Recent Submissions

 • Posouzení kvality geometrických parametrů koleje ve vybraných úsecích s provozním ověřováním geokompozitu pod kolejovým ložem 

  Author: Zuzana Mašková; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Jasanský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Diplomová práce se zabývá problematikou měření a hodnocení geometrických parametrů koleje na úsecích s provozním ověřováním geokompozitu. V úvodní části práce je provedena rešerše, ve které jsou vysvětleny základní pojmy, ...
 • Rekonstrukce trati Mníšek pod Brdy - Dobříš 

  Author: Eva Vondráčková; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Krejčiříková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 210 v úseku Mníšek pod Brdy-Dobříš a zvýšení rychlosti na 80-100 km/h. Práce obsahuje zpracované směrové a výškové řešení pro variantu s jedním podvariantním ...
 • Experimentální stanovení parametrů kontaktu kameniva kolejového lože a pražce 

  Author: Jaroslav Jeřábek; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Horníček Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na přenos zatížení od drážních vozidel do kameniva kolejového lože metodou tlakového papíru, která umožňuje kvantifikaci kontaktních parametrů na rozhraní mezi ložnou plochou pražce a ...
 • Problematika upevňování podkladnice k příčnému pražci 

  Author: Josef Vlček; Supervisor: Lojda Vít; Opponent: Karásek Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  V klasické konstrukci koleje se kromě přímého upevnění kolejnicového pásu k úložné ploše pražce využívá i nepřímé upevnění, jehož prvkem jsou podkladnice. Použití podkladnice a její upevnění vrtulemi instalovanými bezprostředně ...
 • Zlepšené a stabilizované zeminy v pražcovém podloží 

  Author: Jan Ludvík; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Petýrek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá úpravou zemin v pražcovém podloží. První část práce popisuje zlepšení a stabilizaci zemin. Zabývá se návrhem, zkouškami, technologiemi a používanými materiály. S úpravou zemin souvisí téma ...
 • Studie obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou 

  Author: Vágnerová Jitka; Supervisor: Krejčiříková Hana; Opponent: Orálek Kamil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce řeší studii obsluhy sídliště Bohnice tramvajovou dopravou v rozsahu od Polikliniky Mazurská (kde vychází ze studijně prověřeného návrhu tramvajové trati přes Vltavu do Podbaby) po křižovatku Čimická - K ...
 • Návrh železničního spojení České Budějovice - st. hranice s Rakouskem (směr Summerau) s návrhovou rychlostí až 200 km/h 

  Author: Vandrovec Radek; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Kučera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce se zabývá návrhem trasování železniční trati České Budějovice - státní hranice s Rakouskem (směr Linz) v nové stopě. Trať je navržena jako konvenční s návrhovou rychlostí až 200 km/h. Práce porovnává dvě ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č.506A v úseku žst. Opočno - žst. Nové Město nad Metují 

  Author: Borovský Martin; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Horníček Leoš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Cílem této bakalářské práce je úprava geometrických parametrů stávající jednokolejné železniční tratě v úseku žst. Opočno - žst. Nové Město na Metují ve třech variantách. Tak abychom dostáhli vyšší bezpečnosti, konfortu ...
 • Rekonstrukce žst. Hostivice 

  Author: Pavelková Barbora; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Kučera Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  V této bakalářské práci jsou vypracovány tři varianty návrhu rekonstrukce železniční stanice Hostivice. Navržená nástupiště respektují požadavky pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Je navržena ...
 • Tramvajová trať Sídliště Ďáblice - OC Letňany (Praha) 

  Author: Brunerová Tereza; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce bylo zpracování studie možnosti prodloužení tramvajové tratě v úseku od současného obratiště Sídliště Ďáblice k Obchodní centrum Letňany. Práce obsahuje popis řešeného území, vymezení problémových ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice - žst. Jindřichův Hradec (mimo) 

  Author: Opat Tomáš; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Břešťovský Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Kardašova Řečice - žst. Jindřichův Hradec (mimo). Práce obsahuje šest variant návrhu směrového řešení trasy, které zvyšují traťovou ...
 • Napojení průmyslové zóny TRIANGLE na železniční síť 

  Author: Šuk Jan; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Bonev Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Diplomová práce se zabývá návrhem možného napojení průmyslové zóny TRIANGLE na železniční síť ve správě SŽDC. Práce obsahuje dvě varianty řešení napojení do nejvhodnější železniční stanice a vybraná varianta je detailněji ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č.325 v úseku žst. Štramberk (mimo) - žst. Veřovice (včetně) 

  Author: Pavelková Barbora; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Zvěřina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  V této diplomové práci byly vypracovány varianty rekonstrukce železniční tratě č. 325 v úseku Štramberk (mimo) - Veřovice (včetně). Současně byla řešena rekonstrukce železniční stanice Veřovice. První varianta je vedena s ...
 • Návrh úseku železniční trasy rychlého spojení Praha - Liberec - st.hranice s Polskem s návrhovou rychlostí 200 km/h, variantně až 300 km/h 

  Author: Kuna Aleš; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Pinkava Marek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  V práci je navržena část železniční trasy rychlého spojení Praha - Wrocław na českém území vedená přes Liberec. Návrh je proveden ve dvou odlišných variantách. První varianta je určena pro smíšenou dopravu osobních a ...
 • Technologické postupy sanace pražcového podloží 

  Author: Mašková Zuzana; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Lojda Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
  Tato práce se zabývá problematikou sanace pražcového podloží, popisuje vznik chyb a deformací a jejich výskyt v konstrukci pražcového podloží. Dále je zde rozebírán geotechnický průzkum a přípravné práce před zahájením ...
 • Protiskluzové úpravy nástupišť technologií gumové stěrky 

  Author: Beneš Matěj; Supervisor: Bret Ondřej; Opponent: Lidmila Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Práce se zabývá experimentální úpravou drážních nástupišť pomocí vrstvy gumové stěrky za účelem zlepšení protiskluzových vlastností - a tím i zvýšení bezpečnosti pohybu cestujících. V první části jsou popsány možnosti ...
 • Rekonstrukce žst. Chlumec nad Cidlinou 

  Author: Vágnerová Jitka; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Petýrek Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce řeší návrh rekonstrukce železniční stanice Chlumec nad Cidlinou s ohledem na očekávané zdvoukolejnění úseku Velký Osek-Hradec Králové. Cílem rekonstrukce je také zvýšení bezpečnosti provozu díky zřízení ...
 • Rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Vaselí nad Lužnicí - žst. Kardašova Řečice 

  Author: Vandrovec Radek; Supervisor: Břešťovský Petr; Opponent: Krejčiříková Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční tratě č. 701A v úseku žst. Veselí nad Lužnicí (mimo) - žst. Kardašova Řečice (mimo) s maximální rychlostí 100-120 km/h. Práce obsahuje šest variant řešení směrového ...
 • Hodnocení granulometrického znečištění kolejového lože ve vztahu k následné recyklaci 

  Author: Zemanová Tereza; Supervisor: Lidmila Martin; Opponent: Bret Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato práce se zabývá charakteristikou kameniva pro kolejové lože, zejména jeho znečištěním a recyklací. Je zde řešeno několik způsobů postupu odběru vzorků a jejich vzájemné porovnání podle výsledků laboratorních měření, ...
 • Návrh úseku železniční trasy rychlého spojení Praha - Wroclaw s návrhovou rychlostí 250 km/h, variantně až 350 km/h 

  Author: Smutek Lukáš; Supervisor: Horníček Leoš; Opponent: Babič Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Předmětem diplomové práce je návrh trasy rychlého spojení Praha - Wroclaw. Trasa musí splňovat parametry vysokorychlostních tratí a také musí vyhovovat platným technickým normám a technickým specifikacím interoperability. ...

View more