Collections in this community

Recent Submissions

 • Souřadnicové systémy a jejich transformace 

  Author: Maybrodskyy Oleksiy; Supervisor: Šolc Jakub; Opponent: Skořepa Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
  Bakalářská práce je zaměřena na souřadnicové systémy a transformace mezi nimi. V první části je stručně popsán vývoj souřadnicových systémů v oblasti středni Evropy a přehled osobností, které vývoj ovlivnily. Práce se v ...
 • Fourierovy koeficienty modelu gravitačního potenciálu Země 

  Author: Karásek Michal; Supervisor: Bořík Milan; Opponent: Novotný Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
  V práci jsou popsány základní vztahy pro výpočet gravitačního potenciálu. Nezbytnou součástí práce je popis matematického aparátu vedoucího k řešení Laplaceovy diferenciální rovnice součtem nekonečné Fourierovy řady. ...
 • Velmi přesná referenční síť pro alignment experimentu Mu2e 

  Author: Hejduková Jana Bohumila; Supervisor: Šolc Jakub; Opponent: Schloesser Markus
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
  Tato diplomová práce popisuje proces implementace velmi přesné lokální referenční sítě a accelerator alignment (pozicování urychlovačů částic) pro fyzikální experiment Mu2e. Proces realizace nové referenční sítě se skládá ...
 • Výpočet namáhání 3D modelu mostní konstrukce metodou konečných prvků 

  Author: Rychetská Martina; Supervisor: Novotný Jaroslav; Opponent: Bořík Milan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem programu na výpočet namáhání betonového mostu metodou konečných prvků. Skládá se z několika částí. Začíná teoretickou částí, zabývající se metodou konečných prvků. Další část obsahuje ...
 • Aplikace metody konečných prvků ve fyzikální geodézii 

  Author: Mráz David; Supervisor: Bořík Milan; Opponent: Novotný Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
  V dnešní době je geopotenciální model Země obvykle počítán pomocí Stokesovych koeficientů. S neustálým zvyšováním výpočetního výkonu se výzkum stále více soustředí na nové způsoby přesného modelování tíhového pole. Cílem ...
 • Užití Gaussovy integrace pro výpočet Fourierových koeficientů gravitačního potenciálu. 

  Author: Karásek Michal; Supervisor: Bořík Milan; Opponent: Novotný Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
  Hlavní náplní bakalářské práce je výpočet gravitačního potenciálu na povrchu tělesa nahrazujícího reálný tvar Země. Pro výpočet je využito bázového systému funkcí tvořeného Legendreovými přidruženými funkcemi, které ...
 • Maticové rozklady pro Kalmanův filtr 

  Author: Kulmon Pavel; Supervisor: Kočandrlová Milada
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
 • Analýza freeskiingového skoku 

  Author: Kalenský Miroslav; Supervisor: Šolc Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Numerické řešení geodetické okrajové úlohy metodou konečných prvků s kvadratickými tvarovými funkcemi 

  Author: Mráz David; Supervisor: Bořík Milan; Opponent: Novotný Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Výpočet gravitačního potenciálu na základě dat na povrchu Země 

  Author: Habal Jan; Supervisor: Bořík Milan; Opponent: Novotný Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Krigování v anisotropním modelu 

  Author: Lžíčař Martin; Supervisor: Nosková Jana
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
 • Analýza transportu tepla a proudění vody v pórovitém prostředí 

  Author: Krupička Lukáš; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Zeman Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
 • Některé kvalitativní vlastnosti materiálových modelů s vnitřními parametry. 

  Author: Pýcha Marek; Supervisor: Beneš Michal; Opponent: Nekvinda Aleš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)