Collections in this community

Recent Submissions

 • Praha - Palmovka - Studie území v okolí stasnice metra 

  Author: Pavla Hanousková; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tématem diplomové práce je zpracování územní studie v lokalitě Palmovka v Praze 8. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to na předdiplomovou, která řeší urbanistický návrh, a diplomovou, která se zabývá komplexním ...
 • Praha - Žižkov - Studie transhormace území nákladeového nádraží jih 

  Author: Petra Koubovská; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  V diplomové práci je řešeno území v městské části Praha 3 - Žižkov, které bylo v minulosti využíváno jako areál koncového nákladového nádraží Žižkov. Práce je rozdělena na dvě části - předdiplomní a diplomní projekt. V ...
 • Hagibor 

  Author: Natálie Novotná; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  ANOTACE Diplomová práce se zabývá komplexní urbanisticko - architektonickou studií zástavby v místě Hagibor, v severo-západní části katastrálního území Prahy 10. Obsahem předdiplomního projektu jsou průzkumy, analýzy a ...
 • Hradčanská 

  Author: Lukáš Burda; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem zadání diplomové práce je konverze území v okolí vlakové stanice Praha – Dejvice, včetně ji samotné. Řešené území je vymezeno ulicemi Milady Horákové, Pelléova, Muchova, Dejvická, Václavkova a Svatovítská. Jedná ...
 • Praha - Žižkov - Studie transformace území nákladového nádraží jih 

  Author: Sofia Sudarikova; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem diplomové práce je návrh transformace jižní části areálu Nákladového nádraží Žižkov a jeho okolí. Projekt se skládá ze dvou částí. První část je věnovaná analýze současného stavu území a návrhu urbanistické ...
 • Praha 6 - Červený vrch, centrum 

  Author: Anh Tuan Tran; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Beránek Bohumil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Předmětem diplomní práce je centrální osa modernistického sídliště Červený Vrch na Praze 6, které vzniklo mezi lety 1960 a 1972 v pracovním kolektivu pod vedením Milana Jarolíma. Cílem je dotvoření přechodu mezi dvěmi ...
 • Sadská - revitalizace areálu u nádráží, Černá zahrada 

  Author: Anna Bělohlávková; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Juračková Diana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Předmětem diplomové práce je revitalizace stávajícího výrobního areálu a návrh nové zástavby v nezastavěném území vedle náměstí ve městě Sadská. Sadská je menší město v okrese Nymburk ležící v Polabské nížině na Poděbradsku, ...
 • Veleslavín - nové využití brownfieldu 

  Author: Jan Vícha; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Juračková Diana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Předmětem diplomové práce je návrh urbanistické studie v pražském katastrálním území Veleslavín. Řešené území je rozděleno do dvou částí tj. brownfield a greenfield. Středobodem těchto dvou částí je veleslavínská teplárna. ...
 • Litoměřice - Pod Radobýlem 

  Author: Pavel Janeček; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Koubek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Předmětem této diplomové práce byl urbanisticko-architektonický návrh transformace a dostavby západní části bývalých kasáren Armády České republiky v Litoměřicích – Pod Radobýlem. Diplomová práce je rozdělena do tří částí ...
 • Litoměřice - Pod Radobýlem 

  Author: Lucie Hoidekrová; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Koubek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Diplomní projekt zabývající se vybranou lokalitou v severozápadní části Litoměřic vychází ze zásad stanovených v předdiplomní práci, která řeší areál bývalých kasáren pod Radobýlem na úrovni urbanistické studie. Předmětem ...
 • Praha - Palmovka - Studie území v okolí stanice metra 

  Author: Martin Stropnický; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko architektonické řešení lokality v okolí stanice metra Palmovky. Práce je rozdělena do dvou části - předdiplomní a diplomní projekt. V rámci předdiplomu je provedena analýza území ...
 • Analýza kulturní krajiny jižního Chebska 

  Author: Helena Mottlová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou historické kulturní krajiny na území jižního Chebska dle metodiky Typologie historické kulturní krajiny České republiky (Ehrlich a kol., 2020). V teoretické části práce řeší definici ...
 • Adaptace měst na změny klimatu 

  Author: Kateřina Králová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Klimatická změna, globální oteplování či městské tepelné ostrovy jsou v poslední době stále častěji diskutovaným tématem vyvolávajícím pozornost odborné, ale i laické veřejnosti. Cílem bakalářské práce je navrhnout variantní ...
 • Návrh nového využití Hůreckého kopce v Milevsku 

  Author: Tomáš Řezáč; Supervisor: Vondráčková Simona; Opponent: Vorel Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Bakalářská práce na téma Návrh nového využití Hůreckého kopce v Milevsku se zaměřuje na obecné analyzování veřejných prostranství v sídlech, jejich dělení podle jednotlivých aspektů a charakteristických vlastností. Tato ...
 • Cyklodoprava v kontextu územního plánování zázemí velkých sídel 

  Author: Lukáš Baťka; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Cílem bakalářské práce je zjištění podmínek, potřebných k fungování cyklodopravy v sídlech, ověření provázanosti územně plánovacích nástrojů s potřebami cyklodopravy a vytvoření metody, hodnotící stěžejní kritéria těchto ...
 • Adaptace vybraných městských prostranství na změny klimatu 

  Author: Dagmar Svobodová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Smrčková Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Tato práce popisuje základní principy, důsledky a vlivy klimatické změny, a nabízí výčet adaptačních opatření v urbánním prostředí, která je snižují. Jedná se hlavně o využití městské zeleně a hospodaření s dešťovou vodou ...
 • Doplňující průzkumy a rozbory obce Krty - Hradec 

  Author: Michaela Kafková; Supervisor: Janatka Marek; Opponent: Chroust Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Cílem této práce je vytvořit doplňující průzkumy a rozbory obce Krty – Hradec na jejichž základě by mohlo být vypracované zadání pro nový územní plán. V textové části je obec analyzována z hlediska současného stavu, hodnot ...
 • Šumavské Hoštice - charakter, struktura a hodnoty zástavby 

  Author: Monika Vincíková; Supervisor: Pospíšil František; Opponent: Mazura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Bakalářská práce se zabývá charakterem, strukturou a hodnotovou analýzou zástavby sídel. Obecně analytická část je zaměřena na vymezení pojmů charakter a struktura zástavby a definici analyzovaných hodnot zástavby. Zjištěné ...
 • Urbanistické a krajinné hodnoty v části SO ORP Plzeň 

  Author: Karolína Fryčková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Bakalářská práce je zaměřena na identifikaci urbanistických a krajinných hodnot na území obcí Starý Plzenec a Šťáhlavy. Identifikace jednotlivých hodnot byla provedena na základě historického a kulturního vývoje území, ...
 • Veřejná prostranství - adaptace na klimatickou změnu 

  Author: Šárka Hnyková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Smrčková Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
  Klimatická změna, globální oteplování a městské tepelné ostrovy jsou v poslední době stále častěji diskutovaným tématem vyvolávajícím stále větší pozornost odborné, ale i laické veřejnosti. Nejedná se však o témata, která ...

View more