Novinky

Department of Steel and Timber Structures

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Strengthening of Historical Steel Bridges 

  Autor: Ogden Gary; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kolpaský Ludvík
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-07-23)
  Zesilování Historických Mostů Mosty tvoří klíčovou součást infrastruktury, přičemž pro jejich správnou funkci je nutno skloubit údržbu a požadavky na minimální narušení provozu. Pokud tyto požadavky na údržbu nejsou zcela ...
 • Modelling the Shear Behavior of Short Columns under Single Curvature 

  Autor: Al-Yousefi Gamil Gamal Ali Ahmed; Vedoucí práce: Mihaylov Boyan; Oponent práce: Demonceau Jean-Francois
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
  Short concrete columns are the structural members dominated with nonlinear strains distribution (D region), and they are characterized with small shear span to depth ratios. Since short columns fail in brittle shear pattern, ...
 • Benchmarking of Life Cycle Assessment for Bridges 

  Autor: Pylypchyk Liliia; Vedoucí práce: Simoes Rigueiro Maria Constanca; Oponent práce: Simoes da Silva Luis Alberto Proenca
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Bridges play essential role in the infrastructure network and are covered with the significant investment volume. In comparison to buildings, bridges are long-living structures and are designed for the minimum service life ...
 • Post Elastic Behaviour and Moment Redistribution in a Double Span LTP200 Steel Trapezoidal Sheet 

  Autor: Dogar Attiq Ur Rahman; Vedoucí práce: Iqbal Naveed; Oponent práce: Wald František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
  Cold Formed Steel Trapezoidal sheets are very popular in Sweden as a roofing system for stadiums and arenas. To effectively utilize the span and field moment capacities, Lindab International uses Gerber system of joints ...
 • FEM Analysis of The Cyclic Behaviour of Steel Beam-to-Column Joints 

  Autor: Ubaid Ur Rehman Hafiz Muhammad; Vedoucí práce: Simoes da Silva Luis Alberto Proenca; Oponent práce: Silva Rebelo Carlos Alberto
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-14)
  The construction of a structure undergoes several stages, each of which must be thoroughly thought. In structures that may be subject to seismic actions at some point of their use life, these considerations are especially ...
 • Adaptive Reuse of an Old Steel Hall 

  Autor: Fechete Horia-Dan; Vedoucí práce: Dubina Dan; Oponent práce: Dogariu Adrian
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
  Nowadays, great importance is given to limiting the use of non-renewable resources and decreasing the impact on the environment. The reuse of steel structures is becoming more efficient than recycling steel, which implies ...
 • Numerical Investigations into the Seismic Behaviour of Free from Damage Joints 

  Autor: Krehnbrink Joshua Leo; Vedoucí práce: Landolfo Raffaele; Oponent práce: De Martino Attillio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  The current strategy implemented in EN 1998 for designing buildings with resistance against seismic actions is based on capacity design principles. This method allows the formation of plastic hinges into predefined parts ...
 • Experimental Investigations on Welded Built-Up Cold-Formed Steel Beams 

  Autor: Nguyen Thai Hoang; Vedoucí práce: Ungureanu Viorel; Oponent práce: Dinu Florea
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
  The present thesis is dedicated to investigate the behaviour of cold-formed steel beams with composite section made of corrugated steel sheets for the web and thin-walled cold-formed steel profiles for the flanges, connected ...
 • Comparison Between Common Seismic Codes Used in Nepal and Eurocode 8: Study Case Analysis of RC Building 

  Autor: Shrestha Anup; Vedoucí práce: Mazzolani Federico Massimo; Oponent práce: De Martino Attillio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Earthquake risks and vulnerability to building structures have been identified by many countries and thus seismic analysis and design have become an integral part of their structural design process. Nepal has also recognized ...
 • Numerical Assessment of Friction Dampers Under Quasi-Static and Impact Loading 

  Autor: Maqbool Uzair; Vedoucí práce: Cruz Santiago Aldina Maria; Oponent práce: Borges Pereira Eduardo Nuno
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-07)
  Steel structures are being the most widely used form of construction in various types of applications around the globe in recent years. To make the built environment sustainable, steel construction is considered as the ...
 • Analytical and Numerical Investigation of Detachable Short Links with Flush and Extended-End Plate Connections 

  Autor: Saflor Lourrey May; Vedoucí práce: Landolfo Raffaele; Oponent práce: De Martino Attilio
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-01)
  Along with the increasing utilization of steel in -capacity design of structures, an eccentrically braced frame (EBF) is one of the structural typologies introduced with links acting in bending and/or shear to resist ...
 • Damage Characterization in Building Structures due to Blast Actions 

  Autor: Ahmed Bulbul; Vedoucí práce: Dinu Florea; Oponent práce: Ungureanu Viorel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-12)
  Structural identification is a technique that can be used to assess/characterize the damage state through the variation in eigenfrequencies, damping ratios and modal shapes in a structure or element. It has recently received ...
 • Možnosti uplatnění systému DFF300 pro mosty s bezstykovou kolejí 

  Autor: Stejskal Jakub; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Stančík Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Obsahem této práce je shrnutí poznatků kombinované odezvy koleje a mostu a vytvoření modelu mostu s přímým upevněním DFF300 v programu SCIA Engineer. Cílem práce je tento most posoudit z hlediska kombinované odezvy mostu ...
 • Behaviour of the Cold-formed Trapezoidal Sheet Overlap Joint in a Gerber Lapped Connection 

  Autor: Acosta April Anne; Vedoucí práce: Iqbal Naveed; Oponent práce: Wald František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-02-09)
  The behavior of the overlap joint in a cold-formed trapezoidal sheeting used for roof decking is studied in this research. A Gerber-type connection is used, where an overlap joint is introduced in the second span. This ...
 • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

  Autor: Točíková Eliška; Vedoucí práce: Velebil Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu v Rožnově pod Radhoštěm a následně vypracováním požárně bezpečnostního řešení dané stavby. Projekt tvoří dvě hlavní části - projektová dokumentace ...
 • Zastřešení železničního nástupiště 

  Autor: Zaruba Albert; Vedoucí práce: Macháček Josef; Oponent práce: Židlický Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci zastřešení nástupiště železničního nádraží. Půdorysná plocha zastřešení je 9 x 42 m, světlá výška 3 m, lokalita stavby Liberec. V rámci dané práce byl ...
 • Zastřešení autobusového nádraží v Jaroměři 

  Autor: Koubová Kateřina; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Dolejš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Cílem práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce zastřešení nástupiště autobusového nádraží v Jaroměři. Práce se skládá ze tří částí, a to technické zprávy, statického výpočtu a výkresové dokumentace. Hlavní nosná ...
 • Posouzení konstrukčních systémů výrobní haly za účinku požáru 

  Autor: Šejna Jakub; Vedoucí práce: Velebil Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Tato bakalářská práce slouží jako dokázání komplexního zvládnutí výuky bakalářského studia na Fakultě Stavební Českého vysokého učení technického v Praze ve studijním programu Stavební inženýrství, studijní obor Požární ...
 • Lávka pro chodce přes Lužnici 

  Autor: Drábek Vojtěch; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Rotter Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Projekt bakalářské práce se zabývá návrhem lávky ve městě Soběslav přes řeku Lužnici. Práce je složena z technické zprávy, statického výpočtu a výkresové části. Technická zpráva obsahuje shrnutí a opodstatnění projektu. ...
 • Dřevěná lávka v Praze - Uhříněvsi 

  Autor: Čáp Miroslav; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Jára Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
  Předmětem bakalářské práce byl návrh a posouzení nové dřevěné lávky pro pěší a cyklisty na místě stávající lávky sloužící pouze pro pěší dopravu. Nový návrh byl inspirován prohlídkou stávající konstrukce, která však není ...

Zobrazit další