebních výrobků a odpadů na skládky. Popisuje požadavky na skládkování ...
 • Plán BOZP pro "Argentinská Office Building" 

  Author: Kráčmerová Denisa; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Jann Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stavbu administrativní budovy s názvem Argentinská Office Building. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zpracován podle ...

View more