Poslední příspěvky

 • Konstrukční řešení obytného plovoucího domu 

  Autor: Zakouřil Vít; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá stavebně konstrukčním návrhem a statickým posouzením dvoupodlažního obytného domu uloženého na plovoucích pontonech. V rámci návrhu je stanovena základní koncepce konstrukčního systému vrchní ...
 • Kombinace homogenizace a nanoindentace pro odhad úhlu mikrofibril smrkového dřeva 

  Autor: Kucíková Lucie; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Vorel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato práce se zabývá odhadem odklonu celulózových vláken v buněčné stěně smrkového dřeva využitím porovnání výsledků získané mikromechanickou homogenizací s výsledky měření pomocí nanoindentace. Homogenizace byla prováděna ...
 • Návrh jemnozrnné betonové směsi pro vyztužení uhlíkovými vlákny 

  Autor: Holub Petr; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  V uvedené bakalářské práci je především popsán a vysvětlen princip návrhu jemnozrnné betonové směsi za účelem efektivního vyztužení uhlíkovými vlákny. Je zde názorně popsán a vysvětlen jak postup při návrhu jemnozrnné ...
 • Statická analýza historického mostu 

  Autor: Falta Lukáš; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Řeřicha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou obloukového kamenného mostu v blízkosti obce Úvaly metodou konečných prvků. Most je přístupný pouze pro chodce a cyklisty. Při tomto zatížení konstrukce nevykazuje viditelné poruchy. ...
 • Dynamická analýza lávky pro pěší 

  Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Pohl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá modální analýzou cyklistické lávky v Čelákovicích. Obsahuje dvourozměrný model konstrukce pro zjištění vlastních frekvencí a ověření jejich výpočtu přibližnými metodami. Dále je zde sestaven ...
 • Plazmatické povrchové modifikace polymerních makro vláken používaných jako výztuž v betonových konstrukcích 

  Autor: Bartošová Lucie; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Předkládaná práce se zabývá charakterizací změn mechanických a fyzikálních vlastností povrchově modifikovaných polymerních vláken. Vlákna BeneSteel (směs PP a PE) a Concrix (polyolefiny) byla upravena plazmatickým výbojem ...
 • Návrh prvků stavebního systému na bázi odpadních materiálů při zpracování kamene 

  Autor: Hlubocký Lukáš; Vedoucí práce: Plachý Tomáš; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Bakalářská práce se zabývá využitím odpadního materiálu při zpracování kamene. Zaměřena je na materiály na bázi mramoru a vápence ve formě drtě a kalu, konkrétně jde o materiál v surové podobě nebo v podobě mikromletého ...
 • Evaluation of the Effects of Protective Treatment on Sandstone 

  Autor: Mordanova Anna; Vedoucí práce: Slížková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
 • Computational Modeling of Irregular Masonry Failure 

  Autor: Betzer Rony; Vedoucí práce: Jirásek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
 • Thermo-Mechanical Analysis of Charles Bridge in Prague 

  Autor: Toesca Massimo; Vedoucí práce: Krejčí Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
 • Analysis of the Faults in the Church of the Sacred Heart in Prague 

  Autor: Greco Federica; Vedoucí práce: Kabele Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
 • Modelování přístupového tunelu Evropská s použitím hypoplastického modelu jemnozrnných zemin 

  Autor: Kadlíček Tomáš; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Brouček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Vliv způsobu ošetřování cementové pasty s popílkem na lomovou energii 

  Autor: Mužíková Barbora; Vedoucí práce: Padevět Pavel; Oponent práce: Šmilauer Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Zemětřesení a návrh seismicky odolných ocelových konstrukcí 

  Autor: Rymeš Jiří; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Pohl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Výpočet hustoty uspořádání sypkých materiálů 

  Autor: Podivinský Jakub; Vedoucí práce: Šmilauer Vít; Oponent práce: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Numerické modelování přenosu tepla a vlhkosti v historických konstrukcích 

  Autor: Šulc Stanislav; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Vorel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Efektivní metody pro propagování nejistot v popisu proudění podzemní vody 

  Autor: Havelka Jan; Vedoucí práce: Sýkora Jan; Oponent práce: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Experimentální stanovení lomové energie ultra vysokohodnotného vlákny vyztuženého betonu 

  Autor: Rašínová Jana; Vedoucí práce: Konvalinka Petr; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
 • Optimalizace uniformity počítačových návrhů pro omezené návrhové prostory 

  Autor: Myšáková Eva; Vedoucí práce: Lepš Matěj; Oponent práce: Chleboun Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
 • Wang Tilings for Real World Material Systems 

  Autor: Doškář Martin; Vedoucí práce: Novák Jan; Oponent práce: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)

Zobrazit další