Poslední příspěvky

 • Vyhodnocení opakovaných nivelačních měření na mostních pilířích 

  Autor: Dvořák Dennis; Vedoucí práce: Seidl Michal; Oponent práce: Vinter Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-14)
  Bakalářská práce předkládá vyhodnocení opakovaných nivelačních měření na pilířích mostní konstrukce a vyrovnání všech měřených etap s uvážením středních chyb. Testuje přesnost použitého nivelačního přístroje. Dále testuje ...
 • Porovnání dvou digitálních modelů terénu z lokality Mariánská (tachymetrie vs. DMR 5G) 

  Autor: Lipert Martin; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Šoul Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Cílem této bakalářské práce je porovnání dvou digitálních modelů terénu, které byly vytvořeny ze dvou různých zdrojů dat. Jedním zdrojem pro vyhotovení modelu jsou data naměřená totální stanicí Trimble M3 a GNSS přijímačem ...
 • Deformace modelu říčního koryta 

  Autor: Prouzová Petra; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
  Obsahem této práce je zaměření jednotlivých etap modelu vodního díla a vytvoření modelů koryta. Je zde popsaný postup od počátku měření až po vytvoření jednotlivých modelů koryta z mračna bodů. Dále se popisují použité ...
 • Vyhodnocení posunů a přetvoření hráze retenční nádrže 

  Autor: Beránková Barbora; Vedoucí práce: Procházka Jaromír; Oponent práce: Škrétová Věra
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením etapového měření svislých posunů pozorovaných bodů na hrázi Odkaliště Hodějovice, vyhodnocením přesnosti měřených veličin, hodnocením stability bodů vztažné sítě, porovnáním více způsobů ...
 • Geodetické práce při značení atletických oválů 

  Autor: Vondráček Matouš; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Smrž Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato práce popisuje problematiku geodetických prací a výpočtů potřebných pro značení atletických oválů. Jedná se zejména o postup při ověřování rozměrů atletických oválů se složenými oblouky a výpočty potřebné k tvorbě ...
 • Geodetické zaměření fasády pro rekonstrukci historického rodinného domu 

  Autor: Skácelíková Jana; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Dušek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením fasády a následným zpracováním pro rekonstrukci domu. Zaměření probíhá z vhodně zvolené vybudované sítě pomocných měřických bodů, které byly proměřeny uzavřeným polygonovým ...
 • Zaměření části středověkého opevnění ve Slaném 

  Autor: Hort Lukáš; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předmětem práce je vytvoření prostorového modelu části středověkého opevnění ve Slaném. Model bude sloužit při archeologickém a historickém průzkumu lokality či jako vizualizace nepřístupného území pro širokou veřejnost. ...
 • Tvorba digitálního modelu terénu v programu ArcGIS 

  Autor: Hulín Martin; Vedoucí práce: Vašková Dana; Oponent práce: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Predmetom bakalárskej práce bola komplexná úloha tvorby digitálneho modelu terénu (DMT). Táto práca pozostávala zo zberu podkladových 3D dát pre DMT priamo v teréne, pomocou troch rôznych metód merania - GNSS, tachymetria ...
 • Tvorba měřické sítě při revitalizaci železniční trati Rokycany-Nezvěstice 

  Autor: Nejman Stanislav; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Línková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tématem bakalářské práce je vytvoření měřické sítě při revitalizaci železniční trati pro následné měření absolutní polohy koleje a tvorbu základní vytyčovací sítě železnice. Práce se zabývá zpracováním měřených dat, ...
 • Zhuštění železničního bodového pole (TÚ Liberec - Jablonec nad Nisou) 

  Autor: Marousek Václav; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Křemen Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá zhuštěním základního geodetického bodového pole na traťovém úseku Liberec - Jablonec nad Nisou. Nejprve bylo provedeno měření polygonového pořadu trojpodstavcovou soupravou za pomocí přístroje ...
 • Testování úhlové přesnosti totálních stanic Trimble M3 

  Autor: Kůdela Petr; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Křemen Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá terénním testováním úhlové přesnosti totálních stanic podle normy ČSN ISO 17123-3. Cílem práce je zjištění přesnosti měření vodorovných směrů a zenitových úhlů 12 přístrojů Trimble M3, které ...
 • Geodetická dokumentace sportovního areálu SK Jizera Předměřice 

  Autor: Prager Karel; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou geodetické dokumentace sportovního areálu SK Jizera Předměřice v obci Předměřice nad Jizerou. Obsahem práce je charakteristika dané lokality, zájmové oblasti a fotbalového oddílu, dále ...
 • Určení prostorové polohy zajišťovacích značek železniční trati 

  Autor: Hovorka Ondřej; Vedoucí práce: Procházka Jaromír; Oponent práce: Weiss Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá nezávislým určením prostorové polohy zajišťovacích značek železniční tratě Turnov - Liberec v úseku Sychrov - Hodkovice nad Mohelkou a porovnáním výsledků s výsledky dosaženými firmou ...
 • Geodetický monitoring při výstavbě bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek 

  Autor: Hofman David; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Vinter Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Diplomová práce se zabývá monitoringem poklesů plochy Václavského náměstí během výstavby bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek. Zkoumá přesnost použitého přístroje a splnění požadovaných kritérií. Dále se zabývá ...
 • Obnova a doplnění části základního důlního bodového pole ve štole Josef 

  Autor: Pětník Vojtěch; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Křemen Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Tato diplomová práce pojednává o měřických a výpočetních pracích provedených pro obnovu a doplnění části základního důlního bodového pole v oblasti Mokrsko - západ, štoly Josef. Součástí práce je také příprava a realizace ...
 • Monitoring sesuvu u Třebenic 

  Autor: Háva Jakub; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
  Tato diplomové práce se zabývá zaměřením bodů, které jsou podezřelé z posunu. Měření bylo provedeno ve dvou etapách. Cílem práce je určení výsledných polohových i výškových posunů těchto bodů. Měření bylo provedeno v ...
 • Geodetické zaměření zvoničky Církve československé husitské v Kostelní Lhotě a okolního pozemku 

  Autor: Krouparová Lenka; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Hodač Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením zvoničky v Kostelní Lhotě v katastrálním území Kostelní Lhota. Konkrétně se jedná o zaměření polohopisu okolí zvoničky na parcele p. č. 12, zaměření půdorysu, pohledů, ...
 • Vliv natočení odrazného štítku na měření délek totálními stanicemi Leica 

  Autor: Vyroubalová Tereza; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tématem bakalářské práce je testováním dálkoměrů totálních stanic Leica. Je zkoumán vliv natočení odrazného cíle na měřenou vzdálenost. V práci jsou popsány obecné vlastnosti fázových dálkoměrů, navržený experimentální ...
 • Testování dálkoměrů totálních stanic Trimble S6 a S8 na laboratorní základně 

  Autor: Reindl Tomáš; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Urban Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce popisuje testování přesnosti měření délek dvou totálních stanic Trimble S6 a S8. K testování byly použity dvě laboratorní základny, které jsou umístěny na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Na základně s ...
 • Nové důlní bodové pole Štoly č.1 v Jáchymově 

  Autor: Seidl Jan; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Hánek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá základním důlním bodovým polem Štoly č. 1. Cílem práce je vytvoření, zaměření a připojení bodového pole do závazných systémů SJTSK a Bpv. V rámci práce bylo provedeno zaměření polygonového ...

Zobrazit další