Collections in this community

Recent Submissions

 • Dopravní řešení úpravy silnice III/11626 v Mníšku pod Brdy 

  Author: Jana Kejdanová; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Pešťál Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
  Cílem této diplomové práce je návrh studie dopravního řešení úpravy stávající silnice III/11626 jako průjezdního úseku ve vymezeném rozsahu v Mníšku pod Brdy, včetně dalších vybraných míst, majících vliv na dopravu v řešené ...
 • Variantní řešení křižovatky Bechyňská - Laudova v Táboře 

  Author: Gabriela Juppová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Černý Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
  Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Bechyňská a Laudova a přilehlého okolí. Řešené území se nachází ve městě Tábor v Jihočeském kraji. Návrh rekonstrukce je vypracován ve třech variantních řešeních. ...
 • Dopravní řešení úpravy silnice III/00715 v Buštěhradě 

  Author: David Kučera; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Polák František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
  Předmětem diplomové práce je zpracování návrhu úprav stávající silnice III/00715 v Buštěhradě, včetně dalších vytipovaných míst. Návrh bude vypracován v rozsahu studie proveditelnosti. Hlavním záměrem je zvýšit bezpečnost ...
 • Silnice I/13 obchvat města Cvikov 

  Author: Jaroslav Medáček; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Fazekas Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
  Předmětem diplomové práce je studie obchvatu města Cvikov. Cílem projektu je redukce dopravy v městě Cvikov a pohodlnější cestování z pohledu řidičů. Obchvat je přeložkou silnice I/13, který je zpracovaný ve 4 variantách ...
 • Přeložka silnice II/240 v úseku od dálnice D7 po Kralupy nad Vltavou 

  Author: Karolína Rysová; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Daniel Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
  Tato práce se zabývá kompletním návrhem silnice druhé třídy v úseku dlouhém přibližně 10 km, včetně návaznosti na stávající silniční síť. Návrh je v podrobnosti DÚR (Dokumentace k územnímu rozhodnutí). Silnice je navržena ...
 • Posouzení vybraných křižovatek v Praze 6 a návrh vhodných opatření 

  Author: Marie Damková; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
  Předmětem této diplomové práce je návrh přestavby křižovatek a ulic v Praze 6. Jedná se o křižovatky ulic Pod Kaštany – Jaselská – Pelléova a Rooseveltova – Českomalínská a části ulic Na Větrníku a Drnovská. Řešení křižovatek ...
 • Křižovatka ulic Plzeňská a Na Výhledech v obci Zbůch 

  Author: Tereza Čásová; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Szabó Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
  Předmětem této diplomové práce je projekt křižovatky ulic Plzeňská x Na Výhledech v obci Zbůch. Tato práce je rozdělena na dvě části. První část je technická studie, která navrhuje jednotlivé varianty návrhu, včetně porovnání ...
 • Vítězné náměstí - posouzení vybraných variant řešení dle urbanisticko-architektonické soutěže z roku 2018 

  Author: Tereza Vyskočilová; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Sachl Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
  Předmětem této diplomové práce je kapacitní posouzení variant řešení Vítězného náměstí, které postoupily do druhého kola soutěže v roce 2018. Snahou je ukázat, jak by dopadl výběr variant, kdyby návrhy byly posuzovány i z ...
 • Beroun, ulice Na Dražkách, U Archivu, řešení uličního prostoru komunikací u plánované školy a školky 

  Author: David Pezl; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Lávic Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
  Předmětem této diplomové práce je návrh řešení komunikací, které budou zajišťovat dopravní napojení plánované školy a školky, které budou umístěny na pozemcích bývalé textilní továrny Tiba ve městě Beroun. Návrh je řešen ...
 • Projekt obchvatu města - II/610 Paralelní obchvat Mladé Boleslavi 

  Author: Tereza Nová; Supervisor: Fazekas Karel; Opponent: Svoboda Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
  Předmětem řešení této diplomové práce je paralelní obchvat Mladé Boleslavi, který je veden v chybějícím úseku silnice II/610 mezi MÚK Bezděčín a MÚK Kosmonosy. Cílem projektu je propojení mimoúrovňových křižovatek tak, aby ...
 • Návrh obchvatu města Horní Planá a dopravní zklidnění současného průtahu 

  Author: Jan Pikora; Supervisor: Uhlík Michal; Opponent: Nejedlý Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
  Cílem této diplomové práce je návrh obchvatu města Horní Planá. Obchvat bude přeložkou silnice I/39, která nyní prochází Horní Planou formou průtahu. Na navrženém obchvatu budou zřízeny úrovňové křižovatky pro napojení ...
 • Polní cesta s cyklotrasou Jizera v úseku Mnichovo Hradiště - Bakov nad Jizerou 

  Author: Mihajlo Obradović; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Fazekas Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem diplomové práce je vypracování technické studie proveditelnosti, která se zabývá návrhem a posouzením tří variant cyklotrasy, která z větší části kopíruje břeh řeky Jizery a spojuje města Mnichovo Hradiště a Bakov ...
 • Působení leteckých paliv na změnu vlastností asfaltových směsí 

  Author: Daniel Bezpalec; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Cihlářová Denisa
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou působení leteckých pohonných hmot na změnu vlastností asfaltových směsí, konkrétně obrusné asfaltové vrstvy. V úvodních kapitolách je popsána výroba a princip asfaltových vrstev, ...
 • Zhutnitelnost asfaltových směsí - vliv teploty a hutnící energie 

  Author: Jan Škampa; Supervisor: Mondschein Petr; Opponent: Nezbeda Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato bakalářská práce nese název Zhutnitelnost asfaltových směsí – vliv teploty a hutnící energie. Teoretická část této práce se podrobně zabývá rozdělením a popisem asfaltových směsí, stroji pro rozprostírání asfaltových ...
 • Experimentální ověření alternativních hydraulických pojiv na bázi fluidních popílků a vysokopecních strusek 

  Author: Pavel Koubík; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Rucki Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá využitím alternativních pojiv na bázi strusek a popílků ve stavebnictví, konkrétně pak jejich využitím jako náhrad cementu. Využití těchto energetických vedlejších produktů by do budoucna vyřešilo ...
 • Přeložka silnice II/156, 6. etapa 

  Author: Daniel Palivec; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem této práce je vyprojektování úseku komunikace, která bude propojovat mimoúrovňovou křižovatku Pohůrka (která se vyskytuje nad novým úsekem dálnice D3) a silnici II/157. Napojení tohoto nového úseku komunikace na ...
 • Přeložka silnice II/230 - Napřímení u obce Újezd 

  Author: Kateřina Hrdličková; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Vaněk Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem bakalářské práce je vytvoření přeložky silnice II/230 mezi městy Nepomuk a Přeštice u obce Újezd za účelem napřímení stávajícího stavu, který je tvořen dvěma oblouky o malém poloměru. Návrh je vytvořen ve dvou ...
 • Návrh JOK na I/11 u Hradce Králové 

  Author: Martin Hrdoušek; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Němcová Marcela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem jednopruhové okružní křižovatky na silnici I/11 u Hradce Králové a napojením na místní část Svobodné Dvory. Součástí práce je taktéž řešení stykové křižovatky. Uvedené přílohy odpovídají ...
 • Přeložka silnice II/101 Jirny - Úvaly 

  Author: Eliška Kášová; Supervisor: Ježková Jaromíra; Opponent: Hrdina Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Cílem této práce je vypracování technické studie návrhu obchvatu přeložky silnice II/101 Jirny-Úvaly za účelem zamezení vjezdu tranzitní dopravy na území obcí. Pro návrh je nutné seznámení se s problematikou daného území. ...
 • Variantní řešení ulice Průběžná, Milovice 

  Author: Martin Klančík; Supervisor: Pánek Petr; Opponent: Větrovský Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh tří variant řešení ulice Průběžná a přilehlého okolí v Milovicích, zaměřeného zejména na dopravu v klidu. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části se nachází studie tří variant ...

View more