Poslední příspěvky

 • Srovnání měření modulů tuhosti na válcových tělesech a na trámcích 

  Autor: Pekník Tomáš; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Cápayová Silvia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zkoušení modulu tuhosti na zařízeních defi-novaných v ČSN EN 12697-26, konkrétně praktické srovnání modulu tuhosti na vybraných asfaltových směsí na válcích a trámcích. Zkouška ...
 • Laboratorní simulace stárnutí asfaltové směsi a vliv na vybrané funkční charakteristiky 

  Autor: Kotoušová Adriana; Vedoucí práce: Valentin Jan; Oponent práce: Neuvirt Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou laboratorní simulace stárnutí asfaltových směsí a jeho vlivu na vybrané charakteristiky testovaných asfaltových směsí. Rešeršní část je zaměřena na existující či experimentálně ...
 • Vybrané poruchy asfaltových a dlážděných vozovek 

  Autor: Krejčí Pavel; Vedoucí práce: Luxemburk František; Oponent práce: Hyka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Práce se zabývá vypracováním listů vybraných poruch vozovek s asfaltovým nebo dlážděným krytem se snahou doplnit Katalog poruch TP 82. Tyto listy poruch jsou rozděleny ve smyslu upravených požadavků TP 82 tak, aby odpovídaly ...
 • Mimoúrovňová křižovatka Bezděčín 

  Autor: Křížek Karel; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Nejedlý Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Diplomová práce se zabývá úpravou stávající D10 v prostoru MÚK Bezděčín.
 • Vliv syntetických vosků a rejuvenátorů na vlastnosti asfaltové směsi s R-materiálem 

  Autor: Mastný Jan; Vedoucí práce: Valentin Jan; Oponent práce: Cápayová Silvia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití některých přísad na bázi přírodních a syntetických vosků vhodných pro nízkoteplotní asfaltové směsi, v kombinaci s rejuvenátory pro směsi, kde je aplikován i asfaltový ...
 • mimoúrovňová křižovatka Újezd nad Lesy 

  Autor: Mašata Daniel; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Bolehovská Zdeňka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce zpracovává návrh mimoúrovňové křižovatky přeložky silnice první třídy I/12 a silnice třetí třídy III/33313 v katastrálním území Újezd nad Lesy. Přeložka silnice první třídy se napojuje na D0-Pražský ...
 • I/35 MÚK Rádelský mlýn 

  Autor: Stach Jan; Vedoucí práce: Eichler Filip; Oponent práce: Šimek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce řeší přestavbu mimoúrovňové křižovatky Rádelský Mlýn, která se nachází na křížení silnic I/35 a I/65. Tato práce je zpracována v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí. Při návrhu byl kladen důraz na ...
 • Zhodnocení nových trendů na SSZ v Praze 

  Autor: Svoboda Ondřej; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Havlíček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
  Diplomová práce zhodnocuje průzkumy provedené v Praze na vybraných křižovatkách se světelnými signalizačními zařízeními. Věnuje se novým trendům na těchto křižovatkách, které se týkají chodců a cyklistů. Práce vyhodnocuje ...
 • Vliv řízení křižovatky na nehodovost provozu 

  Autor: Steiner Ondřej; Vedoucí práce: Slabý Petr; Oponent práce: Ambros Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Diplomová práce se zabývá vlivem řízení křižovatky na nehodovost provozu se zaměřením na úrovňové křižovatky. Hlavní důraz je kladen na porovnání nehodovosti a zranění mezi křižovatkami se světelným signalizačním zařízením ...
 • Kryty asfaltových vozovek s dlouhou životností s využitím tenkých obrusných vrstev 

  Autor: Král Tomáš; Vedoucí práce: Valentin Jan; Oponent práce: Neuvirt Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato diplomová práce se věnuje vybraným charakteristikám asfaltových směsí typu ACL 16S a VMT 16 a to zejména z pohledu jejich vlivu na životnost vozovky. Úvodní teoretické kapitoly se věnují mapování problematiky vozovek ...
 • Studie průtahu I/19 v obci Březnice 

  Autor: Mytyzek Šimon; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Nejedlý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato studie se zabývá rekonstrukcí prostoru místní komunikace průtahu I/19 v obci Březnice. Návrh rekonstrukce je proveden ve dvou variantách s důrazem na zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy, v souladu s platnými normami ČSN.
 • Projekt silničního obchvatu obce Úlibice na trase I/16 

  Autor: Seifrt Jaroslav; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hruška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
  Předmětem této bakalářské práce je projekt severní části obchvatu obce Úlibice na silnici I/16 jako součást budoucí výstavby dálnice D35. Návrh je proveden formou vyhledávací studie ve třech variantách, včetně jejich ...
 • Modernizace silnice III/2206 průtah Děpoltovice 

  Autor: Šamulková Michaela; Vedoucí práce: Eichler Filip; Oponent práce: Pacák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato studie se zaobírá rekonstrukcí prostoru městské komunikace průtahu III/2206 v obci Děpoltovice. Návrh rekonstrukce je vypracovaný ve dvou variantách s důrazem na zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy v souladu s ...
 • Dopravní řešení ulice Argentinská v Praze (Plynární - Jateční) 

  Autor: Dostál Miroslav; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Kovařík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem této bakalářské práce je návrh variant dopravního řešení Argentinské ulice v Praze se změnou její koncepce na městský bulvár. Součástí dopravního řešení je posouzení kapacity a úprava křižovatek v daném úseku a změna ...
 • Nezvěstice - dopravní zklidnění 

  Autor: Boukal Matěj; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Eichler Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá variantním návrhem prvků dopravního zklidnění, aplikovaným ve vybrané části obce Nezvěstice. Hlavním cílem studie je dosáhnout snížení rychlosti a zlepšení podmínek pro ostatní účastníky ...
 • Studie silniční trasy jablonec n. N. - Smržovka 

  Autor: Mai Walter; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Eichler Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem studie silniční trasy mezi Jabloncem nad Nisou a Smržovkou. Na začátku práce je představen současný stav silniční dopravy v této oblasti a stručný popis stávajících studií vypracovaných ...
 • Zhutňování asfaltových směsí 

  Autor: Tancošová Nikola; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Vacková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Tato bakalářské práce se zabývá problematikou zhutnitelnosti asfaltových směsí a technologií pokládky tj. rozprostření a zhutnění. Úvodní kapitoly jsou věnovány procesu pokládky a zhutňování asfaltových směsí na stavbě za ...
 • Přeložka silnice II/331, obchvat Staré Boleslavi 

  Autor: Kunc Petr; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Hrdina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-16)
  Cílem této práce je návrh silnice mimo zastavěné území Staré Boleslavi, a to na podkladě územního plánu a dle platných předpisů pro projektování pozemních komunikací. Jedná se o projekt, výstupem jsou tedy převážně výkresové ...
 • Posouzení bezpečnosti na vybraných přechodech pro chodce v Praze 7 

  Autor: Kálal Ondřej; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Havlíček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce "Posouzení bezpečnosti na vybraných přechodech pro chodce v Praze 7" má za cíl zhodnotit správnost provedení jednotlivých přechodů, které byly vybrány a označeny jako rizikové odborem dopravy MČ Praha 7. ...
 • Pasportizace místních komunikací města Mníšek pod Brdy 

  Autor: Huněk Jan; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Zobačová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  V předložené bakalářské práci je zpracován pasport místních komunikací města Mníšek pod Brdy. Jedná se o pasport komunikací III a IV. třídy vedených na území města bez připojených obcí. Práce je rozdělena na tři části. V ...

Zobrazit další