Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 229

  • Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva 

   Autor: Poláková Eva; Vedoucí práce: Pazderka Jiří; Oponent práce: Kolář Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-17)
   Disertační práce se zabývá analýzou účinnosti vzduchových izolačních metod, které patří mezi často používané sanační metody určené pro snižování vlhkosti zdiva starších budov. Účinnost vzduchových izolačních metod dosud ...
  • Matematické modely proudění nestlačitelné tekutiny s různými typy okrajových podmínek 

   Autor: Píšová Jitka; Vedoucí práce: Kučera Petr; Oponent práce: Burda Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-30)
   Předložená disertační práce se zabývá nejznámějšími matematickými modely proudění vazké nestačitelné tekutiny s různými typy okrajových podmínek. Úvodní část popisuje vývoj studované problematiky a shrnuje její současný ...
  • Charakterizace hydratačních procesů cementových past pomocí termické analýzy 

   Autor: Scheinherrová Lenka; Vedoucí práce: Trník Anton; Oponent práce: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
   I přesto, že existuje velké množství odborných studií, které se zabývají mechanismy hydratace cementu, většina z nich omezuje své pozorování pouze na krátký časový interval. Pro správné pochopení hydratačních procesů je ...
  • Vliv vybraných aktivních křemičitanů na vlastnosti cementových kompozitů 

   Autor: Pokorný Jaroslav; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-30)
   Betony a cementové kompozity jsou jak z historického hlediska, tak i v současnosti, široce používanými stavebními materiály. S výrobou hlavní pojivové složky, cementu, je spojena konzumace značné množství přírodních surovin ...
  • Thermal Resistance of Calcium Aluminate Cement Based Composites 

   Autor: Koňáková Dana; Vedoucí práce: Vejmelková Eva; Oponent práce: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
   Building structures can be exposed to extreme conditions during their lifetime. One of these extreme situations is fire, or more precisely, exposure to extreme temperatures. In this case, there is a high likelihood of ...
  • Multi-scale modeling of composite materials 

   Autor: Vorel Jan; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-12-03)
   The objective of this thesis is the determination of effective thermomechanical properties of carbon-carbon (C/C) plain weave fabric composites, particularly the effective thermal coefficients and the effective stiffness ...
  • Cohesive particle model using discrete element method on the Yade platform 

   Autor: Šmilauer Václav; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2010-06-19)
   The thesis describes implementation of particle-based model of concrete using the Discrete Element Method (DEM) using the Yade platform. DEM discretizes given domain using packing of (spherical) particles of which motion ...
  • Problematika identifikace malých těles ve sluneční soustavě 

   Autor: Tichý Miloš; Vedoucí práce: Kostelecký Jan; Oponent práce: Ron Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-11-22)
   V práci jsou presentovány metody identifikací malých těles sluneční soustavy, tj. planetek a komet. Je předložen stávající stav v dané problematice a jeho klíčové problémy a presentována základní metoda identifikací s ...
  • Micromechanical analysis of blended cement-based composites 

   Autor: Hlobil Michal; Vedoucí práce: Šmilauer Vít; Oponent práce: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-10-09)
   Za účelem snížení emisí CO2 vznikajících při výrobě betonu přistoupil cementářský průmysl k vývinu alternativních pojiv, které vzniknou smícháním Portlandského cementu s doplňkovými cementovými příměsmi jako např. struska ...
  • Použití cihelného obrusu v omítkových směsích 

   Autor: Čáchová Monika; Vedoucí práce: Keppert Martin; Oponent práce: Rubáš Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Cílem této práce je najít vhodné složení omítkové směsi, kde jako další složky vystupují vápenný hydrát a křemičité kamenivo, a současně nalézt perspektivní využití odpadních látek. Recyklovaný jemný cihelný prach se jeví ...
  • Vícesít’ové metody pro vizualizaci dat a výpočty MKP 

   Autor: Beneš Štěpán; Vedoucí práce: Kruis Jaroslav; Oponent práce: Kozubek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-19)
   Konečně prvková analýza je proces sloužící k simulaci průběhů fyzikálních veličin, který sestává z několika fází – vytvoření geometrického modelu, generování sítě konečných prvků, přiřazení parametrů modelu, konečně prvkový ...
  • Monitoring projevů vodní eroze na zemědělských půdách 

   Autor: Báčová Markéta; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-10-03)
   Disertační práce se zabývá využitím bezkontaktních metod pro dlouhodobý monitoring erozních projevů, a pro objemové hodnocení erozního poškození po aktuální erozní události. Cílem je zhodnotit, otestovat a navrhnout možné ...
  • Analýza ražby metodou drill ad blat 

   Autor: Vrbata Jan; Vedoucí práce: Pruška Jan; Oponent práce: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-20)
   Disertační práce přináší komplexní popis problematiky ražby pomocí tunelovací metody drill and blast. Po obecném představení principů a možností využití následuje detailní seznámení s praktickou aplikací této metody na ...
  • Navrhování a hodnocení recyklovaných a emulzních asfaltových směsí s využitím vedlejších energetických produktů 

   Autor: Suda Jan; Vedoucí práce: Valentin Jan; Oponent práce: Neuvirt Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V posledních letech dochází ve všech technicky vyspělých zemích k intenzifikaci výzkumu a k rozvoji využití všech nejrůznějších druhů odpadů jako sekundárních surovinových zdrojů. Tento trend se týká také odpadů z energetického ...
  • Analýza technických opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy 

   Autor: Drbohlav Jiří; Vedoucí práce: Vébr Ludvík; Oponent práce: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V posledních několika letech vzrůstá popularita jízdního kola jako dopravního prostředku, což nese mnoho obtíží, týkající se návrhu cyklistické infrastruktury. Výše zmíněný nárůst popularity vyvolal potřebu řešit bezpečnost ...
  • Inovace stavebních procesů v Sýrii pomocí BIM 

   Autor: Ahmed Sonia; Vedoucí práce: Dlask Petr; Oponent práce: Materna Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Stavebnictví je jedním z výrazných ekonomických pilířů pro rozvinuté i rozvíjející se země na celém světě. Jedná se o obor, kde se může vyskytovat nespokojenost s kvalitou, překračování nákladů na provedení a zpoždění ...
  • Vyšetřování dřeva historických konstrukcí ultrazvukem 

   Autor: Hasníková Hana; Vedoucí práce: Kuklík Petr; Oponent práce: Straka Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Disertační práce je zaměřena na popis a inovativní způsob aplikace ultrazvukového testování dřeva, které je jednou z nedestruktivních metod používaných při diagnostice stavu dřevěných konstrukcí. Tato metoda je výhodná ...
  • Kotvení nosných sendvičových panelů dřevostaveb 

   Autor: Jára Robert; Vedoucí práce: Dolejš Jakub; Oponent práce: Straka Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tématem disertační práce je kotvení nosných sendvičových panelů dřevostaveb. Dřevostavby jsou v České republice stále populárnější a mají rostoucí trend v rámci výstavby rodinných a bytových domů. Z hlediska návrhu nosné ...
  • Analýza aplikace optických prvků s proměnnými a fixními parametry v zobrazovacích a měřících systémech 

   Autor: Pokorný Petr; Vedoucí práce: Mikš Antonín; Oponent práce: Klíma Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Disertační práce se podrobně zabývá analýzou a aplikací optických prvků s fixními a proměnnými optickými parametry, a to zejména v oblasti optické metrologie a zobrazovacích soustav. Koncepčně je práce pojata jako doprovodný ...
  • Strukturování mikro a nanokrystalických diamantů 

   Autor: Domonkos Mária; Vedoucí práce: Demo Pavel; Oponent práce: Houška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Překládaná disertační práce se zabývá nukleací, růstem a strukturováním tenkých vrstev polykrystalických diamantů. V první části jsou popsány dvě alternativní metody používané k iniciaci nukleace a růstu diamantu a porovnány ...