Collections in this community

Recent Submissions

 • Studie prodloužení tramvajové trati Lehovec - Rajská zahrada (Praha) 

  Author: Štěpán Heller; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Krejčiříková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-15)
  Předmětem bakalářské práce bylo zpracování a posouzení možností prodloužení tramvajové trati ze stávajícího obratiště Lehovec do oblasti stanice metra Rajská zahrada na Praze 14. Obsahem práce je popis řešené lokality, ...
 • Možnosti využití dynamického triaxiálního lisu pro analýzu pražcového podloží 

  Author: Jan Ludvík; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Miča Lumír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Diplomová práce se zabývá možnostmi využití dynamického triaxiálního přístroje při analýze vrstev pražcového podloží. Působením cyklického napětí v dynamickém triaxiálním přístroji se vyvodí zatížení, kterým působí ...
 • Rekonstrukce železniční trati 061 v úseku Veleliby (mimo) - Jičín (mimo) 

  Author: Eva Vondráčková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Janoušek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Diplomová práce se zabývá návrhem variant rekonstrukce železniční trati č. 061 v úseku Veleliby(mimo) – Jičín (mimo). Jsou zpracovány 3 varianty řešení. Varianta č. 1 – optimalizace respektuje vedení po stávajícím tělese, ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č. 528B v úseku Lužná u Rakovníka - Nové Strašecí 

  Author: David Černý; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Lojda Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 528B v úseku Lužná u Rakovníka (mimo) – Nové Strašecí (mimo) s jedním návrhem stanice v Řevničově. Návrh rekonstrukce tratě je zpracován ve třech variantách, ...
 • Monitoring vybraných tramvajových srdcovek 

  Author: Magdalena Křečková; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Lomoz Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Bakalářská práce se zaměřuje na monitoring vybraných tramvajových srdcovek v síti Dopravního podniku hl. m. Prahy. Práce je založena především na praktickém měření ojetí tramvajových srdcovek s mělkým žlábkem v závislosti ...
 • Technologický postup rekonstrukce trati Mníšek pod Brdy - Dobříš 

  Author: Michael Kolačný; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Lidmila Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem postupu rekonstrukce trati v úseku Mníšek pod Brdy – Dobříš. Práce vychází z projektu směrového a výškového řešení trasy, které bylo zpracováno v rámci bakalářské práce Bc. Evy Vondráčkové ...
 • Studie propojení vysokorychlostní tratě Praha - Hradec Králové - Wrocław s koridorovou tratí Praha - Břeclav v oblasti Pardubic 

  Author: Jiří Pospíšil; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Horníček Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Předmětem bakalářské práce je zpracování studie směrového a výškového vedení trasy novostavby vysokorychlostní tratě, která propojuje projektovanou vysokorychlostní trať Praha – Hradec Králové – Wrocław se stávající ...
 • Studie možností ukončení tramvajové trati v lokalitě Bílá Hora s ohledem na zajištění bezbariérovosti 

  Author: Roman Švadlena; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Lidmila Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování studie možností prodloužení tramvajové tratě v úseku od současného obratiště Bílá Hora k autobusové zastávce Reinerova v oblasti u supermarketu LIDL ve Slánské ulici. Současně ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Praha - Čakovice 

  Author: Martin Turek; Supervisor: Lidmila Martin; Opponent: Krejčiříková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
  Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice Praha-Čakovice. Cílem rekonstrukce je zvýšení traťových rychlostí v dopravních kolejích, rekonstrukce všech nástupišť a optimalizace zapojení vleček do železniční ...
 • Prověření možnosti zvýšení rychlosti železniční trati v úseku Chomutov – Karlovy Vary v návaznosti na plánovanou větev Rychlých spojení Praha – Most 

  Author: Tomáš Opat; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Pinkava Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Diplomová práce prověřuje možnost zvýšení traťové rychlosti v úseku Chomutov – Karlovy Vary. Práce obsahuje tři varianty směrového řešení trasy, které zvyšují rychlost až na 160 km/h. Pro dvě z navržených variant bylo ...
 • Studie tramvajové vozovny v lokalitě Praha - Braník 

  Author: Tereza Brunerová; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Předmětem diplomové práce je zpracování studie dispozičního umístění nové tramvajové vozovny v lokalitě Praha - Braník. Práce obsahuje textovou část a výkresovou část. První část práce obsahuje rešerši souvisejících norem ...
 • Posouzení protihlukových stěn měřením in-situ pomocí akustické kamery 

  Author: Jan Vedral; Supervisor: Lomoz Lenka; Opponent: Vaňková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
  Tato práce posuzuje z hlediska hluku vybrané protihlukové stěny na IV. železničním koridoru v Česku. Vstupem je in-situ měření akustickou kamerou Bionic L-112 Array. Následuje analýza v programu Noise Inspector. Základem ...
 • Problematika upevňování podkladnice k příčnému pražci 

  Author: Josef Vlček; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Karásek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  V klasické konstrukci koleje se kromě přímého upevnění kolejnicového pásu k úložné ploše pražce využívá i nepřímé upevnění, jehož prvkem jsou podkladnice. Použití podkladnice a její upevnění vrtulemi instalovanými bezprostředně ...
 • Experimentální stanovení parametrů kontaktu kameniva kolejového lože a pražce 

  Author: Jaroslav Jeřábek; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Horníček Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na přenos zatížení od drážních vozidel do kameniva kolejového lože metodou tlakového papíru, která umožňuje kvantifikaci kontaktních parametrů na rozhraní mezi ložnou plochou pražce a ...
 • Zlepšené a stabilizované zeminy v pražcovém podloží 

  Author: Jan Ludvík; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Petýrek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá úpravou zemin v pražcovém podloží. První část práce popisuje zlepšení a stabilizaci zemin. Zabývá se návrhem, zkouškami, technologiemi a používanými materiály. S úpravou zemin souvisí téma ...
 • Rekonstrukce trati Mníšek pod Brdy - Dobříš 

  Author: Eva Vondráčková; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Krejčiříková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 210 v úseku Mníšek pod Brdy-Dobříš a zvýšení rychlosti na 80-100 km/h. Práce obsahuje zpracované směrové a výškové řešení pro variantu s jedním podvariantním ...
 • Posouzení kvality geometrických parametrů koleje ve vybraných úsecích s provozním ověřováním geokompozitu pod kolejovým ložem 

  Author: Zuzana Mašková; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Jasanský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření a hodnocení geometrických parametrů koleje na úsecích s provozním ověřováním geokompozitu. V úvodní části práce je provedena rešerše, ve které jsou vysvětleny základní pojmy, ...
 • Studie obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou 

  Author: Vágnerová Jitka; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Orálek Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce řeší studii obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou v rozsahu od Polikliniky Mazurská (kde vychází ze studijně prověřeného návrhu tramvajové trati přes Vltavu do Podbaby) po křižovatku Čimická - K ...
 • Návrh železničního spojení České Budějovice - st. hranice s Rakouskem (směr Summerau) s návrhovou rychlostí až 200 km/h 

  Author: Vandrovec Radek; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Kučera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem trasování železniční trati České Budějovice - státní hranice s Rakouskem (směr Linz) v nové stopě. Trať je navržena jako konvenční s návrhovou rychlostí až 200 km/h. Práce porovnává dvě ...
 • Rekonstrukce žst. Hostivice 

  Author: Pavelková Barbora; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Kučera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  V této bakalářské práci jsou vypracovány tři varianty návrhu rekonstrukce železniční stanice Hostivice. Navržená nástupiště respektují požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Je navržena ...

View more