Poslední příspěvky

 • Zaměření průhybů vodičů vedení VVN (porovnání metod) 

  Autor: Pexa Ladislav; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Floriánek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V této diplomové práci jsou zkoumány metody zaměření vodičů z hlediska přesnosti a také z hlediska využitelnosti moderních přístrojových technik v geodézii. Zaměření proběhlo v jeden den všemi metodami současně pro případné ...
 • Monitoring sesuvu u Třebenic 

  Autor: Léharová Alžběta; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato diplomová práce se zabývá geodetickým monitoringem sesuvného území v blízkosti Třebenic v Českém středohoří. Obsahem práce je geodetické zaměření území, zpracování měření a zhodnocení sesuvu daného území. Cílem bylo ...
 • Zaměření kostela sv. Ducha v Liběchově a vyhotovení části jeho výkresové dokumentace 

  Autor: Klimánková Petra; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Línková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato diplomová práce se věnuje zaměření, zpracování naměřených dat a vyhotovení měřické dokumentace kostela sv. Ducha v Liběchově. V práci je komplexně popsán proces vyhotovení měřické dokumentace od tvorby bodového pole, ...
 • Zaměření kostela sv. Ducha v Liběchově a vytvoření prostorového modelu 

  Autor: Valešová Daniela; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato diplomová práce se zabývá souborem činností vedoucích ke tvorbě digitálního 3D modelu kostela sv. Ducha v Liběchově u Mělníka. Mezi tyto činnosti lze zařadit sběr dat, jejich následné zpracování a vizualizaci konečného ...
 • Monitoring sesuvného území u železniční tratě Čížkovice - Obrnice 

  Autor: Mikulecká Jolana; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Balek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování a vyhodnocení prostorových posunů čtyř etap měření na sesuvném území poblíž města Třebenice. Pozorované body byly stabilizované na propustcích u železniční tratě Čížkovice - Obrnice ...
 • Testování parametrů geodetického příslušenství pro délkovou základnu Koštice 

  Autor: Talovic Marek; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Cílem diplomové práce je navržení experimentů pro určení excentricit a přesnosti opakovatelnosti upnutí a urovnání geodetických pomůcek. Experimenty byly provedeny v laboratoři VÚGTK s geodetickým příslušenstvím využívaným ...
 • Testování metody SFM se zaměřením na UAV při zaměřování vodohospodářského modelu 

  Autor: Rýglová Hana; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Urban Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  V této diplomové práci je testována metoda Structure from Motion se zaměřením na UAV (Unmanned Aerial Vehicle - bezpilotní letecký prostředek) při zaměřování vodohospodářského modelu. Snímky získané pomocí UAV DJI Spark ...
 • GNSS přijímač Trimble R9s, zpracování GNSS dat programem GAMIT/GLOBK 

  Autor: Steidl Václav; Vedoucí práce: Seidl Michal; Oponent práce: Mrlina Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Tato diplomová práce se zabývá přístrojem Trimble R9s a možnostmi nastavení přístroje pro použití jako základnová stanice pro RTK, permanentní stanice a pro statické měření. Dále se práce zabývá zpracováním GNSS dat v ...
 • Zaměření Štoly č. 1 v Jáchymově 

  Autor: Fládrová Hana; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Diplomová práce se zabývá vytvořením 3D modelu a důlní dokumentace Štoly č. 1 v Jáchymově. Zaměření štoly bylo provedeno v roce 2017 metodou laserového skenování. Hlavní zpracování dat 3D modelu ve formě mračna bodů bylo ...
 • Testování vlastností 3D skenerů Leica ScanStation P40 a BLK360 

  Autor: Švejda Jan; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Křemen Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Téma této práce je testování vlastností 3D laserových skenerů Leica ScanStation P40 a Leica BLK360 pomocí experimentálního měření. Experimentální měření se zaměřuje na testování přesnosti měření délek na délkové základně, ...
 • Zaměření a zpracování vybrané výkresové dokumentace kostela sv. Ducha v Liběchově 

  Autor: Dvořáková Karolína; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
  Diplomová práce se zabývá vytvořením vybrané výkresové dokumentace kostela sv. Ducha ve městě Liběchov. Náplní práce je představení daného objektu, popsání způsobu vybudování měřické sítě pro připojení modelu do systému ...
 • Geodetické zaměření dolní terasy Mlýnské kolonády v Karlových Varech 

  Autor: Špererová Jana; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem bakalářské práce bylo skutečné zaměření spodní terasy Mlýnské kolonády v Karlových Varech. A to z důvodu posouzení, jak nutné jsou rekonstrukce, protože oblast pod kolonádou je nestabilní, čímž je deformováno její ...
 • Etapové určení výšek bodů na betonových konstrukcích v okolí Národní technické knihovny 

  Autor: Veselý Zdeněk; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Urban Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá posouzením svislých posunů betonových objektů v blízkosti Národní technické knihovny v Praze. Hlavní náplní práce bylo určení výšek bodů signalizovaných barvou a vyhodnocení rozdílů mezi etapami ...
 • Geodetické práce při úpravě cyklostezky (Tuchoměřice a Přední Kopanina) 

  Autor: Šikola Jan; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Dušek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá geodetickými pracemi během polohopisného a výškopisného zaměření zadané lokality v obcích Tuchoměřice a Přední Kopanina. Náplní práce je představení dané lokality, popsání způsobu kontroly a ...
 • Testování přesnosti dilatometru TM-71 

  Autor: Souček Josef; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce byla vytvořena za účelem ověření přesnosti dilatometru TM-71. Bylo navrženo laboratorní testování, ve kterém byl dilatometr upnut na soustruh. Pomocí soustruhu byly realizovány posuny dilatometru. ...
 • Doplnění základního důlního pole ve štole Josef 

  Autor: Kolář Vilém; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Křemen Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Cílem práce je doplnění základního důlního bodového pole v oblasti Čelina - východ štoly Josef. Součástí práce je rekognoskace, příprava, stabilizace nových bodů, zaměření všech bodů, zpracování, výpočty a vyrovnání celé ...
 • Zaměření části štoly Josef a vytvoření základní důlní mapy 

  Autor: Ritschel Ladislav; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Křemen Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením dosud nezaměřených přístupných částí oblasti Čelina - východ štoly Josef. Měření bylo provedeno metodou laserového skenování. Po liniovém vyhodnocení v programu Cyclone, kde byla ...
 • Měření výškových posunů na budově školy v Novém Sedle 

  Autor: Juhár David; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Seidl Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Bakalářská práce se zabývá poklesy a deformací školy v Novém Sedle. Cílem práce je sledovat posun budovy ve vertikálním směru mezi jednotlivými etapami měření na stabilizované body měřené přesnou nivelací. Dalším jejím ...
 • Geodetická dokumentace pravého přítoku Jilmového potoka 

  Autor: Faiferlík Jaroslav; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Línková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Práce se zabývá vytvořením geodetické dokumentace pravého přítoku Jilmového potoka. Obsahem práce je zaměření lokality a vyhotovení situace, příčných a podélných profilů. V rámci práce je také zpracován digitální model ...
 • Geodetické zaměření skutečného stavu stavebního objektu ve Chlumu 

  Autor: Němec David; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním geodetického zaměření skutečného stavu rodinného domu a přilehlého stavení v obci Chlum č.p. 37. Zaměření bylo provedeno pomocí totální stanice, bodové pole bylo zaměřeno pomocí ...

Zobrazit další