Recent Submissions

 • Geodetická dokumentace železniční stanice Lípa 

  Author: Pártlová Lucie; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Kozlík David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Bakalářská práce se zabývá mapováním drážního pozemku v úseku železniční stanice Lípa. Obsahem práce je představení postupu měřických, výpočetních a grafických prací. Dále popis použitých měřických přístrojů a počítačových ...
 • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu v Podivicích 

  Author: Papežová Eliška; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Cílem této bakalářské práce je zaměření a dokumentace skutečného stavu hospodářského stavení v Podivicích, v části obce Kaliště nacházející se v okrese Pelhřimov. První část práce se zabývá popisem objektu a dané lokality, ...
 • Testování úhlové přesnosti automatického cílení totálních stanic 

  Author: Kulhavý Adam; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
  Cílem bakalářské práce je otestovat automatické a ruční cílení tří totálních stanic na čtyři různé odrazné hranoly podle normy ČSN ISO 17123-3 a navrženého experimentu. Výsledkem je určení směrodatné odchylky měření ...
 • Testování přesnosti automatického cílení totálních stanic Leica TS 50 a TCRA 1201 

  Author: Málková Eliška; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Tato diplomová práce se zabývá testováním přesnosti automatického cílení totálních stanic Leica TCRA 1201 a Leica TS 50 v aplikacích pro tunelová měření, které zapůjčila společnost Metrostav a.s. Práce seznamuje s použitým ...
 • Geodetický monitoring stavebních objektů ovlivněných stavební činností v okolí objektu Holečkova 26 

  Author: Zípková Marie; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Jašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Předmětem této diplomové práce je geodetický monitoring objektů č.p.24 a č.p.28 ovlivněných stavbou objektu Holečkova 26. Jedná se o sledování podélných a svislých posunů. Podélné posuny byly sledovány pouze ve směru budov ...
 • Určení nepřístupné vzdálenosti 

  Author: Đorđević Marija; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Línková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá určením nepřístupné vzdálenosti mezi dvěma objekty nasimulovanými před Stavební fakultou, a to třemi vhodnými metodami bez vyrovnání. Hodnotí dosaženou přesnost přímo měřených dat i nepřístupných ...
 • Experimentální testování soustřednosti geodetického příslušenství 

  Author: Císařová Lucie; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Diplomová práce se zabývá experimentálním testováním geodetického příslušenství. Cílem bylo navrhnout metodu a styl měření pro určení soustřednosti vybraných trojnožek a kompletních sad různých značek. Jejíž velikost byla ...
 • Ověření přesnosti 3D laserových skenerů Trimble TX8 a FARO Focus 3D X130 

  Author: Holíková Lucie; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Honč Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Téma diplomové práce vzniklo ve spolupráci s firmou GEOTRONICS Praha s.r.o. za účelem ověřit prostorovou a úhlovou přesnost 3D laserových skenerů Trimble TX8 a FARO Focus 3D X 130 pomocí experimentálního měření. Cílem mé ...
 • Ověření přesnosti bezpilotního snímkovacího systému Trimble UX5 

  Author: Vlachová Petra; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Honč Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Firma GEOTRONICS Praha s.r.o. vypsala téma diplomové práce pro vlastní ověření přesnosti bezpilotního letounu Trimble UX5 HP. Cílem práce bylo ověření přesnosti mračna bodů zájmového území metodami GNSS a měřením totální ...
 • Vytvoření 3D modelu věže Hradu Helfenburk u Úštěka 

  Author: Tichá Marie; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
  Obsahem této práce je ruční vektorizace mračna bodů, vytvoření ploškového modelu a vytvoření animace věže. Každá část byla vytvořena v jiném programu. Jedná se o programy Leica Cyclone, Microstation, Geomagic a SketchUp. ...
 • Tunelové měření v UEFJosef s využitím Trimble S8 

  Author: Srp Miloslav; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Jiřikovský Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Tato bakalářská práce má za cíl určení souřadnic nově vzniklých bodů bodového pole ve štole výukového střediska UEF Josef. Nově vzniklé body bodového pole byly realizovány v osmi profilech. Profily od sebe byly vzdáleny ...
 • Zaměření průhybů vodičů vedení VVN (porovnání metod) 

  Author: Pexa Ladislav; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Floriánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V této diplomové práci jsou zkoumány metody zaměření vodičů z hlediska přesnosti a také z hlediska využitelnosti moderních přístrojových technik v geodézii. Zaměření proběhlo v jeden den všemi metodami současně pro případné ...
 • Monitoring sesuvu u Třebenic 

  Author: Léharová Alžběta; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato diplomová práce se zabývá geodetickým monitoringem sesuvného území v blízkosti Třebenic v Českém středohoří. Obsahem práce je geodetické zaměření území, zpracování měření a zhodnocení sesuvu daného území. Cílem bylo ...
 • Zaměření kostela sv. Ducha v Liběchově a vyhotovení části jeho výkresové dokumentace 

  Author: Klimánková Petra; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Línková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato diplomová práce se věnuje zaměření, zpracování naměřených dat a vyhotovení měřické dokumentace kostela sv. Ducha v Liběchově. V práci je komplexně popsán proces vyhotovení měřické dokumentace od tvorby bodového pole, ...
 • Zaměření kostela sv. Ducha v Liběchově a vytvoření prostorového modelu 

  Author: Valešová Daniela; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato diplomová práce se zabývá souborem činností vedoucích ke tvorbě digitálního 3D modelu kostela sv. Ducha v Liběchově u Mělníka. Mezi tyto činnosti lze zařadit sběr dat, jejich následné zpracování a vizualizaci konečného ...
 • Monitoring sesuvného území u železniční tratě Čížkovice - Obrnice 

  Author: Mikulecká Jolana; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Balek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování a vyhodnocení prostorových posunů čtyř etap měření na sesuvném území poblíž města Třebenice. Pozorované body byly stabilizované na propustcích u železniční tratě Čížkovice - Obrnice ...
 • Testování parametrů geodetického příslušenství pro délkovou základnu Koštice 

  Author: Talovic Marek; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Cílem diplomové práce je navržení experimentů pro určení excentricit a přesnosti opakovatelnosti upnutí a urovnání geodetických pomůcek. Experimenty byly provedeny v laboratoři VÚGTK s geodetickým příslušenstvím využívaným ...
 • Testování metody SFM se zaměřením na UAV při zaměřování vodohospodářského modelu 

  Author: Rýglová Hana; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V této diplomové práci je testována metoda Structure from Motion se zaměřením na UAV (Unmanned Aerial Vehicle - bezpilotní letecký prostředek) při zaměřování vodohospodářského modelu. Snímky získané pomocí UAV DJI Spark ...
 • GNSS přijímač Trimble R9s, zpracování GNSS dat programem GAMIT/GLOBK 

  Author: Steidl Václav; Supervisor: Seidl Michal; Opponent: Mrlina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato diplomová práce se zabývá přístrojem Trimble R9s a možnostmi nastavení přístroje pro použití jako základnová stanice pro RTK, permanentní stanice a pro statické měření. Dále se práce zabývá zpracováním GNSS dat v ...
 • Zaměření Štoly č. 1 v Jáchymově 

  Author: Fládrová Hana; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Diplomová práce se zabývá vytvořením 3D modelu a důlní dokumentace Štoly č. 1 v Jáchymově. Zaměření štoly bylo provedeno v roce 2017 metodou laserového skenování. Hlavní zpracování dat 3D modelu ve formě mračna bodů bylo ...

View more