Recent Submissions

 • Porovnání metod výpočtu odezvy na seismické zatížení 

  Author: Kučerová Kateřina; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Štemberk Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Diplomová práce se zabývá účinky seismického zatížení na stavební konstrukce. Práce popisuje metody, jak definovat a aplikovat seismické zatížení dle Eurokódu 8. Pro výpočet odezvy na seismické zatížení byla použita metoda ...
 • Dynamická analýza lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud 

  Author: Berková Karolína; Supervisor: Máca Jiří; Opponent: Sovják Radoslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Tato práce se zabývá dynamickou analýzou lávky pro pěší přes říčku Čistá u Hrnčířských Bud. Úvodní kapitoly krátce popisují teoretickou a experimentální dynamiku stavebních konstrukcí. Práce obsahuje popis provedeného ...
 • Procesor G-code pro simulaci 3D tisku 

  Author: Voříšek Jan; Supervisor: Patzák Bořek; Opponent: Novák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením nástroje, který umožňuje tvorbu modelu pro numerickou simulaci výrobního procesu 3D tisku. Práce popisuje princip 3D tisku, používané technologie a výrobní proces. Základem vytvořeného ...
 • Numerical Modelling of Duolam Timber Elements Strengthened with GFRP Laminates 

  Author: Ramos Ramos David; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Sógel Kristian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  V rámci sanace konstrukcí jestvujících dřevěných stropů a střech je vhodné uvážit možnost aplikace tradičních ale také moderních stavebních materiálů a technologii. Primárním problémem, který ovlivňuje chování historických ...
 • Experimental Analysis of Bond of SRP´s Applied to Masonry Bricks with Flexible Polymers 

  Author: Kung Carol; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Kwiecień Arkadiusz
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Zdivo je jedním z nejstarších a nejvíce používaných stavebních materiálů, který umožnil vytvořit některé z nejproslulejších historických památek světa. Bohužel, mnohé z těchto konstrukcí nesplňují současné požadavky na ...
 • Discrete Elements Method to Predict Failure Mechanisms of Unreinforced Masonry Walls 

  Author: Gálvez González Francisco; Supervisor: Jirásek Milan; Opponent: Patzák Bořek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
  VYUŽITÍ METODY DISKRÉTNÍCH PRVKŮ PŘI PREDIKCI MECHANISMŮ PORUŠENÍ NEVYZTUŽENÝCH ZDĚNÝCH STĚN ABSTRAKT Porušení zděných konstrukcí při seismickém buzení již byla v odborné literatuře věnována značná pozornost. Většina ...
 • Computational Modeling of the Arch Stone Bridge in Rabštejn, Czech Republic 

  Author: Kosykh Aleksandra; Supervisor: Havlásek Petr; Opponent: Šmilauer Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Výpočetní modelování obloukového kamenného mostu v Rabštejně Kamenný obloukový most v Rabštejně je jedna z nejstarších staveb svého druhu v České republice. Most byl pravděpodobně postaven ve 14. století a svou funkci plní ...
 • Structural Analysis of Historical Timber Roof Trusses in Prague 

  Author: Morimoto Matthew; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kuklík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
  Dřevěné konstrukce různých tvarů se používají od počátku lidstva. Nejčastěji však bylo dřevo používané na zastřešení staveb. Konstrukce krovů prošla během staletí vývojem, který je popsán v této práci. Téma bylo zúženo na ...
 • Modeling and Analysis of Plywood Shell Structures 

  Author: Troci Andi; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Šejnoha Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Hlavním cílem této diplomové práce je posoudit statický stav a únosnost střechy budovy NakashimaArtsBuildingv Pennsylvanii, U.S.A. Nosnou konstrukci střechy tvoří překližková skořepina ve tvaru hyperbolického paraboloidu ...
 • Assessment of Traditionally Produced Hydraulic Lime 

  Author: Petrou Margarita; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Slížková Zuzana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  V České republice jsou bohaté zkušenosti s využíváním vápna ve zděných stavbách. Předcházející studie, zabývající se historickými maltami ukázaly, že výroba a využívání vápenných pojiv s hydraulickými vlastnostmi zde byly ...
 • Nonlinear numerical evaluation of the bearing capacity and the structure stability of the St. Jacob Church from the Broumov Group of Churches 

  Author: Scacco Jacopo; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Novák Drahomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Broumovsko a jeho skupina barokních kostelů představuje výjimečný příklad kombinace architektury a venkovské krajiny. Toto zvláštní dědictví vyžaduje speciální odbornou analýzu, aby byla zachována jeho jedinečnost. Kostel ...
 • Determination of component ratio in a historic lime-based mortar 

  Author: jain Lavina; Supervisor: Válek Jan; Opponent: Paulos Nunes Cristiana Lara
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Vápenná malta je nejčastěji používaným materiálem při obnově památek, kdy je využíváno napodobení původního složení. Pokusů o napodobení historické vápenné malty tak bylo již mnoho, ale stále ještě mnoho aspektů tohoto ...
 • Analysis of Lusitanian Timber Framed Walls with Shallow Foundations 

  Author: Ramesh Meera; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Janda Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-22)
  Kombinace roubení a hrázdění u stavení Lužického typu je typické pro oblast severních Čech. Výstavba probíhala na základě intuitivních či rodových znalostí, a proto je zajímavým předmětem studia z pohledu dneška. Tato práce ...
 • Lapped Scarf Joint with Inclined Faces and Wooden Dowels Intended for Tensile Loads: Analysis and Design 

  Author: Bishara Suzy; Supervisor: Kunecký Jiří; Opponent: Sebera Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  ílem práce je navrhnout lapovaná plát se šikmými plochami, které by bylo vhodné použití pro opravy dřevěné trámy. Nová část paprsku by se k staré intaktní části nosníku. Spoj bude mít šikmé plochy a bude držen pohromadě ...
 • Calibration of finite elements model of St. Jakub in Cirkvice by modal testing 

  Author: Bañasco Sánchez Pablo; Supervisor: Fajman Petr; Opponent: Kott Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Kalibrace konečněprvkového modelu kostela Sv. Jakuba v Cirkvici pomocí měření vlastních frekvencí Vyhodnocení materiálových vlastností je jeden z klasických problémů statické analýzy stávajících historických konstrukcí. Z ...
 • Retrofitting of Riveted Shear Connections 

  Author: Deryushkin Artem; Supervisor: Wald František; Opponent: Ryjáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
  Od poloviny devatenáctého století byly nýty po dobu 100 let hlavním druhem spojovacích prostředků pro kovové konstrukce. Toto období odpovídá průmyslové revoluci a rozvoji infrastruktury, dopravy a dalších zařízení. Některé ...
 • Vliv interakce inkluzí na mechanickou odezvu kompozitu 

  Author: Šulc Stanislav; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Šmilauer Vít
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
  Práce se zabývá výpočtem rozložení perturbačních polí v heterogenním materiálu obsahujícím elipsoidní inkluze v homogenní matrici. Pozornost je věnována především vzájemné interakci blízkých inkluzí. Práce využívá Eshelbyho ...
 • Povrchové modifikace uhlíkových mikro vláken a jejich vliv na soudržnost s cementovou matricí 

  Author: Havrda Jan; Supervisor: Tesárek Pavel; Opponent: Plachý Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  V první části bakalářské práce je uvedeno seznámení s uhlíkovými mikrovlákny. Názorně je uvedeno porovnání s ostatními typy polymerních vláken, včetně zohlednění jejich objemové hmotnosti. Při takovémto srovnání se materiálové ...
 • Návrh zdicích prvků s využitím recyklovaného betonu 

  Author: Hrůza Jaromír; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Tesárek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Bakalářská práce se zabývá problematikou využití materiálu na bázi mikromletého recyklovaného betonu. V rešerši je rozebrána problematika využití recyklovaného betonu ve stavebnictví a mechanické vlastnosti těchto materiálů. ...
 • Nonlinear numerical evaluation of the wall bearing capacity and the structure stability of the St. Ann Church from the Broumov Group of Churches 

  Author: Gajjar Pratik; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Novák Drahomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Česká republika se honosí bohatou historickou minulostí, s kterou je spjato architektonické dědictví, jež ve svém důsledku tuto bohatou historii symbolizuje. Mezi všemi architektonickými styly pak barokní architektura hraje ...

View more