Collections in this community

Recent Submissions

 • Stavebně technologický projekt - Vilapark Klamovka 

  Author: Václav Záhoř; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Hlava Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Hlavním obsahem této bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu dle projektu Vilapark Klamovka, který se nachází v Praze. Jedná se o druhou část Obytného souboru Klamovka, jehož první část objekt A ...
 • Stavebně technologický projekt Obecní penzion Polešovice 

  Author: Vojtěch Korel; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Polák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Tématem mé bakalářské práce je realizace novostavby Obecního penzionu a společenského sálu v městysu Polešovice s cílem vypracování stavebně technologického projektu. Zadání bakalářské práce obsahuje několik příloh. Nultá ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům, Praha - Lehovec 

  Author: Marek Štika; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Tato bakalářská práce řeší stavebně technologický projekt bytového domu v Praze na Lehovci. Autor se zaměřuje na vypracování prostorové, časové a technologické struktury výstavby objektu. Hlavním obsahem bakalářské práce ...
 • Role dozoru provozovatele v rámci systému řízení informací 

  Author: David Safín; Supervisor: Štrup Ondřej; Opponent: Emingr Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Předmětem této bakalářské práce je popsat roli dozoru provozovatele v rámci systému řízení informací během životního cyklu stavby a zdůvodnit, v čem je tato profese přínosná. Dozor provozovatele je profese, která zaznamenává ...
 • Stavebně technologický projekt - bytový dům - Kamýcká 

  Author: Svetlana Tcurkan; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu Bytového domu Kamýcká. Obsahem bakalářské práce je posouzení předané projektové dokumentace, zpracování prostorové, technologické a časové struktury ...
 • Technické požadavky na geometrii staveb 

  Author: Matěj Pokorný; Supervisor: Veselá Linda; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Bakalářská práce se zaměřuje na geometrickou přesnost ve stavebnictví. V teoretické části jsou shrnuty a vysvětleny veškeré pojmy týkající se této problematiky. Jsou zde popsány všechny použité normy a legislativní dokumenty. ...
 • K vlastnostem kompozitního hydraulického pojiva na bázi upravených kaolinitických jílů 

  Author: Viktor Buňat; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Šídlová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Bakalářská práce řeší problematiku cementových pojiv, které využívají jíl jako primární pucolánovou složku. Hlavní náplní experimentu je snaha najít optimální způsob přípravy tohoto typu pojiva, konkrétně se jedná o 3C ...
 • Stabilizácia svahu stavebnej jamy železobetónovou opornou stenou v kombinácii s pilótovým zakladaním, trvalými zemnými lanovými kotvami a torkrétovou stenou 

  Author: Michal Orság; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Práca sa zaoberá stabilizáciou svahu stavebnej jamy v developerskom projekte „Obytný súbor Halalovka, Trenčín - Juh“, ktorý realizuje stavebná spoločnosť MONOLIT Slovakia, s.r.o. Na začiatku bude čitateľ zoznámený so ...
 • Možnosti využití umělé inteligence v oblasti technologie staveb 

  Author: David Bošiak; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Petřík Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití umělé inteligence v oblasti technologie staveb, zejména využití funkcí chatbotů. V první části je popsána terminologie umělé inteligence (AI), základní principy a způsoby ...
 • Maximalizace využití energie z FVE pro VO: Porovnání efektivity a návratnosti investice při nahrazení sodíkových výbojek LED svítidly 

  Author: Benjamin Sichrovský; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Vlk Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-29)
  Autor práce se zabývá problematikou využití energie z fotovoltaické elektrárny realizované v rámci dotačního titulu „RES+ č. 3/2022“ [1] pro napájení veřejného osvětlení. Ve své práci porovnává především efektivitu a ...
 • Udržitelnost výstavby a člověka 

  Author: Jeroným Hašek; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Kovářík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá udržitelným rozvojem. Úvodní část popisuje udržitelný rozvoj člověka obecně a vysvětluje jeho základní pilíře. Následně autor popisuje udržitelný rozvoj staveb a jak se mění pilíře a kritéria ...
 • Možnosti využití robotů pro provádění obkladů 

  Author: Vladimír Kubeš; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Usmanov Vjačeslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pokládky dlažby a řeší ji pomocí návrhu robotického zařízení pro pokládku dlažby. Práce shrnuje definice požadavků na provádění dlažeb a kde je najdeme dále o základních požadavcích ...
 • Stavebně technologický projekt - Bytový dům Holečkova, Praha 5 

  Author: Alexandra Sedláčková; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Tuháček Maritn
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Cílem mé bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu Bytový dům Holečkova, Praha 5. Součástí práce je posouzení a kontrola výchozí projektové dokumentace, včetně návrhu případných oprav jejích nedostatků. ...
 • Cenová a technická optimalizace systémového stropního bednění 

  Author: Ondřej Síbr; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Polák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Bakalářská práce řeší technickou a cenovou optimalizaci systémového stropního bednění SKYDECK a MULTIFLEX na konkrétním projektu „Parkovací dům Náchod“ na dvou tvarově odlišných variantách stropních konstrukcí. V teoretické ...
 • Možnosti prefabrikace slaměných staveb 

  Author: František Teichmann; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Márton Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Práce se zabývá možnostmi využití slámy ve stavebnictví. V první části předkládá informace o vlastnostech slaměných balíků, využití balíků v rámci legislativy a konstrukční systémy staveb s využitím slaměných balíků jako ...
 • Stavebně technologický projekt - Novostavba bytového domu, Jince 

  Author: David Marček; Supervisor: Hlava Martin; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit stavebně technologický projekt pro novostavbu bytového domu v Jinci, který se zaměřuje na řešení prostorové, technologické a časové struktury při výstavbě objektu. Obsah práce zahrnuje ...
 • Stavebně technologický projekt - novostavba administrativního centra v Uherském Brodě 

  Author: Václav Moskaljuk; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Neumann Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Tématem této bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu novostavby administrativního centra v Uherském Brodě. Obsahem takového projektu je řešení prostorové, technologické a časové struktury, technologické ...
 • Stavebně technologický projekt - Rezidence Fialka 

  Author: Jan Severa; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Hlava Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Cílem bakalářské práce je řešení stavebně technologického projektu Bytového domu Rezidence Fialka. Autor se zabývá optimálním řešením z hlediska prostorové, technologické a časové struktury. Dále autor řeší zařízení ...
 • Stavebně technologický projekt - objekt A z komplexu Albatros Kbely 

  Author: Adam Daníček; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Bastl Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  V předložené bakalářské práci jsem zpracoval stavebně technologický projekt pro výstavbu objektu A v komplexu Albatros Kbely. Součástí stavebně technologického řešení je posouzení úplnosti a správnosti projektové dokumentace, ...
 • Stavebně technologický projekt - Rekonstrukce BD v ul. Opletalova 13 

  Author: Lubomír Brouček; Supervisor: Polák Karel; Opponent: Ficenec Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
  Stavebně technologický projekt – Rekonstrukce BD v ul. Opletalova 13 Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým bytové domu v ulici Opletalova 13 v Praze 1 – Nové Město. Práce posuzuje úplnost a správnost ...

View more