Novinky

Department of Steel and Timber Structures

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Návrh a posouzení konstrukce rozhledny 

  Autor: Mai Walter; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Lahodný Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce rozhledny a jejím statickým a dynamickým posouzením. Na začátku práce je uvedena lokalita umístění rozhledny následována popisem konstrukčního a materiálového řešení a ...
 • Lávka pro chodce v Račicích 

  Autor: Kucián Martin; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Štolc Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Předmětem této diplomové práce je návrh lávky pro chodce přes sportovní kanál v Račicích o rozpětí 38 m a volnou šířkou komunikace na mostě 3,0 m. V první části práce je předběžně navrženo pět variant lávky, z nichž je ...
 • Analýza vzájemné interakce SHZ a SOZ 

  Autor: Havel Aleš; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Dobiáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Diplomová práce se zabývá tématem interakce vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení samočinného odvětracího zařízení a sprinklerového stabilního hasicího zařízení. Práce je rozdělena na dvě základní části, přičemž první ...
 • Chování vrstveného skla vzhledem k rychlosti zatížení 

  Autor: Borovský Martin; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Vokáč Machalická Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Tato diplomová práce popisuje provedené experimentální zkoušky na tepelně upravených vrstvených skleněných tabulích. Spolupůsobení jednotlivých vrstev bylo zajištěno pomocí lepených fólií typu PVB. Měření byla prováděna ...
 • Lankové zábradlí pro železniční mosty 

  Autor: Sklenář Radek; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kutina Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
  Předmětem diplomové práce je ocelové lankové zábradlí pro železniční mosty. Práce se věnuje přípravě, popisu a provedení experimentu, který zjišťuje schopnost jeho zadržení. Data z experimentu jsou zde analyzována, popsána, ...
 • Vitralock systém pro stěny z dutých skleněných tvarovek 

  Autor: Polata Stanislav; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Machalická Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této diplomové práce je vytvořit doporučení pro návrh a provádění stěn z dutých skleněných tvárnic montovaných pomocí systému Vitralock. Tato doporučení budou navržena na základě provedení dílčích experimentů s prvky ...
 • Analýza dřevěné konstrukce rozhledny Vel. Kosíř 

  Autor: Řehořek Hynek; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Ducheček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávající konstrukce dřevěné rozhledny "Velký Kosíř" a předmětem práce je též alternativní návrh úprav konstrukce, spojů a detailů v případech, kdy bylo shledáno nevyhovující stávající ...
 • Analýza skrytého kotevního bodu pro skleněné konstrukce 

  Autor: Minda Branislav; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Štolc Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Táto diplomová práca popisuje experimenty sklenených spojov s vloženou hlavou oceľovej skrutky, vytvorenie numerického modelu tohto spoja pomocou programu ANSYS, ktorý je totožný s uskutočnenými experimentami a parametrickú ...
 • Vyhlídková věž 

  Autor: Farkaš Tomáš; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Baierle Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-27)
  V této práci jsem se zaměřil na vytvoření 3D výpočetního modelu vyhlídkové věže Bohdanka v obci Bohdaneč, který odpovídá skutečnému provedení stavby. Statický model jsem tvořil pomocí výpočetního programu Scia Engineer. V ...
 • Statistické sledování požárů objektů a budov a analýza dat z databáze SSU 

  Autor: Hášová Tereza; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Podjukl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato diplomová práce se zabývá požáry objektů a budov. Jejím cílem je zefektivnit získávání, sledování a zpracování dat o požárech v ČR. Úvodní část je věnována historii sledování a zaznamenávání údajů o požárech v ČR od ...
 • Posouzení spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru 

  Autor: Kalhous Tomáš; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Dobiáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku chování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru. V této práci jsou hodnoceny dva rozdílné typy spojů pomocí ocelových prvků. První, konzervativnější spoj je tvořen pomocí ...
 • Lávka pro chodce přes Otavu ve Strakonicích 

  Autor: Kulhánek Lukáš; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Gregor Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Předmětem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce lávky pro chodce přes řeku Otavu ve Strakonicích. Na základě studie alternativ nosné konstrukce byla zvolena varianta s visutými lany, která byla následně podrobněji ...
 • Součinitele pro stanovení návrhové hustoty požárního zatížení z pohledu statistického sledování událostí 

  Autor: Müllerová Andrea; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Podjukl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Hlavním tématem diplomové práce je analýza dat z databáze SSU a její následné využití při navrhování konstrukcí. Databáze SSU je databáze požárů HZS ČR. Vybraná data o požárech staveb v rozsahu let 2009 - 2016 byla poskytnuta ...
 • Virtuální pec pro zkoušení požární odolnosti konstrukcí 

  Autor: Zeman Filip; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Charvátová Magdaléna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Práce se zabývá vytvořením modelu virtuální pece. Jedná se o numerický model stropní pece pro zkoušku požární odolnosti konstrukcí. Zvolený software pro vytvoření virtuální pece je FDS (Fire Dynamics Simulator), který je ...
 • Amfiteátr 

  Autor: Dobeš Radim; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Jirka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce se zabývá projektem venkovního zastřešení amfiteátru a zázemí divadelní scény. Předmětem této práce je návrh nosné konstrukce zastřešení amfiteátru na bázi dřeva. Dále zahrnuje dílčí části profesí, v ...
 • Provizorní tribuna v Brně 

  Autor: Kohlová Tereza; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Kyzlík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Předložená diplomová práce se zabývá rozborem dočasné tribuny z lešeňového systému PERI vystavěné pro hokejové zápasy v Brně roku 2016. Cílem je vytvoření pokročilého 3D numerického modelu se zavedením tuhostí styčníku ...
 • Posuzování požárních podhledů dřevěných konstrukcí a porovnání s eurokódem 

  Autor: Zemánek Pavel; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Předota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato diplomová práce má čtyři hlavní části. První se zabývá teoretickým úvodem do základních materiálových charakteristik dřeva, plášťů požární ochrany, minerálních izolací ze skelného a kamenného vlákna. Hlavní charakteristiky ...
 • Shear resistance of steel tubular columns filled with fibre reinforced concrete at elevated temparature. 

  Autor: Arha Tesfamariam Andemariam; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Pošta Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Kombinace různých materiálů v jediném konstrukčním prvku, aby byly využity dobré vlastnosti, které oba mají samostatně, byla vždy uznávanou strategií ve stavebnictví. Trubkové sloupy z betonu naplněné betonem představují ...
 • The prediction of the joint stifness of riveted steel bridges 

  Autor: Flores Pazmino Marcos Bryan; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kutina Filip
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Mnoho nýtovaných ocelových mostů bylo postaveno zhruba před sto lety. Problém spočívá v tom, že mnohé z těchto mostů nebyly navrženy pro svůj současný životní cyklus nebo pracovní služby. Tato zpráva se zabývá modelováním ...
 • Design of prequalified european beam-to-column connections for moment resistant frames with component based finite element method 

  Autor: Montenegro Eduarte Juan Sebastian; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Pošta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato práce představuje studii zahrnující výpočet odporu spojů předběžně kvalifikovaných projektem EQUALJOINTS pomocí dvou různých přístupů: metodou komponent (CM) a metodou konečných prvků založenou na komponentách (CBFEM). ...

Zobrazit další