Novinky

Department of Urban Design, Town and Regional Planning

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Braník - území ledáren a pivovaru 

  Autor: Bejšovcová Veronika; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Předmětem této diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie zástavby jihozápadní části katastrálního území Praha 4, Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie zástavby, ...
 • Braník - území ledáren a pivovaru 

  Autor: Klavrzová Dominika; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Cílem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie oblasti kolem areálu bývalých ledáren a pivovaru v Praze 4, Braníku. Následně se diplomní projekt soustředí na detailnější návrh nově vzniklého veřejného ...
 • Urbanizace Sibiře a současný vývoj města Krasnojarsk 

  Autor: Daněk Aleš; Vedoucí práce: Kupka Jiří; Oponent práce: Titzenthalerová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-27)
  Diplomová práce se zabývá historií urbanizace východní části Ruské federace, především pak Krasnojarského, Novosibirského a Tomského regionu. Souhrnně centrální Sibiře. Tato historická část plynule navazuje na současný ...
 • Spořilov - návrh zásad urbanistické regulace zástavby rodinných domů 

  Autor: Preclík Miroslav; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Vaněk Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce na téma Spořilov - návrh zásad urbanistické regulace zástavby rodinných domů se zaměřuje především na definování problémů souvisejících s rekonstrukcemi rodinných domů. Dále se zabývá návrhem řešení těchto ...
 • MALÁ SKÁLA - POD ZÁMKEM - výchozí bod pro turistické a rekreační využití historické kulturní krajiny a přírodních hodnot Maloskalska 

  Autor: Adamcová Anna; Vedoucí práce: Vorel Ivan; Oponent práce: Vaněk Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Cílem předdiplomního projektu je provést analýzu kulturně historických a krajinářsko - estetických hodnot krajiny, jednotlivých prvků krajinářské kompozice s jejími symbolickými významy a prostorovými souvislostmi symbolických ...
 • Praha 3 - studie centra lokality Nákladové nádraží 

  Autor: Kupková Denisa; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Řešená lokalita se nachází v městské části Praha 3 - Žižkov. Území je vymezeno ulicemi Jana Želivského, U Nákladového nádraží a Malešická. Většina území byla dříve využívána jako areál koncového velkokapacitního nádraží ...
 • Březiněves - transformace centra obce 

  Autor: Kriger Anastasiia; Vedoucí práce: Vorel Ivan; Oponent práce: de Pina Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce konkretizuje vybranou část řešeného území ve vypracovaném konceptu návrhu ústředního prostoru obce Březiněves, který navazuje na areál sportovního klubu, hlavní severojižní dopravní osu ulic Na Hlavní a na ...
 • Hagibor 

  Autor: Boganov Alexey; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Tuček Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Projektovaná oblast se nachází ve Strašnicích na Praze 6 - v areálu Hagibor, původně pojmenovanému na počest sportovního centra ŽSK Hagibor, a hraničí s ulicemi Vinohradská, Počernická a Izraelská na severu. Tato oblast ...
 • Praha 6 - Dejvice, Vítězné náměstí 

  Autor: Sveshnikova Polina; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Kupka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Obsahem diplomové práce je urbanisticko-architektonické řešení areálů Vítězné náměstí, která se nachází v Praze 6. Hlavním cílem projektu je dostavba chybějící fronty Vítězného náměstí v čárách i výškách zastavění určených ...
 • Hradec Králové - Studie centra Temešvár 

  Autor: Jeřábková Barbora; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Cílem diplomové práce je vytvořit urbanistickou studii rozsáhlého rozvojového území, sevřeného dvojicí železničních tratí v Hradci Králové, s potenciálem vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť. Důraz je kladen především na ...
 • Územní analýza krajiny vybrané části CHKO Třeboňsko 

  Autor: Soukup Roman; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kubátová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením stavu krajiny a sídel ve vybrané části CHKO Třeboňsko. Teoretická část se zabývá souhrnným popisem řešeného území a vyhodnocením vybraných jevů ÚAP, dále hodnotí stav územně plánovací ...
 • územní analýza města Sedlec-Prčice 

  Autor: Kmotras Michal; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Vondráčková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce je rozdělena na část textovou a grafickou. Pro zpracování textové části je vycházeno z metodiky ÚAP Sedlčany. V této části jsou popisovány podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, vlastní rozbor ...
 • Územní analýza obce Dublovice 

  Autor: Čejda Tomáš; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Vondráčková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Cílem bakalářské práce je vytvoření územní analýzy obce Dublovice. Práce je rozdělena na část textovou a grafickou. V textové části vycházíme z podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou zpracovávány podle ...
 • Územní analýza města Vysoké nad Jizerou 

  Autor: Pohanka Jakub; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Bakalářská práce obsahuje textovou a grafickou část. Textová část je zaměřena na shrnutí podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, samotný rozbor udržitelného území včetně SWOT analýzy a na vyhodnocení vyváženosti ...
 • Územní analýza města Kardašova Řečice 

  Autor: Huboňová Kateřina; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kubátová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá územní analýzou města Kardašova Řečice. Práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, zdokumentovává hodnoty, limity a ...
 • Analýza kolektorové sítě v Praze 

  Autor: Pokorný Vladimír; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Bakalářská práce pojednává o kolektorových sítích. V úvodní části se práce zabývá rozdělením kolektorů z hlediska legislativy a stavebně-technologického řešení. Další část práce je zaměřena jak na světovou, tak i českou ...
 • Město Touškov - územní analýza 

  Autor: Svoboda David; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kubátová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Bakalářská práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část vychází z metodiky Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Nýřany z roku 2016. Popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje ...
 • Chomutov - lokalita před novým městským nádražím 

  Autor: Petříková Tereza; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Klokočka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Cílem této diplomové práce je architektonicko - urbanistická studie lokality před novým městským nádražím v Chomutově. Předdiplomní projekt je zaměřen především na analýzu zájmového území, průzkumy a rozbory, a následně ...
 • Plzeň - studie Korzo nádraží - centrum 

  Autor: Kopecká Jana; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Bořík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Předmětem diplomové práce je návrh urbanistické studie s detailem v parteru, jednoho z nejexponovanějších částí města Plzně, mezi historickým centrem a hlavním vlakovým nádražím. Území je vymezeno ulicemi Americká, Sirková, ...
 • Žižkovské nádraží 

  Autor: Koblihová Eliška; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  NOVÉ MODELY PRAŽSKÉ DOPRAVY POČÍTAJÍ S MOŽNOSTÍ TRASY METRA D. TA PROTÍNÁ ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3- ŽIŽKOV- V MÍSTĚ NÁKLADOVÉHO NÁDRAŽÍ. NASKÝTÁ SE ZDE MOŽNOST INTEGRACE HROMADNÉ DOPRAVY S OBČANSKOU VYBAVENOSTÍ A ...

Zobrazit další