Now showing items 1-20 of 31132

  Subject
  #Bachelor thesis #Family house # [1]
  #Bakalářská práce #Rodinný dům #Dvougenerační rodinný dům [1]
  #two generation family house [1]
  (domovní) předávací stanice [1]
  (GRS) Integral bridge, reinforced soil, earth pressure, bridge abutment, deformation, laboratory model, bridge stability, integral bridge design tenet [1]
  (GRS) Integrovaný most, vyztužení zemin, zemní tlak, opěra mostu, deformace, laboratorní model, stabilita mostu, princip návrhu integrovaných mostů [1]
  (house) station for heat transfer [1]
  (nighbour) noise [1]
  (sousedský) hluk [1]
  - aluminium construction - database of contracts - price indicators - regression curve - direct and indirect costs - AC-calc: tool for pricing of aluminium construction [1]
  - hliníkové konstrukce - databáze zakázek - cenové ukazatele - regresní křivka - přímé a nepřímé náklady - AC-calc: nástroj na oceňování hliníkových konstrukcí [1]
  - Ludvik Svoboda Waterfront- Lannova Street- Revolucni Street- Stefanik Bridge- modern art gallery- restaurant- café- kindergarten- pier [1]
  - malá vodní elektrárna - studie proveditelnosti - rekonstrukce - Kaplanova turbína - výroba elektřiny [1]
  - nábřeží Ludvíka Svobody- ulice Lannova- ulice Revoluční- Štefánikův most- galerie moderního umění- restaurace- kavárna- mateřská škola- molo pro lodě [1]
  - small hydro power plant - feasibility study - reconstruction - Kaplan turbine - electricity production [1]
  -Damage [1]
  -Degradace [1]
  -Degradation [1]
  -Moisture [1]
  -Obnova [1]