News

Department of Steel and Timber Structures

Collections in this community

Recent Submissions

 • Prohlídka a přechodnost železničního mostu v km 15,037, TU0101 

  Author: Pavla Fialová; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Stančík Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářské práce se zabývá prohlídkou a stanovením zatížitelnosti a přechodnosti stávajícího ocelového mostu. Jedná se o železniční nadjezd nacházející se u stanice Hostivice, který je tvořen sedmi nýtovanými trámovými ...
 • Bytový dům U Botiče 

  Author: Matyáš Zakouřil; Supervisor: Wald František; Opponent: Cábová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení spolu s výkresy. Druhá část obsahuje několik návrhů a posouzení ocelových částí stavby, mostku a balkónu. Návrhy jsou v různých ...
 • Galérie kubizmu 

  Author: Lukáš Hrdý; Supervisor: Wald František; Opponent: Hřebenářová Eliška
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se skládá ze tří částí. První z nich tvoří požárně bezpečnostní řešení zadané stavby (galérii). Druhá část obsahuje návrh a posouzení vybraných částí za pokojové teploty. Třetí část zahrnuje posouzení ...
 • Lávka v Plzni 

  Author: Tomáš Pintíř; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Ryjáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení dřevěné lávky přes řeku Mži v obci Radčice. Cílem práce je návrh nové lávky. Navržená lávka slouží pro cyklisty a pěší. Návrh je dále podmíněn jejím začleněním do krajiny. ...
 • Sportovní hala Kotlářka 

  Author: Jakub Fribert; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Židlický Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tématem bakalářské práce je statické a konstrukční řešení ocelové sportovní haly v Praze. V první fázi bylo předběžně spočteno vícero konstrukčních variant, z nichž byla vybrána právě jedna. Pro vybraný obloukový vazník ...
 • Možnosti detekce poškození předpínací výztuže metodou MMM 

  Author: Tomáš Dejmek; Supervisor: Ryjáček Pavel; Opponent: Rotter Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Obsahem této práce je shrnutí problematiky koroze předpínacích lan v předpjatém betonu a navržení experimentu pro novou nedestruktivní metodu zjišťování poškození předpínacích lan. Tato metoda je založena na magnetické ...
 • Sporthotel Divoká Šárka 

  Author: Jaroslav Zeman; Supervisor: Wald František; Opponent: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce se skládá ze tří částí. První částí je zadání bakalářské práce včetně výkresové dokumentace a stavební revize objektu s vyznačením změn ve výkresech jednotlivých podlaží. Nejdůležitější částí bakalářské ...
 • Konstrukce prostorové obloukové jednopodlažní haly 

  Author: Jean Philippe Cam; Supervisor: Mareš Jiří; Opponent: Jandera Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabívá návrhovou studií a statickou analýzou sřešní konstrukce s použitím obloukových prolamovaných nosníků. Struktura má rozměry 30 m x 30 m, je lokalizovaná v Liberci, a stojí na čtyřech sloupech. ...
 • Bytový dům Terronská 

  Author: Petr Bittermann; Supervisor: Wald František; Opponent: Sokol Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se skládá ze dvou částí a je zaměřená na požárně bezpečnostní řešení, návrh za běžné a zvýšené teploty prvku bytového domu s komerční plochou v ulici Terronská. První část obsahuje požárně bezpečnostní ...
 • Bytový dům Terronská 

  Author: Diana Vnenková; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Wald František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Bakalářská práce se skládá ze 2 částí. První část tvoří částečné požárně bezpečnostní řešení bytové stavby a znázornění konstrukčních změn. Druhá část zahrnuje návrh a posouzení vybraných prvků za běžné teploty a při požáru.
 • Ocelová konstrukce tenisové haly 

  Author: Vojtěch Rataj; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Mareš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
  Tématem této bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce tenisové haly. Část zázemí není předmětem této práce, je řešena pouze část tenisového kurtu. Obsahem je návrh a posouzení hlavní rámové vazby, štítové stěny, ...
 • Návrh dřevěné nosné konstrukce výrobní haly Jägermeister 

  Author: Tomáš Pohanka; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Velebil Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tématem této bakalářské práce je návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů dřevěné konstrukce výrobní haly. Hlavní částí práce je statický výpočet a výkresová dokumentace nosných konstrukcí, včetně vybraných ...
 • Administrativní budova 

  Author: Pavel Tlamsa; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Tyrová Monika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Cílem bakalářské práce "Administrativní budova" je statické navržení a posouzení nosných prvků objektu, dále vypracování projektové dokumentace a detailního řešení dle zadaného rozsahu. Objekt je navrhován jako lehký dřevěný ...
 • Sportovní hala 

  Author: Alexey Lunev; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Hataj Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh konstrukce trojkloubové rámové sportovní haly pro tenis. Bakalářská práce se skládá z statické části, výkresové dokumentace a technické zprávy. Statická část obsahuje výpočty jednotlivých ...
 • Tenisová hala 

  Author: Tomáš Čabrádek; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Jára Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce s názvem "Tenisová hala" se zabývá návrhem nosné konstrukce trojkloubové obloukové haly z lepeného lamelového dřeva v obci Břve. Práce obsahuje statický výpočet, výkresovou dokumentaci, technickou zprávu ...
 • Dřevěná konstrukce penzionu 

  Author: Ondřej Fencl; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vyhotovení projektové dokumentace horského penzionu na úrovni stavebního povolení. Výkresová část je podložena statickým výpočtem s návrhem všech konstrukčních prvků a technickou zprávou. ...
 • Tenisová hala 

  Author: Jan Koudelka; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout konstrukci dřevěné tenisové haly. Byla zvolena trojkloubová oblouková konstrukce z lepeného lamelového dřeva. Rozpětí oblouku bylo navrhnuto 44 m, vzepětí 10 m a osová vzdálenost ...
 • Dřevěné kostely 

  Author: Simona Lorencová; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Zadáním bakalářské práce jsou dřevěné kostely. V první části je shrnuto dřevo jako stavební a konstrukční materiál, historie používání dřeva, jeho vlastnosti a jeho výskyt na území České republiky. Druhá část je zaměřena ...
 • Penzion 

  Author: Jan Švamberk; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Předmětem této bakalářské práce je návrh objektu penzionu o třech podlaží se zaměřením na statickou část dřevěných konstrukcí. Budova je navržena jako dřevostavba s použitým systémem "Two by Four", v České republice známý ...
 • Návrh dřevěné nosné konstrukce jezdecké haly 

  Author: Václav Černý; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Eliášová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh nosné konstrukce jezdecké haly. Závěrečná práce je složena ze dvou hlavních částí. Statické části a výkresové dokumentace včetně vybraných konstrukčních detailů. Statická část se ...

View more