Collections in this community

Recent Submissions

 • Využití pojiva na bezcementové bázi k návrhu malty pro 3D tisk 

  Author: Martin Hunčík; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Šulc Rostislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Práce se zabývá úpravou a implementací bezcementového pojiva Sorfix pro prostředí 3D tisku z betonu. Nejprve je vysvětlena potřeba pro zkoumání, následována popisem procesu 3D tisku. Teoretická část se soustřeďuje na ...
 • Význam BIM Execution plánu (BEP) ve výstavbových projektech a jeho aplikace na konkrétním projektu 

  Author: Michaela Chotová; Supervisor: Synek Jaroslav; Opponent: Sprisl Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Diplomová práce se zabývá problematikou implementace metody BIM (Building Information Modeling) ve stavebnictví. Řeší teoretické i praktické otázky této metody se zaměřením na tvorbu dokumentu Plán realizace BIM (BIM ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Pardubice, Ohrazenice 

  Author: Ondřej Klapka; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Stavebně technologický projekt – Bytový dům – Pardubice, Ohrazenice Hlavní náplní této bakalářské práce je vypracování stavebně technologického projektu bytového domu v Pardubicích, kdy se autor zabývá řešením prostorové, ...
 • Stavebně technologický projekt - betonářské práce hrubé spodní stavby RIVERY HOLEŠOVICE A,D,E 

  Author: Kristina Yuryeva; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Sedloň Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Diplomová práce je zaměřena na plánování realizací monolitických prací spodní stavby tří objektu. Pro návrh postupu realizací hrubé spodní stavby byly zpracovány prostorové, technologické a časové struktury ve dvou variantách. ...
 • Stavebně technologický projekt - Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích 

  Author: Ilnur Gafurov; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gacho Pavol
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu realizace výstavby domu s pečovatelskou službou v Praze Řepích. Obsahuje posouzení úplnosti a správnosti předané projektové dokumentaci, zpracování ...
 • Metodika zpracování právního hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při vedení stavby 

  Author: Edvard Lanz; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Hromádka Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Předmětem této diplomové práce je studium legislativních podmínek a požadavků k přístupu a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi a popis jejich aplikace a naplnění v praxi. V rámci práce představím, jak se ...
 • Návrh metody pro efektivní převod BIM modelů z platformy ARCHICAD do IFC. 

  Author: Marek Ulč; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Löwová Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato práce se zabývá problematikou exportu informačního modelu budovy z prostředí softwaru Archicad do formátu IFC. Vyjasňuje základní pojmy v BIM modelování se zaměřením na současné platné právní předpisy a normy týkajících ...
 • STP - most na dálnici D3 pod ulicí Rudolfovská třída 

  Author: Zuzana Ferstová; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Hezl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato diplomová práce řeší stavebně technologický projekt výstavby mostu na Dálnici D3 na Rudolfovské ulici. Zabývá se prostorovou, technologickou i časovou strukturou plánování. Navrhuje optimální řešení pro zařízení ...
 • Návrh Metodiky na zajištění požární ochrany v realizaci 

  Author: Tomáš Bindr; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Salátek Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Diplomová práce se zabývá problematikou požární bezpečnosti staveniště, která bývá v mnohých případech podceňovaná. Při projektování se primárně cílí, z hlediska požární bezpečnosti, na požární bezpečnost stavby hotové. ...
 • Funkce přípraváře stavební výroby 

  Author: Lucia Petrášová; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Krámek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poptávání subdodavatelů na soukromou stavební zakázku. V teoretické části je představena náplň práce přípraváře stavební výroby a průběh výběrového řízení. V praktické části ...
 • Stavebně technologický projekt - Obytný soubor Arménská Kladno 

  Author: Matyáš Nebřenský; Supervisor: Pospíchal Václav; Opponent: Párová Mária
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu pro novostavbu bytového domu B obytného souboru Arménská, Kladno. Autor se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby bytového domu, ...
 • Kontrolní a zkušební plán pro provádění vnitřních omítkových systémů a obkladů a dlažeb 

  Author: Trung Thanh Nguyen; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Synek Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cílem bakalářské práce je představení vnitřních omítkových systémů a obkladů a dlažeb. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou představeny nejběžnější druhy vnitřních omítek a ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Kovářov 

  Author: Kateřina Vlasatá; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Valach Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Obsahem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu Bytového domu Kovářov. Autorka se zabývá prostorovou, technologickou i časovou strukturou výstavby objektu. Cílem práce je především navržení časového a ...
 • Tradiční bednění pro nové stavební konstrukce 

  Author: Martin Dušák; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Konvalinka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato práce řeší možnost použití tradičního tesařského bednění pro nové stavební konstrukce, a to na příkladu dvou reálných stavebních projektů. V rámci prvního projektu se jedná o zhotovení monolitického železobetonového ...
 • Problematika azbestu při rekonstrukcích 

  Author: Michal Přibyl; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Škvareninová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou azbestu, a to konkrétně na příkladu modernizace obvodového pláště realizovaného z boletických panelů. Cílem práce je shrnout teoretická fakta o azbestu, zmapovat platnou legislativu, ...
 • Stavebně technologický projekt – Bytový dům Velká Úpa    

  Author: Monika Hofmeisterová; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Kosová Helena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu Bytový dům Velká Úpa na základě předané projektové dokumentace. Projekt obsahuje posouzení předané dokumentace, zpracování návrhů technologické, ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům - Kostelec nad Černými lesy 

  Author: Pavel Matyáš; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce pojednává o zpracování stavebně technologického projektu novostavby bytového domu v Kostelci nad Černými Lesy. V počátku práce je vytvořen seznam předané projektové dokumentace, která je posouzena dle ...
 • Možnosti využití digitálních nástrojů pro zefektivnění realizace systémů TZB 

  Author: Markéta Drozdová; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Konvalinka Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce zkoumá možnosti zefektivnění montáže technických zařízení budov využitím digitálních nástrojů, zejména BIM. Úvodní část práce se věnuje obecně problematice TZB, jsou popsány běžné postupy projekce ...
 • Stavebně technologický projekt – Bytový dům Hloubětín      

  Author: Eliška Strakatá; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Jírovcová Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem této bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu bytového domu Hloubětín. Bakalářská práce se zabývá prostorovou, technologickou a časovou strukturou výstavby objektu. Součástí práce je zpracování ...
 • Stavebně technologický projekt - Novostavba bytového domu Kovářov 

  Author: Jakub Laštovka; Supervisor: Neumann Pavel; Opponent: Hlava Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením bytového domu v Kovářově. Autor posuzuje úplnost a správnost projektové dokumentace a zabývá se prostorovou, technologickou a časovou strukturou stavby. Dále ...

View more