Poslední příspěvky

 • Kategorizace ocelových železničních mostů v ČR podle aerodynamických vlastností 

  Autor: Šorelová Karolína; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Macháček Michael
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zatížení větrem, zejména se soustřeďuje na statické (kvazistatické) účinky větru na konstrukce železničních mostů. Cílem práce je stanovení aerodynamických součinitelů vybraných ...
 • Dynamická analýza lávky pro pěší v Přerově 

  Autor: Kučerová Kateřina; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Polák Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Bakalářská práce se zabývá modální analýzou lávky pro pěší v Přerově. Obsahuje rovinný model konstrukce pro zjištění vlastních tvarů a vlastních frekvencí ve svislém směru. Dále obsahuje prostorový model, na kterém byla ...
 • Dynamická analýza lávky pro pěší v Dobřichovicích 

  Autor: Berková Karolína; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší v Dobřichovicích. Obsahuje dva rovinné modely konstrukce pro předběžné zjištění vlastních tvarů a frekvencí. Dále je vytvořen prostorový desko - prutový model, na ...
 • Experimentální dynamická analýza stávající lávky pro pěší 

  Autor: Čítek Adam; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Máca Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Tato práce se zabývá experimentální dynamickou analýzou lávek pro pěší. Úvodní kapitola shrnuje teoretické základy dynamiky stavebních konstrukcí. Následující kapitoly jsou zaměřeny na experimentální dynamiku stavebních ...
 • Lehčené bloky na bázi recyklovaného betonu 

  Autor: Růžička Vít; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce se zabývá porovnáním vlastností pěnobetonu (cementového kompozitu vylehčeného pěnotvornou přísadou) s recyklátem. Vlastnosti pěnobetonu byly zkoumány po dobu 28 dní nedestruktivními metodami. Zjištění hodnot ...
 • Posouzení geotechnické konstrukce na seismické zatížení metodou konečných prvků 

  Autor: Kučera David; Vedoucí práce: Janda Tomáš; Oponent práce: Pruška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtem účinků zatížení od dynamických účinků zemětřesení v geotechnice pomocí numerické metody konečných prvků. Nedílnou součástí práce je stručný přehled současných možností normových ...
 • Návrh a projekt lávky pro pěší přes Labe v Hradci Králové 

  Autor: Šedý Martin; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Surovec Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Práce se zabývá Návrhem lávky pro pěší přes Labe v Hradci Králové. Byly zpracovány 3 varianty přemostění pro zadané podmínky. Ty byly porovnány a následně byla vybraná nejlepší varianta. Jedná se o prefabrikovanou lávku z ...
 • Dynamická analýza tribuny 

  Autor: Hubka Jiří; Vedoucí práce: Plachý Tomáš; Oponent práce: Máca Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Tato diplomová práce se zabývá experimentem na dynamickou analýzu montované tribuny postavené v Novém Městě na Moravě k příležitosti světového poháru v biatlonu. V první části je krátká rešerše dynamických experimentů ...
 • Modulárně-topologická optimalizace příhradových konstrukcí tvořených Wangovými dlaždicemi 

  Autor: Tyburec Marek; Vedoucí práce: Zeman Jan; Oponent práce: Kučerová Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  I přes značnou pozornost, umocněnou v posledních letech významným rozšířením aditivní výroby, zůstává problém topologické optimalizace modulárních konstrukcí nedostatečně vyřešen. Diplomová práce přispívá k jeho řešení ...
 • Vliv PVA na vlastnosti cementového kompozitu s recyklovaným betonem 

  Autor: Jaukl Milan; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Obsahem diplomové práce je zjištění vlastností cementového kompozitu s recyklovaným betonem modifikovaným různým množstvím polyvinylalkoholem. Pozornost zaměřena především na optimalizaci zpracovatelnosti s ohledem na ...
 • Experimentální zjišťování poruchy sádrokartonových desek 

  Autor: Čermáková Zuzana; Vedoucí práce: Padevět Pavel; Oponent práce: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Diplomová práce má za cíl zjistit, zda se úpravou receptury zvýší pevnost v tahu za ohybu sádrokartonových desek, a zda opravdu platí pravidla, která jsou zažita mezi běžnými spotřebiteli a prodejci o červeně označených ...
 • Mechanické vlastnosti cementových malt s příměsí mikromleté strusky 

  Autor: Hanzálek Michal; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Práce se zabývá využitím metalurgických strusek jako stavebního materiálu, konkrétně jejich aplikaci jako náhradu portlandského cementu po úpravě vysokorychlostním mletím. Pro studii jejich vlastností byly zhotoveny zkušební ...
 • Analýza kondenzace vodní páry v tunelu 

  Autor: Daňková Michaela; Vedoucí práce: Patzák Bořek; Oponent práce: Pruška Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem této práce bylo na základě průběhu teplot na ostění tunelu vytvořit model charakterizující kondenzaci vodní páry. Pro řešení měl být využit existující software OOFEM a propojen pomocí prostředí MuPIF. V první části ...
 • Mechanické a numerické analýzy titanových trabekulárních struktur dentálních implantátů tvořených 3D tiskem 

  Autor: Řehounek Luboš; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Vorel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat a popsat chování nové biomateriálové struktury, která doposud nemá žádné zdokumentované materiálové testy. Trabekulární struktura je zatím komerčně nedostupná pro účely ...
 • Konstrukční řešení obytného plovoucího domu 

  Autor: Zakouřil Vít; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá stavebně konstrukčním návrhem a statickým posouzením dvoupodlažního obytného domu uloženého na plovoucích pontonech. V rámci návrhu je stanovena základní koncepce konstrukčního systému vrchní ...
 • Kombinace homogenizace a nanoindentace pro odhad úhlu mikrofibril smrkového dřeva 

  Autor: Kucíková Lucie; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Vorel Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Tato práce se zabývá odhadem odklonu celulózových vláken v buněčné stěně smrkového dřeva využitím porovnání výsledků získané mikromechanickou homogenizací s výsledky měření pomocí nanoindentace. Homogenizace byla prováděna ...
 • Návrh jemnozrnné betonové směsi pro vyztužení uhlíkovými vlákny 

  Autor: Holub Petr; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  V uvedené bakalářské práci je především popsán a vysvětlen princip návrhu jemnozrnné betonové směsi za účelem efektivního vyztužení uhlíkovými vlákny. Je zde názorně popsán a vysvětlen jak postup při návrhu jemnozrnné ...
 • Statická analýza historického mostu 

  Autor: Falta Lukáš; Vedoucí práce: Fajman Petr; Oponent práce: Řeřicha Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou obloukového kamenného mostu v blízkosti obce Úvaly metodou konečných prvků. Most je přístupný pouze pro chodce a cyklisty. Při tomto zatížení konstrukce nevykazuje viditelné poruchy. ...
 • Dynamická analýza lávky pro pěší 

  Autor: Štěpánek Jan; Vedoucí práce: Máca Jiří; Oponent práce: Pohl Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se zabývá modální analýzou cyklistické lávky v Čelákovicích. Obsahuje dvourozměrný model konstrukce pro zjištění vlastních frekvencí a ověření jejich výpočtu přibližnými metodami. Dále je zde sestaven ...
 • Plazmatické povrchové modifikace polymerních makro vláken používaných jako výztuž v betonových konstrukcích 

  Autor: Bartošová Lucie; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Padevět Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Předkládaná práce se zabývá charakterizací změn mechanických a fyzikálních vlastností povrchově modifikovaných polymerních vláken. Vlákna BeneSteel (směs PP a PE) a Concrix (polyolefiny) byla upravena plazmatickým výbojem ...

Zobrazit další