Collections in this community

Recent Submissions

 • Významné vyhlídkové místo - návrh vyhlídky na Hoře Matky Boží nad Králíky 

  Author: Marie Spišáková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá významnými vyhlídkovými místy a návrhem možných řešení vyhlídek na Hoře Matky Boží nad Králíky. Rešeršní část se zabývá obecným tématem významných vyhlídkových bodů, jejich významností, konkrétními ...
 • Územní analýza města Terezín 

  Author: Emilia Melnik; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Abu Zummarová Gloria
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Bakalářská práce se zabývá územní analýzou města Terezín. Vzhledem k historii města bylo zvoleno zaměření na urbanistický historický vývoj města. Teoretická část práce se zabývá legislativou relevantní k danému tématu a ...
 • Analýza historické kulturní krajiny okolí obce Jirkov 

  Author: Andrea Kroužková; Supervisor: Vondráčková Simona; Opponent: Kupka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Historická kulturní krajina představuje důležitou součást kulturního dědictví, ukazuje charakter a vývoj krajiny na určitém místě a v určitém čase za působení člověka. Je tedy zásadní, zabývat se jejím vývojem a možnou ...
 • Sídliště Ďáblice - ochrana hodnot v kontextu aktuálních záměrů 

  Author: Anna Černá; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Cílem bakalářské práce je analýza sídliště Ďáblice se zaměřením na identifikaci urbanistických hodnot, v souvislosti s aktuálními spory o výstavbu v území. Analytická část obsahuje stručnou historii výstavby sídlišť v Praze ...
 • Územní analýza města Smržovka 

  Author: Tereza Viková; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Madar Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Tématem bakalářské práce je komplexní územní analýza města Smržovka nacházející se v na severu České republiky v Libereckém kraji. Práce vychází z územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností. Textová část s ...
 • Územní analýza obce Kout na Šumavě 

  Author: Patrik März; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Abu Zummarová Gloria
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
  Tématem bakalářské práce je komplexní územní analýza obce Kout na Šumavě, která se nachází v západních Čechách v Plzeňském kraji. S ohledem na zajímavý historický vývoj obce bylo doporučeno se zaměřit na významné stavby, ...
 • Praha - Nové Dvory - urbanistická studie transformační plochy 

  Author: Michaela Woldřichová; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Adamová Bohuslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Předmětem diplomové práce je urbanistický návrh v lokalitě Praha - Nové Dvory. Jedná se o transformační plochu v návaznosti na novou linku metra D se záměrem polyfunkčního využití území.
 • Labe aréna Račice 

  Author: Anežka Paloudová; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Předmětem diplomové práce je transformace obce Račice v okolí Labe arény. Návrh navazuje na předdiplomní projekt, který je prezentován v úvodní části tohoto portfolia. Druhá část obsahuje detailnější návrh zástavby, ...
 • Praha Komořany 

  Author: Veronika Šimonková; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Řešeným územím je lokalita Modřanských strojíren v Praze - Komořanech. Jedná se o oplocený výrobní areál vymezený ulicemi Komořanská a Do Koutů, ze severu pak přírodním parkem Modřanská rokle - Cholupice. Areál tvoří v ...
 • Praha - Nový Sedlec - urbanistická studie transformační plochy 

  Author: Veronika Šmejcká; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Adamová Bohuslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Tématem diplomové práce je zpracování urbanistické studie v lokalitě Praha - Nový Sedlec. Předdiplomový projekt se věnuje analýze oblasti a návrhu komplexního urbanistického řešení území. V diplomovém projektu je blíže ...
 • Kadaň - urbanistická studie dostavby Špitálského předměstí 

  Author: Alexandra Vicherová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Předmětem diplomové práce je urbanistická studie dostavby a regenerace Špitálského předměstí a přilehlého nábřeží řeky Ohře v západočeské Kadani. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – část předdiplomovou, která řeší ...
 • Hořice - urbanistická studie revitalizace městského centra a jeho JZ rozvojové části 

  Author: Thi Thao Vo; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Tématem diplomové práce je revitalizace střední a jihozápadní části centra města Hořice. Jedná se o lokalitu s historickým jádrem, které však má stále prostor a možnosti se rozvíjet. Předdiplomní část se zabývá komplexní ...
 • Jaroměř - urbanistická studie revitalizace města po vymístění transitní dopravy 

  Author: Markéta Lipovská; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Krtička Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  Tématem diplomové práce je územní studie pozitivních dopadů vyloučení transitní dopravy z centra na strukturu zástavby a veřejných prostranství města Jaroměř. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Na předdiplomovou ...
 • Praha - "Malý Háj" 

  Author: Lucia Kočišová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-18)
  PREDMETOM DIPLOMOVEJ PRÁCE JE NÁVRH ROZVOJOVEJ LOKALITY PRE BÝVANIE MALÝ HÁJ V HLAVNOM MESTE PRAHA. NÁVRH DOTVÁRA A UZATVÁRA HETEROGÉNNU ŠTUKTÚRU ROZVOJOVEJ OBLASTI S PREPOJENÍM NA MESTSKÚ KRAJINU PRAHY. OSOU LOKALITY JE ...
 • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Litoměřice - Předměstí 

  Author: Zlata Krylova; Supervisor: Kugl Jiří; Opponent: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Zadáním bakalářské práce je návrh obytné čtvrti rodinných domů. Místem projektu je rozvojové území města Litoměřice v Ústeckém kraji, konkrétně v Předměstí. Rozloha řešeného území činí přibližně 4 hektarů. Území leží v ...
 • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech - Pětihosty 

  Author: Petra Pecková; Supervisor: Dvořáková Karin; Opponent: Mužík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Předmětem bakalářské práce bylo navrhnout zástavbu rodinných domů v obci Pětihosty nacházející se zhruba 20 km jihovýchodně od Prahy. Pozemek je dle územního plánu určen k bydlení v rodinných domech. Řešené území s celkovou ...
 • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech - Bojanovice 

  Author: Kateřina Dufková; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Zadáním bakalářské práce je návrh obytné čtvrti rodinných domů s veřejným prostranstvím. Místo projektu se nachází v rozvojové oblasti mezi obcí Bojanovice na Praze-západ ve Středočeském kraji a mezi chatovou oblastí Pod ...
 • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech - Frýdek Místek - Stará Riviéra 

  Author: Michal Stolař; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický návrh souboru rodinných domů ve Frýdku-Místku, v části zvané Stará Riviéra. Řešené území je v současnosti rozvojová plocha, u které se předpokládá její využití pro bydlení v ...
 • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech - Praha - Komořany 

  Author: Barbora Švábová; Supervisor: Dvořáková Karin; Opponent: Madar Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Přemětem bakalářské práce je urbanistický návrh v obci Komořany. Jedná se o rozvojovou lokalitu se záměrem využití pro bydlení v rodinných domech. Návrh zpracovává prostorové a funkční uspořádání lokality s důrazem na ...
 • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech - Kamýk nad Vltavou 

  Author: Martin Horešovský; Supervisor: Štréblová Hronovská Kateřina; Opponent: Madar Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-19)
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický návrh v obci Kamýk nad Vltavou. Jedná se o rozvojovou plochu se záměrem využití pro bydlení v rodinných domech. Návrh zpracovává prostorové a funkční uspořádání lokality s důrazem ...

View more