Collections in this community

Recent Submissions

 • Užití náhodných polí založených na obrazové analýze v numerickém modelování inženýrských úloh 

  Author: David Šilhánek; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Jarušková Daniela
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
  Tato práce se zaměřuje na testování náhodných polí odvozených z obrazové analýzy ve skutečných inženýrských problémech. Konkrétně studujeme dvourozměrné úlohy ustáleného vedení tepla a nelineární mechaniky poškození. Cílem ...
 • Využití elektrochemické impedační spektroskopie pro stanovení porozity cementových materiálů 

  Author: Jana Chalupová; Supervisor: Němeček Jiří; Opponent: Kouřil Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
  V této práci byla pozorována porozita a elektrické vlastnosti čisté cementové pasty, nanočásticemi modifikovaných cementových past a malty. Jako hlavní metoda použitá ke zkoumání těchto materiálových vlastností byla ...
 • Monitorování historických budov vystavených technické seizmicitě a dalším dynamickým účinkům 

  Author: Mayra Alejandra Estrella Nuňez; Supervisor: Urushadze Shota; Opponent: Zlámal Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  Zachování a obnova kulturního dědictví společnosti zajišťuje zachování tradic, které vytvářejí kolektivní paměť. Z těchto důvodů je tento projekt předkládán jako reakce na potřebu monitorování struktur s cílem definovat ...
 • A new laboratory test to assess the resistance of porous materials to salt crystallization: assessment of natural stone painted with limewashes 

  Author: Vivek Namdev; Supervisor: Slížková Zuzana; Opponent: Pavlíková Milena
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  ABSTRAKT Nový laboratorní test k posouzení odolnosti porézních materiálů vůči krystalizaci solí - posouzení přírodního kamene s povrchovou úpravou vápennými nátěry Vodorozpustné soli jsou velmi často příčinou degradace ...
 • Vliv okolních podmínek na stavební materiály: studium degradace materiálů v archeologických areálech Pražského hradu 

  Author: Emily Carroll Painter; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Paulos Nunes Cristiana Lara
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  Archeologizované konstrukce mají v rámci oboru konzervace památek specifické postavení: nacházejí se pod zemí, podléhají značnému znečištění solemi, jsou dlouhodobě vlhké a dochází u nich k prudkému zvlhčování a vysychání ...
 • Chateau Lobkovice: Revitalization of the Castle Grounds. 

  Author: Milica Radović; Supervisor: Kroftová Klára; Opponent: Špička Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  Zámek Lobkovice je jedním z mnoha hradů na území České republiky. První stavba zde vznikla již ve XIV. století, od té doby však stavební vývoj prošel několika úpravami. V průběhu staletí své existence byl zámek několikrát ...
 • Numerická a experimentální analýza kostelní věže sv. Jakuba v Kutné Hoře 

  Author: Madeleine Isabelle Fayle; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šána Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-07-29)
  Dynamická analýza nám pomůže identifikovat parametry, které jsou potřeba pro zjištění globálního chování konstrukce. To je zvláště cenné při výpočtu historických konstrukcí, kde není možné odebrat vzorky pro destruktivní ...
 • Viskoelastický popis polymerní mezivrstvy laminovaného skla 

  Author: Barbora Hálková; Supervisor: Šejnoha Michal; Opponent: Janda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Lepené sklo je kompozitní materiál vyrobený vrstvením skleněných tabulí spolu s polymerními mezivrstvami. Zatímco sklo lze pokládat za téměř ideálně pružný materiál, chování polymerní fólie je časově závislé, někde mezi ...
 • Mechanická odezva tlačených betonových sloupů se dvěma propojenými kruhovými spirálami 

  Author: Markéta Venclová; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Jirásek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Příčná výztuž kruhových sloupů, např. ve formě spirál, se po zatížení těchto sloupů jednoosým tlakem společně s betonem podílí na vzniku tzv. ovinutí, příčného tlakového napětí, které v betonu vyvolává trojosou napjatost. ...
 • Experimentální dynamická analýza historické věže kostela. 

  Author: Matěj Šach; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Šána Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Předmětem této práce je dynamický experiment realizovaný na existující historické věži kostela. V první části je shrnuta základní problematika dynamiky konstrukcí, experimentální dynamická analýza konstrukcí a problematika ...
 • Porovnání a úprava duálních metod dělení oblasti pro úlohy modulární topologické optimalizace 

  Author: Tomáš Medřický; Supervisor: Doškář Martin; Opponent: Kruis Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce je implementace, porovnání a kritické zhodnocení vhodnosti využití duálních metod doménové dekompozice na úlohy modulární topologické optimalizace. Naimplementovány byly metody založené na ...
 • Duální metody dělení oblasti pro kontaktní úlohy 

  Author: Jakub Mareš; Supervisor: Doškář Martin; Opponent: Vorel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Předmětem této práce je studium a implementace metod pro řešení úloh kvadratického programování s omezujícími podmínkami ve formě lineárních rovnic a nerovnic a s využitím postupů dělení oblasti. Práce se zabývá duální ...
 • Optimalizace globální stability příhradových konstrukcí s využitím rámových prvků 

  Author: Šimon Glanc; Supervisor: Lepš Matěj; Opponent: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací konstrukce z hlediska stability. Pro lineární analýzu konstrukce byl použit přístup využití rámových prvků. Posouzení stability je v úvodu představeno na stabilitě jednotlivých ...
 • Využití digitální korelace obrazu u jednoosé tlakové zkoušky 3D tištěných těles 

  Author: Petr Bočan; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Nežerka Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá mechanickým zkoušením 3D tištěných těles v jednoosé tlakové zkoušce. Pro metody měření byla využita digitální korelace obrazu (DIC) a klasická zkouška v jednoosém tlaku. Zkoušení proběhlo ...
 • Model vedení tepla fasádním panelem 

  Author: Aleš Pilař; Supervisor: Koudelka Tomáš; Opponent: Krejčí Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Předmětem této bakalářské práce, je tvorba generátoru prostorové sítě fasádní části konstrukce, která bude následně použita pro výpočet vedení tepla metodou konečných prvků. Kód generátoru sítě je psán v jazyce C/C++. ...
 • Experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce. 

  Author: Magdaléna Boháčová; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Šána Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Předmětem této práce je experimentální a teoretická analýza dynamického chování existující lávky pro chodce. V rešeršní části práce je shrnuta problematika především experimentální dynamické analýzy lávek pro chodce, a ...
 • Ověření dynamického chování stávající lávky pro chodce. 

  Author: Aleš Mezera; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Verner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Předmětem této diplomové práce je ověření skutečných vlastností lávky pro pěší přes slepé rameno Jesípek řeky Labe v Hradci Králové. V první části práce je probrána problematika dynamiky stavebních konstrukcí a experimentální ...
 • Analýza 3D tištěných porézních struktur určených pro biomedicínské aplikace 

  Author: Gabriela Javorská; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Litoš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  Práce se zabývá analýzou 3D tištěných porézních struktur, které jsou určené pro biomedicínské aplikace. Cílem byl detailní rozbor elementárních buněk a nalezení závislosti globálního modulu pružnosti na vlastnostech ...
 • Implementation of a hybrid Trefftz finite element for the analysis of elastodynamic media (Lamé soil) in the frequency domain 

  Author: Michal Šmejkal; Supervisor: Lainer Mirjam; Opponent: Müller Gerhard
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
  The thesis develops numerical tools for dynamic analysis of elastic media. Particularly, the hybrid-Trefftz method is applied in order to approximate the solution of the underlying differential equation expressed in the ...
 • Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models. 

  Author: Lucy Jane Davis; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šafář Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
  Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich bezpečnosti. Zatížitelnost ...

View more