Novinky

Department of Steel and Timber Structures

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Požární řešení hotelu 

  Autor: Müllerová Andrea; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Hlavním tématem bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení hotelu s restaurací a business částí v Praze 6, ulice Letecká. V první části bylo zhotoveno stavebně technické posouzení zadaného objektu a navrženy jeho ...
 • Požární řešení autosalonu 

  Autor: Zeman Filip; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Předmětem bakalářské práce jsou tři základní části. První část se zabývá revizí stavebního objektu z hlediska požární prevence a statiky. Ve druhé části je zpracováno podrobné požárně bezpečnostní řešení stavby. Třetí část ...
 • Sportovní hala v Praze 

  Autor: Polata Stanislav; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Sokol Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cílem této bakalářské práce je návrh a posouzení hlavních nosných konstrukcí a hlavních spojovacích prvků na sportovní hale v Praze. Konstrukce má obdélníkový půdorys o rozměrech 52,8 x 44m a výšky 9m. Nosné prvky jsou ...
 • Zastřešení nástupiště 

  Autor: Dushakova Nina; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Cábová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Tématem bakalářské práce je zastřešení autobusového a vlakového nástupiště. Cílem je návrh ocelových prvků a vybraných přípojů. Statický výpočet byl proveden v souladu s příslušnými normami a byl použit výpočtový software ...
 • Ocelová konstrukce nástavby objektu Filmové a televizní fakulty v Praze 

  Autor: Rychnavský David; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Eliášová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
  Cílem bakalářská práce je statický a konstrukční návrh ocelové konstrukce nástavby pro dvě filmová studia na střeše zděné budovy FAMU. Zatížení z nástavby se přenáší do čtyř sloupů spodní stavby. Půdorysná osová vzdálenost ...
 • Požární řešení objektu kulturního centra 

  Autor: Hášová Tereza; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Wald František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První z nich tvoří požárně bezpečnostní řešení zadané stavby (kulturního centra). Druhá část obsahuje revizi nosných konstrukcí a dispozic. Třetí část zahrnuje návrh a posouzení ...
 • Zastřešení autobusového nádraží 

  Autor: Rech Jan; Vedoucí práce: Macháček Josef; Oponent práce: Jandera Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Předmětem bakalářské práce je návrh ocelové konstrukce zastřešení autobusového nádraží. Objekt se nachází v Plzni, jeho rozměry a dispozice vychází ze zadání bakalářské práce; kde byly dány rozměry 60 x 36 m (rozpon 60 m), ...
 • Výrobní hala s administrativním zázemím 

  Autor: Fünfkirchlerová Tereza; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
  Tato bakalářská práce je rozdělna do dvou částí. První část je technická zpráva. Druhá část práce se zabývá návrhem nosných konstrukcí z konstrukčního dřeva, nosných prvků z lepeného lamelového dřeva a ocelových spojovacích ...
 • Most přes sportovní kanál v Račicích 

  Autor: Kucián Martin; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh, stanovení koncepce a posouzení silničního mostu přes sportovní kanál v Račicích. Most je navržen jako spřažený ocelobetonový trámový. Hlavní nosnou konstrukci tvoří dva plnostěnné ...
 • Prohlídka a zatížitelnost železničního mostu ve Zdislavě 

  Autor: Vůjtěch Jakub; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Rotter Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Cílem práce je stanovení zatížitelnosti a přechodnosti jednokolejného železničního mostu ve Zdislavě. Stanovení je prováděno na základě prohlídky mostního objektu, zjištění jeho stavu, vad a poruch. Byl vypracován výpočetní ...
 • Oblouková lávka přes Bečvu v Přerově 

  Autor: Soukupová Kateřina; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Ryjáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh konstrukce lávky pro pěší přes řeku Bečvu v Přerově. Jedná se o alternativní návrh stávající lávky. Součástí projektu je statický výpočet prvků nosné konstrukce, návrh detailů a ...
 • Apartmán Golf 

  Autor: Vrba Jakub; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Mikeš Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
  Obsahem této bakalářské práce je návrh stavebně-konstrukčního řešení přízemního apartmánového domu a popis v současnosti frekventovaně používaných konstrukčních systémů dřevostaveb. Navržený objekt pro návrh stavebně-konstrukčního ...
 • Styčníky pro rámovou konstrukci 

  Autor: Benešová Jana; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Wald František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Cílem této bakalářské práce je návrh styčníků metodou komponent na ocelové rámové konstrukci, konkrétně se jedná o výpočet rámového rohu a styčníku ve vrcholu haly. Nejprve je statický výpočet proveden ručně, následně je ...
 • Hala pro míčové sporty 

  Autor: Šimáček Robert; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Mikeš Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh konstrukce rámové multifunkční haly pro míčové sporty. Bakalářská práce se skládá z části statické a části výkresové. Statická část obsahuje výpočty jednotlivých prvků haly a spojů dle ...
 • Techmania Science centrum 

  Autor: Minda Branislav; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Cábová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh a posúdenie hlavných nosných prvkov konštrukcie planetária v Plzni, ako aj jednotlivé spoje prvkov. Konštrukcia má obdĺžnikový pôdorys o rozmeroch 49,5 x 24,5 m a výška haly 11,5m. ...
 • Dřevobetonové spřažené stropy 

  Autor: Březina Martin; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Blesák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
  Obsahem této bakalářské práce je rozbor a shrnutí problematiky dřevobetonových stropních konstrukcí se zaměřením na vlastnosti a možnosti spřažení. Podrobněji se práce zabývá vývojem dřevobetonového spřažení, principem ...
 • Zesilování dřevěných konstrukcí taženými prvky 

  Autor: Řehořek Hynek; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Jára Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
  Tato práce se zabývá historií, vhodností využití a optimalizací vzpínadlových nosných konstrukcí. Dále postupně staticky analyzuje střešní konstrukci nad zadaným půdorysem. Nejprve s využitím prostě uloženého lepeného ...
 • Prohlídka a zatížitelnost železničního mostu v Jablonném v Podještědí 

  Autor: Sklenář Radek; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Bakalářská práce je věnována popisu technického a konstrukčního řešení hlavní nosné konstrukce ocelového železničního jednokolejového mostu, složené ze dvou prostě uložených ocelových plnostěnných svařovaných nosníků, ...
 • Prohlídka a přechodnost železničního mostu v České Lípě 

  Autor: Palášthy Dominik; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Rotter Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Předložená práce se věnuje popisu technického a konstrukčního řešení hlavní nosné konstrukce ocelového železničního jednokolejné mostu s dolní mostovkou. Složený je ze dvou jednoduše uložených nýtováných nosníků, příčníků, ...
 • Ventilátorová chladící věž 

  Autor: Vintrlíková Anna; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Gregor Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
  Tato diplomová práce se zabývá statickým posudkem ocelové konstrukce ventilátorové chladicí věže. Statický posudek byl zpracován pro všechny prvky ocelové konstrukce a vybrané detaily, přičemž bylo využito korozivzdorné ...

Zobrazit další