Collections in this community

Recent Submissions

 • Load rating of the stone arch bridge at Poniklá using 2D and 3D models. 

  Author: Lucy Jane Davis; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Šafář Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
  Zděné klenbové mosty jsou jedinečnou a důležitou částí světové silniční sítě. Mnohé byly postaveny před více než 100 lety a od té doby měnící se dopravní zátěž vyžaduje obnovení informací o jejich bezpečnosti. Zatížitelnost ...
 • Non-linear numerical evaluation of baroque epoch foundation structures on the example of the Broumov Group of Churches footings 

  Author: Tatiana Larionova; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Kos Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-07-28)
  Česká republika je domovem mnoha historických památek a míst, včetně pohádkových hradů, ikonických geografických prvků a malebných vesniček. Mnoho kostelů a kaplí na venkově bylo postaveno v 17. a 18. století barokním ...
 • Benchmark VERCORS 2022 - slepá predikce chování železobetonového kontejnmentu 

  Author: Štěpán Krátký; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Šmilauer Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato práce se, v návaznosti na třetí benchmark VERCORS 2022, zabývá predikcí chování zmenšené makety budovy kontejnmentu jaderného reaktoru, a to především důsledků procesů spojených s dotvarováním a vysycháním betonu. Na ...
 • Modifikace mikrostruktury a nanomechanických vlastností cementové pasty pomocí nanočástic 

  Author: Daniel Ňachaj; Supervisor: Němeček Jiří; Opponent: Rymeš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Táto práca sa zaoberá spracovaním viacerých modifikovaných zmesí cementovej pasty pomocou nano-SiO2 za účelom ovplyvňovania fyzikálnych a inžinierskych vlastností. Konkrétne sa zaoberá vylepšením mikroštruktúry cementovej ...
 • Development and implementation of an isogeometric scaled boundary shell formulation 

  Author: Mathias Ferdinand Maria Reichle; Supervisor: Klassen Markus; Opponent: Klinkel Sven
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  In the field of numerical structural analysis, shell formulations are generally proposed to model the mechanic response of thin curved structures. Typical approaches consist in the numerical approximation of the surface ...
 • Verifikace modelu existujícího mostu pomocí experimentální dynamické analýzy 

  Author: Tomáš Vaníček; Supervisor: Polák Michal; Opponent: Verner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Diplomová práce se zabývá dynamickým experimentem provedeným na mostě ve Valech a tvorbou 3D modelu, jehož chování co nejblíže odpovídá skutečnému chování mostu. Nejprve byl vytvořen model mostu dle dokumentace skutečného ...
 • Popis morfologie heterogenních materiálů pomocí náhodných polí odvozených z obrazové analýzy 

  Author: David Šilhánek; Supervisor: Kučerová Anna; Opponent: Pultarová Ivana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Předmětem této práce je studie popisu konstrukce náhodných polí odvozených z obrazové analýzy. Konkrétně se zabývá především kovariančními funkcemi z literatury běžně používanými pro tyto účely. Pro generování vzorků ...
 • The application of the SMA for the fast emergency strengthening 

  Author: Erik Terner; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Kutina Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Subjektem je silně zkorodovaný prvek z tepaného železa, patřící ke starému železničnímu mostu přes řeku Vltavu v Praze v České republice. Prostřednictvím modelování konečných prvků je prvek vyztužen plechem ze slitiny s ...
 • Deformační analýza acetabulární komponenty náhrady kyčelního kloubu 

  Author: Ngoc Anh Luongová; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Síbr Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tato diplomová práce se zabývá deformační analýzou acetabulární komponenty používané při náhradě kyčelního kloubu. Pro bližší seznámení s danou problematikou jsou první kapitoly věnovány teoretickým základům. Je v nich ...
 • Lávka pro pěší z UHPC přes Mlýnský potok v Olomouci 

  Author: Marek Potrebuješ; Supervisor: Denk František; Opponent: Surovec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí lávky pro pěší, která se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. První část se věnuje popisu konstrukcí z ultra vysokopevnostního betonu. Další dvě části se věnují návrhu konstrukce. ...
 • Určení tuhosti porušeného horninového masivu s využitím DFN modelů 

  Author: Martin Lebeda; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Mikláš Ondrej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Dominantní vliv na odezvu rozpukaného horninového masivu mají různé druhy diskontinuit, které se v horninovém prostředí přirozeně často vyskytují. V práci je přehled vybraných výpočetních metod, kterými lze stanovit efektivní ...
 • Micromechanical Parameter Identification using the Bayes Method 

  Author: Liya Gaynutdinova; Supervisor: Zeman Jan; Opponent: Domesová Simona
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Tato diplomová práce je v formě odborného článku. Uvažuje se problém identifikace mikromechanického parametru pomocí virtuálního testu, kde se jako metoda měření celého pole používá digitální korelace obrazů (DIC). Stávající ...
 • Bloky obvodového pláště s obsahem recyklovaných surovin 

  Author: Jan Horych; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Rucki Radomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Hlavním úkolem práce bylo navrhnout a posoudit geometrii obvodového zdicího bloku s podíly recyklovaných surovin. Nejdříve byl určen základní tvar prvku a následně byla vyrobena série vzorků pro zjištění mechanických a ...
 • Modelování smrštění symetricky a nesymetricky vysychajícího betonu 

  Author: Pavel Horák; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Štemberk Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
  Běžné experimenty, u kterých je měřeno pouze osové smrštění a úbytek hmotnosti, neposkytují vždy spolehlivá data pro jednoznačnou kalibraci modelu transportu vlhkosti. Proto se tato práce zabývá zejména vhodným uspořádáním ...
 • Evaluation of ancient bricklayer´s skills using numerical estimations of the masonry strength of the walls of Churches from the Broumov group 

  Author: Shantanu Kulkarni; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Zigler Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
  Navzdory velmi rozsáhlému výzkumu zděných konstrukcí, nebyla dosud spolehlivě vyřešena otázka spolehlivého posouzení únosnosti stávajících, především historických zděných konstrukcí. Identifikace jejich je velmi obtížný ...
 • Experimental and numerical analysis of cocciopesto mortar under mixed mode of fracture 

  Author: Maurício Bonatte; Supervisor: Hlobil Michal; Opponent: Suárez Guerra Fernando
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
  Malta typu “cocciopesto” patří do skupiny historických malt, které kombinují pojivo na bázi vápna s pískem a keramickými střepy. Tento materiál byl široce používaný již v antickém zdivu, zejména v byzantské architektuře, ...
 • The assessment of the water transport in the masonry-soil complex of the 18th century churches 

  Author: Joe Chalhoub; Supervisor: Sněhota Michal; Opponent: Lanzendörfer Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
  Studie se zabývá transportem vody ve zdivu a zemině v okolí základů kostela Všech svatých v Heřmánkovicích a kostela sv. Anny ve Vižňově. Součástí této práce je přehled dostupnéliteratury na témata dotýkající se vlhkosti ...
 • Structural Analysis of a Historic Reinforced Concrete Building - Fuchs´ Cafe in Prague 

  Author: Bradley Scheuer; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Štemberk Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
  Fuchsova kavárna, která je součástí bývalého zimního stadionu na pražské Štvanici, je významnou kulturní stavbou začleněnou do struktury metropole. Tato funkcionalistická budova je představitelem moderního architektonického ...
 • Mechanické testování dříků dentálních implantátů dle ČSN EN ISO 14801 

  Author: Gabriela Javorská; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Denk František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením uceleného přehledu nitrokostních částí dentálních implantátů, které jsou využívány jako nosná část pro umělou náhradu zubu v případě jeho fatálního poškození. V práci je popsáno ...
 • Mechanické vlastnosti gyroidní struktury tvořené aditivní technologií 

  Author: Tereza Kocumová; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá 3D strukturami nitrokostních částí zubních implantátů a snaží se dokázat, že současné využití trabekulárních struktur nevykazuje tak dobré výsledky jako využití novějších implantátů s gyroidní ...

View more