Collections in this community

Recent Submissions

 • Testování absolutní přesnosti GNSS RTK měření 

  Author: Anna Chrbolková; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Předmětem bakalářské práce je testování absolutní přesnosti GNSS RTK měření. Experimentálně byla porovnána starší a novější GNSS aparatura celkem třemi navrženými testy zaměřující se na změnu přesnosti vlivem zakrytého ...
 • Určení tvaru ocelových prvků během zátěžových zkoušek 

  Author: Tereza Chmelová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá určením tvaru ocelových prvků během zátěžových zkoušek. Konkrétně se jedná o měření nosníkového sloupu a rámu z nerezové oceli. Hlavní přínos této práce spočívá v porovnání dat ze dvou ...
 • Geodetické práce při výstavbě dobíjecí stanice pro elektromobily 

  Author: Dominik Chladil; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Seidl Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářské práce je zaměřena na kompletní proces geodetických prací při výstavbě dobíjecích stanic pro elektromobily. Výsledkem práce je mapa vzniklá z mapování, vytyčovací protokol, protokol o dokumentaci skutečného ...
 • Určení kubatury sedimentu na dně rybníka Březničák 

  Author: Adéla Kozderková; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Faiferlík Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá polohopisným a výškopisným zaměřením rybníku Březničák a jeho okolí za účelem určování kubatur sedimentu třemi různými výpočetními a grafickými metodami. Výstupy bakalářské práce jsou výkresy ...
 • Geodetická dokumentace kontejnerového překladiště 

  Author: David Ambrož; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Faiferlík Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá zhuštěním a následným zaměřením měřické sítě v lokalitě kontejnerového překladiště. Vyrovnání volné prostorové sítě je realizováno pomocí metody vyrovnání zprostředkujících s podmínkami MNČ. Z ...
 • Porovnání přesnosti mobilního skenovacího systému Riegl VMX-2HA se statickým skenovacím systémem FARO Focus 3D X330 a totální stanicí Leica TS16 

  Author: Nikola Soukupová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Bakalářská práce se zabývá porovnáním přesnosti vyhodnocení fasády mobilního skenovacího systému RIEGL VMX-2HA se statickým skenovacím systémem FARO FOCUS 3D X330 a totální stanicí Leica TS16. Práce je složena z teoretického ...
 • Porovnání přesnosti mobilního mapovacího systému s terestrickým měřením a pořízení tohoto zařízení 

  Author: Ondřej Grešla; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Jašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem, pořízením, obsluhou a výškovou přesností mobilního mapovacího systému. V rámci práce byl pomocí systému Riegl VMX-2HA, který je používán firmou Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, ...
 • Geodetické práce při výstavbě mostní konstrukce 

  Author: Lukáš Hošek; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Pavelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Diplomová práce mapuje postup výstavby mostní konstrukce z pohledu geodeta zhotovitele. Pojednává o úkonech v podobě od přípravných pracích, dále přes spodní stavbu, nosnou konstrukci až po svršek sledované mostní konstrukce. ...
 • Zaměření několika historických sklepů ve Slaném 

  Author: Adam Hrdina; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Smítka Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá dokumentací několika historických sklepů ve Slaném. Konkrétně sklepa domu čp. 3, 4 a 9. Pro zaměření vybraných sklepů se zvolila technologie 3D laserového skenování. Provedlo se zpracování ...
 • Testování přesnosti měření úhlů totálními stanicemi Trimble M3 

  Author: Vojtěch Brňovják; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Jašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Diplomová práce se zabývá testováním přesnosti měření úhlů totálních stanic podle principu uvedeného v normě ČSN ISO 17123-3. Testováno bylo 12 totálních stanic Trimble M3, které vlastní Fakulta Stavební ČVUT v Praze. Cílem ...
 • Geodetické zaměření střešní ocelové konstrukce 

  Author: Jan Zbíral; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Brejcha Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá geodetickým zaměřením střešní ocelové konstrukce skladovacích prostor objektu lakovny v obci Plazy a možnostmi využití různých metod zaměření. Popisuje postup zpracování naměřených dat a ...
 • Geodetický monitoring opěrné zdi 

  Author: Kateřina Zimmerhaklová; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Formánek Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato diplomová práce se zabývá monitoringem opěrné zdi v Mladé Boleslavi v ulici Viničná. Nejprve je zmíněna norma pro posuny stavebních objektů, dále důležité pojmy a metody pro měření posunů a deformací. V praktické části ...
 • Kontrola bodového pole mostu dálnice D35 

  Author: Ondřej Brachtl; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Křemen Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá volbou postupu a zpracováním měření za účelem kontroly polohy bodového pole mostu, který je součástí budované dálnice D35. Jedná se o „Nadjezd na silnici III/29823 (km 6,720 R35)“ s pracovním ...
 • Testování vlastností určení kubatur metodou SfM s využitím DJI Phantom 4 UAV 

  Author: Jakub Kučera; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním vlastností přesnosti určování kubatur metodou Structure from Motion. V rámci práce byla pomocí DJI Phantom 4 Pro V2.0 UAV letecky nasnímkována halda navezeného stavebního materiálu. ...
 • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu a okolního pozemku ve sportovním areálu TJ Sokol Záhoří 

  Author: Václav Pelikán; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Hodač Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením skutečného stavu stavebního objektu a přilehlého okolí ve sportovním areálu TJ Sokol Záhoří. Práce obsahuje popis zájmové lokality, stavebního objektu a okolního pozemku, ...
 • Určení přesnosti automatického cílení totálních stanic z vyrovnání prostorové sítě 

  Author: Hana Váchová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Fuchs Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá navržením experimentálního postupu, určujícího přesnost automatického cílení totálních stanic z vyrovnání volné prostorové sítě. Do výpočtu vyrovnání byla zahrnuta Förstnerova metoda. Pomocí ...
 • Geodetické práce při výstavbě bytových domů v Nymburce 

  Author: Alice Adamcová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem geodetických prací při realizaci stavby, všechny činnosti jsou popisovány na příkladu výstavby bytových domů ve městě Nymburk. Práce popisuje jak činnosti v terénu a kancelářské ...
 • Studie o vyrovnání trigonometrické výškové sítě v lokalitě Mariánská 

  Author: Martin Horník; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Vanclová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářské práce je zaměřena na vyrovnání výškové sítě s jedním fixním bodem. Výšková síť je určena trigonometrickým určováním výškových rozdílů. Výsledkem bakalářské práce jsou vyrovnané výšky, převýšení, opravy a ...
 • Porovnání metod pro zaměřování historických mostů 

  Author: Jakub Trojan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Jašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce porovnává zaměření a následné vyhodnocení tří základních metod při zpracování 3D modelů historických mostů. Metodami jsou fotogrammetrie, 3D skenování a tachymetrie. Pro porovnání byly zvoleny tři ...
 • Testování přesnosti a využitelnosti GNSS přijímače Trimble R12i 

  Author: Miroslav Sochor; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem otestování nového GNSS přijímače Trimble R12i, který využívá k měření tzv. kompenzaci náklonu. Přesnost a spolehlivost kompenzace náklonu byla zjišťována opakovaným měřením při různých ...

View more