Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 186

  • Staré mapy online jako prostředek pro moderní výzkum 

   Autor: Přidal Petr; Vedoucí práce: Veverka Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Disertační práce se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti obohacení metadat, geografického hledání, online zpřístupnění a především kolaborativního georeferencování naskenovaných starých map ve webovém prohlížeči. Hlavními ...
  • High performance silicate composites in environmentally optimized floor structures 

   Autor: Novotná Magdaléna; Vedoucí práce: Hájek Petr; Oponent práce: Kolísko Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-10)
   Stavební průmysl má významný dopad na životní prostředí. Spotřebovává nejvíce primárních surovin a energetických zdrojů. Současně produkuje značné množství škodlivých emisí. K dosažení udržitelného rozvoje je proto nezbytné ...
  • Numerická charakteristika vlastností asfaltových směsí 

   Autor: Žák Josef; Vedoucí práce: Luxemburk František; Oponent práce: Novotný Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
   Principy lineární viskoelasticity a vybrané reologické modely, běžně používané v oboru asfaltových směsí, jsou shrnuty v úvodu disertační práce. Teorie lineární viskoelasticity je dále použita k analýze materiálových ...
  • Urbanistická problematika horských rekreačních regionů 

   Autor: Zrnová Lucie; Vedoucí práce: Kaplan Ivan; Oponent práce: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Disertační práce se zabývá problematikou horských rekreačních regionů v České republice a v Evropě, zejména v alpských zemích z pohledu urbanismu a územního plánování. Stěžejní částí práce je případová studie a srovnávací ...
  • Statické ověřování stabilitačních konstrukcí na základě měření in situ 

   Autor: Kozel Miroslav; Vedoucí práce: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Cílem této práce je vytvoření metody pro statickou analýzu geotechnických stabilizačních konstrukcí pro takové případy, kde hlavními vstupy jsou monitoringem získané údaje o deformacích konstrukce a kde podstatná doplňující ...
  • Současné tendence minimálního bydlení a plastický byt jako vývojová alternativa 

   Autor: Smitka Daniel; Vedoucí práce: Šenberger Tomáš; Oponent práce: Pospíšil Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Tato práce se zabývá popisem a výčtem některých globálních faktorů ovlivňujících problematiku minimálního bydlení a definicemi základních pojmů s touto problematikou související ve světovém měřítku. Zabývá se dvoupokojovým ...
  • 4.6.20 

   Autor: Holubová Zuzana; Vedoucí práce: Hačkajlová Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Disertační práce se zabývá problematikou auditu Facility managementu. Práce navrhuje model Facility Management Auditu, který by měl vyřešit na trhu FM postrádaný nástroj pro hodnocení efektivity fungování Facility managementu ...
  • Stabilitní problémy ražených tunelů pod vysokým nadložím 

   Autor: Makásek Petr; Vedoucí práce: Barták Jiří; Oponent práce: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Vzhledem k rozsáhlosti daného problému je dizertační práce věnována problematice vysokého nadloží pro sekvenční typ ražeb (NATM, NMT, Drill and Blast ).Pro sekvenční ražbu se v České republice používají třídy NRTM odvozené ...
  • Teplota přípoje U profilem a čelní deskou při požáru 

   Autor: Jána Tomáš; Vedoucí práce: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Práce se zabývá stanovením teploty během požáru v požárně nechráněném a požárně chráněném přípoji nosníku na sloup uzavřeného průřezu vyplněný betonem. Popisuje současný stav výzkumu týkající se předpovědi teploty v přípojích ...
  • Creep and shrinkage of concrete subjected to variable environmental conditions 

   Autor: Havlásek Petr; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   This thesis deals with the numerical modeling of concrete creep and shrinkage at variable environmental conditions. At lower relative humidity concrete creeps more slowly than at full saturation but during drying it creeps ...
  • Závislost hydraulické vodivosti na počátečním nasycení půd 

   Autor: Němcová Renata; Vedoucí práce: Císlerová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Za účelem sledování závislosti hydraulické vodivosti na stupni počátečního nasycení půd byly na půdních vzorcích prováděny opakované infiltračně výtokové experimenty. Neporušené půdní vzorky byly odebrány na třech různých ...
  • Mathematical and physical modelling of pipe flow of settling slurries 

   Autor: Krupička Jan; Vedoucí práce: Matoušek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Presented study deals with investigation of two phase flow composed of water and settling solid particles. The main contribution is a set of results of experiments, carried out in pipe loops at the Institute of Hydrodynamics ...
  • Numerical modeling of fluid-structure interaction 

   Autor: Krybus David; Vedoucí práce: Patzák Bořek; Oponent práce: Kabele Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   A coupled fluid-structure interaction (FSI) analysis represents a challenging task from engineering point of view. Except a few special FSI problems, the only way to perform interaction analysis is the use of experimental ...
  • Metody komplexního hydrotechnického posouzení návrhu nízkotlakých vodních elektráren 

   Autor: Kantor Martin; Vedoucí práce: Sklenář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Tato práce se zabývá metodami komplexního hydrotechnického posouzení návrhu nízkotlakých vodních elektráren. První část se zabývá rešerší objektů a dispozičních řešení nízkotlakých vodních elektráren. Odráží se zde moderní ...
  • Prostorová tuhost dřevěných střešních konstrukcí s kovovými deskami s prolisovanými trny 

   Autor: Tajbr Aleš; Vedoucí práce: Kuklík Petr; Oponent práce: Drdácký Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Disertační práce se zabývá problematikou prostorové tuhosti lehkých dřevěných střešních konstrukcí (vazníků) s kovovými deskami s prolisovanými trny. Vazníky jsou navrhovány jako velice subtilní rovinné soustavy zatížené ...
  • Proces modernity a jeho artikulace v prostorové struktuře území 

   Autor: Holubec Pavel; Vedoucí práce: Mansfeldová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Základní témata disertace jsou obsažena již v jejím názvu: "Proces modernity a jeho artikulace v prostorové struktuře území", leč pokud bychom měli téma disertace vyjádřit jedním slovem, tím patrně nejvýstižnějším bude ...
  • Modelování hydratace betonu raného stáří za extrémních podmínek 

   Autor: Bártová Jana; Vedoucí práce: Štemberk Petr; Oponent práce: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   V současnosti jsou na rychlost výstavby konstrukcí kladeny stále rostoucí nároky, což vede k jejímu průběhu během celého roku včetně zimních měsíců. Proces hydratace cementové pasty je silně ovlivňován vnější teplotou ...
  • Fire resistance of fibre reinforced concrete floors 

   Autor: Welz Markus Jochen; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Numerical modeling of laminated glass structures 

   Autor: Zemanová Alena; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Šejnoha Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Laminated glass structures are formed by stiff layers of glass connected with a compliant polymer foil. Due to their slenderness, heterogeneity, and time- and temperature-dependent properties of the interlayer, they exhibit ...
  • Facility management - optimalizace provozování systémů TZB 

   Autor: Emingr Lukáš; Vedoucí práce: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Předmětem práce je optimalizace provozu technických zařízení budov. Na pojem optimalizace je možné nahlížet z mnoha různých úhlů pohledu a optimalizovat je možné z mnoha různých hledisek. V této práci je pojem optimalizace ...