Poslední příspěvky

 • Tvorba měřické sítě při revitalizaci železniční trati Rokycany-Nezvěstice 

  Autor: Nejman Stanislav; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Línková Lenka
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tématem bakalářské práce je vytvoření měřické sítě při revitalizaci železniční trati pro následné měření absolutní polohy koleje a tvorbu základní vytyčovací sítě železnice. Práce se zabývá zpracováním měřených dat, ...
 • Zhuštění železničního bodového pole (TÚ Liberec - Jablonec nad Nisou) 

  Autor: Marousek Václav; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Křemen Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá zhuštěním základního geodetického bodového pole na traťovém úseku Liberec - Jablonec nad Nisou. Nejprve bylo provedeno měření polygonového pořadu trojpodstavcovou soupravou za pomocí přístroje ...
 • Testování úhlové přesnosti totálních stanic Trimble M3 

  Autor: Kůdela Petr; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Křemen Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá terénním testováním úhlové přesnosti totálních stanic podle normy ČSN ISO 17123-3. Cílem práce je zjištění přesnosti měření vodorovných směrů a zenitových úhlů 12 přístrojů Trimble M3, které ...
 • Zaměření části středověkého opevnění ve Slaném 

  Autor: Hort Lukáš; Vedoucí práce: Křemen Tomáš; Oponent práce: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Předmětem práce je vytvoření prostorového modelu části středověkého opevnění ve Slaném. Model bude sloužit při archeologickém a historickém průzkumu lokality či jako vizualizace nepřístupného území pro širokou veřejnost. ...
 • Monitoring železniční tratě Čížkovice - Obrnice 

  Autor: Velíšek Jan; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  V diplomové práci bylo provedeno zaměření bodů podezřelých z posunů ve dvou etapách. Cílem bylo zjištění výsledných prostorových posunů na jednotlivých pozorovaných bodech. Body byly měřeny pomocí trojpodstavcové soupravy ...
 • Monitoring sesuvu u Třebenic 

  Autor: Háva Jakub; Vedoucí práce: Urban Rudolf; Oponent práce: Štroner Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-20)
  Tato diplomové práce se zabývá zaměřením bodů, které jsou podezřelé z posunu. Měření bylo provedeno ve dvou etapách. Cílem práce je určení výsledných polohových i výškových posunů těchto bodů. Měření bylo provedeno v ...
 • Tvorba digitálního modelu terénu v programu ArcGIS 

  Autor: Hulín Martin; Vedoucí práce: Vašková Dana; Oponent práce: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Predmetom bakalárskej práce bola komplexná úloha tvorby digitálneho modelu terénu (DMT). Táto práca pozostávala zo zberu podkladových 3D dát pre DMT priamo v teréne, pomocou troch rôznych metód merania - GNSS, tachymetria ...
 • Geodetický monitoring při výstavbě bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek 

  Autor: Hofman David; Vedoucí práce: Štroner Martin; Oponent práce: Vinter Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
  Diplomová práce se zabývá monitoringem poklesů plochy Václavského náměstí během výstavby bezbariérového přístupu do stanice metra Můstek. Zkoumá přesnost použitého přístroje a splnění požadovaných kritérií. Dále se zabývá ...
 • Obnova a doplnění části základního důlního bodového pole ve štole Josef 

  Autor: Pětník Vojtěch; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Křemen Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-21)
  Tato diplomová práce pojednává o měřických a výpočetních pracích provedených pro obnovu a doplnění části základního důlního bodového pole v oblasti Mokrsko - západ, štoly Josef. Součástí práce je také příprava a realizace ...
 • Tvorba a úpravy trojúhelníkové sítě pro vytvoření 3D modelu hradu Helfenburk u Úštěka 

  Autor: Vávrová Veronika; Vedoucí práce: Koska Bronislav; Oponent práce: Urban Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá zaměřením hradu Helfenburk u Úštěka a následným vytvořením jeho 3D modelu. Hrad byl podrobně zaměřen metodou letecké a pozemní fotogrammetrie. Práce pojednává o zaměřovaném hradu a o teoretickém ...
 • Geodetické zaměření fasády pro rekonstrukci historického rodinného domu 

  Autor: Skácelíková Jana; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Dušek Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením fasády a následným zpracováním pro rekonstrukci domu. Zaměření probíhá z vhodně zvolené vybudované sítě pomocných měřických bodů, které byly proměřeny uzavřeným polygonovým ...
 • Vliv natočení odrazného štítku na měření délek totálními stanicemi Leica 

  Autor: Vyroubalová Tereza; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Pospíšil Jiří
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
  Tématem bakalářské práce je testováním dálkoměrů totálních stanic Leica. Je zkoumán vliv natočení odrazného cíle na měřenou vzdálenost. V práci jsou popsány obecné vlastnosti fázových dálkoměrů, navržený experimentální ...
 • Geodetické zaměření skutečného stavu v okolí základní školy v Sadské 

  Autor: Šátková Ladislava; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Procházka Jaromír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Předmětem této bakalářské práce bylo podrobné polohopisné a výškopisné zaměření situace v okolí ZŠ Sadská v obci Sadská (k.ú. Sadská, okres Nymburk). Situace byla zaměřena pro studii stavebních úprav, jejímž cílem je omezení ...
 • Geodetická dokumentace sportovního areálu SK Jizera Předměřice 

  Autor: Prager Karel; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Braun Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou geodetické dokumentace sportovního areálu SK Jizera Předměřice v obci Předměřice nad Jizerou. Obsahem práce je charakteristika dané lokality, zájmové oblasti a fotbalového oddílu, dále ...
 • České staré hraniční znaky 

  Autor: Vilhelmová Kateřina; Vedoucí práce: Hánek Pavel; Oponent práce: Řezníček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato práce se zabývá starými hraničními znaky na současné české státní hranici. Dále se zabývá konkrétními hraničními kameny v úseku hranic se Saskem, Bavorskem a Rakouskem. Tyto kameny byly vyhledány v terénu a byla ...
 • Geodetické práce při značení atletických oválů 

  Autor: Vondráček Matouš; Vedoucí práce: Skořepa Zdeněk; Oponent práce: Smrž Lubomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
  Tato práce popisuje problematiku geodetických prací a výpočtů potřebných pro značení atletických oválů. Jedná se zejména o postup při ověřování rozměrů atletických oválů se složenými oblouky a výpočty potřebné k tvorbě ...
 • Geodetické zaměření zvoničky Církve československé husitské v Kostelní Lhotě a okolního pozemku 

  Autor: Krouparová Lenka; Vedoucí práce: Línková Lenka; Oponent práce: Hodač Jindřich
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
  Tato bakalářská práce se zabývá geodetickým zaměřením zvoničky v Kostelní Lhotě v katastrálním území Kostelní Lhota. Konkrétně se jedná o zaměření polohopisu okolí zvoničky na parcele p. č. 12, zaměření půdorysu, pohledů, ...
 • Fotogrammetrické práce pro doplnění 3D modelu hradu Helfenburk u Úštěka 

  Autor: Novotný Michal; Vedoucí práce: Koska Bronislav; Oponent práce: Křemen Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá doplněním mračna bodů z letecké a pozemní fotogrammetrie do mračna bodů hradu Helfenburk u Úštěka z pozemního laserového skenování, které bylo provedeno v předchozích letech. Tato data byla ...
 • Testování dálkoměrů totálních stanic Trimble S6 a S8 na laboratorní základně 

  Autor: Reindl Tomáš; Vedoucí práce: Braun Jaroslav; Oponent práce: Urban Rudolf
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Bakalářská práce popisuje testování přesnosti měření délek dvou totálních stanic Trimble S6 a S8. K testování byly použity dvě laboratorní základny, které jsou umístěny na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Na základně s ...
 • Nové důlní bodové pole Štoly č.1 v Jáchymově 

  Autor: Seidl Jan; Vedoucí práce: Jiřikovský Tomáš; Oponent práce: Hánek Pavel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
  Tato bakalářská práce se zabývá základním důlním bodovým polem Štoly č. 1. Cílem práce je vytvoření, zaměření a připojení bodového pole do závazných systémů SJTSK a Bpv. V rámci práce bylo provedeno zaměření polygonového ...

Zobrazit další