Collections in this community

Recent Submissions

 • Rodinný dům 

  Author: Kateřina Stoulilová; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Pustějovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu v Praze 9 – Kyjích. Pozemek se nachází v v ulici Jordánská. Půdorys navrhovaného domu se skládá ze dvou hlavních hmot, které rozdělují jednotlivé ...
 • Rodinný dům 

  Author: Soňa Kramolišová; Supervisor: Housa Petr; Opponent: Hájek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Predmetom bakalárskej práce je návrh rodinného domu pre štvorčlennú rodinu vo vilovej štvrti v Barrandove, v mestskej časti Praha – Hlubočepy. Nevýhodou tejto lokality je nadmerný hluk spôsobený vysoko frekventovanou cestnou ...
 • Rodinný dům 

  Author: Eliška Plichtová; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Pustějovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Rodinný dům se nachází v městské části Praha Kyje. Jedná se o katastrální území ve východní části Prahy. Zadáním bylo na tomto pozemku navrhnout rodiny dům pro čtyřčlennou rodinu a malou provozovnu. Hlavním cílem bylo ...
 • Rodinný dům 

  Author: Anna Myts; Supervisor: Housa Petr; Opponent: Hájek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh rodinného domu na Praze 5- Barrandově pro čtyřčlennou rodinu. Cílem práce bylo vytvořit projekt v rozsahu architektonické studie, součástí zadání bylo také zpracování vybrané technické ...
 • Rodinný dům 

  Author: Anastasiya Kovalyshyn; Supervisor: Hájek Karel; Opponent: Pustějovský Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat architektonickou studii a vybranou část jednostupňového projektu (vestupni pro stavební povolení) pro rodinný dům s kadeřnictvím v Praze 14 Kyje v ulici Jordánská. Řešený pozemek ...
 • Rodinný dům 

  Author: Alena Sedláčková; Supervisor: Šmolík Michal; Opponent: Housa Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem této bakalářské práce je projekt rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu. Pozemek se nachází v Praze 5 – Hlubočepy, na rozmezí městské a vesnické architektury. Využívá tudíž veškerá pozitiva obou charakterů zástavby ...
 • Rodinný dům 

  Author: Veronika Pastierová; Supervisor: Knytl Luboš; Opponent: Daďa Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Zadáním bakalářské práce je návrh rodinného domu situovaného do svahu, který se nachází v Praze, ve vilové čtvrti Hanspaulka, ulice Neherovská. Zadaná parcela je lichoběžníkového tvaru s výměrou 1144 m2. Díky tomuto ...
 • Smíchovské předmostí železničního mostu v Praze - obytný komplex 

  Author: Tomáš Rezek; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Rauš Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Náplní této diplomové práce bylo vypracování návrhu bytového komplexu v Pražském předmostí železničního mostu v rozsahu architektonické studie, vybraných výkresů dokumentace pro stavební povolení, základního schématu ...
 • Hasičská zbrojnice - Mladá Boleslav 

  Author: Antonín-Šimon Stárka; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Téma diplomové práce je součástí větších urbanistických změn města Mladá Boleslav, a to především v okolí výrobního závodu Škoda auto. Naše předdiplomová práce nemá návaznost na hasičskou zbrojnici. Projekt se zabývá návrhem ...
 • Hasičská zbrojnice - Mladá Boleslav 

  Author: Adam Helma; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Rouha Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Tématem diplomové práce jsou urbanistické změny v částech města Mladé Boleslavi. Předmětem mé diplomové práce je projekt nové hasičské zbrojnice pro Škoda Auto i město samotné. Tento projekt není součástí urbanistické vize, ...
 • Pražská filharmonie - lokalita nábř. Kapitána Jaroše, Vltavská 

  Author: Adéla Bartošová; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Biegel Richard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Hlavní město Praha už dlouhou dobu plánuje výstavbu nové koncertní síně, která by splňovala světové standardy (architektonické, kapacitní, dispoziční, akustické, technické a urbanistické) a zárověň by mohla být sídlem České ...
 • Obytný blok s obchodním parterem 

  Author: Natálie Volná; Supervisor: Šmolík Michal; Opponent: Butkai Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem diplomové práce je návrh polyfunkčního objektu v Praze na Smíchově u železničního mostu. Práce navazuje na předdiplomní projekt, který se zaobíral urbanistickou studií území. Z navržených budov dále vypracovávám ...
 • HOTEL **** Praha 13 - Sluneční náměstí 

  Author: Akkenzhe Ubaidulla; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Rössler Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Diplomový projekt pojednává návrh čtyř hvězdičkového hotelu. Objekt hotelu a přilehlý parter se nachází v městské části Praha Stodůlky. Zpracování zmíněného území a centrálního parku bylo předmětem předdiplomového projektu. ...
 • Rodinný dům 

  Author: Jan Keken; Supervisor: Housa Petr; Opponent: Hájek Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu pro čtyřčlennou rodinu s doplňkovým provozem a jeho zpracování v úrovni architektonické studie a vybraných částí v úrovni tzv. jednostupňové dokumentace, tedy dokumentace ...
 • HOTEL **** Praha 13 - Sluneční náměstí 

  Author: Karin Hudecová; Supervisor: Hulec Mikuláš; Opponent: Rössler Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
  Hotel Nové Butovice je návrh výškovej budovy v Prahe, Stodůlkach. Budova ponúka niekoľko funkcií. V prvom rade je to štvorhviezdičkový hotel určený na prechodné bývanie s wellness, reštauráciou a skybarom. 5 obchodných ...
 • Rodinný dům 

  Author: Ondřej Androník; Supervisor: Novotná Petra; Opponent: Pešková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je návrh dvougeneračního rodinného domu pro čyřčlennou rodinu a prarodiče. Řešená lokalita se nachází v blízkosti přírodní rezervace Divoká Šárka v pražských Dejvicích. Pozemek je z východní i ...
 • Rodinný dům 

  Author: Alina Barun; Supervisor: Zykan Radek; Opponent: Dvořák Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
  Obsahem bakalářské práce je vypracování studie a části projektu rodinného domu v Praze pod Vyšehradem. Parcela se nachází pod Vyšehradem u Sokolovny, naproti třem významným vilam. Nejznamější z nich je kubistická Kovařovicova ...
 • Rodinný dům 

  Author: Ladislav Podracký; Supervisor: Lajda Štěpán; Opponent: Lédl Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
  Předmětem bakalářské práce je návrh dvougeneračního rodinného domu. Větší byt je obýván čtyřčlennou rodinou, menší je určen pro prarodiče nebo děti. Parcela se nachází v bezprostřední blízkosti objektu zchátralého cukrovaru ...
 • Rodinný dům 

  Author: Mayia Zhyburtovich; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Svatoš Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
  Zadaným tématem bakalářské práce bylo zpracování architektonické studie dvougeneračního rodinného domu v Lenešicech na místě byvalého cukrovaru. Hlavním cílem práce bylo návrhnout dvougenerační dům, ktery zajistí oddělení ...
 • Rodinný dům 

  Author: Šárka Szabová; Supervisor: Šourek Michal; Opponent: Svatoš Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
  Předmětem práce je rodinný dům který zajišťuje příjemné soužití více generací a umožňuje tak zachování a posilování harmonických rodinných vazeb, jak tomu bylo v dřívějších dobách na vesnici zvykem. Navenek střídmý, kompaktní ...

View more