Novinky

Department of Urban Design, Town and Regional Planning

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Územní studie veřejných prostranství Tábor 

  Autor: Melena Martin; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Nesrovnalová Iveta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se skládá z textové a grafické části. V první části navrhuje rozdělení veřejných prostranství města Tábor dle jejich významu a charakteru a vyhodnocuje jejich stav. Následně stanovuje zásady pro budoucí ...
 • Námět na řešení prostoru Americká-Sirková v Plzni 

  Autor: Kučerová Soňa; Vedoucí práce: Kupka Jiří; Oponent práce: Titzenthalerová Olga
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Práce se zabývá námětem na řešení prostoru Americká-Sirková v Plzni. Práce obsahuje textovou část, grafickou část a fotodokumentaci. Součástí práce je rešerše k tématu veřejných prostranství, jejich využití a funkci. Práce ...
 • Přestavba vybraného veřejného prostranství v Chrudimi 

  Autor: Svitavský Dan; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Černoch Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Diplomová práce se zabývá analýzou stavu a návrhem koncepce přestavby Palackého třídy ve městě Chrudim. Návrh zlepšuje pobytovou kvalitu v území a podporuje pěší dopravu. Práce obsahuje textovou část, grafickou část a ...
 • Komplexní územní analýza obce Údlice 

  Autor: Wlazlo Martin; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Maryšková Romana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce vypracovává komplexní územní analýzu obce Údlice. Práce v řešeném území analyzuje dopravní, hygienické a urbanistické závady a k nalezeným závadám navrhuje opatření, která se snaží o trvale udržitelný ...
 • Analýza urbanistických principů venkovského osídlení na příkladu obce Neveklov 

  Autor: Bartošovská Hana; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Deýl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním mapové dokumentace a historickým vývojem sídla. Součástí práce je i stručný popis charakteristiky širších vztahů na úrovni ORP Benešov. Zpracovanými podkladovými materiály byly císařské ...
 • Rozvojový potenciál Krušných hor v oblasti ORP Teplice 

  Autor: Chlad Martin; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Mazura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Diplomová práce je zaměřena na navržení rozvojového potenciálu Krušných hor v oblasti správního obvodu obce s rozšířenou působností Teplice. Práce se zabývá případnými možnostmi využití rozvojového potenciálu území obce ...
 • Komplexní územní analýza obce Bechyně 

  Autor: Mayerová Silvie; Vedoucí práce: Janatka Marek; Oponent práce: Deýl Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce na téma Komplexní územní analýza obce Bechyně se zaměřuje na širší vztahy, funkční využití s dopravní infrastrukturou, limity, hodnoty a problémy daného území. Dále se zaměřuje na veřejná prostranství a ...
 • Územní analýza města Jirkova zaměřená na kvalitu života a obytného prostředí na území Sídliště - střed 

  Autor: Folkmanová Kateřina; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Jetel Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Předkládaná bakalářská práce je analýzou přírodních, technických a sociálních podmínek ve městě Jirkov. Zaměřena je konkrétně na centrum města s přilehlým panelovým sídlištěm. Obsahuje hodnocení aspektů, které tuto lokalitu ...
 • Územní analýza obce Zruč-Senec 

  Autor: Kácha Martin; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Bakalářská práce je rozdělena na část textovou a grafickou. Textová část vychází z metodiky ÚAP Nýřany. Popisuje podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území a vlastní rozbor včetně SWOT analýz pro každý ze tří pilířů ...
 • Územní analýza městyse Katovice 

  Autor: Kořán Jakub; Vedoucí práce: Jetel Václav; Oponent práce: Pospíšil František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Cílem této práce je vytvoření územní analýzy v katastrálním území městyse Katovice v jižních Čechách. Popis a rozbor území vyplývá z trvale udržitelného rozvoje sídla jako základního krajinového celku, má za úkol zjistit ...
 • Historické krajinné struktury v okolí Karlovy Vsi 

  Autor: Kouřímová Lenka; Vedoucí práce: Kupka Jiří; Oponent práce: Pešková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou historické kulturní krajiny v okolí Karlovy Vsi na území CHKO Křivoklátsko z hlediska identifikace a prezentace dochovaných historických krajinných struktur. Po obecné části vztažené k ...
 • Výstavba apartmánových a rekreačních domů v NP Šumava 

  Autor: Vlk Vojtěch; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Mazura Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Diplomová práce "Výstavba apartmánových a rekreačních domů v NP Šumava" se zabývá problematikou objektů druhého bydlení se zaměřením na apartmánové domy a vztahem této problematiky k územnímu plánování. Na území NP Šumava ...
 • Rozvojový potenciál centrální části města Oseka u Duchcova 

  Autor: Zilcher Rostislav; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Jetel Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce je rozdělena na textovou a grafickou část. Textová část vychází z metodiky územně analytických podkladů Teplice a Průzkumů a rozborů v rozsahu územně analytických podkladů pro město Osek u Duchcova. Popisuje ...
 • Strakonice - revitalizace nábřeží Otavy 

  Autor: Novák Ondřej; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Strakonice, město folklóru a dudácké muziky, město na soutoku zlatonosné Otavy a Volyňky s dlouholetou vodáckou tradicí, s pivovarem a středověkým hradem v jeho samotném centru. Dvaceti tisícové okresní město ležící v ...
 • Praha - Holešovice - Studie Vltavského nábřeží 

  Autor: Saidlová Jana; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem této práce je architektonicko - urbanistická studie jihovýchodní části Holešovic. Předdiplomní část se věnuje průzkumům, rozborům a analýze tohoto území a následnému zpracování studie vycházející z těchto podkladů. ...
 • Praha - Letňany. Centrální část přestavby postindustriálního území Avia. 

  Autor: Petrů Eva; Vedoucí práce: Vorel Ivan; Oponent práce: Vaněk Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Předmětem diplomové práce je komplexní návrh urbanistické studie přestavby postindustriálního areálu Avia v Praze Letňanech (předdiplomní projekt) a detailní návrh centrální části této přestavby (diplomní projekt). Jedná ...
 • České Budějovice - rozvoj centra za nádražím 

  Autor: Klimeš Ondřej; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Augustin Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Cílem diplomové práce je ukázat jedno z možných řešení urbanistického uspořádání lokality bývalých Plynáren v Českých Budějovicích s potenciálem vytvořit novou plnohodnotnou městskou čtvrť . V předdiplomní části projektu ...
 • Praha, Nebušice - západ 

  Autor: Pospíchal Jan; Vedoucí práce: Mužík Jan; Oponent práce: Cach Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Řešené území se nachází v západní rozvojové oblasti obce Nebušice. Diplomová práce prohlubuje myšlenky utvářené v předdiplomové práci a dává jim jasnější rysy a formu. Práce se zaměřuje na centrální část struktury, definované ...
 • Forma zástavby a její vliv na hustotu obyvatel a kvalitu obytného území 

  Autor: Krásná Pavlína; Vedoucí práce: Pospíšil František; Oponent práce: Černý Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Diplomová práce se zabývá analýzou forem zástaveb a jejich vlivu na hustotu sídel. V teoretické části popisuje typy zástavby, soustřeďuje se na intenzivní. Zdůrazňuje problém suburbanizace a záboru zemědělské půdy vlivem ...
 • Konverze Modřanských strojíren - centrum nového obytného souboru 

  Autor: Cyrus Jan; Vedoucí práce: Vorel Ivan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)

Zobrazit další