Novinky

Department of Steel and Timber Structures

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Vyhlídková věž 

  Autor: Farkaš Tomáš; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Baierle Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-27)
  V této práci jsem se zaměřil na vytvoření 3D výpočetního modelu vyhlídkové věže Bohdanka v obci Bohdaneč, který odpovídá skutečnému provedení stavby. Statický model jsem tvořil pomocí výpočetního programu Scia Engineer. V ...
 • Analýza skrytého kotevního bodu pro skleněné konstrukce 

  Autor: Minda Branislav; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Štolc Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Táto diplomová práca popisuje experimenty sklenených spojov s vloženou hlavou oceľovej skrutky, vytvorenie numerického modelu tohto spoja pomocou programu ANSYS, ktorý je totožný s uskutočnenými experimentami a parametrickú ...
 • Vitralock systém pro stěny z dutých skleněných tvarovek 

  Autor: Polata Stanislav; Vedoucí práce: Sokol Zdeněk; Oponent práce: Machalická Klára
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Cílem této diplomové práce je vytvořit doporučení pro návrh a provádění stěn z dutých skleněných tvárnic montovaných pomocí systému Vitralock. Tato doporučení budou navržena na základě provedení dílčích experimentů s prvky ...
 • Analýza dřevěné konstrukce rozhledny Vel. Kosíř 

  Autor: Řehořek Hynek; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Ducheček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávající konstrukce dřevěné rozhledny "Velký Kosíř" a předmětem práce je též alternativní návrh úprav konstrukce, spojů a detailů v případech, kdy bylo shledáno nevyhovující stávající ...
 • Bytový dům 

  Autor: Bohyníková Adriána; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Hejduk Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
  Cieľom diplomovej práce je návrh nosnej drevenej konštrukcie bytového domu a posúdenie skladieb objektu z akustického a tepelne-technického hľadiska. Bytový dom má štyri podlažia. Prvé podlažie je sčasti pod úrovňou terénu ...
 • Provizorní tribuna v Brně 

  Autor: Kohlová Tereza; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Kyzlík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Předložená diplomová práce se zabývá rozborem dočasné tribuny z lešeňového systému PERI vystavěné pro hokejové zápasy v Brně roku 2016. Cílem je vytvoření pokročilého 3D numerického modelu se zavedením tuhostí styčníku ...
 • Hotel na bázi dřeva 

  Autor: Skalický Ondřej; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Žižka Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  V diplomové práci je řešena novostavba hotelu umístěná v Sedlčanech. Novostavba má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Půdorysné rozměry hotelu jsou 18,750 x 31,250 m. Podzemní podlaží má železobetonovou nosnou konstrukci, ...
 • Administrativní budova IZM 

  Autor: Koutný Karel; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Jirka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  V diplomové práci se autor zabývá statickou částí projektu administrativní budovy IZM, konkrétně těžkým dřevěným skeletem, spřaženými dřevobetonovými deskami, vybranými spoji a základovou deskou, a konceptem požárně ...
 • Modulová stavba z tenkostěnných ocelových profilů 

  Autor: Janíček Petr; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Pavlíková Veronika
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato diplomová práce je zaměřena na posouzení ocelové konstrukce z tenkostěnných profilů. Jedná se o stavbu z modulových rámů navzájem svařených do jednotného celku. Postupně je zde řešeno silové zatížení na konstrukci, ...
 • Degradace dřeva a ochrana nosných konstrukcí 

  Autor: Břinčilová Barbora; Vedoucí práce: Jára Robert; Oponent práce: Velebil Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Degradace dřeva a ochrana nosných konstrukcí
 • Součinitele pro stanovení návrhové hustoty požárního zatížení z pohledu statistického sledování událostí 

  Autor: Müllerová Andrea; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Podjukl Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Hlavním tématem diplomové práce je analýza dat z databáze SSU a její následné využití při navrhování konstrukcí. Databáze SSU je databáze požárů HZS ČR. Vybraná data o požárech staveb v rozsahu let 2009 - 2016 byla poskytnuta ...
 • Virtuální pec pro zkoušení požární odolnosti konstrukcí 

  Autor: Zeman Filip; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Charvátová Magdaléna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-03)
  Práce se zabývá vytvořením modelu virtuální pece. Jedná se o numerický model stropní pece pro zkoušku požární odolnosti konstrukcí. Zvolený software pro vytvoření virtuální pece je FDS (Fire Dynamics Simulator), který je ...
 • Posouzení spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru 

  Autor: Kalhous Tomáš; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Dobiáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku chování spojů dřevěných konstrukcí na účinky požáru. V této práci jsou hodnoceny dva rozdílné typy spojů pomocí ocelových prvků. První, konzervativnější spoj je tvořen pomocí ...
 • Posouzení a zatížitelnost železničního mostu v Praze Motole 

  Autor: Soukupová Kateřina; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Moták Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Předmětem této diplomové práce je posouzení ocelového železničního mostu ve staničení 12,478 km stávající trati Smíchov-Hostivice v Praze. Most je tvořen komorovým nosníkem s ortotropní mostovkou a kolejovým ložem. Jedná ...
 • Zdvižný most v Týně nad Vltavou 

  Autor: Vůjtěch Jakub; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dupač Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Účelem této práce je návrh řešení úpravy existující konstrukce silničního mostu v Týně nad Vltavou na zdvižný most. V práci jsou zpracovány 4 varianty řešení, po jejich analýze je vybrána ta nejvhodnější. Vybraná varianta ...
 • Lávka pro chodce přes Otavu ve Strakonicích 

  Autor: Kulhánek Lukáš; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Gregor Dalibor
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Předmětem diplomové práce je návrh ocelové konstrukce lávky pro chodce přes řeku Otavu ve Strakonicích. Na základě studie alternativ nosné konstrukce byla zvolena varianta s visutými lany, která byla následně podrobněji ...
 • Posuzování požárních podhledů dřevěných konstrukcí a porovnání s eurokódem 

  Autor: Zemánek Pavel; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Předota Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
  Tato diplomová práce má čtyři hlavní části. První se zabývá teoretickým úvodem do základních materiálových charakteristik dřeva, plášťů požární ochrany, minerálních izolací ze skelného a kamenného vlákna. Hlavní charakteristiky ...
 • Sportovní hala 

  Autor: Zikmundová Markéta; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Jermoljev David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
  Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce sportovní ocelové haly. Tato práce obsahuje technickou zprávu, statický výpočet a výkresovou dokumentaci. Dvoulodní sportovní hala se skládá z dvoukloubových ...
 • Zdivo ze skleněných cihel 

  Autor: Kašák Karel; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Předložená bakalářská práce v první části shrnuje zdící materiály pro nosné stavební konstrukce. Přehledně jsou popsány jednotlivé technologie od kamenného zdiva po nejnovější materiály používané v současnosti. Druhá část ...
 • Design of prequalified european beam-to-column connections for moment resistant frames with component based finite element method 

  Autor: Montenegro Eduarte Juan Sebastian; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Pošta Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
  Tato práce představuje studii zahrnující výpočet odporu spojů předběžně kvalifikovaných projektem EQUALJOINTS pomocí dvou různých přístupů: metodou komponent (CM) a metodou konečných prvků založenou na komponentách (CBFEM). ...

Zobrazit další