Poslední příspěvky

 • Nízkoúdržbové asfaltové kryty 

  Autor: Jindra Jiří; Vedoucí práce: Valentin Jan; Oponent práce: Vacková Pavla
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  V této bakalářské práci jsou měřeny vlastnosti dvou nových typů asfaltových směsí pro obrusné vrstvy a jednoho typu asfaltové směsi pro ložní vrstvy. Jedná se o směsi SMA 8NH, SMA 22L a BBTM 8NH s určitým podílem recyklovaného ...
 • Obchvat Dolních Břežan 

  Autor: Dvořák Martin; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hruška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Předmětem této práce je projekt obchvat města Dolní Břežany na silnici III/0031. Tato práce je rozdělena do dvou částí. V první části je proveden návrh formou vyhledávací studie ve dvou variantách, včetně jejich porovnání ...
 • Obchvat obce Dačice 

  Autor: Hošek Lubomír; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Hrdina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Cílem této bakalářské práce je vyhledání trasy severního obchvatu města Dačice, resp. srovnání trasy zanesené v územním plánu, která je svým průběhem přes průmyslovou oblast problematická, s alternativními trasami, které ...
 • Studie dopravního zklidnění lokality Mohyla v Praze na Bílé Hoře 

  Autor: Polák Jan; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá posouzením stávajícího stavebně-technického stavu vybraných komunikací v lokalitě Mohyla v Praze na Bílé Hoře. Práce analyzuje stávající stav. Na základě zhotovení průzkumů je navržen nový stav
 • Návrh rekonstrukce křižovatky III/11533 a D5 

  Autor: Šmerhovský Jaroslav; Vedoucí práce: Hradil Jan; Oponent práce: Havlíček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Práce je zaměřena na řešení problému nedostatečné kapacity křižovatky v Berouně na křížení komunikací D5 a silnice III/11 533. První část je zaměřena na problematiku okružních křižovatek. V další části se zabývám variantním ...
 • Silnice I/14, Ústí nad Orlicí - obchvat 

  Autor: Červenka Jan; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Šimek Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování studie návrhu obchvatu města Ústí nad Orlicí na silnici I/14. V tuto chvíli projíždí městem vysoká tranzitní doprava, což má za následek hluk, zvýšené emise a sníženou bezpečnost ...
 • Obchvat obce Chrášťany 

  Autor: Fořtová Iva; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Vejražka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Cílem této práce je vypracování technické studie návrhu obchvatu města Chrášťany za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy na území města. Pro návrh je nutné seznámení s problematikou daného území, návrh ideových variantních ...
 • Obchvat obce Heřmaničky - silnice II/121 

  Autor: Vejvara Tomáš; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Máša Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Předmětem této bakalářské práce je projekt obchvatu obce Heřmaničky na silnici II/121. Je zpracována formou studie, a to ve třech variantách, včetně jejich řešení. Varianty jsou vyhodnoceny a výsledná varianta je zpracována ...
 • Posouzení vybraných křižovatek v Praze 6 a návrh vhodných opatření 

  Autor: Štěpánková Martina; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Sachl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit nové, vhodnější a bezpečnější návrhy osmi lokalit v Praze 6, které byly vybrány ve spolupráci s odborem dopravy a životního prostředí MÚ Prahy 6. V každém místě byl proveden dopravní ...
 • Zklidnění průtahu silnice II/605 v obci Loděnice u Berouna 

  Autor: Hořká Klára; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Vejražka Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Cílem bakalářské práce je zpracování možného zklidnění průtahu silnice II/605 v obci Loděnice u Berouna, konkrétně ulic Plzeňské a Pražské. Důraz byl kladen na zklidnění dopravy, bezpečnost chodců a zvýšení bezpečnosti na ...
 • Studie dopravního řešení průtahu silnice III/25013 obcí Lešenice 

  Autor: Šamulková Michaela; Vedoucí práce: Uhlík Michal; Oponent práce: Oboznenko Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato studie řeší rekonstrukci průtahu silnice III/25013 v obci Lenešice. Návrh je vypracován ve dvou variantách s důrazem na lepší využití prostoru místní komunikace, vyřešení dopravy v klidu a úpravu stávajících křižovatek. ...
 • SSZ v Praze s potenciálem demontáže 

  Autor: Kálal Ondřej; Vedoucí práce: Havlíček Tomáš; Oponent práce: Uhlík Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce "SSZ v Praze s potenciálem demontáže" má za cíl zhodnotit účelnost SSZ na vybraných místech v Praze. Výběr konkrétních lokalit proběhl ve spolupráci s TSK, a.s. U každé řešené lokality jsou popsány případné ...
 • Dálniční přivaděč Rakovník - D6 

  Autor: Jiráň Ivo; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Konečný Erich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Cílem práce je návrh dálničního přivaděče z Rakovníka směrem k dálnici D6. Návrh zahrnuje rekonstrukci stávající silnice II/229 a novou část silnice II/229 v katastrálním území Lišany. Dále vytvoření připojení nové trasy ...
 • Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích 

  Autor: Polehla Jiří; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Nováček Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zaobírá rekonstrukcemi místních obslužných komunikací v Kunraticích - oblast Úhlavská a oblast Hřbitov ve stupni DSP. Závěrečná práce obsahuje studii zabývající se rekonstrukcemi dopravní infrastruktury ...
 • Přeložka křižovatky silnic I/3 a II/110 U Topolu (Benešov) 

  Autor: Sedláček Marek; Vedoucí práce: Pánek Petr; Oponent práce: Hruška Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce řeší problematiku křižovatky silnic I/3 a II/110 při městě Benešov. Práce obsahuje čtyři varianty řešení přeložky dané křižovatky. Vybraná varianta je zpracována podrobněji včetně řešení okolních ...
 • Asfaltové směsi a technologie pro ložné vrsvy vozovek s dlouhodobou životností 

  Autor: Landa Filip; Vedoucí práce: Mondschein Petr; Oponent práce: Valentin Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Tato diplomová práce se zabývá konceptem vozovek s dlouhou životností a návrhem asfaltové směsi SMA L 16 S použitelné v tomto konceptu do ložné vrstvy vozovky. Text práce je rozdělen na tři hlavní části. V první, rešeršní ...
 • Nízkoteplotní asfaltové směsi s vyšším obsahem R-materiálu 

  Autor: Chmelíková Monika; Vedoucí práce: Valentin Jan; Oponent práce: Cápayová Silvia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nízkoteplotních asfaltových směsí s vyšším obsahem R-materiálu. Text práce je rozdělen do dvou základních částí. První z nich, rešeršní část, je dále členěna do tří hlavních ...
 • Cyklotrasa A113 Slivenec - Řeporyje 

  Autor: Huněk Jan; Vedoucí práce: Ježková Jaromíra; Oponent práce: Zobačová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  V předložené diplomové práci je zpracován návrh cyklotrasy. Jedná se o nejkratší spojnici mezi městskými částmi Řeporyje a Slivenec. Jde o předprojektovou přípravu ve fázi DÚR. Práce je rozdělena na pět částí. V první části ...
 • Nezvěstice - rekonstrukce ulic Nádražní, Sportovní a Požární 

  Autor: Boukal Matěj; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Valášek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu rekonstrukce části obce Nezvěstice. Dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace odpovídající studii s vyšší podrobností. Hlavním úkolem rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti ...
 • Obchvat silnice II/240 obce Černuc 

  Autor: Lambert Jan; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Fazekas Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Předmětem diplomové práce je zpracování variantního návrhu obchvatu silnice II/240 obce Černuc za účelem převést tranzitní dopravu mimo území města. Práce je zpracována na úrovni projektové dokumentace "studie", která může ...

Zobrazit další