Poslední příspěvky

 • Silnice I/36, Holice - Čestice 

  Autor: Horáček Miroslav; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Musílek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnutí přeložky silnice I/36 a propojení silnic I/35 a I/11, sloužící k převedení tranzitní dopravy směřující z Holic do Čestic mimo obec Veliny a město Borohrádek. Díky této přeložce ...
 • Úprava úrovňové křižovatky na silnici III/00719, III/10145 a sjezdu D7 Exit 9 

  Autor: Karda Martin; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Pacák Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Tato diplomová práce řeší problematiku úrovňové křižovatky Bouchalka, při sjezdu na dálnici D7. Požadavkem bylo najít řešení, které přinese především zvýšení bezpečnosti provozu. Návrh je proveden ve čtyřech variantách. ...
 • Přeložka komunikace III/10125 - Vysoký Újezd 

  Autor: Budínová Veronika; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Vejražka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Cílem práce je vypracování projektové dokumentace ve stupni DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) přeložky komunikace III/10125 v obci Vysoký Újezd za účelem omezení vjezdu tranzitní dopravy do centra obce. Pro navrhované ...
 • Přeložka silnice II/101 v severní části Říčan (Pacov) 

  Autor: Hetzerová Barbora; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Trusík Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Cílem této diplomové práce je návrh přeložky silnice II/101 v severní části Říčan, která v současnosti přivádí do této lokality tranzitní dopravu. Návrh je proveden ve dvou variantách, které jsou vzájemně porovnány. Výsledná ...
 • Obchvat silnice II/229 a II/237 města Rakovník 

  Autor: Janoušek Ondřej; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Fazekas Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tématem této diplomové práce je variantní návrh obchvatu města Rakovník. První část práce se zaobírá návrhem variant vedení obchvatu. Zároveň proběhlo multikriteriální zhodnocení těchto variant. Na základě multikriteriální ...
 • Obchvat města Kojetín - jížní část 

  Autor: Březinová Ivana; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Biela Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Předmětem této diplomové práce je projekt jižní části obchvatu města Kojetín na silnici II/367. Projekt obchvatu je spojen s výstavbou nové vysokorychlostní železniční trati, která vyžaduje zrušení úrovňových křížení a ...
 • II/111 Divišov - obchvat 

  Autor: Erbanová Eliška; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Novotná Michaela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Předmětem této diplomové práce je studie vedení přeložky silnice II/111 v katastrálním území Dalovy a Divišov u Benešova kvůli nevyhovujícímu směrovému vedení stávající silnice II/111. V rámci této studie jsou navrženy 2 ...
 • I/57 Kunín, západní obchvat 

  Autor: Šanobová Lenka; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Konečný Erich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu západního obchvatu obce Kunín ve dvou variantách. Studie má za cíl prověřit prostupnost zájmového území a zajistit potřebné návrhové parametry komunikace s ohledem na sídlení ...
 • Rekonstrukce silnice II/501 Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojánský Újezd 

  Autor: Jorová Michaela; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hoke Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce silnice II/501 v úseku Dolní Nová Ves - Lázně Bělohrad - Svatojanský Újezd. Důraz byl při jejím zpracování kladen na zvýšení bezpečnosti provozu v obci. Návrh byl proveden ...
 • Dopravní řešení průtahu silnice I/40 obcí Valtice 

  Autor: Bernášek Jaroslav; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Lambert Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Předmětem této diplomové práce je návrh dopravního řešení průtahu silnice I/40 obcí Valtice. Součástí práce je dopravní průzkum v dané lokalitě a jeho vyhodnocení. Návrh má formu studie a je řešen ve třech variantách. Důraz ...
 • Dopravní řešení oblasti Praha 6 - Dědina 

  Autor: Sochůrek Ondřej; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat a zhodnotit stávající dopravní řešení vybrané oblasti městské části Prahy 6 - Dědina a navrhnout vhodná opatření, která by zvýšila bezpečnost dopravy a kapacitu parkovacích a ...
 • Rozšíření D7 u exitu 5 a napojení ČSPHM - Středokluky 

  Autor: Václavík Daniel; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Horálková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
  Předmětem této diplomové práce je dokumentace mimoúrovňové křižovatky v úrovni DÚR na exitu 5 z dálnice D7 u města Středokluky, která rozšiřuje stávající dálnice na nové šířkové uspořádání D 33,5 a s tím související úprava ...
 • Rekonstrukce silnice III/3195 - Slatina nad Zdobnicí 

  Autor: Prášek Josef; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Němec Miloš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato práce se zabývá rekonstrukcí silnice III/3195 v úseku od obce Kameničná až ke konci obce Slatina nad Zdobnicí a převážnou část úseku tvoří průtah touto obcí. Součástí práce jsou výsledky provedeného dopravního průzkumu, ...
 • Obchvat silnice I/9 města Tábor 

  Autor: Spěšný Tomáš; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Ježková Jaromíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Cílem této diplomové práce byl návrh obchvatu silnice 1/19 města Tábor za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy do města, a tedy jeho dopravního zklidnění. Pro návrh obchvatu bylo nutné seznámit se s problematikou daného ...
 • Rekonstrukce silnice II/304 Bohuslavice - Opočno 

  Autor: Škorpilová Aneta; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Větrovský Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Předmětem mé diplomové práce bylo zpracování projektu rekonstrukce silnice II/304 s vyřešením problémových míst v rámci odvodnění, rekonstrukce chodníku a vytvoření autobusových zastávek.
 • Rekonstrukce uličního prostoru silnice II/434 v obci Radslavice 

  Autor: Jiráň Ivo; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Erich konečný
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Cílem práce je návrh průtahu a přiléhajících komunikací v obci Radslavice. Návrh zahrnuje úpravy šířkového uspořádání, křižovatek, autobusových zastávek a parkovacích stání. Dále rekonstrukci a doplnění chodníků, přechodů ...
 • Obchvat města Třebíče 

  Autor: Štangl Tomáš; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Eichler Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Cílem této bakalářské práce je vyhotovení studie návrhu obchvatu okolo města Třebíče spojené se zamezením vjezdu tranzitních vozidel, která cestují na silnici první třídy mezi krajskými městy Jihlavou a Brnem ze sousedního ...
 • Lité asfalty s netradičními pojivy 

  Autor: Landa Filip; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Valentin Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá výrobou litých asfaltů a jejich vlastnostmi při použití nových či netradičních druhů pojiv nebo modifikace směsi. V rešeršní části je objasněna podstata litého asfaltu a je zde i popsán ...
 • Cerhovice - dopravní zklidnění průtahu silnice II/605 

  Autor: Křížek Martin; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Pánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování variantního návrhu průtahu silnice II/605 v obci Cerhovice. Práce bude zpracována v rozsahu dokumentace odpovídající studii. Součástí návrhu je variantní návrh zklidňujících prvků ...
 • Studie dopravního řešení ulic Švabinského a Karolíny Světlé v Řevnicích u Prahy 

  Autor: Polehla Jiří; Vedoucí práce: Eichler Filip; Oponent práce: Pánek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Tato bakalářská práce se zaobírá rekonstrukcí prostoru místní obslužné komunikace ulic Švabinského a Karolíny Světlé v Řevnicích u Prahy v rozsahu projektové dokumentace studie. Dokumentace obsahuje dvě variantní řešení s ...

Zobrazit další