Collections in this community

Recent Submissions

 • Ověřování příčin požáru Chrámu sv. Michaela v Kinského zahradě 

  Author: Karel Treu; Supervisor: Wald František; Opponent: Runtová Agáta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
  Tato diplomová práce se zabývá možností využívání matematického modelování, respektive využívání zónového modelu, při ověřování příčin vzniku požáru. Shrnutí problematiky se věnuje oboru zjišťování příčin vzniku požáru, ...
 • Šroubové přípoje tenkonstěnných konstrukcí za vysokých teplot 

  Author: Thu Linh Hoang; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Znebejánek Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
  Tato práce se zabývá chováním šroubových přípojů tenkostěnných konstrukcí za vysokých teplot. Připevní-li se trapézový plech k rámové příčli za pomocí samořezných šroubů, získá se nosník s kloubově uloženými konci. Vystavením ...
 • Simulace poškození nosného stožáru elektrického přenosového vedení typu "Dunaj" 

  Author: Filip Denner; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Lahodný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Předmětem diplomové práce je vytvořit prostorový model stožáru elektrického přenosového vedení typu "DUNAJ", na kterém budou simulovány možné poškození, které budou dále analyzovány metodami dynamické analýzy. Diplomová ...
 • Simulace poškození nosného stožáru elektrického přenosového vedení typu "Delta" 

  Author: Tadeáš Zeman; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Svoboda Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Cílem této práce je simulace poškození nosného stožáru elektrického přenosového vedení typu „DELTA“. Diplom je rozdělen na dvě hlavní části: v první je provedeno obecné statické posouzení typového stožáru a definice jeho ...
 • Výrobní a administrativní hala 

  Author: Roman Khayrulin; Supervisor: Mareš Jiří; Opponent: Židlický Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce výrobní a administrativní haly a její posouzením. Konstrukce je sestavena z hlavního rámu o rozpětí 16m a tři přiléhající rámy o rozpětí 5m s mezaninovým patrem. Délka ...
 • Administrativní budova 

  Author: Magdaléna Stolovská; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Brandejs Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-17)
  Cílem mé diplomové práce bylo zpracovat projektovou dokumentaci administrativní budovy. Administrativní budova má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží je navrženo ze železobetonu, nadzemní podlaží tvoří ...
 • Simulace poškození nosného stožáru elektrického přenosového vedení typu "Kočka" 

  Author: Jakub Pouchlý; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Pecina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-15)
  Předmětem této závěrečné práce je simulace poškození nosného stožáru elektrického přenosového vedení typu „Kočka“. Práce se sestává ze dvou hlavních částí. Tou první je statické posouzení a vytipování možných kritických ...
 • Lateral torsional buckling of perforated cold formed channel sections 

  Author: Alina Markova; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Kolda Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
  The presented master’s thesis deals with the lateral torsional buckling of perforated cold formed channel sections. The final work contains four parts — overview of lateral torsional buckling, cold-formed channel sections ...
 • Bytový dům 

  Author: Šárka Bendová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Šťastný Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-17)
  Tato diplomová práce zpracovává projekt bytového domu s konstrukcí na bázi dřeva. Budova je umístěna v Praze v části Háje. Hlavním konstrukčním systémem, který byl použit, je těžký dřevěný skelet. Hlavním použitým dřevem ...
 • Stavby s nosnou konstrukcí z CLT panelů 

  Author: Tomáš Bulant; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Brandejs Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-17)
  Diplomová práce se věnuje konstrukcím z křížem vrstveného dřeva. Je rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoretická a zaměřuje se na seznámení s technologií. Popisuje geometrické, mechanické, materiálové a jiné ...
 • Průhyb konstrukcí z korozivzdorných ocelí 

  Author: Ondřej Mohr; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mařík Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
  Tato diplomová práce je zameřena na studii deformací konstrukcí z korozivzdorné oceli. Byly vytvořeny numerické modely prostých nosníků v MKP softwaru Abaqus, které byly validovány na výsledcích experimentů z literatury. ...
 • Hokejová sportovní hala v Chomutově 

  Author: Pavel Polanský; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Honsejk Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
  Anotace Předmětem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků ocelové konstrukce hokejového stadionu, jehož vazníková střecha je zavěšena pomocí předepjatých táhel na konstrukci oblouku. V úvodu bylo stanoveno bylo ...
 • Ocelový zásobník 

  Author: Eva Netíková; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Kyzlík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-16)
  Diplomová práce se zabývá statickým a konstrukčním řešením ocelového zásobníku na práškový vápenec umístěným v Praze. Jedná se o centrický, venkovní zásobník uložený na podpůrné konstrukci. Nejprve byla spočtena zatížení ...
 • Vliv průběhu požáru na zuhelnatění dřeva 

  Author: Marie Křišťanová; Supervisor: Wald František; Opponent: Runt David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-14)
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vlivu průběhu přirozeného požáru na zuhelnatění dřeva. První část práce je věnována porovnání zjednodušených a pokročilých přístupů stanovení hloubky zuhelnatění. Poukazuje na možnosti ...
 • Jednolodní tenisová hala 

  Author: Michal Peukert; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Eliášová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem ocelové konstrukce sportovní haly. Statický výpočet zahrnuje pouze část haly, ve které se nachází tenisový kurt. Jedná se o rámovou konstrukci složenou ze štítových stěn, typických ...
 • Ocelová konstrukce skladištní haly 

  Author: Lukáš Hozman; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Cílem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce skladištní haly a vytvoření výkresové dokumentace. Posouzení ocelové konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Jedná se o halu obdélníkového ...
 • Ocelová konstrukce sportovní haly 

  Author: Pavel Bartůšek; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Židlický Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Tématem bakalářské práce je statické a konstrukční řešení ocelové konstrukce sportovní haly v Praze. Jedná se o konstrukci s plochou střechou a dvěma střechami pultovými. Rozměr konstrukce je přibližně 24,75 x 74 x 7,35 ...
 • Sportovní hala s obloukovou střechou 

  Author: Mykyta Matiukhov; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mareš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  Práce je zaměřena na statické posouzení ocelové konstrukce sportovní haly s obloukovou střechou. Konstrukce má obdélníkový půdorys o rozměru 24x54 m. Budova je řešena jako obloukový vazník uložený na sloupy. Prostorovou ...
 • Křížem vrstvené dřevo 

  Author: Šimon Matějka; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Cílem teoretické části práce je představit mechanismy přenášení zatížení a z nich vycházející návrhové postupy pro výpočty lepeného a šroubovaného CLT za běžné teploty i za požáru. V práci jsou představeny modely známé z ...
 • Dřevěná konstrukce na velká rozpětí 

  Author: Vojtěch Horák; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Má bakalářská práce je zaměřena na použití dřevěných materiálů na konstrukce na velké rozpětí. Tyto konstrukce jsou používané převážně na halové stavby, těmi jsou například sportovní či průmyslové haly, sklady nebo stavby ...

View more