Novinky

Department of Steel and Timber Structures

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Variantní řešení zastřešení skladové haly 

  Autor: Česák Michal; Vedoucí práce: Netušil Michal; Oponent práce: Kurejková Marta
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Bakalářská práce obsahuje návrh variantního řešení (hala A, B, C) zastřešení skladové haly. Konstrukční materiál byl uvažován ocel S235 J0. Každá varianta obsahuje posouzení hlavních nosných prutů konstrukce, založení ani ...
 • Administrativní budova z CLT panelů 

  Autor: Maršíčková Karolína; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Tato bakalářská práce se skládá ze tří svazků. První svazek obsahuje výkresovou dokumentaci, která byla použita jako podklad bakalářské práce a úvodní dokumenty. Ve druhé části je řešeno částečné požárně bezpečnostní řešení ...
 • Dřevěná konstrukce nadstavby nízkopodlažního bytového domu 

  Autor: Čunát Jiří; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Kuklíková Anna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Bakalářská práce je zaměřena na řešení dřevěné konstrukce nadstavby. V první části popisuji použití dřeva v konstrukcích a základní charakteristiku systému dřevostaveb Two by four. Ve druhé části se zabývám zatížením ...
 • Těžký skelet dřevostavby se spřaženými dřevobetonovými stropy 

  Autor: Jurečka Jiří; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Cábová Kamila
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Předkládaná bakalářská práce se věnuje spřažené dřevobetonové stropní konstrukci, která je součástí dřevostavby s těžkým skeletovým systémem. Řešený objekt se řadí do skupiny budov občanské vybavenosti a jedná se o mateřskou ...
 • Návrh ocelové rámové konstrukce zastřešení multikulturního centra 

  Autor: Raszková Sylvie; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Netušil Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
  Předmětem bakalářské práce je budova multikulturního centra. Práce je rozdělena na dvě související části. Část první se zabývá vypracováním konceptu požárně bezpečnostního řešení posledního nadzemního podlaží. Část druhá ...
 • Ocelová rozhledna Růžovský vrch 

  Autor: Rumlenová Lucie; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Svoboda Přemysl
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Předmětem diplomové práce je návrh a následný statický posudek ocelové konstrukce rozhledny na Růžovském vrchu. Součástí práce je rovněž studie konstrukčních variant ve vybraném území. Porovnávány jsou tři možnosti ...
 • Modelování požární ochrany ocelových konstrukcí 

  Autor: Sladký Michal; Vedoucí práce: Wald František; Oponent práce: Dobiáš Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Práce je zaměřena na modelování požární ochrany ocelových konstrukcí. Je shrnuto poznání o požární ochraně, modelování přestupu tepla do konstrukce a modely nelineární závislosti tepelné vodivosti při jejím zahřívání. Je ...
 • Dřevěná konstrukce knihovny 

  Autor: Žabka Michal; Vedoucí práce: Mikeš Karel; Oponent práce: Jirka Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
  Téma diplomové práce je návrh nosné konstrukce zadaného objektu. Zvoleným typem konstrukce je těžký dřevěný skelet se ztužujícím betonovým jádrem. Vodorovnou konstrukci tvoří masivní dřevěné průvlaky a spřažená betonová ...
 • Prohlídka a přechodnost železničního mostu ve Stodůlkách 

  Autor: Fišer Jan; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
  Účelem této práce je podrobná prohlídka, dokumentace současného stavu nosné kon- strukce, vytvoření počítačového modelu a výpočet zatížitelnosti a přechodnosti ocelo- betonového železničního mostu na TU0711, km 12, 177 v ...
 • Autosalon Škoda Mladá Boleslav 

  Autor: Zdražilová Michaela; Vedoucí práce: Eliášová Martina; Oponent práce: Jandera Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Bakalářská práce se zabývá návrhem nosné konstrukce autosalonu v Mladé Boleslavi. Navržené půdorysné rozměry jsou 21x30m a výška ve vrcholu je 9,7m. Autosalon je rozdělen na dvě části - showroom a zázemí. Příčnou vazbu ...
 • Bytový dům 

  Autor: Šebek Jan; Vedoucí práce: Kuklíková Anna; Oponent práce: Jára Robert
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem zadaného tématu bakalářské práce "Obytný dům" je provedení projektové dokumentace a vypracování statického výpočtu základních nosných prvků dle zadaného rozsahu. Obytný dům je rozdělen na dva objekty, které jsou od ...
 • Prohlídka a přechodnost železničního mostu v Praze Čakovicích 

  Autor: Zörkler Michael; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Cílem této bakalářské práce je podrobná prohlídka, stanovení zatížitelnosti a přechodnosti železničního mostu v Praze Čakovicích. Podrobná prohlídka slouží ke zjištění současného stavu mostního objektu, stávajícího se z ...
 • Únavová životnost železničního mostu na Výtoni 

  Autor: Kramoliš Filip; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Rotter Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této bakalářské práce jestanovit zbytkovou životnost historického mostu pod Vyšehradem s ohledem na únavové zatížení. Pro dosažení cíle jde o vypracování numerického 3D modelu mostu a na něm následně pomocí dynamické ...
 • Požární návrh ocelové konstrukce výstavní části autosalonu 

  Autor: Kučera Jaroslav; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Blesák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce se zabývá výstavní částí autosalonu a je rozdělena na dvě části. V první části je proveden návrh a posouzení ocelových prvků za běžné teploty. Jedná se o nosnou část střešního pláště, vaznici, prolamovaný ...
 • Požární návrh vybraných prvků konstrukce administrativní budovy 

  Autor: Janatová Kristýna; Vedoucí práce: Cábová Kamila; Oponent práce: Blesák Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Předmětem bakalářské práce je posouzení vybraných ocelových prvků konstrukce z hlediska požární odolnosti. Práce se skládá celkem ze tří částí. První částí je koncept požárně bezpečnostního řešení stavby (administrativní ...
 • Čtyřlodní průmyslová hala s mostovými jeřáby 

  Autor: Kolda Martin; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Kyzlík Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-17)
  Předmětem této diplomové práce je statický návrh ocelové čtyřlodní haly. Hala je tvořena rámovou konstrukcí s rozpětím 22,5m. Má obdélníkový tvar a sedlové střechy. V každé ze čtyř lodí haly je umístěn mostový jeřáb s ...
 • Prohlídka a přechodnost železničního mostu "Pod kolem" 

  Autor: Legner Štěpán; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Dolejš Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
  Bakalářská práce je věnována popisu technického a konstrukčního řešení hlavní nosné konstrukce ocelového železničního jednokolejového mostu, složené ze dvou prostě uložených ocelových plnostěnných nýtovaných nosníků a z ...
 • Dvoulodní sportovní hala 

  Autor: Jůza Jan; Vedoucí práce: Jandera Michal; Oponent práce: Eliášová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato práce představuje návrh nosné konstrukce dvoulodní sportovní haly. Obsahem je návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů. Použitým materiálem je ocel. Statický výpočet byl proveden v souladu s příslušnými normami ...
 • Hybridní lehká dřevěná konstrukce rekreační chaty 

  Autor: Knězů Josef; Vedoucí práce: Blesák Lukáš; Oponent práce: Mikeš Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Cílem této práce je návrh lehké hybridní konstrukce rekreační chaty s vysutým štítem nad vodní hladinu jezera. Důraz je kladen na tvorbu výpočtového modelu konstrukce v programu SCIA Engineer, se zohledněním charakteru, ...
 • Administrativní objekt v Českých Budějovicích 

  Autor: Králíček Roman; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Fremr Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Cílem diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce administrativní budovy. Nosná konstrukce objektu je skeletový systém kloubově uložených sloupů, průvlaků a stropnic. Ztužení objektu je zajištěno příhradovými ...

Zobrazit další