Collections in this community

Recent Submissions

 • Variantní řešení křižovatky Chilská x Na Jelenách v Praze 

  Author: Romana Škopová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Kudera Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Diplomová práce se věnuje variantnímu řešení křižovatky. Důraz je kladen na zlepšení kapacity. V práci jsou popsané výhody a nevýhody jednotlivých variant, a to v kontextu různých kritérií a perspektiv. Navrhovaná řešení ...
 • Vliv náhrad drceného kameniva na bázi strusky na vybrané vlastnosti betonů pro CB kryty 

  Author: Daniel Bezpalec; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Bedřich Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Tato diplomová práce se zabývá využitím alternativních materiálů, jako náhrad vstupů při výrobě cementobetonového krytu. Jmenovitě struskového kameniva jako částečné náhrady v receptuře betonu. Díky využití vedlejších ...
 • Variantní řešení náměstí Svobody, Libčice nad Vltavou 

  Author: Lucie Čechová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Peštál Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí prostoru náměstí Svobody ve městě Libčice nad Vltavou. Cílem návrhu je zvýšení pobytové funkce území. V první části práce se věnuji variantnímu řešení náměstí Svobody a přilehlému ...
 • Mimoúrovňová křižovatka Třebonice 

  Author: Eliška Kášová; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Hrdina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Cílem této práce je vypracování technické studie návrh přestavby mimoúrovňové křižovatky s preferencí dominantních dopravních pohybů. Výstupem diplomové práce je výkresová dokumentace na úrovni studie. Součástí je i průvodní ...
 • Vybrané empirické a funkční vlastnosti asfaltových tmelů a porovnání účinků filerů různého původu 

  Author: Martin Hrdoušek; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Fričová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Diplomová práce se zabývá problematikou vlastností asfaltových tmelů. Z hlediska teorie je interakce fileru a asfaltového pojiva důležitým ukazatelem výsledných kvalitativních parametrů asfaltové směsi. Práce obsahuje ...
 • MÚK Bláhovka, jižní propojení D11 a I/37 u Hradec Králové 

  Author: Daniel Palivec; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-14)
  Cílem této práce je návrh kapacitnějšího řešení turbookružní křižovatky Bláhovka. Úrovňová křižovatka bude přeprojektována na mimoúrovňovou kvůli nevyhovujícímu kapacitnímu posouzení. Součástí práce bude dále revize návrhu ...
 • Pokládka asfaltových směsí s velikostí zrna 32 mm 

  Author: Petr Benda; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Hýzl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou použití kameniva s větší velikostí zrna 32 mm do asfaltových směsí. Teoretická část obsahuje shrnutí a porovnání technických norem z předešlých let s normou aktuální a podrobný ...
 • Možnosti využití nástrojů a procesů BIM v rámci projektové přípravy rekonstrukce silnice II. nebo III. třídy 

  Author: Vojtěch Bělíček; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Větrovský Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí vybrané části komunikace III/3013 v extravilánu. Silnice se nachází v Královéhradeckém kraji v okrese Trutnov. Návrh rekonstrukce je proveden v souladu s platnými normami ČSN. ...
 • Modernizace letiště Karlovy Vary - rozšíření a prodloužení vzletové přistávací dráhy 

  Author: Štěpán Vajtr; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Roith Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Hlavním cílem mé práce je návrh zkapacitnění vzletové a přistávací dráhy RWY 11/29 a navazujících leteckých provozních ploch v souvislosti s aktuálními provozními požadavky letiště s ohledem na budoucí plánované obchodní ...
 • Návrh obchvatu a zklidnění původního průtahu silnice II/118 obcí Jablonná 

  Author: Pavel Bílek; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Pešťál Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem přeložky silnice II/118 jako obchvatu obce Jablonná a zklidněním původního průtahu touto obcí. Cílem návrhu je odvedení tranzitní dopravy mimo obec a zklidnění dopravy v intravilánu ...
 • Návrh místní komunikace - Nová lokalita RD Cerhenice 

  Author: Lenka Šátková; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Havlíček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem nové místní komunikace v rámci nové lokality rodinných domů v obci Cerhenice s ohledem na platný územní plán. Návrh komunikace je vypracován jako obytná zóna ve třech variantách formou ...
 • Studie proveditelnosti letiště Podlesí 

  Author: Alžběta Janovská; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Čiviš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
  Cílem této diplomové práce je návrh umístění RWY pro letadla kódového písmene B s ohledem na okolní překážky a zástavbu. Návrh je proveden pro letadlo typu King Air 200. Cílem práce je navrhnout dvě varianty RWY pro ...
 • Asfaltové směsi vyztužené vlákny 

  Author: Daniel Šmíd; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-12)
  Bakalářská práce se skládá ze 2 hlavních částí, které se prolínají zájmem o stejnou problematiku – vlákna v asfaltových směsích. První část je experiment, prováděn v silniční laboratoři fakulty stavební ČVUT, který se ...
 • Obchvat Roudnice nad Labem - III.etapa 

  Author: Jiří Černý; Supervisor: Fazekas Karel; Opponent: Tolnai Bence
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-12)
  Předmětem této diplomové práce je návrh třetí etapy obchvatu města Roudnice nad Labem v chybějícím západním úseku. Obchvat města v této části tvoří nová trasa silnice II/240 spolu s přemostěním řeky Labe. Cílem práce je ...
 • Silnice I/9, východní obchvat CHKO Kokořínsko, jižní část 

  Author: Tomáš Pokorný; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Zapletal Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-12)
  Cílem této bakalářské práce je návrh přeložky silnice I. třídy I/9 v úseku mezi silnicí I/16 a silnicí I/38 východně od hranice CHKO Kokořínsko, a to v úseku jižní části mezi městy Mělník a Mšeno. Návrh je vyhotoven ...
 • Nová okružní křižovatka v místě křížení ulic Jan Kašpara a K Letišti, Letiště Praha 

  Author: Oskar Dvořák; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Máša Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-12)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nové elipsovité šestiramenné jednopruhové okružní křižovatky v místě křížení ulic Jana Kašpara a K Letišti, Letiště Praha. Přílohy bakalářské práce odpovídají stupni zjednodušené dokumentace ...
 • Návrh obchvatu Velké Přílepy 

  Author: Zbyněk Otradovec; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Křížek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-12)
  Cílem této diplomové práce je návrh obchvatu města Velké Přílepy. Obchvat bude součástí přeložky silnice II/240, která nyní prochází Velkými Přílepy formou průtahu, a přeložkou silnice III/2421, která se v obci napojuje ...
 • II/611 obchvat Nehvizdy 

  Author: Gabriela Běťáková; Supervisor: Fazekas Karel; Opponent: Gallia Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-12)
  Předmětem této diplomové práce je tvorba variantního řešení přeložky komunikace II/611, procházející městysem Nehvizdy, ve stupni studie trasy. V práci je zohledněno umístění budoucího terminálu VRT a zkapacitnění dálnice ...
 • II/152 Moravské Budějovice, studie trasy 

  Author: Jiří Vajsejtl; Supervisor: Fazekas Karel; Opponent: Vaněk Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh studie obchvatu obce Moravské Budějovice jako přeložku silnice druhé třídy II/152. Důvodem návrhu obchvatu je dopravní situace v obci Moravské Budějovice, jež má velký vliv na kvalitu ...
 • Silnice II/410 obchvat Jemnice 

  Author: Miroslav Jiřička; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-26)
  Cílem mé diplomové práce „Silnice II/410 obchvat Jemnice“ je návrh přeložky dané komunikace. Obchvat Jemnice je součástí souboru plánovaných staveb „Severojižní propojení kraje Vysočina“, které mají cíl zkapacitnit a ...

View more