Poslední příspěvky

 • Návrh rekonstrukce vybraných MVN v povodí Vltavy 

  Autor: Maňák Pavel; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Střeštík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem této práce je shrnutí současného technického stavu tří vybraných malých vodních nádrží (MVN). Zjištěné problémy jsou charakterizovány a jsou navržena možná řešení v rámci jednotlivých vodních děl (VD), i v rámci celé ...
 • Simulace dynamických jevů v nádrži Kamýk 

  Autor: Mühlhanslová Tereza; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Kareis Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Diplomová práce se zabývá odvozením matematických rovnic, které popisují průběh amplitud dynamických vln vznikajících v nádrži Kamýk vlivem provozu vodních elektráren Orlík a Kamýk. Nádrž Kamýk se nachází na řece Vltavě ...
 • Hydraulický výzkum postupu výstavby plevebního stupně Děčín 

  Autor: Sedlák Václav; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel; Oponent práce: Trnka Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Práce se zabývá výzkumem a optimalizací postupu výstavby plavebního stupně Děčín s ohledem na plavební podmínky a převádění běžných a povodňových průtoků. V rámci výzkumu na hydraulickém fyzikálním modelu budou měřeny ...
 • Posouzení bezpečnosti při povodních a návrh nápravných opatření pro vybrané malé vodní nádrže v okolí Přerova a Hranic 

  Autor: Konečný Tomáš; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Krejčí Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Tato práce řeší posouzení bezpečnosti malých vodních nádrží Šišma a Hluzov za povodní. Skladba a obsah posudku pro každé toto vodní dílo jsou definovány ČSN 75 2935. Na začátku je uveden popis vodního díla a jeho povodí. ...
 • Posouzení bezpečnosti MVN Mladoňovice za povodní 

  Autor: Nedorost Filip; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav; Oponent práce: Ježek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti malé vodní nádrže Mladoňovice za zvýšených povodňových průtoků. Pro tento účel byla od ČHMÚ získána aktualizovaná hydrologická data. V bakalářské práci je vyřešeno převádění ...
 • Metodika zajištění bezpečnosti historických vodních děl při povodních 

  Autor: Brouček, Miroslav; Fošumpaur, Pavel; Králík, Martin; Satrapa, Ladislav; Zukal, Milan
  (ČVUT. Fakulta stavební. Katedra hydrotechniky, 2015)
  Metodika slouží pro zdokonalení stávajících postupů při zvyšování bezpečnosti historických vodních děl při povodních metodami hydraulického modelování na fyzikálních modelech. Metodika reaguje na aktuální potřebu zvyšování ...
 • Metodika pro posuzování protipovodňových opatření navržených do III. etapy programu "Prevence před povodněmi" 

  Autor: Satrapa, Ladislav; Fošumpaur, Pavel; Horský, Martin
  (ČVUT. Fakulta stavební. Katedra hydrotechniky, 2014)
 • Environmentální a vodohospodářská studie výhledového vodního díla Nihošovice 

  Autor: Soutor Jiří; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Studie proudových poměrů na Jizrce v lokalitě Hrabačov 

  Autor: Stuchlíková Kateřina; Vedoucí práce: Valenta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Posouzení funkce poldru Benice 

  Autor: Vrba Radovan; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Studie dynamiky průchodu povodně záplavovým územím 

  Autor: Bohůnek Jiří; Vedoucí práce: Valenta Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Studie funkce rybího přechodu 

  Autor: Punčochář Jan; Vedoucí práce: Nowak Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Posouzení poldru na Pitkovickém potoce - lokalita Voděrádky 

  Autor: Hosnedl Marek; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Možnosti obnovy hydroenergetického využití náhonu mlýnu Drahnov 

  Autor: Holásek Mirko; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Rekonstrukce jezu na řece Sázavě v lokalitě Městečko 

  Autor: Češka Václav; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Obnova vodních děl v povodí řeky Smědé 

  Autor: Bubeníčková Martina; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Rekonstrukce jezu Podělusy na řece Sázavě 

  Autor: Horejšová Tereza; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Možnosti hydroenergetického využití VD Chřibská 

  Autor: Bušek Jan; Vedoucí práce: Satrapa Ladislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Návrh malé vodní elektrárny u VD Klabava 

  Autor: Boďa Daniel; Vedoucí práce: Kučerová Jitka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Vodohospodářské řešení retenční funkce soustavy nádrží Jahodnice a Štěpanice 

  Autor: Klimčáková Michaela; Vedoucí práce: Fošumpaur Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)

Zobrazit další