Poslední příspěvky

 • Vliv PVA na vlastnosti cementového kompozitu s recyklovaným betonem 

  Autor: Jaukl Milan; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem diplomové práce je zjištění vlastností cementového kompozitu s recyklovaným betonem modifikovaným různým množstvím polyvinylalkoholem. Pozornost zaměřena především na optimalizaci zpracovatelnosti s ohledem na ...
 • Experimentální zjišťování poruchy sádrokartonových desek 

  Autor: Čermáková Zuzana; Vedoucí práce: Padevět Pavel; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Diplomová práce má za cíl zjistit, zda se úpravou receptury zvýší pevnost v tahu za ohybu sádrokartonových desek, a zda opravdu platí pravidla, která jsou zažita mezi běžnými spotřebiteli a prodejci o červeně označených ...
 • Mechanické vlastnosti cementových malt s příměsí mikromleté strusky 

  Autor: Hanzálek Michal; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Práce se zabývá využitím metalurgických strusek jako stavebního materiálu, konkrétně jejich aplikaci jako náhradu portlandského cementu po úpravě vysokorychlostním mletím. Pro studii jejich vlastností byly zhotoveny zkušební ...
 • Analýza kondenzace vodní páry v tunelu 

  Autor: Daňková Michaela; Vedoucí práce: Patzák Bořek; Oponent práce: Pruška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem této práce bylo na základě průběhu teplot na ostění tunelu vytvořit model charakterizující kondenzaci vodní páry. Pro řešení měl být využit existující software OOFEM a propojen pomocí prostředí MuPIF. V první části ...
 • Mechanické a numerické analýzy titanových trabekulárních struktur dentálních implantátů tvořených 3D tiskem 

  Autor: Řehounek Luboš; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Vorel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat a popsat chování nové biomateriálové struktury, která doposud nemá žádné zdokumentované materiálové testy. Trabekulární struktura je zatím komerčně nedostupná pro účely ...
 • Konstrukční řešení obytného plovoucího domu 

  Autor: Zakouřil Vít; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá stavebně konstrukčním návrhem a statickým posouzením dvoupodlažního obytného domu uloženého na plovoucích pontonech. V rámci návrhu je stanovena základní koncepce konstrukčního systému vrchní ...
 • Kombinace homogenizace a nanoindentace pro odhad úhlu mikrofibril smrkového dřeva 

  Autor: Kucíková Lucie; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Vorel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato práce se zabývá odhadem odklonu celulózových vláken v buněčné stěně smrkového dřeva využitím porovnání výsledků získané mikromechanickou homogenizací s výsledky měření pomocí nanoindentace. Homogenizace byla prováděna ...
 • Návrh jemnozrnné betonové směsi pro vyztužení uhlíkovými vlákny 

  Autor: Holub Petr; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  V uvedené bakalářské práci je především popsán a vysvětlen princip návrhu jemnozrnné betonové směsi za účelem efektivního vyztužení uhlíkovými vlákny. Je zde názorně popsán a vysvětlen jak postup při návrhu jemnozrnné ...
 • Statická analýza historického mostu 

  Autor: Falta Lukáš; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Řeřicha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou obloukového kamenného mostu v blízkosti obce Úvaly metodou konečných prvků. Most je přístupný pouze pro chodce a cyklisty. Při tomto zatížení konstrukce nevykazuje viditelné poruchy. ...
 • Dynamická analýza lávky pro pěší 

  Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Pohl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá modální analýzou cyklistické lávky v Čelákovicích. Obsahuje dvourozměrný model konstrukce pro zjištění vlastních frekvencí a ověření jejich výpočtu přibližnými metodami. Dále je zde sestaven ...
 • Plazmatické povrchové modifikace polymerních makro vláken používaných jako výztuž v betonových konstrukcích 

  Autor: Bartošová Lucie; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Předkládaná práce se zabývá charakterizací změn mechanických a fyzikálních vlastností povrchově modifikovaných polymerních vláken. Vlákna BeneSteel (směs PP a PE) a Concrix (polyolefiny) byla upravena plazmatickým výbojem ...
 • Návrh prvků stavebního systému na bázi odpadních materiálů při zpracování kamene 

  Autor: Hlubocký Lukáš; Vedoucí práce: Plachý Tomáš; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Bakalářská práce se zabývá využitím odpadního materiálu při zpracování kamene. Zaměřena je na materiály na bázi mramoru a vápence ve formě drtě a kalu, konkrétně jde o materiál v surové podobě nebo v podobě mikromletého ...
 • Evaluation of the Effects of Protective Treatment on Sandstone 

  Autor: Mordanova Anna; Vedoucí práce: Slížková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
 • Computational Modeling of Irregular Masonry Failure 

  Autor: Betzer Rony; Vedoucí práce: Jirásek Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
 • Thermo-Mechanical Analysis of Charles Bridge in Prague 

  Autor: Toesca Massimo; Vedoucí práce: Krejčí Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
 • Analysis of the Faults in the Church of the Sacred Heart in Prague 

  Autor: Greco Federica; Vedoucí práce: Kabele Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-29)
 • Modelování přístupového tunelu Evropská s použitím hypoplastického modelu jemnozrnných zemin 

  Autor: Kadlíček Tomáš; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Brouček Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Vliv způsobu ošetřování cementové pasty s popílkem na lomovou energii 

  Autor: Mužíková Barbora; Vedoucí práce: Padevět Pavel; Oponent práce: Šmilauer Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Zemětřesení a návrh seismicky odolných ocelových konstrukcí 

  Autor: Rymeš Jiří; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Pohl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Výpočet hustoty uspořádání sypkých materiálů 

  Autor: Podivinský Jakub; Vedoucí práce: Šmilauer Vít; Oponent práce: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)

Zobrazit další