Poslední příspěvky

 • Rodinný dům 

  Autor: Fišerová Kateřina; Vedoucí práce: Šmolík Michal; Oponent práce: Pustějovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Praze - Košířích. Zadaný pozemek se nachází na konci rovinatého návrší a svažuje se do zalesněného údolí ve tvaru podkovy. Předností lokality je otevřený výhled na ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Wirth Michal; Vedoucí práce: Pešková Zuzana; Oponent práce: Housa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům v CHKO ? Křivoklátsko v obci Sýkořice pro čtyřčlennou rodinu. Pozemek se nachází na severním okraji obce, který je obklopen převážně lesní a zemědělskou plochou. Terén ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Chrastilová Lucie; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Hlaváček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v obci Pikovice nedaleko Prahy. Zadaný pozemek je velmi svažitý, orientovaný na sever a nacházejí se na něm dva staré duby. Návrh objektu vychází z ...
 • Rodinný dům Hostivař 

  Autor: Izotov Dmitrij; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Pošmourný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Zadáním bakalářské práce byl projekt rodinného domu s maloobchodem v městské části Praha 15. Investorem RD je manželský pár s dvěma dětmi (8 a 11 let). Pozemek se nachází místě bývalého zahradnictví a v blízkosti je ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Frysová Barbora; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Hlaváček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  PŘEDMĚTEM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BYL NÁVRH RODINNÉHO DOMU PRO ČTYŘČLENOU RODINU V OBCI HRADIŠŤKO-PIKOVICE NEDALEKO PRAHY. DŮM JE UMÍSTĚN NA POZEMKU, KTERÝ JE VELMI TMAVÝ, SVAŽUJÍCÍ SE K SEVERU A ZE TŘÍ STRAN ZASTÍNĚN STROMY. ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Fejfar Tomáš; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Linhartová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Rodinný dům "RD162 - Barrandov" je navržen na severovýchodním svahu disponujícím vynikajícím výhledem na Prahu a Prokopské údolí. Hlavním mottem návrhu tak je nabízet čtyřčlenné rodině tento výhled a zároveň poskytnout ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Didunyk Maxim; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Hlaváček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu ve vesnici Pikovice, která leží nedaleko Prahy. Jedná se o klidnou lokalitu u řeky Sázavy, která disponuje bohatou přírodou plnou kopců a lesů. Parcela rodinného domu je ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Csóka Martin; Vedoucí práce: Zykan Radek; Oponent práce: Pešková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Praze- Malvazinky, v blízkosti usedlosti Šalamounka. Potenciál vybrané lokality zvyšuje nejen údolí s přímým výhledem na pražské Košíře, ale i vhodná orientace parcely ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Bursová Sára; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Linhartová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  RODINNÝ DŮM V PIKOVICÍCH JE UMÍSTĚN NA SEVERNÍM SVAHU, ZE KTERÉHO JE KRÁSNÝ VÝHLED DO ÚDOLÍ ŘEKY SÁZAVY. HLAVNÍ HMOTOU OBJEKTU JSOU DVA KVÁDRY POLOŽENÉ KOLMO NA SEBE. SPODNÍ Z KVÁDRŮ JE ČÁSTEČNĚ ZAPUŠTĚN. OBĚ HMOTY JSOU ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Daněk Filip; Vedoucí práce: Pešková Zuzana; Oponent práce: Housa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Náplní bakalářské práce bylo vypracovat architektonickou studii a vybrané části na úrovni dokumentace pro povolení - ohlášení stavby pro rodinný dům v pražské Troji. Zadáním byla luxusní vila bez omezení na rozměrech nebo ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Šimeček Václav; Vedoucí práce: Pešková Zuzana; Oponent práce: Housa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  ZADÁNÍM TÉTO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NÁVRH RODIINÉHO DOMU NA OKRAJI OBCE SÝKOŘICE NEDALEKO HRADU KŘIVOKLÁT. NEJVĚTŠÍM POTENCIÁLEM ÚZEMÍ JE ZDEJŠÍ PŘEKRÁSNÁ OKOLNÍ PŘÍRODA, O KTERÉ PSAL ZNÁMÝ ČESKÝ SPISOVATEL OPA PAVEL. ...
 • Rodinný dům Hostivař 

  Autor: Ubaidulla Akkenzhe; Vedoucí práce: Lédl Petr; Oponent práce: Pošmourný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Hostivař. Objekt bude sloužit jako rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu a obchod pro tři pracovníky. Dům je soliterní, nachází se na ulici Miranova. Oblast je známá svými ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Mandík Radek; Vedoucí práce: Knytl Luboš; Oponent práce: Hulec Mikuláš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Náplní bakalářské práce byla tvorba architektonické studie a vybrané části projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení a to pro objekt novostavby rodinného domu. Zadána byla lokalita v Praze - Hostivaři. Po ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Kokhan Yauheniya; Vedoucí práce: Šmolík Michal; Oponent práce: Pustějovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům na svažitém pozemku v Košířích. Řešená lokalita se vyznačuje především svým výhledem na Prahu. Koncept domu je co nejvíce přizpůsoben výhledu a orientaci a tvořen jednoduchou ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Marytová Zuzana; Vedoucí práce: Knytl Luboš; Oponent práce: Hulec Mikuláš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Zadáním bakalářské práce je zpracování architektonické studie rodinného domu pro starší manželský pár. Součástí zadání je rovněž zhotovení vybraných částí z dokumentace pro stavební povolení. Návrhu rodinného domu předcházelo ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Maříková Pavla; Vedoucí práce: Pešková Zuzana; Oponent práce: Housa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu se skleníkem v severní části obce Sýkořice v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Dům, který je navržen v pasivním standardu, je koncipován pro čtyřčlennou rodinu s ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Kubátová Marie; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Hlaváček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem této bakářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu a zpracování určitých výkresů na úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení. Zadaný pozemek je situován na Barrandově, na jihozápadě Prahy. Tato ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Madar Ondřej; Vedoucí práce: Daďa Jaroslav; Oponent práce: Hlaváček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Zadáním bakalářské práce bylo navrhnout rodinný dům stojící na pozemku na okraji Barrandova. Pozemek leží přímo nad Barrandovskou skálou a je výjimečný svým výhledem na panorama Prahy. Jeho dalším a méně příjemným specifikem ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Lenert Stanislav; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Linhartová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu v Pikovicích. Složité terénní podmínky spolu s nepříznivou orientací ke světovým stranám v kontrastu s krásným výhledem do korun stromů a na řeku Sázavu. Pozemek se nachází ...
 • Rodinný dům 

  Autor: Krupková Tereza; Vedoucí práce: Tichý Ladislav; Oponent práce: Linhartová Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  RODINNÝ DŮM V PIKOVICÍCH JE UMÍSTĚN NA SEVERNÍM SVAHU, KTERÝ UMOŽŇUJE KRÁSNÝ VÝHLED NA ŘEKU SÁZAVU A PROTILEHLÝ BŘEH. DÍKY TĚMTO PODMÍNKÁM BYL NAVRŽEN KONCEPT, KTERÝ SPOJUJE KRÁSNÝ VÝHLED A DOSTATEK SVĚTLA Z JIŽNÍ STRANY. ...

Zobrazit další