Now showing items 1-20 of 439

  • Pilíř zděný z plných skleněných cihel namáhaný tlakem 

   Author: Jiří Fíla; Supervisor: Eliášová Martina; Opponent: Lokaj Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-26)
   Přestože sklo jako materiál a zdivo jako konstrukční prvek jsou známy každý již tisíce let, jejich spojení a využití plných skleněných cihel jako zdících prvků je otázkou přibližně posledních dvaceti let. Z architektonického ...
  • Integrace družicového dálkového průzkumu Země, strojového učení a GIS pro analýzu v jemném měřítku 

   Author: Saleem Ibrahim; Supervisor: Halounová Lena; Opponent: Pavelka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-24)
   Cílem této disertační práce bylo využít možnosti strojového učení při tvorbě datových sad kvality ovzduší s použitím různých zdrojů dat včetně vstupních dat družicového dálkového průzkumu Země a meteorologických dat, pokrytí ...
  • Zpracování hyperspektrálních dat 

   Author: Jan Hanuš; Supervisor: Pavelka Karel; Opponent: Halounová Lena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-24)
   Hyperspektrální obrazová data získávají v oblasti dálkového průzkumu stále větší prostor. Tradičnější letecká nebo pozemní obrazová hyperspektrální data začínají častěji doplňovat data snímaná z družic. Technologie výroby ...
  • Železárny v Hrádku – Industriál na Klabavě 

   Author: Edita Sapíková; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Dvořáková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-25)
   Disertační práce se zabývá rozsáhlým průmyslovým areálem nacházejícím se ve městě Hrádek, v blízkosti okresního města Rokycany v Plzeňském kraji. Více než sto let své historie byla obec Hrádek příslušenstvím výrobního ...
  • Strukturální vegetační prvky kulturní krajiny 

   Author: Jan Hendrych; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Jebavý Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-05)
   Předkládaná práce typu soubor prací je kompilátem zveřejněných publikovaných výstupů a realizovaných výsledků za období poslední dekády, po kterou se autor věnoval tématice trvalých vegetačních prvků lineárních a komponovaných ...
  • Kvalita kompozice bytové výstavby 2. poloviny 19. století a začátku 20. století v Praze na Vinohradech a její inspirace pro současnou výstavbu 

   Author: Tomáš Eckschlager; Supervisor: Tichý Ladislav; Opponent: Dvořák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-29)
   Pražská čtvrť Vinohrady je unikátní svou stylovou kompaktností a přehledným urbanismem. Tato čtvrť je považována za prestižní a příjemnou k bydlení. Práce rozebírá z kompozičního pohledu kvality této čtvrti. Na přelomu 19. ...
  • Vliv výchozích podmínek na adaptabilitu industriálních staveb 

   Author: Martin Štibor; Supervisor: Šenberger Tomáš; Opponent: Dvořáková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-11-01)
   Disertační práce se zabývá popisem nevyužitých industriálních staveb a areálů, které jsou nedílnou součást historie a průmyslového dědictví v České republice. Tyto stavby tvoří značný potenciál pro nové využití formou ...
  • Voda a veřejný prostor v kontextu post-industriálního území při řece Radbuze a Mži, Plzeň 

   Author: Hana Boříková; Supervisor: Hlaváček Michal; Opponent: Kupka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-25)
   Veřejné prostory centrální oblasti měst v kontextu post-industriálních areálů na březích řek jsou relativně novým tématem v souvislosti se společenským vývojem chápání řeky a jejího významu v rámci rozvoje soudobého města. ...
  • Udržitelná mobilita v jižním sektoru Pražské metropolitní oblasti 

   Author: Vojtěch Kořalka; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-11)
   Široké pláně rozprostírající se jižně od Prahy, obklopené lesy a dramatickou krajinou v okolí řek Vltavy a Sázavy, vytvářely historicky ideální prostor pro rozvoj osídlení. V současnosti, díky relativně dobrému spojení s ...
  • Úpravy cestní sítě v malých sídlech 

   Author: Irena Klingorová; Supervisor: Durdík Petr; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-11)
   Území Čech a Moravy má hustou sídelní strukturu, která byla z majoritní části založena ve středověku, historické kořeny některých osad však sahají ještě hlouběji do historie. Celkový počet sídel se v České republice pohybuje ...
  • Výstavy architektury ve 20. století v Čechách 

   Author: Iva Dvořáková; Supervisor: Urlich Petr; Opponent: Dulla Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-12)
   Disertační práce shrnuje základní poznatky výzkumu autorky, kterému se věnovala na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Téma výstav architektury ve 20. stol. v Čechách nebylo dosud systematicky prozkoumané. Výstavy architektury ...
  • Hlavní veřejná prostranství (lokální centra) malých sídel v okolí Prahy 

   Author: Daniel Stojan; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-04)
   Vývoj malých sídlech v okolí velkých měst, a především Prahy byl, v devadesátých letech minulého století poznamenán silným nárůstem rezidenční zástavby. Tento fenomén úzce souvisel se společenskými změnami v tehdejším ...
  • Vysoce výkonné betonové směsi obsahující skleněný prášek 

   Author: Diana Mariaková; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Kočí Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-10-01)
   Tato práce se zaměřuje na využití skelného prachu z různých zdrojů. Jedná se především o odpadní sklo, které pochází ze střepů z komunálního odpadu a staré sklo z fotovoltaických panelů z důvodu končící životnosti těchto ...
  • Křehký lom vrstvených skleněných konstrukčních prvků 

   Author: Jaroslav Schmidt; Supervisor: Janda Tomáš; Opponent: Eliáš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-30)
   V posledních desetiletích bylo vyvinuto mnoho modelů poškození, ale většina z nich se stále potýká s problémem simulovat poškození bez dodatečných ad hoc kritérií nebo bez nutnosti náročné implementace. Zejména modely ...
  • Ekolgický šetrný kompozitní materiál na bázi povrchově upravené řepkové slámy 

   Author: Jaroslav Čižmodij Dušek; Supervisor: Jerman Miloš; Opponent: Vaněrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-28)
   Práce se zabývá využitím druhotné zemědělské produkce v podobě řepkové slámy ve stavebnictví. V teoretické části je shrnuto využití řepky a statistická data o výsevu této plodiny. V experimentální části jsou jednotlivě ...
  • Tlačená betonová deska s rozptýlenou výztuží ve styčníku spřažené ocelobetonové rámové konstrukce 

   Author: Petr Červenka; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Bajer Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-15)
   Tato disertační práce se zabývá deskou z betonu vyztuženého ocelovými vlákny (drátkobetonu) v tlaku jako komponentou spřaženého ocelobetonového rámu. Na základě výsledků experimentu s ocelobetonovou konstrukcí reálných ...
  • Návrh a optimalizace propelerové turbíny s proměnnými otáčkami 

   Author: Eva Bílková; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Dušička Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-07-08)
   Vodní mikro-elektrárny představují důležitý obnovitelný zdroj elektrické energie. Jejich nízký instalovaný výkon vyvažuje velké množství dostupných lokalit. Často využívají zbytkového spádu a jejich dopad na životní prostředí ...
  • Účinnost cementových kompozitů vystavených kombinovanému zatížení požárem a výbuchem 

   Author: Kateřina Horníková; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Šmilauer Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato práce je věnována studiu vlivu materiálových vlastností různých druhů betonu na odolnost prvků vůči požáru a výbuchu. Interakce zatížení požárem a výbuchem nebyla dosud jakkoli kvantifikována. Cílem této práce je tuto ...
  • Průsvitné kompozitní desky z vysokohodnotného betonu s optickými vlákny - technické řešení a analýza 

   Author: Nikola Štochl; Supervisor: Hájek Petr; Opponent: Bílek Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-18)
   Průsvitný beton jako stavební materiál již existuje v mnoha podobách, ale jeho světelné vlastnosti a možnosti jeho využití pro zlepšení osvětlení vnitřních prostorů nebyly dosud podrobně prozkoumány. Tato práce se zaměřuje ...
  • Zjednodušené dynamické tepelné modely stavebních konstrukcí ve styku se zemí: deska na zemi 

   Author: Zdenko Malík; Supervisor: Tywoniak Jan; Opponent: Šikula Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-18)
   Práce analyzuje problematiku zjednodušeného dynamického modelování tepelného chování podlah na zemině. Poskytuje přehled existujících přístupů k řešení tohoto problému a následně využívá shromážděné informace k návrhu ...