News

Department of Urban Design, Town and Regional Planning

Collections in this community

Recent Submissions

 • Veřejná prostranství - adaptace na klimatickou změnu 

  Author: Šárka Hnyková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Smrčková Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
  Klimatická změna, globální oteplování a městské tepelné ostrovy jsou v poslední době stále častěji diskutovaným tématem vyvolávajícím stále větší pozornost odborné, ale i laické veřejnosti. Nejedná se však o témata, která ...
 • Územní analýza veřejných prostranství ve Stochově 

  Author: Tomáš Klusák; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Cihlář Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit územní analýzu města Stochov. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. Z části textové a části grafické v podobě mapových výstupů. Obě části byly vypracovány primárně na základě ...
 • Vyhodnocení potenciálně komponovaných krajin Pardubického kraje 

  Author: Jakub Hrubý; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Komponovaná krajina je druhem kulturní krajiny, ve které proběhla záměrná kompozice prvků. Jedná se o krajinu, ve které došlo k úmyslnému usměrnění původní přírody s estetickým či logickým záměrem. Takováto krajina působí ...
 • Analýza historických krajinných struktur na území navrhované KPZ Štramberk 

  Author: Marcela Bubíková; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Pešková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou historických krajinných struktur na území krajinných památkových zón. V práci je popsána problematika kulturních krajin, jejich kulturních a historických hodnot a možností jejich ochrany. ...
 • Územní analýza Libčice nad Vltavou 

  Author: Veronika Hamanová; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá územní analýzou města Libčice nad Vltavou. Práce vychází z územně analytických podkladů ORP Černošice, územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice, územního plánu města Libčice nad Vltavou ...
 • Vyhodnocení potenciálně komponovaných krajin jižní části Plzeňského kraje 

  Author: Štěpán Potužák; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Vorel Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Komponovaná a kulturní krajina se dnes stává fenoménem, který přitahuje větší a větší pozornost. Je to významná hodnota našeho i světového kulturního dědictví, avšak doposud neexistuje žádný seznam potvrzených komponovaných ...
 • Chráněná krajinná oblast Blanský les a její rekreační potenciál 

  Author: Pavel Vojtko; Supervisor: Jetel Václav; Opponent: Macurová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Bakalářská práce je souhrnnou analýzou chráněné krajinné oblasti Blanský les z hlediska možného využití k rekreaci. První část je věnována územní analýze řešeného území dle metodiky ÚAP. Tato analýza slouží jako podklad ...
 • Dostavba území Kolín nad Rýnem - Mülheim 

  Author: Filip Daněk; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Adamová Bohuslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Cílem diplomové práce bylo vypracovat urbanistickou a architktonickou studii v lokalitě Kolína nad Rýnem. Zadáním byla studie veřejného prostranství dvojnáměstí s parkovou plochou. Dále bylo zadáno vypracovat studii ...
 • Obnova starých Lázní Běloves 

  Author: Patrik Jirman; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Adamová Bohuslava
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Předmětem diplomové práce je revitalizace, asanace a dostavba starého komplexu lázní Běloves v Náchodě. Areál lázní se nachází na rozhraní sídla s krajinou, je v těsném kontaktu s přírodním parkem Březinka a řekou Metuje. ...
 • Šumperk 

  Author: Kristýna Kundrátová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Diplomová práce v podrobnějším řešení rozpracovává předdiplomní projekt, který se zabývá rozvojem území města Šumperka v oblasti kolem Jesenické ulice, silnice první třídy procházející městem, nejen v reakci na možnost ...
 • Sázava 

  Author: Monika Kylarová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Diplomová práce se zabývá návrhem urbanistické struktury jednotlivých částí města Sázava. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá urbanistickou strukturou dvou lokalit, které byly dále navrženy ve ...
 • Ledárny Bráník 

  Author: Angelika Pruchová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  DP je komplexní urbanisticko – architektonický návrh lokality a areálu v katastrálním území Praha – Braník. Obsahuje dvě části, které byly řešeny po dobu dvou semestrů. V předdiplomním projektu byla řešena celá část vybraného ...
 • Sázava - nové centrum - lokalita Podzámčí 

  Author: Jana Rybková; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Juračková Diana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Cílem této diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie centra města Sázava, a to lokality Podzámčí, lokality okolo kulturního domu a návrh rozhledny na vrchu nad městem. Součástí je analýza všech lokalit, průzkumy ...
 • Nádraží Žižkov 

  Author: Ivana Složilová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Turek Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Předdiplomní projekt a diplomová práce se zabývá územím v okolí nákladového nádraží Žižkov na Praze 3. Předdiplomní projekt řeší území velikosti 24 ha. Řešené území je významnou územní rezervou Prahy a má potenciál se stát ...
 • Sázava - nové veřejné prostranství - lokalita u Chechtáku 

  Author: Antonín Štička; Supervisor: Stojan Daniel; Opponent: Juračková Diana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Předmětem diplomové práce je urbanisticko - architektonický návrh domu s pečovatelskou službou a nového veřejného prostoru v centru Sázavy. Předdiplomní projekt řeší územní studii lokalit na dvou březích řeky Sázavy s cílem ...
 • VODŇANY - Studie rozvoje města 

  Author: Ondřej Madar; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Valouch Klement
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Diplomová práce se zabývá jižní částí města Vodňany, která za posledních 100 let expandovala od původního historického jádra města do krajiny výrazně rychlejším tempem, než severní část města. Tento rozvoj, vč. výstavby ...
 • CHRUDIM - Studie transformace území areálu EVONY 

  Author: Matyáš Medek; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Předmětem diplomové práce je urbanistická studie transformace oblasti areálu textilní továrny Evona v Chrudimi a přilehlých veřejných prostranství. Cílem práce je vyhodnocení stávajícího stavu území a následné navržení ...
 • Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Houštka 

  Author: Magdaléna Nečasová; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Vávra Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Diplomová práce se zabývá revitalizací a dostavbou území rekreačního areálu Houšťka v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Primární snahou diplomové práce je obnovení zaniklé historické, kulturní a architektonické hodnoty ...
 • Praha TĚŠNOV - studie území v okolí stanice metra 

  Author: Sarah Sommerová; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Návrh se zabývá revitalizací prostor staré hradební linie v oblasti Těšnov v cetrální Praze. Území se nachází na pomezí tří městských čtvrtí, různých měřítek zástavby a nepropojených městských prostor. Celé území protíná ...
 • Nové Město nad Metují 

  Author: Vojtěch Andrš; Supervisor: Mužík Jan; Opponent: Krusová Alena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
  Tato práce je snahou o to sjednotit a scelit Nové Město nad Metují. Už od počátku je vedena jako rozbor celkového stavu města a jeho přilehlé krajiny. Návrhy jednotlivých dílčích změn vychází z potřeb celku. Hlavními body ...

View more