Poslední příspěvky

 • Numerical Modelling of Duolam Timber Elements Strengthened with GFRP Laminates 

  Autor: Ramos Ramos David; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Sógel Kristian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  V rámci sanace konstrukcí jestvujících dřevěných stropů a střech je vhodné uvážit možnost aplikace tradičních ale také moderních stavebních materiálů a technologii. Primárním problémem, který ovlivňuje chování historických ...
 • Experimental Analysis of Bond of SRP´s Applied to Masonry Bricks with Flexible Polymers 

  Autor: Kung Carol; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Kwiecień Arkadiusz
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Zdivo je jedním z nejstarších a nejvíce používaných stavebních materiálů, který umožnil vytvořit některé z nejproslulejších historických památek světa. Bohužel, mnohé z těchto konstrukcí nesplňují současné požadavky na ...
 • Discrete Elements Method to Predict Failure Mechanisms of Unreinforced Masonry Walls 

  Autor: Gálvez González Francisco; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Patzák Bořek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
  VYUŽITÍ METODY DISKRÉTNÍCH PRVKŮ PŘI PREDIKCI MECHANISMŮ PORUŠENÍ NEVYZTUŽENÝCH ZDĚNÝCH STĚN ABSTRAKT Porušení zděných konstrukcí při seismickém buzení již byla v odborné literatuře věnována značná pozornost. Většina ...
 • Computational Modeling of the Arch Stone Bridge in Rabštejn, Czech Republic 

  Autor: Kosykh Aleksandra; Vedoucí práce: Havlásek Petr; Oponent práce: Šmilauer Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Výpočetní modelování obloukového kamenného mostu v Rabštejně Kamenný obloukový most v Rabštejně je jedna z nejstarších staveb svého druhu v České republice. Most byl pravděpodobně postaven ve 14. století a svou funkci plní ...
 • Structural Analysis of Historical Timber Roof Trusses in Prague 

  Autor: Morimoto Matthew; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Kuklík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
  Dřevěné konstrukce různých tvarů se používají od počátku lidstva. Nejčastěji však bylo dřevo používané na zastřešení staveb. Konstrukce krovů prošla během staletí vývojem, který je popsán v této práci. Téma bylo zúženo na ...
 • Modeling and Analysis of Plywood Shell Structures 

  Autor: Troci Andi; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Šejnoha Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Hlavním cílem této diplomové práce je posoudit statický stav a únosnost střechy budovy NakashimaArtsBuildingv Pennsylvanii, U.S.A. Nosnou konstrukci střechy tvoří překližková skořepina ve tvaru hyperbolického paraboloidu ...
 • Assessment of Traditionally Produced Hydraulic Lime 

  Autor: Petrou Margarita; Vedoucí práce: Válek Jan; Oponent práce: Slížková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  V České republice jsou bohaté zkušenosti s využíváním vápna ve zděných stavbách. Předcházející studie, zabývající se historickými maltami ukázaly, že výroba a využívání vápenných pojiv s hydraulickými vlastnostmi zde byly ...
 • Nonlinear numerical evaluation of the bearing capacity and the structure stability of the St. Jacob Church from the Broumov Group of Churches 

  Autor: Scacco Jacopo; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Novák Drahomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Broumovsko a jeho skupina barokních kostelů představuje výjimečný příklad kombinace architektury a venkovské krajiny. Toto zvláštní dědictví vyžaduje speciální odbornou analýzu, aby byla zachována jeho jedinečnost. Kostel ...
 • Determination of component ratio in a historic lime-based mortar 

  Autor: jain Lavina; Vedoucí práce: Válek Jan; Oponent práce: Paulos Nunes Cristiana Lara
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Vápenná malta je nejčastěji používaným materiálem při obnově památek, kdy je využíváno napodobení původního složení. Pokusů o napodobení historické vápenné malty tak bylo již mnoho, ale stále ještě mnoho aspektů tohoto ...
 • Analysis of Lusitanian Timber Framed Walls with Shallow Foundations 

  Autor: Ramesh Meera; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Janda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
  Kombinace roubení a hrázdění u stavení Lužického typu je typické pro oblast severních Čech. Výstavba probíhala na základě intuitivních či rodových znalostí, a proto je zajímavým předmětem studia z pohledu dneška. Tato práce ...
 • Lapped Scarf Joint with Inclined Faces and Wooden Dowels Intended for Tensile Loads: Analysis and Design 

  Autor: Bishara Suzy; Vedoucí práce: Kunecký Jiří; Oponent práce: Sebera Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  ílem práce je navrhnout lapovaná plát se šikmými plochami, které by bylo vhodné použití pro opravy dřevěné trámy. Nová část paprsku by se k staré intaktní části nosníku. Spoj bude mít šikmé plochy a bude držen pohromadě ...
 • Calibration of finite elements model of St. Jakub in Cirkvice by modal testing 

  Autor: Bañasco Sánchez Pablo; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Kott Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Kalibrace konečněprvkového modelu kostela Sv. Jakuba v Cirkvici pomocí měření vlastních frekvencí Vyhodnocení materiálových vlastností je jeden z klasických problémů statické analýzy stávajících historických konstrukcí. Z ...
 • Retrofitting of Riveted Shear Connections 

  Autor: Deryushkin Artem; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Ryjáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Od poloviny devatenáctého století byly nýty po dobu 100 let hlavním druhem spojovacích prostředků pro kovové konstrukce. Toto období odpovídá průmyslové revoluci a rozvoji infrastruktury, dopravy a dalších zařízení. Některé ...
 • Vliv interakce inkluzí na mechanickou odezvu kompozitu 

  Autor: Šulc Stanislav; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Šmilauer Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Práce se zabývá výpočtem rozložení perturbačních polí v heterogenním materiálu obsahujícím elipsoidní inkluze v homogenní matrici. Pozornost je věnována především vzájemné interakci blízkých inkluzí. Práce využívá Eshelbyho ...
 • Povrchové modifikace uhlíkových mikro vláken a jejich vliv na soudržnost s cementovou matricí 

  Autor: Havrda Jan; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  V první části bakalářské práce je uvedeno seznámení s uhlíkovými mikrovlákny. Názorně je uvedeno porovnání s ostatními typy polymerních vláken, včetně zohlednění jejich objemové hmotnosti. Při takovémto srovnání se materiálové ...
 • Návrh zdicích prvků s využitím recyklovaného betonu 

  Autor: Hrůza Jaromír; Vedoucí práce: Plachý Tomáš; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou využití materiálu na bázi mikromletého recyklovaného betonu. V rešerši je rozebrána problematika využití recyklovaného betonu ve stavebnictví a mechanické vlastnosti těchto materiálů. ...
 • Nonlinear numerical evaluation of the wall bearing capacity and the structure stability of the St. Ann Church from the Broumov Group of Churches 

  Autor: Gajjar Pratik; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Novák Drahomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Česká republika se honosí bohatou historickou minulostí, s kterou je spjato architektonické dědictví, jež ve svém důsledku tuto bohatou historii symbolizuje. Mezi všemi architektonickými styly pak barokní architektura hraje ...
 • The analysis of the timber roofs of the Loreta in Prague 

  Autor: Nela Bledian; Vedoucí práce: Bláha Jiří; Oponent práce: Krušinský Peter
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Pražská Loreta je pozoruhodnou kulturní památkou, významným barokním poutním místem s podmanivou historií. Za hlavním průčelím, které je velkolepým dílem slavných Dientzenhoferů, je skryto nádvoří s kopii Svaté chýše, ...
 • Characterisation of historic burnt clay building ceramics with respect to their production technology and raw material provenance 

  Autor: Shaikh Nigar; Vedoucí práce: Válek Jan; Oponent práce: Slížková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Cihly, dlaždice a další materiály z pálené keramiky jsou jako stavební materiály používány od starověku. Jejich mineralogické složení a fyzikální vlastnosti jsou ovlivněny zejména teplotou a podmínkami výpalu a složením ...
 • Vliv vnějšího prostředí na mikromechanické vlastnosti zubní skloviny 

  Autor: Tomanec Martin; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
  Práce je zaměřena na mikromechanickou analýzu negativního vlivu tekutin s vysokým podílem cukru a nízkým pH na vlastnosti zubní skloviny. Analýza je prováděna metodou nanoindentace a mikroskopie atomových sil, které umožňují ...

Zobrazit další