Collections in this community

Recent Submissions

 • Viskoelastický popis polymerní mezivrstvy laminovaného skla 

  Author: Barbora Hálková; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Janda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Lepené sklo je kompozitní materiál vyrobený vrstvením skleněných tabulí spolu s polymerními mezivrstvami. Zatímco sklo lze pokládat za téměř ideálně pružný materiál, chování polymerní fólie je časově závislé, někde mezi ...
 • Mechanická odezva tlačených betonových sloupů se dvěma propojenými kruhovými spirálami 

  Author: Markéta Venclová; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Jirásek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Příčná výztuž kruhových sloupů, např. ve formě spirál, se po zatížení těchto sloupů jednoosým tlakem společně s betonem podílí na vzniku tzv. ovinutí, příčného tlakového napětí, které v betonu vyvolává trojosou napjatost. ...
 • Experimentální dynamická analýza historické věže kostela. 

  Author: Matěj Šach; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Šána Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Předmětem této práce je dynamický experiment realizovaný na existující historické věži kostela. V první části je shrnuta základní problematika dynamiky konstrukcí, experimentální dynamická analýza konstrukcí a problematika ...
 • Porovnání a úprava duálních metod dělení oblasti pro úlohy modulární topologické optimalizace 

  Author: Tomáš Medřický; Supervisor: Doškář Martin; Opponent: Kruis Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce je implementace, porovnání a kritické zhodnocení vhodnosti využití duálních metod doménové dekompozice na úlohy modulární topologické optimalizace. Naimplementovány byly metody založené na ...
 • Duální metody dělení oblasti pro kontaktní úlohy 

  Author: Jakub Mareš; Supervisor: Doškář Martin; Opponent: Vorel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Předmětem této práce je studium a implementace metod pro řešení úloh kvadratického programování s omezujícími podmínkami ve formě lineárních rovnic a nerovnic a s využitím postupů dělení oblasti. Práce se zabývá duální ...
 • Optimalizace globální stability příhradových konstrukcí s využitím rámových prvků 

  Author: Šimon Glanc; Supervisor: Lepš Matěj; Opponent: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací konstrukce z hlediska stability. Pro lineární analýzu konstrukce byl použit přístup využití rámových prvků. Posouzení stability je v úvodu představeno na stabilitě jednotlivých ...
 • Využití digitální korelace obrazu u jednoosé tlakové zkoušky 3D tištěných těles 

  Author: Petr Bočan; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Nežerka Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá mechanickým zkoušením 3D tištěných těles v jednoosé tlakové zkoušce. Pro metody měření byla využita digitální korelace obrazu (DIC) a klasická zkouška v jednoosém tlaku. Zkoušení proběhlo ...
 • Model vedení tepla fasádním panelem 

  Author: Aleš Pilař; Supervisor: Koudelka Tomáš; Opponent: Krejčí Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce, je tvorba generátoru prostorové sítě fasádní části konstrukce, která bude následně použita pro výpočet vedení tepla metodou konečných prvků. Kód generátoru sítě je psán v jazyce C/C++. ...
 • Experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce. 

  Author: Magdaléna Boháčová; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Šána Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Předmětem této práce je experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce. V rešeršní části práce je shrnuta problematika především experimentální dynamické analýzy lávek pro chodce, a ...
 • Ověření dynamického chování stávající lávky pro chodce. 

  Author: Aleš Mezera; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Verner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Předmětem této diplomové práce je ověření skutečných vlastností lávky pro pěší přes slepé rameno Jesípek řeky Labe v Hradci Králové. V první části práce je probrána problematika dynamiky stavebních konstrukcí a experimentální ...
 • Analýza 3D tištěných porézních struktur určených pro biomedicínské aplikace 

  Author: Gabriela Javorská; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Práce se zabývá analýzou 3D tištěných porézních struktur, které jsou určené pro biomedicínské aplikace. Cílem byl detailní rozbor elementárních buněk a nalezení závislosti globálního modulu pružnosti na vlastnostech ...
 • Implementation of a hybrid Trefftz finite element for the analysis of elastodynamic media (Lamé soil) in the frequency domain 

  Author: Michal Šmejkal; Supervisor: Lainer Mirjam; Opponent: Müller Gerhard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  The thesis develops numerical tools for dynamic analysis of elastic media. Particularly, the hybrid-Trefftz method is applied in order to approximate the solution of the underlying differential equation expressed in the ...
 • Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models. 

  Author: Lucy Jane Davis; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šafář Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
  Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich bezpečnosti. Zatížitelnost ...
 • Non-linear numerical evaluation of baroque epoch foundation structures on the example of the Broumov Group of Churches footings 

  Author: Tatiana Larionova; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Kos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
  Česká republika je domovem mnoha historických památek a míst, včetně pohádkových hradů, ikonických geografických prvků a malebných vesniček. Mnoho kostelů a kaplí na venkově bylo postaveno v 17. a 18. století barokním ...
 • Benchmark VERCORS 2022 - slepá predikce chování železobetonového kontejnmentu 

  Author: Štěpán Krátký; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Šmilauer Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato práce se, v návaznosti na třetí benchmark VERCORS 2022, zabývá predikcí chování zmenšené makety budovy kontejnmentu jaderného reaktoru, a to především důsledků procesů spojených s dotvarováním a vysycháním betonu. Na ...
 • Modifikace mikrostruktury a nanomechanických vlastností cementové pasty pomocí nanočástic 

  Author: Daniel Ňachaj; Supervisor: Němeček Jiří; Opponent: Rymeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Táto práca sa zaoberá spracovaním viacerých modifikovaných zmesí cementovej pasty pomocou nano-SiO2 za účelom ovplyvňovania fyzikálnych a inžinierskych vlastností. Konkrétne sa zaoberá vylepšením mikroštruktúry cementovej ...
 • Development and implementation of an isogeometric scaled boundary shell formulation 

  Author: Mathias Ferdinand Maria Reichle; Supervisor: Klassen Markus; Opponent: Klinkel Sven
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  In the field of numerical structural analysis, shell formulations are generally proposed to model the mechanic response of thin curved structures. Typical approaches consist in the numerical approximation of the surface ...
 • Verifikace modelu existujícího mostu pomocí experimentální dynamické analýzy 

  Author: Tomáš Vaníček; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Verner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Diplomová práce se zabývá dynamickým experimentem provedeným na mostě ve Valech a tvorbou 3D modelu, jehož chování co nejblíže odpovídá skutečnému chování mostu. Nejprve byl vytvořen model mostu dle dokumentace skutečného ...
 • Popis morfologie heterogenních materiálů pomocí náhodných polí odvozených z obrazové analýzy 

  Author: David Šilhánek; Supervisor: Kučerová Anna; Opponent: Pultarová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Předmětem této práce je studie popisu konstrukce náhodných polí odvozených z obrazové analýzy. Konkrétně se zabývá především kovariančními funkcemi z literatury běžně používanými pro tyto účely. Pro generování vzorků ...
 • The application of the SMA for the fast emergency strengthening 

  Author: Erik Terner; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Subjektem je silně zkorodovaný prvek z tepaného železa, patřící ke starému železničnímu mostu přes řeku Vltavu v Praze v České republice. Prostřednictvím modelování konečných prvků je prvek vyztužen plechem ze slitiny s ...

View more