Novinky

Department of Steel and Timber Structures

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Optimisation of the transfer carriage structure 

  Autor: Škorić Vladimir; Vedoucí práce: Demonceau Jean-Francois; Oponent práce: Wald František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  The aim of this thesis is to improve the structural system and to optimize the transfer carriagestructure. After studying the current solution, eight new solutions are proposed at the predesign stage. All of them are studied ...
 • Adiabatická teplota povrchu ve vodorovné peci 

  Autor: Lišková Nikola; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Dufková Magdaléna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce se věnuje tématu měření teploty v peci při požárních zkouškách ke stanovení požární odolnosti konstrukcí. Obecně uvádí do problematiky termoelektrických článků a zaměřuje se na plášťové termočlánky a deskové ...
 • Modelování požární zkoušky v peci 

  Autor: Novotná Petra; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Vystrčil Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato práce je zaměřena na modelování požární zkoušky v peci. Součástí práce je úvod do problematiky zkoušení požární odolnosti, požadavky normy, které musí být při těchto zkouškách splněny. Stručně je zde zmíněna také ...
 • Požární bezpečnost v pražském metru 

  Autor: Ullmann Petr; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Vyštajnová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Diplomová práce pojednává o požární bezpečnosti v pražském metru. V práci jsou využity různé zdroje, včetně interní směrnice DPP o navrhování požární bezpečnosti s cílem poukázat na rozdíly, které platí při navrhování ...
 • Finite element modelling and parametric studies of semi-closed thin-walled steel polygonal columns 

  Autor: Ryan Bona; Vedoucí práce: Koltsakis Efthymios; Oponent práce: Manoleas Panagiotis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Objective of this work is to study the proposed structural sections in design situation and to investigate possible design models. The expected structural behavior of the column is a mixture between the open and closed ...
 • Investigation of performance of MRF EBF dual frames with removable links during and after seismic events 

  Autor: Natarajan Aravind; Vedoucí práce: D´Aniello Mario; Oponent práce: De Martino Attilio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Moment resisting frames and braced frames are both being used extensively as lateral force resisting systems in multi-storey buildings nowadays. While moment resisting frames are known for being ductile, the eccentrically ...
 • Effects of cyclic loading on the mechanical properties of steel 

  Autor: Versaillot Pierre Darry; Vedoucí práce: Stratan Aurel; Oponent práce: Vulcu Cristian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Laboratory experiments were performed on four European mild carbon steel grades i.e. S275, S355, S460 and S690 to investigate their stress-strain and low cycle fatigue behavior under cyclic loading. The coupons were tested ...
 • Fatigue life assessment on composite concrete-steel bridges 

  Autor: Jurado Gonzalo; Vedoucí práce: da Silva Rebelo Carlos Alberto; Oponent práce: de Oliveira Correia José António Fonseca
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Fatigue is an important consideration in the design of bridges, especially those made of steel. Cycles resulting from the passage of a truck over a bridge depend essentially on bridge type, detail location, span length and ...
 • Structural Design of the Transition Segment for an Onshore Wind Tower using different steel grades 

  Autor: Farhan Muhammad; Vedoucí práce: da Silva Rebelo Carlos Alberto; Oponent práce: de Oliveira Correia José António Fonseca
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Hybrid lattice-tubular towers requires a transition piece which serves as a connection between lattice and tubular parts. As the transition piece is supposed to transfer all the dynamic and self-weight loads to the lattice ...
 • Innovative joint configuration for structures subjected to high seismic actions and to exceptional events ? Development of a spring model reflecting the joint behaviour in case of a column loss scenario 

  Autor: Milovanović Nemanja; Vedoucí práce: Jaspart Jean-Pierre; Oponent práce: Wald František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  The objective of the dissertation is to study the behaviour of a frame equipped with the innovative joint and the joint itself when subjected to a column loss. In case of column loss scenario, this joint will be subjected ...
 • Stiffness over the mid-support for a modified single overlap joint of a single bay trapezoidal steel sheet profile used in long spans 

  Autor: Cardenas Perez Jesus Abraham; Vedoucí práce: Iqbal Naveed; Oponent práce: Koltsakis Efthymios
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  The goal of this research is to test and analyze the current single overlap connection in order to get the spring stiffness acting there and see if improvements can be made. Theoretical analysis, Finite Element Modelling ...
 • Reuse of existing steel structures. A Romanian case study 

  Autor: Xiang Jie; Vedoucí práce: Ungureanu Viorel; Oponent práce: Vulcu Cristian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-02-16)
  This paper focuses on the steel reuse structure research based on a real case in Romania. Aims to study the case both in structure analysis and sustainable analysis. It consists of two parts, previous building built in ...
 • Resistance of Polygonal Cross sections of Lattice Wind Tower 

  Autor: Jia Bicen; Vedoucí práce: Koltsakis Efthymios; Oponent práce: Manoleas Panagiotis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  This thesis represents the parametric study of polygonal cross section of lattice tower. It consists of the numerical analysis based on finite element method (ABAQUS) and analysis based on EN 1993-1-3. The objective of ...
 • Odbavovací letištní hala v Ostravě 

  Autor: Galbavý Pavel; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Cílem diplomové práce je návrh hlavních nosných prvků ocelové konstrukce odbavovací letištní haly v Ostravě. Rozměry objektu jsou 58,5m x 62,1m výška objektu je 12,5m v nejvyšším bodě pultové střechy. Nosnou konstrukci ...
 • Lávka pro pěší v Černé v Pošumaví 

  Autor: Chocholáček Anton; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Schindler Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Témou této diplomové práce je návrh lávky pro pěší a cyklisty. Lávka překlenuje průplav mezi Malým a Velkým Lipnem. Nosnou konstrukci tvoří spřažený ocelobetonový nosník a ocelové pilony, na které jsou přichyceny táhla ...
 • Ocelová konstrukce autosalonu 

  Autor: Linhart Pavel; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Žižka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
  Diplomová práce se zabývá návrhem jednolodní ocelové haly. Rozpon haly je 24 m. Řeší se návrh stropních nosníků a průvlaků, rám, ztužení objektu, momentové šroubované přípoje a další vybrané konstrukční detaily. Výpočet ...
 • Průmyslová hala s jeřábovou dráhou 

  Autor: Kožich Matyáš; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Pošta Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-04)
  Diplomová práce obsahuje návrh nosné konstrukce průmyslové dvoulodní ocelové haly. Rozpětí hlavní lodi je 25,2 metru a vedlejší lodi 5,2 metru. V hale je jeden mostový jeřáb s nosností 10 tun. Hlavní konstrukční materiál ...
 • Chování Losího mostu při účinku brzdných sil 

  Autor: Krúpa Jan; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Sýkora Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením brzdných zatěžovacích zkoušek železničního ocelového mostu mezi obcemi Dynín a Horusice, známém také pod názvem "Losí most". Tento most byl založen do velmi obtížných geologických ...
 • Pohyblivá lávka pro pěší na Císařskou louku 

  Autor: Lukeš Martin; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Gregor Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
  Účelem této práce je navrhnout pohyblivou ocelovou lávku ze Smíchova na Císařskou louku. Lávka je v místě, kde je požadavkem umožnit plavbu lodí po Vltavě, je tedy nutné dodržet plavební dráhu pro návrhové plavidlo, toho ...
 • Zastřešení sportovní haly 

  Autor: Bajtek Josef; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Lukeš Miloslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Tématem práce je návrh a posouzení zastřešení sportovní haly. Hlavním cílem je návrh ocelové konstrukce kulového vrchlíku s centrálním prstencem a předpjatými táhly. Výpočet vnitřních sil, deformací konstrukce a posudek ...

Zobrazit další