Collections in this community

Recent Submissions

 • Jednolodní tenisová hala 

  Author: Michal Peukert; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Eliášová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem ocelové konstrukce sportovní haly. Statický výpočet zahrnuje pouze část haly, ve které se nachází tenisový kurt. Jedná se o rámovou konstrukci složenou ze štítových stěn, typických ...
 • Ocelová konstrukce skladištní haly 

  Author: Lukáš Hozman; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Cílem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladištní haly a vytvoření výkresové dokumentace. Posouzení ocelové konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Jedná se o halu obdélníkového ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Author: Pavel Bartůšek; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Židlický Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tématem bakalářské práce je statické a konstrukční řešení ocelové konstrukce sportovní haly v Praze. Jedná se o konstrukci s plochou střechou a dvěma střechami pultovými. Rozměr konstrukce je přibližně 24,75 x 74 x 7,35 ...
 • Sportovní hala s obloukovou střechou 

  Author: Mykyta Matiukhov; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mareš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Práce je zaměřena na statické posouzení ocelové konstrukce sportovní haly s obloukovou střechou. Konstrukce má obdélníkový půdorys o rozměru 24x54 m. Budova je řešena jako obloukový vazník uložený na sloupy. Prostorovou ...
 • Křížem vrstvené dřevo 

  Author: Šimon Matějka; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cílem teoretické části práce je představit mechanismy přenášení zatížení a z nich vycházející návrhové postupy pro výpočty lepeného a šroubovaného CLT za běžné teploty i za požáru. V práci jsou představeny modely známé z ...
 • Dřevěná konstrukce na velká rozpětí 

  Author: Vojtěch Horák; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Má bakalářská práce je zaměřena na použití dřevěných materiálů na konstrukce na velké rozpětí. Tyto konstrukce jsou používané převážně na halové stavby, těmi jsou například sportovní či průmyslové haly, sklady nebo stavby ...
 • Bytový dům 

  Author: Michelle Taťjana Meretukova; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Brandejs Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Předmětem magisterské práce je návrh konstrukčního systému dřevostavby bytového domu. Vypracování technické zprávy, statického výpočtů a výkresové dokumentace
 • Mateřská škola 

  Author: Tomáš Bárta; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním dřevěným systémem z masivních panelů CLT. První částí práce je přiblížení problematiky systému CLT a druhou projekt mateřské školy, jež je z něj navržena. V praktické části se ...
 • Roubenky 

  Author: Gabriela Nováková; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá roubenými stavbami. Cílem je čtenářovi představit jejich historii, konstrukci, materiály, vlastnosti, způsoby provedení, a to jak v minulosti, tak v současnosti. V dalších částech práce je ...
 • Konstrukce z bambusu 

  Author: Kateřina Malá; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Dolejš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Předmětem této práce je pojednávání o bambusu jako o moderním stavebním materiálu. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá obecnými informacemi o bambusech, jejich výskytu, pěstování, možnosti využití atd. ...
 • Ocelová rozhledna u Vinařic 

  Author: Aleksandra Ivanova; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Seifert Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem diplomové práce je návrh ocelové rozhledny vlastního designu a následující podrobné statické posouzení. Obsahem práce je technická zpráva, statická část a výkresová dokumentace. Na vyhlídkovou plošinu rozhledny vedou ...
 • Dynamická analýza mostní konstrukce na vysoké rychlosti 

  Author: Vojtěch Dynybyl; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Dolejš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem této práce je provedení dynamické analýzy zvoleného mostu na trati Brno Přerov. Pro dosažení cíle je vytvořen 3D numerický model mostu, který je zatěžován modelovými vlaky. Na základě modelu jsou stanovena maximální ...
 • Variantní řešení návrhu ocelové kontrukce skladovací haly 

  Author: Ladislav Popovič; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Jandera Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem mé bakalářské práce je návrh a porovnání variantního řešení zastřešení ocelové konstrukce skladovací haly. Práce obsahuje návrh konstrukčního řešení, statický výpočet včetně posouzení hlavní nosné konstrukce, návrh ...
 • Posouzení interakce most kolej železničního mostu 

  Author: Robert Pour; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Stančík Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem bakalářské práce je provedení posouzení interakce bezstykové koleje a mostu přes Myslkovický rybník na trati IV. tranzitního železničního koridoru v úseku Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora dle normy ČSN EN 1991-2 ...
 • Prohlídka, zatížitelnost a přechodnost železničního mostu 

  Author: Simona Klofcová; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Předmětem této bakalářské práce je podrobná prohlídka stávajícího železničního mostu a následný přepočet zatížitelnosti a přechodnosti. Při podrobné prohlídce byla konstrukce přeměřena, zjištěn její stav a proveden podrobný ...
 • Dřevěná lávka přes Studenou Vltavu 

  Author: Jakub Konvička; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Ryjáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Předmětem bakalářské práce byl alternativní návrh a posouzení nové dřevěné lávky pro pěší a cyklistickou dopravu. Předložený návrh byl stávající lávkou inspirován, byl však rozšířen průchozí prostor a byl minimalizován ...
 • Rodinný dům 

  Author: Eliška Luzarová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh rodinného domu, který je řešen jako dřevostavba, s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Nosný systém této dřevostavby je navržen jako stěnový z velkoformátových masivních ...
 • Administrativní budova 

  Author: Edita Šmahelová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Jára Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh administrativní budovy, která je řešena jako dřevostavba, s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Nosný systém této dřevostavby je navržen jako těžký skelet, tedy soustava ...
 • Sportovní hala 

  Author: Michal Procházka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh sportovní haly. Projekt obsahuje technickou zprávu, výkresovou část včetně vybraných detailů, statický výpočet a technické listy použitých materiálů od vybraných výrobců. Hala ...
 • Mechanicky spojované CLT 

  Author: Kateřina Vaňková; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
  Tato bakalářská práce je složena ze tří svazků. První svazek obsahuje textovou část, ve které je řešena komplexně problematika masivních CLT panelů. Druhá část je složena z projektové dokumentace, která je použita jako ...

View more