Novinky

Department of Urban Design, Town and Regional Planning

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Urbanistické hodnoty sídel správního obvodu POÚ Doksy 

  Autor: Fišerová Štěpánka; Vedoucí práce: Kupka Jiří; Oponent práce: Pešková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá zmapováním a následným vyhodnocením sídel ve správním obvodu POÚ Doksy, který je součástí ORP Česká Lípa, z hlediska urbanistických hodnot ve smyslu ÚAP obcí se zaměřením zejména na jev A011 - ...
 • Katastrální mapy v územním plánování 

  Autor: Dvořák Jaroslav; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Mazura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Bakalářská práce je zaměřena na využívání katastrálních map v oblasti územního plánování. Práce je zaměřena na podchycené vztahů mezi druhem pozemku, způsobem využití pozemku a způsobem využití stavby se zařazením do ploch ...
 • Územní analýza pevnostního města Josefov 

  Autor: Havrda Marek; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kučerová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Cílem bakalářské práce je zpracování územní analýzy Josefova se zaměřením na fortifikaci. Práce je rozdělena do části textové a grafické. V teoretické části textu je na základě rešerše popsán vývoj pevnostních měst u nás ...
 • Urbanistická studie vybraných veřejných prostranství ve Strakonicích 

  Autor: Kořán Jakub; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kramářová Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Od vrcholného středověku, kdy přichází doba formování a zakládání měst v Českém království, uplynulo již mnoho let. Za tu dlouhou dobu se mnoho věcí změnilo či zaniklo úplně - člověk, podnebí, státní suverenita, architektura ...
 • Ochrana a rozvoj urbanistické struktury pevnostního města Josefov 

  Autor: Jirásek Lukáš; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Mazura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Bakalářská práce na téma Ochrana a rozvoj urbanistické struktury pevnostního města Josef se zabývá analýzou problematiky vývoje, hodnot a limitů pevnostního města Josefov s cílem definovat urbanistické zásady ochrany hodnot ...
 • Územní analýza obce Tatce 

  Autor: Nguyen Hoang Duc; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Kučerová Lucie
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá územní analýzou obce Tatce. Práce obsahuje textovou a grafickou část a fotodokumentaci aktuálního stavu obce. Práce je zpracována jako doplňující průzkumy a rozbory obce Tatce. V textové části, ...
 • Obec Svatá - rozvojové plochy zástavby 

  Autor: Boušková Zuzana; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Tématem práce je studie urbanistického rozvoje obce Svatá. Návrh se snaží reagovat a posilovat stávající strukturu vesnice a předchází tak chátrání dalších z českých vesnic. Nové rozvojové plochy doplňují a upevňují stávající ...
 • Litoměřice - Žernosecké centrum 

  Autor: Čudková Barbora; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Koubek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  DP je zaměřena na vypracování návrhu zadaného území západního předměstí Litoměřic, včetně lokálního centra. Zadané území je vymezeno tělesem železniční trati Litoměřice - Lovosice, areálem hřbitova, terénním zlomem nad ...
 • Smíchov Jih 

  Autor: Šagátová Martina; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Hořejší Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Obsahom preddiplomnej práce je urbanistická štúdia lokality na Smíchově v Prahe, a to konkrétne priestor nábrežia pod Smíchovským nádražím po liehovar. Cielom diplomovej práce je podrobnejšie riešenie zmieneného územia v ...
 • Dostavba území v Praze 10 - Hagibor 

  Autor: Nejedlíková Veronika; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  V rámci diplomové práce byl vypracován komplexní urbanistický návrh dostavby městské části Hagibor v Praze 10. Součástí práce je i předdiplomová část, ve které je řešeno celkové území. Část diplomu se zaměřuje na detailní ...
 • Rohanské nábřeží 

  Autor: Frančeová Nikol; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Valouch Klement
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cílem této diplomové práce je architektonicko-urbanistická studie Rohanského nábřeží v katastrálním území pražského Karlína. Předdiplomní projekt byl zaměřen zejména na průzkumy, rozbory a analýzy tohoto rozsáhlého území, ...
 • Zvolen - Bariny 

  Autor: Hrčka Miroslav; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť urbanistickú štúdiu novej štvrti na vyhradenom území. Umiestnenie projektu je na území s názvom Bariny v meste Zvolen. Návrh vychádzal z požiadaviek Mestského úradu vo Zvolene, ktorý ...
 • České Budějovice Dobrovodská ulice 

  Autor: Šimečková Tereza; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Koubek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  PŘEDMĚTEM PŘEDDIPLOMNÍHO PROJEKTU JE ŘEŠENÍ PŘEMĚNY BROWNFIELDŮ V OKOLÍ VLAKOVÉHO A AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. JEDNÁ SE O ATRAKTIVNÍ LOKALITU V BLÍZKOSTI CENTRA MĚSTA. ZÁSADNÍM PRVKEM NÁVRHU JE NOVÉ PĚŠÍ ...
 • Revitalizace Pražské tržnice 

  Autor: Nagy Tomáš; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cílem této diplomové práce je ukázat jedno z možných řešení revitalizace areálu Pražské tržnice, která se nachází v Praze 7. Řešené území má do budoucnosti velký potenciál stát se významným obchodním centrem s velkým ...
 • Tábor - Revitalizace a dostavba Pražského předměstí 

  Autor: Švárová Tereza; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Stach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Předmětem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie pražského předměstí v Táboře a následné řešení veřejného prostoru lokality. Toto řešení zahrnuje architektonický návrh pěti budov a přilehlého parteru. ...
 • Braník Ledárny 

  Autor: Žižková Kateřina; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Tuček Viktor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonická studie oblasti jihozápadní části katastrálního území Praha 4, Braník. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a následný návrh studie zástavby, kde ...
 • Jílové u Prahy - Manuál rozvoje veřejných prostranství 

  Autor: Kořalka Vojtěch; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Johanides Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cílem této diplomní práce je popsat a analyzovat současný stav veřejných prostranství a formulovat úvahy o jejich kultivaci a zkvalitnění. Tato práce nemá za cíl nahradit územní studie v případě řešených lokalit, ale spíše ...
 • Litoměřice - Rybáře, Pobřežní ulice 

  Autor: Pazderová Simona; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Kugl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Cílem návrhu je oživit cenné území nábřeží Labe v Litoměřicích. Litoměřice se nacházejí v severních Čechách na soutoku řeky Labe a Ohře. Řešené území se nachází jižně od centra města v bezprostřední blízkosti řeky Labe, ...
 • Hradčanská 

  Autor: Stoulilová Eliška; Vedoucí práce: Durdík Petr; Oponent práce: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Předmětem zadání diplomové práce je konverze území areálu vlakového nádraží Praha - Dejvice a jeho blízkého okolí. Řešený prostor se nachází v Praze 6 a je vymezen ulicemi Milady Horákové, Svatovítská, Václavkova, Dejvická, ...
 • AVIA Letňany - regenerace průmyslového areálu 

  Autor: Kuncová Klára; Vedoucí práce: Stojan Daniel; Oponent práce: Adamová Bohuslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-18)
  Obsahem diplomové práce je regenerace průmyslového areálu Avia Letňany. Diplomová práce se zabývá urbanistickou studií souboru vybraných staveb, přednádražního prostoru nového nádraží a schématického dispozičního řešení ...

Zobrazit další