Collections in this community

Recent Submissions

 • Návrh rekonstrukce Nádražní ulice v Rychnově u Jablonce nad Nisou 

  Author: Barbora Louthanová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Belda Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Tato diplomová práce řeší návrh rekonstrukce Nádražní ulice v Rychnově u Jablonce nad Nisou, včetně obratiště autobusu u vlakového nádraží a parkoviště u náměstí Míru. V první části diplomové práce byla zpracována studie ...
 • II/116 Jinočany - Hlásná Třebáň, přeložka silnice - studie proveditelnosti 

  Author: Matej Králik; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Cílem mé diplomové práce bylo vytvořit studii uskutečnitelnosti přeložky silnice II/116 Jinočany – Hlásná Třebáň. Byly navrhnuté dvě varianty so směrovým a výškovém vedením komunikace, včetně konstrukce vozovky a napojení ...
 • Silnice I/23 obchvat města Kardašova Řečice 

  Author: Ondřej Strnad; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vyhnálek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Předmětem této diplomové práce je návrh přeložky komunikace I/23 (obchvat města Kardašova Řečice) v koordinaci s variantou investičního záměru Správy železnic věnující se přeložce stávající železniční trati Veselí nad ...
 • Návrh rekonstrukce křižovatek v Benešově 

  Author: Jan Pikora; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Havlíček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Cílem této bakalářské práce je návrh rekonstrukce vybraných křižovatek v Benešově, které byly zvoleny ve spolupráci s místostarostou města Benešov a odborem investic MÚ Benešov. Na všech křižovatkách byl proveden dopravní ...
 • Teplota asfaltových směsí, zásadní parametr kvality 

  Author: Tereza Čásová; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Předmětem této bakalářské práce je zachycení vlivu teploty na výslednou kvalitu asfaltové směsi a následně i na kvalitu a životnost asfaltové konstrukční vrstvy. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou ...
 • Obchvat obce Kasejovice - silnice I/20 

  Author: David Pezl; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Šlapa Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-16)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh obchvatu obce Kasejovice – silnice I/20 s ohledem na územní plán. Součástí obchvatu je řešení úrovňové stykové křižovatky. Návrh je vypracován ve stupni projektové dokumentace studie. ...
 • Městský obchvat Jílové u Prahy 

  Author: Jan Koldovský; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Paleček Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Cílem bakalářské práce je vypracování studie proveditelnosti a účelnosti návrhu obchvatu obce Jílové u Prahy za účelem dalších možných variant mimo variantu ve schváleném územním plánu obce. Pro návrh obchvatu je nutné ...
 • Průmyslová ulice - návrh úpravy stávajících křižovatek v oblasti MÚK Štěrboholská - MÚK Českobrodská s akcentem na odstranění bariér pro pěší a cyklistickou dopravu 

  Author: David Kučera; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Havlíček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování návrhu úpravy stávající místní komunikace v Průmyslové ulici v Praze. Návrh bude vypracován v rozsahu studie. Hlavním záměrem práce je zkapacitnění stávajících křižovatek a zlepšení ...
 • Studie obchvatu města - I/13 Klášterec nad Ohří - Chomutov 

  Author: Tereza Nová; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Předmětem řešení bakalářské práce je studie obchvatu silnice I/13 mezi Kláštercem nad Ohří a Chomutovem. Hlavním cílem projektu je zvýšení dopravních kapacit silnice I/13 a redukce dopravy (hlavně transitní) v obcích Zelená, ...
 • Obchvat města Jaroměř 

  Author: Jana Kejdanová; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Ježková Jaromíra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Cílem této bakalářské práce je návrh studie obchvatu města Jaroměře jako přeložky silnice I/33. Důvodem návrhu obchvatu je neúnosná dopravní situace v tomto městě žádající odvedení dopravy z intravilánu města. Průtah městem ...
 • Rekonstrukce ulice Žižkova ve Voticích 

  Author: Gabriela Juppová; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Černý Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí prostoru místní komunikace v městě Votice nacházející se ve Středočeském kraji. Návrh rekonstrukce je vypracovaný ve třech variantách, v souladu s platnými normami ČSN. Z těchto ...
 • Obchvat města Budyně nad Ohří 

  Author: Jaroslav Medáček; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Svoboda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Předmětem bakalářské práce je studie návrhu obchvatu města Budyně nad Ohří. Snahou je obnovení provozu tranzitní dopravy kolem města Budyně nad Ohří a časově a cenově příjemnější cestování. Obchvat je přeložkou silnice ...
 • letištní vozovky 

  Author: Tereza Vyskočilová; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Eichler Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Předmětem této bakalářské práce je popsat jednotlivé typy vozovek na letišti, rozdělení letištních ploch, popsat různé metody hodnocení únosnosti vozovek a určit klasifikační čísla letadel metodou ACN/PCN.
 • Návrh křižovatky ulic Na Valech a Kremnická - Kutná Hora 

  Author: Marie Damková; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Nejedlý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh přestavby křižovatky v Kutné Hoře a částí úseků přilehlých ulic Na Valech, Kouřimská, Kremnická Husova a V Mišpulkách. Varianty situačního řešení zohledňují bezpečnost provozu a ...
 • Návrh rekonstrukce Drahobejlovy ulice v Praze 

  Author: Mykyta Tishkov; Supervisor: Havlíček Tomáš; Opponent: Uhlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Cílem této bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu v celé délce ulice Drahobejlovy v Praze 8 a návrh dvou variant rekonstrukce. Práce zahrnuje seznámení s danou lokalitou, aktualizace digitálních mapových podkladů, ...
 • Aglomerační okruh Prahy, silnice II/101, úsek Rudná - Úhonice 

  Author: Miroslav Jiřička; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Cílem mé bakalářské práce „Aglomerační okruh Prahy, silnice II/101, úsek Rudná - Úhonice“ je návrh modernizace daného okruhu. Účelem je zlepšení tangenciálních vazeb mezi sídly v okolí Prahy a vazeb na nadřazenou radiální ...
 • Numerická analýza cementobetonové vozovky s ohledem na transportní procesy 

  Author: Jakub Veselý; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Bedřich Stanislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Analýza cementobetonových vozovek je komplexní problém. Většina pozornosti je obvykle soustředěna na kolové zatížení, naopak nesilovému zatížení teplotou není věnována dostatečná pozornost. V této práci jsou důkladně ...
 • Studie modernizace prostoru místní komunikace ulice V Holešovičkách 

  Author: Ondřej Růžička; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tato práce se zabývá modernizací místní komunikace ulice V Holešovičkách a navazuje na veřejně dostupnou studii této ulice. Součástí práce jsou výsledky provedeného dopravního průzkumu, z něhož projektová dokumentace ...
 • Městský okruh - Libeňská spojka: MÚK K Žižkovu - Spojovací 

  Author: Josef Schreier; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Krejčí Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce zpracovává úsek povrchové komunikace Spojovací od křižovatky Jarov po Vysočanské náměstí. Součástí úseku je také mimoúrovňová křižovatka K Žižkovu. Diplomová práce vychází z urbanisticko-dopravní studie z ...
 • Jižní obchvat Mělníka 

  Author: Štěpán Popek; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Máša Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Cílem této práce je návrh jižního obchvatu města Mělníka ve Středočeském kraji s důrazem na technické a krajinářské limity území. Obchvat propojuje silnici I/9 s nově navrženou silnicí ze studie Mott MacDonald, která řeší ...

View more