Collections in this community

Recent Submissions

 • Kontrola bodového pole mostu dálnice D35 

  Author: Ondřej Brachtl; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Křemen Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá volbou postupu a zpracováním měření za účelem kontroly polohy bodového pole mostu, který je součástí budované dálnice D35. Jedná se o „Nadjezd na silnici III/29823 (km 6,720 R35)“ s pracovním ...
 • Testování vlastností určení kubatur metodou SfM s využitím DJI Phantom 4 UAV 

  Author: Jakub Kučera; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Urban Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá testováním vlastností přesnosti určování kubatur metodou Structure from Motion. V rámci práce byla pomocí DJI Phantom 4 Pro V2.0 UAV letecky nasnímkována halda navezeného stavebního materiálu. ...
 • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu a okolního pozemku ve sportovním areálu TJ Sokol Záhoří 

  Author: Václav Pelikán; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Hodač Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením skutečného stavu stavebního objektu a přilehlého okolí ve sportovním areálu TJ Sokol Záhoří. Práce obsahuje popis zájmové lokality, stavebního objektu a okolního pozemku, ...
 • Určení přesnosti automatického cílení totálních stanic z vyrovnání prostorové sítě 

  Author: Hana Váchová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Fuchs Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce se zabývá navržením experimentálního postupu, určujícího přesnost automatického cílení totálních stanic z vyrovnání volné prostorové sítě. Do výpočtu vyrovnání byla zahrnuta Förstnerova metoda. Pomocí ...
 • Geodetické práce při výstavbě bytových domů v Nymburce 

  Author: Alice Adamcová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem geodetických prací při realizaci stavby, všechny činnosti jsou popisovány na příkladu výstavby bytových domů ve městě Nymburk. Práce popisuje jak činnosti v terénu a kancelářské ...
 • Studie o vyrovnání trigonometrické výškové sítě v lokalitě Mariánská 

  Author: Martin Horník; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Vanclová Hana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářské práce je zaměřena na vyrovnání výškové sítě s jedním fixním bodem. Výšková síť je určena trigonometrickým určováním výškových rozdílů. Výsledkem bakalářské práce jsou vyrovnané výšky, převýšení, opravy a ...
 • Porovnání metod pro zaměřování historických mostů 

  Author: Jakub Trojan; Supervisor: Jiřikovský Tomáš; Opponent: Jašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce porovnává zaměření a následné vyhodnocení tří základních metod při zpracování 3D modelů historických mostů. Metodami jsou fotogrammetrie, 3D skenování a tachymetrie. Pro porovnání byly zvoleny tři ...
 • Testování přesnosti a využitelnosti GNSS přijímače Trimble R12i 

  Author: Miroslav Sochor; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem otestování nového GNSS přijímače Trimble R12i, který využívá k měření tzv. kompenzaci náklonu. Přesnost a spolehlivost kompenzace náklonu byla zjišťována opakovaným měřením při různých ...
 • Zaměření štoly dělostřelecké tvrze Stachelberg 

  Author: Barbara Štropová; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Křemen Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením pracovní štoly dělostřelecké tvrze Stachelberg a vyhotovením dokumentace pro budoucí projekt sanace štoly. Zaměření štoly probíhalo metodou 3D laserového skenování s využitím ...
 • BIM model budovy AIR House z geodetického zaměření 

  Author: Ondřej Váňa; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Hulanová Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Práce se věnuje praktickému použití BIM v geodézii. Obsahem je pomocí základních (polární metody, GNSS) a komplexních (laserové skenování) geodetických metod zaměřit stávající stav budovy AIR House, na základě zaměřených ...
 • Testování vlastností určení kubatur metodou SfM s využitím eBee RTK UAV 

  Author: Martin Boušek; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Lavička Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na testování vlastností a přesnosti určení kubatur metodou Structure from Motion. Testovanými parametry jsou rozdíl v použití souřadnic snímků a vlícovacích bodů, vliv výšky snímkovacího ...
 • Sledování posunů při rekonstrukci havarované budovy 

  Author: Jonáš Kačerovský; Supervisor: Procházka Jaromír; Opponent: Hánek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Tato bakalářská práce pojednává o metodice měření svislých a prostorových posunů při rekonstrukci havarované budovy. V práci jsou probrány jednotlivé metody, použitá technika, volba a osazení vztažných a pozorovaných bodů. ...
 • Geodetické zaměření softbalového hřiště 

  Author: Jakub Beck; Supervisor: Skořepa Zdeněk; Opponent: Dušek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
  Bakalářská práce Geodetické zaměření softbalového hřiště se zabývá geodetickým zaměřením nově zrekonstruovaného softbalového hřiště v Chomutově. Součástí je samotné měření podrobných bodů, zpracování měření v programech ...
 • Dokumentace skutečného stavu části zámku ve Světlé nad Sázavou 

  Author: Eliška Papežová; Supervisor: Línková Lenka; Opponent: Moliš Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Předmětem této diplomové práce je vytvoření dílčí dokumentace skutečného stavu části zámku ve Světlé nad Sázavou, v okrese Havlíčkův Brod. Podkladem pro vyhotovení výkresu situace bylo měření provedené prostorovou polární ...
 • Polygonové pořady v železničním bodovém poli 

  Author: Lucie Pártlová; Supervisor: Braun Jaroslav; Opponent: Dvořáček Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Diplomová práce se zabývá měřením polygonových pořadů v železničním bodovém poli. Obsahem práce je představení měřických postupů a výpočetních postupů. V rámci práce jsou provedeny teoretické rozbory přesnosti různých typů ...
 • Geodetické práce při výstavbě plynovodu z pohledu geodeta zhotovitele 

  Author: Tereza Nedbalová; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Podlaha Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Tato diplomová práce popisuje geodetické práce prováděné při výstavbě plynovodu z pohledu geodeta zhotovitele. Plynovod je rozsáhlá liniová stavba. Stavbu zadává investor a buduje zhotovitel. Oba subjekty mají na stavbě ...
 • Tvorba mračna bodů a ortomozaiky vybrané oblasti hnědouhelného dolu Družba 

  Author: David Juhár; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Lavička Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Diplomová práce se zabývá vytvořením mračna bodů a ortofota. Pro vytvoření výstupů je navrženo a uskutečněno měření pomocí UAV eBee plus. Cílem práce je porovnat výsledky ze dvou UAV, pro tyto účely je na dvou místech ...
 • Zaměření geometrické polohy koleje 

  Author: Monika Talapková; Supervisor: Urban Rudolf; Opponent: Podlaha Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Cieľom mojej diplomovej práce je priblížiť postup zamerania geometrickej polohy koľaje, začínajúc meraním v teréne, výpočtovými prácami a vyhotovením konečných výstupov. Zameranie prebehlo v okolí železničnej stanici Osek. ...
 • Zaměření a vytvoření důlní mapové dokumentace oblasti Mokrsko Západ ve štole Josef 

  Author: Peter Petrilla; Supervisor: Křemen Tomáš; Opponent: Jašek Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
  Táto diplomová práca sa zaoberá mapovaním a vytvorením banskej mapovej dokumentácie štôlne Josef v oblasti Mokrsko Západ. Na začiatku bolo nutné urobiť zameranie oblasti pomocou laserového skeneru – Leica ScanStation P40. ...
 • Testování přesnosti a využitelnosti GNSS příjímače Leica GS18 I 

  Author: Jan Myslivec; Supervisor: Štroner Martin; Opponent: Kadlec Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
  Tato diplomová práce vznikla za účelem otestování nového typu GNSS přijímače využívajícího technologii založenou na kombinaci měření a kompenzace náklonupřístroje a průsekové fotogrammetrie. Přesnost a spolehlivost kompenzace ...

View more