Collections in this community

Recent Submissions

 • Dvoulodní tenisová hala 

  Author: Eva Netíková; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Židlický Břetislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné ocelové konstrukce dvoulodní tenisové haly. Předmětem řešení je hlavní rámová vazba, štítová stěna, ztužující prvky a vybrané detaily tenisové haly. Návrh konstrukce je proveden dle ...
 • Tenisová hala 

  Author: David Štefanovič; Supervisor: Židlický Břetislav; Opponent: Mareš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Předmětem bakalářské práce je návrh konstrukcí tenisové haly a přilehlého sociálního zázemí. Jedná se o jednolodní halu o rozponu 27,3 metrů a délce 49,5 metrů. Výška haly v největším bodě je 10,0 metrů. Rozpon sociálního ...
 • Konstrukce zastřešení nástupiště 

  Author: Hana Kolářová; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Dolejš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Bakalářská práce se zabývá statickým a konstrukčním návrhem zastřešení železničního a autobusového nástupiště. Cílem této práce je navrhnout hlavní nosné prvky konstrukce a vybrané detaily. Konstrukce se skládá ze dvou ...
 • Sportovní hala s tenisovým hřištěm 

  Author: Pavel Polanský; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Sokol Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Předmětem bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce sportovní haly s tenisovým hřištěm. Nejprve bylo stanoveno zatížení konstrukce, na které byly navrženy vybrané prvky konstrukce – střešní a stěnový plášť, hlavní ...
 • Ocelový skelet nákupní pasáže 

  Author: Ondřej Mohr; Supervisor: Jandera Michal; Opponent: Stančík Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
  Tato práce představuje návrh nosné konstrukce obchodní pasáže. Obsahuje návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů. Použitým materiálem je ocel, případně beton. Statický výpočet byl proveden podle příslušných norem. ...
 • Jízdárna 

  Author: Jan Frydrych; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Mikeš Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tématem této práce je návrh dřevěné jezdecké haly obdélníkového tvaru, která je součástí jezdeckého komplexu. Ten však v této práci není řešen. Práce je zaměřena pouze na samotnou konstrukci haly, jejíž součástí je i ...
 • Zastřešení venkovní restaurace u Rabyně 

  Author: Kristýna Mouchová; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Kuklíková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Zadáním této bakalářské práce je návrh a statické posouzení dřevěného zastřešení venkovní re- staurace. Jedná se o dřevěnou konstrukci přístřešku, která je doplněna železobetonovými sloupy a průvlaky. Půdorysný tvar je ...
 • Mateřská škola 

  Author: Lenka Netušilová; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Velebil Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá statickým návrhem a posouzením nosných prvků, vypracováním projektové dokumentace a vybraných detailů. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, který obsahuje terasu na severní straně ...
 • Tenisová hala 

  Author: Tomáš Bulant; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Cílem této bakalářské práce je kompletní statický návrh tenisové haly, doplněný o základní řešení založení stavby a stavební řešení. Hlavní použitý konstrukční materiál je lepené lamelové dřevo. Nejprve bylo třeba z několika ...
 • Administrativní budova 

  Author: Magdaléna Stolovská; Supervisor: Kuklíková Anna; Opponent: Kuklík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Cílem mé bakalářské práce je zpracovat projektovou dokumentaci administrativní budovy, která je řešená jako dřevostavba. Administrativní budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Podzemní podlaží je z železobetonu, ...
 • Modulární vícepodlažní dřevostavby 

  Author: Šárka Bendová; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Kuklíková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Práce se zabývá problematikou modulárních vícepodlažních dřevostaveb. Počáteční část práce se věnuje vymezení a definicím pojmů. V další části práce jsou vymezena a blíže charakterizována specifika modulárních vícepodlažních ...
 • Ocelová hala v Praze 

  Author: Tadeáš Zeman; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Eliášová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Cílem této práce je návrh a posouzení nosné konstrukce Ocelové haly v Praze. Jedná se o obdélníkovou halo o rozměrech 55,2 m x 34,8 m se sedlovou střechou, která bude sloužit jako víceúčelová sportovní hala. Rozměry haly ...
 • Návrh tribuny na fotbalovém stadionu v Jesenici u Prahy 

  Author: Jakub Pouchlý; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Jandera Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tribuny na fotbalovém stadionu v Jesenici u Prahy se zázemím uvnitř tribuny. Jedná se o vypracování projektové dokumentace zahrnující návrh konstrukčního řešení tribuny, statický ...
 • Návrh fasádního lešení hradu Ledeč nad Sázavou 

  Author: Filip Švehla; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Drábek Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Tématem bakalářské práce je návrh lešeňové konstrukce pro rekonstrukci fasád hradu Ledeč nad Sázavou. Práce obsahuje tři části: Technickou zprávu pro vybranou fasádu, Zjednodušený statický výpočet pro vybranou fasádu a ...
 • Rekonstrukce ocelové lávky v Třebíči 

  Author: Filip Denner; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Ryjáček Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
  Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení rekonstrukce ocelové lávky ve městě Třebíč přes řeku Jihlavu. Navržená lávka slouží pro smíšený provoz pěších a cyklistů. Jedná se o lávku obloukovou s mezilehlou mostovkou. ...
 • Ocelová rozhledna u Úlic 

  Author: Tomáš Pintíř; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Korejčík Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Cílem diplomové práce je návrh zastřešené ocelové rozhledny poblíž obce Úlice a její statické posouzení. Obsahem práce je technická zpráva, statický výpočet a výkresová dokumentace. Konstrukce má tvar rovnostranného ...
 • Budova finanční správy 

  Author: Albert Zaruba; Supervisor: Macháček Josef; Opponent: Svoboda Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Cílem této diplomové práce je navrhnout a posoudit ocelovou konstrukci pětipatrové administrativní budovy uložené na železobetonovou suterénní konstrukci. Půdorys má oválný tvar a jeho rozměry jsou 41,88 x 15,32 m, konstrukční ...
 • Návrh dřevěné konstrukce bytového domu 

  Author: Petr Čajan; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem dřevěné nosné konstrukce bytového domu Terronská v Praze 6 – Bubenči a zpracováním požárně bezpečnostního řešení daného objektu. Práci tvoří projektová dokumentace pro stavební ...
 • Požární návrh bytového domu 

  Author: Marie Křišťanová; Supervisor: Wald František; Opponent: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Bakalářská práce se skládá ze tří částí. Předmětem první části je studie variant skeletové nosné konstrukce a konstrukce šikmých sloupů, které plní důležitou estetickou funkci budovy. Ve druhé části je zpracováno zjednodušené ...
 • Analýza styčníkového spoje provedeného pomocí desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky 

  Author: Petra Schindlerová; Supervisor: Velebil Lukáš; Opponent: Jána Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-12)
  Cílem této práce je určení požární odolnosti styčníkového spoje provedeného pomocí ocelové desky s oboustranně prolisovanými trny vložené mezi dřevěné prvky. Uvažován je styčník tažených dřevěných prutů namáhaný normovým ...

View more