Collections in this community

Recent Submissions

 • Palmovka 

  Author: Barbora Plachetková; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Palmovka Diplomová práce se zabývá urbanistickým návrhem územní Palmovka v Praze Libeň. Návrh řeší území v okolí autobusového nádraží a jihozápadní část území je vymezena Libeňským mostem, ulicí Voctářova a ulicí Sokolovská. ...
 • Ústí nad Labem - urbanistická studie transformace centra západ 

  Author: Gloria Abu Zummarová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tématem diplomové práce je zpracování územní studie v lokalitě Ústí nad Labem - Západ. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí - konkrétně předdiplomovou, řešící celkovou urbanistickou koncepci transformované části ...
 • Klatovská třída Plzeň 

  Author: Richard Zeman; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tématem diplomové práce je analýza plzeňské Klatovské třídy a na ní připojených veřejných prostranství a koncepční návrh jejich úprav. Práce je rozdělena do dvou částí - předdiplomní projekt a diplomní projekt. Předdiplomní ...
 • Žatec - urbanistická studie transformace pravého břehu Ohře 

  Author: Vladimír Janda; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tématem diplomové práce je urbanistická studie proměny části města Žatec pod historickým centrem s dominancí využití pravého břehu Ohře pro veřejnost. Území je vymezeno sídlištěm Podměstí, Ohří, starým městem a Rooseweltovou ...
 • Adaptace měst na změny klimatu 

  Author: Karolína Václavová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Predmetom tejto práce je zoznámenie sa s klimatickou zmenou, opísanie jej základných princípov, príčin a dôsledkov na životné prostredie a zdravie ľudí. Podrobnejšie je predstavený problém súvisiaci s negatívnym vplyvom ...
 • Územní analýza obce Hnačov 

  Author: Marie Tomšíková; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tématem bakalářské práce je komplexní územní analýza obce Hnačov, která se nachází v Plzeňském kraji. Vzhledem k povaze území bylo zvoleno zaměření na rekreaci a s ní spojený vodní režim. Obsahem práce je teoretická část, ...
 • Urbanistická studie skupiny rodinných domů - Česká Skalice - nad pivovarem 

  Author: Markéta Lipovská; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Mužík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Předmětem bakalářské práce je územní studie skupiny rodinných domů včetně řešení parteru (veřejného prostranství a zahrady) a technické infrastruktury na okraji České Skalice. Potenciál zadané lokality „Nad Pivovarem“ ...
 • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Tursko 

  Author: Veronika Šmejcká; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Durdík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rozvojového území v obci Tursko. Projekt respektuje územní plán. Vznikají rodinné domy, které svým ztvárněním reflektují aspekty obce a respektují kontext místa. Parcelace vytváří veřejné ...
 • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Za Otavanem, Tábor 

  Author: Michaela Woldřichová; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický návrh v lokalitě Tábor, Klokoty - Za Otavanem. Jedná se o rozvojovou plochu se záměrem využití pro bydlení v rodinných domech. Návrh zpracovává prostorové a funkční uspořádání ...
 • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Velestavín, Praha 

  Author: Maksym Derkach; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Kugl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Předmětem zadání bylo navrhnout kvalitní zástavbu rodinnými domy rozvojové lokality Veleslavín, Praha. Řešené území se nachází ve správním obvodu Prahy 6. Konkrétně v katastrálním území Veleslavín a z menší části zasahuje ...
 • Urbanistická studie Sibřina 

  Author: Malika Urinova; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Švárová Tereza
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Bakalářská práce je věnována analýze a návrhu souboru rodinných domů v obci Sibřina. Celá práce se skládá ze sedmi části. První kapitola je úvodem, kde jsou stanovené hlavní cíle a metodiky práce. Druhá kapitola obsahuje ...
 • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Novosedly u Kájova 

  Author: Anežka Paloudová; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Kugl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Předmětem bakalářské práce je návrh zástavby v nezastavěném území v obci Kájov, části Novosedly. Jedná se o malou vesnici vzdálenou přibližně 6 km západně od Českého Krumlova. Díky omezeným kapacitním možnostem bydlení v ...
 • Urbanistická studie skupiny rodinných domů . Praha 3 - ul. Spojovací 

  Author: Lucia Kočišová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Mužík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Predmetom bakalárskej práce bolo spracovať územie v okolí ulice Spojovací. Územie sa nachádza meskej časti Hrdlorezy. Riešené územie má celkovú výmeru 27 000m2. Je ohraničené spomínanou ulicou Spojovací zo západnej strany, ...
 • Rozvojová lokalita bydlení v rodinných domech, Straky 

  Author: Petr Mäsiar; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
  Návrh rozšíření obce Straky, okres Nymburk. Navrh je v souladu s historickými podklady k vesnici.
 • Libčice nad Vltavou - studie veřejných prostranství 

  Author: Veronika Hamanová; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Diplomová práce se zabývá studií veřejných prostranství ve městě Libčice nad Vltavou. Práce vychází z návrhu nového územního plánu Libčice nad Vltavou, územně analytických podkladů ORP Černošice, konzultací se starostou ...
 • Analýza prostupnosti krajiny a návrh obnovy historických cest v okolí Luže 

  Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Vondráčková Simona; Opponent: Ševčík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Diplomová práce se zabývá optimalizací prostupnosti krajiny v okolí města Luže za pomoci obnovy zaniklých historických cest. Práce obsahuje jak teoretický úvod do problematiky prostupnosti krajiny, tak analýzu této ...
 • Prostorové plánování v obcích CHKO Blanský les 

  Author: Pavel Vojtko; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Diplomová práce se zabývá problematikou územně plánovacích dokumentací obcí v chráněné krajinné oblasti Blanský les v jednom ORP Český Krumlov. Úvodní část je věnována teorii územně plánovacích nástrojů a legislativním ...
 • Sušice - studie veřejných prostranství 

  Author: Štěpán Potužák; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Diplomová práce se zabývá tématem veřejných prostranství ve městě Sušice. V první části řeší problematiku veřejných prostranství obecně, následně se zaměřuje na analýzu veřejných prostranství města, jeho okolí a návrh dvou ...
 • Sídliště Černý Most - návrh revitalizace 

  Author: Tomáš Klusák; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Černoch Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Diplomová práce se skládá z textové a grafické části. Textová část je nejprve zaměřena na sídliště obecně. Zkoumá historicko-politický kontext jejich vzniku a zabývá se odlišnostmi v evropském měřítku. Navazuje část zaměřená ...
 • Ledárny Braník 

  Author: Katarína Burdová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
  Předmětem této diplomové práce je komplexní návrh urbanisticko-architektonické studie vybraného území. Řešená oblast se nachází v katastrálním území Prahy 4 - Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou analýzy, průzkumy ...

View more