Collections in this community

Recent Submissions

 • Možnosti ukončení tramvajové trati v lokalitě Jinonice 

  Author: Roman Švadlena; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Předmětem této diplomové práce je vypracování studie možností ukončení výhledově plánovaného prodloužení tramvajové trati, která je v současné době ukončena v obratišti u stanice metra „B“ - Radlická. V souvislosti se ...
 • Hodnocení míry znečištění kolejového lože pomocí georadaru se zaměřením na vliv materiálu způsobujícího znečištění 

  Author: Filip Graman; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Horníček Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá údržbou železničního svršku se zaměřením na laboratorní vyhodnocení znečištění kolejového lože stanového pomocí sady konvenčních laboratorních zkoušek se současným sledováním znečištění nepřímou ...
 • Měření drsnosti a vlnkovitosti u městských kolejových drah 

  Author: Jana Hovorková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Křečková Magdalena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou měření vlnkovitosti a drsnosti. Práce se věnuje měření a porovnání stavů kolejnic před a po přebroušení z hlediska vlnkovitosti a drsnosti. V rámci práce je obsaženo také vyhodnocení ...
 • Analýza účinnosti městské protihlukové clony v lokalitě Praha Hloubětín 

  Author: David Pohořalý; Supervisor: Lomoz Lenka; Opponent: Bret Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Bakalářská práce se věnuje problematice nízkých protihlukových clon včetně uvedení do problematiky hluku z kolejové dopravy. Dále jsou zde probrány metodiky měření hluku pomocí zvukoměru. Praktická část je zaměřena na ...
 • Návrh technologie a plánu pro obnovu železničního spodku v úseku Plzeň–Nýřany 

  Author: Martin Turek; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Petrásek Adam
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Diplomová práce nejprve uvádí souhrn o metodách rekonstrukce železničního spodku z pohledu technologie. Dále se zaměřuje na kontinuální metodu obnovy, tj. bez snášení kolejového roštu, kterou porovnává s metodou konvenční, ...
 • Tramvajová trať Vršovice - Michle (Praha) 

  Author: Magdalena Křečková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Předmětem diplomové práce je zpracování studie úseku východní tramvajové tangenty mezi oblastmi Vršovice – Michle a vytvořit tak variantní návrhy, které se vyhýbají rozvojovému území Bohdalec – Slatiny. Práce obsahuje popis ...
 • Porovnání statické zatěžovací zkoušky pro hodnocení pražcového podloží vysokorychlostních železničních tratí dle francouzské, německé a české metodiky 

  Author: Jiří Pospíšil; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Jasanský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Jedním z celosvětových problémů týkajících se nejen oboru železničního stavitelství je nejednotnost zkušebních postupů, kterými se prověřuje kvalita zhotoveného díla. V oboru železničního stavitelství je to například ...
 • Studie obnovy úseku železniční trati Lovečkovice – Levín 

  Author: Michael Kolačný; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Novotná Klaudia
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-02)
  Diplomová práce se zabývá obnovou železniční trati Velké Březno – Úštěk v úseku Lovečkovice – Levín. Obnovovanou tratí je muzeální trať, která je ve vlastnictví spolku Zubrnická museální železnice. Z tohoto důvodu nebyl ...
 • Studie prodloužení tramvajové trati Lehovec - Rajská zahrada (Praha) 

  Author: Štěpán Heller; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Krejčiříková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Předmětem bakalářské práce bylo zpracování a posouzení možností prodloužení tramvajové trati ze stávajícího obratiště Lehovec do oblasti stanice metra Rajská zahrada na Praze 14. Obsahem práce je popis řešené lokality, ...
 • Možnosti využití dynamického triaxiálního lisu pro analýzu pražcového podloží 

  Author: Jan Ludvík; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Miča Lumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití dynamického triaxiálního přístroje při analýze vrstev pražcového podloží. Působením cyklického napětí v dynamickém triaxiálním přístroji se vyvodí zatížení, kterým působí ...
 • Rekonstrukce železniční trati 061 v úseku Veleliby (mimo) - Jičín (mimo) 

  Author: Eva Vondráčková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Diplomová práce se zabývá návrhem variant rekonstrukce železniční trati č. 061 v úseku Veleliby(mimo) – Jičín (mimo). Jsou zpracovány 3 varianty řešení. Varianta č. 1 – optimalizace respektuje vedení po stávajícím tělese, ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č. 528B v úseku Lužná u Rakovníka - Nové Strašecí 

  Author: David Černý; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Lojda Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 528B v úseku Lužná u Rakovníka (mimo) – Nové Strašecí (mimo) s jedním návrhem stanice v Řevničově. Návrh rekonstrukce tratě je zpracován ve třech variantách, ...
 • Monitoring vybraných tramvajových srdcovek 

  Author: Magdalena Křečková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Lomoz Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Bakalářská práce se zaměřuje na monitoring vybraných tramvajových srdcovek v síti Dopravního podniku hl. m. Prahy. Práce je založena především na praktickém měření ojetí tramvajových srdcovek s mělkým žlábkem v závislosti ...
 • Technologický postup rekonstrukce trati Mníšek pod Brdy - Dobříš 

  Author: Michael Kolačný; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Lidmila Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem postupu rekonstrukce trati v úseku Mníšek pod Brdy – Dobříš. Práce vychází z projektu směrového a výškového řešení trasy, které bylo zpracováno v rámci bakalářské práce Bc. Evy Vondráčkové ...
 • Studie propojení vysokorychlostní tratě Praha - Hradec Králové - Wrocław s koridorovou tratí Praha - Břeclav v oblasti Pardubic 

  Author: Jiří Pospíšil; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Horníček Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování studie směrového a výškového vedení trasy novostavby vysokorychlostní tratě, která propojuje projektovanou vysokorychlostní trať Praha – Hradec Králové – Wrocław se stávající ...
 • Studie možností ukončení tramvajové trati v lokalitě Bílá Hora s ohledem na zajištění bezbariérovosti 

  Author: Roman Švadlena; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Lidmila Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování studie možností prodloužení tramvajové tratě v úseku od současného obratiště Bílá Hora k autobusové zastávce Reinerova v oblasti u supermarketu LIDL ve Slánské ulici. Současně ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Praha - Čakovice 

  Author: Martin Turek; Supervisor: Lidmila Martin; Opponent: Krejčiříková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice Praha-Čakovice. Cílem rekonstrukce je zvýšení traťových rychlostí v dopravních kolejích, rekonstrukce všech nástupišť a optimalizace zapojení vleček do železniční ...
 • Prověření možnosti zvýšení rychlosti železniční trati v úseku Chomutov – Karlovy Vary v návaznosti na plánovanou větev Rychlých spojení Praha – Most 

  Author: Tomáš Opat; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Pinkava Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Diplomová práce prověřuje možnost zvýšení traťové rychlosti v úseku Chomutov – Karlovy Vary. Práce obsahuje tři varianty směrového řešení trasy, které zvyšují rychlost až na 160 km/h. Pro dvě z navržených variant bylo ...
 • Studie tramvajové vozovny v lokalitě Praha - Braník 

  Author: Tereza Brunerová; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Předmětem diplomové práce je zpracování studie dispozičního umístění nové tramvajové vozovny v lokalitě Praha - Braník. Práce obsahuje textovou část a výkresovou část. První část práce obsahuje rešerši souvisejících norem ...
 • Posouzení protihlukových stěn měřením in-situ pomocí akustické kamery 

  Author: Jan Vedral; Supervisor: Lomoz Lenka; Opponent: Vaňková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Tato práce posuzuje z hlediska hluku vybrané protihlukové stěny na IV. železničním koridoru v Česku. Vstupem je in-situ měření akustickou kamerou Bionic L-112 Array. Následuje analýza v programu Noise Inspector. Základem ...

View more