Novinky

Department of Urban Design, Town and Regional Planning

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Generel dopravy v klidu města Vlašim 

  Autor: Hak David; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Melena Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Abstrakt Cílem této diplomové práce je vytvořit souhrn opatření pro zlepšení dopravy v klidu. Především pak zlepšit podmínky pro parkování návštěvníků města, bez toho aby se omezily možnosti odstavování vozidel rezidentům. ...
 • Benešov - koncepce rozvoje dopravy 

  Autor: Bartošovská Hana; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Lomnický Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá zpracováním komplexní analýzy dopravní infrastruktury města Benešov. Analýza území vychází z doplňujících průzkumů a rozborů veřejné dopravní infrastruktury, rozboru dat ŘSD a ostatních dostupných ...
 • Studie adaptace na změnu klimatu pro město Jablonec nad Nisou 

  Autor: Tichý Michal; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Melena Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Studie adaptace na klimatickou změnu pro město Jablonec nad Nisou představuje souhrn problematiky a vychází zplatných legislativních dokumentů a smluv. Analyzuje předpokládaný vývoj klimatu na základě současného stavu ...
 • Plochy těžby nerostů v územních plánech 

  Autor: Wlazlo Martin; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Mazura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Práce je zaměřena na způsoby zapracování ploch těžby nerostů do územních plánů a určení podmínek jejich využití a způsobu vyjádření jejich rekultivace. Byla provedena analýza problematiky řešení v několika územních plánech ...
 • Řeka a město v územních plánech 

  Autor: Mayerová Silvie; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Mazura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce Řeka a město v územních plánech shrnuje základní teoretické poznatky z legislativy, metodik a publikací na dané téma. Pro znázornění přístupu k řešení řek a jejich břehů v územních plánech jsou poznatky ...
 • Kladno - koncepce rozvoje území v oblasti bývalého dolu Engerth 

  Autor: Kučerová Lucie; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Lomnický Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá územím bývalého důlního areálu Engerth a přilehlého sídliště, nacházející se v severní části statutárního města Kladna, v městské části Ostrovec. Práce se soustředí jednak na historický vývoj této ...
 • Přírodní park Hornopožárský les - hodnocení krajinného rázu 

  Autor: Kordula Michal; Vedoucí práce: Kupka Jiří; Oponent práce: Kottová Blanka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Do české legislativy byl poprvé zakotven institut krajinného rázu v roce 1992 v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pojem krajinný ráz podle tohoto zákona obsahuje přírodní, kulturní, historické a vizuální ...
 • Braník - území ledáren a pivovaru 

  Autor: Klavrzová Dominika; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Cílem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie oblasti kolem areálu bývalých ledáren a pivovaru v Praze 4, Braníku. Následně se diplomní projekt soustředí na detailnější návrh nově vzniklého veřejného ...
 • Braník - území ledáren a pivovaru 

  Autor: Bejšovcová Veronika; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Předmětem této diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie zástavby jihozápadní části katastrálního území Praha 4, Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie zástavby, ...
 • Územní analýza obce Dublovice 

  Autor: Čejda Tomáš; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Vondráčková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Cílem bakalářské práce je vytvoření územní analýzy obce Dublovice. Práce je rozdělena na část textovou a grafickou. V textové části vycházíme z podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, které jsou zpracovávány podle ...
 • Územní analýza města Vysoké nad Jizerou 

  Autor: Pohanka Jakub; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Bakalářská práce obsahuje textovou a grafickou část. Textová část je zaměřena na shrnutí podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území, samotný rozbor udržitelného území včetně SWOT analýzy a na vyhodnocení vyváženosti ...
 • Územní analýza města Kardašova Řečice 

  Autor: Huboňová Kateřina; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kubátová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá územní analýzou města Kardašova Řečice. Práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, zdokumentovává hodnoty, limity a ...
 • Územní analýza krajiny vybrané části CHKO Třeboňsko 

  Autor: Soukup Roman; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kubátová Šárka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením stavu krajiny a sídel ve vybrané části CHKO Třeboňsko. Teoretická část se zabývá souhrnným popisem řešeného území a vyhodnocením vybraných jevů ÚAP, dále hodnotí stav územně plánovací ...
 • Analýza kolektorové sítě v Praze 

  Autor: Pokorný Vladimír; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Bakalářská práce pojednává o kolektorových sítích. V úvodní části se práce zabývá rozdělením kolektorů z hlediska legislativy a stavebně-technologického řešení. Další část práce je zaměřena jak na světovou, tak i českou ...
 • územní analýza města Sedlec-Prčice 

  Autor: Kmotras Michal; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Vondráčková Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce je rozdělena na část textovou a grafickou. Pro zpracování textové části je vycházeno z metodiky ÚAP Sedlčany. V této části jsou popisovány podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území, vlastní rozbor ...
 • Spořilov - návrh zásad urbanistické regulace zástavby rodinných domů 

  Autor: Preclík Miroslav; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Vaněk Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce na téma Spořilov - návrh zásad urbanistické regulace zástavby rodinných domů se zaměřuje především na definování problémů souvisejících s rekonstrukcemi rodinných domů. Dále se zabývá návrhem řešení těchto ...
 • Praha 3 - studie centra lokality Nákladové nádraží 

  Autor: Kupková Denisa; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
  Řešená lokalita se nachází v městské části Praha 3 - Žižkov. Území je vymezeno ulicemi Jana Želivského, U Nákladového nádraží a Malešická. Většina území byla dříve využívána jako areál koncového velkokapacitního nádraží ...
 • Březiněves - transformace centra obce 

  Autor: Kriger Anastasiia; Vedoucí práce: Vorel Ivan; Oponent práce: de Pina Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce konkretizuje vybranou část řešeného území ve vypracovaném konceptu návrhu ústředního prostoru obce Březiněves, který navazuje na areál sportovního klubu, hlavní severojižní dopravní osu ulic Na Hlavní a na ...
 • Hagibor 

  Autor: Boganov Alexey; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Tuček Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Projektovaná oblast se nachází ve Strašnicích na Praze 6 - v areálu Hagibor, původně pojmenovanému na počest sportovního centra ŽSK Hagibor, a hraničí s ulicemi Vinohradská, Počernická a Izraelská na severu. Tato oblast ...
 • Praha 6 - Dejvice, Vítězné náměstí 

  Autor: Sveshnikova Polina; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Kupka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-09)
  Obsahem diplomové práce je urbanisticko-architektonické řešení areálů Vítězné náměstí, která se nachází v Praze 6. Hlavním cílem projektu je dostavba chybějící fronty Vítězného náměstí v čárách i výškách zastavění určených ...

Zobrazit další